om Stendamsgade og Blegdamsgade i fortid og nutid Af Hugo Malling Larsen, Torkel Hansen, Niels V. Andersen og Erling Lundemann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om Stendamsgade og Blegdamsgade i fortid og nutid Af Hugo Malling Larsen, Torkel Hansen, Niels V. Andersen og Erling Lundemann"

Transkript

1 Nyborg /11/07 10:49 Side 79 To gader i Nyborg om Stendamsgade og Blegdamsgade i fortid og nutid Af Hugo Malling Larsen, Torkel Hansen, Niels V. Andersen og Erling Lundemann Nyborg er bygget op omkring Nyborg Slot. Til slotsmandskabets og borgernes forsyning med mel til brød byggedes få år efter slottets grundlæggelse en vandmølle i nærheden af slottet, Slotsmøllen. I løbet af 1400-tallet flyttedes møllen ca. 50 m mod øst til dens nuværende beliggenhed. For at få den nødvendige tilstrømning af vand til møllen var det nødvendigt at bygge en dæmning. Denne dæmning kaldtes Nørredam. Nørredam blev 1537 til Stendamsgade. Stendamsgade blev i en periode benævnt Store Stendamsgade, idet Lille Stendamsgade lå der, hvor nu Blegdamsgade forløber. Den del af Blegdamsgade, der ender som en vinkelbebyggelse ved Slotssøen, kaldes Krogen (fra 1663). Udtrykket Ravnekrogen er den uofficielle betegnelse for det lille kvarter. Allerede på Christian III s tid har der været en port gennem volden ved hjørnet af Stendamsgade/Blegdamsgade. Frederik III lod bygge hvælvingen gennem voldanlægget, og i 1666 sattes med forgyldning krone og F3 over porten. I mange år lige indtil det store gadegennembrud i 1935 forløb en stor del af trafikken til og fra Nyborg gennem Landporten ad Stendamsgade Slotsgade Kongegade Adelgade til havnen. Den lille bydel ved indkørslen til Nyborg var derfor eftertragtet. I sin bog»nyborg da voldene stod«skriver Henning Henningsen:»Engang i 1850 erne blev de tre hovedgader brolagt med firkantede sten,»kvareresten«, i stedet for de sædvanlige runde; men der skulle spares, og stenene der blev købt var tredje sorts, meget uensartede, af ulige størrelse, som oftest spidse nedefter. Byen var dog alligevel stolt af sin nye brolægning. Stendamsgades brolægning var noget ekstra fint, idet der dertil blev brugt gode svenske sten, som kostede den enorme pris af 20 øre pr. stk.«stendamsgade med de fine byhuse og købmandsgård var det første, man så, når man kørte gennem Landporten ind i Nyborg - Nyborgs visitkort. 79

2 Nyborg /11/07 10:49 Side 80 Stendamsgade Ved siden af politistationen er der en plæne ned mod Slotssøen. Tidligere lå der her tre huse. Lige ved siden af broen over til Slottet lå den gamle telegrafstation. Da telegrafstationen flyttede, blev huset med navnet»falkebo«anvendt som klubhus for ungdomsforeninger i Nyborg. Derefter fulgte ejendommen med en købmandsforretning i stueetagen. Denne købmandsforretning var i en årrække mest kendt for salg af tobaksvarer og drikkevarer af forskellig styrke. Den næste ejendom var det flotte byhus Stendamsgade 5. Huset blev bygget i begyndelsen af 1800-tallet. Den kendte tobaksfabrikant Thuesen ejede i en årrække ejendommen og anvendte den dels til beboelse, dels til kontorer og lager. I nogle år ejedes huset af staten, idet Nyborg Politi havde nogle kontorer der. I forbindelse med planerne om en udvidelse af politistationen blev det besluttet at nedrive ejendommen. Dette medførte mange protester og megen debat. Resultatet blev, at huset blev revet ned. Imidlertid blev byggeriet af en tilbygning til politistationen ikke til noget, idet der bl.a. af fredningsmyndighederne blev nedlagt forbud mod nybyggeri på stedet. Når man i dag står på hjørnet af Stendamsgade og Nørrevoldgade, har man derfor en flot udsigt til Slottet og Slotssøen. Slotsmøllen Møllen, der er en af landets ældste, hørte til slottet og var derfor i kongens eje i en lang årrække. I 1400-tallet flyttedes møllen ca. 50 m mod øst til dens nuværende beliggenhed. Møllen har derfor ligget på samme sted i over 500 år. Den 19. december 1664 blev møllen overdraget til proviantmester Hans Willumsen i Odense. I årene derefter skiftede møllen tit ejer, men i 1798 ejedes den af møller Jens Bech, der drev den til Hans søn Morten Bech drev den videre indtil Herefter overtog J.C. Jespersen møllen indtil Fra 1896 og en lang årrække frem blev den drevet af Hans Christian Jacobsen, søn af J.C. Jacobsen. Slotsmøllen ophørte med sin virksomhed i 1970 erne. I 1980 erne overtog kommunen møllen og fik den sat i stand ved hjælp af byfornyelsesmidler, idet Slotsmøllen er en bevarings- 80

3 Nyborg /11/07 10:49 Side 81 værdig ejendom. Efter istandsættelsen solgte kommunen møllen til Nyborg Voldspil. I dag anvendes den gamle Slotsmølle til mange af Nyborg Voldspils aktiviteter (fig. 2). Som supplement til Slotsmøllens produktion opførtes der en vindmølle på det nærliggende fæstningsanlæg, nemlig på Kronprinsens Bastion. Denne mølle var i brug indtil 1888, hvor den nedbrændte (fig. 3). Set i lyset af Slotsmøllens produktion og økonomi på daværende tidspunkt besluttedes det ikke at genopføre vindmøllen. Guldregn I mange år stod der en smuk guldregn i haven på hjørnet af Stendamsgade og Nørrevoldgade. Guldregnen siges at være plantet i 1857 af den daværende voldmester, men vi ved, at den senere Frederik VIII som ung, da han opholdt sig i Nyborg (1861) glædede sig over guldregnen, så den er sikkert af noget ældre dato. Under en storm midt i 1970 erne væltede guldregnen. Tidligere kommunegartner Poul Herlev havde imidlertid taget nogle grene og podet dem for derefter at udplante dem ved Strandvejen. På den måde vokser guldregnen fra Stendamsgade videre (fig. 3a). Nyborg politistation Stendamsgade/Blegdamsgade I en lang årrække havde politiet i Nyborg kontorer flere steder, tre steder i Stendamsgade og på Christianslundsvej i den tidligere politimesterbolig. Siden 2002 har politiet haft til huse i det nyrenoverede Ting- og Arresthus i Stendamsgade/Blegdamsgade. Bygningen er opført i 1920 efter tegninger af den kendte Nyborgarkitekt August Colding (fig. 4b). Inspiration til husets udseende har Colding sikkert fået i forbindelse med udlandsophold, hvor han er blevet inspireret af byggestilen for engelske country houses. Før Ting- og Arresthuset blev bygget, lå der på samme grund en af Nyborgs kendte købmandsgårde. Allerede i 1761 ejedes arealet med hus af Caspar v. Wessel. Caspar v. Wessel var bror til den berømte søhelt Peter Wessel (Tordenskjold). Efter Caspar v. Wessels død i 1768 solgtes gården til forvalter Svitzer på Raschenberg (Juelsberg), der i 1774 solgte gården til 81

4 Nyborg /11/07 10:49 Side 82 kommandant Mogens Ernst Frichs. Huset var bolig for kommandanten i Nyborg indtil Derefter havde ejendommen forskellige ejere, og i 1846 indrettedes købmandsgård, idet ejendommen erhvervedes af købmand J. P. Winckler. I 1863 overtog sønnen Rasmus Winckler gården og fortsatte driften af købmandsgården (fig. 4a). I 1890 købte Brandt Korch gården. Brandt Korch var onkel til forfatteren Morten Korch, der kom i købmandslære her. I sin bog»indenfor Voldene«, der udkom i 1940, har Morten Korch skildret sin læretid i Nyborg og dermed livet i en fynsk købmandsgård og i en fynsk købstad ved århundredeskiftet Købmandsgården blev revet ned i Den flotte lade, som hørte til købmandsgården, blev senere nedrevet og flyttet til Møntergården i Odense, hvor den blev genopført som»nyborgladen«1957 (fig. 6a). A. J. Oesterbys Garveri Som det første hus i Blegdamsgade umiddelbart inden for Landporten lå i sin tid et garveri (fig. 1a og 3a). Hvornår det første garveri begyndte, vides ikke, men i 1782 drev feldbereder Peter Sørensen garveri på stedet. Efter hans død drev hans enke garveriet videre indtil 1822, da sønnen Brinkmann Sørensen overtog det. Derefter ejede avlsforvalter Sørensen garveriet, men udlejede det til garver N. J. Lund. I 1872 købtes ejendommen af garver Briinning, som den 30. november 1880 solgte det til smed Andreas Østerbye. Denne udlejede det til garver Adolf Hansen. I november 1888 overtoges firmaet af garver A. J. Oesterby. Han var født i Paris den 20. januar 1867 og blev uddannet i Tyskland, Frankrig og København. Den unge Oesterby var derfor veluddannet, da han overtog garveriet. Hovedproduktionen bestod af tøffel- og sadelmagerlæder. Oesterby blev imidlertid landskendt for at optage en ny produktion. I flere år havde han eksperimenteret med garvning af grønlandske hajskind. I 1912 lykkedes forsøgene, og hajskindene blev et fint speciale, der var kendt for god kvalitet og lang holdbarhed. A. J. Oesterby blev en banebryder på dette felt. De grønlandske hajskind blev anvendt til bogbind, tasker, porteføljer samt i skotøjs- 82

5 Nyborg /11/07 10:49 Side 83 industrien. I en periode var den årlige produktion på ca stk. garvede hajskind. Produktionen havde høj status; når man skulle have noget rigtig fint skind, skulle det være hajskind fra Oesterby i Nyborg. I 1928 indtrådte sønnen Max Andre Oesterby i firmaet. Produktionen ophørte i Siden da har ejendommen været anvendt til beboelse samt i en årrække huset en af de lokale spejdertroppe, Erik Glippings trop. A/S Bryggeriet»Carlsminde«I bryggeriet i»den gamle By«i Århus hænger»carlsmindes«ældste skilt, hvor man ser to glas gammeløl med pind. På bryggeriet i Nyborg havde man en særlig skænkestue, hvor gæsterne ved hjælp af pinden rørte St. Croix-sukker og rom sammen med det sure øl for at få en tilstrækkelig kraftig og sød drik.»carlsminde«er grundlagt 1856 af brygger Carl Larsen. Han havde før drevet et bryggeri, der havde til huse i Mads Lerches gård, det nuværende museum. Carl Larsen købte gården i Blegdamsgade for 3800 rigsdaler af boet efter adjunkt Guldberg (fig. 5a). Til gården var der tilknyttet landbrug, og Carl Larsen drev landbruget ved siden af bryggerivirksomheden. Til sin død i 1880 drev han bryggeriet efter de gamle metoder. Han efterfulgtes af sine to sønner Albert og Erik Charles Larsen. Albert forlod firmaet efter få år, og Erik drev derefter bryggeriet videre som eneejer. I 1883 blev det besluttet at gå over til en mere tidssvarende produktion og begynde brygningen af bajersk øl. Der var imidlertid ingen lagerkælder. Man indrettede derfor kælderen i den gamle vold i en tidligere udfaldsport, Nordpoternen. Fra og med 1887 iværksattes en gennemgribende modernisering af bryggeriet. Der blev opført et nyt bryghus, malteri og kedel- og maskinanlæg. I 1895 omdannede Charles Larsen bryggeriet til et aktieselskab. Dets overdragelsessum var kroner plus kroner for lagerbeholdningerne; bryggeren fortsatte som direktør for bryggeriet. Den første generalforsamling afholdtes på Nyborg Rådhus den 10. oktober

6 Nyborg /11/07 10:49 Side 84 Bestyrelsen kom til at bestå af købmand H. Johansen, tobaksfabrikant Carl Thuesen, sagfører Quist og købmand Ohmeyer; til revisorer valgtes sparekassedirektør Bech og købmand Anton Gundel. Bryggeriets overgang til aktieselskab vakte stor opstandelse i Nyborg. 80 kendte borgere og en række større og mindre forbrugere besluttede at danne et nyt bryggeri,»bryggeriet Nyborg«. Ved forhandlinger mellem parterne lykkedes det at forliges. De, der havde tegnet aktier i det nye bryggeri, blev optaget som aktionærer i»carlsminde«. Brygger Charles Larsen ydede kroner kontant til Borgerforeningen og andre foreninger i Nyborg. Derefter kom det til nye ombygninger og udvidelser af bryggeriet. Først købte man en nabogrund og lod opføre ny kælder og aftapningslokaler, hestestald, vognskur, kontorbygning samt kedel- og maskinhus med dampskorsten. Dermed var»carlsmindes«ændring til helt moderne bryghus gennemført. Udover bryggeriet i Nyborg engagerede Charles Larsen sig også aktivt i Bryggeriforeningen og forsøgte bl.a. at stifte»de forenede Provinsbryggerier«, hvilket mislykkedes. Charles Larsen var ligeledes i en årrække medlem af Nyborg Byråd og formand for teknisk udvalg. Som brygmester havde direktør Larsen i 1906 engageret brygger Carl Jacobsens yngste søn, brygger Vagn Jacobsen, der var vendt hjem efter fuldendt uddannelse i udlandet. Da Larsen i 1908 trådte tilbage, blev Vagn Jacobsen den 1. oktober ansat som direktør, en stilling han besad i tre år. I 1911 rejste han til København for at overtage en stilling på Carlsbergbryggerierne. C.J. Tranberg udnævntes til hans efterfølger. Han forlod bryggeriet i Ny leder blev J. Gotthelf Nielsen. J.G. Nielsen var direktør i 35 år indtil Han afløstes af Troels Friis, som kun var direktør i kort tid. 15. oktober 1951 blev Helge Wørmer direktør. Han ledede bryggeriet i 33 år og afløstes i 1984 af Ebbe Hansen. Som så mange andre provinsbryggerier måtte»carlsminde«også bukke under for konkurrencen. I 1992 ophørte bryggeriet med produktionen efter i nogle år at have været ejet af Albanibryggerierne i Odense. I dag er bryggeriet ombygget til kollegieboliger for Døveskolen. Det er lykkedes at fastholde præget af en produktionsvirksomhed i facaderne (fig. 5b). 84

7 Nyborg /11/07 10:49 Side 85 Nyborg Vuggestue På den grund i Blegdamsgade, hvor tidligere Nyborgladen lå (fig. 6a), opførtes i 1953 Nyborgs nye vuggestue. Vuggestuen blev taget i brug den 1. oktober 1954, og den fungerede som vuggestue i ca. 50 år. I 2005 besluttede Nyborg Byråd at nedlægge vuggestuen. Bygningen er nu solgt, og det er meningen at indrette ejerlejligheder i bygningen (fig. 6b). Materialskriverens hus For enden af Blegdamsgade, i den del der kaldes Krogen, ligger Materialskriverens hus med tilhørende ladebygning. Selve huset er oprindeligt bygget i årene (fig. 7a). Det har gennemgået flere ændringer og renoveringer. Senest blev det byfornyet i 1980 erne og fremstår i dag som en smuk, moderne ejendom. Huset ejes af boligforeningen Holmegården. Ladebygningen, der ligeledes er renoveret, blev i mange år anvendt som rejsestald og rebslageri. I dag anvendes laden som magasinbygning for Nyborg Museum (fig. 7b). 85

8 Nyborg /11/07 10:49 Side 86 Figur 1a. Stendamsgade ca I det lille hus til venstre åbnedes i 1854 den elektriske telegrafstation (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv). Figur 1b. Stendamsgade jan (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv / Erling Lundemann). 86

9 Nyborg /11/07 10:49 Side 87 Figur 2a. Slotsmøllen ca (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv). Figur 2b. Slotsmøllen jan (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv / Erling Lundemann). 87

10 Nyborg /11/07 10:49 Side 88 Figur 3a. Stendamsgade omk med vindmøllen på Kronprinsens Bastion. Møllen blev opført 1766 og nedbrændte Diligencen kører op mod Landporten (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv). Figur 3b. Stendamsgade aug (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv / Erling Lundemann). 88

11 Nyborg /11/07 10:49 Side 89 Figur 4a. Rasmus Wincklers købmandsgård på hjørnet af Stendamsgade og Blegdamsgade ca Den blev nedrevet 1918 og afløst af Ting- og Arresthuset (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv). Figur 4b. Ting- og Arresthus aug (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv / E. Lundemann). 89

12 Nyborg /11/07 10:50 Side 90 Figur 5a. Blegdamsgade 4 som brygger Carl Larsen i 1856 købte og lod indrette til hvidtølsbryggeri (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv). Figur 5b. Blegdamsgade»4«aug (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv / E. Lundemann). 90

13 Nyborg /11/07 10:50 Side 91 Figur 6a. Blegdamsgade før Ting- og Arresthusets opførelse (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv). Figur 6b. Vuggestue og børnehave (foto: aug Nyborg Lokalhistoriske Arkiv / Erling Lundemann). 91

14 Nyborg /11/07 10:50 Side 92 Figur 7a. Materialskriverens gård i Ravnekrogen ca (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv). Figur 7b. Materialskriverens gård aug (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv / Erling Lundemann). 92

15 Nyborg /11/07 10:50 Side 93 Figur 8a. Udsigt fra Blegdamsgade til Ravnekrogen ca (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv). Figur 8b. Samme vue aug (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv / Erling Lundemann). 93

16 Nyborg /11/07 10:50 Side 94 Ordliste Udfaldsport Poterne, sortie, skjult udgang fra en fæstnings indre gennem hovedvolden til voldgrav eller udenværker, beregnet til udfald mod en fjende under en belejring. Rebslager Håndværker som fremstiller,»slår«reb, tilvirker sejlgarn, trosser og kabelgods af hamp eller jute. Rebslagningen foregik på de lange reberbaner, sædvanligvis 1 1 /2 gang en kabellængde eller omkring 300 m. Materialskriver Forvalter, der førte opsyn med og regnskab over en institutions redskaber og materialer. Voldmester Befalingsmand, der havde tilsyn med (jordarbejder og beplantninger på) en fæstningsvold. Portefølje/Portefeuillevare Især om forskellige (læder)-varer, der tjener til opbevaring af mindre genstande, især papirer, brevtasker, skrivemapper, handskeetuier, cigarfoderaler o.l. Felbereder Håndværker, der tilbereder skind uden anvendelse af bark,»hvidgarver«. Proviantmester En person af høj rang (officer) som førte overopsyn med proviant og regnskab for institutionen. Kilde- og litteraturliste: Forhenværende kommunegartner Poul Herløv Dansk Handel og Industri, Bind II. Kulturhistorisk Forlag. Henningsen, Henning: Nyborg da voldene stod. Livet i en fynsk fæstningsby i 1800-årene. A/S Bryggeriet»Carlsminde«1981. Larsen, John Maalø: Stednavne i Nyborg Købstad. Eget tryk Nyborg Handelsstandsforening 50 års jubilæum august Eget forlag Ordbog over det Danske Sprog. Internetudgaven. Sørensen, John Kongsgaard: Svendborg Amts bebyggelsesnavne. Stednavneudvalget. Gad Staggemeier, Otto: Jordebog over Nyborg Købstad. 2. del. Fyens Stifts Bogtrykkeri

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k I underste etage er skif udstillinger med moderne og international kun I øvrige etager vise Hobro Kunstsamlin med 30 af Danmarks før kunstnere. I alt 1015 m 2 kunstudsti i 4 etager. Bies Bryghus - Fra

Læs mere

Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem.

Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem. Byvandring Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem. 1. Brandts Klædefabrik I hjertet af Odense - i Vestergade 73 - var der en lang tradition for fremstilling

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Søndergade og Sønder Mølle

Søndergade og Sønder Mølle Søndergade Her ses igen købmandsgården og lige efter denne ses Kannikegades udløb i Søndergade. Overfor købmandsgården ses Hotel Dagmar som det så ud omkring år 1908 før ombygningen. Bygningen der var

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning Rønne gamle elværk på hjørnet af Landemærket og Lille Madsegade, set fra nord, dec.2005 Navn Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt, Rønne Gamle Elværk. Adresse / matrikelnr.

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia.

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kære medlem Du og din ledsager inviteres hermed til foreningens arrangement i Fredericia. Med følgende program: LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kl.

Læs mere

Slangerupsgade forsvinder

Slangerupsgade forsvinder 10 Slangerupsgade forsvinder Lars Mørch Skynd dig, kom! Om føje år Slangerupsgade som en betonvæg står Dette omskrevne citat indrammer gruopvækkende nok den omvæltning, der foregår i disse år i Slangerupsgade.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Gammel milepæl før Rolfsted

Gammel milepæl før Rolfsted Gammel milepæl før Rolfsted 2016-1 1 Siden sidst. I år har vi haft en ny idé. Vi har vist nogle af vores gamle film på arkivet to eftermiddage i efteråret. Første gang handlede det om Anne Marie Pedersen,

Læs mere

Amaliegade København K

Amaliegade København K Smuk palæejendom med royale naboer Amaliegade 43 1256 København K Smuk palæejendon i Frederiksstaden Enestående lejemål Beliggende i roligt og royalt kvarter Mulighed for P-pladser i gård og nabogård Istandsættes

Læs mere

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

Blåvandshuk Lokalarkiv Ole K. Christensen Varde Museum Holger Grumme Nielsen Bevaringsforeningen for Varde Forsvaret

Blåvandshuk Lokalarkiv Ole K. Christensen Varde Museum Holger Grumme Nielsen Bevaringsforeningen for Varde Forsvaret Samlede indkomne bemærkninger til nedrivningsanmeldelse af bevaringsværdige bygninger (Stampemøllen) på Grærup Havvej 2A, 6840 Oksbøl samt partshøring i forbindelse med varslet 14)forbud mod nedrivning

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Poul Bo Larsens udstykning... 3 Drænene... 3 Bonderupgård... 4 Sommerlaget

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

Korsør Kalenderens Julehæfter.... hvad indeholder de? Hæfterne 1 til 7

Korsør Kalenderens Julehæfter.... hvad indeholder de? Hæfterne 1 til 7 Korsør Kalenderens Julehæfter... hvad indeholder de? Hæfterne 1 til 7 Artikler Året der gik og redaktionelle kommentarer er ikke medtaget i denne oversigt. Billedkunstnere og Korsør Alexia von Lode af

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Historien om Ladegården Engang kongens spisekammer

Historien om Ladegården Engang kongens spisekammer Åboulevard omkring 1870, set mod vest fra gadens begyndelse ved Søerne. Længst til venstre ses Ladegårdens hovedbygning. Broen fører over Ladegårdsåen til Ewaldsgade på Nørrebro. Næste bro i rækken var

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

Papirmagerne og Mundus familien.

Papirmagerne og Mundus familien. Papirmagerne og Mundus familien. Papirmagerne var oprindelig håndværkere med forbindelse til Tyskland, men omkring 1820 brød de danske papirmagere med de tyske laug og derefter havde papirmagerne ikke

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Maler. Dybbøl Mølle stadig. De fleste mennesker, der har DANMARK DEJLIGST

Maler. Dybbøl Mølle stadig. De fleste mennesker, der har DANMARK DEJLIGST DANMARK DEJLIGST Maler I dag er det vindmøllerne, der har vind i sejlene. Men Camping-Fritids Jan Hovard har søgt tilbage i den danske møllehistorie, og den er ikke mindre interessant. Dybbøl Mølle stadig

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

2takts bygning. Ca. 1911: L. P. Houmøller begynder at spekulere i 2takts dieselmotorer

2takts bygning. Ca. 1911: L. P. Houmøller begynder at spekulere i 2takts dieselmotorer 2takts bygning Tidslinje 1883: Produktionen af skibsmotorer i Frederikshavn starter med, at brødrene Jens og Lauritz Peter grundligger motorfabrikken Brdr. Houmøllers Jernstøberi i Søndergade. o Køber

Læs mere

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom Til salg Foreløbig præsentation af kontorejendom DOMMERGAARD BROGADE 3 5900 RUDKØBING Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

STAD. Torvet. beværtningen til 1912. Truk: Lystryk. Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

STAD. Torvet. beværtningen til 1912. Truk: Lystryk. Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 Torvet Postkort med forkert tekst forekommer også. Her er Grenaa kirke blevet til Gammel Købmandsgaard i Grenaa. Tryk: Maskinfremstillet fotokort. Udgiver: Vilhelm Hansens Bog & papirhandel. Grenaa. Eneret

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Rådhuspladsens historie

Rådhuspladsens historie Rådhuspladsens historie I middelalderen løb bymuren med Vesterport omtrent der, hvor vi finder Vester Voldgade i dag. Det er bymurens placering i forhold til byen, der er afgørende for, den plads der senere

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 143 For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Storegade Begyndelsen af Storegade set fra Torvet omkring 1909, med Vogels og Edv. Hansens ejendomme på hvert sit hjørne ud mod Torvet. Udgiver: W. K. F. 2715 Storegade ca. år 1908, til venstre nr. 6 Spare

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 51 1 Sammenfatning s brede, åbne rum

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Blegen/Køng Linnedfabrik

Blegen/Køng Linnedfabrik Blegen/Køng Linnedfabrik Ved Kronens salg af Vordingborg Rytterdistrikt i 1774 fulgte dele af Vintersbølle skov med til Øbjerggård gods i Køng, der blev købt af storkøbmand og konferensråd Niels Ryberg.

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Fra tingsted til rådhus

Fra tingsted til rådhus Fra tingsted til rådhus Mange af os har sikkert en lidt romantisk forestilling om, hvorledes vore forfædre, i hvert fald de af dem der var udpeget som byernes eller sognenes forhandlere, holdt rådslagninger

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Lillegade Længere nede af Lillegade kommer vi til Vestbanegade, og her ser vi Grenaa Vestbanegård. Vestbanegården i Grenaa blev indviet den 26. juni 1917, efter at Ryomgård Gjerrild fra 1911 var blevet

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

THEODORA HUS BILAG. Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II. September-oktober 2017

THEODORA HUS BILAG. Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II. September-oktober 2017 THEODORA HUS BILAG Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II September-oktober 2017 Teknik Teknik Teknik Terrasse 3.Sal Elevatorhus H ansens Gad e Terrasse

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Åboulevarden Aarhus C

Åboulevarden Aarhus C Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Åboulevarden 15-17 8000 Aarhus C Lyse lejemål med masser af plads God beliggenhed - direkte ved åen

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Sankt Andreas Kollegiet i Ordrup et katolsk kraftcenter

Sankt Andreas Kollegiet i Ordrup et katolsk kraftcenter Sankt Andreas Kollegiet i Ordrup et katolsk kraftcenter Kollegiet begynder i 1873 Midt i Ordrup mellem eksklusive villakvarterer og vest for Andreas Kirken ligger et stort bygningskompleks, som de færreste

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 29. april 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 29. april 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 8 Fraværende: Per Jespersen forlod mødet kl. 10.45 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Mail fra Jørn Terndrup blev drøftet. Forretningsorden tilrettes. 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet Intet

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Åboulevarden 15, 8000 Aarhus C

Åboulevarden 15, 8000 Aarhus C Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Åboulevarden 15, 8000 Aarhus C Lyst lejemål med masser af plads God beliggenhed - direkte ved åen Adgang

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Åboulevarden Aarhus C

Åboulevarden Aarhus C Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Åboulevarden 70 8000 Aarhus C Lyst lejemål med masser af muligheder God beliggenhed - direkte ved åen

Læs mere