03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn"

Transkript

1 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING af kældre og sokler under terræn

2 Udvendig vandtætning og isolering A H G K C J C D F I E C B D A A Skalflex Sokkelstop E Skalflex Bitumen Primer I Skalflex EPS Isolering B Skalflex Saltbinder F Skalflex Tætningsmembran J Skaltherm Armeringsnet C Sokkelpuds Vandtæt G Skalflex Tætningstape K Skalflex Sokkelmaling D Skalflex Sokkeltæt H Skalflex Afdækningsprofil = Terrænniveau 2

3 Udvendig vandtætning og isolering Hvor det er muligt, vil det altid anbefales at fugtsikre udefra. Det giver det sundeste murværk, da der helt bliver lukket af for udefrakommende fugt. Det er et stort arbejde at grave sokkel og kælder fri, og det vil være naturligt at benytte lejligheden til at lægge et ekstra lag isolering udvendig på kælder og sokkel. Der er altid en risiko for sætning og sammenstyrtning forbundet med at grave fri omkring en bygnings fundament. For at minimere denne risiko anbefales det at dele arbejdet op i sektioner, således at der udgraves og fugtsikres/isoleres på en mindre del af bygningen ad gangen. Når arbejdet i en sektion er fuldført, fyldes jorden på igen, inden næste sektion udgraves. Få evt. hjælp af en bygningssagkyndig til at vurdere sektionernes størrelse, da både bygningskonstruktion og terrænforhold spiller ind. Afrensning af sokkel Hvis soklen er begroet, skal denne afrenses med Skalflex Alt-Rens, inden selve fugtsikringen påbegyndes. Følg anvisningen på produktet. Udvendig vandtætning En bygning er udsat for forskellige påvirkninger fra terrænet, både vibrationer, terræntryk og positivt vandtryk. Derfor stilles der store krav til vandtætningsmaterialets fleksibilitet, således at det kan modstå de rystelser og tryk, som terrænet bevirker. Hele soklen (inkl. den del, som er over terræn) og hele kældermuren påføres et lag Skalfex Saltbinder med kost eller rulle. Dette forhindrer nye saltudblomstringer, indtil den nye overfladebehandling er hærdet. Grunderens tørretid er ca. 4 timer. Vær meget opmærksom på nye sætningsrevner, som er indikation på svigtende understøtning af fundamentet. Ved nybyggeri vil det være naturligt at fugtsikre og isolere boligarealer under terræn allerede i byggefasen. Udvendig isolering optager ikke værdifuldt boligareal. Forberedelse Inden selve fugtsikringen kan påbegyndes, skal murværket afrenses ind til fast underlag. Dvs. at jordrester og lignende vaskes væk med så lidt vand som muligt, og alt løstsiddende materiale som maling eller puds fjernes. Det skal være fast og stabilt murværk, der står tilbage. Fugtbeskadigede og løse fuger kradses ud (3-5 cm ind). Eventuelle sætningsrevner udbedres med Skalflex Armeringssystem. Se specialbrochure. Sørg for at afsætte tid til udførelse af fugtsikringen. Det er vigtigt, at arbejdet med Skalflex produkter afsluttes i løbet af 6-8 uger. Dette skyldes, at Skalflex produkterne drager fordel af hinanden. Går der for lang tid, vil denne virkning blive ophævet, og fugtsikringen vil ikke virke optimalt. Skalflex Saltbinder og Primer påføres med kost eller rulle. Eventuelle rørgennemføringer tætnes med Skalflex Rørmanchetter. Disse monteres med Skalflex Sokkeltæt. Hvis ujævnhederne i muren er større end 5 mm, oprettes sokkel og kældermur med Sokkelpuds Vandtæt i en lagtykkelse på 2-10 mm. Tørretid min. 1 døgn inden viderebehandling. Hvis der er udvendige fremspring i fundamentet laves der en hulkehl i overgangen mellem mur og fundament. Udvendige dækkanter fases af i 45, da der ikke må forekomme skarpe kanter. Fugtsikringen bør kun udføres ved en døgntemperatur over +5 C. Fugtsikring af sokkel/dæk Er det kapillarbrydende lag mellem sokkel og murværk manglende eller beskadiget, udbedres dette med Skalflex Sokkelstop. Se afsnit om Kapillarbrydning. Det er vigtigt at skarpe kanter fases for at få maximal vedhæftning af de fugtsikrende produkter. 3

4 Udvendig vandtætning og isolering Gammel sokkelbehandling Er soklen i forvejen behandlet med et oliebaseret produkt, f.eks. asfalt, behandles soklen med Skalflex Bitumen Primer inden påføring af Skalflex Sokkeltæt. Primeren blødgør asfaltoverfladen, så ny overfladebehandling kan hæfte herpå. Tip Bitumen og tjære er 2 forskellige produkter, som kræver forskellig behandling. Bitumen er oliebaseret, mens tjære er et kulbaseret produkt. Knæk en lille flig af overfladen og hold det over en lille flamme. Hvis røgen er sort, er produktet bitumenbaseret. Hvis røgen er hvid, er det et tjæreprodukt. Skalflex Sokkeltæt Skalflex Sokkeltæt er en fleksibel og vandspærrende puds, som kan modstå det positive vandtryk fra terrænet (op til 6 bar). Skalflex Sokkeltæt er et 2-komponent bitumen-baseret pudsmateriale, som hærder op med en konsistens som gummi. Skalflex Sokkeltæt er vejruafhængig og kan påføres ved døgntemperaturer mellem 2 C og 30 C. Tørretiden er mellem 2 og 7 døgn. Den flydende delkomponent omrøres, inden pulveret tilsættes. Pulveret tilsættes en tredjedel ad gangen, og røres med en langsomtgående trekantmixer (f.eks. Festool WR 125) indtil blandingen er fuldstændig homogen og fri for klumper. Herefter kan næste tredjedel af pulveret tilsættes, omrøres osv. Der skal påføres 2 lag Sokkeltæt, begge med ens lagtykkelse. Vi anbefaler at anvende 6 kg/m 2. Det svarer til en lagtykkelse på 6 mm i våd tilstand, som svinder til 4 mm i tør tilstand. Første lag påføres med 6 mm tandspartel for at sikre ensartet lagtykkelse. Arbejd nedefra og op. Efter 2-3 timer fyldes rillerne ud ved hjælp af stålbræt eller den glatte side af tandspartlen. Denne gang arbejdes vandret. Skalflex Sokkeltæt påføres kældermuren helt op til terrænniveau. Ved afbrydelser udfases kanterne over min. 10 cm. Ønskes armering i pudslaget, lægges nettet i det første pudslag. Der arbejdes vådt i vådt til nettet er helt dækket. Ekstremt fugtindhold i murværk Hvis der er mere end 6% restfugt i murværket, påføres først 2 lag Skalflex Multitæt for at sikre god vedhæftning, inden Skalflex Sokkeltæt kan påføres. Se vejledning om Skalflex Multitæt i afsnittet om indvendig vandtætning. Skalflex Tætningmembran Som ekstra forstærkning mod det positive vandtryk monteres herefter Skalflex Tætningsmembran på hele kældermuren op til terræn. Tætningsmembranen er selvlukkende, og har en god vedhæftning på bitumenpudslaget. Start med at fugtsikre eventuelle rørgennemføringer med Skalflex Rør- og Gulvmanchetter. Rørene skal grundes med Skalflex Bitumen Primer, inden manchetterne monteres. Overgangen mellem manchet og rør forsegles med Skalflex Tætningstape. Muren grundes med Skalflex Bitumen Primer i et tyndt lag. Tørretiden er minutter afhængig af luftfugtighed og temperatur. (Hvis fingeren bliver sort ved test, er grunderen ikke tør endnu). Grunding og montering af Tætningsmembran skal ske samme dag. Se afsnit om Skalflex Tætningsmembran for detaljeret vejledning, inden montering af membran påbegyndes. Tætningsmembranen skæres i den ønskede længde og rulles sammen igen. Vi anbefaler, at man bruger en meget skarp kniv til at skære. Kniven bør fugtes af og til, så den ikke klæber fast. De udskårne baner rulles ud til en længde af 50 til 100 cm, og beskyttelsespapiret fjernes i en længde af cm. Vær omhyggelig med at styre banerne, så de ikke monteres skævt. Tætningsmembranen binder med det samme, og placeringen kan ikke fortrydes. Tip Udspænd f.eks. en vandret snor eller tegn en kridtstreg ved overkanten til at styre efter, når Tætningsmembranerne skal monteres. Monteringen kan ikke fortrydes. Undgå at fange luft under membranen, og at der kommer folder. Bearbejd membranen med en blød børste eller rulle, mens den sættes op. Beskyttelsespapiret skal trækkes af i én bevægelse, når membranen rulles ud. Ved banesamlinger skal der være et overlap på min. 10 cm. Brug en blød gummirulle til at trykke samlinger helt sammen. Øverst mod terrænniveau sømmes membranen fast med storhovede søm. Sømhoveder og overkant af membran forsegles med Skaflex Tætningstape. OBS! Hvis der ikke isoleres efterfølgende, skal Tætningsmembranen beskyttes af drænplade. 4

5 Udvendig isolering Ved overkanten af soklen monteres topskinne som en vejrbestandig beskyttelse af isoleringsmaterialets overkant. Skinnen bør fræses ind i fugen, og fuges med silikone. Herved undgås at fugt trænger ind bag isoleringen. Pudsning og armering Hjørner forstærkes med Skalflex Hjørneprofil, som monteres i Skalflex Multiklæb. Hjørneprofilen føres cm ned under terræn. Til ikke-retvinklede hjørner anvendes Multihjørneprofil. Afdækningsprofilen sikrer, at der ikke trænger fugt ind bag isoleringen. Skalflex Hjørneprofiler monteres i Skalflex Multiklæb, og profilerne føres cm under terræn. Herefter monteres isoleringspladerne. For at undgå kuldebroer monteres EPS Isoleringspladerne i forbandt. Skalflex Sokkeltæt påføres isoleringspladerne med tandspartel i et fulddækkende lag, og trykkes ind mod underlaget. Fra cm under terræn og nedefter er det tilstrækkeligt at punktlime EPS isoleringspladerne med Skalflex Sokkeltæt. Fra overkant af sokkel til cm under terræn påføres EPS pladerne et lag Sokkelpuds Vandtæt med en lagtykkelse på 6-8 mm. Skalflex Armeringsnet monteres i den våde puds, og arbejdes godt ind i pudsen. Det er vigtigt, at nettet ligger i den yderste tredjedel af pudslaget, da der ellers vil være risiko for at spændingsrevner kan opstå. Alle netsamlinger skal overlappe med min. 5 cm. Pudslaget glattes med plastpudsebræt. Fra cm under terræn og nedefter kan EPS pladerne stå uden pudslag. EPS pladerne er fugtafvisende, og vil derfor ikke optage fugt fra terrænet. Isoleringspladerne er fastgjort til kældermuren med punktlimet Skalflex Sokkeltæt. Terræntrykket vil fastholde pladerne, når jorden påfyldes igen. Isoleringspladerne monteres i forbandt for at undgå kuldebroer. Efter ophærdning males soklen over terræn med Skalflex Sokkelmaling, som er diffusionsåben og vandafvisende. Skalflex Sokkelmaling påføres med pensel eller malerrulle. Følg anvisningen på produktet. Sørg for at støde pladerne helt sammen, og sørg for at skubbe EPS pladerne helt op under topskinnen. Over terræn EPS isoleringsplader er godkendt til 60 cm over terræn. Over terræn skal pladerne fuldlimes og dybles. 5

6 Fremgangsmåde 1. Opstigende grundfugt standses med Skalflex Sokkelstop. Se fremgangsmåde i afsnittet om Kapillarbrydning. 2. Skalflex Saltbinder påføres med malerrulle eller kost på den stabile og rengjorte væg. 3. Hvis det skønnes nødvendigt oprettes hele soklen og hele kældermuren med Sokkelpuds Vandtæt i en lagtykkelse på 2-10 mm. 4. Hele kældermuren op til terræn påføres den 2-komponente bitumenpuds, Skalflex Sokkeltæt. Påføres i 2 lag med tandspartel. 5. Hele kældermuren op til terræn grundes med Skalflex Bitumen Primer. 6. Skalflex Tætningsmembran trykkes godt fast i den våde Bitumen Primer. Samlinger skal overlappe min. 10 cm. Se yderligere i afsnittet om Tætningsmembran. 6

7 Fremgangsmåde 7. Skalflex Afdækningsprofil (topskinne) fastskrues ved soklens overkant. 8. EPS isoleringspladerne monteres med Skalflex Sokkeltæt. Over terræn og cm under terræn skal de fuldlimes. Under dette niveau kan de punktlimes. 9. Alle hjørner armeres med Hjørneprofiler fastgjort med Skalflex Multiklæb. Profilerne føres ligeledes cm under terræn. 10. På EPS isoleringspladerne trækkes et lag Skalflex Sokkelpuds Vandtæt i en lagtykkelse på 6-8 mm. Pudslaget føres cm under terræn. 11. Skaltherm Armeringsnet arbejdes ind i pudslaget. Det er vigtigt, at nettet ligger i den yderste tredjedel af pudslaget. 12. Terrænet kan nu genetableres, og afslutningsvis males soklen over terræn med Skalflex Sokkelmaling. 7

8 Skalflex Sokkelstop Kapillarbrydende injektionscreme, der danner et vandspærrende lag i kapillarstrukturen mellem sokkel og mur og/eller mellem kælderdæk og mur. 5 kg TUN-nr: Skalflex Bitumen Primer Grunder, der sikrer maksimal vedhæftning af Tætningsmembran og manchetter. 5 liter TUN-nr: Skalflex Saltbinder/Primer Tyndtflydende primer, der blokerer for nye saltudblomstringer. Skalflex Tætningsmembran Vandtættende, bitumen-baseret gummimembran, der modstår positivt og negativt vandtryk. 5 liter TUN-nr: Rulle á 1 15 meter TUN-nr: Skalflex Rørmanchet Manchet, der vandsikrer omkring rørgennemføringer. 9 9 cm. TUN-nr: Skalflex Gulvmanchet Manchet, der vandsikrer omkring gulvafløb cm. TUN-nr: Skalflex Tætningstape Vind- og vandspærrende tape med fantastisk vedhæftning. Rulle á 50 mm 10 meter TUN-nr: Sokkelpuds Vandtæt Diffusionsåben og vandafvisende puds. Anvendes bl.a. til lukning af borehuller, opretning af murværk. Velegnet til ilægning af armering. 25 kg TUN-nr: Skalflex Afdækningsprofil Vejrbestandig og beskyttende topskinne mm: TUN-nr: mm: TUN-nr: mm: TUN-nr: mm: TUN-nr: Skalflex Sokkeltæt 2-komponent bitumen-baseret puds til udvendig brug. Sikrer mod sidelæns indtrængende fugt. Modstår det positive vandtryk. 30 kg TUN-nr: EPS Isoleringsplader Vandafvisende isoleringsplader af grafitberiget polystyren til isolering ved/under terræn mm. 50 mm: TUN-nr: mm: TUN-nr: mm: TUN-nr: mm: TUN-nr:

9 Skalflex Hjørneprofil Vinkelprofil med net til forstærkning af vinkelrette hjørner. 2,5 m (10 15 cm) TUN-nr: Skalflex Multihjørneprofil Profil til forstærkning af ikke-retvinklede hjørner. 50 meter TUN-nr: Skalflex Multiklæb Cementbaseret klæber til opsætning af EPS Isoleringsplader. 5 kg spand: TUN-nr: kg spand: TUN-nr: kg sæk: TUN-nr: Skaltherm Armeringsnet Finmasket glasfibernet til forstærkning af pudset overflade m: TUN-nr: m: TUN-nr: ,2 50 m: TUN-nr: Skalflex Sokkelmaling Diffusionsåben og vandafvisende sokkelmaling. Spand med 2,5 liter. Lys grå: TUN-nr: Koksgrå: TUN-nr: Sort: TUN-nr: