Præste- og formandsmøde 21. april en samtale om visioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præste- og formandsmøde 21. april 2015 - en samtale om visioner"

Transkript

1

2 Det dufter lysegrønt af græs Mel.: Waldemar Åhlén 1933 Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark og enge. Og vinden kysser klit og næs og reder urtesenge. Guds sol går ind i krop og sind, forkynder, at nu kommer en varm og lys skærsommer. Hør fugletungers tusindfryd fra morgen og til aften! De kappes om at give lyd, der priser skaberkraften. Hvert kim og kryb i jordens dyb en livsfryd i sig mærker så høj som himlens lærker.

3 Se, blomsterflorets farvepragt gør alle ord forlegne. Kong Salomon i kroningsdragt misundeligt må blegne! Alt smukt, vi ved, al kærlighed, den mindste fugl og lilje er, Gud, din skabervilje. Ja, du gør alting nyt på jord, en sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord af kærlighedens gåde. Alt kød må dø, hver blomst blir hø. Når vissentørt står floret, da blomstrer evigt Ordet.

4 Ja, Jesus Kristus er det Ord, der skaber liv af døde, så ny blir himmel, ny blir jord, en verden grøn af grøde. Kom, Jesus, snart, og gør det klart: den morgenstund, du kommer, da gryr en evig sommer. Johannes Johansen 1995

5 Du har skabt os til dig, Herre, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig" (Augustin).

6 Hvorfor dette visionsarbejde? Større glæde Bedre arbejde Mere mening Højere motivation

7 Motivationsforskning Formål - mening, sammenhæng Feed-back - målbarhed, succes Fælleskab - samarbejde, retning

8 Hvorfor har vi brug for ny motivation? Alt forandres omkring os Hvad gør vi? Skal vi gøre noget? Hvad tænker borgeren når han eller hun ønsker at møde kirken? Hvornår forandres der i kirkens regi og hvad er det uforanderlige?

9 Holbæk, anno ca. 1900

10 Holbæk, anno 2015 stor Holbæk

11 Holbæk, Labæk anno 1911

12 Parti fra Ahlgade, ca. 1950

13 Gammelt Tuse postkort

14 Elverdamskroen

15 Mørkøv hovedgade, 1965

16 Den oprindelige kirke i Ugerløse, inden nedrivning i 1875

17 Parti fra Kundby

18 Tveje Merløse Skole

19 Skole anno 2015

20 Folkekirken forandres, folkekirkens vilkår forandres: Nogle eksempler: Samarbejde på tværs af sognegrænser Fælles gudstjenester fx 2. pinsedag, freestyle, konfirmandtræf. Flere alternative gudstjenester pastagudstjenester, bamsegudstjenester. Provstier er lig med et ligningsområde (de fleste steder) Skærpede myndighedskrav fx momsregnskab Overenskomster for kirkefunktionærer Personregistrering er digitaliseret Skolestruktur under forandring Kirken som selvfølge kirken som tilvalg

21 Visionsarbejde er: Bevidstgørelse Italesættelse Refleksion

22 Visioner er der for at skabe motivation og fælles fodslag: Hvem er vi? Hvorfor er vi her? Hvordan arbejder vi? Er der noget der mangler i kirkens liv / tilbud? Hvor vil vi gerne være om 5-10 år??

23 Mission: Folkekirkens overordnede formål: At forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser (Betænkning 1479)

24 Gud Mission Afsender formidler - modtager Ordet Menighed Målsætninger Kirke Vision

25 Målhierarki Hvorfor Hvordan

26 Vision: Medkirke Hjembæk-Svinninge kirke vil være en kirke, hvor medmennesker medvirker med medansvar som medarbejdere i kirkens liv.

27 Hovedmål: Vi ønsker at øge dåbsprocenten her i sognet med 10 % i de næste fem år. Delmål: Vi ønsker at skabe en kontakt med alle nybagte forældre ved at sende dem Velkommen til verden-brochure Vi følger op ved at invitere til en temaaften om dåben Vi vil sætte fokus på dåben ved at invitere til dåbsfester 2, 4 og 6 år efter dåben

28 Mål og retning Med formulerede visioner og målsætninger får det samlede kirkelige arbejde mål og retning, kvalitetsløft gennem: Motivation for medarbejderne et fælles mål Målsætninger som en styrende funktion i det daglige arbejde Evalueringskriterier Skabelse af legitimitet og markedsføring udadtil Fællesskabet og vi-følelsen styrkes

29 Visionsarbejdet har også et praktisk sigte Hvordan skal vi i fremtiden fordele ressourcerne? Varbæk-modellen Sognenes visioner og mål er baggrund for provstiets visioner og skal tænkes med ind i de økonomiske rammer Varbæk II

30 De regionale samtalegrupper: De 9 sogne (Holmstrup, Jyderup, Kundby, Skamstrup-Frydendal, Stigs Bjergby, Mørkøv, Hjembæk-Svinninge) De 5 sogne (Soderup, Kr. Eskilstrup, St. Tåstrup, Tølløse, Ugerløse) Skt. Nikolai, Tveje Merløse, Vipperød, Butterup-Tuse Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse, Kvanløse, Undløse, Søstrup, Søndersted Orø, Udby-Hørby, Hagested, Gislinge

31 De regionale samtalegrupper: 19. august 2015: De 9 sogne 25. august 2015: De 5 sogne 26. august 2015: Skt. Nikolai, Tveje Merløse, Vipperød, Butterup-Tuse 1. september 2015: Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse, Kvanløse, Undløse, Søstrup, Søndersted 2. september 2015: Orø, Udby-Hørby, Hagested, Gislinge

32 Gruppearbejde: Den indledende snak - Sæt jer sammen i sognegruppen og drøft nedenstående: 1. Hvad kendetegner netop jeres sogn/kirke? - brug evt. et billede som kan udtrykke, hvad I synes jeres kirke står for. 2. Skriv et par sætninger der udtrykker, hvad I brænder for og hvad jeres kirke/sogn skal være kendt for? 3. Er der noget, der mangler i kirkens liv / tilbud? noter gerne et par stikord til hvert punkt på udleveret papir!

33 Opsamling

34 Kaffepause

35 Disse drøftelser skal I nu fortsætte hjemme: Hvem er vi? Hvorfor er vi her? Hvordan arbejder vi? Er der noget der mangler i kirkens liv / tilbud? Hvor vil vi gerne være om 5-10 år? og hvordan gør vi så det?

36 Måder man kunne gribe det an på: Overvej grundigt hvem jeres sognebørn er spørg eventuelt sognebørnene (såvel kendte som ukendte ) om deres forhold til kirken ud fra vedlagte spørgeskema, måske har de gode ideer til udvikling af kirken og dens tilbud? Diskuter i menighedsrådet hvad I gerne vil at jeres kirke skal være kendt for? Skab f.eks. et billede som kan udtrykke hvad I synes jeres kirke står for? Hvor vil vi gerne være om 5-10 år? til egen bevidstgørelse OG til at fortælle i samtalegrupperne

37 Med jer hjem i dag får I et Start-kit til et spændende visionsmøde / punkt på dagsordenen på kommende menighedsrådsmøde. Mødepakken består af: Præsentationen fra i dag Spørgsmål til besvarelse Eksempel på spørgeramme Papir og kuglepenne Lidt godt til ganen samt et engangskamera og en billedramme!

38 Tidsplan: I dag: En lokal snak om hvem vi er og hvad vi gør De indledende tanker Maj 2015: Sæt gerne tid af på det eller de kommende menighedsrådsmøder til drøftelser af jeres visioner Ultimo august 2015: Oktober 2015: Konklusioner fra de enkelte menighedsråd drøftes i regionale samtalegrupper, hvor PU deltager Provstiudvalgsmøde m. visionsdebat

39 Tidsplan, fortsat Ultimo 2015: Januar 2016: Oplæg tilbage i høring i hhv. samtalegrupper og menighedsråd Endelig behandling i provstiudvalget Sideløbende: - budgetsamråd 18. juni Et arbejdsudvalg under PU udarbejder oplæg til Varbæk II - Provstiudvalgsmøde februar 2016 (oplæg til Varbæk II drøftes)

40 Spørgsmål? Ring eller skriv endelig

41 Nu hviler mark og enge Mel.: Gud, efter dig jeg længes Nu hviler mark og enge, nu alle går til senge, nu slumrer by og land; men I, min sjæl og tunge, skal nu til afsked sjunge, hvad eders skaber tækkes kan. Se, dagen gik til ende, i himlens sal sig tænde de gyldne stjerner små; som dem skal Gud mig smykke, når han mig vil undrykke, hjem til hans Paradis at gå.

42 Som mine trætte hænder, når dagens gerning ender, til hvilen glæder sig, så glæd dig og, mit hjerte, til efter strid og smerte at vinde fred i Himmerig! Træt er jeg af at våge, luk jer, I øjenlåge! men over liv og sjæl våg du i al din nåde, og vogt dem vel fra våde, du øje over Israel!

43 I kære alle vegne, om eder Herren hegne mod fare én og hver; Gud eders slummer lette, med gyldne våben sætte om eders seng sin englehær! O Jesus, du min glæde, du dine vinger brede og sænke om mig ned! Vil Slangen mig omslynge, så lad din engel synge: Det barn er gemt i Herrens fred! Paul Gerhardt Peder Møller Fr. Hammerich Bearbejdet 1889.

44 Rigtig god fornøjelse