Velkommen til. mandag den 8. september Trivsel og fornyelse i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. mandag den 8. september 2008. Trivsel og fornyelse i"

Transkript

1 Velkommen til mandag den 8. september 2008

2 18.00 Velkomst og præsentation af deltagerne Introduktion til opgaven hvad er arbejdsgruppens rolle? Møderækken Inspiration fra andre boligområder Kort pause Brainstorm Hjemmeopgave Afslutning tak for i aften Ordstyrer: Michael Sloth, Kuben Management

3 Præsentation af arbejdsgruppens deltagere, afdelingsbestyrelsen, administration og konsulenter Arbejdsgruppens oplevelse af opstartsmøderne Arbejdsgruppens forventninger til at deltage i arbejdet Spilleregler

4 Formålet er at lave en holdbar plan for Det nye Rosenhøj til gavn for nuværende og kommende beboere. I som arbejdsgruppe skal hjælpe med dette arbejde ved at bidrage med ideer, ønsker og engagement. Resultatet af Jeres arbejde skal bruges i det program, der udarbejdes til en arkitektkonkurrence. Vinderprojektet vil danne grundlag for forslag til planen for Nyt Rosenhøj.

5 Sep. Dec Jan. Feb Feb. Maj 2009 Juni 2009 Arbejdsgruppens ideer og forslag Udarbejdelse af program til arkitektkonkurrence Gennemførel se af arkitektkonkurrence Vedtagelse på afdelingsmødet

6 Der er mange interessenter i projektet: Landsbyggefonden Beboerne Helhedsplanen for Rosenhøj Kommunen Boligforeningen

7 Kommunens områdeplan for Søndervang Skoledistrikt omfatter bl.a. Rosenhøj og de to planer skal naturligvis tænkes sammen. Områdeplanen udarbejdes i et samarbejde med Viby Andelsbolig-forening og Århus Omegn. Målet er at gøre området til en attraktiv bydel med en mere alsidig beboersammensætning. Et gennemsnitsbillede af Århus Investeringer i området Omvendt stiller det krav til Rosenhøj

8 Landsbyggefonden LBF helhedsplan har sagt ja til at støtte en forbedring i Rosenhøj inden for en ramme på 405 mio. kr. Betingelser: Fremtidssikring i hvert fald for år Tilgængelighed (elevatorer m.v.) for en del af boligerne At området får et væsentligt løft, så det bliver mere attraktivt for nuværende og kommende beboere At området og boligerne indrettes for at opnå en mere varieret beboersammensætning

9 September 2008 til december 2008 Arbejdsgruppeforløb December 2008 til januar 2009 Udarbejdelse af grundlag for arkitektkonkurrence Februar maj 2009 Arkitektkonkurrence Juni 2009 Afdelingsmøde til vedtagelse August 2009 december 2009 Planlægning og projektering 2010 og frem - gennemførelse

10 Formålet med arbejdsgruppens arbejde er at få forslag og ideer til den kommende arkitektkonkurrence. Oplæg til møderække: Møde 1 Tema: Hvem er vi og hvad skal vi lave? Møde 2 Tema: Hvad vil det være rart at have i Rosenhøj det gode liv i Rosenhøj del 1 Møde 3 Tema: Hvad har andre gjort? Fælles studietur Møde 4 Tema: Hvad vil det være rart at have i Rosenhøj det gode liv i Rosenhøj del 2 Møde 5 Tema: Fremlæggelse og opsamling af ideer

11 Møde 2 og 4: Der arbejdes med gruppens forslag og ideer i en blanding af gruppearbejde, idébutik med dialog via plancher og fælles opsamlinger. Møde 3: Der arrangeres en fælles studietur, hvor vi sammen besøger 2-3 områder og ser, hvad man har gjort dér. Møde 5: På mødet fremlægges og drøftes gruppens arbejde og oplæg til arkitektkonkurrencens program.

12 Tidsplan for møderne i arbejdsgruppen: Møde 2 afholdes onsdag den 24. september 2008 kl i Rosenhøj Møde 3 studietur lørdag den 18. oktober 2008 Møde 4 afholdes onsdag den 29. oktober 2008 kl i Rosenhøj Møde 5 afholdes torsdag den 13. november 2008 kl i Rosenhøj Hvis der viser sig et behov for et eller flere møder, så mødes vi efter aftale.

13 Eksempler og idéer

14 ODENSE KOMMUNE KULTUR OG SOCIALFORVALTNINGEN

15 VÆRESTED FOR BØRN & UNGE

16 BUTIKSSTRØG I BØGEPARKEN

17 ODENSE KOMMUNE 3000 KVADRATMETER KONTORLOKALER

18

19

20 NY STIFORBINDELSE ÅBENT OG OVERSKUELIG

21 FØR EFTER

22 ANDRE TING?

23 18.00 Velkomst og præsentation af deltagerne Introduktion til opgaven hvad er arbejdsgruppens rolle? Møderækken Inspiration fra andre boligområder Kort pause Brainstorm Hjemmeopgave Afslutning tak for i aften Ordstyrer: Michael Sloth, Kuben Management

24 Kulturhus Hvor skal det ligge? Hvad skal det indeholde? Beboerlokaler? Friarealer Legemuligheder Hyggekroge Aktivitetsmuligheder Køkkenhaver Stier, veje, trafik for cykler og gående Parkering Hvordan forebygger vi hærværk og kriminalitet? Hvordan kan vi få et bedre naboskab? Hvor og hvordan får vi bedre tilgængelighed (elevatorer)? Nye boligtyper for unge, ældre, børnefamilier Småerhverv mellem bygningerne kan give mere liv? Skal vi bygge nyt f. eks. tagboliger? Andre ejerformer salg af boliger? Kan og skal vi åbne Rosenhøj mod resten af bydelen? Og meget andet

25 Til næste møde opfordres alle til at skrive mindst 5 forslag/ideer op til, hvad det vil være rart at have i Rosenhøj. Hvem vil være fotografer? Der er brug for 5-6 deltagere, der vil tage billeder af det, der fungerer godt i Rosenhøj og det, der fungerer knap så godt. Billederne bruger vi på næste møde. Vi har éngangskameraer og sørger for fremkaldelse. Vi skal have kameraerne retur senest den 18. september 2008 de kan afleveres hos varmemesteren.

26 Vi mødes næste gang den 24. september 2008 kl samme sted som i aften Vi skriver opsamlingen på vores brainstorm ren og sender den til Jer både som inspiration til hjemmeopgaven og til brug for næste møde Ring eller send en mail til os, hvis I har spørgsmål tag et visitkort, inden I går hjem Vil I tjekke om jeres navne mv. er korrekte? Må vi lægge jeres navne mv. på hjemmesiden?