Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen"

Transkript

1 G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer Ostergade 33 Policenummer Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t Z31Z Bygningsforsi kri ng - Pol icenu mmer Hovedaendring I forbindelse med andring af forsikringen, fremsendes ny police samt forsikringsbetingelser til erstatning for den tidligere fremsendte. Det fremgsr overst til hojre p3 denne side, hvor mange hefter der horer til forsikringspolicen. Skulle der mod forventning vare fejl eller mangler i policen, kontakt os da venligst hurtigst muligt. Yderligere oplysninger om Nykredits forsikringer kan f8s p3 Anmeld skade Hvis du onsker at anmelde en forsikringsskade, kan du nemt gore det ved at ringe til os pb alle hverdage mellem kl og Vil du anmelde en forsikringsskade pe andre tidspunkter, kan du gore det pe Vi psbegynder sagsbehandlingen pb gsoa af henvendelserne inden for et dogn. Med venlig hilsen Nykredit Forsikring Nykredit Forsikring CVR nr Nykredit Forsikring A/S Anker Heegaards Gade Kobenhavn V Telefon Telefax

2 Specifikation Samlet oversigt over forsikrede emner Forsikringssted VirksomhedstyPe Lundeskranten 2, 3210 VejbY Ejerforeninger Samlet areal - udnyttet Side 2

3 Bygningsforsikringen Uanset dit dekningsomfang hos Nykredit har du altid folgende dakninger med:. Hustejetab. Byggeadministration Bygningsbrand eller Anden Bygningsbeskadigelsedakning N5r bygningsforsikringen omfatter dekning mod brand eller anden bygningsbeskadigelse er der yderligere nogle genstande som altid er med forsikringen.. Skilte p3 bygningen. Vaegmalerier, relieffer og udvendig udsmykning. Tilbehor og materialer til ejendommens drift. Haveanlag. Legepladsredskaber. LAsAre i beboer- og falleslokaler. Lejede affaldscontainere. Vasketoj, som beskadiges i ejendommens fallesvaskeri. Baldakiner monteret p5 bygningen. Mindre byggeprojekter er meddekket for brand- og stormskade. Anden bygningsbeskadigelsesdakning Nedenst8ender en integreret del af anden bygningsbeskadigelsesdekningen, hvorfor der ikke skal tegnes serskilte daekninger heffor:. Oprydning efter dsdsfald ' Udgifter til oprydning/oprensning/opgravning/deponering mm. af jorden pe ejendommens grund, pga. en dakningsberettiget skade. Retshjelp. L8seomstilling. Pludseligskadedekning. Side 3

4 Risiko og dekninger I skemaerne bruges kotonnen 'Ildvidetse / Ktausul' til angivetse af evt..begransninger og udvidetser tit den pggeldende 'ljdvidelser, dakning eller type. Angivelsen refererer til et punkt i afinittet klausuler og risikobestemmelser', hvor beskrivelsen af udvidelserne og klausulerne fremg1r. Dakninger specifikt for nedennevnte forsikringssted og virksomhedsbeskrivelse' ForsikringsstedLundeskrenten2'3210Vejby Matrikelnr. Ejerlav VirksomhedstYPe Ikrafttraedelsesdato Momsregistrering Se supp' opl' Hollose BY Ejerforeninger 01.01'2008 Forsikringstager er ikke momsregistreret. Moms er derfor omfattet af forsikringen, og eventuel erstatning udbetales inkl. moms, medmindre momsen kan godtgores over forsikringstaqers momsregnskab' Daekningsgruppe Litra 1o - Omfatter folgende litra: 7 'o52 mz - Beboelse Tegnede daekninger sum SelvrlSlKo Er 2OO7 tr 2OO7 Bygningsbranddekning Se beting. Nej Anden bygningsbeskadigelsesdeekning Se beting kr. Svamp- og insektskadedeekning Se beting. Nej Glasdekning Se beting. Nej Kummedekning Se beting. Nej ucvroelse / Klausul supplerende oplysninger - vedr. ovennavnte forsikringssted og virksomhedstype Ikraft Forsikringen omfatter 66 feriehuse, ialt 7052 krrm som folger: Lundeskrenten nr: 1,2,3,4r5,6r1,8,9,10,11,72r13r1-4,75,76'7"'7 '18'79'20'27'22 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52' 54, 56 Lundebakkenr: 1,2,3,4,5,6,1,8,g, 10.11,12,\3,14,15t16'I'7 'IB'19'20'2I'22 23,24,26,28 Meddekket er tilbygnj-ng, Lundebakken 10, 14bf pa 10 m2' Meddekket er poolomrade pa 16 m2 'i 6 huse' Lundebakken 2, 14cp har tillige udendsrs pooj- pa 20 m2 Meddakket er Tennisbaner o9 fallesomrade, mati. 14h- m/legeplads Petanquebane og indqangsportaf - Matr.nr. er: 14bd, 14be, 1-Abf,14bg,14bh,14bi,14bk,14bI,14bm, 1-4bn,14bo,14bd L 4bq, \ 4br, 14bs, 14bt, 14bu, 14bv, L 4bx, 14by, L 4b2, 14ba' 1' 4bo, 74 ca 14 cb, 74 cc,!4 cd., 14 ce, 74 cf, t Acg, L 4 ch, 74ct, 74 ck, 14 c}, 14 cm. 14 cn 7 4co,14cp, 14ab, 14ao, 14ap, 14aq, I4ar, 14as, 14at, 14 au, 14av' 14ax 4 ay, 1-4 az, I 4 aa, 14ao, 7Aba, 14bb, I bc, 14an, 14am, 14aL, 14 ak' i' 4 ai 14ah, I4aq, I af, 14ad, 14ae, 14ac Hollase by, VejbY Side 4

5 Tilvalgsdakninger galdende for hele forsikringsstedet Tegnede tilvalgsdakninger Sum Selvrisiko uovroerse / Ar 2OO7 Ar 2OO7 Klausul Elskadedakninq Se betino. Nej Stiklednings- og rorskadedekning Se betino. Se beting. Bestyrelsesa nsva rsdakn i n g Se betinq. Se betinq. A1 Kommunikationsanlagsdakning kr. Nej Lysstanderdekning Se beting. Se beting. Udvidet losoredekning (drift) kr. Nej Udvidet lsssredakning (lokaler) kr. Nej Ikke tegnede daekninger: - Udvidet huslejetabsdeekning - Udvidet oprydningsdekning - Udvidet jorddakning - Udvidet lsseomstillingsdaekning - Udvidet pludselig skadedeekning Restvardi I specifikationen er der angivet, hvorvidt der for det enkelte litra er tegnet restvaerdidekning. Er verdien angivet med 'Nej', er der s8ledes ikke tegnet restverdidekning. Side 5

6 Udvidelser, klausuler og risikobestemmelser Fglgende afsnit indeholder beskrivelserne af udvidetser, klausuter og bestemmelser b\de generelle vedr. policen eller et forsikringssted, og nogle der knyttersig tit en dekning iforbindelse med etspecifikt forsikret emne. Referencen fra kolonnen 'ljdvidelse / Klausul' i forrige afsnit 'Risiko og dakninger' og dens indhold findes herunder - referencekoden findes Yderstil venstre, Generelt for forsikringssted og virksomhedstype Forsikringssted Virksomhedstype Lundeskranten 2, 3210 Vejby Ejerforeninger Udvidelser og klausuler til tilvalgsdekninger Al Bestyrelsesansvarsdakning Vedr. udvidet bestyrelsesansvar pramien for denne dakning er fastsat pa grundlag af, at andelsboligeller ejerlejlighedsforeningen administreres af en professionef admlnistration/administrator, der har tegnet en professionel ansvarsforsikring. Ved professionel ansvarsfors-ikring forstas f.eks. advokatansvarsforsikring oqleller revisoransvarsforsikring- Individuel klausul Det er noteret at dekning for bestyrelsesansvar omfatter nervaerende crrrnrloierforenino-, G/F v t L T isvi IrleIund. Side 6