RTEN Medlernsblad fon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RTEN Medlernsblad fon"

Transkript

1 Y -7t SP RTEN Medlernsblad fon tii,iiiiiiiiiiii NOI}DTALS BOLDITLUB

2 $porlrarliklor ihavnbj ER chnrsttilseh Storegade,{ - Nordborg - TIf Søndergade 7 - Guderup Tlf. 45 g1 1O ønderb,rrg Ilf. (C.l).ll l5 5/ Nordborg - Tlf. (04) 45 l5 58 bent enghoff HERR E FR ISOR HAVNBJERG BUT SCEHTTN xotdx)tc ttoiigadc 2l TELF. (0r) 15 r9 75 Erik Petersen Blomster - Frugt - Grønt- Konserves Storeg. 7, 6430i{ordborg, ttt to\* SPORTEN Udgiver: Nord-Als Boldklub Redoktion og loy.out: Peter Glock, Mosevong 28 telefon Annoncer: Biorne Knudsen, Lærkevei 47 Tryk: E. Lorenzen \ :'l p LIrL'8'c-9:lI\d.-jL : :ormanc : P.Sø.de.sÅrd, Mås vej 7, t1f )iæstfo.m.: cert Jensen, (rlnsbjers, tlf, 416)49 raseerer : leter Hsnsen, Larkevej 10, tlf. 4tI865 le{retær I Chr, Kronbors, Slrogøwsj,, tlf. 45a644 Yedlem I Peter 0Iock, t{osevana 28, t1f :g!r:,:_!r-4!-aqi arrrand : Bent Rlen r, brke!e i 24. t1f ]J']!OYS ATTELlNC: :.rnand : Cluf ssn86n, lyøvej I 3ekrstær r Ånd. as.l6nseil, Løkken 8, trf CLi.BOYS AFI.: lorrand, (nud Poutsen, Hvsd narken 12, t1f,45uj 1åsserer : R.Paustian, Rønnebarvej 7, t1f Yed Lem : Erik Nør kov, Bogfink vej 15, t1f. 4 Løn er pcnge, dcr skel fordelcs.,. husholdningspenge... lommepenge... noget i en lille æske til sommerfericn... eller til haven,.. ger det let Tal mcd Sydbank - de telcr Deres sprog. SYDBAIVK - den søndertyske bank Per Søndergaard så ruller todbolde igen! Så står vi igen foran en fodboldsæsons start. Som vejret har været her på det si_dste, må jeg nok in& rømme, at den ligesom kommer bag på mig! Helt ærligt, der har sørme i-kke været vejr til at kigge med ved træning helt så meget, som jeg selv kunne ønske. Dog, mit indtryk er, at vi er klar i NB, at vi er godt forberedt i NB, vi har haft en fin tilslutning tii træningen, og det ser ud for mig, som om vi har større bred,de blandt veltræned,e spittere i NB end nogen si-nde f ør. I pke er der nu no61e stykker, der mener, at det ma bero på en misopf attelse fra min side,, vi ved jo alie, at linien i klubben er helt klar, først l. holdet, så 2. holdet og så de andre! odidos':l--- FIl{M pilmh' Ttt. 4s ET HELT HUS FYLDT MED SKO,,chiki,, LÆDERVARER XORDBORG TLF

3 MObil eul.t service ALS 3lt(rP 2.t.r o. Anda..an Løftertoft -.Nordborg - Til. 45 ts 47 NIORDBORG KIOSK N. Lehrmann Madsen Storegode 49, tll Aut, ti ps{orhondler - fipssysfemer I BLADE - TOBAK _ PIBER _ RYGEARTIKLER KAFFE _ SOUVENIERS» BAGERI og coholrorl il, Tlt WERTER J - Langesø NBI Film lremkoldes Ja, ja! Så langt er vi også enige, men mit indtryk har været, at langt flere end der blev regnet med., har taget det som den udfordring det også-varr optaget det på en måde, der betød, der bliver gået mere ti1 sagen ved træningen end førhen, og dere ) den større bredde. Mit ønske og håb for NB's senior skal være, at det vil lykkes i den kommende sæson for l.hotdet at placere sig mellem de J-4 øverste i rækken, og at mindst et af d,e øvrige hold må tilspille sig en oprykningsplads. Jeg synes ikke, jeg kan ønske mig noget bedre for ynglingene, end at f må klare jer ligeså fint som i i97i, æl'iig tait, det ti.or ;eg også på I kant! Også ungdomsafdetingens mange hold, i åtte alderstrin, håber jeg må få en fin sæson, men måske nok f ør:st og fremmest, at alle I spillere nå blive endnu dygtigere, til giæde -[or jer selv og til gavn for IVB's fremtid. Selvom pigerne i vor klub er piaceret under ungdomsafdelingen, vil jeg godt her trække jer lidt frem. f har ikke haft alt for megen medvind i NB endnu, derfor skal mit ønske for jer være, at I må opleve en sæson med god,e kampe og en deltagel til træningen, der skaber kamp om at komme på horå! Endelig vil jeg gerne ønske alle trænere og ledere lykke til med jeres spillere, med jeres hold. 1t ltgesg NORDBORG LANGESø 45 t2 85 BBOBALLE SÆSO1{START I denne ti'l gå r nange sikkert r rndt og sti L Ler' sig selv nogle af di sse sporgsmål? Fvord.an går det n:n i å:? h vi gjort nok ved forberedelserne? llvilke resultai;er har del givet i forhold til an') Åro år Ilar det været det rigtige for os r når vi sammenligner træningskampe med bræningsindsats? tlvad satses der rnest 1 i? Har vi den fornød.ne kondi, og er det spillermæssige på nuværende ticspurkt godt nok? a-"-n aur fnn Llur inn selv - bliver resr-rltatet som I ønskefl rjvdr trn nøgtern vurdering af hele situ"ationen siger os dog, at der errdnu mang-l er en hel del på visse områder. Lad være med at sætte ræsen alt for nøj'i, op. Endnu står vi godt plantet på jorden. Vi har goot åf, at blive her lidt endnu. Vi får det svært i år" iqpor I holdet. Med Thorvalds ansættel-se som træner i klubben, blev man pludselig kastet ud i en masse nyt. Det altafgørende var at ænd,re mentali-teten" Talentet h..r io hele tiden vær'et tif sbede. llernæst a1; få Eså ting karlet sammen. nette arbejde gøres ikke pe 2+ måned, men over I år eller 2. Derfor er vi ud,mærket tilfredse med det, der er nået tit dato,.r u!, au*! Slrgteri?lelmuth?hønsen Blikkenslagermsster Bækgade 2 - \/ li S' installatsr telefon (04) I åtotghtopn Storegode 55 6,130 Nordborg Telefon (04) Pølscm:gerl K. S'TERNBii\G Sioregode 56 - Nordborq - Tel{. 45 l7 I5

4 HaYnbierg lalionskro " Ttct vot bartmk tnretning. Grillsfegte kyllinger og {orårsruller (d )t, Lr I ld,t I bruger h C)'-{^+ : \lgl ÅHLrsW, Anna og Yiggo Bombcrg r.).1'.:5 10 r9 Hande!sbanken IIA NDELSIIANKEN.rllr(l rrred r brlledel førs:.: -::::::,-st bræningsfliden. En god. træningstilsta::: e: ::S grundlaget f or bed.re spil, hvis evnerle.: j::. Kan vi i de første kampe hente point på r.'c:,i:noiticn, er jeg overbevist om spillets kva-r:--t 'llliver stigende. ) Jeg ved 3oi;, at nange mener, spillet på n.uværenui tidspunkl; -c-rrde r.rære bedre. ilvor meget funktionel træning er r:::r? Kun neget lidt, alligevel vil jeg mene, a: vr er bedle rustet til tr-rrneringen end tidligere år. i.vacl vi ikke har i forståelse endnu, o--r.re; e s r,re l i srarten af en gcd kondition. Iia' billic :i- je.re s træ-ner, 1ad o-q tage det nedef':ra og ooei;e:. " ee r'r cve rbevist om a1, en ntærkbar fre-'gang sr-ar+ ker spoaes, nv i s o+n r..r satl r der til dato er yiet bli.,rerved. God turnering. mi -'l lltl -LJ l, 1rr 11.li. f sicste rlt. af SPORTtrlI, blev ieg af dig udnævnt bil å rets papi rnusser i lilb. Er det ikke lidt synd for Peter? Du skrev også noget om computer. Du kurure aa passende anbefale lilb's bestyrelse et køb af et sådant anlæg. Så kun:ie vi alle sidde hjemme i stuen og beregne spil-lernes dataer, eller kamp'-; nes resultai. Vi vidste så på forhånd resultater- L, iivac kume vi ikke spare af tid og penge på det. DD WESTON hr væg lll væg TOilHY PETERSET Mø8LER Sroregode 69-7 I -Nordborg-Tlf.45 I9 3 I Vi seetler kvalitelen i højrrcdcl Jeg har Ttørt (og læst i SPORTEN) at Børge nu går utiaditioneile veje for at finde Månedens Ynglingespiller. t{år jeg siger "utraditionelt" er det ikke fordi publikummet nu besbemmer hvem der skal kåres. ' pt er muligvis en god ide at gøte det på denne 1,åde., ricn jeg selv vil a1.1;så altid stcmre ort rin lsøn, ligemeget ]-Lvordan han spill eoe. Jeg vil ikke lrisikere at han får nul stemmer, ob jeg har set lnam spille et par gange. (tr'or f amiliefredens lskyld I ) llet "utraditionelle" i det spil er efter man melning, at man kun kan blive Månedens spiller når lman spilter på rlet beds-le hoid og ikke som normalt lhvor det gælder at være--et forbiltede ti1 trrning, lbfandt kammeraterne og på det hold man spiller. ljeg er spændt på hvordan clet går. log så har jeg hørt ncget or at seniorafdelingen flørdagen før turneringsstart hotdt alle tiders leilde på Slotskroen: eo -qåkalclt "Påforiråndgodsæson lparty". Jeg fik fat i en sang fra festen hvor forlf atteren bl. a. skrev: "... om en uge : ikke længer l- er dct alvor kære vennerl" og senere i sangen: 1"... slut med sprit og al de bajer - ti gang' m.in- Ie end du pjejer!" osv. flrfter hvad jeg har hørt har nosle sprllere fcrstået meningen i sangen - de fik så meget d"errne aften at de nu sagtens kan hotde en hel sæson ud" - uden! God sæson! Jeres 'r11.if. " LD-BOYS TR,MITNG starter som tidligere kl. l8.oo og ikke som nævnt mandag den før angivet kl.,. april L7.1o

5 HtrUGHEIN NORDBORG 4s0252 LANGESø BROBALLE TRÆNER HAR ordet TTL DE SLØJtr JUNIORSPILI,ERE I Vi havde et møde søndag d. L.2.L976 i Nordalshallen, hvor der var mødt 22 spillere, der kom 1 afbud og I spi1ler kurure ikke møde op p.g.a. sygdom, altså ialt 21. Efter medlemslisten er der 29 juniorspillere i år. Spørgsmålet ved mødet var om vi skulle tilmelde to hold til turneringen og alle var' eni ge om at det skulle man. ltru kurrne jeg godt tænke mig at vid.e om de spillere der bare bliver væk liar tænkt over hvilken forlegenhed, c1e bringer kammeraterne og klubben i, for man meldte jo to hold til turnering Boldklubben giver sodavandr rejser her og de:: og ikke "rindst en rejse bil tilorge til nrstcn ingen penge, ob f behand.ler kanlmerat'erne, trænere og klubben sådant. Llet giver ingen topspillere med sådan en flok kagekoner. Altså kom nu ud af busken - vi skal snart spille lurneringskamp og skal jeg fortsat træne ier, så r.r,l F-1o-or jep- ql- Åo ror-, -. o51-nief IUf LqILtfUf uue) uu I vl-lllltl get den i.2.76 bliver overholdt. Vi haf Vedta- Verner,:0. I fl,i TøT VOREANNONCøRER TIESERT\;;'l BREV. ). PAT'ORHAIID GODSÆSONPARTY'' Festen som var for seniorafdelingen, på "Slotskroen". Vi var ca.!o perso startede med at Bent Riemer holcit inden vi gik i gang med ta' selv blev afholdt ner. Aftenen en velkoms boroet, som var for at stemningen udmærket med små lune retterr og q.tz il - rr\urrl o JULE)u, cii oo 1/Dr vqr z1ar uur a# 9u nor ygf I L./D9 rrca hovede::, d er 1-+-t t, UdI\: ^ havo,e l avet et par gcd e s ange. [f ter maden var der dans r ob der blev danset både tit moderne musik og til toner for de unge på 4o. Ste mningen var stor, især cla dis j ockeyen på opfordring spillede op til en rækkedans gennem helc lokalet (desværre ikke tii glæc1e f or pick-upen). ia,, man må sige at NB gjorde et ihærdigt forsøg på at skabe et godt kammeratskab mellem spillerne, o æ i can J ør-]-^ - b - ur uu,/a p]tgef også irinanden at kende derved. Ønsket om en god sæson mærkece hver enkelt spil ler ved at de et par / a- \ lnge (eller flere) i r Iø5eb løbet af aftenen fik et orkunrie nærkes oagtn --/ntligt ktap på skulderen (Aet derpå)'af derpå)"af P.bråct. P.gf-oct<, så man må da håbe, a"b gn-rndlagt r ob derved iaget for at yde srt bedste er gør TtlTTllSPIL hver onsdog kl..l9.30 på NØRHERREDHUS

6 HVER ONSDAG KLOKKEN 19"30 PÅ NøRHERREDHUS hjemmekampene (og udekampene ) spændende for os Piger, og eb og veloplagt publikum. underhold"end,e og forhåbentligt stort NYT FRA OLD-BOYS Så er vi begyndt at spille udendørs hver mandag på banen ved llavnbierg skole. I april måned begynder vi k1 " L7.1o og fra na; kl. 18.oo. ANG. IlJffiF TiL I'trST-I-BY OG A}DRtr A,KT.ILITtrTER I ffi I\]-) VI-J'-1JUIU -å" r*"- om h.jælp tit arbejde i klubben er det al-tid "t de samme olr1-boys som melder sig, og deb er vi meget glade for. fer ei ca. 6o aktive old-boys i NB, så trvorfor skal det altid være de samme som trækker det store læs, vi beder jer ikke så tit om hjælp1 så hvis I føler noget foi jeres klub, kunne I godt ofre ier et par gånge om året, for er der flere som hjælp nar vi som-med glæde hjælper hver gang måske ogs o r -, ^l i L^-,^ -f lyst tit at hjæipe næsie år, også kan old-boys afd ' staoig bestå. a u Ait i ei-i<oi<i<enudrtyr. ES' *y'.ør""ffi Wrror"node Tlf Nordborg Men I trækker måske på klarer de nok", men vi Da det"- berrn" gsng mangler vi n \d dis med det samne TRICOTAGE}IUSET Sloregade 31 - Nordborg smilebåndet og tænker: "Det siger: "vær ikke så sikker hjælpere til FEST-I-BY, så til old-boys bestyrelsen. BECiG}'IBALER OG CO. TIL }IORIALS -ooooot,t (1,, Det lykkedes os at engagere Bayern ltiinchen til en venskabskamp på Langesø Stadion mod et udvalgt hold fra l[b. Det kommer sikkert for nogle lir1t overraskende at ldb vil ofre et forholdsvis stort beløb for at få derure kamp stablet på benene. l, I alle gemytter falder sikkert igen ti-l ro, når oef oplyses at kampen soillcs ' ar,lednrrg af Pecr og Foul Christiansens 7C å::s iøciseisoag. Mere om kampen på sidste side. Bogføring, skat, Man går da momsregnskab CHR. KRONBORG Sprogøvej 5 - Nordborg Telf. (O4) 45 06,l4 tii ind elqrrr DA^,EXC)NFEKNON L<3ær TELF. 45'15 49

7 s0y kro STEDET I{VOR STORE I{AYNE U}IDERHOi.DER OG GLÅDE SENNESXER UøDE - tclelon S lagter Bjør n SLAGTERMESTER BJØRN NIELSEN Storegode 23 Nordborg telt rurcn kcber del ho* KAMPER STOREGADE 77o NORDBORG TELEFON (04) 45 0O 70 iiib at tilmelde et hold til talentr r,å OIiERTRÆKSTRØJER LINIER..OO' Ved sidste bestyrelsesmøde har man besluttet at» Iremstiil e 'o stk. overtrækstrø jer i "lrjemmearb+;'- de". Ktubben fremskaffer material.et og hvis der' lelder sig et par darer, der vil hjælpe at sy disse trøjer, så bliver Gert Jensen glad, ellers ved han og hans kone hvad de skat lave de næste par tt qbvr. for TAI-,EIVTHOLD Også iår agter turneringen. BAI{trUDVALG Bestyrelsesmedlen Peter Ilansen repræsenterer SIITNA i det kornmende udenclørsbaneudvalg. KØRSELSORTI{I_NG r Str1ITORAF E-LrNG FOR SÆ,SOI{ 75 KlubberL betaler til dem der stiller bilen til rådighed ved udekampe 1, Ører pr. km. fet blev ve )i taget ved sidste bestyrelsesmøde. lesuden har mad besluttet at ingen spillere mere betaler for kørql on IflJ DU! Endnu engang vi1 jeg bede ier om at passe på klubbens redskaber. f ved selv hvad f.eks. en læderl^^ld koster og hvor mange vi har brug for til trær- ÅS og kampe - dem kan vi ikke have nok af- Vi har brugt mange penge til bolde og derfor bliver man sur når man ved dagslys efter en træningsaften finder "glemte" bolde omkring træningsbanen- Den slags sløseri vi1 bestyrelsen nu ikke længere acceptere. -ooooo- #-å- Desværre har Festudvalgets icle mec, at nænge en tavle på Nordalshallens opslagstav'l e, hvor man kur> ne skrive sig på i hvilke dage man kunne hjælpe I idrætsu 5en, ikke haft succes. Den blev svinet til i løbet af kort tid det må vi bare finde os i! Vi starter et nyt forsøg for at give alle en mulighed til at melde sib, hvis d.e Serrre vil hjæ1pe i idrætsugen. Du kan melde dig indtil clen 14. anril hos din h"otdleder, formanden for ungdomsafd., tterudvalgsformanden og selvfølgetig til Festudvalget. -ooooo- KøBMANDEN Benl Lauston \r/e Iegnet sko I evogn og eget teorilokole rno lermester sterhoven ll - Nordborg Købmand Tlf N. BOYSEN Spbokken 2 - te!f

8 Der er også sport i at hunne Mekoniker VLggo Lousten Hovn b jerg Telefon høre bil på den rigtige måde! Lær det nemr og bekvemt i t0nd"[[s [øne K0[E J. BRODERSEN Nlrreskovvei 2 Svenstrup te f HÅFHIA.FORSII(RIilG Peter Mattesen Mads Clausensvej Nordborg - ring te NT. PERREGAARD A-S 6430 T.IORDBORG 6474 SKOYBY Tlt Korn - Fodcrsto{fer Brrndscl - Byggemotcrioler Tlt. 'r4 44 0O JUNIOR - }IORGE.STUB. Ir' spi-iere og to Ledere rejscr snar.t til Norge for at deltage i en pokaltr"irnering i Tolusrødn i-1"- rangeret af Soldklubien I'FIINT". durneringen åf.» vikles i weekender\ ,.76. Lojtertoft Nordborg Telf. (04) TLF HOVSA! Poul- lyngkilde har købt et par fodboldstøvler til næsten Joo kr. -ooooo- Mere om Bayern-kampen: april april ) DE ER ALTID VELKOMMEN PÅ o\./^wi\tør HERRED HUS TELEF.N 450s35 -\L lorororofar,ehandel v,/1. Lorsen & søn Storegode 62 rel lagterfiometningen, Fa. J. J. JENSEN Nordborg telefon Alertr Gonditorl Th, Brorsensvej 56 Ttf Kelly og Alex Nissen Havnbjerg Bulikscenler tolt RUT EBILSTATION ENS AVISER. BLADE. TOBAK & CHOKOLADE TELF.4s1428 Åbninssridcr; l;:j3;:",','uf ' rrj 12 Søndoqe lil kl. L2 NORDBORG AFDELING - cn bonk De kon regnc mcd! tlilr lensen Ollolyr. Crntrlvrrro of ra# rul. gtr. 93 vtr{rerlor Lærkevei 87 - Lonsesø - Tlf Ejnar Lorenzen købmand Turøvc! 42 Kirheby..15 OO 55

/o/zo. /u. Med ernsblad fon. :lt;:l'ri;::tt:.:.t.;:,:t: #1.::::t:,::i::,,rii NORD-ALS BOLDITLUB

/o/zo. /u. Med ernsblad fon. :lt;:l'ri;::tt:.:.t.;:,:t: #1.::::t:,::i::,,rii NORD-ALS BOLDITLUB /u. /o/zo Med ernsblad fon :lt;:l'ri;::tt:.:.t.;:,:t: #1.::::t:,::i::,,rii NORD-ALS BOLDITLUB E o HAVNBJERG!%nmsTrilsEr Storegade 4 - Nordborg -'flf. 45 14 26 Søndcrgade 7 - Guderup - Tlf. 45 81 1O Sporlsarlillsr

Læs mere

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 I I / Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 En beretning kan opbygges på mange måder. Jeg har denne gang valgt at opbygge ungdomsafdelingens beretning for året 1981 kronologisk

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i>

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i> Nord-Als Boldklub/s JUBILÆUMSSTÆVNE 5. og 6. Nov. i Nordalshallen INDEND0RSFODBOLD pa "STORE MAL" For klubhold(senior - ynglinge - junior) om lørdagen For gadehold, firmahold, kortklubber og lign. om søndagen

Læs mere

E R - J U N IO R UNGDOMSAFDELINGEN D A M E RID A M. Formand ERIK NØRSKOV. Kasserer LEIF KJÆRGAARD SVEND WRANG KJELD ANDRESEN

E R - J U N IO R UNGDOMSAFDELINGEN D A M E RID A M. Formand ERIK NØRSKOV. Kasserer LEIF KJÆRGAARD SVEND WRANG KJELD ANDRESEN D A M E RID A M (fra 18 år 115 E R - J U N IO R - 17 årige) UNGDOMSAFDELINGEN SVEND WRANG Træner. Jeg har været træner i NB i ca. 14 år, og det kun i ungdomsafd. Det begyndte på følgende milde; jeg var

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E 2014, Uge 8 Ugens Avis År H A L G Å R D S F H F O R 2. 3. O G 4. K L A S S E O p s t a r t e n a f d e t n y e t i l b u d U G E N S R E D A K T I - ON: Mia 2.B Anna 2.B Ida M. 2.B Oliver 4.A Louise 2.B

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

NORD.ALS BOLDITLUB. Medlernsb

NORD.ALS BOLDITLUB. Medlernsb /-7r Medlernsb.",æ,øe@w s/\!,,r,'!\ev&"\.'./'^!&v/\t.,r'r'^"!""&,,i'.,./'!"^"'/,\å.'"./e\!.,wv!,"/#"',,""t.,.,..1.!^../9\'^"/,r\",",/..a #"..."",r.e,'^...,''"l,,''æ'",//'1..'"?'.\4!./v'.\"'/,!t,'.,,.],"'","}?,,^,,i\'''./?v..e,',.,,./...".,,.,"''**

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

sporten i om rådet. Byrge Jensen, NB's første formand, skriver i klubbens 25 års jubilæumshæfte kan fejre 25 år med NB på en så positiv

sporten i om rådet. Byrge Jensen, NB's første formand, skriver i klubbens 25 års jubilæumshæfte kan fejre 25 år med NB på en så positiv 8 40 år Nord-Als Boldklub Oprindelse Nord-Als Boldklub (NB) er med sine 40 år en forholdsvis ung klub. Klubben er resultatet af en sammenlægning mellem fodboldafdelingerne i Havnbjerg IF og Nordborg IF.

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

TEN. NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af NB Skole-Cup var det 36. i rækken af indendørs fodboldstævner

TEN. NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af NB Skole-Cup var det 36. i rækken af indendørs fodboldstævner " s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 35. årgang - Nr. 2 - april 2004 Nordborg S.b, et af mange 'tetvetiqe" hold der deltog i årets NB-SKOLECUP NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk Aktiviteterne er tiltænkt hele familien og vi håber på stor deltagelse, også fra folk som ikke tidligere har været aktive. Man behøver ikke at deltage i samme aktivitet hver gang - her er mulighed for

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002 Tillykke! Miniputholdet blev suveræn vinder af deres række og i denne anledning har træneren Alfred sendt et indlæg til klubbladet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

5 medlemmer, dette bl.a. for at formanden for udvalget kunne. Formandsberetning 1974.

5 medlemmer, dette bl.a. for at formanden for udvalget kunne. Formandsberetning 1974. Formandsberetning 1974. Kor 5. gang skal der gives en orientering om arbejdet i Nord-Als boldklub. For 5. gang er det regnskabets time for en bestyrelse i Nord-Als boldklub. Hvordan ser det ud sportsligt/

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU

I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU I ffi supermarxeoe II - Esr som llele og ll:le - gi i... rrl trrttm0 - hyor hele I - 1^ r:= lnwiij;l@3'* ibuilllgillieb- Æ n'mllleniundtar!..j e,rqen ill**' ' i:ili$å.i.,

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB

sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB q -7J sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB Ir - Gsl som llete og llale - g0 l... ri I rf, NORD-ALS BOLDKLUBS BESTYRELSE, Formand : P. SØndergård, Mågevej 17 Næstformand : Chr. Larsen, Østermarken Kasserer : Peter

Læs mere

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst:

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst: MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Morten Larsen Steen Mogensen Fraværende Kopi Sted Morten Nielsen Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Tilbageblik. Sæsonen 2008 var året, hvor man fra FBU s side valgte at vende turneringerne, så man nu spiller fra August

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

( l ) Men inden vi åbner gaveposen vil jeg gerne berette lidt om, hvad der er sket i NBå ungdomsafdeling i 1971

( l ) Men inden vi åbner gaveposen vil jeg gerne berette lidt om, hvad der er sket i NBå ungdomsafdeling i 1971 ( l ) Afslutningsfest 1911 Jeg vil gerne byde jer velkommen til Nordals Boldklubs afslutningsfest. Ved festen idag vil vi fra ungdomsudvalget gerne sige tak for sæson 1917 til vor spillere, deres forældre

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

LIV "Er vi okay efter i lørdags" VICTORIA "Ja det tror jeg da... Hvorfor skulle vi ikke være det?"

LIV Er vi okay efter i lørdags VICTORIA Ja det tror jeg da... Hvorfor skulle vi ikke være det? Screenplay 1. SKOLEN (GANGEN) EFTERMIDDAG I starten af scenen er der mange på gangen efterhånden er der kun dem (Isabella(14), Liv(14) og Victoria(14). Isabella, Victoria og Liv står ude på gangen og snakker.

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe.

Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe. Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe. ne. For præmier til de bedste hold, så er der også en præmie på højkant til det mest fairspillende

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 1 Maj Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 1 Maj Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 1 Maj 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet FORMANDEN HAR ORDET Jeg er ny formand i OB & Ik, valgt på generalforsamlingen

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 03.02.2011 Tilstedeværende: Deltagere: Anders Thomsen Kasper Brill Lars Britz Jacob Andersen Rene Andersen Daniel Jürgensen Johnni Pedersen Afbud: Lasse Løber Martin Andersen Dagsorden:

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Afdelingsledere i DUS-Vodskov. DUS-Leder. Dus C

Afdelingsledere i DUS-Vodskov. DUS-Leder. Dus C NOVEMBER 2012 Afdelingsledere i DUS-Vodskov Lene Boll (99384534) & Lene Birk (99384532) DUS-Leder Lasse Andreasen Tlf. 99384523 Dus B Dus A Begonievej 2 9310 Vodskov Kirkevej 49 9310 Vodskov Tlf: 99384530

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Skakklubben af 1927 Ringsted

Skakklubben af 1927 Ringsted Skakklubben af 1927 Ringsted Introduktionsfolder 2004 / 05 Hold din hjerne i form - i SKAKklubben! www.sk1927ringsted.dk SKAK holder dig i form! Måske hører du til dem, der løber eller cykler lange ture,

Læs mere

Rødding Idrætsforening. Generalforsamling tirsdag den 27. februar 2007. Beretning for 2006

Rødding Idrætsforening. Generalforsamling tirsdag den 27. februar 2007. Beretning for 2006 Seniorafdelingen Rødding Idrætsforening Generalforsamling tirsdag den 27. februar 2007 Beretning for 2006 Efter flere års rutschetur ned gennem rækkerne blev sæsonen 2006 året hvor skuden blev vendt. Med

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Ocean City Square Dancers - Historie

Ocean City Square Dancers - Historie Ocean City Square Dancers - Historie Solrød, den 20-12-2009 OCSD blev stiftet i Havdrup, den 22/10-1992, med dansere fra det hold, som Inge-lise underviste i Roskilde. Inge-lise som var caller i RSDC,

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende:

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Lokalafdeling Viborg Nyhedsbrev Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Formand: Jacob Vestergaard ansvarlig for nørkleklub og vius Næstformand:

Læs mere

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk Hovedsponsor VBI S FODBOLDSKOLE 2013 VBI fodbold afholder fodboldskole i skolernes sommerferie. I 2012 deltog 74 børn, ca. 15 voksne og unge trænere stod for træningen, mens ca. 10 forældre hjalp med alt

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE NORD- ALS BOLDKLUB's ii1lubblt\d 26ÅRGA:'-IG B/95 Dec199S DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS BAGERI ThBrorsens Vej 56, Nordborg ØSTERLUND tlf 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg & Søvej 3, Langesø tlf 74

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Dagens kamp: 17/06-2006. Christiansbjerg IF vs. JAI Aarhus

Dagens kamp: 17/06-2006. Christiansbjerg IF vs. JAI Aarhus Dagens kamp: 17/06-2006 Christiansbjerg IF vs. JAI Aarhus Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Målsætningen for U11 Drenge er, at alle drengene bliver tilgodeset på det niveau og med de behov de har - fokus på eliten såvel som på bredden. Derudover skal der arbejdes

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Fra Sofa til Løb 12 ugers program og vigtig info

Fra Sofa til Løb 12 ugers program og vigtig info Fra Sofa til Løb 12 ugers program og vigtig info Information omkring opstart af løb af Velkommen til Thyholm Løbeklub. Find os på Facebook. Hvem er vi? Thyholm Løbeklub kom til verden den 3. januar 2009

Læs mere

Medlernsblad fon. n'k!9å/ua*\,!1å.!."&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTIB

Medlernsblad fon. n'k!9å/ua*\,!1å.!.&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTIB Medlernsblad fon n'k!9å/ua*\,!1å.!."&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTB 2 f - 6ol som llele og llale - g0 -ftl Redoktion og loy-out: vort cafeteria, t HY'}[9J:H; æ? supermarffib l ll C t lllf ni E ry a venlige mødested

Læs mere

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8 MICRO FODBOLD U6-U8 Starten på et fodboldeventyr 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Microfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Ham skal du kende. Lionel Messi

Ham skal du kende. Lionel Messi Ham skal du kende Lionel Messi Lionel Messi var 11 år, da en læge sagde til hans forældre, at deres søn ikke ville vokse. Han havde ikke det hor-mon i kroppen, der får os til at vokse. Derfor ville han

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2012 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard 1 MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Steen Mogensen Morten Bjerregaard Fraværende Kopi Sted Morten Larsen, ungdomsrådet Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen,

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

BESTYRELSESMØDE I I K VEST Den, 10. maj 2012 i klublokalet

BESTYRELSESMØDE I I K VEST Den, 10. maj 2012 i klublokalet Fremmødte: Forretningsudvalget: Håndboldudvalget: Fodboldudvalget: Gymnastikudvalget: Motionsudvalget: Støtteforeningen: Floorballudvalget: Mogens, Joan og Marianne Dorthe, Marianne og Anita Jens Martin

Læs mere

Sæsonens første træningsdag

Sæsonens første træningsdag Sæsonens første træningsdag Vækkeuret ringede kl.6.00 her til morgen. Jeg var spændt men også lidt nervøs for hvordan dagen i dag kom til at forløbe. Mest nervøs var jeg nok fordi jeg selv skulle gå på

Læs mere

Mia Ja det skal du ikke være ked af. Jakob har også snart smadret samtlige glas hjemme hos os.

Mia Ja det skal du ikke være ked af. Jakob har også snart smadret samtlige glas hjemme hos os. KATINKA KATINKA Nu er det slut med ulykkelig kærlighed NS: Skriver noter med sort 1 Int - s STUE - Night Rødvinen drypper på gulvtæppet fra bordet. (29) og (31) sidder ved spisebordet midt i derses cesar

Læs mere

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE Dette er et dilemmaspil, hvor I skal gætte hinandens svar på spørgsmål og dilemmaer om pengespil. Gennem diskussioner og gæt, får de unge fokus på deres egne og kammeraternes spillevaner og holdninger.

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere