ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /FR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7500 Holstebro Nordvestjysk Elforsyning A.m.b.a. CVR & NOE Energi Forsyning A/S CVR v / NOE Skivevej Holstebro Regningsklage Indsigelse om at faktureret forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug Uhensigtsmæssig forbindelse mellem elvandvarmer og cirkulationspumpe. Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr Ankenævnets sammensætning: Formand Poul Gorm Nielsen, formand Udpeget af Forbrugerrådet Niels-Ole Bjerregaard (tillagt 2 stemmer) Udpeget af Dansk Energi Lis Holst Andersen Per Ebert

2 2 4/ SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 2006 og Påklaget beløb: kr ,75. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 30. marts Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 8. maj Klageformular modtaget i ankenævnet: 25.maj Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 16. juli Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 23. maj KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Klager driver et stutteri på hobbybasis. Det drejer sig om opstaldning af få heste og virksomheden påvirker ikke familiens elforbrug i væsentlig grad. Klager modtog faktura nr af den 22. marts 2007 (bilag 1), som var langt større end hendes sædvanlige regninger. Årsopgørelsen for 2006/2007 var på kwh. Klager stiller sig helt uforstående over for, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre at have så stort et forbrug i forhold til sædvanligt. Ifølge klager har familien, siden de flyttede hertil i 2003, forbrugt ca kwh per år. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER Klagerens krav: At få tilbagebetalt for meget betalt forbrug samt at a conto betalinger nedjusteres til et niveau, der svarer til familiens tidligere og nuværende forbrug. Klagerens begrundelse: Det må være åbenbart for indklagede, at der er noget helt galt, når der pludselig er målt et meget større forbrug end sædvanligt. Klager har ikke haft et større forbrug eller ændret forbrugsadfærd.

3 3 4/ Efter modtagelsen af årsopgørelsen har familien aflæst jævnligt og forbruget er på ca kwh som de tidligere år, ligesom familien på intet tidspunkt har ændret forbrugsvaner. Den eneste ændring i husstanden var brugen af to affugtere i 25 dage i forbindelse med en vandskade. Disse var dog opsat af Skadeservice Danmark og forbundet til medbragt måler. Dette ekstraordinære forbrug var på kwh og blev afregnet særskilt. Klager har af Skadeservice Danmark fået oplyst, at målere, der anvendes i forbindelse med ubedring af skader, er stabile og godt kendte, da de anvendes hele året rundt. Indklagede foretog en test af måleren og fandt den i orden. Indklagede underrettede klager skriftligt om muligheden for at få måleren undersøgt på at akkrediteret værksted. Klager afviste at få denne test foretaget, da familien er presset økonomisk grundet afbetaling på denne gæld samt de højere fastsatte a conto betalinger. Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning. Indklagedes begrundelse: Klager har ikke aflæst mellem februar 2005 og februar Det er derfor muligt, at det større forbrug er opbygget over hele denne periode. Måleren er undersøgt og fundet fejlfri. Klagers oliefyr for bundet med cirkulationspumpe og elvandvarmer, der giver mulighed for fejlanvendelse og større elforbrug til følge. Indklagede forklarede, at klager i 2006 ikke havde indsendt aflæsningskort. De to seneste aflæsninger var på hhv kwh (februar 2005) og kwh (februar 2007). Det var derfor muligt, at det store forbrug ikke udelukkende stammede fra Indklagede gjorde endvidere opmærksom på, at klager i denne periode har opbygget sin virksomhed, at klager fratrækker 4000 kwh til husholdningen og tillægger resten virksomheden, samt at ifølge indklagedes oplysninger fratrækker klager ca kr. til energiafgifter i momsregnskabet. Desuden har indklagede påpeget at klagers oliefyr et tilkoblet en elvandvarmer og ved forkert brug, kan der opstå stort elforbrug.

4 4 4/ SAGENS BEHANDLING I relation til indklagedes oplysninger har klager anført, dels at hun føler sig mistænkeliggjort, og dels at indklagedes medarbejders udsagn om hendes virksomheds størrelse kan tilbagevises ved hjælp af revisions- og skattedokumenter. For så vidt angik tilslutning af cirkulationspumpe til vandvandsvarmer havde klager hyret en elektriker, der meddelte, at det slet ikke kunne lade sig gøre i dette tilfælde. Indklagede afviser denne påstand, idet dette fænomen er almindeligt forekommende. Endvidere konstaterede indklagedes medarbejder ved sit besøg hos familien, at afbryderen til cirkulationspumpe sad umiddelbart nedenfor lyskontakten. Da sekretariatet først fik oplysning om den separate måler samt at der ikke var foretaget en test af et akkrediteret værksted, foreslog sekretariatet klager at få foretaget sådanne test under henvisning til klagers pligt til at medvirke til sagen oplysning. Klager har afvist at ville betale for en undersøgelse, hvis den var negativ, da en undersøgelse på nuværende tidspunkt måtte anses for at være værdiløs. CVR I CVR er følgende registreret på installationsadressen:

5 5 4/ BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Faktura nr af den 22. marts 2007.

6

7

8

9

10