Elementbeskrivelser: RENHOLD Befæstede arealer Renholds- og sideanlægs--faggruppen UDBUD 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elementbeskrivelser: RENHOLD Befæstede arealer Renholds- og sideanlægs--faggruppen UDBUD 2012"

Transkript

1 R01 På Kørebane Eksempler, hvor er markeret med blåt: Kørebanen er den del af vejen der er bestemt for kørende inkl. færdselsarealer i rundkørsler, dog ikke cykelsti og cykelbane. Befæstede kørebaner kan have overflader af asfalt, beton, belægningssten og brosten/chausséssten. Motorvej 66 km 71,5 Kørebaner Asfalteret gade i Tinglev, vej 318, km20,6 Kørebaner Betonsten på gade i Gram, vej 325, km 19,8 Kørebane Brosten på forsætning ved Gislev vej 704, km 17,5 Kørebaner 1

2 Hyppighed og periode Befæstede kørebaner forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) inkl. ramper. Fejes i kørselsretningen langs kørebanekant og inkl. kantbane. I forbindelse med fejning af kørebanen må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald skal fejes mindst 30 cm ud over belægningskant og må ikke fejes ind på naboareal. Større støvgener skal undgås. Udførelses Kørebane skal fejes/suges. Fejes kun undtagelsesvis f.eks. efter uheld eller efter vinteren. Umiddelbart efter fejning må intet affald forefindes på det bestilte areal. Hvor der ikke er kantsten eller andet tilstødende, belagt areal, skal der fejes 30 cm ud over belægningskant. Der fejes kun efter bestilling fra Vejdirektoratet. 2

3 R02 BEFÆSTET NØDSPOR Nødspor er placeret direkte ved kørebanen til henstillen af nedbrudte motorkøretøjer og anvendelse for udrykningskøretøjer. Nødspor er anlagt, når vejens primære funktion er at betjene fjerntrafik. Befæstede nødspor kan have overflader af asfalt eller beton. Nødspor kan være afgrænset med kantsten eller asfaltvulst el. lign. Eksempler, hvor er markeret med blåt: Nødspor langs vej 66 km 14,5 Nødspor Befæstede nødspor kan forekomme på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) inkl. ramper. I forbindelse med fejning af nødspor må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ind på naboareal. Større støvgener skal undgås. Hvor der ikke er kantsten eller andet tilstødende, belagt areal, skal der fejes 30 cm ud over belægningskant. Jord må ikke erodere ind over nødsporet. I fald dette ses, skal det meddeles til Vejdirektoratet. Nødspor skal renholdes Nødsporet skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Mindre affald Spredt Større affald Begrænset Stort affald Problemaffald Dette gælder nødspor på alle lokaliteter og vejtyper. Stort affald og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entreprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. 3

4 R03 Midterrabat Midterrabatten er et færdselsfrit areal, som adskiller to kørebaner, der ligger i fælles tracé og har modsatrettede trafikstrømme. Befæstede midterrabatter kan have overflader af asfalt, beton, belægningssten, pigsten og brosten/chaussésten. Foto Ringkøbing, vej 404, km 0,7, Chausséstensbelagt midterrabat Grenå, vej 415 km 57,8 Asfalteret midterrabat Hyppighed og periode Befæstede midterrabatter kan forekomme på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje. I forbindelse med fejning af midterrabat må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. Udførelses Hele midterrabatten skal fejes/suges i bestilt omfang Umiddelbart efter fejning må intet affald forefindes på det bestilte areal. Der fejes kun efter bestilling fra Vejdirektoratet. 4

5 R04 Foto: CYKELSTI En cykelsti er en sti langs vej eller i eget tracé beregnet for cykeltrafik og adskilt fra eventuel kørebane og fortov ved rabat, kantsten eller hvid afstribning og cykelsymbol. Befæstede cykelstier kan have overflader af asfalt, beton og belægningssten. Asfalterede cykelstier på Fyn, Vej 714 km 3,5 Cykelsti Cykelstier i Esbjerg vej 327, km O,927 Cykelsti Befæstede cykelstier forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje) Jord må ikke erodere ind over cykelstien. I fald dette ses, skal det meddeles til Vejdirektoratet. I forbindelse med fejning af cykelstien må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. Inden for bynære områder skal det opfejede materiale opsamles. Hvor der ikke er fortov eller andet tilstødende, belagt areal, skal der fejes 30 cm ud over belægningskant. Cykelsti skal renholdes Cykelsti skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Kategori Mindre affald Større affald Stort affald Problemaffald Omfang Begrænset Begrænset På arealer hvor det på grund af geometri, vejudstyr eller parkerede biler ikke er muligt at renholde maskinelt, renholdes manuelt. Cykelstier skal altid være renholdt så punkteringer undgås og renholdsmetoden må ikke foranledige en opkant af grus og jord langs bagkant. 5

6 R05 FORTOV Fortovet er den del af en vej som er bestemt for fodgængere og er adskilt fra kørebane og eventuel cykelsti. Såfremt der står busventehus i tilknytning til fortov skal gulvet her i renholdes på samme måde som det tilstødende fortov. Selve busventehuset er ikke en del af entreprisen. Befæstede fortove kan have overflader af sten, græsarmering, asfalt, fast belægning og løs belægning. Eksempler, hvor er markeret med blåt: Cykelstier i Esbjerg vej 327, km O,927 Fortov Befæstede fortove kan forekomme på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje) Jord må ikke erodere ind over fortov. I fald dette ses, skal det meddeles til Vejdirektoratet I byer og bymæssige bebyggelser har Vejdirektoratet i henhold til Vejlovens 5, stk. 1, pålagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt renholde fortov og sti i overensstemmelse med kap. 7 i Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. I forbindelse med fejning af fortovet må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. Inden for bynære områder skal det opfejede materiale opsamles. : Fortov skal renholdes i fuld bredde Fortov skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Mindre affald Spredt Større affald Begrænset Stort affald Problemaffald Renholdsmetoden må ikke foranledige en opkant af grus og jord langs bagkant. 6

7 R06 KOMBISTI - cykelsti/ Fortov (Fællessti) En fællessti er en sti langs vej eller i eget tracé, hvor der er fælles sammenhængende belægning for både fodgængere og cykeltrafik. Belægningen er opstribet for at adskille cyklister og gående. Fællesstien er adskilt fra eventuel kørebane ved rabat eller kantsten. Befæstede cykelstier/fortove kan have overflader af sten, græsarmering, asfalt, fast belægning og løs belægning. Eksempler, hvor er markeret med blåt: Kombisti i Ollerup på Fyn, vej 714, km 7-8 Kombisti Befæstet cykelsti/fortove kan forekomme på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje) Jord må ikke erodere ind over cykelsti/fortovet. I fald dette ses, skal det meddeles til Vejdirektoratet. I forbindelse med fejning af cykelstien/fortovet må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. Inden for bynære områder skal det opfejede materiale opsamles. Hvor der ikke er fortov eller andet tilstødende, belagt areal, skal der fejes 30 cm ud over belægningskant. : Kombisti/fællessti skal renholdes. Kombisti/fællessti skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Mindre affald Spredt Større affald Begrænset Stort affald Problemaffald Kombistier skal altid være renholdt så punkteringer undgås og renholdsmetoden må ikke foranledige en opkant af grus og jord langs bagkant. 7

8 R08 Heller En helle er et hævet areal omgivet af gående og/eller kørende trafik på alle sider og bestemt til at lede trafikstrømme og/eller beskytte trafikanter. Der anvendes normalt følgende helletyper: Primær- og sekundærheller anvendes til kanalisering af trafik på primær-/sekundærvej i et vejkryds. Delehelle adskiller kørespor for trafik i samme retning. Under heller hører også det forsænkede areal til passage af fodgængere Heller som er en del af rundkørsler behandles og plejes under dette element. (R10) Elementet omfatter kun FLADEN incl. Evt. fodgængerpassage. Kanten hører under R11 KANTSTEN. Befæstede heller kan have overflader af asfalt, belægningssten, brosten/chaussésten og løs belægning. Eksempler, hvor er markeret med blåt: Helle i Gislev Vej 704 km 18,2 Helle Heller i Tinglev, vej 318 km 19,79 Helle Befæstede heller kan forekomme på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje I forbindelse med fejning af heller må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på anden belægning og skal opsamles. Større støvgener skal undgås. Heller skal renholdes. Heller skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Mindre affald Spredt Større affald Begrænset Stort affald Problemaffald 8

9 R09 Skillerabat En skillerabat er et færdselsfrit areal, der tjener som adskillelse mellem 2 færdselsarealer f.eks. kørebane og cykelsti. Befæstede skillerabatter kan have overflader af asfalt, belægningssten, brosten/chaussésten og løs belægning. Eksempler, hvor er markeret med blåt: Skillerabat langs vej 133 km 2,0 Skillerabat Skillerabat langs vej 522 km 14,4 Skillerabat Skillerabat i Tinglev, vej 318 km 19,79 Skillerabat Befæstede skillerabatter kan forekomme på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). Omfatter også skillerabat mellem autoværn fx. ved parallel-ramper. I forbindelse med fejning af skillerabatten må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på anden belægning og skal opsamles. Større støvgener skal undgås. 9

10 Skillerabat skal renholdes. Skillerabat skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Mindre affald Spredt Større affald Begrænset Stort affald Problemaffald Stort affald og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entreprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. 10

11 R10 RUNDKØRSEL En rundkørsel er et vejkryds, hvor et antal vejgrene (normalt tre, fire eller fem) er tilsluttet en ensrettet kørebane anlagt cirkulært omkring en centralt placeret midterø. Vejgrenene benævnes sekundærveje. Til rundkørslen hører et antal heller som skal lede trafikstrømmen. Midterøen er en helle placeret centralt i rundkørslen, hvorom trafikken cirkulerer. På vejgrenene kan der være sekundærheller som anvendes til at kanalisere trafikken.. Eksempler, hvor er markeret med blåt: Befæstede rundkørsler kan have overflader af asfalt, belægningssten, brosten/chaussésten. Minirundkørsel i Ørbæk, vej 704 km 11,5 Rundkørsel i Gislev, vej 704 km 19,0 Befæstede rundkørsler kan forekomme på Motortrafikveje og Hovedlandeveje Til dette element hører hele det befæstede areal i rundkørslen: kørebane, langs kantbegrænsning mod kørebane, den befæstede del af midterøen, overkørselsarealer og evt. minirundkørslers overkørbare midte. Ligeledes omfatter 50 m ud ad alle tilsluttede statsveje samt efter grænsedragningsaftaler på kommuneveje. Rundkørsler skal renholdes. Rundkørsler skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Mindre affald Spredt Større affald Begrænset Stort affald Problemaffald Stort affald og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter, at entreprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. I forbindelse med fejning af rundkørsler må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. 11

12 R11 Kantsten Foto Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller heller. Omfatter også renhold langs: asfaltvulster og svingsten new jersey-autoværn, hvor den afvisende del består af beton i speciel geometrisk udformning i hele konstruktionens højde langs kantbjælker og kantsten på bygværker der bærer en statsvej.. Kantsten kan have overflader af beton, granit, asfalt, plastic eller metal mm. Kantstenaf fladjern og betonkantsten i rundkørsel på vej 522 km 37,8 Svingkantsten i vejsving Betonkantsten omkring helle og granitkantsten langs cykelsti og fortov 12

13 Asfaltvulst langs ring 3, km 50,3 Asfaltvulst Kantsten kan forekomme på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). Dette element omfatter også renhold langs kantbjælker og kantsten på bygværker (broer), der bærer en statsvej. Svingsten vedligeholdes som kantsten. Asfaltvulster vedligeholdes som kantsten. Renhold langs kantsten ved sidevejestilslutninger skal udføres i den udstrækning, det er vist i principper for grænsedragning. Kantsten skal renholdes. Kantsten skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Mindre affald Spredt Større affald Begrænset Stort affald Problemaffald Fejebredden er mindst 1 m langs kantsten (= langs den lodrette kant) samt kantstensbredden + 30 cm på toppen (oversiden) af kantstenen. I forbindelse med fejning af kantsten må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. 13

14 R12 Overkørsler En overkørsel er; - lokalvejs tilslutning til en trafikvej eller en anden lokalvej etableret som et hævet niveau med afvigende belægning i forlængelse af den vigtigere vejs rabat og/eller fortov, eller som gennemgående fortov og/eller cykelsti på den vigtigere vej. - en adgang til en vej eller sti fra en vej, sti. Eksempler, hvor er markeret med blåt: Kan have overflader af asfalt, beton, granit og belægningssten. Overskørsler langs vej 341 km 1,3 Forekommer på Hovedlandeveje I forbindelse med fejning må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. Inden for bynære områder skal det opfejede materiale opsamles. Overkørsler skal renholdes Overkørsler skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Mindre affald Begrænset Større affald Begrænset Stort affald Problemaffald Stort affald og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entreprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. 14

15 R13 Sidevejstilslutning En sidevejstilslutning er en adgang til én vej eller sti fra en vej, sti eller ejendom. Befæstede sidevejstilslutninger kan have overflader af asfalt, belægningssten, brosten/chaussésten og løs belægning Eksempler, hvor er markeret med blåt: Sidevejstilslutninger i landsby på vej 426 km 33,8 Sidevejstilslutning på vej 426 km 5,2 Befæstede sidevejstilslutninger forekommer på Hovedlandeveje Er excl evt. heller på sidevejen (Heller registreres under R09 Heller) Sidevejstilslutning skal renholdes. Sidevejstilslutning skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Mindre affald Begrænset Større affald Stort affald Problemaffald I forbindelse med fejning af sidevejstilslutninger må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. Der fejes som udgangspunkt kun, hvor der er B11 tavler eller hajtænder. 15

16 R14 Spærreflade Eksempler, hvor er markeret med blåt: En spærreflade er et seret eller helt hvidmalet areal på kørebanen, på hvilket der ikke må køres, standses eller parkeres. Spærreflader kan have overflader af asfalt, belægningssten, brosten/chaussésten. Spærreflade på ring 3 km 41,8 Spærreflade Spærreflader kan forekomme på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej I forbindelse med fejning af spærreflade må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på kørebanen og skal opsamles. Større støvgener skal undgås Spærreflade skal renholdes. Spærreflade skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Kategori Mindre affald Større affald Stort affald Problemaffald Omfang Begrænset Stort affald og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entreprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. 16

17 R15 P- plads En parkeringsplads er et særligt afmærket område forbeholdt parkering. Parkering er enhver hensætning af et køretøj med eller uden fører. Standsning kortere end tre minutter, standsning for af- eller påstigning samt af- eller pålæsning af gods anses dog ikke for parkering. Befæstede p-pladser kan have overflader af asfalt, belægningssten, brosten/chaussésten og løs belægning Eksempler, hvor er markeret med blåt: P-pladser langs kørebane i Ørbæk, hldv 704 P-plads på vej 133, km 27,4 Befæstede p-pladser kan forekomme på Motortrafikvej og Hovedlandevej. På Motorveje forekommer befæstede P-pladser på sideanlæg og samkørselspladser. Til parkeringspladser medregnes offentlige parkeringspladser der etableres til brug for henstilling af køretøjer. Hvor der ikke er andet tilstødende, belagt areal, skal der fejes 30 cm ud over belægningskant. P-plads skal renholdes P-plads skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Mindre affald Begrænset Større affald Stort affald Problemaffald I forbindelse med fejning af p-pladsen må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. 17

18 R16 HOLDEPLADS En holdeplads er en buslomme eller vigeplads beregnet til brug for de mindre standsninger og ophold som busser, rutebiler eller passagerer foretager for at optage og afsætte passagerer. Befæstede holdepladser kan have overflader af asfalt, belægningssten, brosten/chaussésten og løs belægning Eksempler, hvor er markeret med blåt: Busholdepladser langs Hldv 206, km10,2 Busholdeplads Befæstede holdepladser kan forekomme på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). Hvor der ikke er andet tilstødende, belagt areal, skal der fejes 30 cm ud over belægningskant. Holdeplads skal renholdes. Holdeplads skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Kategori Mindre affald Større affald Stort affald Problemaffald Omfang Spredt Begrænset I forbindelse med fejning af holdepladsen må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås 18

19 R17 NØDRABAT Eksempler, hvor er markeret med blåt: En nødrabat er et belagt/forstærket del af midterrabat, beliggende umiddelbart op til kørebanen. Nødrabatter kan have overflader af asfalt, belægningssten, brosten/chausséssten og løs belægning Nødrabat på motorvej 66 Nødrabat Hyppighed og periode Nødrabatter forekommer på Motorveje og Motortrafikveje. Herunder hører også kantbanen Hvor der ikke er andet tilstødende, belagt areal, skal der fejes 30 cm ud over belægningskant. Udførelses Nødrabatten fejes/suges i fuld bredde. Nødrabat skal umiddelbart efter renhold overholde følgende kvalitetsniveau: Mindre affald Større affald Stort affald Problemaffald Der fejes efter bestilling fra Vejdirektoratet. 19

20 R18 BEFÆSTET YDERRABAT LANGS AUTOVÆRN Yderrabat er det belagte færdselsfrie areal uden for yderste færdselsareal. Her langs med autoværn, der kan stå langs kanten af arealet eller midt i arealet. Yderste færdselsareal kan være kørebane, cykelsti eller fortov. Befæstet yderrabat kan have overflader af asfalt, belægningssten, brosten/chaussésten og løs belægning Eksempler, hvor er markeret med blåt: Befæstet yderrabat langs autoværn på M 3, km 37.0 Forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej). På motorvej især mellem kørebane og støjskærm. I forbindelse med fejning af yderrabatten må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på kørebanen og skal opsamles. Større støvgener skal undgås. Befæstet yderrabat langs autoværn skal renholdes. Befæstet yderrabat langs autoværn skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Kategori Mindre affald Større affald Stort affald Problemaffald. Omfang Spredt Begrænset 20

21 R19 BEFÆSTET YDERRABAT Det belagte færdselsfrie areal uden for yderste færdselsareal uden autoværn eller lodrette vægge, såsom støttemure, støjmure og lign. Yderste færdselsareal kan være kørebane, cykelsti eller fortov. Eksempler, hvor er markeret med blåt: Belagt yderrabat kan have overflader af asfalt, belægningssten, brosten/chaussésten og løs belægning Befæstet yderrabat langs ring 3, km 43,4 Befæstet yderrabat langs vej 119 km 17,8 Forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). Omfatter også dybde-render til afledning af overfladevand. Det omfatter fra kant af befæstet kørebane/nødspor til skråningsfod Renhold udføres altid på skråningsarealer ved broer uanset om statsvejen er overført eller underført. I forbindelse med fejning af yderrabatten må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. Hvor der ikke er andet tilstødende, belagt areal, skal der fejes 30 cm ud over belægningskant. Befæstet yderrabat skal renholdes. Befæstet yderrabat skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Mindre affald Spredt Større affald Begrænset Stort affald Problemaffald 21

22 R20 LANGS SPUNSVÆG OG STØTTEMUR Eksempler, hvor er markeret med blåt: Belagte arealer langs spunsvæg og andre lodrette vægge med forsætninger. Kan være belagt med asfalt, belægningssten eller løs belægning. Spunsvæg langs vej 14 km 40,6. Langs spunsvæg Forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej). Omfatter befæstet areal mellem færdselsareal og spunsvæg, støttemure og lignende. I forbindelse med fejning langs spunsvæg m.m. må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås Der skal renholdes langs spunsvægge. Det belagte areal foran spunsvæg o. lign. skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Kategori Mindre affald Større affald Stort affald Problemaffald Omfang Begrænset Alle hjørner og lignende åbninger i væggen skal holdes rene så fugtsamling undgås. 22

23 R21 SKRÅNINGSBEKLÆDNING VED BROER Eksempler, hvor er markeret med blåt: Befæstede arealer på skråninger under broer Kan være belagt med beton, belægningssten eller granit Skråningsbeklædning ved bro på vej 119 km 17,8 Skråningsbeklædning Forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). Langt størstedelen af skråningsbeklædninger og dybdelinier er beliggende bag autoværn, og der står de fleste steder brosøjler i eller umiddelbart ved dybdelinierne Renhold af skråningsbeklædninger udføres uanset om statsvejen er overført eller underført I forbindelse med fejning af skråningsbeklædninger må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. Der skal fejes 30 cm ud over skråningsbeklædningens kanter. Skråningsbeklædning renholdes Det belagte areal på skråninger ved broer skal i hele entrepriseperioden overholde nedenstående kvalitetsniveau: Kategori Mindre affald Større affald Stort affald Problemaffald Omfang Begrænset Begrænset 23

24 R22 Vandrender Foto Dybderende i belægning i beton/granitsten der bruges til at aflede vand fra færdselsarealet til grøft eller brønd Kan være udført i asfalt, beton, belægningssten eller granit. Vandrende i Ollerup, vej 714 km 7,5 Vandrende på vej 704 km 13,4 Vandrender langs vej 429 km 16,1 Forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). Vandafledning skal kunne ske uhindret. I forbindelse med fejning m.m. må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. Der skal renholdes i vandrender. Vandrender skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Kategori Mindre affald Større affald Stort affald Problemaffald Omfang Begrænset Begrænset Stort affald og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entreprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. 24

25 R24 OPHOLDSAREAL PÅ SIDEANLÆG Eksempler, hvor er markeret med blåt: Befæstet areal under, mellem og omkring borde-bænke, på legepladser, trapper og stier. Kan være udført i asfalt, beton, belægningssten, granit eller løs belægning. Eksempel på opholdsareal på sideanlæg. Forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). I forbindelse med fejning m.m. må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Der fejes 30 cm ud over belægningskant. Større støvgener skal undgås. Opholdsarealer skal renholdes i fuld bredde Opholdsarealer skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Mindre affald Begrænset Større affald Begrænset Stort affald Problemaffald. 25

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Benedikte Piil

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Benedikte Piil DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 09.03 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD BEFÆSTEDE AREALER BILAG 7.1 Niels Juels Ga 1022 Københa vd@vd.dk 5798000893 Postboks

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2 DATO 20.02.201 2 DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG Benedikte Piil

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG Benedikte Piil DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 08. 05 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG 7.2 Niels Juels Ga 1022 Københa vd@vd.dk 5798000893

Læs mere

Elementet omfatter den langsgående kant på begge sider af kantstenene samt tværgående fuger

Elementet omfatter den langsgående kant på begge sider af kantstenene samt tværgående fuger 1 af 7 R11 KANTSTEN Beskrivelse af elementet Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, yderrabat,

Læs mere

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 45 PILOT FYN ELEMENTBESKRIVELSER - RENHOLD 8. nov 2010

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 45 PILOT FYN ELEMENTBESKRIVELSER - RENHOLD 8. nov 2010 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 45 Elementbeskrivelser Renhold - Befæstede arealer Skemaet nedenfor viser de elementer (fra R01 R21), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet

Læs mere

STRATEGI - renhold. Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter:

STRATEGI - renhold. Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter: STRATEGI - renhold Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter: Vejkategori (Motorvej, motortrafikvej og Hovedlandevej) Årsdøgntrafik ( A, B, C og D) Lokalitet (By/Land/Ramper) er (, R02 osv...)

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

BILAG RENH1. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD på vejstrækninger. på TILSTANDSKRAV

BILAG RENH1. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD på vejstrækninger. på TILSTANDSKRAV BILAG RENH1 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD på vejstrækninger på TILSTANDSKRAV Entreprise 01 Renhold på strækninger Vejcenter Østjylland side 2 af 46 BILAG-RENH1 - Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger på UDFØRELSESKRAV SAB-VN-renhold-Mv-juli08-b.docUDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 66 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger på UDFØRELSESKRAV Entreprise 01 Renhold på strækninger Vejcenter Østjylland side 2 af 57 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

BILAG RENH1. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD på vejstrækninger. på TILSTANDSKRAV

BILAG RENH1. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD på vejstrækninger. på TILSTANDSKRAV BILAG RENH1 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD på vejstrækninger på TILSTANDSKRAV SAB- Renhold på tilstandskrav side 2 af 40 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse for renhold på tilstandskrav...

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34 2.3 Entreprenørens

Læs mere

Græsslåningselementer

Græsslåningselementer Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 14 Græsslåningselementer Græsslåning omfatter følgende elementer: Element Rabatter: Langs kørebanen, gang- og Cykelsti samt skillerabat Midterrabat Helle Rundkørsel

Læs mere

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Indrapportering af skade og lignende til udføreleskrav. ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejmandstilsyn Entreprenør Pedel

Læs mere

BILAG RENH1. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD på vejstrækninger. på TILSTANDSKRAV

BILAG RENH1. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD på vejstrækninger. på TILSTANDSKRAV BILAG RENH1 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD på vejstrækninger på TILSTANDSKRAV SAB- Renhold på tilstandskrav side 2 af 39 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse for renhold på tilstandskrav...

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Renhold på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 21 af 12 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt... 22 2 Alment... 22 2.1 Omfang... 22 2.3 Entreprenørens

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG på UDFØRELSESKRAV Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 2 af 102 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG på UDFØRELSESKRAV Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 2 af 102 Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

BILAG RENH1. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) For RENHOLD på vejstrækninger. på TILSTANDSKRAV

BILAG RENH1. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) For RENHOLD på vejstrækninger. på TILSTANDSKRAV BILAG RENH1 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) For RENHOLD på vejstrækninger på TILSTANDSKRAV UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 31 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse for renhold på tilstandskrav...

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 6 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

BILAG RENH1, UKR1, GRÆ1 og BEPL1. RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG.

BILAG RENH1, UKR1, GRÆ1 og BEPL1. RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG. BILAG RENH1, UKR1, GRÆ1 og BEPL1 RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG på TILSTANDSKRAV Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 2 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG på UDFØRELSESKRAV UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 99 Indholdsfortegnelse: Indledning...

Læs mere

ARBEJDSFORDELING FYN 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING FYN 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-/rådighedstilladelse, arbejdspladsafmærkning og arbejde

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER BILAG 7.10 LVD DRI GRÆSSLÅNING Benedikte Piil

ELEMENTBESKRIVELSER BILAG 7.10 LVD DRI GRÆSSLÅNING Benedikte Piil DATO DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI GRÆSSLÅNING BILAG 7.10 Niels Juels Ga 1022 Københa vd@vd.dk 5798000893 Postboks 9018

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 7 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

ARBEJDSFORDELING FYN 25. januar 2011

ARBEJDSFORDELING FYN 25. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-/rådighedstilladelse, arbejdspladsafmærkning og arbejde

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger på UDFØRELSESKRAV UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 43 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse for renhold af arealer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger på UDFØRELSESKRAV UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 45 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse for renhold af arealer og

Læs mere

Kontrol af ukrudtsbekæmpelse Vej nr... Navn på sideanlæg:.. Befæstede arealer...

Kontrol af ukrudtsbekæmpelse Vej nr... Navn på sideanlæg:.. Befæstede arealer... Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 13 Kontrol af ukrudtsbekæmpelse Vej nr.... Navn på sideanlæg:.. Befæstede arealer... Dato for gennemgang... Udbedringsfrist = senest (dato) NR ELEMENT % IKKE OVER-

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-08. Sideanlæg/rastepladser UDFØRELSESKRAV

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-08. Sideanlæg/rastepladser UDFØRELSESKRAV SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Sideanlæg/rastepladser UDFØRELSESKRAV UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 98 SAB Sideanlæg/rastepladser, udførelseskrav 08.05.2008 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Side

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

Tilstandskrav Entreprenør Generelt Opgaver på tilstandskrav må ikke indgå som serviceopgave eller pedelopgave

Tilstandskrav Entreprenør Generelt Opgaver på tilstandskrav må ikke indgå som serviceopgave eller pedelopgave Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for servicemedarbejder, vejmandstilsyn og pedel Indberetning af skadevoldersager Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Forseelsestyper.

Forseelsestyper. Forseelsestyper http://www.helsingor.dk/borger/transport-pas-og-trafik/veje-trafik-ogparkering/parkering/parkeringsafgifter/forseelser/ 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. Køretøjet er standset, hvor

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Elementbeskrivelser: Rabatter og grøfter Afvanding-faggruppen UDBUD 2012 P

Elementbeskrivelser: Rabatter og grøfter Afvanding-faggruppen UDBUD 2012 P P A11 GRØFTER En grøft er en åben afvandingskonstruktion til bortledning af overfladevand og grundvand. Grøfter anlægges normalt på hver side af en vej ( i åbent land ) for opsamling og bortledning af

Læs mere

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER Fritrumsbeskæring langs færdselsarealer udføres så vejen til enhver tid opfylder kravane til trafiksikkerhed og gennemførelse af vejens drift. udseende: Figur

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV OKTOBER 2015 VÆKST OG BÆREDYGTIGHED 1 ALMENT I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat

Læs mere

SNERYDNING FOR GRUNDEJERE

SNERYDNING FOR GRUNDEJERE SNERYDNING FOR GRUNDEJERE I december 2014 blev en ny vejlov vedtaget, og herefter gælder nye regler om, hvad man som grundejer har pligt til at rydde, salte og gruse. Af Marianne Fromm Pedersen, KLA Personskade

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune.

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. Maj 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV IKAST BRANDE KOMMUNE 1. OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

VARDE KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015

VARDE KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015 VARDE KOMMUNE FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT OG 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015 VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune Gældende fra den 1. oktober 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Løbende vejdrift APRIL 2012 VEJDRIFT ENTREPRISE: LVD-DRI-OD-4 TBL-Forside. LVD-DRI-OD-4 Løbende drift - Vejdrift - Østdanmark sjælland Side 1 af 1 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt:

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt: Revisor Dato Stier generelt: 1. Er der foretaget en ordentlig planlægning for de lette trafikanter? foreligger tællinger af eksisterende cykel- og fodgængertrafik? er der redegjort for betydende turmål?

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

Punkter der kan skrives afgifter for

Punkter der kan skrives afgifter for Punkter der kan skrives afgifter for Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven (fremover "FÆL"), vejafmærkningsbekendtgørelsen (fremover "vejbkg."), bekendtgørelse om parkeringsskiver

Læs mere

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Herning Kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2007 Herning Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune fastsætte mere specifikke

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT DRIFT REV. 09-11 2015 Svendborg Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Jens Erik Thinggaard 1

Jens Erik Thinggaard 1 Evaluerende 1 Dette program, er en introduktion til evaluerende prøver, hvor prøvernes opbygning, spørgeformer og begreber gennemgås. 2 Der er højre vigepligt i krydset.... Jeg har ubetinget vigepligt...

Læs mere

Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse

Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse En grundejer kan kun pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV REBILD KOMMUNE DECEMBER 2016 2 December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 VINTERTJENESTE OG RENHOLDELSE - FOR OFFENTLIGE VEJE OG STIER 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse 2.3 Renholdelse 3 GRUNDEJERENS

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. oktober 2016 Indhold 1. ALMENT... 3 2. Kommunens pligter kommunevej og offentlige stier m.v., der administreres af kommunalbestyrelsen... 4 3. Grundejerens pligter offentlige

Læs mere

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Kk/november 2011 Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Forslag til basistværprofil for 6-sporet motorvej Mindste tværprofilelementer: Kørespor: I forhold til 4 sporet motorvej er grundlaget for

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 re Revideret november 2015 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune

Læs mere

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove.

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove. Dato 11. marts 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03278-2 Side 1/5 Ren- og vintervedligeholdelse af fortove langs offentlige veje Hedensted Kommune

Læs mere

HÅNDBOG OVERSIGT OVER ARBEJDSPROCESSER OG BESKYTTELSESNIVEAUER ANLÆG OG DRIFT

HÅNDBOG OVERSIGT OVER ARBEJDSPROCESSER OG BESKYTTELSESNIVEAUER ANLÆG OG DRIFT HÅNDBOG ANLÆG OG DRIFT SEPTEMBER 01 HØRINGSUDGAVE AFVENTER IKRAFTTRÆDEN AF BINDENDE BESTEMMELSER VEJREGLENS STRUKTUR Denne håndbog er bilag 10 til Afmærkning af vejr m.m., der indgår i nedenstående serie

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014

VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014 VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014 SAGSNR.: 10/6316 DOK. NR.: 125452-14_V1 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Regulativ

Læs mere

Elementbeskrivelser: Autoværn Faggruppen for Kantpæle, Autoværn,Tavler og Hegn UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Autoværn Faggruppen for Kantpæle, Autoværn,Tavler og Hegn UDBUD 2012 AV01 STÅLAUTOVÆRN Autoværn har primært til formål at begrænse personskader ved at opfange, nedbremse eller afvise køretøjer, som utilsigtet kommer uden for kørebanen. Stålautoværn, hvor autoværnsbjælker

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Løbende vejdrift APRIL 2012 VEJDRIFT ENTREPRISE: LVD-DRI-ND-2 TBL-Forside. LVD-DRI-ND-2 Løbende drift - Vejdrift - Norddanmark 2 Side 1 af 1 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Løbende vejdrift APRIL 2012 VEJDRIFT ENTREPRISE: LVD-DRI-ND-1 TBL-Forside. LVD-DRI-ND-1 Løbende drift - Vejdrift - Norddanmark 1 Side 1 af 1 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016 Snerydning Vintertjeneste - Instruks Traktor Udgivelsesdato : 2 7. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE B. INSTRUKS SNERYDNING

Læs mere

Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 0 STRÆKNINGER, Befæstede elementer. Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, Strækninger, ENTREPRISE

Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 0 STRÆKNINGER, Befæstede elementer. Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, Strækninger, ENTREPRISE Antal Pos1 Pos2 Pos3 Pos4 Betegnelse Enhed enheder 1 0 0 Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 01 RENHOLD - 0 STRÆKNINGER 1 1 0 Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 01 RENHOLD - 0 STRÆKNINGER, Befæstede elementer

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - BEPLANTNING FRITRUMSBESKÆRINGER BILAG 7.11 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6 Side 1 af 6 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle,

Læs mere

BY & MILJØ. Regulativ for overkørsler og adgangsveje til ejendomme

BY & MILJØ. Regulativ for overkørsler og adgangsveje til ejendomme BY & MILJØ Regulativ for overkørsler og adgangsveje til ejendomme 1 1 Indholdsfortegnelse 2 Generelt... 3 3 Formål... 3 4 Definition... 4 5 Almindelige bestemmelser... 4 6 Rendestensbrønde... 5 7 Ansøgning

Læs mere

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV GLOSTRUP KOMMUNE Gældende fra den 1. november 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Nordfyns Kommune. Rundkørsel ved Lunde. Etablering af firbenet rundkørsel

Nordfyns Kommune. Rundkørsel ved Lunde. Etablering af firbenet rundkørsel Nordfyns Kommune Rundkørsel ved Lunde Etablering af firbenet rundkørsel April 2009 Nordfyns Kommune Rundkørsel ved Lunde Etablering af firbenet rundkørsel April 2009 Ref 09629002 LD00096-2-MAW(2) Version

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

UNDERSØGELSE AF KØRSEL MED MVT MELLEM JUELSTRUPPARKEN OG PORSBORGPARKEN, 9530 STØVRING, REBILD KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF KØRSEL MED MVT MELLEM JUELSTRUPPARKEN OG PORSBORGPARKEN, 9530 STØVRING, REBILD KOMMUNE UNDERSØGELSE AF KØRSEL MED MVT MELLEM JUELSTRUPPARKEN OG PORSBORGPARKEN, 9530 STØVRING, REBILD KOMMUNE FORUDSÆTNINGER Køremåde A: Der køres med MVT type 3. 15 km/t og 30 cm tillæg. Køremåde B: Der køres

Læs mere

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen.

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen. NOTAT Projekt Ringsted Bymidte Rundkørsel samt trafiksanering Nørregade og Søgade Kunde Ringsted Kommune Notat nr. 0 Dato 2010-11-16 Til Fra Ringsted Kommune Rambøll 1. Indledning Ringsted Kommune har

Læs mere

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato]

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato] Gældende for 2015 og 2016 Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser Køge Kommune [Dokumenttitel] [Dokumentets undertitel] Søren Toft Mahler [Dato] Køge Kommune

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV

Tønder Kommune REGULATIV Tønder Kommune REGULATIV Vellerupvej 16. februar 2010 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø den 2. oktober 2007 Revideret 14. september

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 25. januar 2016) I medfør af lov om offentlige veje, lov

Læs mere