Intern VikarService i sommerberedskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern VikarService i sommerberedskab"

Transkript

1 IndenRigs nr. 11/10 NYHEDSBREV FOR RIGSHOSPITALETS MEDARBEJDERE juni Intern VikarService i sommerberedskab Sommerferien nærmer sig og med den også tiden, hvor mange klinikker har brug for sommervikarer. Intern VikarService på Rigshospitalet er beredt Det er den anden sommer, Intern VikarService på Rigshospitalet går i møde - denne gang bedre forberedt. Sommeren 09 meldte især Finsencentret om problemer med at få interne vikarer pga. mangel på kompetencer blandt de sygeplejersker, der var til rådighed. Men i år er situationen en helt anden; alle Finsencentrets bestillinger for sommeren er allerede dækket. Det skyldes, at Finsencentret har været på forkant og i god tid har kontaktet Intern VikarService (IVS), der derfor har kunnet dække behovet for vikarer med længerevarende vikariater. Vi opfordrer derfor til, at centrene henvender sig nu, hvis de kan se, at der bliver behov for hjælp i sommermånederne. Vi har både sygeplejersker, sygeplejestuderende og SoSu-assistenter, som gerne vil i arbejde, fortæller Käthe Lemming, leder af Intern VikarService på Rigshospitalet. Informationsmøder på vej Derudover planlægger Intern VikarService en række individuelle informationsmøder med de klinikker, der måtte have behov. Møderne skal imødekomme en mere åben kommunikation og dialog, så samarbejdet omkring bestilling af vikarer bliver styrket, og klinikkerne får bedre information om, hvordan Intern VikarService og bestillinger af vikarer i praksis fungerer. På den måde vil vi yde en ekstra service til de klinikker, der har haft problemer med at få vikarer og med at håndtere bestillingssystemet. Vi ved af erfaring, at bedre information kan gøre en stor forskel, siger Mette Ørveile vikarkoordinator i Intern VikarService. Afslutningsvis melder Intern VikarService, at forsøgsperioden med ny åbningstid om lørdagen sluttede med udgangen af maj, og at forsøget nu bliver evalueret. CAA Medarbejdere fra Intern Vikarservice: øverst tv., Leder af Intern vikarservice Käthe Lemming, øverst th. Simon Østergaard, nederst tv. Vikarkoordinator Mette Ørveile og nederst th. Vikarkoordinator Virginia Viveros Fakta om Intern VikarService Frem til 1. maj 2010 har Intern VikarService på Rigshospitalet, der har til huse i Den Røde Bygning på 1. sal modtaget henvendelser fra sygeplejersker, specialsygeplejersker, SoSuassistenter og sygeplejestuderende. Af de henvendelser er ca. 600 vikarer i løn og arbejder som vikarer på Rigshospitalet. 50% af disse inden for faggruppen sygeplejerske. IVS dækningsgrad i forhold til den aktuelle forespørgsel har været stigende. Fra i de første måneder at ligge på 88-90% i gennemsnit til nu juni 2010, hvor gennemsnittet er 95%.

2 2 IndenRigs nr. 11/10 Nyt fra den Røde bygning Rigets fælles, udvidede visitkort Rigshospitalets Årsberetning det fælles, udvidede visitkort for hele virksomheden - er udkommet på tryk og på vej til centre og klinikker, samarbejdspartnere og medier Årsberetningen udkommer ligesom sidste år i to versioner: En kort version på tryk, der er udsendt i begræ nset oplag og en mere uddybende, digital version på hjemmesiden. Er du nysgerrig? Hent en pdf-ud gave af den trykte version på - Om Rigs hospitalet - Publikationer - Årsberetning Om kort tid kan du også se den uddybende, digitale version på 09.rh.dk. Her kan du samtidig downloade listen over Rigshospitalets Videnskabelige Publikationer CAA Årsberetning 2009 Rigshospitalet Rigshospitalet Årsberetning Region H s lederudviklingsprogram er et tilbud til alle ledere på Regionens hospitaler. Rigshospitalets ledere vil derfor fremover deltage i leder udviklingsforløb sammen med regionens øvrige ledere. Det er nu tid til at ansøge om deltagelse - ansøgningsfrist er d. 16. august Tilbud om lederudvikling til alle ledere på Rigshospitalet Det er nu, at Rigshospitalets ledere skal tilmelde ansøgere til Region H s nye lederudviklingsprogrammer Med Region Hovedstadens nye lederudviklingsprogram er der lagt et ambitiøst niveau for at understøtte hospitalernes ledere. Det sker gennem lederudviklingsforløb, uddannelse og ledertalentudvikling for medarbejdere. Lederudviklingsprogrammet er udviklet målrettet til ledere på hospitaler. Lederudviklingsprogrammet er tværfagligt og forankret i de lokale virksomheder. Der er udviklingsforløb for Ledelse af medarbejdere Ledelse af ledere Ledelse af patientforløb Ledertalentudvikling for medarbejdere Deltagere til alle forløb Rigshospitalet sender deltagere til alle de nye lederudviklingsforløb og styrker dermed, gennem en stærk indsats på lederudvikling på alle nive auer, udviklingen af et veldrevet hospital på højt internationalt niveau. Gode ledere kan sammen med engagerede medarbejdere gøre det rigtige og være med til gennem et forpligtende samarbejde, at styrke den organisatoriske sammenhængskraft i hele regionens sundhedsvæsen. Spørgsmål? Kontakt Rigshospitalets programkoordinator, ledelseskonsulent Jan Skielboe, Udviklingsafdelingen på mail rh.regionh.dk lokal Mere om Region H s lederudviklingsprogram på Intranettet - medarbejder - kurser og uddannelse - kurser og uddannelse - ledelse. Her finder du samtidig ansøgningsskemaer og procedurer for ansøgning Husk, at ansøgningsfristen er mandag d. 16. august 2010

3 IndenRigs nr. 11/10 Nyt fra den Røde bygning 3 Medicinvejledninger og plan for implementering Der er kommet nye medicinvejledninger, og en TaskForce har udarbejdet planen for, hvordan de skal implementeres. Det betyder bl.a., at alle klinikker skal tage stilling til brugen af selvadministration inden den 18. juni 2010 Syv nye, reviderede vejledninger om medicin er udsendt af Region H. Vejledningerne skal følges for at sikre, at patienterne får den bedst mulige behandling. I første omgang er der to områder, der er relevante for Rigshospitalet at fokusere på: Selvadministration og medicinafstemning. Senere vil der blive fokuseret på vejledningen om delegeret ordinationsret. Tilmelding til selvadministration Brug af selvadministration indebærer, at det senest to timer efter, at patienten har taget sin medicin, kontrolleres og dokumenteres, at medicinen er taget dvs., at medicinen fx ikke ligger tilbage i medicinæske/bæger. De klinikker, der ønsker at benytte selvadministration, skal melde dette til TaskForce i Region H senest den 18. juni Tilmelding sendes til Herefter vil klinikken blive kontaktet af IT-afdelingen, der sikrer, at den rette funktionalitet i EPM anvendes. Medicin dokumenteres ved udskrivelse De nye regler for medicinafstemning betyder, at der især skal gøres en indsats for at dokumentere patientens medicin ved udskrivelse. En forudsætning for en sådan dokumentation er naturligvis, at patientens sædvanlige medicinering før indlæggelsen også afdækkes og dokumenteres i journalen. Fremover vil brugen af EPM-funktionaliteten medicin ved udskriv elsen være obligatorisk på Rigshospitalet. For de klinikker, der har brug for bedre instruktion i EPM-funktiona liteten, vil der blive tilbudt undervisning, og IT-afdelingen vil iværksætte en grundig informationsindsats på alle klinikker. Som det fremgår af nedenstående figur, er det langt fra alle klinikker, der i dag bruger EPM-funktionaliteten til at dokumentere patientens medicin ved udskrivelse. Tallene er fra journalaudit. Fakta fra klinikker, der anvender EPM Er Medicin ved udskrivelsen udfyldt med den medicin, patienten udskrives med? Ja Nej Ikke relevant Absolutte tal Procenter 16% 84% 20% PDA er i medicineringsprocessen Anvendelse af PDA er er generelt med til at øge patientsikkerheden, og der er et stort behov for at øge anvendelsen på Rigshospitalet. Ønsker en klinik hjælp til at udbrede brugen af PDA er, kan man kontakte IT-afdelingen for hjælp. CAA Sommerkonkurrence! Vidste du, at... Siderne på sidste år blev set godt fire millioner gange, fordelt over en halv million besøg ende udefra. På Intra - nettet blev siderne i 2009 set knap fire millioner gange. Gæt og vind på Intranet Hvor mange af de besøgende til Rigshospitalets hjemme side tror du, kommer fra udlandet? Og fra hvor mange lande? Gå til forsiden af Intranette nyhedsspalten og giv dit bud på et rigtigt svar. Du kan kun deltage 1 gang i den elektroniske sommerkonkurrence, som løber til og med d. 27. juni. Der er tre små, søde sommerpræmier på højkant blandt de rigtige svar. Mere på Intranet nyhedsspalten sommerkonkurrence Indenrigs på sommerferie! Du læser i det sidste nummer af IndenRigs inden sommerferien. Vi udkommer igen mandag d. 16. august som altid i både trykt udgave og på intranet og hjemmeside. Deadline til det første nummer efter sommerferien er onsdag d. 4. august, og vi modtager som altid meget gerne tips til gode historier, læserindlæg m.m. både til dette og kommende numre. Send en mail til redaktionen på - du får altid en tilbagemelding fra os. I hverdagen spiller IndenRigs og Intranettet sammen om løbende at sikre dig adgang til nyt på tværs af organisationen. I sommertiden sørger Intranettet for det daglige overblik fra vores fælles arbejdsplads. Sidder du med en nyhed eller historie, som du mener har nyhedsværdi på tværs af hospitalet, er du altid velkommen til at maile - vi sørger også for, at flere af nyhederne finder vej til pressen. Redaktionen ønsker alle læsere og samarbejdspartnere en god sommer

4 4 IndenRigs nr. 11/10 Sygepleje også til pårørende på Traumestuen Praksis er ændret. I dag har pårørende til kritisk syge og svært tilskadekomne mulighed for at være hos deres kære ved den akutte modtagelse og behandling i TraumeCentret. Det skyldes, at modtageren af Nightingale-prisen 2010 har været primus motor i en forandringsproces Patienter og pårørendes krav og forventninger til sundhedsvæsenet om dialog og inddragelse og om at blive set og hørt er i de senere år vokset betydeligt. Derfor er tiden inde til at ændre praksis og at give pårørende, der ønsker det, mulighed for at være til stede i den akutte fase ved modtagelse og behandling af deres kære på Traumestuen. Det er en naturlig del af en forandringsparat og kvalitetsbevidst sygeplejekultur. Og det er muligt at inddrage pårørende i den akutte fase af behandlingen, det ved vi fx fra området kritisk syge børn og fra Traumecentre i USA. Og det kan være af stor betydning og til gavn for både patient, pårørende og det sundhedsfaglige personale. Faglig og kulturel udfordring Sådan kan den faglige og kulturelle udfordring til kolleger og samarbejdspartnere tilbage i 2006/07 opsummeres. Den kom fra modtageren af Nightingale-prisen 2010, klinisk afdelingssygeplejerske Margrethe Lomholt, Traumecenter og Akut Modtagelse på Rigshospitalet og udfordringen affødte stor debat både blandt sygeplejersker, læger og nåede også medierne. Faglighed, etik og værdier samt menneskesyn kom i spil. Men modstanden mod forandring ændrede sig, fordi Margrethe bl.a. som led i et klinisk projekt indsamlede litteratur og dokumentation for værdien af at ændre praksis og dermed banede vej for nedsættelse af en arbejdsgruppe og dermed også den tværfaglige dialog og den uddannelse af sygeplejerskerne i Traumecenter og Akut Modtagelse, der var en forudsætning for forandring. Pårørende har positive erfaringer I dag er sygeplejepraksis ændret i TraumeCenter og Akut Modtagelse. Pårørende til kritisk syge eller svært tilskadekomne kan - hvis de ønsker det - være hos deres kære, når de modtages og behandles i Traumestuen. En instruks sikrer, at sygeplejerskerne via introduktion og undervisning kender til betydningen af en kvalitetsbevidst sygepleje til pårørende. Og en traumesygeplejerske 3 er i dag en del af traumeteamet med den dedikerede opgave at være ansvarlig for en pårørendes tilstedeværelse på Traumestuen. Årets prismodtager empati og udvikling Margrethe Lomholt har været ansat 14 år i Traumecenter og Akut Modtagelse på Rigshospitalet heraf 4 år som klinisk afdelingssygeplejerske. Kolleger betegner modtageren af Nightingaleprisen 2010 som en meget værdsat og afholdt sygeplejerske. En sygeplejerske, der med afsæt i store kliniske kompetencer og unikke personlige egenskaber er en rollemodel, når det handler om at praktisere respekt og empati - og at yde omsorg for patienter og pårørende. Nu er Margrethe Lomholt ikke den, der hviler på laurbærrene. Hun bidrager i stor stil og i mange sammenhænge til fortsat praktisk og teoretisk udvikling af den kliniske sygepleje og til at skabe et udviklende og dynamisk arbejdsmiljø, hvor dokumenteret kvalitet i højt specialiseret traumatologisk sygepleje i fokus. Ud fra foreløbige erfaringer bl.a. opfølgende samtaler med pårørende, som har været med på Traumestuen i den kritiske fase, har dette tilbud haft afgørende betydning. De pårørende har oplevet, at der blev gjort alt, hvad der var menneskeligt muligt i forsøget på at redde livet hos deres kære også i de tilfælde, hvor det ikke lykkedes. For kvalitetsbevidst sygepleje praktiseret gennem dedikeret omsorg for de pårørende kan være en vigtig og afgørende 1. hjælp til selvhjælp i tiden, der følger efter den akutte fase. Vidste du At modtageren af årets Nightingale-pris i de sidste tre år også har været ansat som sygeplejerske i Tivoli? Det er jeg fordi, det handler om god, gammeldags sygepleje, hvor man arbejder præhospitalt. Det kræver mange års erfaring fra en skadestue og det akutte område, for der er ingen læge, du lige kan spørge til råds. Vedkommende skal tilkaldes. Derfor kræver det en meget bred faglig viden og evne til at prioritere og træffe hurtige beslutninger. Og som i starten af min sygeplejekarriere, så er det det uforudsigelige og dynamiske møde med mange forskellige mennesker, der har brug for sygeplejerskens kliniske færdigheder og evne til at yde omsorg, som er mit fokus for sygeplejen.

5 IndenRigs nr. 11/10 5 Sygeplejepraksis er ændret i TraumeCenter og Akut Modtagelse. Pårørende kan hvis de ønsker det være hos deres kære, når de modtages og behandles på Traumestuen Der findes ikke pårørende, som ikke er egnede, men der findes situationer, som er uegnede, siger klinisk afdelingssygeplejerske Margrethe Lomholt Traumecentret - en paraply Ordet traume giver i øvrigt fortsat anledning til mange misforståelser. Vi bruger ordet traume i faglig sammenhæng i forbindelse med svære og livstruende fysiske skader - men mange tror fortsat, at Traumecentret tilbyder behandling af psykiske traumer. Derfor ringer de for hjælp og bistand, når de har oplevet noget svært i livet, men her må vi henvise til psykiatrien. Det fortæller klinisk afdelingssygeplejerske, Margrethe Lomholt, Traume- Center og Akut Modtagelse. TraumeCenter og Akut Modtagelse er en paraply og ikke kun for kritisk syge, hårdt kvæstede og svært tilskadekomne. Paraplyens knop er måske nok de blå blink, men den resterende paraply er de mange medicinske, kirurgiske og onkologiske patienter, som vi modtager og behandler. Derfor rummer paraplyen i hverdagen mange specialer og megen tværfaglighed. Tiden er vores fjende På Traumestuen kæmper vi for at redde patientens liv. Tiden er vores fjende. Det er den også i mødet med de pårørende til en kritisk syg eller svært tilskadekommen på Traumestuen. Du har ofte kun kort tid sammen med den pårørende, derfor skal du være meget bevidst om, at netop det korte møde kan få afgørende betydning for den pårørende. Både på kort og langt sigt, siger Margrethe Lomholt. Den sværeste opgave Jeg kan undervise dig teoretisk og praktisk i traumatologisk sygepleje og vejlede dig, så du kan varetage opgaven som traumesygeplejerske 1 og 2, der er en del af det faste traumeteam. Men det at være traumesygeplejerske 3 med ansvar for pårørendes tilstedeværelse på Traumestuen kræver noget helt specielt. Som udgangspunkt skal du være en erfaren sygeplejerske. Du skal kunne systematisere, prioritere, skabe overblik - og bevare det, samtidig med at du informerer. Men det er altafgørende, at du som person er rummelig. For du skal hurtigt kunne træde ind i et uvarslet, ikke aftalt møde med en pårørende i chok og krise. Samtidig skal du være fagligt og professionelt bevidst om, at du efter kort tid igen skal kunne træde ud af dette menneskes liv. Og hvert eneste menneske du møder er unikt, og reagerer på sin helt egen måde. Derfor kræver det respekt, empati og særlige kommunikative færdigheder at kunne yde omsorg til den pårørende samtidig med, at du indgår som en del af traumeteamet på Traumestuen. Det at være traumesygeplejerske 3 er efter min personlige mening den vanskeligste og mest udfordrende sygeplejemæssige opgave i TraumeCenter og Akut Modtagelse, siger Margrethe Lomholt. Et kig tilbage og frem Og falder samtalen på fremtiden, så finder Margrethe Lomholt fortsat masser af motivation og udfordringer i de sygeplejemæssige opgaver i TraumeCenter og Akut Modtagelse. Eksempelvis overvejer hun via et forskningsprojekt at bidrage til at tilvejebringe yderligere evidensbaseret dokumentation i forbindelse med Pårørendes tilstedeværelse på Traumestuen. Indtil nu har vi primært arbejdet med afsæt i evidensbaseret litteratur fra udlandet, men der er kulturelle, organisatoriske og sygeplejemæssige forskelle landene imellem, der gør, at vi kan tilføje området yderligere kvalitet ved at tilvejebringe evidensbaseret dokumentation fra Danmark. Det siger modtageren af årets Nightingale-pris og taler sig videre ind i et helt nyt område Opsøgende arbejde og forebyggelse. Forebyggelse for fremtiden Jeg har været så heldig at være med fra start for over10 år siden, hvor det traumatologiske tog for alvor begyndte at køre nationalt og dermed også på Rigshos pitalet. Derfor kan jeg se, at vi i dag i flere henseender er der, hvor de amerikanske traumecentre var for 10 år siden. Da jeg deltog på et traumekursus for sygeplejersker i USA for 10 år siden, oplevede jeg bl.a. skudskudofre, ofre for knivstik og anden vold fx forårsaget af bandekrige. Det oplever vi nu i Danmark. Alene af den grund er det vigtigt at holde øje med både samfundsmæssige og faglige udviklingstendenser i USA. Traumesygeplejerske fire Her arbejder man nu i flere traumecentre med en Traumesygeplejerske fire, der har ansvar for opgaven at se bagom hændelsen og at stille spørgsmål til, hvad der kunne have forhindret den ulykke, der er årsag til, at en patient nu behandles i Traumestuen. Det drejer sig i USA fx typisk om socialt udsatte børn, unge, om ensomme ældre og om hjemløse i alle aldre. Derfor indgår der i sammenhæng med forebyggelsesdelen også en opsøgende indsats fx besøg på daginstitutioner og skoler, og hvor unge og hjemløse samles. Traumesygeplejerske 4 står her for den opsøgende del med information og undervisning. Det er klart et udviklingsområde inden for den traumatologiske sygepleje, hvor jeg tror, at vi også i Danmark kan gå ind og bidrage med gevinst for både borgere, social- og sundhedsvæsen.

6 6 IndenRigs nr. 11/10 Riget Rundt Set fra patientens perspektiv er det rigtigt svært Patienterne undrer sig, når Rigshospitalets fire centrale forløbskoordinatorer forklarer reglerne omkring behandlingsgarantien. I lighed med Kræftens Bekæmpelse, henviser patienterne til de beskrevne mål for ventetider i de forskellige kræftpakker. Men disse mål er beskrevet som en ideel forløbstid for den enkelte kræftpakke, men er ikke det samme som den behandlingsgaranti, der er fastsat som et lovkrav Den 27. februar 2010 kunne man i nyhedsbrevet fra Kræftens Bekæmpelse (KB) læse, at det kniber med at overholde behandlingsgarantien for danske lungekræftpatienter. I nyhedsbrevet henviser KB til reglerne om behandlingsgarantien og forholder sig samtidig til, at målene for ventetider, som de er defineret i de enkelte kræftpakker, ikke overholdes. Imidlertid er de refererede ventetider i nyhedsbrevet ikke i overensstemmelse med behandlingsgarantien. Det interessante i denne sammenhæng er, at reglerne omkring dette område er så svære at tolke korrekt, at de kan være svære at håndtere selv for en organisation som KB. Hvilke rettigheder? Set i det lys, må det antages, at man som nydiagnosticeret kræftpatient, kan have ganske svært ved at orientere sig om, hvilke rettigheder de har. Som forløbskoordinatorer i Finsencentret har vi dagligt samtaler med patienter, som bl.a. ringer for at orientere sig om deres videre forløb i forbindelse med behandling af deres kræftsygdom. Flere patienter har forinden forsøgt at orientere sig om deres rettigheder vedr. behandlingsgarantien ved at læse sig frem til informationen via Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her kan man læse pjecen Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus. I pjecen står der fx anført, at: den maksimale ventetid til medicinsk behandling (som første behandling), er 2 uger fra den dag, du har samtykket til medicinsk behandling efter information fra sygehuset om din sygdom og behandlingsmuligheder Som kræftpatient er der flere ting i denne sætning, som man skal forholde sig til: Hvornår i et kræftforløb taler man om første behandling? Set fra patientens perspektiv må det være svært at skelne mellem, hvad der er første behandling, og hvad der er en større invasiv undersøgelse, som blot er et led i udredningen og stadieinddelingen af kræften. Hvilket samtykke? Derefter skal patienten ud fra datoen for samtykket regne sig frem til, hvornår den medicinske behandling skal være iværksat. Igen set fra patientens perspektiv, må det være ganske svært at vide, hvad det er for et samtykke, der tales om. Allerede på den udredende afdeling kan patienten blive orienteret om, at det f.eks. er medicinsk kræftbehandling, der vil være det bedste valg, hvorfor der henvises videre til Onkologisk klinik i Finsencentret. Det kan derfor være vanskeligt for patienten at forstå, at det samtykke, der refereres til i pjecen om maksimale ventetider, først ligger på den behandlende afdeling altså ved den første samtale i onkologisk klinik. Reelle rettigheder? At denne problematik dagligt gør sig gældende hos kræftpatienter, oplever vi i samtalerne med patienterne, når de ringer for at orientere sig via Finsencentrets forløbskoordinatorer. Patienterne undrer sig ofte, når man forklarer reglerne omkring behandlingsgarantien. I lighed med Kræftens Bekæmpelse henviser patienterne endvidere til de beskrevne mål for ventetider i de forskellige kræftpakker. Disse mål er beskrevet som en ideel forløbstid for den enkelte kræftpakke, men er ikke det samme som den garanti, der er fastsat som et lovkrav. Ud fra den offentlige debat, der løbende er med til at kommunikere politiske tiltag til befolkningen om kræftbehandlingen i Danmark, er det oplagt at tro, at forløbstiderne for kræftpakkerne er en realitet på alle hospitaler. Disse forløbstider er klinisk velbegrundede, og derfor noget alle forløbene arbejder hen imod. Men indtil virkeligheden stemmer overens med den ideelle beskrivelse af kræftpakkerne, er det vigtigt, at patienterne får mulighed for at indhente korrekt og let forståelig information om deres reelle rettigheder. Rigshospitalets fire centrale forløbskoordinatorer: Sygeplejerskerne Charlotte Topp, Anne Bjerrum, Tanja Lee Grønborg og Pauline Thomsen

7 IndenRigs nr. 11/10 Riget Rundt 7 Riget Røgfrit ude og inde Kampagnen for at gøre Rigshospitalet røgfrit er nu synlig overalt. Plakater og skilte er sat op og mere er på vej Rigshospitalet er røgfrit inde og ude. Sådan lyder budskabet i den nye kampagne for at komme røg og cigaretter til livs på Riget. Plakater og skilte er nu sat op over hele matriklen, og mere permanent skiltning er på vej. Alle Rigshospitalets eksterne samarbejdspartnere er samtidig også blevet informeret skriftligt om rygereglerne på matriklen, og Servicecentret har som led i kampagnen ydet en ekstraordinær indsats for at fjerne kummer med skod og rydde op ved indgangene. Er du klar til at stoppe? Ønsker du at benytte lejligheden til at kvitte smøgerne, så kontakt din kommune for et gratis rygestopkursus. Så kan du nyde sommeren med frisk luft i lungerne. Synes du, at der mangler et sandwich-skilt incl. plakat et eller andet sted i huset, så send en mail til CAA Sommeroprydning et tilbud til alle afsnit En pæn, ryddelig og fremkommelig arbejdsplads fra kælder til kvist. Det kræver en fælles indsats. Servicecentret gentager succes en fra sommeren 09. Ring lokal og aftal afhentning af diverse storskrald fra dit afsnit i form af fx kasserede møbler og andet inventar Gratis træning klippekort til Særlige Hold Du skal ansøge om klippekort til efterårets Særlige Hold inden d. 21. juni 2010 For at sige det, som det er: Tunnelområdet er ikke den lokale genbrugsplads, hvor du lige kan efterlade diverse kontorinventar, porcelæn og metalskrot osv. Tunnelområdet er et område, hvor der både arbejdes og udføres alskens former for transport. Til gengæld er alle afsnit meget velkomne til at samarbejde med Transportafdelingen via operation sommeroprydning dvs. at man på det enkelte afsnit rydder op, skaffer sig et overblik over, hvad der er kassabelt og samlet skal fjernes. Herefter ringer man så i hele juni, juli og helt frem til d. 3. august til Transportafdelingen på lokal , hvor man aftaler, hvad og hvor meget der skal afhentes - og hvornår! Ren sommer - ren samvittighed - rent samarbejde om et rent og ryddeligt Riget! Hvis du ønsker at deltage i Sundt hospitals 1. modul af "Særlige Hold", der kører i perioden fra d. 2. august til d. 12. november, skal du huske at ansøge om et elektronisk klippekort i Sundt hos pitals tilmeldingssystem på Intranet - inden d. 21. juni Husk, at du skal være 45 år eller derover og/ eller have en kortere uddannelse for at kunne benytte det favorable tilbud. Særlige Hold s første modul indeholder tilbud om: Zumba fitness, Spinning, Aerobic, Pilates, Boksetræning (foregår i SATS) og Yoga. Læs mere om klippekort, regler og holdtider for Særlige hold på Sundt hospitals hjemmeside på intranet Medarbejder - Sundt hospital og husk, at du skal tilmelde dig inden deadline d. 21. juni 2010.

8 Webredaktører får inspiration ny viden og netværk Inspirationsdage og workshops sikrer Rigets ca. 200 webredaktører tilbud om, ny viden, redskaber og hjælp til arbejdet med klinikkernes websider Lokale webredaktører kan finde datoer for kommende workshops på Intranettet organisation kommunikationsafd. webredaktører. Næste Inspirationsdag afholdes i september nærmere om dato og program følger på Intranet og via mail. Endnu en Inspirationsdag for Rigets ca. 200 lokale webredaktører er afholdt med stor succes. Dagen var faktisk så populær, at vi fik fuldt hus i form af 40 tilmeldinger på det første døgn, så vi måtte tage en venteliste i brug. Det fortæller webkoordinator Kenneth Hermansen fra Kommunikations afdelingen. Oplæg og gruppearbejde Inspirationsdagen rummede et oplæg fra webredaktør Rikke Løvgren om, hvad der skal til for at lave "den gode hjemmeside". Alle de do's and don'ts, som sikrer, at brugeren oplever, at siden bare fungerer. Lokal webredaktør Rikke Ulrik, Hæmatologisk Klinik i Finsencentret fortæller: Jeg fik meget ud af at høre om den gode hjemmeside og også, at vi efterfølgende under gruppearbejdet ud fra eksempler fik diskuteret, hvad der er godt, og hvad der er skidt. Også webkoordinator Kenneth Hermansen holdt oplæg om søgemaskiner. Hvordan fungerer søgemaskiner egentlig, og hvordan tilrettelægger man sine egne websider, så de har størst mulighed for at nå til tops i fx Google? For mig var det specielt en øjenåbner, at finde ud af, at rigtig mange brugere søger på afsnitsnummer i stedet for på klinikkens navn. Det er klart noget, vi skal have op til diskus sion og revision i klinikken, siger webredaktør Rikke Ulrik. Ny viden og nyt netværk Formålet med Inspirationsdagene er at tilbyde lokale webredaktører ny viden og brugbare redskaber til bedre at klare hverdagens opgaver. Inspirationsdagene skal samtidig give mulighed for at møde webredaktører fra andre klinikker og centre. Det er inspirerende at møde andre webredaktører, som lokalt sid- der med nogle af de samme udfordringer som én selv. Totalt set er vi jo mange, som arbejder på at løfte hospital ets websider. Det er en god tanke at tage med sig tilbage til den travle pind. Inspirationsdagene kan skabe et vigtigt netværk på tværs af hospitalet. Det siger Anette S. Jakobsen, webredaktør i Hjertecentret. Drop-in workshops Ud over Inspirationsdagene har Kommunikationsafdelingens webgruppe også hver 14. dag tilbud om drop-in workshops. Her kan lokale webredaktører dukke op uden forhåndstilmelding og få hjælp til ting, der driller enten indholdsmæssigt eller teknisk. Det er virkeligt godt, at vi kan planlægge vores webarbejde i forhold til, hvilke datoer, der er work - shops. Vi samler opgaver, og når vi har en ordentlig stak, møder vi op og får hjælp. Samtidig er der altid en mulighed for at få et professionelt blik på ens sider det giver stof til eftertanke. Derudover er der altid en sød og venlig betjening. Sådan lyder det fra bibliotekarerne Susanne Holst og Tove Svendsen fra Medicinsk Forskningsbibliotek. Workshops giver også mulighed for at få et pusterum: Jeg kommer for at få et øjebliks fred til at koncentrere mig om webopgaverne. Her ringer min telefon ikke hele tiden, og der er ingen forstyrrelser. Jeg har prøvet at arbejde på mit kontor, men der bliver man hurtigt frustreret, fordi der ikke er nogen til at hjælpe, hvis man går i stå - eller hvis man eksperimenterer for meget. Det siger Lene Brandt-Erichsen, webredaktør i Medicinsk Endokrinologisk Klinik i Abdominalcentret. Nyhedsbrev udgivet af Rigshospitalet. Næste nummer af IndenRigs udkommer mandag d. 16. august. Næste deadline er onsdag d. 4. august Indlæg modtages gerne på mail Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte tekster, og redaktionen er alene ansvarlig for den endelige udformning af teksten. Redaktion: Kommunikationsafdelingen: Kommunikationsmedarbejder Camille Aulkær Andersen og kommunikationsmedarbejder Lisbeth Westergaard (ansvh. red.) mail: Lokal Postadresse: IndenRigs, Kommunikationsafdelingen, Direktionssekretariatet, Afsnit 5222 Redaktionen af dette nummer er afsluttet onsdag den 9. juni Oplag: ex. Ønsker om ændringer i det tilsendte antal eksemplarer af IndenRigs rettes til centrets kontaktperson Layout og produktion: bureaulist.dk Ordre: 15213

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER Idekatalog til ledelse af forbedringsprojekter Version 3, 1. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

IDéER. fra borgermøderne

IDéER. fra borgermøderne IDéER fra borgermøderne Ca.800borgereogpolitikeresadbænketomkringrundebordepåUniversityCollegeNordjyllandi RegionNordjylland,påBjerringbroGymnasiumiRegionMidtjylland,iLillebæltshallerneiRegion Syddanmark,

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Rejsebrev fra Nuuk, Grønland. Ut. med udsigten fra patienternes opholdsstue

Rejsebrev fra Nuuk, Grønland. Ut. med udsigten fra patienternes opholdsstue Rejsebrev fra Nuuk, Grønland Ut. med udsigten fra patienternes opholdsstue Sus Thorsøe Mail: Sus.Thorsoe@gmail.com Tlf.nr.: +45 30319960 Hjemskole: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Hold: Sypl- feb-12

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Ingen kender dagen...

Ingen kender dagen... IndenRigs nr. 13/10 NYHEDSBREV FOR RIGSHOSPITALETS MEDARBEJDERE 1 132 010 30. august Ingen kender dagen... Vi skal kunne regne med dig og din indsats også når det virkelig gælder! I september er der stor

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Oversigt over emnerne INTRODUKTION... 2 PORTØRENS ARBEJDSOMRÅDER OG OPGAVER... 3 ORGANISATIONSFORHOLD... 4 FORSTÅELSE FOR INTERNE OG EKSTERNE

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

VEJLEDNING FOR DASYS UDVALGTE REPRÆSENTANTER GRØNSPÆTTEBOGEN

VEJLEDNING FOR DASYS UDVALGTE REPRÆSENTANTER GRØNSPÆTTEBOGEN VEJLEDNING FOR DASYS UDVALGTE REPRÆSENTANTER GRØNSPÆTTEBOGEN 1 Dansk Sygepleje Selskab, DASYS, 2012 Copyright 2 INDLEDNING Sygepleje efterspørges i nationalt udvalgsarbejde og ved afgivelse af høringssvar.

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere