Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG"

Transkript

1 Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

2 Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således bindende for Kommunalbestyrelsen med hensyn til planlægning og administration. I henhold til Planlovens 12 stk. 2 kan Kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. I henhold til 12 stk. 3 kan Kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. Offentlighedsperiode Kommuneplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til kommuneplanforslaget skal skriftligt sendes til: Plan og Kultur, Nørregade 4, 5600 Faaborg. Fristen for indsigelser m.m. udløber onsdag den: kl Kommuneplanforslaget kan ses i alle kommunens Borgerservicer og hos Plan og Kultur. Åbningstider: Mandag onsdag kl Torsdage kl Fredage kl Planforslaget kan også ses på kommunens 7 biblioteker i de normale åbningstider og på kommunens hjemmeside Når kommuenplantillæget er endeligt godkendt kan den downloades fra kommunens hjemmeside. Planen kan ogsåfåes i Borgerservice. Kommuneplantillæg Forslag 19. juni 2007 Redegørelse

3 REDEGØRELSE Kommuneplanens baggrund og formål Baggrunden for kommuneplanen er, at Sdr. Nærå Fri- og Efterskole ønsker at have udvidelsesmuligheder og mere udenomsplads til idræts- og andre friluftsaktiviter. Den eksisterende kommuneplan D111, gælder for den nuværende skolegrund, matr. nr. 4 ag og 7 at, Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå. Skolen har erhvervet nogle omkringliggende parceller del af matr. nr. og del af 7 o begge Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå. For at udnytte disse parceller er det nødvendigt at tilvejebringe en ny kommuneplan for hele området. Arealerne er beliggende mellem renseanlæg og bebyggelsen ved Åvej, og det eksisterende lokalplansområde for skolen. Kommunen ønsker, at styrke offentlighedens adgang til området, ved at der lægges vægt på god stibetjening af området. Kommuneplanens formål er at give en god harmoni i bebyggelsen, og at de grønne områder ved åen sikres. Det er ligeledes kommuneplanens formål at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål. Kommuneplantillæg Forslag 19. juni 2007 Redegørelse

4 Kommuneplan Bestemmelser Området skal anvendes til offentlige formål som skole, kostskole, idrætsanlæg, tilhørende boliger, parkering, idreæts- og grønt område. Der gives muligheder for at etablere stier i området, så offentligedens afgang styrkes. Der gives mulighed for en bebyggelsesprocent på 50 i et mindre afgrænset område. Bebyggelsen må opføres i maksimalt 2½ etage med en maksimal bygningshøjde på 13 m. Arealer inden for åbeskyttelseslinien skal friholdes for bebyggelse. Der skal ligeledes friholdes arealer til idrætsog fritidsformål. Kommuneplantillæg Forslag 19. juni 2007 Bestemmelser

5 Vedtagelsespåtegning Kommuneplantillæg Forslag 19. juni 2007

6 17 Ibjergvej Bøjden Bøjden Bøjden Bøjden Bøjden Bøjden Bøjden Bøjden Bøjden arken A Kommuneplanområde nr. 9, Årslev B Torpevænget B ag 10 8 Åbeskyttelslinie 4 ag Møllehøjvænget at Torpegårdsvej 7 o B