Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18"

Transkript

1 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige En periode til man slipper Byrådet bevilger lidt penge

2 Emne _Gratis skolemad fra vuggestue/dagplejer til 18 år. Gruppes nr. 6_ Nr. 19 Alle samme mad - sundt Kommunen 8 Institutionerne, dagplejer- børn + unge + fag personer Eksterne leverandører / storkøkkener 2 timer Politisk velvilje

3 Emne _Børns sundhed Gruppes nr. 7_ Nr. 15 Alle børn skal have en mulighed for at blive hørt, år Forældre, Psykologer, Frivillige voksne, pædagoger SSP, Natteravnene, socialrådgiver, sundhedsplejen, PPR Dækker børnenes fritid, efterskole, weekender og ferier. Evt. et ungdomshus med samvær/nærvær af voksne. Penge til at sundhedsplejen laver et klar til teenager kursus sammen med Familieafdelingen og PPR

4 Emne _Børns sundhed Gruppes nr. 7_ Nr. 16 Madordning til alle børn i institutioner og skoler 6. Klasse og opefter på skolen Kommunen, skolerne, frivillige Ca. 3 timer dagligt. Helhedsskole, penge til madmor i børnehaverne.

5 Emne _Børns sundhed Gruppes nr. 11_ Nr. 17 Tarzan - Sanse bane naturområder gode cykelstier - Aktiviteter langs vandrestierne - Sundhed der lokker, projekt frisk luft, sjovt for hele familien, at gå en tur Kommunen kombineret med Produktionsskolen frivillige jobcenter o.a. Skolerne SfO èr - Idræt Frivillige foreninger. 365 dage ( En schuttle bus som kan transportere folk fra forstæderne. Forslag et politisk projekt udførelse vedligeholdt af produktionsskolen.

6 Emne _Børns sundhed. Bevægelse Gruppes nr. 12_ Nr. 13 Livskvalitet, glæde, gode motionsvaner Skoleregi med inddragelse af gæste lærer, relevante ressource personer Foreningslivet Fortløbende Nødvendig tid og vilje.

7 Emne _Børns sundhed.ensomhed Gruppes nr. 12_ Nr. 14 Få af dækket problemet. Hvem mistrives? Samspil mellem forældre, pædagoger og lærere + børnene Foreningslivet Livslang proces Åbenhed, vilje og bevidstgørelse

8 Emne Gruppes nr. _13 Nr.4 Frivillige ældre, der har tid og rum til at lytte til børn / give mindre stress Børnene kan give noget til ældre( it, sms) Samarbejde mellem forening/ kommunen/ skole Hvordan fanges får vi fat i børn/ unge, der har behov for snakken og ro. De foreningsløse eks. loffet Vorbasse. Nuværende Vorbasse 1x ugentligt

9 Emne Idræt som led i inklusion Idræts- rejse hold Gruppes nr. _13 Nr. 5 Idræts karavanen idræts sjovere/ daglig bevægelse. Den nye undervisningslov Skolen/ penge følger i forhold til inklusionen/ foreninger Skolebestyrelsen inddrages i denne prioritering mere idræt inklusion/ principper En prioritering, der starter fra børnehaven - ungdomsuddannelser Forældre skal bakke op/ stille krav om mere idræt, forældre motivere børn Idræts undervisnings mange muligheder kan danne grundlag for inklusion idet der altid er noget man er god til (spil, strategi, motorik)

10 Emne Tag hånd om forældre så de lærer deres børn om fysisk og mental sundhed, så man undgår mobning(drilleri) Gruppes nr. 15_ Nr. 11 Undgå mobning Undgå stress

11 Emne :Tilbud om ordentlig/sund skolemad, som er skattebetalt og indgår i undervisningen. Gruppes nr. 15_ Nr. 12 Trivsel, for at undgå at børnene bliver overvægtig og samtidig lærer om sund mad. Skal være for alle! Spise på skolen Skolen og lærerne Sundhedsplejersken, ernæringsassistenter Mad x5 om ugen Tænkes ind i den nye skoleplan. Køkken på skolen. Fag uddannet personale.

12 Emne _Idræt som led i inklusion Idræts- rejse hold Gruppes nr. 17_ Nr. 7 Aktivitet, som inkluderer børn, der ikke naturligt kommer i foreninger. Kreativitet, rollespil og fysisk aktiviteter Samarbejde foreninger og kommune. Kreative voksne I skole sundhedsplejen En del af helhedsskolen? Længde af aktivitet?? Kommunen inviterer foreninger til samarbejde. Hvor: Gerne med naturen som arena

13 Emne :Børns sundhed Gruppes nr. 17_ Nr. 8 Motion - fysisk sundhed, lege mentorer - psykisk sundhed - selvværd social sundhed Mere motion i skolen Forældre børnehave pædagog lærer sundhedsplejen - socialrådgiver Mindst 1 time daglig Indstilling fra forældre Flere cykelstier

14 Emne Børns sundhed Gruppes nr. 18_ Nr. 9 Gratis pladser i sports klubber Give flere børn mulighed for sportsaktiviteter. Fritidsaktiviteter, Kultur skolen Forening ( Kommunen ) Forældre skolen sundhedsplejen - børnehave Løbende fra små til store børn Folkeoplysningen har pulje, man som forening kan ansøge om tilskud til træner kursus måske det kan bruges til ovenstående.

15 Emne Børns sundhed Gruppes nr. 18_ Nr. 10 Rygestop for unge for Alkohol/stoffer Skolerne relevante organisationer kommuner. SSP Fritids organisationer Forældre/ bedsteforældre ( natteravne) SSP Fritids organisationer Kampagner på forskellige tidspunkter og varighed. Emner igennem skoletiden. Møde ( eks. fra virkeligheden). Rød tråd med mad og motion

16 Emne Gruppes nr. _19 Nr. 2 Fokus på børns relation til voksne (At man som barn har mindst 1 tillidsfuld voksen kontakt) Tænker at aktiviteten kan tages frem gennem en tænke tank

17 Emne Gruppes nr. _? Nr. 3 Mere bevægelse og motion i skolen Skolen (sættes i skemaet) Kommunen lektioner om ugen ud over det normale 0-9 kl. Bestemmer sig på skolen

18 Emne Idræt som led i inklusion Idræts- rejse hold Gruppes nr. x_ Nr. 6 Øge børns tryghed grundpillen i børns liv er tryghed. Mentor ordning( uddannelse ingen krav/hindring) Frivillig ordning evt. røde kors( a- la. Besøgsvenner) Børns vel Kommunen/ Sundhedsplejen/ Skolen/ Forældrene Efter behov 1-2 gange pr. uge variabel efter aktivitet Kontakt til de store organisationer. Børns vilkår,røde Kors, Velvilje fra kommunen, oplysning / Annoncering Idræts undervisnings mange muligheder kan danne grundlag for inklusion idet der altid er noget man er god til (spil, strategi, motorik)

19 Emne Gruppes nr. _? ark. 1 Fokus på de unges alkoholvaner. Få de unge til at drikke mindre Skolen skal til forældremøderne bringe det på banen, men på en måde så det bliver en dialog, hvor forældrene tager ansvar og bliver enige. Foreningerne natteravnene misbrugskonsulenten unge misbrugere + alm. unge En del af sundhedspolitikken 2017 At byrådet laver en alkoholpolitik for Billund Kommunes børn og unge og der nedsættes en arbejdsgruppe med relevante samarbejdspartnere. Vi vil gerne at de unge også lærer selv at tage ansvar bl.a. gennem inspiration fra nogle, der ikke drikker og måske også skræmme kampagner fra unge, hvor det er gået galt.