Budget 2013 Faktaboks 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013 Faktaboks 2013"

Transkript

1

2 Randers Bibliotek er åbent og digitalt vidensskabende og fællesskabende. Sådan hedder det i aftalen med Randers Byråd for , og ligeså i den gældende bibliotekspolitik. Overskrifterne skal ses sammen med Bibliotekslovens formålsparagraf At fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og det er rygraden i Randers Biblioteks virke. De danske folkebiblioteker spiller en afgørende rolle for vores demokrati og for udviklingen af videnssamfundet. Bibliotekerne skaber rum for viden, dialog og kulturelle oplevelser for alle borgere. På biblioteket får du udleveret nøglen til livslang læring. Randers Bibliotek er en unik institution, som både holder fast i kulturelle og demokratiske værdier og sætter sig selv i spil i en rivende digital og teknologisk udvikling. Sådan skrev kulturudvalgsformand Ellen Petersen i den nuværende bibliotekspolitik. En ny politik skal udarbejdes, som skal gælde fra og den skal indeholde nye mål for fremtidens Randers Bibliotek. Budget 2013 Faktaboks 2013 Materiale 14% Andre udgifter 15% Besøgstal: Udlån: Online udlån: Reserveringer: Ugentlig åbningstid i timer: Personale 71% Budget Personale Materiale Andre udgifter side 1

3 Et åbent bibliotek handler om at holde åbent og være åben i forhold til samfundsudviklingen og om at invitere til samarbejde og invitere borgerne ind, for selvom verden bliver mere digital, så vil mennesker mødes. Det gælder de studerende, der finder en plads i biblioteket, hvor de alene eller sammen med andre læser og studerer. Det gælder de mange mennesker, der en gang om måneden hører bibliotekarerne fortælle om gode bøger i bogcafeerne eller i lytteklubben, hvor man bliver klogere på klassisk musik. Det gælder også medlemmerne i den nye Biblioteksklub, eller medlemmerne i Palles anmelderklub for børn og for de næsten , der årligt besøger biblioteker og bogbus. I 2009 havde Randers Bibliotek åbent i 150 timer om ugen, i 2013 var åbningstiden udvidet til mere end 400 timer om ugen i biblioteker og i bogbus. Hovedbiblioteket åbner kl og særligt studerende, børnehaver og avislæsere bruger de første åbningstimer. Filialerne i Syd, Øst og Langå De tre filialer har åbent fra kl alle ugens dage. Det har betydet flere brugere og flere udlån. Der er personale i ca. 17 timer om ugen og i de timer kommer der markant flest borgere. I Randers Bibliotek Syd steg udlånet fra 2012 til 2013 med godt eller knap 8%. Sammenligning af udlån før og efter selvbetjent åbningstid Før Efter Forskel Øst % Syd % Langå % Børnefamilierne nyder, at biblioteket er tilgængeligt 8-22 og bruger især weekenden til biblioteksbesøg, og pendleren kan indpasse et hurtigt biblioteksbesøg i en travl hverdag. I 2013 er en række kreative grupper begyndt med at bruge biblioteksfilialerne som uformelt mødested og de skaber liv og aktivitet i lokalerne, når personalet er gået hjem. Bogbussen Bogbussen er det rullende bibliotek med materialer til både børn og voksne. Book en bogbus er blevet en stor succes og grupper kan bestille bogbussen til at komme på besøg uden for den normale køreplan. I 2013 blev bogbussen booket 78 gange, svarende til i alt 101 timer. Bogbussen har besøgt dagplejere, børnehaver, skoler og byfester. Bogbussen bruges også til arrangementer og der har bl.a. været kurser i NemID og koncert med musikgruppen Telestjernerne. Det siger brugerne Brugerne af Randers Bibliotek udtrykker stor tilfreds med deres bibliotek. Rambøll gennemførte i 2013 en brugertilfredshedsundersøgelse på 42 biblioteker og for Randers Bibliotek konkluderede de, at tilfredsheden er imponerende høj. De biblioteker, der havde størst tilfredshed i den nationale undersøgelse var alle mindre kommuner med undtagelse af Randers, der lå på en 6. plads i en samlet vurdering. De borgere, der bruger biblioteket, er tilfredse med biblioteks materialer og personale, og det er ekstra flot, når Randers Bibliotek samtidig ligger på en 67. plads mht. udgifter pr. indbygger. Randers Kommune bruger 397 kr. pr. indbygger mod 470 kr. på landsgennemsnit (Fra Danmarks Biblioteksforenings statistik). side 2

4 Danskernes Digitale Bibliotek I 2013 indgik Randers Kommune i et fællesskab med 95 andre kommuner om at etablere Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Formålet er at styrke, effektivisere og synliggøre det digitale bibliotekstilbud og sikre, at alle borgere har nem adgang til udvalgt digitalt indhold. For Randers borgerne betyder tilslutningen, at der kommer mere digitalt biblioteksindhold. Aftalen omfatter også et indkøbssamarbejde og en fælles hjemmesideløsning. DDB har i 2013 og vil også i de kommende år, købe sig til at få løst webudviklingsopgaver hos Randers Bibliotek. Bibliotekssystem Bibliotekssystemet er det centrale it-system i bibliotekerne. Det styrer indkøb, adgang, samling og udlån. Randers Bibliotek har i 2013 været i EU-udbud med sit bibliotekssystem sammen med 85 andre kommuner med KOMBIT som koordinator. Der er valgt en leverandør og Randers Bibliotek forventer at tage det nye system i anvendelse i Det nye bibliotekssystem bliver et fællessystem for folkeskoler og folkebibliotek. Der er i 2013 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af skole og folkebiblioteksområdet, der skal kortlægge, hvilke nye samarbejdsmuligheder et fælles system giver. Digitalisering Fra den 1. november 2013 blev det et krav, at alle virksomheder og foreninger med et CVR-nr. skal kommunikere digitalt med det offentlige, og bl.a. have NemID til Erhverv, benytte digital postkasse og indlevere momsregnskab digitalt. Erhvervs- og Kulturstyrelsen indgik et samarbejde med bibliotekerne om at hjælpe små virksomheder og foreninger med at blive digitale. 2 medarbejdere fra Randers Bibliotek har hjulpet mere end 100 små virksomheder og foreninger. Det har typisk været enmandsfirmaer, f.eks. landmænd, og mekanikere. Også frivillige foreninger, menighedsråd, ældreråd og en afghansk forening har fået hjælp på biblioteket til at blive digitale. Fra 1. marts 2013 skulle kommende folkepensionister søge om deres pension digitalt hos Udbetaling Danmark. Borgerservice og Randers Bibliotek udvidede samarbejdet til også at hjælpe kommende pensionister i gang med at søge pension over nettet. I alt har Randers Bibliotek afholdt 8 holdintroduktioner i Hvordan søger jeg folkepension digitalt? side 3

5 Fokus på læsning Årligt afholdes Randers Mesterskaberne i Oplæsning på Randers Bibliotek. Her sættes fokus på læsning på en sjov og uhøjtidelig måde, og formålet med konkurrencen er at skabe god stemning og prestige om at læse og at være god til at læse op. I februar var 150 elever fra 6 forskellige skoler samlet til den årlige konkurrence. Læseøer er et nyt tilbud til børnehavebørn, som bliver inviteret på biblioteket for at få højtlæsning. Det er et samarbejde mellem Ældresagen og børnehavepædagogerne i Randers samt Randers Bibliotek. Rundt på biblioteket er der læseøer bemandet med læsetanter og læseonkler. De er introduceret til metoden dialogisk læsning, der skaber samspil mellem den voksne og børnene for at understøtte børnenes sproglige udvikling. Palles Anmelderklub er et nyt tilbud for 5. og 6. klasser. Børnene har lavet ca. 300 anmeldelser på hjemmesiden Palles Gavebod. De digitale anmeldelser følges op af arrangementer, hvor der fortælles om bøger og i foråret 2014 skal de møde forfatteren Josefine Ottesen. Formålet med klubben er at få børn til at forholde sig til og formidle litteratur på en god og sjov måde. Klubben kan være med til at udvikle børnenes evner til at udtrykke sig og kommunikere deres mening til andre, og styrke deres sprog- og udtryksformer og deres kulturelle forståelse af litteratur. Kommunalvalg 2013 Randers Bibliotek gik målrettet til Kommunalvalg 2013 med det formål, at biblioteket skulle være det politisk neutrale, men demokratisk vigtige omdrejningspunkt for information om kommunalvalget og valgets kandidater blandt andet igennem debat og interaktion med borgerne. Randers Bibliotek arrangerede i samarbejde med Randers Amtsavis og Værket en kommunalpolitisk paneldebat mellem partiernes spidskandidater. Arrangementet blev besøgt af ca. 300 mennesker. Derudover fik alle opstillede kandidater, lister og partier invitation til at gæste biblioteket og møde byens borgere, og fortælle om deres politik og visioner. Randers Bibliotek medvirkede også til, at det for borgerne blev let og fleksibelt at stemme til Kommunalvalget I biblioteket kom brevafstemningsfaciliteter, og personalet blev opkvalificeret til at håndtere de juridiske krav knyttet til stemmeafgivelsen. 600 borgere benyttede sig af muligheden for at brevstemme på biblioteket. Citat Når man på en enkelt formiddag kan møde: 3 ottende klasser, 2 første klasser, 3 børnehaver og 2 dagplejere så er der pres på og det kniber det med pladsen, siger børnebibliotekar Jørgen Ledet. side 4

6 Biblioteksklub Biblioteksklubben blev etableret den 1. oktober Biblioteksklubben er for voksne og biblioteket vil med etableringen af klubben knytte endnu tættere relation til kernebrugerne. Med en månedlig mail modtager medlemmerne information om arrangementer, ligesom de har mulighed for at sætte præg på fremtidige tilbud. Medlemstallet er støt stigende og er ved udgangen af 2013 på ca Frivillige IT-cafeen har fået et nyt lokale til kurser og vejledning i brug af IT. Ældresagen bruger lokalet to gange om ugen for at hjælpe borgere med it-spørgsmål. En gang om måneden er det Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers, der rykker ind, så man kan få hjælp til at søge efter sine forfædre. Biblioteket vil gerne arbejde med frivillige og har fået sin egen frivilligpolitik for at sikre det bedste samarbejde. Kulturhus 2020 Kulturstyrelsen bevilgede i kr. til en udvikling af Vision 2020 for Kulturhuset. Der er et udtalt ønske i de tre institutioner om at nytænke og udvikle Kulturhuset, så det i 2020 kan fremstå i nye rammer, både udvidet og ombygget og med et stærkere samarbejde om arrangementer og løsning af opgaver. I 2014 arbejdes der videre med visionerne om et nyt Kulturhus Samarbejde Randers Bibliotek deltog også i 2013 i Læringsdage, et landsdækkende samarbejde om formidling af de muligheder, som voksne har for at blive klogere. Formidlingen blev drevet af de lokale institutioner; sprogcenter Randers, FOF, AOF, Randers Folkeuniversitet, Tradium Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcentret, Randers Social- og Sundhedsskole og Randers HF og VUC. Læringsdagene har styrket samarbejdet mellem institutionerne og på en informativ eftermiddag på Rådhustorvet stiftede borgerne bekendtskab med mulighederne i Randers for livslang læring for voksne. Randers Bibliotek byder på et varieret og stort arrangementsudvalg. Bl.a. bød efteråret på mere end 100 arrangementer og det var en bred vifte af tilbud til brugere i alle aldre: fra babymusikleg til senior surf. Bogcaféerne spændte fra Pontoppidan til fantasy, musikalske indslag fra Små synger sammen til DR lytteklub klassisk med Wagner. Foredrag om at være Halv mand-helt menneske, særligt sensitiv eller Østfrontfrivillig var også på programmet. Borgerne vil gerne mødes og gøre noget sammen, det ses bl.a. i de mange, der bruger bibliotekets mange it-lærings tilbud og i de kreative workshops for børn og voksne. Mange borgere har deltaget i Arkitekturens dag og bustur til Bogforum og det bringer biblioteket uden for vante rammer. Mange arrangementer blev afviklet i konstruktivt samarbejde med foreninger og institutioner som Museerne i Kulturhuset, Folkeuniversitet, Randers Egnsteater, Remida, Værket, De grønne Pigespejdere, LOF Langå, Dronningborg Historier. side 5