Strategiske spor i DLBR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiske spor i DLBR"

Transkript

1 DLBR Strategiske spor i DLBR v. Udviklingsdirektør Ivar Ravn

2 Derfor samarbejde Med partnerskabet i DLBR vil vi: skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne drive og udvikle en konkurrencedygtig rådgivningsvirksomhed

3 Strategi den røde tråd Lead user og ledersurvey Input Seminarer for ledere/folkev algte Drøftelser i Partnerråd og direktørkreds Vedtagelse i Partnerrådet den 11. marts 2009 ACTION Handlinger og målinger Tuning af strategien 18/

4 Indsatsområder i Strategi 2013 Kunder med konkurrencekraft DLBR dynamik via partnerskab DLBR et stærkt brand De mest kompetente Internationalisering

5

6

7 Dit/dine rådgivningscentre i DLBR... Tilfører din virksomhed merværdi? Gør det lettere for dig at drive din virksomhed? Udfordrer dig i udviklingen af din Matcher dine krav og ønsker? Helt enig Enig Hverken / eller Uenig Helt uenig Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100%

8 Dit/dine rådgivningscentre i DLBR... Benchmark Tilfører din virksomhed merværdi? 3,1 3,5 Gør det lettere for dig at drive din virksomhed? 3,6 3,8 Udfordrer dig i udviklingen af din virksomhed? 3,1 3,5 Matcher dine krav og ønsker? 3,6 3,9 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Gns. DLBR Maks. DLBR

9 Tilfredshed - serviceopgaver Erhverv uden for landbruget Erhverv udenfor landbruget Deltidslandbrug Deltidslandbrug Fuldtidslandbrug Fuldtidslandbrug Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Vækstlandbrug 0% 20% 40% 60% 80% 100%

10 Hvilke værdier tillægger du DLBR? Risikovillig Udfarende Trendsætter Først Udfordrende Førende MIN virksomhed Værdiskabende Uundværlig Fleksibel Omhyggelig Resultatorienteret Helhedsorienteret Specialiseret Traditionel Servicemindet Uvildig Tilgængelig Lokalt kendskab Kompetente Troværdig 2% 2% 3% 3% 6% 9% 10% 14% 14% 16% 17% 18% 20% 23% 23% 23% 25% 29% 30% 32% Landmand: Jeg synes, DLBR er for traditionsbundet. Det er nødvendigt med mere fart i rådgivningen og udvikling af tiltag, der kan sikre landbruget det nødvendige afkast og holde dansk landbrug i front og sikre fremtidens landmænd muligheden for at navigere igennem fremtidens udfordringer. 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

11 Tilfredshed med faglig rådgivning Produktionslandbrug Natur og Miljø Fjerkræ Pelsdyr Økologi Planteavl Svin Drift og strategi Kvæg Skat Regnskab Meget tilfreds Tilfreds Hverken / eller Utilfreds Meget utilfreds 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12 Tilfredshed med faglig rådgivning Planteavl Vækstlandbrug Svin Kvæg Skat Regnskab Meget tilfreds Tilfreds Hverken / eller Utilfreds Meget utilfreds 0% 20% 40% 60% 80% 100%

13 Tilfredshed pris/kvalitet - Vækstlandbrug Natur og Miljø Planteavl Svin Drift og strategi Kvæg Skat Meget tilfreds Tilfreds Hverken / eller Utilfreds Meget utilfreds Regnskab 0% 20% 40% 60% 80% 100%

14 Tilfredshed med faglig rådgivning - Deltid Planteavl ERFA Skat Finansiel Meget tilfreds Tilfreds Hverken / eller Utilfreds Meget utilfreds Regnskab 0% 20% 40% 60% 80% 100%

15 Hvad kan vi gøre bedre? Byggerådgivning Svinerådgivning Natur & Miljørådgivning Planteavlsrådgivning Skatterådgivning Regnskabsrådgivning Drifts- og strategirådgivning Finansiel rådgivning Kvægrådgivning 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vise nye muligheder Mere sparring med dig om din virksomhed Bedre tilpasset dine behov Andet Samarbejdet bland rådgiverne Mere opfølgning Bedre faglig kvalitet Ved ikke

16 Vækstlandmænd Tilfredshed med serviceopgaver IT-Løsninger Nyhedsbreve Bogføring Ø90 Support Ø90 Fundraising Bogføring Moms EU ansøgning Personlig Sekretær Lønservice Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds 0% 20% 40% 60% 80% 100% NB. Få respondenter i Lønservice

17 Vækstlandmand Pris og Kvalitet på serviceopgaver Bogføring Ø90 Fundraising Nyhedsbreve Support Ø90 IT-løsninger EU-ansøgninger Bogføring Moms Personlig Sekretær Lønservice Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig 0% 20% 40% 60% 80% 100%

18 Deltidslandmænd Tilfredshed med serviceopgaver Support Ø90 Online Sprøjteplaner Nyhedsbreve Forpagtningskontrakter Bogføring Ø90 Online Analyser EU-ansøgninger Bogføring Momsregnskab Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100%

19 Deltidslandmænd Pris og Kvalitet på serviceopgaver Support Ø90 Online Sprøjteplaner Nyhedsbreve Momsregnskab Forpagtningskontrakter EU-ansøgninger Bogføring Ø90 Online Bogføring Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Analyser 0% 20% 40% 60% 80% 100%

20 Tilfredse kunder Meeen Hvad med værdierne? Vildt Troværdige, rimeligt Resultatorienterede og meget lidt Først Personlige kompetencer Udfordre, vise muligheder, skabe synlige resultater Servicekoncept kundens oplevelse af pris/kvalitet Service går bedst når vi ordner det eks. sekretær Kunder VIL behandles forskelligt Konkurrence-udsat på pris/kvalitet

21 Til diskussion: På baggrund af undersøgelsen blandt slutkunder Hvad vil I råde Partnerrådet til at sætte fokus på i DLBR-samarbejdet, så vi bliver bedre til at: Udfordre, vise muligheder og skabe synlige resultater Få flere meget tilfredse kunder på service og rådgivning Få flere kunder i butikken indenfor f.eks. Pels, Fjer, Gartneri, Erhverv Andet

22 Ledere DLBR Samarbejdet giver værdi for min virksomhed Meget enig Enig Hverken / eller Uenig Meget uenig Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100%

23 DLBR brand er vigtigt for at tiltrække Kollegaer Kunder Leder Leder Direktør Direktør 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget vigtigt Vigtigt Hverken / eller Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100%

24 Direktører og ledere Det giver os værdi at kunne annoncere stillingsopslag i regi af DLBR? at deltage aktivt i udviklingen af fælles tiltag i DLBR? at være en del af DLBR for konkurrenceevnen? at være en aktiv spiller i DLBR samarbejdet? Meget enig Enig Hverken / eller Uenig Meget uenig Ved ikke at signalere at være en partner i DLBR? 0% 20% 40% 60% 80% 100%

25 Innovation på den fede måde Gammel og lukket Lineær og langsom Viden er noget man ejer Bagud-fokuseret læring Udvikling via de få vise mænd Ny og åben Netværk, eksponentiel, hurtig Viden deles Ideer afregnes forud Alle får udbytte af læring Flokken trækker udviklingen The Mosh Pit

26

27 DLBR DLBR samarbejdet giver værdi for virksomheden Vi vil være aktive spillere og med i fælles tiltag! Vi tror på, at DLBR brandet styrker vores rekruttering nok mest af rådgivere og specialister DLBR betyder mindre i forhold til kunder og konkurrencedygtighed Øge samarbejde og fælles udvikling yderligere mellem DLBR virksomheder og VFL/VSP Er vi klar in the mosh pit?

28 Til diskussion På baggrund af undersøgelsen blandt ledere/direktører Hvad vil I råde Partnerrådet til at sætte fokus på i DLBR-samarbejdet, så vi bliver bedre til at: Øge DLBR-virksomhedernes konkurrenceevne i markedet? Skabe større involvering mellem DLBR virksomhederne og VFL/VSP i projekter, udvikling, implementering mv.? Bruge DLBR brand og -stempel så det giver maksimal værdi? Andet

29 Medarbejder og leder Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 33% 57% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken / eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Score DLBR: 84 ud af 100 Score andre vidensvirksomheder: 74 ud af 100

30 Medarbejdere i DLBR - Benchmark Jeg er stolt over at være ansat på min arbejdsplads? 3,9 4,5 Jeg kender arbejdspladsens overordnede mål/vision/strategi? 4,0 4,4 Min nærmeste leder er alt i alt en god personaleleder? 3,6 4,4 Oplever du opfølgning på de aftaler, mål og aktiviteter, der blev talt om til MUS? Jeg får tilstrækkelige tilbagemeldinger (både positive/negative) fra min 2,9 3,5 4,0 4,0 Gns. DLBR Maks. DLBR Jeg har modtaget tilstrækkelig oplæring og udd. til at varetage mit job godt? 3,6 4,1 Udvikling er vigtig for mig (via arbejdsopgaver, uddannelse, ansvar, 4,2 4,6 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

31 Hvordan bliver du motiveret til at yde en ekstra indsats Løn og frynsegoder Klare mål og rammer 12% 14% Ros og anerkendelse fra nærmeste leder God balance mellem arbejde og privatliv 39% 40% Personlig og faglig udvikling 53% Ansvar og udfordrende opgaver 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

32 Den østtyske sofa

33 Medarbejdere Umådeligt godt tilfredse Hellere udvikling, ansvar og spændende opgaver end mere i løn Føler sig generelt klædt på til opgaverne og modtager oplæring og uddannelse Forbedring mulig på opfølgning og tilbagemeldinger Mange svar på hverken/eller

34 Til overvejelse I forhold til udsagn fra kunder og medarbejdere Hvor bør vi som ledere sætte fokus for at løfte vores medarbejdere yderligere? Hvilke områder bør have særligt fokus i kompetenceudviklingen udover faglig opdatering? Ledere Rådgivere Assistenter

35