Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer."

Transkript

1 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det følgende vil emnet (tag)gennemføringer blive gennemgået og illustreret med henblik på valg af sikre løsninger, uanset om de udføres derhjemme (under gode udførelsesmæssige forhold) eller på stedet (under til tider svære udførelsesmæssige forhold). De 3 løsningsforslag skal ses som en vejledning til hvordan gennemføringer kunne udføres. 1. Gennemføring: udført fuld integreret i træelement fra fabrik. 2. Gennemføring: forberedt fra fabrik og færdigudført i træelement på stedet. 3. Gennemføring: komplet udført i træelement på stedet. LØSNING 1: Denne løsning er en gennemføring, fuldt integreret i træelement og udført af træelement leverandøren. Det kan bl.a. være indbygning af tagbrønde (se fig.1). En tætning fra overside i form af f.eks. inddækningsstykke vil dog være påkrævet. Tætningen af dampspærre kan foregå ved, at der indbygges fast underlag, fx. krydsfinerplade, som placeres over dampspærre. Denne klemmes mod fast loft direkte under dampspærre. Figur 1. Indbygning af tagbrønd.

2 2 af 5 LØSNING 2: Denne løsning er en gennemføring forberedt i træelementet fra fabrik, og komplementeres på byggepladsen. Det er her påkrævet, at de retningslinier, der fra fabrik er forudsat, også udføres på byggepladsen ved den endelige indbygning af gennemføring. Der opereres med 3 typer forberedende foranstaltninger fra fabrik. Den ene type er indbygning af rør for efterfølgende gennemføring inde i røret.(se fig. 2). Figur 2. Indbygning af rør for gennemføring. Den anden type er indbygning af rørkrave, eksempel hvor der er afstand mellem loftsbeklædning og isolering som forskalling eller en påforing. Rørkraven er et elastiske materiale (EPDM-gummi), som slutter tæt, idet gennemføringen klemmes i rørkraven (mindre end selve gennemføringen, kvadratisk eller rund). Det skal her bemærkes, at gennemføringen som udgangspunkt skal føres gennem rørkraven fra neden og opefter. Dette for at sikre, at den kant af rørkraven, der slutter mod gennemføringen, vendes opad.

3 3 af 5 Figur 3. Indbygning rørkrave. Her vist med gennemføring. Figur 4. Indbygget rørkrave.

4 4 af 5 Den tredje type er indbygning af fast underlag, fx. krydsfinerplade, lige over dampspærre, hvor loftsbeklædning er placeret direkte mod isoleringen. Dette område kunne for eksempel være mellem to gennemgående ribber, hvorefter en gennemføring vil kunne udbores på byggepladsen. Hullet bores så tæt og dog så stort, at der efter montering af gennemføring kan fuges helt tæt imellem gennemføring og dampspærre. Som det ses af figur 2, kan fast underlag også anvendes, hvor der er indbygget forskalling. I denne situation skal det sikres, at der udføres klemlister rundt om gennemføring. LØSNING 3: Den sidste situation er tilfældet, hvor gennemføringen i træelementet udføres fuldt ud på stedet. Ved denne situation, hvor vi som leverandør af træelementer reelt set ingen indflydelse har på udførelsen af gennemføringen, er det vigtigt, at kunne bidrage med mulige sikre løsningsforslag for gennemføringer i vores elementer. På figur 5 er vist isometrisk billede af gennemføring. Figur 5. Isometrisk billede af gennemføring.

5 5 af 5 Der anvendes følgende fremgangsmåde ved komplet udførelse af gennemføring på stedet: 1) Nedtag eventuelle loftsplader. 2) Demonter dampspærre i gennemføringsområde (minimum mellem 2 ribber). 3) Monter underlag for krydsfinerplade (f.eks. 45 x 45 reglar eller 38 x 57 lægte) på side af langsgående ribber. 4) Monter krydsfinerplade (fast underlag) på underlag. 5) Opmærk gennemføring fra underside. 6) Skær hul i krydsfinerplade fra underside. 7) Fjern isolering med en lang kniv. 8) Bryd udvendig plade/undertag. 9) Monter gennemføring skal fastgøres til udvendig plade/undertag og indbygget fast underlag (fx krydsfinerplade). 10) Udfør efterisolering. 11) Udfør udvendig tætning. 12) Retabler dampspærre udlægges med minimum 5 cm klemte eller tapede overlæg i direkte kontakt med isoleringen. Brug eventuel hygrotape. 13) Der fuges rundt om gennemføringen. 14) Genmonter eventuelle loftsplader. BRAND Ved en gennemføring i konstruktionen fjernes defineret og godkendte materialer, der eventuelt skulle medvirke til konstruktionens samlede brandmodstandsevne (BD-krav). I sådanne tilfælde er det nødvendig, at genetablere konstruktionens brandmodstandsevne. Der henvises i den forbindelse til Brandteknisk Vejledning 31, 2. udgave, brandtætninger, og til TRÆ 38 (Træ & Brand), hvor der under afsnittet Gennemføringer, er angivet en række eksempler på kabel- og rørgennemføringer. For gennembrydninger i brandadskillende bygningsdele henvises til Bygningsreglementet (BR95) afsnit 6.5.2, stk. 4, og 12.1, stk. 2. LYD Som ved brand gælder der ved vurdering af lyd, at der ved en gennemføring eventuelt opstår en forringelse af konstruktionens lydmæssige modstandsevne (DB-krav). I sådanne tilfælde er det ligeledes nødvendigt at genetablere konstruktionens lydmæssige modstandsevne efter gennemføringen. Der foreligger ikke kendt materiale, der beskriver eksempler på løsningsforslag ved gennemføringer i lydmæssig henseende, hvorfor der må henvises til, at der foretages en selvstændig vurdering fra gang til gang.