Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder"

Transkript

1 SIDE 1 AF 19 Adresse: Strandvejen 9 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent. Beregnet varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: 341,65 GJ fjernvarme Energimærket angiver varmeforbrug under standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild. Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som det fremgår af el- og varme-regninger. Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på B C D E F G G Kan det blive bedre? Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Isolering af varmefordelingsrør 9,96 GJ fjernvarme kr kr. 0,8 år 2 Bruser udskiftes til sparebruser 19,20 m³ koldt brugsvand 700 kr. 500 kr. 0,7 år 3 Efterisolering af etageadskillelse mod skunkrum med 250 mm. 4,89 GJ fjernvarme 600 kr kr. 7,3 år 4 Udskiftning af blandingsbatteri 21,90 m³ koldt brugsvand 800 kr kr. 3,9 år

2 SIDE 2 AF 19 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 5 Efterisolering af skråvægge med 100 mm 6 Efterisolering af etageadskillelse mod skunkrum med 250 mm. 8,88 GJ fjernvarme kr kr. 7,6 år 7,88 GJ fjernvarme kr kr. 26,2 år 7 Udskiftning af toilet 6,40 m³ koldt brugsvand 300 kr kr. 15,6 år 17 Isolering af varmefordelingsrør 9,96 GJ fjernvarme kr kr. 0,8 år 18 Bruser udskiftes til sparebruser 19,20 m³ koldt brugsvand 19 Udskiftning af blandingsbatteri 21,90 m³ koldt brugsvand 700 kr. 500 kr. 0,7 år 800 kr kr. 3,9 år 20 Efterisolering af etageadskillelse mod skunkrum med 250 mm. 7,84 GJ fjernvarme kr kr. 26,3 år 32 Isolering af varmefordelingsrør 9,96 GJ fjernvarme kr kr. 0,8 år 33 Bruser udskiftes til sparebruser 19,20 m³ koldt brugsvand 34 Udskiftning af blandingsbatteri 21,90 m³ koldt brugsvand 700 kr. 500 kr. 0,7 år 800 kr kr. 3,9 år 35 Efterisolering af etageadskillelse mod skunkrum med 250 mm. 7,84 GJ fjernvarme kr kr. 26,3 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Forbruget er beregnet med standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere energi end konsulenten har beregnet. Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor.

3 SIDE 3 AF 19 Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid: Investering = kr. Besparelse = kr per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år. Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning 0 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer. Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne. Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge. Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima. Sidst, men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: F Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidig med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag.

4 SIDE 4 AF 19 Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 8 Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat samt montering af isolerede forsatsvægge eller tilsvarende udvendig isolering. 36,80 GJ fjernvarme kr. 9 Efterisolering af lodrette skunkvægge med 300 mm. 3,74 GJ fjernvarme 500 kr. 10 Efterisolering af hanebåndsloft med 150 mm. 1,55 GJ fjernvarme 200 kr. 11 Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder 0,22 GJ fjernvarme 25 kr. 12 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 0,61 GJ fjernvarme 73 kr. 13 Efterisolering af varmtvandsbeholder 0,76 GJ fjernvarme 90 kr. 14 Udvendig isolering af kælderydervæg 6,44 GJ fjernvarme 800 kr. 15 Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude 0,68 GJ fjernvarme 81 kr. 16 Efterisolering af varmefordelingsrør 0,54 GJ fjernvarme 64 kr. 21 Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat samt montering af isolerede forsatsvægge eller tilsvarende udvendig isolering. 36,62 GJ fjernvarme kr. 22 Efterisolering af hanebåndsloft med 150 mm. 1,19 GJ fjernvarme 200 kr. 23 Efterisolering af etageadskillelse mod skunkrum med 150 mm. 0,54 GJ fjernvarme 64 kr. 24 Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder 0,22 GJ fjernvarme 25 kr. 25 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 0,61 GJ fjernvarme 73 kr. 26 Efterisolering af skråvægge med 150 mm 2,01 GJ fjernvarme 300 kr. 27 Efterisolering af lodrette skunkvægge med 300 mm. 1,51 GJ fjernvarme 200 kr. 28 Efterisolering af varmtvandsbeholder 0,76 GJ fjernvarme 90 kr. 29 Udvendig isolering af kælderydervæg 6,40 GJ fjernvarme 800 kr. 30 Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude 0,65 GJ fjernvarme 77 kr.

5 SIDE 5 AF 19 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 31 Efterisolering af varmefordelingsrør 0,50 GJ fjernvarme 60 kr. 36 Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat samt montering af isolerede forsatsvægge eller tilsvarende udvendig isolering. 36,62 GJ fjernvarme kr. 37 Efterisolering af hanebåndsloft med 150 mm. 1,19 GJ fjernvarme 200 kr. 38 Efterisolering af etageadskillelse mod skunkrum med 150 mm. 0,54 GJ fjernvarme 64 kr. 39 Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder 0,22 GJ fjernvarme 25 kr. 40 Efterisolering af skråvægge med 150 mm 2,01 GJ fjernvarme 300 kr. 41 Efterisolering af lodrette skunkvægge med 300 mm. 1,51 GJ fjernvarme 200 kr. 42 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 0,58 GJ fjernvarme 68 kr. 43 Udvendig isolering af kælderydervæg 6,40 GJ fjernvarme 800 kr. 44 Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termorude 0,65 GJ fjernvarme 77 kr. 45 Efterisolering af varmefordelingsrør 0,50 GJ fjernvarme 60 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Fyns Almennyttige Boligselskab Vestre Stationsvej Odense C Afd.: 0519 Strandvejen 9, 11 og 13, Otterup Energimærket omfatter tre fritliggende enfamiliehuse, hver med et boligareal på 85 m2 med uopvarmet kælder og udnyttet tagrum. Bygningerne er opført i 1955, de er senere tilsluttet fjernvarme og der er monteret nye vinduer med tolags energiruder. Varmtvandsbeholderne i nr. 9 og 11 anbefales efterisoleret, men det bør overvejes at udskifte dem til nye velisolerede varmtvandsbeholdere, da de måske er så gamle, at det ikke vil være økonomisk forsvarligt at efterisolere dem.

6 SIDE 6 AF 19 Der er efter aftale med Fyns Almennyttige Boligselskab ikke foretaget destruktive undersøgelser af konstruktioner. Oplysninger om isolering af konstruktioner er dels ved besigtigelse på stedet og er dels hentet ved eftersyn af de udleverede tegninger. Besigtigelsen er foretaget i overværelse af ejendomsmesteren. Energiforbruget for den samlede bebyggelse (3 huse) er beregnet til 372,5 kwh/m2, hvilket svarer til energimærke G. Hvis alle forslag til energibesparende foranstaltninger genenmføres vil energiforbruget falde til 131,4 kwh/m2 og energimærket ændres til C. Fjernvarmeforbruget er beregnet til 341,65 GJ svarende til en årlig variabel udgift på ,- kr. Hvis alle forslag til energibesparende foranstaltninger gennemføres vil fjernvarme forbruget falde til 121,94 GJ svarende til en årlig udgift på ,- kr. Fordelt på de enkelte huse vil forbruget være: Strandvejen nr. 9, Bygning 1: Energiforbruget er beregnet til 406,4 kwh/m2, hvilket svarer til energimærke G. Hvis alle forslag til energibesparende foranstaltninger genenmføres vil energiforbruget falde til 136,0 kwh/m2 og energimærket ændres til C. Fjernvarmeforbruget er beregnet til 124,28 GJ svarende til en årlig variabel udgift på ,- kr. Hvis alle forslag til energibesparende foranstaltninger gennemføres vil fjernvarme forbruget falde til 41,58 GJ svarende til en årlig udgift på 4.982,- kr. Strandvejen nr. 11, Bygning 2: Energiforbruget er beregnet til 356,7 kwh/m2, hvilket svarer til energimærke G. Hvis alle forslag til energibesparende foranstaltninger genenmføres vil energiforbruget falde til 131,4 kwh/m2 og energimærket ændres til C. Fjernvarmeforbruget er beregnet til 109,06 GJ svarende til en årlig variabel udgift på ,- kr. Hvis alle forslag til energibesparende foranstaltninger gennemføres vil fjernvarme forbruget falde til 40,18 GJ svarende til en årlig udgift på 4.814,- kr. Strandvejen nr. 13, Bygning 3: Energiforbruget er beregnet til 354,3 kwh/m2, hvilket svarer til energimærke G. Hvis alle forslag til energibesparende foranstaltninger genenmføres vil energiforbruget falde til 131,4 kwh/m2 og energimærket ændres til C. Fjernvarmeforbruget er beregnet til 108,31 GJ svarende til en årlig variabel udgift på ,- kr. Hvis alle forslag til energibesparende foranstaltninger gennemføres vil fjernvarme forbruget falde til 40,18 GJ svarende til en årlig udgift på 4.814,- kr.

7 SIDE 7 AF 19 Elforbruget er ikke medregnet i energiforbruget, der er varierende installationer af hårde hvidevarer. Det anbefales, at der ved udskiftning af hvidevarer anvendes apparater med med mærke A++, A+ eller A. Lejeren i nr. 9 oplyste, at nr. 11 og 13 blev isoleret samlet under samme entreprise. I nr. 13 var det ikke muligt at kontrollere isoleringstykkelserne i skunk og skråvægge.

8 SIDE 8 AF 19 Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Status: Lukket etageadskillelse mod uopvarmet kælder med lerindskud som eneste isolering Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 100 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er iflg. tegning isoleret med 30 mm Rockwool måtter, det har ikek været muligt at se, om der er efterisoleret. Lodrette skunkvægge er isoleret med 50 mm mineraluld. Lukket etageadskillelse mod uopvarmet skunk er uisoleret. Forslag 3: Forslag 5: Forslag 6: Forslag 9: Forslag 10: Efterisolering af eageadskillelse mod skunkrum med 250 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Efterisolering af skråvægge med 100 mm. Efterisolering af eageadskillelse mod uopvarmet kælder kan udføres ved indblæsning af mineraluld over lerindskud. Efterisolering af lodrette skunkvægge med 300 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Efterisolering af hanebåndsloft med 150 mm. Inden efterisolering af loft/tagetage igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. Status: Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 125 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 125 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 125 mm mineraluld. Lukket etageadskillelse mod uopvarmet skunk er isoleret med 125 mm mineraluld Lukket etageadskillelse mod uopvarmet kælder med lerindskud som eneste isolering

9 SIDE 9 AF 19 Forslag 20: Forslag 22: Forslag 23: Forslag 26: Forslag 27: Efterisolering af eageadskillelse mod uopvarmet kælder kan udføres ved indblæsning af mineraluld over lerindskud. Efterisolering af hanebåndsloft med 150 mm. Inden efterisolering af loft/tagetage igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. Efterisolering af eageadskillelse mod skunkrum med 150 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Efterisolering af skråvægge med 150 mm. Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Status: Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 125 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 125 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 125 mm mineraluld. Lukket etageadskillelse mod uopvarmet skunk er isoleret med 125 mm mineraluld Lukket etageadskillelse mod uopvarmet kælder med lerindskud som eneste isolering Forslag 35: Forslag 37: Forslag 38: Efterisolering af eageadskillelse mod uopvarmet kælder kan udføres ved indblæsning af mineraluld over lerindskud. Efterisolering af hanebåndsloft med 150 mm. Inden efterisolering af loft/tagetage igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. Efterisolering af eageadskillelse mod skunkrum med 150 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet.

10 SIDE 10 AF 19 Forslag 40: Forslag 41: Efterisolering af skråvægge med 150 mm. Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Ydervægge Status: 30 cm teglmur med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring. Formur T1800, Bagmur T1800 Forslag 8: Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat samt en ind- eller udvendig efterisolering med 150 mm mineraluld. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Herudover udføres enten en indvendig isoleringsvæg på ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, ligeledes med 150 mm isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Status: 30 cm teglmur med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring. Formur T1800, Bagmur T1800 Forslag 21: Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat samt en ind- eller udvendig efterisolering med 150 mm mineraluld. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Herudover udføres enten en indvendig isoleringsvæg på ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, ligeledes med 150 mm isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme

11 SIDE 11 AF 19 side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Status: 30 cm teglmur med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring. Formur T1800, Bagmur T1800 Forslag 36: Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat samt en ind- eller udvendig efterisolering med 150 mm mineraluld. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Herudover udføres enten en indvendig isoleringsvæg på ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, ligeledes med 150 mm isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Vinduer, døre og ovenlys Status: Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Faste vinduer i stue melle de to oplukkelige. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Dobbelt terrassedør, hver med 1 rude. Dørene er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Forslag 15: Udskiftning af 2 lags termorude i tagvindue med 2 lags energirude med varm kant. Status: Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Faste vinduer i stue melle de to oplukkelige. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Dobbelt terrassedør, hver med 1 rude. Dørene er monteret med 2 lags energirude.

12 SIDE 12 AF 19 Forslag 30: Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Udskiftning af 2 lags termorude i tagvindue med 2 lags energirude med varm kant. Status: Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Faste vinduer i stue melle de to oplukkelige. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Dobbelt terrassedør, hver med 1 rude. Dørene er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Forslag 44: Udskiftning af 2 lags termorude i tagvindue med 2 lags energirude med varm kant. Gulve og terrændæk Status: Der er ingen isolering mellem kælderydervæg og teglstensydervæg i stueetage. Forslag 14: Hvis forslaget til udvendig isolering af ydervægge gennemføres bør isoleringen føres ned til under terræn, herved vil kælderydervæggen også blive isoleret udvendig. Status: Der er ingen isolering mellem kælderydervæg og teglstensydervæg i stueetage. Forslag 29: Hvis forslaget til udvendig isolering af ydervægge gennemføres bør isoleringen føres ned til under terræn, herved vil kælderydervæggen også blive isoleret udvendig. Status: Der er ingen isolering mellem kælderydervæg og teglstensydervæg i stueetage. Forslag 43: Hvis forslaget til udvendig isolering af ydervægge gennemføres bør isoleringen føres ned til under terræn, herved vil kælderydervæggen også blive isoleret udvendig.

13 SIDE 13 AF 19 Ventilation Ventilation Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Der er monteret aftræksventiler fra bad og køkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Der er monteret aftræksventiler fra bad og emhætte i køkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Der er monteret aftræksventiler fra bad og emhætte i køkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Varme Varmeanlæg Status: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Status: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Status: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Varmt vand Status: Varmt brugsvand produceres i 150 l lodret stående ARO varmtvandsbeholder placeret i uopvarmet kælder. Beholderen er isoleret med 30 mm mineraluld. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering.

14 SIDE 14 AF 19 Forslag 11: Forslag 12: Forslag 13: Brugsvandsrør for varmt vand er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Der er ikke cirkulation i brugsvandsinstallationen. Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af varmtvandsbeholder med 75 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Status: Varmt brugsvand produceres i 150 l lodret stående ARO varmtvandsbeholder placeret i uopvarmet kælder. Beholderen er isoleret med 30 mm mineraluld. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør for varmt vand er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Der er ikke cirkulation i brugsvandsinstallationen. Forslag 24: Forslag 25: Forslag 28: Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af varmtvandsbeholder med 75 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Status: Varmt brugsvand produceres i 110 l lodret stående Metro varmtvandsbeholder placeret i uopvarmet kælder. Beholderen er isoleret med skum fra fabrik. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør for varmt vand er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Der er ikke cirkulation i brugsvandsinstallationen. Forslag 39: Forslag 42: Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred.

15 SIDE 15 AF 19 Fordelingssystem Status: Varmefordelingsrør er placeret under loft i kælder og er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmefordelingsrør er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Forslag 1: Forslag 16: Isolering af uisolerede stigestrenge i entre med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Status: Varmefordelingsrør er placeret under loft i kælder og er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmefordelingsrør er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Forslag 17: Forslag 31: Isolering af uisolerede stigestrenge i entre med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Status: Varmefordelingsrør er placeret under loft i kælder og er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmefordelingsrør er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Forslag 32: Forslag 45: Isolering af uisolerede stigestrenge i entre med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Automatik Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

16 SIDE 16 AF 19 Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Vand Toiletter Status: Toilet er med enkelt skyl Forslag 7: Toilet udskiftes til nyt med dobbelt skyl Status: Toilet er med dobbelt skyl Status: Toilet er med dobbelt skyl Armaturer Status: Der er ikke monteret sparefunktion på det ældre togrebs blandingsbatteri på håndvask Forslag 2: Forslag 4: Bruser skiftes til bruser med sparefunktion Blandingsbatteri udskiftes til ny med sparefunktion. Status: Der er ikke monteret sparefunktion på det ældre togrebs blandingsbatteri på håndvask Forslag 18: Forslag 19: Bruser skiftes til bruser med sparefunktion Blandingsbatteri udskiftes til ny med sparefunktion. Status: Der er ikke monteret sparefunktion på det ældre togrebs blandingsbatteri på håndvask Forslag 33: Forslag 34: Bruser skiftes til bruser med sparefunktion Blandingsbatteri udskiftes til ny med sparefunktion.

17 SIDE 17 AF 19 Oplyst varmeforbrug Udgifter inkl. moms og afgifter: kr./år til varme Forbrug: 343,47 GJ fjernvarme/år Aflæst periode: Fjernvarme: Kommentar:

18 SIDE 18 AF 19 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1955 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 255 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 255 m² Anvendelse ifølge BBR: Parcelhus Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Koldt brugsvand: 35,00 kr. pr. m³ Fjernvarme: El: Fast afgift: 119,82 kr. pr. GJ 2,00 kr. pr. kwh 3.576,00 kr. pr. år

19 SIDE 19 AF 19 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vudering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Firma: Grontmij Carlbro (Odense) Adresse: Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.