Bestyrelsens beretning 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2012."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer og opgaver. Bestyrelsens beretning vil som sædvanlig være en kort gennemgang af de væsentligste begivenheder i årets løb, samt de forskellige ting bestyrelsen har arbejdet med siden sidste generalforsamling. Foreningen havde pr medlemmer. Fra sidste generalforsamling til denne generalforsamling har der været en medlemstilgang på 23 og en medlemsafgang på 16. Foreningen har pt. 361 medlemmer. Medlemstallet pr. 31. maj sidste år var på 350 medlemmer. Tilsyneladende har vi i foreningen fået stoppet den medlemsnedgang, der begyndte for ca. 3 år siden, så det er da glædeligt. Foreningen har heldigvis også en sund økonomi, bl.a. fordi vi har nogle medlemmer der arbejder vederlagsfrit. Mere herom når regnskabet skal forelægges. Aktivitetsgrupperne har fået forhøjet deres rådighedsbeløb fra kr ,00 til kr ,00. Til indkøb af nye bøger er der afsat mellem kr ,00 til kr ,00. Bestyrelsen opfordring til at få lavet et 25 års jubilæumshæfte har desværre ingen reaktioner fået fra medlemmerne. Derimod har vores efterlysning efter en redaktør og tegner endelig båret frugt. Bestyrelsen fik på et tidspunkt nogle positive henvendelser omkring redaktørjobbet. De interesserede havde nogle spørgsmål omkring redaktørjobbet som bestyrelsen besvarede. Bestyrelsen oplyste samtidig, hvilke opgaver og ansvar der typisk fulgte med redaktørjobbet. Medlemmer skal bl.a. ofte rykkes for artikler mv. og der skal overholdes deadline i forhold til trykkeriet. Desværre hørte bestyrelsen ikke efterfølgende fra nogle af de interesserede. Det er derfor en stor glæde at kunne oplyse at Henning Uhd nu har påtaget sig denne vigtige opgave for foreningen. Foreningen bruger ofte Erik Løfquist og Lena Kjærs meget fine tegninger I NIWA. Nu har John Andersen, fra Den Kreative Have ved Horsens også tilbudt, at foreningen kan bruge nogle af hans fine tegninger. Bestyrelsen stiller i år 2 forslag til vedtægtsændringer. Ændring af 5, nuværende tekst stk. 3 linje 11: Indkomne forslag skal fremsættes skriftlig og være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Det foreslås ændret til indkomne forslag skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Gælder dog ikke i.h.t. valg i 6. Ændring af 9, nuværende tekst linje 6: Foreningens løbende regnskabsføring forestås af kassereren. Det foreslås ændret til Foreningens løbende regnskabsføring forestås af kassereren og/eller et af bestyrelsen valgt revisionsfirma. Bestyrelsen håber på opbakning til disse vedtægtsændringer.

2 Aktiviteter i Øst. Der har været et højt aktivitetsniveau i Øst med et godt fremmøde til de fleste arrangementer. I september måned var der 4 åbne haver i Brøndby som geografisk lå tæt på hinanden. I november måned var der foredrag med Peter Nüchel i Kulturhuset i Farum med temaet hvordan et visitkort blev til et helt liv med Japan. Januar måned lagde aktivitetsgruppen ud med en aktivitetsdag med mulighed for at bygge sin egen lampe eller lave pergament vinduer til sin stenlygte. Der var også en gennemgang af relevante paragraffer i stærkstrømsbekendtgørelsen om, hvad man selv må lave og hvornår der skal en autoriseret el-installatør på banen. Ligeledes blev der fremvist eksempler på egnede lamper og udstyr som samledåser og kabler. I forlængelse af aktivitetsdagen i januar blev der i februar måned vist nogle muligheder indenfor havebelysning af den lokale lysmester i Snekkersten. I weekenden den 27 og 28. april 2013 deltog foreningen i Sakura festivallen på Langelinie i København. Igen i år var der et stort fremmøde på festivallen. Aktivitetsgruppe Øst har arrangeret og får besøg af den engelske haveforening endnu en gang. Den 26. maj, for få dage siden, har der i anledning af besøget været 3 åbne haver i henholdsvis, Farum, Birkerød og Værløse. Aktiviteter i Vest. Aktivitetsgruppe Vest lagde i august måned ud med 1 en åben have i Randers. Der var 3 åbne haver midt august i Rudkøbing. Ved Hesselager på Fyn var der ligeledes i august arrangeret en arbejdsdag kom og vær med hvor der var mulighed for at arbejde med stensætning, placering af trædesten, bunddække og opdeling af haven. Start september var der 2 åbne haver i Odense. Den 25. maj har der været 2 åbne haver i henholdsvis Hirtshals og Brønderslev. Der har desværre været færre aktiviteter i Vest end i de forrige år, nok gå grund af at det altid er de samme personer som skal trække læsset. I øvrigt mangler Aktivitetsgruppe Vest stadig en aktivitetsformand, trods utallige opfordringer fra bestyrelsen. Biblioteksaktiviteter. Stiig Ørndrup som administrerer Bibliotek Øst oplyser, at der i perioden har været en mindre nedgang i udlån af foreningens bøger og hæfter. Der har i perioden været ca. 30 % udlån mod sidste års ca. 45 %. Bibliotek Vest har i årets løb skiftet hænder fra Bodil og Tonni Nørgaard i Herning til Jens Braüner i Aars. Udlånsfrekvensen i Vest er heller ikke stor. Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre medlemmerne til at bruge bibliotekerne meget mere.

3 Tak til jer som bruger tid, læsser bil og slæber bøger og hæfter med til de fleste aktiviteter til glæde for medlemmerne. Foreningens blad NIWA. Foreningen er, som før nævnt, så heldig, at Henning Uhd, som har lavet layout på NIWA siden NIWA 3, 2012, nu også har påtaget sig opgaven som redaktør. Bestyrelsen har, må vi erkende, i perioden efter Berit Mathisen stoppede som redaktør hutlet sig igennem arbejdet med NIWA. Det ansvar der ligger i at få NIWA ud til medlemmerne 4 gange om året kan til tider være et stort pres og det arbejde bør ikke ligge hos bestyrelsen. Det dræner bestyrelsesarbejdet. Derfor er det godt at foreningen nu har fået redaktøropgaven på plads. Stor tak til Henning Uhd. Nu mangler vi så bare nogle medlemmer, der vil være med til at arbejde i redaktionsgruppen. Som situationen er nu, er der kun Stiig og Gert til at hjælpe Henning Uhd. Så foreningen SKAL bruge nogle medlemmer der vil det her, hvis NIWA stadig skal fremsendes til medlemmerne. Ønsker vi som forening et inspirerende og alsidig blad er det i høj grad afhængig af, at medlemmerne har lyst til at være aktive og dele den fælles interesse, vi har med andre i foreningen. Bestyrelsen har mange gange opfordret medlemmerne til at bidrage med artikler til NIWA af forskellig art. Bidrag som medlemmerne syntes kan være af interesse for andre medlemmer er altid velkomne. Så vi bliver ved med at opfordre medlemmerne. Andres erfaringer og gode ideer er nok den inspirationskilde som er mest givtig, når vi hver især skal i gang med et nyt projekt eller ønsker mere viden om den japanske have eller japanske kultur. Jo flere forskellige skribenter des mere alsidig og spændende blad. Der er også et stort ønske fra bestyrelsen om at bringe en bambusstafet i hvert NIWA. Det er desværre gået lidt i stå. men skulle du være interesseret i at få stafetten, eller har andre ideer, så kontakt endelig redaktøren/redaktionsgruppen. Samarbejdet med trykkeriet one2one fungerer fuldstændig upåklageligt. Det er en fornøjelse at have et så godt samarbejde med en leverandør. Foreningens hjemmeside. Scanningen af gamle NIWA er nu afsluttet. Herefter skal teksterne gennemgås og der skal tages stilling til, hvilke artikler der ønskes på hjemmesiden, da en del artikler er med forældede informationer. Når vi ved hvilke artikler, der ønskes af medlemmerne, skal evt. billeder til disse artikler efterfølgende også scannes for derved at spare tid og penge. Der skal sammensættes en gruppe medlemmer, der tager sig af dette arbejde. Foreningen har også fået en You-Tube kanal, hvor der kan lægges forskellige videoklip ind, bl.a. de aktiviteter der udføres rundt i landet mv. Muligheden er der, men det kræver igen, at nogen gør noget. Fremtiden er helt klart digitale præsentationer til medlemmerne.

4 Foreningens webmaster Johnny Fevre har lavet en særdeles god og spændende hjemmeside, hvor der er mulighed for at lægge en masse billeder, tekst og andet ind. Foreningen mangler bare at nogle medlemmer, har lyst og tid til at gøre dette arbejde. Vedr. drift og support af hjemmesiden forløber dette uden problemer. Hjemmesiden har ikke været nede en eneste gang, det er en fornøjelse, stor tak til Johnny Fevre. Lidt tørre hjemmesidetal udvalgt en tilfældig dag her i maj 2013: Besøgende den dag: 167 Besøgende denne måned: Besøgende i alt: NIWA annoncører. Tak til alle der har valgt at annoncere i NIWA. Foreningen er glad for den økonomiske støtte I bidrager med til foreningen. Foreningen må dog stadig konstatere en nedgang af interesserede annoncører. Foreningens annonceansvarlig Ludvig Kaas har rettet henvendelse til mindst 24 mulige annoncører, men altså med begrænset held. Bestyrelsens tiltag omkring annoncer, der ikke lige henvender sig direkte til foreningens medlemmer, som nævnt i bestyrelsens beretning 2012, har vi ikke haft held med. Ingen annoncer af denne kategori har fundet vej til NIWA. Ludvig Kaas, foreningens annonceansvarlige, har givet mundligt tilsagn om af fortsætte som sælger. Tak til Ludvig for hans stædighed med at rykke mulige annoncører i ørene. Målsætninger, visioner og andet. Det er stadig et af foreningens vigtigste mål at få tilført nye og flere medlemmer. En anden udfordring for foreningen er, at også de gamle medlemmer gerne vil se noget andet end det de har set og hørt på i mange år af deres medlemskab. De gamle medlemmer skal til stadighed kunne inspireres i deres store interesse. Evnen til at fastholde både nye og gamle medlemmer er derfor meget, meget vigtig for foreningens eksistens. Foreningen mangler gode ideer, nytænkning og specielt et større engagement fra foreningens medlemmer. Foredrag, som foreningen havde for få år tilbage, bl.a. om, hvordan sætter man sten, hvordan laver man hegn, hvad er lånt landskab mv., foredrag vi i den grad savner. Foreningen håber stadig på, at også nogle flere medlemmer af den yngre generation vil melde sig ind i foreningen, så vi forhåbentlig kan få den nytænkning som foreningen har brug for. Nye og erfarne medlemmer der kan mødes om deres fælles interesse og lave nogle aktiviteter sammen, er altid et godt mix i foreningsarbejdet. Mange medlemmer er også en nødvendighed så foreningen til stadighed har en sund økonomi og dermed kan dække de omkostninger der specielt er omkring bladet NIWA, som er foreningens største økonomiske post. Når bestyrelsen anmoder medlemmerne om kommentarer til det ene eller andet kommer der stort set ingen reaktioner. Spørgsmål som, hvilke forventninger medlemmerne har til foreningen, bliver desværre heller ikke besvaret. Foreningen vil kun fungere tilfredsstillende, hvis vi har nogle medlemmer som virkelig

5 brænder for foreningen. Det er rigtig dejligt, at foreningen har de sædvanlige personer som kommer med gode input, men det der kan være sjovt og spændende for dem i dag kan hurtigt blive en sur pligt, så det skal vi for alt i verden undgå. Derfor er det vigtigt, at der er medlemmer der vil byde ind med en indsats til gavn for alle foreningens medlemmer. Foreningen vil gerne sige tak til alle dem der har åbnet deres haver for foreningens medlemmer. Alle der har bidraget med artikler og andet til bladet NIWA. Tak til dem der har arrangeret de forskellige foreningsaktiviteter, udført nødvendigt administrativt arbejde, sponsorer og mange, mange andre. Da Stiig Ørndrup sidste år nærmest blev kastet ud i kassererjobbet ved generalforsamlingen sidste år, fordi ingen fremmødte medlemmer meldte sig til denne opgave, vil bestyrelsen gerne rette en særlig tak til Dann Ringgaard. Dann Ringgaard har været en stor hjælp og støtte til foreningen omkring foreningens regnskab og budget. Sidst men bestemt ikke mindst har bestyrelsen desværre set sig nødsaget til at sende et krisebrev ud til alle medlemmer. Af brevet fremgår det, at 3 bestyrelsesmedlemmer afgår ved denne generalforsamling. Ifølge foreningens vedtægter skal bestyrelsen bestå af 5 medlemmer, så finder vi i dag ikke nye personer til de ledige bestyrelsesposter må bestyrelsen derfor indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling. Den ekstra ordinære generalforsamling vil have følgende dagsorden: 1. Valg af bestyrelse 2. Foreningens fremtid evt. ophævelse. Bestyrelsen håber at vi under eventuelt, punkt 9, kan få en god og nødvendig debat om foreningens liv. Det var bestyrelsens beretning P.b.v Gert Priegel