Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 4. juni Kl Mødested: Frederikssund provstikontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 4. juni 2014. Kl. 09.00 Mødested: Frederikssund provstikontor"

Transkript

1 Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 4. juni Kl Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson, Grethe Bahne Madsen, Edith Harriet Thingstrup, Peter Nielsen og Hans Erik Jordan-Madsen Mødepunkt 1 Evt. kommentarer til dagsordenen Ingen bemærkninger 2 Godkendelse af referat fra PU-møde 7. maj 2014 Godkendt og underskrevet 3 Evt. kommentarer til postlisten Ingen bemærkninger 4 Kyndby-Krogstrup KK - ansøgning om ophævelse prohibering anlægskonti Sag: Frigivelse af prohiberede midler (652) PU anmoder MR om at fremsende oplysning om bankens navn og bindingsperiodens længde på den nye konto, inden PU træffer beslutning om frigivelse af de prohiberede opsparingskonti Kyndby-Krogstrup KK - ansøgning om ophævelse prohibering anlægskonti tro økologisk kirkefestival - ansøgning om tilskud 2014 Sag: TRO - økologisk kirkefestival (783) tro økologisk kirkefestival - ansøgning om tilskud 2014 Afslag til festivalens bestyrelse om tilskud fra PUK - ansøgning må sendes til MR, der deltager i festivalen MR har mulighed for at ansøge PU om tilskud til fælles aktiviter, hvor flere sogne i provstiet deltager 6 Ølstykke MR - Sognecenter og ny KG - MR til PU ansøgn om bevilling 5 pct reserve Sag: Ølstykke ny KG - reetablering efter vandproblemer (835) - Ølstykke Sogn Ølstykke MR - Sognecenter og ny KG - MR til PU ansøgn om bevilling 5 pct res Forud for PUs endelige beslutning om bevilling af tillægsbevilling anmodes MR om at fremsende regnskaber for de to projekter samt momsregnskab - herunder oplysning om momsfradragsprocent PU gør opmærksom på, at MR kun kan disponere over "MRs frie midler" - Likviditet stillet til rådighed af provstiet disponeres af PU 7 Slagslunde kirke - istandsættelse og varmeanlæg - MR til PU ansøgn tilladelse iværksættelse Godkendt til iværksættelse som ansøgt Udgifter forbundet med projektets gennemførelse Referat, Side: 1

2 Mødepunkt iværksættelse Sag: Slagslunde Kirke - kalkning og nyt varmeanlæg (846) - Slagslunde Sogn Slagslunde kirke - istandsættelse og varmeanlæg - MR til PU ansøgn tilladelse iværksættelse Udgifter forbundet med projektets gennemførelse finansieres med allerede bevilgede anlægsmidler til formålet Ansøgning om midlertidig lukning af kirken videresendes til biskoppen med anbefaling 8 Stenløse Kirke - istandsættelse - myndighedsansøgning vedr. projektændringer Sag: Stenløse Kirke - indvendig istandsættelse og nyt varmeanlæg (819) - Stenløse Sogn Videresendes til ST med anbefaling Stenløse Kirke - istandsættelse - myndighedsansøgning vedr. projektændringer Kyndby KG - fældning af træer - MR ansøgning om tilladelse til fældning Sag: Kyndby KG - fældning af træer (944) - Kyndby Sogn Fældning af træer udenfor kirkegårdsmuren - godkendes som ansøgt Fældning af træer på KG - MR anmodes om at indhente udtalelse fra stiftets KGs-konsulent Kyndby KG - fældning af træer - MR ansøgning om tilladelse til fældning Kyndby KG- fældning af træer - MR til PU - ansøgn. om tilladelse til fældning af træer Oppe Sundby KG - renovering KG mv - ansøgn med projekt og ØK Sag: Oppe Sundby KG - projekt for renovering KG (949) - Oppe Sundby Sogn Projektets videre behandling må afvente PUs færdigbehandling af kirkekassernes budgetter for 2015 Oppe Sundby KG - renovering KG mv - ansøgn med projekt og ØK Oversigtsplan arkiveret på papir (kan ikke scannes pga. papirformat) 11 KKs - kvartalsrapporter for Sag: KK i Fr.sund provsti - kvartalsrapporter 2014 (923) Udover de i dagsordenen nævnte kvartalsrapporter blev Ledøje-Smørum KKs kvartalsrapport for 1. kvt behandlet Stenløse og Veksø KK - kvartalsrapporter for Ingen bemærkninger til kvartalsrapporterne Referat, Side: 2

3 Mødepunkt Oppe Sundby KK - kvartalsrapport Snostrup KK - kvartalsrapport Frederikssund KK - kvartalsrapport Islebjerg KK - kvartalsrapport Græse-Sigerslevvester KK - kvartalsrapport Skoven KK - kvartalsrapport Kyndby-Krogstrup KK - kvartalsrapport Skibby KK - kvartalsrapport Ferslev-Vellerup KK - kvartalsrapport 12 Stenløse kirke og KG - synsrapport 2014 Sag: Stenløse - synsrapporter (941) - Stenløse Sogn Stenløse kirke og KG - synsrapport 2014 PU finder det ikke acceptabelt, at der i synsrapportens pkt. B, I. ældre mangler kun henvises til pkt. i synsrapporten for 2013 Iøvrigt godkender PU synsrapporten med forbehold for, at der kan findes økonomisk mulighed for finansiering af de anførte arbejders udførelse 13 Kirkegårdsvedtægter til godkendelse Sag: KG - vedtægter og 2014 (760) Gerlev og Draaby KG - kirkegårdsvedtægter 2014 Vedtægt for Gerlev KG - godkendt Vedtægt for Draaby KG - godkendt Vedtægt for Skuldelev KG - godkendt Vedtægt for Selsø KG godkendt Skuldelev KG - vedtægt 2014 til godkendelse Selsø KG - vedtægt 2014 til godkendelse 14 Fr-sund Komm. - LP047 Byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund- Forslag Sag: Fr.sund Kommune - lokalplaner (745) Ingen bemærkninger Referat, Side: 3

4 Mødepunkt Fr-sund Komm. - LP047 Byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund- Forslag Høringsfrist: 17. juli 2014 Fr-sund Komm. - Kommuneplantillæg nr Falkenborgvej / Kocksvej Høringsfrist: 17. juli PU-budgetseminar - budgetforslag 2015 På lukket dagsorden Sag: Årsbudget for 2015 (909) PUK - budgetforslag 2015 Egedal Kommune - regnskab 2013 og foreløbig budgetprognose Fr-sund Kommune - regnskab 2013 samt prognose budget Gennemgang af MRs budgetforslag for 2015 samt prioritering af MRs ønsker om yderligere bevilling af drifts- og/eller anlægsmidler Jørlunde MR - ansøgning om disponering af MRs "frie midler" - årsregnskab PU godkender disponering af i alt kr. i regnskabsår hvorefter MRs "frie midler" udgør kr. Slagslunde-Ganløse MR - opgørelse/oversigt over tidligere bevilgede anlægsmidler til henholdsvis istandsættelse og nyt varmeanlæg i Slagslunde kirke samt til orgel sendes til MR Egedal - budgetforslag onsker vers 1 - budgetseminar maj Fr-sund- budgetforslag onsker vers 1 - budgetseminar maj Ønsker med BO-år - budgetseminar- vers 1 - juni 2014 Slagslunde-Ganløse KK - opgørelse og oversigt anlægsbevillinger Jørlunde MR - Budget aflevering - nyt redigeret følgebrev til budgetforslag Jørlunde MR - følgebrev til budgetforslag for Referat, Side: 4

5 Orientering 16 Slangerup KG - klagesager Sag: Slangerup Ny KG - klage over høje træer (767) - Slangerup Sogn MR arbejder videre med sagen Slangerup KG - klagesager - ST til MR svar på brev af 19_maj_2014 Slangerup KG - klager over høje træer - MR svar til ST Eventuelt PE orienterede om snarlig genåbning af Draaby kirke efter en gennemgribende indvendig renovering PE orienterede om snarlig indvielse af Skibby Sognegård efter ombygning/renovering af præstegårdens udlænger Referat, Side: 5

6 Underskrifter vedr. møde d Birthe Larsen Edith Harriet Thingstrup Frode Skjold Grethe Bahne Madsen Hans Erik Jordan-Madsen Inge Bastkær Rasmussen Jens Larsen Paw Jønsson Peter Nielsen Referat, Side: 6