HELNÆSPOSTEN 11. NOVEMBER årgang nr. 11 Løssalg 15,00 kr. Helnæsbugten det indre rum. Tøj, smykker & BrugskunsT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELNÆSPOSTEN 11. NOVEMBER 2010 5. årgang nr. 11 Løssalg 15,00 kr. Helnæsbugten det indre rum. Tøj, smykker & BrugskunsT"

Transkript

1 HELNÆSPOSTEN 11 NOVEMBER årgang nr. 11 Løssalg 15,00 kr. Fællesjagten på Helnæs før og nu Se side 7 Foredragsrække på Højskolen om indianere Se side 10 Helnæsbugten det indre rum To bauta stene Foto: Solvejg Refslund Mennesket har til alle tider haft behov for at hjerte og følelser bliver berørt for bedre at forstå tingenes sammenhænge og sit eget livsforløb generelt. Slægtens og samfundets historie har ændret sig fra tradition til forandringsparathed og fra skæbnebestemte fællesskaber til mere flygtige netværksdannelser. Derfor har vi brug for fortællinger, der kan give os en forståelse for og forklaringer på sammenhænge i det små som i det store perspektiv. Helnæsbugten XI af Solvejg Refslund Jeg er billedkunstner og underviser. I mit arbejde søger jeg at finde balancen mellem fornuften og utopien; mellem planlægning og det intuitive valg. Jeg er blevet opfordret til at fortælle hvilken inspiration Helnæsbugten giver mig. Første gang vi for godt 13 år siden kom for at se Bangholm, der var sat til salg, så jeg straks muligheder i bygningerne. Besøget afsluttede med en gåtur ned til bugten. Da jeg skimtede vandet gennem en lille åbning mellem Læs mere på side 4 t Tøj, smykker & BrugskunsT Helnæs Antik Bordbestilling kan ske på PLums gaard - østergade 38 - Assens PLUMS GAARD TeL. - ØSTERGADE ASSENS TEL Vi har møbler, belysning, glas o.m.a. Tlf indd 1 18/01/

2 2 HELNÆSPOSTEN NOVEMBER 2010 Indhold Helnæsbugten - det indre rum Vi har brug for fortællinger, der kan give os en forståelse for og forklaringer på sammenhænge i det små som i det store perspektiv. Kunstnerisk inspiration fra bugten. Forsiden, side 4 og 5 Boeslægten - en stor familie Et kæmpe arbejde har det været at få samling på alle de personer, der hører til Boe-slægten for dermed også, at kunne danne Boesamfundet. Her får vi baggrunden for denne indsats. Side 6 og 7 Jagtdag hos gode Næsboere Jagtdagen på Helnæs var også i 1947 en festdag, hvor hele halvøen deltog i forskellige roller. Skolen blev lukket. Børnene, med førstelæreren i spidsen, agerede klappere for jagtselskabet og hele øen var klædt til fest. En prominent gæst har skrevet om sine oplevelser. Side 7, 8 og 9 Sangaften på Højskolen på Helnæs Jakob Bonderup, Engelsholm Højskole var onsdag den 6. okt. på Højskolen på Helnæs for at spille og synge med os. Det blev en vellykket aften. Side 10 Kan man få SU for at sejle kajak og smakkejolle? En gruppe studerende fra Syddansk Universitet og andre universiteter har været samlet i Møllen for at arbejde praktisk med deres uddannelse i Nordisk Friluftsliv. Her er anden del, om de blandede oplevelser i smakkejoller. Side 11 Pastorens Klumme, side 3 Julen hænger i en tynd tråd, side 3 Foredrag på Højskolen på Helnæs Om Stamceller Side 5 Tre foredrag på Højskolen på Helnæs Om den indianske verden Side 10 og 11 Nye kunstkurser på Helnæs, side 16 HELNÆSPOSTEN UAFHÆNGIG AF POLITISKE, ØKONOMISKE OG FORENINGSMÆSSIGE INTERESSER RYET 22 HELNÆS 5631 EBBERUP TLF MOBIL HELNÆSPOSTEN UDKOMMER HVER MÅNED. oplag 300 ekspl. omdeles gratis til SAMTLIGE HUSSTANDE PÅ HELNÆS og i sommerhusområdet. sælges i abonnement og løssalg (spar, ebberup) UDGIVER: HELNÆSPOSTEN (selvejende) REDAKTION: POUL DREISLER (ANSV.) REDAKTIONSUDVALG: HELLE BLUME ANDRESEN NIELS ELLEBÆK Erik Mortensen PALLE HERMANSEN JAKOB HAAHR ANDERS LUNDBECK RASMUSSEN ANDERS LYNG ANNE K. HANSEN ARNE RASMUSSEN (ØSTERGAARD) Preben HOLK FOTO: HELLE BLUME ANDRESEN GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: HELNÆSHUS GRAFISK ANNONCER: NYTEGNING OG ADMINISTRATION SAMT ABONNEMENTER: ULLA DREISLER TLF / ÅRSABONNEMENT: KR. 330,- INCL. FORSENDELSE Leder Lokalplan Når dette nummer af HelnæsPosten er ude hos læserne, er fristen for indsigelser og anden ytring i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr for Helnæs By og Fiskerhusene, overskredet. Det var nemlig den 2. november. Der har ikke været møde om planen, idet kommunens praksis er ikke at deltage i sådanne møder under en høringsproces. Desuden har kommunen i de første afsnit af beskrivelsen argumenteret for planen ved at henvise til Helnæs egen Landsbyplan, som man formoder fortsat dækker befolkningens ønsker. Et forhold mere er, og det er ikke uvæsentligt, at HelnæsPosten i flere numre har behandlet emnet. Her kan nævnes oktober og november 2006 og senest december 2009, og i andre sammenhænge. Spørgsmålet er altså godt belyst og gennemdrøftet, hvorfor behovet for at tage det op til fælles drøftelse ikke er følt påtrængende. Der er dog et ganske særligt forhold, man skal være opmærksom på. Og det er, at denne lokalplan er ret uskyldig. Det er en Temalokalplan vedrørende helårsbeboelse. Og den er der ikke mange der er eller kan være imod. Planen skal laves, idet der er et stigende pres for at ændre helårsbeboelse til feriebolig for huse, som enten er vanskelige at sælge eller som overtages af arvinger eller købere, der ikke ønsker at bo permanent i den arvede / købte bolig. En efterfølgende lokalplan, som annonceres i det udsendte materiale, er betydelig mere vidtgående, idet den vil kunne fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold. HP s fhv. redaktør, arkitekt Otto Arp, skrev engageret om dette i HP okt Her gennemgik han en lang række forhold, man kunne eller burde gennemføre forud for en lokalplan. Han gav gode råd om indholdet af en sådan plan, idet han bl.a. fremhævede hensynet til områdets særlige forhold. Jakob Haahr gennemførte en lille rundspørge måneden efter, hvor der blandt de seks, der blev spurgt, var en overvejende positiv holdning til en lokalplan af den detaljerede slags. Hvordan skal man gribe arbejdet an? spurgte Otto i sin artikel. Han svarede selv: Det vil være værdifuldt og vigtigt at inddrage befolkningen, således at de er med til at opstille programmet og drøfte lokalplanlægningens tendens og indhold. En sådan indledende idédebat giver et langt bedre resultat og et planforslag alle kan tilslutte sig. Beboermøder og samarbejde med foreningerne skal redegøre for bevaringsinteresser, byggeønsker samt drøftelser af, hvor stærk lokalplanen skal binde og hvad den skal binde. Hertil er kun at tilføje, at en sådan proces bør føre frem til en række ønskede muligheder, incl. myndighedernes ønsker og krav, som derefter danner grundlag for en lokalplan, alle kan være enige om. pd Lejre Friluftsaktiviteter for både børn og voksne Naturvejledning Kursusvirksomhed Kanoudlejning Tlf

3 NOVEMBER 2010 HELNÆSPOSTEN 3 Vi har modtaget KORT NYT Julen hænger i en tynd tråd Til redaktøren Det var interessant at læse i sidste nr. af HP, at Helnæs har klaret sig godt på trods af skolelukning. For det er jo rigtig, at ændringer kan give plads til nye udfoldelser. Men det kræver mennesker med en vis styrke og overskud at vende ændringer til noget positivt. Og man må jo også vurdere om udfoldelserne havde været større, hvis man stadig havde haft en offentlig skole på Helnæs? Man kunne jo fristes til at spørge, om vi mon ikke stadig havde haft en købmand på Helnæs, hvis vi havde en offentlig skole? Ville tilgangen af småbørn være stagnerede i stedet for faldende? Ville vi have haft en bedre bredbåndsforbindelse? Ville vores mobil telefoner haft bedre rækkevidde? Ville Postdanmark yde en bedre service? For den enkelte beboer på Helnæs, betyder disse ting måske ikke så meget i det daglige. Men for erhvervslivet kan det være en daglig kamp og konstante overvejelser om, man skal flytte sin virksomhed (og familie) til en anden del af landet, der ikke tilhører udkants - Danmark. I vores virksomhed skal vi på dårlige dage kæmpe om bredbåndforbindelsen, hvis vi er mere end 4 personer på af gangen. Nogle af mine medarbejdere må stå ude i gården for at få mobiltelefonen til at virke. Og Postdanmark skal have 1000 kr. om dagen for at hente vores pakker og breve. Det er alt sammen faktorer, som man som lille virksomhed har meget ringe indflydelse på i udkants - Danmark. Faktorer, som kan påvirkes meget af en offentlig virksomhed, der kan stille andre krav til monopoler. Men det er rigtigt, at det er os, der er tilbage, der skal yde. Så vi bliver og er netop nu ved at investere i nye lagerombygninger, nye distributioner, nye kunder og ikke mindst nye medarbejdere (på trods). Med venlige hilsener fra Lone Schramm Babadut / Babyengros Lindhovedvej 18, Helnæs 5631 Ebberup Tlf: Mail: Efter 13 år med Jul på Helnæs ser det i skrivende stund ud til, at der ikke bliver noget tilsvarende i år. Susanne Sørensen fra Mejeriet / Helnæs Antik har været primus motor. Hun har ikke længere sin butik ligesom flere tidligere aktive ikke er her mere eller vil drosle ned for juleaktiviteter. Det er ærgerligt at tænke på. Så må vi mindes især de år, hvor der blev indsat særbus mellem Assens og Helnæs. Da var der mange folk på vejene og i de åbne boder og butikker. HelnæsPosten modtager gerne besked, hvis noget sker og især hvis nogen ønsker formidlet videre, at de trods alt fortsætter traditionen. pd PASTORENS KLUMME Anders Lundbeck Rasmussen Fantasi Vi har altid noget af det andet menneskes liv i vores hånd., siger K. E. Løgstrup. For vi har altid magt over og indflydelse på hinandens liv. Det kan være så lidt som et andet menneskes stemning og humør, vi har magt over. Og det kan være så meget som den indflydelse forældre har på deres børn. Jo tættere vort forhold er til et andet menneske, jo mere magt har vi over om hans eller hendes liv lykkes. Og sådan er vore liv viklet ind i hinanden. Og derfor er livet heller ikke mit eller dit. Men livet bliver til, dér hvor vi lever det sammen. Sandt menneskeliv bygger på fællesskab. Derfor er fantasien afgørende. For uden fantasi: Intet fællesskab. Uden fantasi kan du ikke sætte dig i den andens sted. Det kræver nemlig fantasi, at leve med i hinandens liv. Medfølelse f. eks, kræver fantasi. Det kræver indlevelse evnen til med fantasiens hjælp - at kunne sætte sig i den andens sted. Derfor er det vigtigste, som børnene kan lære i skolen heller ikke at regne og stave rigtigt. Det er da udmærket. Men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er at vække børnenes fantasi. Dengang da jeg var barn og ung troede man på, at man med pædagogik og socialt ingeniørarbejde, kunne forbedre mennesker. Gode rammer skaber gode mennesker, sagde man. Det handlede bare om at sikre et materielt overskud, så ville man automatisk få mere ansvarlige medborgere. Det kom af sig selv, når man fik råd til det. Men sådan gik det ikke. Borgerne blev ikke mere ansvarlige af velfærdsstatens mange tilbud. De blev ikke bedre mennesker af større materiel velstand. Måske snarere tværtimod. Så den tror de fleste ikke længere på. Men til gengæld tror man i dag på, at man bare ved at lære børnene alle mulige rigtige meninger om demokrati og menneskerettigheder, økologi og miljø, kost og motion, kan skabe gode og nyttige samfundsborgere eller skatteborgere, for det er jo nok dér den politiske interesse primært samler sig. Men hvis det ser skidt ud med medborgerskabet og ansvarligheden i samfundet, så er det ikke pga. manglende oplysning, som nutidens fantasi- og åndløse bureaukrater tror. Det er snarere fordi der er for lidt fantasi i skolen og i samfundet. For lidt ånd, poesi, historie, sang og fortælling. Kort sagt: For lidt fantasi. For uden fantasi kan du ikke sætte dig i den andens sted. Uden fantasi. Intet fællesskab. Og uden fantasi kan et menneske heller ikke leve med Gud. Men kun med sig selv. Og det bliver let kedeligt og ensformigt i længden. H E L N Æ S H U S Grafisk Mangler du en folder, brochure eller et nyt visitkort, så få et uforpligtende tilbud. ELARBEJDE MED GARANTI Aut. El-installatør John Pedersen A/S Melvej Assens Tlf

4 4 HELNÆSPOSTEN NOVEMBER 2010 Fortsat fra forsiden Krop med rød/hvid ssivende vand træerne, tænkte jeg: Her skal vi bo. Hvad skete der? Igennem mange år har jeg beskrevet mit arbejde således: Hver gang jeg påbegynder et billede, åbner der sig en dør ind til et nyt bevidsthedsrum. Dette rum indeholder både hverdagen med sine fastlagte normer og begrænsninger og samtidig fantasiens uendelige landskab, hvor alt kan ske! Stående på den lille strandbred fik jeg den samme følelse. Nu er Helnæsbugten mit bevidsthedsrum hvor tankerne kan svæve frit og roen indfinde sig. Mange nye idéer og visioner er startet ved at gå langs vandkanten Nat og dag. 2 torsoer Foto: Solvejg Refslund mellem sivene. Se svanerne svømme majestætisk ude på vandet. Høre træernes susen og være i læ for vestenvinden. På mine kunstkurser holder jeg den første morgensamling ved bugten. Tit er vi heldige at se morgensolen glitre på vandoverfladen. Vi synger en morgensang og jeg fortæller om bugtens hemmelige historier og læser digte. Deltagerne kommer fra hele Norden og trods det, at alle kommer fra smukke landskaber med høje fjelde, bliver de stille og synes her er så smukt. Mange finder en lille flintesten som minde om stedets historie. Bugtens hemmeligheder Bugtens hemmeligheder Foto: Solvejg Refslund er for mig fortællingen om fundet af - De døde sjæles landsby - ved Sarup. Ud fra arkæologiske undersøgelser siges der bl.a.: At i tiden fra ca til f.v.t. har der været mindst fem ophold, hvor man i kortere tid har haft omfattende aktiviteter omkring gravritualer og sammenkomster af folk fra et større område. Tidens redskaber, våben og smykker findes på bopladser og som offerfund i vådområder. Det ældste og største anlæg fra Fuchsbergfasen, ca f.kr., bestod af en dobbelt række aflange gruber, systemgrave, på ydersiden af en palisade, der Halmtorsoer med sten i undersgrunden omgav et areal på 8,5 ha. Genopgravninger i gruberne tolkes som spor efter midlertidige begravelser af de døde, der siden i skeletteret tilstand fandt hvile i dysser og jættestuer. En anden fortælling er tolkningen af kvinde- og mandetegn. Ib Ivar Dahl og Jørgen Svenstrup har bl.a.fundet en række sten med aflange, huggede skåltegn. De mener at det kan være en slags kultmærker; en række af kvindelige frugtbarhedssymboler. Ib Ivar og Jørgen har også fundet frem til at fiskerne i Helnæsområdet har haft bundgarnspæle og andre stolper udskåret på en måde, så det kan minde om et mandligt frugtbarhedstegn. I resterne af skibsafspærringer fra vikingetiden kan man se at pælene har samme udskæringer. Med min interesse for forskellige samfunds symboler er jeg optaget af den idé om at der har været en hellig vej rundt om Helnæsbugten med et særligt kultsted i forbindelse med Dødelandsbyen udenfor Sarup. Denne dualitet mand/kvinde, himmel/hav, nat/dag arbejder jeg ind i billederne som symboler. Symboler Folkeslag over hele verden har gennem historien brugt Foto: Solvejg Refslund symboler til at åbne op for glemte psykiske ressourcer: til at eftersøge deres identitet og fastholde livets faser gen- Det dybe hav På havets bund ligger erindringen om tiden der var. Gemt i et flydende sandtæppe dybt nede hvor mørket tynger, ligger de og venter. Sammenpresset i en fælles historie over tusinder af år. Som tiden går lader de sig suge ind i glidende havstrømme; opad mod lyset. forvandles til tågevejr der gør os stille.

5 NOVEMBER 2010 HELNÆSPOSTEN 5 Skibsskrog med orange tåge Foto: Solvejg Refslund nem ritualer og traditioner. For at oplevelser og hændelser kan blive til symboler, skal der ske en forenkling/ forvandling fra det mangfoldige til det enkle så betragteren igen kan udvide fortællingen med sin egen tolkning. Et par eksempler på kunstværker med inspiration fra de nævnte fortællinger. Jeg har lavet 2 bautastene (se forsiden) af halm, siv og opskyllede havplanter, som er kogt ned til en masse, der er pålimet massive udskårne flamingoklodser. De viser en skålfordybning og en pæl; det mandlige og kvindelige symbol. I en KORT NYT Foredrag på Højskolen på Helnæs Højskolen på Helnæs har i samarbejde med Befolkningsforeningen, før formand Niels Ulrik Hansens død, aftalt et foredrag med Jens Zimmer Rasmussen. Foredraget er kaldt: Stamceller? Forskning og behandling og her svares på: Hvad stamceller er og Hvorfor kan kroppen selv reparere sår i huden og brud på knogler, men ikke skader på hjerne og rygmarv, Parkinsons sygdom og sukkersyge? Det har noget med indholdet af stamceller at gøre. Jens Zimmer vil fortælle, hvorfor stamceller er så interessante, og hvordan man arbejder frem mod brug kunstanmeldelse, hvor disse bautastene var med på min udstilling skrev anmelderen, at hun syntes jeg havde spredt mig for meget ved også at hugge i sten! Et bevis på at naturens forskellige minipartikler er flettet sammen. Derfor er det en dejlig dyb følelse at arbejde med naturens materialer i skulpturer, papirfremstilling og som baggrund i mine collagebilleder. Til en udstilling i Rundetårn skabte jeg kompositionen Ask og Embla. I de udskårne rum er der 2 torsoer og 4 sten. De er lavet af kogt halm og siv. Kunstværket kan også udtrykke de døde sjæles kroppe fra Sarup. Den hænger nu smukt i Sanita s administrationsbygning i Ikast. Kilder: Overinspektør Niels Andersen Moesgård Museum. Oplæg til foredraget - De døde sjæles landsby. 3 historier om Helnæs v/ Svend Erik Sørensen FS den Solvejg Refslund, Lag på lag i tekstile billeder af stamceller i behandling af sygdomme og skader, som man i dag ikke kan kurere eller reparere. Foredraget afholdes onsdag den 24. november kl Der er gratis adgang og mulighed for at købe kaffe og kage efter foredraget. Stamcelle Steen Larsen Trollesøvej Glamsbjerg Tlf LÆDERVARER OG HOBBYARTIKLER AFDELINGEN I ASSENS ØSTERGADE ASSENS TLF Ebberup og Omegns Begravelsesforretning v/hasse Dixen Nørregade Glamsbjerg Østergades Begravelsesforretning v/hasse Dixen Østergade Assens Tlf Vi hjælper Dem til rette med alt Hos os kan De gratis få tilsendt pjecen»min Sidste Vilje«Se: Vi svarer altid på tlf Salg af gravsten fra egen udstilling Savværksvej 2G Glamsbjerg En af vestfyns største udstillinger

6 6 HELNÆSPOSTEN NOVEMBER 2010 Boeslægten en stor familie står Boesamfundet. Det var i 1950, og derefter gik der 10 år (1960) inden han udgiver sine oplysninger i bogform. Boernes Slægtsbog. Der har været så stor interesse for bogen, at den nu er udkommet i 3. oplag. Lars Boe Thomsen døde Den første Boemand Peder Hansen Boemand, var omkring 1540 Slotsfoged på Hagenskov slot. Lensmanden hed dengang Reinholdt von Heydersdorf. Efter dennes død i 1544 giftede enken sig med Jens Nielsen Rotfeldt, som derved overtog godset. Om den nye Lensmand foretrak en af sine egne folk som Slotsfoged eller Peder Hansen Boemand selv ønskede at fratræde vides ikke. Men vi ved, at Peder Hansen Bomand i 1546 fik en del af godsets jord på den nordlige side af Helnæs i fæste. Han fik søndag d. 20. juni 1546 Kong Christian III bekræftelse af fæstemålet. Han blev Bogården bygget 1669 Et kæmpe arbejde har det været at få samling på alle de personer, der hører til Boeslægten for dermed også, at kunne danne Boesamfundet. Her får vi baggrunden for denne indsats. Boesamfundet af Janus Storm og Anne Hansen Boernes historie er beskrevet af Lars Boe Thomsen, der blev født , som søn af smedemester Thomsen og Marie Larsen, Egerup smedje, Gamtofte sogn. Marie Larsen var født på Helnæs som datter af gårdejer Lars Andersen Bo. Lars Boe Thomsen begyndte at indsamle oplysninger om slægten i Det lykkedes ham at føre sin moders slægt tilbage til Peder Hansen Bomand. Efter 15 års arbejde var han nået så langt i sin slægtsforskning, at han kunne udgive sit arbejde som en bog. Ud af den slægtsforskning Lars Boe Thomsen foretager op- Åbningstider: Alle dage kl Bager: Alle dage kl POSTBUTIK: Mandag til fredag kl HÅNDKØBSUDSALG Fra Assens Apotek Varetur til Helnæs HVER FREDAG DANSKE SPIL EBBERUPVEJ 75 TLF

7 NOVEMBER 2010 HELNÆSPOSTEN 7 samtidig ansat som Hagenskovs foged over Helnæs og som tilsynsførende over skovene på Helnæs. Bogården Peder Hansen Boemand byggede en gård på Helnæs, som han kaldte Langørsbo, senere har den ændret navnet til Boegaarden. Fra denne gård spredte Boerne sig, ikke blot til andre gårde på Helnæs, men også til sognet Dreslette nord for Helnæs. Derfra i første omgang videre til nabosogne som Haarby, Flemløse og Sønderby. I dag findes der Boere i mange lande. Der er en ligsten over Peter Hansen Bomand i Sønderby kirke Sammenhold i foreningen Foreningen udgiver et blad BOE-NYT, der kommer hvert kvartal. I 1953 rejser foreningen Boestenen til minde om grundlæggeren af Boeslægten. Det lille anlæg omkring stenen passes på skift af medlemmer af Boeslægten. I lige år er der slægtsstævne og generalforsamling på Helnæs, hvor man igennem de sidste flere år har besøgt de forskellige gårde på Helnæs. Dagen starter traditionen tro med at man i fællesskab spiser den medbragte madpakke på parkeringspladsen ved Boebakkerne. Derefter tager deltagerne videre til forsamlingshuset for at afholde generalforsamling. Efter generalforsamlingen drikkes der kaffe inden man tager af sted på gård besøg. Efter gårdbesøgene tager man tilbage til forsamlingshuset og spiser middag inden turen atter går hjem ad. I ulige år har foreningen de såkaldte Midtvejsmøder, hvor vi tager på udflugt til forskellige seværdigheder rundt om i landet. I 2009 var vi på besøg på Nyborg slot, som bestemt kan anbefales. (Se reportage om dette års slægtsstævne i Helnæsposten nr. 9, september 2010) Jagtdag hos gode Næsboere Jagtdagen på Helnæs var også i 1947 en festdag, hvor hele halvøen deltog i forskellige roller. Skolen blev lukket. Børnene, med førstelæreren i spidsen, agerede klappere for jagtselskabet og hele øen var klædt til fest. En prominent gæst har skrevet om sine oplevelser. Jagthistorie red. af Poul Dreisler En læser af HP, Henrik Storm, har sendt en artikel, Jagtdag hos gode Næsboere, aftrykt på side 23 og 24 i tidsskriftet Jagt og Fiskeri, skrevet af initialerne C.C.A, der selv deltog aktivt i jagten. Ved ihærdig søgen, som endte med en mail til Danmarks Jægerforbund, der med 25 minutters svartid kunne oplyse, at artiklen er fra Jagt- og Fiskeri organ for Landsjagtforeningen af 1923 nummer 2, 25. januar 1949, 21. årgang. Desuden oplyses det, at forfatteren er ingen ringere end den daværende formand for Landsforeningen, C.C. Andersen. Han havde da været formand i 26 år. Samme forår (1949) stoppede han som formand for foreningen for at blive formand for Landbrugsministeriets Jagtråd. Men hvornår fandt jagten sted? Det er heller ikke oplyst. Det er ikke 1948, idet Henrik Storm selv deltog. Netop inden artiklen Anna og Lotte. Bagved Anna sidder hendes far Niels Peter Hansen, Baunehøjgård Frokosthvil. Forrest Chr. Larsen, kromand og Kristian Jensen, Lindhovedgård går i trykken falder øjnene på en oplysning om, at den 14 årige pige, Anna, der er omtalt i artiklen, er født i Dvs. jagten har fundet sted i Artiklen, der her gengives i uddrag med originalens skriftsprog rummer flere små historier, som er valgt gengivet hver for sig. Indsenderens baggrund Henrik Storm er søn af Laurits Storm, tidligere Kildegård. Henrik var med på sin første jagt på Helnæs i 1948, og han fortæller om en pudsig oplevelse. Vi var nogle jægere som gik på række efter hinanden ad en smal skovsti på vej til vore poster. Pludselig kom et rådyr farende ud fra skoven og lige ind i siden på mig. Både dyret og jeg tumlede om på stien; men dyret kom hurtigt på benene og forsvandt, og jeg kunne også uskadt rejse mig mens de omkringstående jægere morede sig kosteligt. Jagten 1947 Forberedelserne Forfatteren fortæller, at aftenen inden jagtdagen modtages de udefra kommende gæster af bestyrelsen til et måltid mad på kroen. Der serveres bl.a. ål fra bugten og der bliver talt om jagten den følgende dag. Vi havde en lang og krævende Dag for os, saa det var klogt at gaa tidligt til Ro. Det gjorde hele Byen, for resten. I Morgen er der Fest Aarets største Jagtfest. Børnene skulde have fri. Læreren var også med som klapper. Der var indøvet Sange, og Drengene havde lavet deres Klaptræer og prøvet Dueligheden. Jagtdagen Næste morgen saa man Smaagrupper med Bøsser og Tasker paa Vej til Samlingsstedet. Snakken gik, mens blaa Tobaksrøg langsomt steg mod den stille Morgendis. Jagtkonsulent Christensen blæste i Jagthornet, saa de skrabende Høns fløj til alle sider. Hundene gav sig til Læs mere på side 8 t

8 8 HELNÆSPOSTEN NOVEMBER 2010 DALYPE KULTUR HARDY ERNST grafik JARI DOLBERG maleri med flere Fortsat fra side 7 Vildtparade Efter jagten afholdes vildtparade. Her 6 nedlagte dyr. Og en ræv. 13. november december 2010 Lørdag/søndag kl Grupper efter aftale OBS - Lørdag den 11. december holdes lukket DALYPE KULTUR HELNÆS GL. PRÆSTEGAARD STÆVNEVEJ 7 HELNÆS 5631 EBBERUP TLF at bjæffe og en ræverød stor Hankat sprang op i et Træ, hvorfra dens gule Øjne lynede. Jægerne trådte an paa to Geledder. Der fortælles herefter om, hvordan jagtkonsulenten med nidkærhed gennemgik de opstilledes udstyr, påklædning o.a. En fik en bøde for at stille op ubarberet, en anden med støvler, der ikke var fine nok. En tredje havde et sejlgarn i tasken og ikke en rem. (Det var i øvrigt Henrik Storms far, Laurits). Bøderne (1 kr.) for disse forseelser blev inddraget om aftenen under festen på kroen. Saa gjaldede igen det gamle Jagthorn. Jægerne drog af by. Jagten gik i det smukke Terræn. [.] Svineheldig var jeg til at levere den ene Buk, der måtte skydes i dag. Frokost Det blev Frokosttid. Langs et Stengærde, op mod den bronzefarvede Skov og med vid Udsigt til det blaanende, i Solen glimtende, Sund, gik snakken, mens de velsmurte Mellemmadder vederfaredes fuld retfærdighed. [..] Der blev holdt Taler om Næssets Skønhed, og de unge sang smukt om deres Land. Oppe fra Højen fremsagde Fyrforvalter Niels Larsen sit digt til anledningen. (se side 9). Efter et Leve for Danmark blottede alle Hovedet og sang Der er et yndigt Land. Det var stemningsfuldt og rørende. Et lille Samfund, der levede i bedste Forståelse med hinanden. Vildtparade og fest Jagten fortsatte efter frokost og sluttede med sidste såt ude på engene. Det var tid at bryde op. Solen skinnede paa den hyggelige Kirke oppe paa Bakkekammen. I Baggrunden skimtedes Fyn, og i de krattede Enge gik Kreaturerne og slog Myg med Halen. [ ]. Vi kom med vor dygtige Kusk til Kros og til Vildtparaden, som det sig hør og bør. Senere kom de gule Ærter paa Bordet i den festligt pyntede Krosal. Flag, Vimpler og Guirlander prydede Vægge og Borde. Inden Pandekagerne blev der holdt Taler og sunget og fortalt Historier. Kortene kom frem. L hombrens Tid var inde. Det blev sent før denne festlige og hyggelige Dag var til Ende. Paa min Væg hænger et Minde om den, en dejlig Opsats af Helnæsbukken. Sådan slutter formanden for Landsjagtforeningen af 1923 sin beretning om selve jagten og festlighederne. Hvad vi også får at vide Formanden har også noteret nogle interessante iagttagelser og meninger ind imellem om bl.a. den dygtige kusk, Anna, om et problem man har haft med at få en vildtbestand til at udvikle sig på Helnæs, et politisk udsagn om pengemænds indflydelse på jagten og endelig har han aftrykt Niels Larsens 10 vers store hyldestdigt i artiklen. (se side 9). Om Anna Anna kørte omkring med sin Kærre. Hun og Lotte var de bedste Venner. En rask Pige på 14 år, der kunne ride og køre

9 NOVEMBER 2010 HELNÆSPOSTEN 9 Heste bedre end mangen voksen Mand. Da hun blev rost for sin kærlighed til Dyr strøg Lotte hende taknemmeligt hen over Håret med Mulen. Anna er 14 år og datter af Niels Peter Hansen, Baunehøjgaard. Larsen, der til dagen havde forfattet et epos, som han fremsagde stående i syrenhegnet på et dige. vidner om en bestand, der er svær at gøre op, men som kan bære nævnte afskydning. Der er ikke sygdom i rådyrene på Helnæs, siger han. (Se i øvrigt HP nr. 11, november årgang, hvor Anne Hansen fortæller om jagten på Helnæs). Om vildtbestanden Af årsager, som ikke nævnes, kniber det med at få en bestand af ædelvildt. Da jagten afholdes er der kun 12 stk. råvildt på Helnæs. Man har tidligere fået foræret tre stk. af Jagtrådet, men de to, en rå og en buk, svømmede over til Fyn. Så købte man fire lam. To af lammene forsvandt over isen trods ihærdige forsøg fra drengene på Strandbakken på, at indfange dem pr. cykel. Nu havde man så fået købt et par Hverringe Lam, så nu var der skik på det. Udover disse 12 stk., hvoraf man altså havde bestemt at kun et stk. buk måtte skydes i 1947, var der en god Bestand af Fasaner, en del Harer og ikke få Agerhøns. Om jagtpolitik Formanden får klemt en lidt kryptisk bemærkning ind om, at han ville fortælle om sine indtryk, naar Dagspressen havde manet Pengerigeligheden i Jorden. Han skriver: Der, som andre Steder, havde Mennesker med indholdsrige Tegnebøger forsøgt at kile sig ind for senere at overtage hele Paradiset. Større Synd for Beboere og Vildt kan ikke tænkes. Om Helnæs (faktaboks) De, Helnæsboerne, havde nøje rede på alt, skriver forfatteren. Næsset er 2000 Tdr. Land stort, Agerjord og Enge. 60 Tdr. Land Skov og dejligt Vand uden om. 458 Indvånere, deraf 114 Børn. Jagten 1947, frokostpausen en højtidsstund I frokostpausen fik man tid til, foruden at spise madpakkerne, at lytte til taler, at råbe et leve for Danmark og afsynge Nationalsangen og ikke mindst at lytte til fyrforvalteren Niels Stående i syrenhegnet fremsiger Niels Larsen sit digt. Forrest tv. Niels Storm, Vestergård. Th. Svend Storm, tømrermester (fra Lindhovedgården) Niels Larsen støder vi ofte på, idet han er en mand, der er meget om sig, især når det drejer sig om hans elskede føde(halv) ø Helnæs. Han har efterladt sig meget skriftligt materiale, bl.a. har vi gengivet en artikel om gamle fiskemetoder i bugten. (se HP nr. 4, 2010), ligesom det var ham, der tog initiativet til og gennemførte indsamling og indkøb af kirkeskibet i Han var ansat ved fyrvæsenet, både som kaptajn på et fyrskib og som her fyrforvalter. Niels Larsen var født på Helnæs Kro, bror til kromanden, Christian Larsen og til Lars Peter Larsen, Stensgård og Susanne Storm på Aserhøjgaard. (i øvrigt Henrik Storms farmor). Jagten 2010 Traditionerne i jagten ændres ikke. Den lokale jagtforening afholder en fællesjagt den 10. okt. hvert år. Det har man gjort siden I år deltog ca. 35 jægere og samme antal klappere. Udbyttet blev i år 6 rådyr og en ræv. Dertil skal siges, at det kun er rådyr, man går efter. Forårets bukkejagt havde fældet ca. 20 stk., så alt i alt, med de, der skydes udenfor fællesjagten, anslår formanden, Peter Hansen, at der bliver nedlagt stk. i år. Et tal der Hvor er det yndigt en Sommerdag at lytte til Fuglenes kvidrende Sang under grønne Bøges løvtætte Tag. Der er skønt i den grønne Vang. Men intet Sted, bestemt jeg tror, er saa skønt som ved Lille-Strand, omkranset af Skrænt, hvor Bøgen gror. Du er yndig. Du, Helnæs Land. I, der til daglig herude gaar og ser paa Naturen saa rig, maaske I endda kun til dels forstaar, hvad vi andre kan se heri. Men os, der er plantet paa fremmed grund i en By mellem Bygninger høje. Vi længes herud til den Skov og Lund, hvor som Barn vi os tit fornøjed. Minder opdukker, hvor vi end gaar herude ved Skov og Vænge. Her har vi drømt i Ungdoms Vaar og tumled i græsgrønne Enge. Her har vi drømt om Stormænds Daad i Barndommens lykkelige Dage. Her har vi lyttet til Moders Raad, naar Tvivlen i Sjælen naged. Her har vi lært af Moders Mund at skelne mellem godt og slet. Her har vi tilbragt vor bedste Stund paa Helnæs, du skønneste Plet. Derfor er Helnæs vor kæreste Skat, vor Trøster i Livets Strid. Aldrig forsvinder i Glemselens Nat disse Minder fra Barndommens Tid. Ja, Helnæs, Helnæs paa minder rig, værn om din skønne Natur, som du har haft fra ældgammel Tid. Foragt den moderne Kultur. Vær altid for os vort Moders Land, mod hvis Favn vi søger til, da hver opfostret Kvinde og Mand fra Helnæs, Dig takke vil.

10 10 HELNÆSPOSTEN NOVEMBER 2010 Sangaften på Højskolen på Helnæs Jakob Bonderup, Engelsholm højskole var onsdag den 6. okt. på Højskolen på Helnæs for at spille og synge med os. Det var en vellykket aften. Sangaften af Helle Blume Andresen Foredrag på Højskolen på Helnæs Tre foredrag om Den indianske verden v/ antropolog, keramiker og højskolelærer Mette Kvist Jørgensen, Helnæs 45 var mødt op for at synge og høre om nye melodier til gamle sange og prøve at synge de nye rytmiske melodier. Jakob Bonderup sagde, at den første betingelse for at nogle sange kan blive til fællessang er, at man lærer sangene at kende. Det gjorde man før, når man sang i skolen, på højskoler og ved forskellige sammenkomster som gymnastikforeninger, foredragsforeninger o.s.v. Det gør man ikke så meget mere, derfor er de danske sange ikke så kendte af alle. Hvis man ser på højskolesangbogen, er den et bredt udsnit af dansk kultur. Vi synger vores kulturarv, det er meget dansk. Hvis man lærer at synge disse sange, lærer vi noget om vores kultur og om os selv, og det er måske ikke så dårligt. For Jakob Bonderup er det ikke bare Aftenens syngemester Jakob Bonderup det, at sætte nye melodier til gamle tekster. Det handler om tempo og tid til vejrtrækning og ikke mindst at tekst og melodi går op i en større enhed. Derfor er det vigtigt, at der i skoler af enhver slags, findes sangtimer hvor man lærer at synge så det bliver en glæde og ikke et problem. At synge er noget man lærer ved at gøre det. Om rytmiske melodier Jakob Bonderup fortalte os om forskellen på at synge de melodier, vi kender og de rytmiske melodier. Igen var det tiden til at trække vejret, der var tale om. I de rytmiske melodier er der indbygget tid til vejrtrækning, det er der ikke i de gamle. Af samme grund spilles de gamle melodier ofte for hurtigt, så der ikke bliver tid til vejrtrækninger. Ved at lade os synge forskellige eksempler på nye og gamle sange oplevede vi, hvor vigtigt det var at få en pause til at trække vejret, så man ikke taber pusten midt i sangen. Til sidst blev vi præsenteret for nogle helt nye digte som måske vil være med i den næste højskolesangbog. Der var mere tale om rytmisk talekor end det vi umiddelbart forstår ved sang. Måske vil vi komme til at holde af dem. Det vil tiden vise, vi skal jo være omstillingsparate. Højskolen på Helnæs danner rammen om en foredragsrække af Mette Kvist Jørgensen. Foredragene omhandler den indianske verden i Mellem - og Sydamerika. Mette har gennem mere end 35 år været på 14 længere og kortere studieophold blandt indianere i Mexico, Guatemala, Sydamr. indianere foto: Mette Kvist Jørgensen PETSHOP: Kvalitetsfoder til katte, hunde, heste, marsvin og kaniner Assens Dyreklinik Mette og Morten Mortensen Torø Huse Vej Assens Tlf Gl. Brydegaard byder velkommen på terassen eller i restautanten Åbent alle dage kl Bordbestilling på tlf Sønderby Smede- og VVS v/karsten Andersen ÅRETS Detailkæde mad med mere Tlf eller mesterslagteren Leif Laustsen Østergade Assens Tlf

11 NOVEMBER 2010 HELNÆSPOSTEN 11 Kan man få SU for at sejle kajak og smakkejolle? Mette i sydamr. mødregruppe Panama, Colombia, Ecuador og Peru. Seneste rejse var i Mette fortæller om livet blandt især Peru`s og Panama`s indianere, og hun vil fortælle om dagliglivet, vilkårene og indianernes fremtidsudsigter. foto: Mette Kvist Jørgensen 1. foredrag omhandler regnskovens indianere; Shipibo og Ashaninka i Peru s Amazonas. 2. foredrag vil omhandle Kunaindianerne der bor på små koraløer i Caribien og lever af jagt i regnskoven. 3. foredrag omhandler Emberaindianerne i Panama; et regnskovsfolk, der er kommet i klemme, da man gjorde deres regnskovsområde til en nationalpark. Mette vil fortælle ud fra billedserier fra rejserne. Hun har rejst derude som ung alene, senere med mand og små børn, senere igen som guide, med gode venner etc. og vil derfor også fortælle om livet som dansker blandt de indianske folk. Foredragene er den 3. den 10. og den 17. november, de kan opleves enkeltvis eller som en serie. Alle foredrag starter kl og er gratis. Efter foredraget er der mulighed for at købe kaffe og kage. Mette med indianer foto: Mette Kvist Jørgensen En gruppe studerende fra Syddansk Universitet og andre universiteter har været samlet i Møllen for at arbejde praktisk med deres uddannelse i Nordisk Friluftsliv. Redaktionen har bedt om et indtryk af dette studie i friluftsliv. Vi har fået så mange indtryk, at vi deler artiklen i to. Her er anden del, om de blandede oplevelser i smakkejoller. (Første artikel bragtes i HP nr. 10, 2010). Praktisk friluftsliv II af Andreas Kajak Hansen og Iris Smakke Christensen Præcis som kajakfolket lagde smakkeholdet fra kaj ved den lille bro ved Helnæs Mølle med kursen ud af Helnæs bugten. De tre joller, Kashmir, Vibe og Vigø, sejlede af sted med en besætning på tre eller fire i hver jolle, med store forventninger til, hvad turen ville bringe. Det blev en rolig start, da der ikke var meget vind. Bedst som madpakkerne med rugbrød, leverpostej, makrel og andet godt der hører sig til på en sådan friluftstur var taget frem, kom der pludselig vind i sejlene og frokosten måtte vente. Pludselig kuling Det var ganske nyt for stort set alle besætningsmedlemmer at sejle et fartøj med sejl, og derfor opstod der nærmest panik, da det pludselig blæste op. Hovsmanden, som kaptajnen på denne mindre jolle kaldes, råbte ordre når vendinger skulle udføres og vi forsøgte så godt som muligt at omsætte det til praksis. Da vi sejlede op mod vinden, blev der foretaget hyppige vendinger, og efterhånden blev det mere rutinepræget og Læs mere på side 12 t»det er aldrig for sent at blive klogere på det, der tidligere blev gjort til sandhed!«denne matrikel er forpagtet af Anders Lyng Vinduespolering til erhverv og private Vi sætter kvalitet, stabilitet og loyalitet i højsædet. Alt indenfor: Jord Beton Kloak Murerarbejde udføres Belægningsarbejder Udlejes med fører: Teleskoplift op til 16 m Minigraver Minilæsser Rendegraver Aut. kloakmester Tlf /

12 12 HELNÆSPOSTEN NOVEMBER 2010 Fortsat fra side 11 dermed mindre panik, når der blev meldt Klar til vending! For i virkeligheden er det ikke det store arbejde der skal udføres, for at få de to sejl, der er på smakken, til at makke ret i en vending. Der er arbejde til max. halvanden mand, og enkelte af os prøvede senere på turen at udføre en vending helt selv, mens resten af besætningen lå og slikkede sol. Sejlads med vind Men tilbage til den første dags sejlads. Vinden tog til og det samme gjorde bølgerne, og vi forstod hvorfor Jakob Haahr havde beordret os i regntøjet, for med store bølger følger vandsprøjt over rælingen. Jeg sad i den ene side og holdt betaget øje med bølgerne for at være forberedt når der kom en ny skylle. Der var både fascination for dette ukendte fænomen, at sejle en smakkejolle, og en vis ærefrygt i mine øjne. Som tidligere nævnt blev vi bedre til at klare vendingerne og kunne derfor læne os tilbage og vugge med jollens bevægelser på bølgerne. Vi fandt hurtigt ud af, at det var en ganske anden, og knap så krævende måde, sammenlignet med kajak, at sejle på. Dag 1. Lyø Målet for den første dag var De sidste instruktioner inden afrejsen fra Møllen Rød Kajak, Gul Smakkejolle Lyø og med god vind nåede vi dertil efter tre-fire timer på vandet. Vi gik i land, fik tømt jollerne for alle vores ting og slog lejr tæt ved strandkanten. Vores lejr bestod af to lavo-telte, der vel bedst kan beskrives som et tippi-lignende telt med en stang i midten og et bål sted. Vi fandt brænde i det omkringliggende hegn og fik lavet mad over bål. Mens aftensmaden blev tilberedt, var vi en flok der roede ud i den ene jolle og satte en ruse og et bundgarn ud, i håb om fangst til den følgende dags aftensmad. Om det lykkedes kan læses senere i artiklen! Efter lidt hygge med skumfiduser ristet på bålet og varm kakao og kaffe, og en opsamlende snak om dagens togt, gik vi glade og tilfredse i seng. Dag 2. Horneland Den næste morgen blev bålet tændt og havregrøden hængt op i trefoden over bålet, så de sultne maver kunne mættes til dagens strabadser på havet. Det blev en dramatisk dag! Planen var at sejle tilbage ind i Helnæs Bugt og så langt op af den østlige kyst som muligt, hvis vind og vejr tillod det. Vi lagde af sted på næsten blankt vand, som jo er vældig smukt, men en sejljolle har brug for vind. Det kom da også efterhånden som formiddagen blev til middag, men det kunne ikke måle sig med hvad der havde været dagen forinden. Vi var lige ved at sætte årene i vandet, da et uvejr trak Foto: Thomas Stenqvist ind over os og havde vind og lårtykke stråler af regn med sig. Endelig var der vind, men omkring en sådan front er der meget skiftende vinde og vi havde svært ved at bestemme hvilken retning vinden kom fra. Pludselig kom et kæmpe vindpust og tog fat i sejlene, hvilket resulterede i at vor kære Kashmir jolle, krængede så meget at der kom vand ind over den ene side. Os fire piger der sejlede jollen den dag, kastede os med skrig og skrål, til den modsatte side for at rette jollen op og det lykkedes. Puha, det var noget af et chok pludselig at tage vand ind, men det var heldigvis ikke mere end at vi kunne forsætte mod Horneland. Vi opgav at bruge den meget skiftende vind til at komme frem, og brugte derfor årene og roede i land ved den første bro tæt ved den vestlige sydspids af Horneland. Her var de to andre joller kommet i land og havde slået lavoen op på en græsplæne, så vi kunne komme ind og få tørt tøj på. Regnen fortsatte lidt endnu, men det lykkedes os at få gang i bålet og lave mad. Desserten blev fangsten fra garnene: en ålekvappe og to fladfisk. Dag 3. Damsbo Vinden, derimod, blev ved, det meste af natten og vi måtte ned og sikre fortøjningerne inden vi gik i seng, for at være sikre på, at vi havde joller at sejle i de sidste to dage. Jakob Haahr tog hjem og vi var nu på egen hånd resten af turen tilbage til Helnæs Mølle. Det gik i fin stil, dog savnede vi vind, og måtte flere gange have årene frem, specielt på tredje dagen, for at nå til vores overnatningssted i shelteren ved Damsbo. Derfra kunne vi sejle i langsomt tempo, pga. vinden, mod Helnæs Mølle med tid til en dukkert og lidt solbadning fra og i jollen, inden vi nåede i land og kunne takke Vigø, Viben og

13 NOVEMBER 2010 HELNÆSPOSTEN 13 Kashmir for fire gode dage i godt selskab! Dag 4. Atter ved Møllen Kajakfolket blev samlet op i bus og kørt tilbage til Helnæs, hvor smakkejollernes besætning allerede ventede. Det var et glædeligt gensyn med Møllen, vores udgangspunkt, og det føltes næsten som at være kommet hjem. Men besøget på Møllen for denne gang var slut, og vi skulle videre med vores studier til andre spændende dele af det danske land. Tak for denne gang vi ses forhåbentligt igen! Af red. Anne Hansen Dagens billede er tegnet af Emil Bjørn Rønne, 8 år. Hjemme igen. Er der noget dejligere end at være i land efter heftige vinde og kolde søer. Og så varme sig ved et bål på pladsen foran Helnæs Mølle. Foto: Thomas Stenqvist axi 3 Maxi 3 Universalrengøringsmiddel og pletfjerner til alle hjem. Afrenser snavs, olie, sod, græs, rødvin og meget mere på alle materialer, Maxi 3 der tåler vand. Pris Universalrengøringsmiddel pr. liter kr. 43,75 og pletfjerner til alle hjem. Afrenser snavs, olie, sod, græs, niversalrengøringsmiddel Antibak Maxi 3 Cleaner og rødvin Maxi Kombineret Universalrengøringsmiddel og meget mere på alle 3 rengøringsmiddel og letfjerner materialer, Universalrengøringsmiddel og pletfjerner til alle kalkfjerner til der alle hjem. tåler til badeværelset. hjem. vand. frenser Pris Afrenser snavs, pr. liter snavs, olie, kr. olie, 43,75 sod, sod, græs, og pletfjerner til alle protein hjem. og kalk ødvin Afrenser snavs, olie, sod, græs, rødvin og meget og meget mere mere på på alle Afrenser i rødvin bruseniche, og snavs, meget håndvask olie, mere sod, på og alle græs, toilet. aterialer, materialer, rødvin materialer, Antibak der og meget Cleaner tåler der tåler der vand. tåler mere vand. Pris pr. liter kr. 43,75 på alle ris pr. materialer, Se Pris Kombineret liter vejledninger pr. liter kr. der rengøringsmiddel og pletguide kr. 43,75 tåler 43,75 vand. på Pris og kalkfjerner pr. liter til kr. badeværelset. 43,75 Afrenser Antibak snavs, Cleaner protein og kalk i Antibak bruseniche, håndvask og toilet. ntibak Kombineret Cleaner rengøringsmiddel Antibak Kombineret Pris og kalkfjerner pr. liter Cleaner til kr. badeværelset. 43,75 ombineret Kombineret Afrenser rengøringsmiddel og kalkfjerner snavs, rengøringsmiddel Se vejledninger og pletguide til protein og kalk på g kalkfjerner og kalkfjerner til Afrenser i bruseniche, til badeværelset. snavs, håndvask protein og og toilet. kalk frenser Afrenser snavs, og i Pris bruseniche, snavs, pr. liter protein håndvask kr. 43,75 og og kalk toilet. bruseniche, bruseniche, og Pris Pris Se vejledninger pr. pr. håndvask liter liter og pletguide kr. kr. 43,75 43,75 på og toilet. ris pr. liter kr. 43,75 Se Se vejledninger vejledninger og og pletguide pletguide på på e vejledninger og pletguide på Hej Helnæsbørn! Vil I hjælpe mig med at lave en rigtig fin juleside for børn i decembernummeret af Helnæsposten. Tegn et billede af enten advent, hvad du forstår ved jul - eller, hvad du ønsker dig. Skriv hvad det er, dit navn og din alder og aflever det til Anne, Helnæs Byvej 65 senest 18. november. Venlig hilsen Anne Julekoncert i Helnæs Kirke Søndag den 12. december kl Det Vestfynske Børne-Ungdomskor Dirigent Rikke Barsøe Florens Efter koncerten mødes vi i forsamlingshuset til suppe og julesange. Alle er velkommen Menighedsrådet

14 14 HELNÆSPOSTEN NOVEMBER 2010 DET SKER I NOVEMBER 2010 Rubrikker sendes til Poul Dreisler tlf Gudstjenester i Helnæs Kirke 7. nov. kl nov. kl nov. kl nov. kl Julekoncert 12. dec. kl Helnæs Lokalhistoriske arkiv Der er åbent den første lørdag hver måned fra kl til kl Sy og strik Nu er det igen tid til at finde sy- og strikketøjet frem. Kom til hyggeaften i Borgerhuset tirsdag den 9. november kl Håber vi ses til hyggeligt samvær med kaffe, te og kage. Tilmelding er ikke nødvendig. Evt. spørgsmål til Birgitte på Tlf UGER 16 UGER fra oktober fra januar HØJSKOLEN FOR VOKSNE KUNST IDRÆT FILOSOFI PSYKOLOGI Midt i Sydfyns enestående natur kan du sammen med andre voksne styrke din viden og få ny inspiration! Ring efter skoleplan! Arkivets dag i Lokalarkivet Vejr og vind Den 13. november 2010 er udnævnt til at være arkivets dag i hele landet. Det vil sige åbent for publikum i alle lokalhistoriske arkiver. Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) har foreslået, at emnet skal være vejr og vind. Det lyder umiddelbart som et vanskeligt og luftigt emne. Men vejret har gennem tiderne sat sit spor også på Helnæs: Stormflod, isvintre, orkan o. s. v. Hvis nogen har billeder af situationer forårsaget af vejret, vil arkivet meget gerne låne dem til affotografering eller scanning. Vi håber mange vil benytte sig af anledningen til at komme i arkivet og vise deres billeder frem. Det foregår lørdag den og der er åbent fra kl. 10 til kl. 14. Anne Hansen L hombre l hombre spil hver anden torsdag i lige uger kl i Borgerhuset. Jørgen Larsen / Jan Christiansen Ølsmagning Ølsmagning for kneitene på Helnæs mandag den 8. november kl Tilmelding Jørgen eller Dan eller Højskolen på Helnæs 3 foredrag d. 3/11, d. 10/11 og d. 17/11 om indianere i Sydamerika ved Højskolelærer Mette Kvist Jørgensen, Helnæs. D. 24/11 i samarbejde med Befolkningsforeningen, et foredrag om stamceller forskning og behandling, ved professor Jens Zimmer Rasmussen, Helnæs. Alle foredrag starter kl og er gratis. Efter foredraget er der mulighed for at købe kaffe og kage. Se yderligere omtale af foredragene side 5, 10 og 11. Tirsdag d. 30/11 til onsdag den 1/12 er der mulighed for at deltage i Højskolens tur til København. Interesserede kan henvende sig på telefon for information om program og pris. Christian Falk Rønne konst. forstander Aktiviteter i Helnæs Forsamlingshus: 30. november: Generalforsamling Torsdagsklub Vi er godt i gang med torsdagsklubben i denne sæson. Første gang den 14. okt. lagde vi program og fornøjede os med kortspillet TIPS. Anden gang, den havde vi besøg af Elin Møllerhøj fra Svendborg. Hun fortalte og viste billeder fra ture til Rumænien. Hovedsagelig om deres ekskursioner omkring landbrug. I november kommer 3 personer af De Torøhuse Spillemænd og underholder med musik og sang. Det er den 11. november og den 25. november. vil Helle Andresen kursere over emnet Hvorfor fotograferer jeg? Helle viser billeder fra Helnæs. Som sædvanlig er alle velkomne også for en enkelt dag. ah Fællesspisning Fredag den 26. november kl er der fællesspisning i Borgerhuset. Tag selv tallerken, bestik og kop med. Tilmelding til Birgitte på senest den 19. november. Vi glæder os til at se jer. Helle & Christian, Lene, Anja, Birgitte & Hans Kristian. Julekoncert Julekoncert i Helnæs kirke, 12. december kl Det Vestfynske Børne Ungdomskor. Dirigent Rikke Barsøe Florens. Efter koncerten mødes vi i forsamlingshuset til suppe og julesange. Alle er velkommen. Menighedsrådet. (Se annoncen side 13). Male og tegne / akvarel kurser Fredag den 26/11 kl. 13 til søndag aften den 28/11 afholdes malekursus i akryl ved Alexander Thieme og i akvarel / tegning ved Tania Thieme. Varighed 20 timer. Pris 1500 kr. excl. materialer, der købes på stedet. Kursister skal kunne bo hjemme. (Mulighed for overnatning på Helnæs mølle, Gl. Brydegård eller Gl. Avernæs). Kursusted: Helnæs Byvej 20. Information og tilmelding: tlf eller mail. Se yderligere omtale af kurserne side 16. Go fest Go musik Søren Navntoft Tlf HELNÆSPOSTEN www. helnaesposten.dk

15 NOVEMBER 2010 HELNÆSPOSTEN 15 FORENINGER Køb og salg Helnæs Beboerforening Fmd. Jens Zimmer Rasmussen Tlf Arkivet og Torsdagsklubben Anne Hansen Tlf Borgerhuset Fmd. Birgitte Elovara Tlf / Helnæs Forsamlingshus Fmd. Janus Storm Tlf Udlejning: Bente Haines Tlf Helnæs Idrætsforening Fmd. Jacob Haahr Tlf Helnæs Jagtforening Fmd. Peter M. Hansen Tlf Petanque Fmd. Niels Ellebæk Tlf Skolekredsen for Helnæs Højskole Anders Lundbeck Rasmussen Nørrelundsvej 4, 5683 Haarby Tlf Helnæs Kultur- og Musikforening Fmd. Merete Edlefsen Tlf I/S Maen Fmd. Finn Hemmingsen Tlf Frysehuset Fmd. Kirsten Nielsen Tlf Helnæs Vandværk Fmd. Thomas Rasmussen Tlf / Menighedsrådet Fmd. Helle Blume Andresen Tlf Sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen Tlf Graver Hanne Albrechtslund Tlf Helnæs Tartelet Selskab Fmd. Poul Dreisler Tlf Helnæs Miljøog Energiforening Fmd. Anders Lyng Tlf / Boks i frysehuset til leje En 160 liters fryseboks er til leje. Kr. 250,- i leje pr. halvår. Kontakt Annelise Larsen på Tlf Helnæs Naturlam Lammekød sælges udskåret fra fryser Lammespegepølser sælges hele og halve Lammeskind på bestilling Tlf / Marianne og Jørgen Therp Feriehus på Helnæs Dejligt hus med havudsigt, udlejes. Tlf Helnæs Antik Party telt udlejes Stort partytelt 5x12 m. Stort nok til personer. Pris 500,00 for en weekend. Tlf Henning Storm Jil Indramning v/jan Lind Butik Åbningstider: Torsdag - Fredag: Kl Lørdage: Kl Østergade Assens Tlf Værksted Åben efter aftale Stenløsegyden 10, Dømmestrup 5762 Årslev Tlf Lækkert kvalitetsbørnetøj i friske farver Str. fra 0 til 10 år sælges til absolut lave priser. Kontakt: eller Tlf Camilla Stensdal Sælges Spise- og hestegulerødder samt kartofler. Henvendelse til Klaus Bang Tlf Træffes bedst efter kl Udlejes: Ferieappartment Sælges: Campingvogn 6500 kr., Ny børnerejseseng 300 kr., 2 stk. brugte, funktionsdygtige (antikke) brændeovne 8000 kr. og 6000 kr. og originale petroleums skibslamper pr. stk. 800 kr. Hanne Bess, Bogaarden Helnæsbyvej 3 Tlf dalvænget Assens Tlf biltlf ZONETERAPI OG MASSAGE Bodil Stevnsbo Brydegårdsvej Kamera sælges: Canon 40 D Objektiv EFS mm.c ompapcaflsah kort 4 GB, 1 batteri med oplader. Alle originale ledninger. Dansk instruktionsmanual. UV filter til at beskytte objektivet. Sælges for 4500 kr. Henvendelse til Helle Blume Andresen, Stævnevej 22 Tlf Mobil Brædder til salg: Brædder i sibirisk lærk, behandlet med 20% trætjære og 80% linolie på alle sider. 77 stk. à 2,70 m x 15 mm x 45 mm à 6 kr. pr meter 43 stk. à 5.40 m x 25 mm x 140 mm à 12 kr. pr meter. Henvendelse: Niels Ellebæk tlf / Handy-man Kalle Bus / Handy-man Bus, hus, og haveservice Karl-Erik Straarup Tlf HELNÆSPOSTEN www. helnaesposten.dk

16 16 HELNÆSPOSTEN NOVEMBER 2010 HELNÆSPOSTEN NOVEMBER 2010 Paradoks HP+ Fantasi og kreativitet er de ingredienser vi skal leve af i fremtiden. Ingen har som Storm P. udstillet fantasi og demonstreret kreativitet gennem et helt menneskeliv. Her er det lykkedes ham på enkel vis, som det ofte hænder i praksis, at få skabt det paradoks, at fantasi og kreativitet, kreerer en lyseslukker. Nye kunstkurser på Helnæs Tania, Sasha og Ludvig klar til nye udfordringer. Foto: Marta Zuravskaja Den kendte kunstner og højskolelærer, Alexander Thieme, Helnæs, kaldet Sasha, åbner nu for kursus i akrylmaling på sin ejendom Helnæs Byvej 20. Også Tania, Sashas hustru, vil tilbyde kursus i tegning og akvarel. Tania har gennemgået den samme lange, krævende uddannelse som Sasha på kunstakademiet og arkitektskolen i Sct. Petersborg, Rusland. Kurserne finder sted på parrets landejendom og varer en weekend. Første gang fredag den 26. november kl. 13 til søndag aften den 28. november. Kursus er baseret på, at kursisterne kan bo hjemme. Der er dog mulighed for overnatning i området (Helnæs Mølle, Gl. Brydegård eller Gl. Avernæs). Et kursus varer i alt 20 timer og koster 1500 kr. excl. materialer, som kan købes på stedet. Sasha fortæller om dette nye initiativ, at der fortsat er efterspørgsel efter hans vejledning, når han afslutter sine sommerkurser på Højskolen på Helnæs og flere elever på de lange kurser kommer tilbage for at fortsætte deres udvikling. Sasha ændrer ikke med dette sit tilhørsforhold til Højskolen. Vil man høre nærmere om kurserne, ring på Eller send en mail til Under HP s samtale med Sasha er en elev fra Holstebro i gang i de nyindrettede atelier er i den tidligere landbrugsbygning på gården. Hun har fulgt 13 kurser hos Sasha. Kunst er hårdt arbejde, siger Sasha. Derfor de 20 timer, men så lover han også, at man slutter søndag, trætte, men glade. pd Vi er gode til at sælge boliger men vi har også Danmarks største boligavis de til at sælge men vi har også ks største boligavis Vi er gode til at sælge boliger men vi har også Danmarks største boligavis Vil du - homenyt også din uddeles have ejendom gratis annonceret i homenyt hver 14. dag din ejendom til husstande i homenyt på Fyn! menyt - homenyt uddeles uddeles gratis gratis hver 14. dag - homenyt til uddeles husstande gratis hver på Fyn! 14. dag til husstande på Vi er gode til at sælge Vi boliger gode men til at vi sælge har også boliger Danmarks men største vi har boligavis også Danmarks største boligavis Vil du også have annonceret Vil kontakt din du ejendom også home have i annonceret homenyt Assens din ejendom i homenyt kontakt home Assens - homenyt kontakt uddeles home gratis Assens hver 14. dag kontakt home Assens til husstande på Fyn! Vil du også have annonceret din ejendom i homenyt kontakt home Assens Vil du også have annonceret til husstande på Fyn! Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser Helnæsvej Ebberup Tlf

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent side 1. Prædiken til 2.søndag i advent Tekst. Lukas 21,25-36.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent side 1. Prædiken til 2.søndag i advent Tekst. Lukas 21,25-36. 04-12-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2016. Tekst. Lukas 21,25-36. Adventstiden er fyldt af forventning. At vente på noget fylder meget i vores liv. Vi er alle mennesker som lever med forventninger.

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Lanternefest Lys i mørket

Lanternefest Lys i mørket Lanternefest Lys i mørket Efterårets tiltagende mørke får os til at ønske at tænde lys. Børnene synger: Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne. Skinne højt mit lys, skinne højt mit lys, skinne højt

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2015/2016 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren Stemmer fra Hulbjerg Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren v/ Anette Wilhjelm Jahn Her er forslag til opgaver, der sætter fantasien

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Havfruernes verden. - En sanserejse. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Havfruernes verden. - En sanserejse. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Havfruernes verden - En sanserejse Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen starter guide

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere