Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen"

Transkript

1 Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010

2 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet for registrering af omkostningerne. Overblik over aktiviteterne på kvægbruget. I hhv. mark, stald, kontor og andet

3 Om Aktivitetsmatricen Aktiviteterne er inddelt i: Niveau 1: De overordnede aktiviteter Ex: Dyrk grovfoder, fodr malkekvæg, malk besætning Niveau 2: Delaktiviteter til niveau 1 Ex.: Ved fodr malkekvæg: Bland foder, udfordring af køer, strøning, rensning af koafsnit

4 Mark Væsentligste formål: Få adskildt omkostninger til dyrkning af salgsafgrøder fra omkostningerne ved grovfoder. Dermed sikres, at omkostninger til salgsafgrøder ikke belaster dyrene i stalden

5 Eksempel: Dyrk salgsafgrøder Dyrk salgsafgrøder Afgrøde / mark nummer Cost driver så Hvede / mark 1 Traktortimer el. HA Byg/ mark 2 Traktortimer el. HA Byg/ mark 3 Traktortimer el. HA Ect. Traktortimer el. HA gødske ditto "så" aktiviteten Traktortimer el. HA ukrudt, insekt og svampe bekæmpelse ditto "så" aktiviteten Traktortimer el. HA vand afgrøder ditto "så" aktiviteten Vandetid høst ditto "så" aktiviteten Traktortimer el. HA harv og pløj ditto "så" aktiviteten Traktortimer el. HA tørring kg salgsafgrøde per kg el. tørretid kg fragt af høstet afgrøder hvede per kg el. fragttid kg byg Ect. per kg el. fragttid per kg el. fragttid vedligehold maskiner relateret til salgsafgrøder ditto "så" aktiviteten maskintimer

6 Daglige/ hyppige aktiviteter Stald Aktiviteter, der er relateret til de enkelte dyregrupper (Malkekvæg, spædkalve, ungdyr ) Opdelt i henholdsvis Fodring (herunder rengøring og vedligeholdelse af sengeafsnit) Malkning (mht. malkekvæg) Andet (ydelsekontrol, flytning af dyr, sygdomsbekæmpelse ect.)

7 Øvrige aktiviteter Generelle ledelsesmæssige og administrative aktiviteter Akitiviter, der ikke har relation til en specifik dyregruppe eller marken Men nødvendige for at bedriften som helhed kan fungere Ex. Personaleledelse, momsregnskab, forhandling af kassekredit.

8 Øvrige aktiviteter Generelle ledelsesmæssige og administrative aktiviteter Overvej hvorvidt disse skal fordeles ned på omkostningsobjekterne. Ingen klar kausalitet: 10 % flere kører 10 % højere omkostninger til momsregnskab. Hvis fordeles, så anvend en simpel fordelingsnøgle Ex. andel af bruttoudbytte (85 % kommer fra mælkeindtægt => belastes malkekvæg med 85 % af omkostninger)

9 Sekundære aktiviteter Def: Aktiviteter, der vedrører andre indtægtskilder på bedriften, der ikke er fra kvægbrug eller salgsafgrøderne. Kriterium: Disse aktiviteter skal trække på omkostninger, der er del af driftsresultatet (inklusiv kapitalomkostninger) Ikke fritidssysler, øvrige virksomheder, bestyrelsesposter ect. Lav deltajeringsgrad! Vigtigt at få ressourceforbruget til disse adskilt, så det ikke belaster kvægproduktionen

10 Stykomkostninger mark Foderomkostninger Dyrlæge Medicin Avl og inseminering Diverse vedr. husdyr Energi Maskinstation Vedligeholdelse Lønomkostninger Øvrig kapcitetomkostninger Afskrivninger Forpagtning Ejerløn Kapitalomkostninger Dyrk salgsafgrøder x x x x x x x x x Dyrk grovfoder x x x x x x x x x Oplagr Salgsafgrøder x x x x x x x Oplagr Grovfoder x x x x x x x Fodr malkekvægsbesætning x x x x x x x Malk besætning x x x x x x x Malkekvæg, øvrigt x x x x x x x x x Fodr spædkalve 0-6 mdr. x x x x x x x x Spædkalve, øvrigt x x x x x x x x x Fodr ungdyr x x x x x x x x Ungdyr, øvrigt x x x x x x x x x Indengårdsgyllehåndtering x x x x x x x Generelle ledelsesmæssige og administrative opgaver (x) x x x x x x Sekundære Dansk aktiviteter Landbrugsrådgivning???????????????

11 Tak for Opmærksomheden

12