Heinrich Tønnies Samlingen i Aalborg Fotografiet som markedet vil have det

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Heinrich Tønnies Samlingen i Aalborg Fotografiet som markedet vil have det"

Transkript

1 Heinrich Tønnies Samlingen i Aalborg Fotografiet som markedet vil have det Af Henning Bender Fotografiets fremkomst omkring 1855 skabte en eksplosiv udvidelse af efterspørgslen på billeder over hele kloden. Det skyldtes at den nye fotografiske metode kunne reproducere et motiv i et uendeligt antal positivaftryk fra et enkelt negativ. Det skabte for første gang nogensinde en masseproduktion af billeder og endda til en stykpris der svarede til en dagløn for en gennemsnitsarbejder. Prisen på malede portrætter, tegninger eller daguerreotypier, der kun kunne udføres i et eneste eksemplar, havde tidligere begrænset udbredelsen af billeder til de velhavende. Med fotografiet blev omkostningerne så lave, at stort set alle kunne tillade sig at blive fotograferet mindst en gang i deres tilværelse og desuden fik råd til at købe billeder af kendte personer, begivenheder eller steder. Visitkortformatet (5½ x 9 cm) blev i særlig grad allemandseje og udgjorde sammen med det større kabinetsformat (10,3 x 14 cm) den helt overvejende del af alle fotografier produceret i årene I løbet af få årtier blev der efter 1855 oprettet fotografiske atelierer i hver flække og by over hele verden. Alene i Aalborg etablerede mere end 500 portrætfotografer sig for kortere eller længere tid i årene Markedsgrundlaget var ikke blot en stærkt voksende befolkning i byen, men i endnu højere grad tilrejsende bønder fra Aalborgs meget store opland i de år hvor landbrugseksporten efterhånden gjorde Danmark til en velhavende nation. 2 De fleste af fotograferne opfattede sig som håndværkere, hvis opgave det var at levere det kunderne ville have: Vellignende portrætter, gerne forskønnede, men først og fremmest til en billig pris. Stil og komposition var lånt fra portrætmaleriet, men kunne sjældent varieres meget, når fotografen, for at holde prisen nede, skulle tage snesevis af individuelle portrætter om dagen! Men det gjorde heller ikke så meget, for portrætterne måtte helst ikke afvige fra den givne norm. De skulle skabe respekt og blev samlet i fotoalbums eller hængt på væggene i private hjem, hvor de blev 57

2 fremvist med stolthed. Billederne signalerede nemlig ens egen, familiens, vennekredsens og samfundets succes og stabilitet og blev således et af tidens allervigtigste materielle symboler. Fig. 1. Indenrigsminister Chr. Simoni, Aalborg, december 1857, fra først kendte visitkortalbum i Danmark. Bemærk foden til det stativ der fikserer ministerens hoved, samt stolen der stabiliserer hans arm. Men ansigtet har han ikke helt holdt i ro og det er derfor lidt utyedeligt. Foto: Heinrich Tønnies, fra originalkopi på Aalborg Stadsarkiv. 58

3 Vi taler derfor dels om billeder med en symbolværdi vi ikke længere helt forstår, dels om et produkt af en ringere teknisk kvalitet end hvad vi nu forventer. Datidens fotografer arbejdede under meget begrænsende tekniske forhold, de savnede eksempelvis elektricitet, og kopierne synes derfor ofte små, gnidrede og falmede indtil de forstørres efter moderne metoder fra de originale negativer. Fig. 2. Morten Jensen Store Brøndum, der sidder i midten sammen med to damer i Tønnies atelier, den 3. august 1901, er billedets bestiller. Her kopieret fra originalnegativ nr før retouche og beskæring. Billedet viser hvordan hele teselskabet blev opbygget i atelieret. Foto: H. Tønnies, fra gelatinenegativ på Aalborg Stadsarkiv. 59

4 De portrætteredes påklædning, baggrund og rekvisitter passer ofte dårligt sammen og er præget af hvad fotografen havde for hånden og hvad kunden ønskede. Personerne på billederne ser oftest alvorlige ud, næppe fordi de var bange for at blive afbildede, men på grund den lange eksponeringstid. Enhver bevægelse gjorde billedet uskarpt og man måtte derfor hverken bevæge hoved eller ansigtsmuskler under optagelsen. Fig. 3. Poulsen, søster og lillebror, dagen før udvandringen fra Aalborg til Utah. Tusinder lod sig fotografere lige før rejsen over det store hav. Foto: H. Tønnies, 17. juli 1888, fra originalnegativ HT Aalborg Stadsarkiv. 60

5 Hovedet fikseredes derfor til et stativ og armene holdt i ro ved at man støttede dem på de borde eller stole der var helt faste rekvisitter i atelieret. Øjenlågenes bevægelse lod sig dog ikke kontrollere og pupillerne måtte derfor tegnes ind i de udviskede øjenpartier efter optagelsen. Påklædningen kunne lejes hos fotografen således at kunden der skulle afbildes kunne følge herskende mode og herigennem opnå den ønskede respektable fremtoning. Det gjaldt også når man lod sig fotografere i arbejdstøj og med arbejdsredskaber der signalerede den dygtige og solide håndværker. Fig. 4. Smed Sørensen og hans smedelærlinge i arbejdstøjet, men oppe i atelieret 21. august H. Tønnies, kopi fra negativ HT Aalborg Stadsarkiv. 61

6 Stort set alle lod sig fotografere og det var derfor ikke mærkeligt, at disse fotografier fyldte hver ledig plads på borde, opsatser og vægge i stuer og sale i datidens boliger og at billederne blev sendt til de slægtninge og venner man var blevet skilt fra under periodens store oversøiske vandringer. Man finder således den dag i dag Tønniesfotografier overalt i USA 3 og portrætter i Danmark, sendt hjem af danske udvandrere i Nordamerika, Australien og New Zealand. Fig. 5. Familien Tønnies havde ud over firmaets billeder også et stort antal private optagelser. Her er den sidste fotografi af Heinrich Tønnies selv med sønnesønnen Frank Tønnies. Ca Fra originalnegativ http Aalborg Stadsarkiv. 62

7 På baggrund af visitkort-billedernes vældige udbredelse over alt, kan det opfattes som temmelig eksklusivt at kunsthistorien ikke beskæftiger sig særligt meget med disse portrætter. Forklaringen er, at billederne blev umoderne da det privatejede bokskamera overhalede atelierfotografen i mellemkrigstiden. De gamle portrætter blev nu opfattet som forældede, ens, kedelige og anonyme også af efterkommere, når de ikke længere vidste hvem billederne forestillede. Visitkort-portrætterne blev kasserede og med dem stort set alle de gamle fotografers genbestillingsprotokoller og negativplader. Hvad skulle man med disse tunge og pladskrævende materialer, når der ikke længere var nogen der genbestilte aftryk fra de gamle glasplader? Fig. 6. Tønnies atlelier på Nytorv omkring 1907, på den plads hvor Salling nu ligger. Unummeretret originalnegativ (HT n 410), Aalborg Stadsarkiv. 63

8 Problemet er derfor at man står over for at skulle bedømme en revolutionerende masseproduktion på baggrund af ganske enkelte, tilfældigt overleverede, anonyme og stærkt falmede positivkopier. Heldigvis findes der ved et sjældent sammenfald af omstændigheder, 29 fuldstændigt bevarede fotografarkiver på Aalborg Stadsarkiv. Det ældste og største omfatter årene og er dels bevaret fordi det i hele perioden blev ejet af samme familie: Heinrich Tønnies ( ); sønnen Emil Tønnies ( ) og børnebørnene Lili, Frank og Werner Tønnies ( ), dels fordi det i årene blev opbevaret i Nordens største fotoatelier. Det gav i mange år plads nok også efter at atelierfotografiet var gået af mode. 4 Fig. 7. Atelieret på Nytorv indefra omkring Emil Tønnies står med ryggen til og foran ham det store kamera, der blev brugt til udendørs optagelser. Fra unummereret orginilanegativ. Aalborg Stadsarkiv. 64

9 Heinrich Tønnies: Fra immigrant til landskendt fotograf Heinrich Tønnies ( ), blev født på glasværket Grünenplan syd for Hannover i Tyskland, men da området i 1847 blev ramt af den irske kartoffelpest og hungersnød, udvandrede store dele af befolkningen. Nogle tog til Voigtländers nyoprettede optiske fabrik i Braunschweig, andre som glasarbejdere til Bay City i Michigan, USA. 5 Selv tog Tønnies i 1847 til glasværket Conradsminde i Rold Skov i Nordjylland i Danmark som glassliber og glasmaler. Da dette glasværk i 1853 overgik til kun at producere grønne flasker, blev Tønnies fyret og befandt sig derfor den 4. august 1853 i Hamburg på vej til sine slægtninge i Michigan. Inden afrejsen nåede han dog at modtage et tilbud på rd. fra Aalborg, hvor et nyt glasværk netop var blevet oprettet, hvis han ville vende tilbage som glassliber. Fig 8. De portrætterede skulle jo meget gerne være kønnere end hvad de så i spejlet. Emil (siddende) og Frank Tønnies arbejder derfor i retoucheværkstedet, her omkring 1910 for at forbedre virkeligheden. Fra unummereret originalnegativ (975), Aalborg Stadsarkiv. 65

10 Tønnies tog derfor til Aalborg i stedet for USA, men da også Aalborgfabrikken ved årsskiftet reducerede sin virksomhed til kun at omfatte grønne flasker, blev Tønnies atter fyret og gik i stedet i lære hos den første fotograf i Aalborg der havde fast atelier: Carl Fritsche fra Berlin. Fritsche, slog sig senere på året ned som fotograf i Hamburg, og solgte derfor sit atelier til Heinrich Tønnies den 9. december Købesummen var de rd. Tønies havde fået for at vende tilbage til Aalborg. Ud over oplæringen som fotograf hos Carl Fritsche, betød Tønnies erfaringer med glasslibning at han kunne bedømme en kameralinses kvalitet, mens hans arbejde som miniaturemaler på glas gjorde at han nøje vidste hvorledes man kunne disponere et billede tegnet med lys på den lille glasplade han placerede i sit kamera. 6 Fig. 9. At fjerne rynker var fotografens mindste kunst. Som her fru Lund fra Aalborg, der den 11. august 1899 ses på et dobbeltnegativ. Tilhøjre med rynker, til venstre uden (så mange) efter negativretouche. Fra originalnegativ nr , Aalborg Stadsarkiv. 66

11 Tønnies fik straks stort gennemslag i Aalborg, navnlig da han i december 1857 havde en reklamekampagne i byens aviser der opfordrede publikum til at lade årets julegave være et fotografisk portræt. For firmaet H. Tønnies, blev det lovet, kunne nemlig levere sådanne portrætter langt smukkere og billigere end nogen anden. Fig. 10. Heinrich Tønnies blev i årene betalt af DSB for at dokumentere bygningen af den første jernbanebro over Limfjorden. Kopier af disse billeder, der forestillede det første store brobyggeri i Danmark, blev solgt over hele landet og gjorde Tønnies landskendt. Fra unummereret originalnegativ, Aalborg Stadsarkiv. Enkelte af disse portrætter i visitkortformat fra december 1857 er faktisk bevarede og er således de ældst daterede af denne type i Danmark. 7 De er dog ikke produceret efter den metode, der i 1854 var blevet patenteret af André Disdéri i Paris, med op 67

12 til 12 portrætter pr. negativplade, men efter en metode der blot omfattede 2 portrætter pr. negativ, således som Heinrich Tønnies havde lært sig i Berlin, hvor han havde opholdt sig i efteråret I det hele taget er det i Berlin han skaffede sig sin viden og inspiration som fotograf under årlige forretningsrejser til byen. Særligt hos den kejserlige hoffotograf Carl Suck ( ), Unter den Linden 24 og her blev Heinrichs søn, Emil Tønnies ( ) da også uddannet og i 1887 gift med retouchøsen Bertha Andrée ( ). Tønnies repræsenterer således den fotografiske udvikling i den tyske hovedstad, noget vi ikke kender meget til da kildematerialet i form af negativplader og bestillingsprotokoller forsvandt under den allierede bombning den 7. maj 1944, der udslettede byens fotografkvarter i det centrale Berlin. Det øger selvsagt Tønniessamlingens værdi i en international forskningssammenhæng, hvor det ellers er det britiske, franske og amerikanske kildemateriale der dominerer. Parallelt med hvad Tønnies lærte sig i Berlin, således som det kan følges gennem de billeder og tryksager han bragte med sig hjem til Aalborg, 8 udvidede han fra først i 1860 erne sin fotovirksomhed med topografiske billeder fra Aalborg. Det drejede sig både om stereoskopbilleder og indrammede motiver således at byens gamle og pittoreske bygninger blev kendt og solgt over hele Danmark. Da industrialiseringen i de følgende tiår slog igennem og de gamle huse forsvandt, overgik Tønnies i stedet til at gennemfotografere de store nye fabrikker, maskiner og arbejdere. Det skyldtes ikke en speciel interesse for at fotodokumentere udviklingen, men at det var lukrativt at arbejde som reklamefotograf med visitkort-billeder af industriprodukterne: Dampmaskiner, støbegods, tekstiler samlet i albums til brug for fabrikkernes omrejsende sælgere. 9 Det var disse aktiviteter der, sammen med den udstrakte portrætvirksomhed, gjorde Tønnies til en af de rigeste mænd i Aalborg. Der blev i 1881 råd til en stor ny atelierbygning i Aalborgs centrum, med store sidebygninger til magasiner, negativpladefabrik, mørkekamre og retouche- og indramningsværksteder. Det var her, fra Tønnies negativfabrik, at størstedelen af de jyske fotografer fra 1883 blev forsynet med de nye og langt mere lysfølsomme tørre gelatineplader i stedet for de hidtidige våde kollodiumplader som måtte præpareres umiddelbart før 68

13 hver optagelse. Som Skandinaviens måske største fotovirksomhed gav bygningerne plads til at gemme det hele og det gjorde efterkommerne med stor pietet, også efter at atelierfotografiets tid var ovre. Fig. 11. En række industrivirksomheder i Aalborg sendte sælgere ud over hele Nordjylland for at sælge fabrikkens produkter. Her et salgskatalog på jernkakkelovne fra De Smithske Jernstøberier omkring 1880, med en lang række kakkelovnsfotografier optaget af Heinrich Tønnies. Virksomhedens arkiv er på Aalborg Stadsarkiv. Størstedelen var derfor bevaret da jeg ved oprettelsen af Aalborg Stadsarkiv kunne modtage hele samlingen i Kameraer og mørkekammerudstyr, atelier-rekvisitter og bagtæpper helt tilbage fra starten, samt glasnegativer. Alle negativer efter 1864 er nummererede, daterede og identificerede i bestillingsprotokoller og giver sammen med hovedregnskabsbøger, der ligeledes starter i 1864, mulighed for at følge fortjenesten og det daglige 69

14 arbejde. I gennemsnit 15 optagelser om dagen året rundt! Men på store dage, når folk kom ind fra de store landområder omkring Aalborg til marked eller dyrskue, kunne Tønnies nå op imod 200 optagelser om dagen med hjælp af sine op til 15 ansatte. 10 Da Stadsarkivet modtog Tønniessamlingen var det langt fra alle der syntes, at samlingen var værd at opbevare. Uviljen gjaldt desværre også de bevilgende myndigheder og jeg blev derfor tvunget til at overveje, hvordan man kunne få offentligheden til at forstå, at denne samling var noget helt enestående. Det oprindelige atelierinteriør lod sig delvist rekonstruere og udstille, ligesom de topografiske billeder straks vakte stor interesse, men selve samlingens hoveddel, portrætterne, var det svært at popularisere for andre end slægtshistorikere. Hverken de mange originale glasnegativer eller de forholdsvis få originalkopier er i sig selv særligt udstillingsegnede. Originalnegativerne måtte derfor blæses op i meget store forstørrelser på nutidigt fotopapir og korrigeres for kontrast- og belysningsforhold. Men gør man det har det den skavank, at man fuldstændigt ændrer originalbilledet med metoder der er helt forskellige fra den oprindelige fotografs intentioner og tekniske muligheder. Hvad markedet kræver i vore dage! Hvad kunderne ville have dengang portrætterne blev skabt var ikke den virkelighed de så i spejlet, men et så forskønnet, respektabelt og billigt billede af sig selv som muligt. Hvad nutidens kunder på de kulturhistoriske institutioner ønsker, er en bearbejdet og lettilgængelig fortælling fra fortiden, der taler til deres egne forestillinger, ikke en simpel servering af fortidens virkelighed i form af originale artefakter lagt frem i den form hvori de er bevaret. Dette dilemma har præget den lange række af Tønnies-udstillinger, der fra midten af 1970 erne er blevet vist i både Europa og USA. Titler som Verdens bedst bevarede fotosamling har naturligvis tiltrukket publikum, men ikke nødvendigvis tilfredsstillet dem. Det blev de til gengæld på de udstillinger hvor de selv blev fotograferet i det rekonstruerede Tønniesatelier. På udstillingen Heinrich Tønnies Aalborgs Fotoalbum kunne gæsterne således skaffe sig et digitalt billede af sig selv på papir efter at de selv 70

15 havde prøvet at retouchere ved hjælp af et Photo-shop program. Hertil kom muligheden for direkte at søge i Tønnies bestillingsprotokoller på nettet. Aktiviteter der sikrede tilstrækkelige bevillinger til en forsvarlig registrering, pakning og magasinering af det enorme materiale. Men sådanne tiltag var først teknisk set mulige fra midten af 1990 erne. Inden da var den store øjenåbner en portrætudsendelse i 1974 af Tønniessamlingen i den dengang eneste TV-kanal i Danmark. Her kunne man med lyd, musik og skiftende udsnitsforstørrelser give billederne et eget liv i et medium som hele befolkningen kendte. Da denne TV-udsendelse blev vist i USA i 1975 fik en amerikansk fotograf øje på materialet. Løsningen var måske at gøre Heinrich Tønnies til kunstner! Alexander Alland, Sr. ( ) var fotografen, der i 1940 erne genfandt negativerne til den danskfødte journalist Jacob A. Riis ( ) s bog How the Other half Lives: Studies among the Tenements of New York (1890). Selv betragtede Riis sig slet ikke som fotograf, men var kriminalreporter på New York Tribune. Billederne han tog med det nyopfundne magnesiumflash-kamera (1887) skulle bruges her og nu, som en kraftig opfordring til at løse byens slumproblemer. Appellen fik stor betydning i samtiden og inspirerede ikke mindst præsident Theodor Roosevelt, men siden blev både Riis og billederne glemt. 11 Denne forglemmelse rettede Alexander Alland op på gennem kraftigt udviklede nye positivkopier fra de gamle negativer. Det skete gennem forstørrelser, beskæringer, nye billedkompositioner og væsentlige ændringer af kontrast- og belysningsforhold, i en sådan grad at The Museum of the City of New York, hvor negativerne blev anbragt, ikke ville købe Allands positiver, da de efter museumsledelsens mening adskilte sig til ukendelighed fra de originale negativer. Alligevel var det Allands positivaftryk der både gjorde samlingen berømt og førte til at Riis blev regnet som grundlæggeren af den amerikanske fotodokumentations tradition der siden blev fulgt op af Lewis Hine ( ) m.fl. En sådan rolle havde Riis aldrig selv forestillet sig, men mente tværtimod at I am no good at all as a photographer I am clumsy, and impatient of details. 12 Men berømmelsen blev understreget i Allands: Jacob A. Riis. Photographer and Citizen Aperture, New York (1974) hvor Riis billeder ganske rigtigt står stærke, 71

16 smukke og veldisponerede og med en social appel som Alland lidt romantisk og fejlagtigt opfattede som noget særligt dansk! Alexander Alland ønskede derfor at finde rødderne for denne sociale appel hos en tidligere dansk fotograf tyskeren Heinrich Tønnies og udgav efter længere tids ophold på stadsarkivet i Aalborg bogen Heinrich Tönnies. Cartes-de-Visites Photographer Extraordinaire, Camera, Graphic Press, New York, Alland udvalgte en række negativplader fra Tønniessamlingen, men arbejdet måtte dog delvist standses, da han begyndte at fjerne den originale retouche fra negativerne. Som tilfældet var med Jacob Riis negativer blev positivaftrykkene formet mere i Allands end i den oprindelige fotografs billede. Eller som den daværende leder af Det kongelige Biblioteks billedsamling, Bjørn Ochsner, udtrykte det i bogens forord: Det er lykkedes Alexander Alland at fremstille billederne så ægte som fotografen så motiverne i virkeligheden. Det er et problematisk synspunkt når det gælder reproduktion af originalt materiale, men bogen betød at Heinrich Tønnies i Alexander Allands redigering blev kendt i USA! Da Nordisk Råd i 1980 bad direktøren for Walker Art Center i Minneapolis, Martin Friedman, om at forestå en vandreudstilling i USA og Norden Scandinavia Today The Frozen Image var det derfor ikke overraskende at Heinrich Tønnies blev valgt som den fotograf der skulle repræsentere det Skandinaviske portræt! Da Martin Friedman nåede Aalborg blev han opmærksom på forskellen mellem negativer og de positivkopier han havde set, men besluttede at reproducere de originale negativer med de oprindelige fotopapirer og metoder, men dog med brug af forstørrelser. Det blev billederne ikke ringere af eftersom negativerne i virkeligheden har en høj kvalitet og er meget finkornede og det er derfor denne reproduktionsmetode der siden er blevet benyttet, selvom det efterhånden er blevet stadig sværere at skaffe de oprindelige fotopapirer i takt med at det analoge kemiske fotografi forsvinder og erstattes af det digitale. Konklusion Visitkortfotografen er blevet beskyldt for at manipulere når han i stedet for virkeligheden producerede det billede af virkeligheden kunden ønskede sig. Vi er nok ikke meget anderledes. Alle der arbejder med kulturhistorie vil gerne give brugerne den bedst 72

17 tænkelige oplevelse af fortiden og gør det gennem at udvælge, beskære og forstørre udsnit af en fortidig virkelighed. Målet er at optimere oplevelsesværdien for brugerne, herunder også politikere. Det gør det efterfølgende lidt lettere at overtale dem til at bevilge yderligere penge til den mere kedelige side af sagen: De kostbare investeringer i en forsvarlig registrering og opbevaring af materialet. Registreringen, fordi det er en forudsætning for en yderligere og forbedret formidling af dette enestående kildemateriale. Begyndelsen er gjort gennem at åbne Tønnies bestillingsprotokoller på mens fotografierne selv, efterhånden som scanningsarbejdet skrider frem, vil kunne findes på Men langt mere kan gøres med nutidens digitale hjælpemidler og det er planen at formidle Tønniesbillederne sammen med alle øvrige digitaliserede billeder i en ny platform, der er under udvikling på Stadsarkivet. Opbevaringen, fordi en langtrækkende og forsvarlig bevaring af dette ømfindtlige fotografiske materiale, er forudsætningen for alle kommende formidlingsaktiviteter. Der vil ikke i fremtiden dukke nye "Tønnies-samlinger" op noget sted i verden og en forsvarlig opbevaring af den eneste vi har, har været en hovedopgave for Aalborg Stadsarkiv siden institutionens oprettelse i Opgaven blev langt om længe løst i 2012 gennem indvielsen af et helt nyt og fremtidssikret magasin der fandt sted den 5. oktober Indvielsen af "Samlingshuset Vang Mark" er anledningen til publiceringen af denne artikel, der er en omarbejdelse og oversættelse af et foredrag, forfatteren holdt på engelsk på Islands Universitet i Reykjavik den 28. november Arkivalier Reg. nr. 326, Tønnies, Heinrich, fotograffirma. Se registratur: www. danpa.dk søgeord: Tønnies. Litteratur Alland, Alexander: Jacob A. Riis. Photographer and Citizen, Aperture, New York, Alland, Alexander: Heinrich Tönnies. Cartes-de-Visites Photographer Extraordinaire, Camera, Graphic Press, New York,

18 Bender, Henning: Portraits by Heinrich Tønnies, ed. Martin Friedman, Walker Art Center, Minneapolis, The Frozen Image - Scandinavian Photography, Abbeville Press Publishers, New York, 1982, pp Bender, Henning: Aalborgs industrielle udvikling , Aalborg, Bender, Henning: Fotografen Heinrich Tønnies, ed. Nina Hobolth, Nordjyllands Kunstmuseum, Heinrich Tønnies Et fotografisk Atelier, Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg, 2004, pp Bender, Henning: Heinrich Tønnies negativarkiv Omfang og overlevering, ed. Nina Hobolth, Nordjyllands Kunstmuseum, Heinrich Tønnies Et fotografisk Atelier, Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg, 2004, pp Bender, Henning: From Birth to Global Expansion. Desmi A/S , Suzhou, Frizot, Michel: A new History of Photography, Könemann Verlagsgesellschaft, Köln, Jensen, Lauren: The Photographs of Jacob Riis: History in Relation to Truth, Constructing the Past: Vol. 5: Issue 1, Article 6., 2004, digitalcommons.iwu.edu/constructing/vol5/iss1/6 Mortensen, Mette: Folkets fotograf, ed. Nina Hobolth, Nordjyllands Kunstmuseum, Heinrich Tønnies Et fotografisk Atelier, Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg, 2004, pp Pohlmann, Cornelia: Die Auswanderung aus dem Herzogtum Braunschweig, Stuttgart, Wolthers, Louise: Original og kopi Gamle fotografier i nye fortællinger. ed. Nina Hobolth, Nordjyllands Kunstmuseum, Heinrich Tønnies Et fotografisk Atelier, Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg, 2004, pp Yochelson, Bonnie: The Masked Image: Recapturing the Work of Reformer Jacob Riis, Humanities 19, 3, 1998, pp neh.gov/news/humanities/ /riis.html - søgedatabase på H. Tønnies bestillingsprotokoller udarbejdet af Aalborg Stadsarkiv. søgedatabase på fotografer og atelierer i Berlin ved Prof. Dr. Sibylle Einholz, Fachhochschule für Teknik und Wirtschaft, Museumskunde. Noter 1 Bender, Henning: Heinrich Tønnies negativarkiv. Omfang og overlevering, 2004, pp Bender, Henning: Aalborgs industrielle udvikling , 1987, p Tønnieskopier har jeg særligt fundet i Utah hvor der er områder syd for Salt Lake City hvor de findes næsten hos hver eneste familie. Det skyldes at Aalborg var en vigtig udvandrerby for mormonerne og at Tønnies havde kontrakt om at fotografere alle inden afrejse. 74

19 4 Bender, Henning: Heinrich Tønnies negativarkiv. Omfang og overlevering, 2004, pp Pohlmann, Cornelia: Die Auswanderung aus dem Herzogthum Braunschweig, Bender, Henning: Fotografen Heinrich Tønnies, 2004, pp De første visitkortportrætter i København er først daterede til o og viser således, at det ikke nødvendigvis er alle kulturelle påvirkninger der behøver at gå via den danske hovedstad. Tønnies fik sin inspiration direkte fra Berlin. 8 Reg. nr. 326, Aalborg Stadsarkiv, Tønnies, Heinrich, fotograffirma, se Tønnies. 9 Bender, Henning: From Birth to Global Expansion, 2009, pp Bender, Henning: Heinrich Tønnies negativarkiv, 2004, pp Jensen, Lauren: The Photographs of Jacob Riis: History in Relation to Truth. 12 Yochelson, Bonnie: The Masked Image Recapturing the Work of Reformer Jacob Riis, 1998, p

20 76

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

" i bevægelse" (... in Bewegung")

 i bevægelse (... in Bewegung) Opråb Deltagelse i intern ation al filteud stilling " i bevægelse" (... in Bewegung") D e a d l i n e f o r i n d s e n d e l s e : 0 9. 1 1. 2 0 1 2 D e a d l i n e f o r u d s t i l l i n g : 1 7. 0

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark.

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark. dff InspirationCamp 15-16 & 17 Juni 2013 bliv inspireret fra hele Europa i København billedudstilling 8 X foredrag personlig mentoring leverandørudstilling - fotograf konference Let s Talk et helt unikt

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Evige øjeblikke. Danske fotografer i udlandet

Evige øjeblikke. Danske fotografer i udlandet Evige øjeblikke Danske fotografer i udlandet Danske fotografer i udlandet ca. 1839 1939 I mit arbejde med at undersøge og beskrive de billeder (som for 98% vedkommende er amerikanske) som danske udvandrere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Dette materiale består af følgende afsnit Om udstillingen... 1 Om undervisningstilbuddet på Trapholt... 2 Hvem er Bent Rej og Søren Solkær?...

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Julegaver Firmajulegaver

Julegaver Firmajulegaver Julegaver Firmajulegaver Et juletilbud med rabat ved køb af flere puder. Bestiller I firmajulegaver inden den 1. november, sikrer I at der er puder til jer. Alt arbejdet udføres i Danmark og produceres

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR LYSET

I BEGYNDELSEN VAR LYSET F O T O G R A F I S K S A L O N I BEGYNDELSEN VAR LYSET Medlemmerne i Fotografisk Salon får nu muligheden for at deltage i en vandreudstilling til Danmarks største samlede galleri! Bestyrelsen har via

Læs mere

De fleste mennesker har aflange ansigter så derfor vil et portræt også virke mest naturligt i højformat.

De fleste mennesker har aflange ansigter så derfor vil et portræt også virke mest naturligt i højformat. - Et spørgsmål om format... Tekst og fotos: Kent Bovin Portrætbilleder har, stort set, altid været højformatbilleder. Går man til en portrætfotograf vil man med næsten 100% sikkerhed få sine portrætbilleder

Læs mere

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING Ét par fotos og ét styks illustration

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING Ét par fotos og ét styks illustration GRAFIK & BILLEDBEHANDLING Ét par fotos og ét styks illustration GRAFIK & BILLEDBEHANDLING - FOTOS MIN TID I BILEN I min elevtid har jeg været en del af mange redaktioner, men en bestemt redaktion vil jeg

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 Jesper Stub Johnsen Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 DINE FAMILIE- OG FERIEBILLEDER FOREVIGT? Velkommen og præsentation Lidt fotohistorie og hvad der kan gå galt Fotografier

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

<Matthías saga digitalis 6.0/> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Læs mere

Fotografernes gode råd. Indhold. Copyright. Fotografi ets holdbarhed. Fotografens gode råd... 3

Fotografernes gode råd. Indhold. Copyright. Fotografi ets holdbarhed. Fotografens gode råd... 3 Prisliste Indhold Fotografens gode råd..... 3 Copyright............. 3 Fotografiets holdbarhed... 3 Bryllupsfotografering udendørs.............. 4 Dåb & konfirmation...... 6 Barnets første år........ 8

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge http://www.comon.dk/art/166871 Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge Et fantastisk interview hvor du selv er journalisten. Af Karim Pedersen 16. september 2011 kl. 07.37 For en hel generation

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014 Stamps Færøerne Nr. 21 September 2014 ISSN 1603-0036 0036 Postkort fra Kina? Færøsk miniark vinder pris Julen 2014 Postkort fra Kina Kunne du tænke dig at modtage postkort fra fjerntliggende lande verden

Læs mere

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Undervisningsforløb udarbejdet af Eskild Højgaard for Dansklærerforeningen februar 2003. Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Læsningens mål og midler 7.b At lade eleverne få en oplevelse Lade eleverne

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk DIGITALISERING I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver, kan vi tilbyde både produkter og hjælp til forskellige opgaver, der sikre det bedst

Læs mere

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp.

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp. Det talte ord gælder Borgmester Carl Christian Ebbesens tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2015 28. august 2014 Verdens bedste by. Det er København. For tredje år i træk har magasinet

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan DELER og GEMMER du dine feriebilleder Få styr på billederne Gode råd 14 sider Gem dine feriebilleder INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede Navercamp Internationalt arbejdsstævne for farende håndværkssvende Hjerl Hede 13. -27. september 2015 Hvorfor Internationalt arbejdsstævne? Vi vil gerne tiltrække vandrende håndværkssvende fra hele Europa

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik Spillevejledning 1. Klik ind på hjemmesiden http://jeopardylabs.com/play/jeopardy-cw-obels-tobaksfabrik 2. Vælg hvor mange hold I skal være og tryk derefter på

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere