K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at F har været godkendt som registreret revisor fra den 27. august 1993.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at F har været godkendt som registreret revisor fra den 27. august 1993."

Transkript

1 Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 17/2010 A på vegne B ApS, C A/S, D v/e og A og E samt A personligt. mod registreret revisor F afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. februar 2010 har A personligt samt på vegne af B ApS, C A/S, D v/e og Aog E i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor F for Revisornævnet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at F har været godkendt som registreret revisor fra den 27. august Klagen drejer sig blandt andet om, hvorvidt indklagede ved at tilbageholde bilag og ikke færdiggøre revisorarbejde har handlet i strid med god revisorskik. Sagsfremstilling: Det fremgår af de fremlagte skrivelser og bilag, at indklagede har ydet assistance vedrørende regnskabsopgaver for klagerne siden Det fremgår endvidere, at bistanden i hvert fald i en periode - er ydet på den måde, at indklagede har modtaget regnskabsbilag fra klager og på den baggrund udarbejdet regnskaber, herunder momsregnskab. Fakturaer og kontoudtog mv. Det fremgår blandt andet af faktura XX af 14. juni 2007 fra indklagede til C A/S, at indklagede har faktureret ,31 kr. inklusiv moms for Besøg hjælp E i gang med bogføring, Intrastat 2007, Vedr. danske sociale ydelser, Årsregnskab 2006, Revision og Regnskabsmæssig assistance. Det fremgår blandt andet af faktura XX af 20. marts 2009 fra indklagede til C A/S, at indklagede har faktureret 7.164,06 kr. inklusiv moms for Bogføringsassistance og korrespondance vedr. bogføringen. Udarbejdelse af momsopgørelse for 3. kvartal Udarbejdelse af momsopgørelse for 4. kvartal 2008 udfra foreliggende balance. Diverse korrespondance vedr. transporterklæring. Møde den 13. februar Det fremgår af indklagedes kontoudtog af 17. juni 2010 vedrørende perioden fra 1. januar 2008 til 31. august 2009 vedrørende E og A, at der i perioden er udstedt følgende fakturaer: Den 27. februar 1

2 2008 er udstedt faktura på 1.710,94 kr., den 7. juli 2008 er udstedt faktura på ,19 kr., den 10. september 2008 er udstedt faktura på 6.062,50 kr., den24. september 2008 er udstedt faktura på 4.156,25 kr. samt den 26. februar 2009 er udstedt faktura på 875 kr. Det fremgår af en transporterklæring udateret underskrevet af erhverver G A/S, ikke underskrevet af overdrager, at C A/S til G A/S overdrager selskabets eventuelle tilgodehavende hos SKAT vedrørende overskydende moms for 4. kvartal 2008 på max ,00. I det omgang tilgodehavendet kommer til udbetaling fra SKAT afskrives beløbet på overdragerens til enhver tid værende gæld til erhververen. Korrespondance mv. Det fremgår af en mail af 20. januar 2009 fra klager E til indklagede blandt andet følgende: Hej F Tro det eller ej, men nu har jeg endelig fået noget bogføring klar til dig. Jeg sender noget til dig og hvis du skal bruge bilag må jeg komme med dem senere. Det fremgår af en mail af 13. februar 2009 fra indklagede til klager E blandt andet følgende: A omtalte en rykker fra Skat på ca vil du prøve at faxe/scanne den ind til mig. Så vil jeg efterfølgende lige kigge på momsen for 4. kvt. og se, hvorvidt i skal have noget tilbage. Det fremgår af en mail af 16. februar 2009 fra indklagede til A blandt andet følgende: Alle de gamle saldi på debitorer der er på listen pr udskrevet d hvad sker der med dem?? Er der slet ikke nogen af dem der sender penge til jer i det nye år?? Det fremgår af en mail af 17. februar 2009 fra indklagede til E blandt andet følgende: Vedhæftede transporterklæring bedes underskrevet af A og returneret hertil. Så laver jeg efterfølgende momsangivelsen for 4. kvartal Jeg har d.d. indberettet den personlige moms for 2. halvår (foreløbige tal) negativ med ca kr. Det fremgår af en mail af 6. marts 2009 fra indklagede til klager E blandt andet følgende: Jeg har fået transporterklæringen retur fra Skat og har efterfølgende indberettet moms for 4. kvt negativ med ca

3 Jeg håber så ikke, at Skat tager hele beløbet for tidligere restancer men det må vi se. Det fremgår af en mail af 8. marts 2009 fra klager E til indklagede blandt andet følgende: Det lyder da ok, håber ikke de beholder det hele. Tak for det F, vi er meget taknemmelige for at du stadig klør på med os og vores fallittenbo Det fremgår af en mail af 25. marts 2009 fra klager E til indklagede blandt andet følgende: A og jeg snakkede lige om, om det ikke var en mulighed at lukke C A/S? Det vælter jo ind med rykkere/incasso/stævninger og vi kommer jo aldrig til at kunne betale det. Kan det være en løsning/mulighed, så vi kan få lidt ro i sindet.? Det fremgår af en mail af 26. marts 2009 fra indklagede til A blandt andet følgende: Da der ikke er noget respons på 4. kvt. moms endnu, håber vi at i kan væbne jer med tålmodighed, hvad det angår. Håner i kan se bort fra alle de rykkere m.m. der dukker op. Jeg kan evt. tage fat i A selvangivelse efterfølgende men husk, der er jo solgt ejendom i år 2008 med en betragtelig avance mener jeg så jeg tror ikke du skal sætte næsen op efter at få meget skat retur. Det fremgår af en mail af 30. marts 2009 fra klager E til indklagede blandt andet følgende: Hvad med lukning af A/S, det er A meget ivrig for at få af vide? Du kan evt. skrive til ham på mail Det fremgår af en mail af 14. april 2009 fra indklagede til A blandt andet følgende: Jeg har hørt fra Skat de vil ikke udbetale noget moms før de har fået angivelser vedr. okt-nov-dec-jan og febr. har der været lønudbetaling i A/S i disse måneder?, hvis ikke indberetter jeg 0 angivelser. Hører jeg? Jeg afmelder gene arbejdsgiverdelen pr. 1. jan Vi skal lade A/S køre så længe, at alle disse ting er på palds selvom det er mega træls for jer Det fremgår af en mail af 9. august 2009 fra klager E til indklagede blandt andet følgende: Må jeg komme og hente vores papirer hos jer i næste uge? 3

4 Det fremgår af en mail af 10. august 2009 fra indklagede til klager E blandt andet følgende: Jeg har bogført materialet for 1. halvår 2008, og lavet moms for 2. halvår 2008 og da vi stadig har ca tilgode hos jer personligt, har jeg fået at vide at jeg ikke må udlevere materialet. Jeg er ked af, at det forholder sig således men det er beskeden ovenfra. Det fremgår af en mail ligeledes af 10. august 2009 fra A til indklagede blandt andet følgende: Tak for modtaget mail. Det er meget uforstående med den mail du har sendt til mig, da det er første gang du svare. Normal giver man vel en oplysning om at I ikke vil lave det regnskab færdig. Det er meget fint at I ikke udlever mit regnskab, men mine papirer bliver I nødt til da I efter min overbevisning ikke tilbage holde noget der ikke til høre jer. Hvis I ikke sender mine dokumenter omgående må jeg sende det videre i systemet, da I har noget som ikke tilhøre jer. Er det ikke modtaget senest torsdag vil jeg gøre jer ansvarlige for eventuele tab som det vil medføre. I en skrivelse af 12. august 2009 fra indklagede til E og A fremgår blandt andet følgende: Vedr.: Bogføringsmateriale Hermed følger det matr. som jeg må udlevere. Civil sag ved Retten i [by] Vedrørende den ved Retten i [by] af indklagede anlagte retssag fremgår blandt andet, at klager E og A i en ikke underskrevet - skrivelse modtaget ved retten i [by] den 25. februar 2010 har oplyst, at sagen er indbragt for Revisornævnet. Retten har på denne baggrund ved en skrivelse af 26. marts 2010 fremsendt udskrift af retsbog 1f 18. marts 2010, hvorefter retten på baggrund af sagsøgtes brev har tilbagebetalt retsafgiften og sluttet sagen. Efterfølgende har Retten i [by] i en skrivelse af 13. august 2010 under henvisning til telefonsamtale fremsendt de originale sagsakter fra retten i [by]. Der er til denne skrivelse vedlagt igen udskrift af retsbog af 18. marts 2010, hvoraf det fremgår, at retten har sluttet sagen, samt det til retten fra G A/S fremsendte betalingspåkrav, dateret den 1. oktober 2009, underskrevet af sagsøgers advokat, hvoraf det blandt andet fremgår, at sagsøger har nedlagt påstand om, at de sagsøgte, E og A, skal betale i alt ,01 kr. Beløbet skyldes ifølge betalingspåkravet for manglende betaling af fakturaer i forbindelse med revisorhonorar, herunder moms- og regnskabsassistance for 1. halvår 2008, bogføring for 2007, årsrapport 2007, indberetning af selvangivelser mv. Grundlaget er faktura nr. xx-xx af 24. september 2008, faktura nr. xx-xx af 10. september 2008 samt faktura nr. xx-xx af 7. juli Endvidere er vedlagt de indklagedes indsigelser underskrevet hvoraf det blandt andet fremgår, at For arbejdet i 2008 har vi ikke modtaget noget materiale. Derudover har G A/S beslaglagt alt materiale for 2008, således at vi ikke har kunnet udarbejde vores regnskab og selvangivelse for indkomståret Dette har medført store omkostninger og problemer for os, som vi vil kræve erstatning for. Vedr har G A/S udarbejdet en selvangivelse med forkerte oplysninger, der igen har påført os udgifter. Vi kan således ikke godkende de fremsendte faktura. 4

5 Videre er vedlagt sagsøgers replik, hvoraf det blandt andet fremgår, at den i betalingspåkravet nedlagte påstand fastholdes samt, at Sagsøger har alene for år 2008 udarbejdet en balance pr som er udleveret til de sagsøgte. Det bestrides, at sagsøger er i besiddelse af materiale for året Sagsøger er alene i besiddelse af de bilag, der hører til den udarbejdede balance. Endelig er vedlagt den fra de sagsøgte ikke underskrevne skrivelse modtaget af retten den 25. februar hvor de skriver, at de har klaget til Revisornævnet. Klagen: Klager har formuleret sin klage således i klageskrivelsen af 22. februar 2002: I foråret 2009 modtog vi en regning for arbejdet i Da jeg efter sommerferien rykkede for materialet, meddelte F, at man ikke ville udlevere noget, før regningen var betalt og, at man for 2008 ikke havde udarbejdet eller indleveret selvangivelsen 2008 eller udarbejdet regnskaber vedr for selskaberne. Da jeg i august havde truffet aftale med en anden revisor om at udarbejde min selvangivelse, rykkede jeg igen for mine bilag. Derefter modtog jeg bilagene for 2007 med en besked, at bilagene for 2008 og 2009 først vil blive udleveret efter, at jeg havde betalt de skyldige beløb (bilag 1). Med skrivelsen fulgte kontoudskrifter fra banken, originale udgiftsbilag, årsopgørelser fra banken og kreditføringer - alt sammen for året Det udleverede materiale for 2007 omfattede således kun vores personlige materialer og bilag for den personlige ejede virksomhed, men intet vedrørende selskaberne. Med materialet fulgte en DVD på nogle filer, som vi desværre ikke kan åbne. Vi har ikke de programmer, der er nødvendige til at kunne åbne filerne. Vi har således, selvom G A/S har bogført alt materiale, ikke modtaget nogen udskrift af kontokort eller bogføringsjournaler m.v., som vi i princippet skal have liggende og opbevare. Jeg har således i løbet af 2008 til sommer for 2009 ikke modtaget nogen meddelelse om, at man ikke ville udarbejde det sædvanlige materiale, tværtimod lovede man os, at i det omfang, vi gav G A/S den nævnte transport i MOMS tilgodehavende, ville man udarbejde materialet for Havde man meddelt mig det i løbet af vinteren, havde jeg haft mulighed for at træffe aftale til anden side. Da jeg således ikke har fået besked i tiden, er mine selskaber blevet tvangsopløst og fået skønsmæssige ansættelser for virksomheden og min personlige indkomst. Alt det har medført store udgifter og problemer for mig. Jeg har for øjeblikket meget større problemer med myndigheder på grund af, at jeg ikke har det nødvendige bilagsmateriale eller bogføring. Klager har endvidere i sit indlæg af 4. august 2010 skrevet, at Dags dato mangler vi således alle bilag vedr for følgende: B ApS, C A/S. D v/e og A Diverse personlig bilag. De ud over mangler vi bogføringen, som G A/S har bogført for de anførte firmaer, medmindre det er på det udleverede DVD, men som vi ikke kan åbne. Klager har endelig i sit indlæg af 4. oktober 2010 vedrørende selve klagen skrevet følgende: Vor klage over G A/S går primært på, at vi ikke har fået udleveret det materiale, som vi har givet til G A/S, således, at vi har haft store problemer og udgifter med at få udarbejdet selvangivelse for

6 Sekundært, at G A/S ikke på noget tidspunkt har meddelt os, at de ikke vil udarbejde vore regnskaber eller selvangivelser, men holdt os hen. Først da jeg rykkede for noget materiale efter sommerferien, meddelte F, at man ikke havde udarbejdet nogen regnskaber, og at det ville man heller ikke gøre, før alle regninger var betalte. Parternes bemærkninger: Klager har overordnet anført, at da klagerne havde underskrevet en transporterklæring til indklagede vedrørende restskat, blev det aftalt mellem klagerne og indklagede, at indklagede varetog udarbejdelse af alle nødvendige regnskaber og varetog alle løbende sager med skattevæsenet i det omfang, de fik transport i tilgodehavendet hos Skat. Indklagede har ikke på noget tidspunkt modtaget meddelelse fra indklagede om, at man ikke ville udarbejde regnskaber, al kommunikation foregik tværtimod normalt. Klager har vedrørende udlevering af regnskabsmateriale anført, at i juli 2009 erfarede man på baggrund af skrivelser fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at der ikke var indleveret regnskaber eller selvangivelser. På anmodning fra ny revisor anmodede klager om at få udleveret regnskabsmateriale fra indklagede. Svaret herpå var, at klager på mail den 14. august 2009 modtog diverse private bilag for 2007 samt en DVD, som imidlertid ikke kunne åbnes. Det fremgår klart af brevet af den 12. august 2009, at indklagede kun har udleveret dele af materialet, nemlig det, der vedrører året Indklagede har således tilbageholdt regnskabsbilag for 2008 for B ApS, C A/S. D v/e og A samt diverse personlig bilag. Endvidere mangler der bogføring, medmindre dette findes på den DVD, der ikke kan læses af klager. B og C A/S Klager har blandt andet gjort gældende, at det er rigtigt, at for 2. halvår af 2008 blev bogføring foretaget af virksomheden selv, men moms-opgørelserne, kontakt til myndighederne og gennemgang af materialet blev foretaget af indklagede. Det fremgår af mail-korrespondancen. Det er rigtigt, at det på et tidspunkt blev drøftet, hvordan man skulle afvikle et selskab, men det drejede sig ikke om at afvikle firmaet som sådant som det endte med. Indklagede har blandt andet anført, at transporterklæringen blev udarbejdet for at få den gamle gæld betalt. Da det endvidere kun er den gamle forfaldne saldo, der er afregnet i forbindelse med udbetaling af transporten, har det aldrig været aftalt, at det også skulle dække udarbejdelsen af årsrapporten/selvangivelsen for indkomståret E skriver selv i en mail fra marts 2009, at selskabet aldrig vil kunne betale alle de rykkere mv., det modtager. På den baggrund kan det ikke forventes, at indklagede igangsætter arbejde, som man på forhånd ved, selskabet ikke kan honorere. Der er endvidere aldrig blevet indleveret bilag til indklagede for regnskabsåret 2008 for selskabernes vedkommende eller bilag/balance for 2. halvår 2008 for A personligt. Derfor kan der ej heller forventes arbejde udført. Indklagede har fremsendt de bilag, hun havde. Indklagede husker ikke hun har sendt en DVD. E og A personligt, herunder den personlig drevne virksomhed 6

7 Indklagede har anført, at E og A hvert halve år indleverede bilag til bogføring indtil den 30. juni 2008, men ikke efter den dato. Det har derfor ikke været muligt at udarbejde moms eller årsregnskab for Dette understøttes af, at det fremgår af kontoudtoget, at indklagede ej heller har opkrævet honorar for regnskabsassistance efter udarbejdelse af saldobalancen pr. 30. juni Bogføringen i det personlige regi er herefter foretaget af E og A selv. Indklagede har ikke på noget tidspunkt set balancer vedrørende det regnskab, men alene udarbejdet moms for 2. halvår af 2008 ud fra revisorregning mv. Dette underbygges også af mail, hvoraf det fremgår, at moms for 2. halvår er foreløbig beregnet. Det materiale, indklagede har modtaget til udarbejdelse af den personlige balance for 1. halvår 2008, indeholdt stort set kun private bilag - den eneste aktivitet, der var i det personlige selskab, var udleje af erhvervsejendommen. Periodebalancen pr. 30. juni 2008 blev sendt til E og A den 3. september 2008, og der har derfor ikke været nogen hindring vedrørende udarbejdelse af selvangivelsen for år 2008 med udgangspunkt i periodebalance og deres egen bogføring for 2. halvår Ejendommen blev solgt pr. 1. august 2008, så aktiviteten i det personlige selskab har været meget begrænset efter den 30. juni B ApS og C A/S Indklagede har anført, at det er rigtigt, at hun har udført bogføringsassistance på selskabets adresse indtil 1. kvartal af I forbindelse med, at E ophørte med udearbejde hos anden arbejdsgiver, blev hun ansat i C A/S og overtog bogføringen. Dette underbygges af en faktura fra indklagede vedrørende ydet assistance i forbindelse med hjælp med at sætte E i gang med bogføringsarbejdet. Det bevirkede, at regnskabsmateriale mv. blev indleveret til revision hos indklagede en gang årligt, sidste gang i foråret Indklagede har herudover været behjælpelig med at gennemgå de af E bogførte posteringer og assistance med afstemninger i forbindelse med udarbejdelse af kvartalsbalancerne. Den sidste balance udarbejdet af E, som indklagede har gennemgået, er balancen pr. 31. december Dette underbygges af korrespondance med E. Bilagsmateriale for året 2008 er aldrig indleveret til indklagede, hvilket også understøttes af korrespondance. Hertil kommer, at indklagede aldrig har indberettet løn til Multi Data på vegne af selskabet C A/S. Bogføringen for hele året 2008 er foretaget af E, og indklagede har efterfølgende fået balancer fakset for blandt andet at få momsopgørelserne udarbejdet. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Klager har påpeget en række forhold i forbindelse med indklagedes medvirken ved bogføring, selvangivelse, momsopgørelser og årsregnskaber, som klager ikke er tilfreds med, herunder at indklagede har tilbageholdt regnskabsbilag tilhørende klager og ikke færdiggjort arbejdet for En klager kan ikke som i denne sag helt eller delvist overlade det til nævnet at udforme de enkelte klagepunkter blot ud fra en beskrivelse af et sagsforløb. I så fald ville de indklagede revisorer ikke have rimelig mulighed for at varetage deres eventuelle forsvar over for den rejste klage, og det ville være Revisornævnet, der fremstod som de indklagedes egentlige modpart, hvilket ikke er foreneligt med nævnets virksomhed, som et af parterne uafhængigt klagenævn. Klageskrivelsen er derfor bortset fra klagen over tilbageholdelse af regnskabsmateriale og udarbejdelse af regnskaber for uegnet til at danne grundlag for nævnets behandling af sagen. Herefter vil klagen - bortset fra klagen over tilbageholdelse af regnskabsmateriale og udarbejdelse af regnskaber for være at afvise, jf. 7 i bekendtgørelse om Revisornævnet. 7

8 Det fremgår af indklagedes skrivelse af 18. oktober 2010 til nævnet, at hun tilbageholder bilagsmateriale for 1. halvår 2008 i det personlige cvr.nr. Dette er i strid med god revisorskik. Nævnet finder, at sanktionen for denne overtrædelse passende kan fastsættes til en advarsel, jf. revisorlovens 44, stk. 1. Det bemærkes, at det falder udenfor nævnets kompetence at behandle klager over revisors honorar, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Registreret revisor F tildeles en advarsel. Gebyret på 500. kr. tilbagebetales til klager. Thi bestemmes: Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6 Karen Duus Mathiesen 8