Vejledning som integreret og undervisningsbaseret proces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning som integreret og undervisningsbaseret proces"

Transkript

1 Vejledning som integreret og undervisningsbaseret proces UCC-konference 2014 Ann Christensen

2 Vejledning i efterskolen Efterskoleforeningens vejledningssyn Vejledning indgår som en integreret dimension i efterskolens arbejde med at danne og uddanne unge til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre og understøtter den enkelte skoles værdigrundlag. Vejledning i efterskolen tager udgangspunkt i individet og er en proces, der har til formål at gøre alle unge livsduelige, uddannelsesparate og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden.

3 Vejledning i efterskolen Vejledningsprocessen skaber muligheder for, at unge udvikler evner, kompetencer og holdninger og bliver bevidste om forhold af betydning for deres karrierevalg, så de styrkes i at tilrettelægge livsforløb og træffe reflekterede valg. Vejledningsprocessen styrker unge i deres overgange til og deltagelse i ungdomsuddannelse og arbejdsliv.

4 Vejledning i efterskolen Vejledningen udnytter efterskolens særlige rum med mulighed for alsidige, differentierede og meningsfulde vejledningstilgange- og aktiviteter. Efterskolens fællesskaber er et væsentligt rum for vejledningen. Vejledningen foregår i samspil med de unge, deres forældre og eksterne samarbejdspartnere. Vejledningen tager afsæt i etiske principper om tillid, respekt, ligeværdighed, uafhængighed og åbenhed i vejledningen.

5 Vejledning i samspil Evaluering og dokumentation, 2011: Rie Thomsen og Ulla Højmark Jensen

6 Vejledning i samspil Integreret og stabil vejledning: Vejledningen er en del af en samlet årsplan Flere forskellige vejledningsaktiviteter Samarbejde mellem faglærere, kontaktlærere og vejledere Forældreinddragelse Systematisk udvikling af vejledningen Ledelsens interesse og bevågenhed

7 Vejledning i efterskolen

8 Vejledning i efterskolen Ulla Ambrosius Madsen, 1995 og 2003:

9 Vejledning i efterskolen Den integrerede, procesorienterede vejledning: - Mange forskellige former for vejledning Det nødvendige rum: Lovgivning, undervisning: faglæreren (og vejlederen) Det kontraktfæstede rum: Værdigrundlaget, den fælles hverdag: kontaktlæreren Det frie rum: Kostskoleformen, fritiden, fællesskabet: tilsynslæreren

10 Undervisningsbaseret vejledning Faglæreren Én teoretisk tilgang ud af mange: Linda Gottfredson: - Kognitive kort over erhverv - Afgrænses i forhold til køn, prestige og interesse - Zone af acceptable muligheder - Fravalg fremfor tilvalg good-enoughs - Reproduktion af forældres sociale orden?

11 Gottfredson Vejledning skal: - Udvide det indsnævrede perspektiv - Understøtte vækst og reducere angst og usikkerhed i forbindelse med valgsituationer = kompensatorisk

12 Gottfredson Gottfredsons anbefalinger: - Læring - Oplevelser og erfaringer - Selvindsigt - Aktive engagement

13 Undervisningsbaseret vejledning I praksis arbejdes der i fagene med alle fire felter: Implementering i undervisningen: - valg af temaer, emner, forløb, materiale, tekster, arbejdsmetoder, (selv)evaluering, ud-af-huset, ind-i-huset, italesættelse af valg, erhverv, den gode historie, mm. = Vejleder og faglærer i samspil

14 Undervisningsbaseret vejledning Refleksion: Kan UAM s rumtænkning anvendes i min egen kontekst? Kan Gottfredson s tænkning og anbefalinger anvendes i min egen kontekst? UEA/Uddannelse og job Fagenes indhold og organisering Samarbejde mellem vejleder og (fag)lærer

15 Gruppevejledning Mulighed)for)interak1on)med)hinanden )))3)at)se)sig)selv)i)de)andres)problema1kker )))3)at)komme)i)et)observatørperspek1v)i)forhold)1l sig)selv) ) Oplevelse)af)normalitet,)hvis)egne problema1kker)genkendes)hos)de andre ) Mulighed)for)at)få)øje)på)nye handlemuligheder

16 Gruppevejledning Et praksiseksempel: Gruppe: kommende 10. kl. elever Mål: defineret af mig - fokuserede mål for 10. kl. Obligatorisk Tilfældigt sammensat gruppe I stedet for anden undervisning (idræt)

17 Gruppevejledning Delvis fiasko: - Ikke brug for yderligere afklaring - Aktiviteten oplevedes som meningsløs - Ville hellere have idræt - Vil ikke opfattes som elev, der har brug for ekstra vejledning - Kan ikke lide vejlederen - Andet Knyttede an til det nødvendige rum

18 Gruppevejledning 2. forsøg: Knyttede an til det frie rum Gruppe: udgangspunkt i et reelt behov Mål: def. i fællesskab, klart defineret Frivilligt Fællesskab omkring problemstillingen Placeret delvist i elevernes frie tid

19 Gruppevejledning At vejlede i fællesskaber og grupper, (Thomsen, Skovhus, Buhl 2013)

20 Gruppevejledning Hvad er mine egne erfaringer med gruppevejledning? - etablering af gruppe - fastsættelse af mål - organisering - obligatorisk/frivilligt - udbytte - andet

21 Vejledning som integreret og undervisningsbaseret proces Afrunding