Nyt helårshus. 80 kvm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt helårshus. 80 kvm"

Transkript

1 Nuværende situation

2 Ny facade mod syd

3 Stue og køkken

4 Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm Värelse til kip 9,3 m Värelse til kip 9,3 m2 Värelse 9,3 m træforklædning af skabe -se vedlagte tegninger Køleskab Vandbeholder 3900 Vaskemaskine Opvask 9380 evt bærende søjle nedløb 1480 skydedør 1480 skydedør

5 1328 Tagrende udvendig sort metal Tagrende udvendig sort metal Snit Betongulv emhætte Hems over skabe Vandbeholder opbevaringsrum over værelse og bad Snit 2 Betongulv

6 Tagrende udvendig sort metal syd skydedør skydedør indgang glasdør øst Hegn med låge 200 x 180cm Tagrende udvendig sort metal Hegn 200 x 180cm nord Badeværelsesvindue: huller boret gennem facadens træ vinduesstørrelse tilpasses efter væggenes indre konstruktion vest

7 Materialesammensætning: -Betongulv (voks eller lak udfører bygherrer selv) -Ydervægge i hvid gips. (malerarbejde udfører bygherrer selv) -Indre vægge i træ: Birkefiner/birke spånplader (oliebehandling udfører bygherrer selv)

8 Materialer: Isolerende vægge Udvendigt: Sort træ Invendigt: Hvidt gips skillevægge Finerplader/spåmplader: birketræ vådrum gips eller behandlet træ børnevær børnevær sovevær Betongulv Alle døre i samme træsort som vægge evt bærende søjle Vinduesrammer: Udvendigt: sort trå/sort stål Indvendigt: Hvidmalet træ Snit gennem de 2 børneværelser Snit gennem bade- og soveværelse depot over soveværelse og bad

9 Indre væg i birkefiner. Plader monteres med messing skruer birkefiner fra fabrik 122 x Døre og karme i Birketræ (bredden på karmen så tynd som muligt) låge til loftsrum 80 x 80 cm åbner mod stuen. magneter og push-åbning.

10 Vandtilslutning Bad Toilet Vask Vask Opvask Vaskemaskine Vandbeholder Udendørs

11 beklædning af køkkenelementer snit materialer: -24 m2 birkefiner -10 stykker der samles med dewels og skruer -derudover 4 skydedøre plan 4 skydelåger

12 Fra lokalplanen s om brandsikring 6. Bebyggelsens omfang og placering 6. Bebyggelsens omfang og placering Tegning nr. 3 0,5 når de ligger i mindre indbyrdes afstand end 5 m. Bygningerne adskilles brandmæssigt på en sådan måde, at adskillelsen svarer til den brandmæssige adskillelse, som opnås i forbindelse med tilsvarende bygninger, der er placeret for tæt på skel på udmatrikulerede grunde. Det vil sige: Maks. 3 m a) Er afstanden a mellem bygningerne mellem 2,5 og 5,0 m, skal de adskilles med bygningskonstruktioner mindst som BD-bygningsdel 60. b) Hvis afstanden a mellem bygningerne er mindre end 2,5 m fra hinanden, kan det være nødvendigt at sikre yderligere langs facaderne. Maks. 0.5 Illustrationerne viser, at det kun er på den ene bygning, at det er nødvendigt at udføre brandsikring. Opdeling med F-konstruktion 30 kan udføres ved at afbryde isoleringen med et 100 mm bredt bælte med isoleringsmateriale, der mindst er klasse A materiale. Ved bygninger med tagudhæng henledes opmærksomheden på, at branden ik- Maks. 4,5 m ke må kunne sprede sig uden om den brandadskillende konstruktion via tagud- Maks. 3 m hænget. I SBI-anvisning 189 er der vist eksempler på, hvorledes F og BD-konstruktioner kan udføres. e) Langs de interne adgangsstier og fællesarealet fastlægges bebyggelsesregulerende byggelinier som vist på tegning nr. 2a og 2b. Langs de øst- vestgåen- 0 0, m. de stier ligger byggelinierne i en afstand af 5 m fra vejlinierne for de parceller, der ligger nord for stierne, og 3 m for de parceller, der ligger syd for stierne, for parcellerne 1-13, dog i en afstand af 5 meter fra vejlinien mod syd, måles fra terræn til den linie, der fremkommer ved tagfladens skæring med faca- og i vejlinien mod nord. Langs de nord- sydgående stier og fællesarealet lig- deplanet, som vist på tegning nr. 3. Udhæng må maksimalt være 0,5 m. ger byggelinierne 1 m fra vejlinierne. For parceller med facade mod Røde Mellemvej fastlægges den eksisterende d) Beboelsesbygninger skal opføres fritliggende. Mod naboskel inden for områ- vejudlægslinie som bebyggelsesregulerende byggelinie. det skal beboelsesbygningen holdes i en afstand af mindst 1 m, idet der dog kan sammenbygges i bagskel. Mod naboskel i øvrigt skal beboelsesbygnin- Kommentar At der kun fastlægges en bebyggelsesregulerende byggelinie på 3 m på parcel- gen holdes i en afstand af mindst 2,5 m. lerne, der ligger syd for færdselsarealerne, skyldes, at parcellerne generelt ikke er ret dybe, og derfor ikke kan opnå tilstrækkelige solbeskinnede friarealer ved Kommentar I henhold til Bygningsreglement for småhuse/br-s 98, afsnit 9, er der følgende placering af beboelsesbygningerne længere tilbage på grunden. Byggelinierne brandmæssige krav ved sammenbyggede enfamiliehuse og fritliggende huse på ud mod de interne færdselsarealer fastlægges for at bevare det grønne præg samme matrikelnummer, idet betegnelsen F står for flammesikker. Betegnel- ved opretholdelse og anlæggelse af forhaver. sen BD står for branddrøj. Tallet i betegnelsen angiver det antal minutter, konstruktionen eller døren kan modstå brand under standardiseret brandprøv- f) Udover den i pkt. b e nævnte bebyggelse kan der på hver parcel opføres ét skur ning: på maksimalt 10 m 2, jf. eksempel vist på tegning nr. 4. ( ) Enfamiliehuse, der er sammenbyggede eller ligger i mindre indbyrdes Bygningshøjden må ikke overstige 2,3 m. afstand end 5,0 m, skal adskilles med konstruktion mindst som BD-bygningsdel Skuret kan opføres i naboskel internt i området, jf. eksempel vist på tegning nr En sådan konstruktion skal slutte tæt til den yderste tagdækning. Ved ydervægge af BD-konstruktionen skal den brandadskillende konstruktion mindst fø- g) Udover det i pkt. f nævnte skur kan der opføres en overdækket terrasse på res frem til indersiden af den udvendige beklædning. indtil 5 pct. af parcellens areal, dog indtil 15 m 2 på parceller under 300 m 2. Udvendig isolering af ydervægge med isolering, der ikke er mindst klasse A ma- Terrassen skal have mindst to åbne sider. Terrassen skal holdes i en afstand af teriale, skal afbrydes med mindst F-konstruktion 30 for hvert hus. ( og mindst 1 m fra naboskel internt i området og kan uanset pkt. e opføres 1 m 9.7.3) I brandmæssig henseende betragtes enfamiliehuse for sammenbyggede, fra vejlinien, jf. eksempel vist på tegning nr. 4. Københavns Kommune Lokalplan nr. 392 Engly Københavns Kommune Lokalplan nr. 392 Engly