design guide Kolding Kommunes brandinglogo LOGO6A_Bånd1-linjeLille_Rød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "design guide Kolding Kommunes brandinglogo LOGO6A_Bånd1-linjeLille_Rød"

Transkript

1 design guide Kolding Kommunes brandinglogo 1

2 visionens eget logo Logoet til Kolding Kommunes vision Vi designer livet er en kombination af Kolding-smiley en og visionen. Der refereres til dette logo som brandinglogoet, da det ikke må forveksles med Kolding Kommunes logo, som er kommunens primære logo. Det er Kolding Kommunes logo og designlinje der anvendes, når kommunen er afsender, men med tilføjelse af brandinglogoet hvor der er mulighed for implementering af dette. Brandinglogoet kan stå alene ved fx markedsføring af visionen, eller til formål hvor det ikke er afgørende at fortælle, at kommunen står bag. Brandinglogoet fortæller ikke direkte, at det er kommunen der står bag, og det bør som udgangspunkt anvendes som tilføjelse til og i forbindelse med Kolding Kommunes logo. farver Sort: 100% sort Orange: (samme farve som i Kolding Kommunes logo) Pantone 180 CMYK: 0, 76, 83, 11 RGB: 217, 89, 54 #d95936 Enkelte institutioner under kommunen, som i forvejen har deres egen visuelle identitet har dispensation til fast at køre med deres egen smiley-farve. Farvevariationer Hvis baggrundsfarven/-billedet som brandinglogoet skal placeres på gør standard-varianten i sort/rødt uegnet, er det tilladt at bruge en følgende tre variationsmuligheder: Negativ (hvid/rød) Brandinglogoet findes i en dansk og en engelsk version, og det skal altid placeres i vandret position. Her afviger brandinglogoet sig fra den oprindelige Kolding-smiley, som ofte bruges på højkant. Begrundelsen herfor er, at brandinglogoet i sin helhed, med teksten under, ikke egner sig til det. Dels er den mere kompakte form ikke god at få på højkant, og desuden går det ud over læsevenligheden. Sort (eller i gråtoner) Hvid 2 3

3 LOGO1TH_LS_POSrød LOGO3_1-linjeMellem_POSrød KOV_Emblem_RØD LOGO3_1-linjeMellem_POSrød Vi glæder os meget til at vise vore plejecentre frem til alle. Vi byder på rundvisning og fortæller om dagligdagen hvor medarbejdere, beboerne og pårørende er fælles om at skabe en tryg og velfungerende hverdag. Vi byder på sønderjysk kaffebord. Det er muligt at besøge flere plejecentre denne dag. Ved Åbent hus arrangementet møder du både ledelse og personale på plejecenteret. Alle er vi klar til at svare på spørgsmål om forskellighed, arrangementer, økonomi m.m. Vi glæder os til at se Jer, i et eller flere af følgende plejecentre: Teglgårdsparken, Kolding Toftegården, Jordrup Birkebo, Christiansfeld Sct. Hedvigsvej 5, 6000 Kolding Hovedgaden 28, 6064 Jordrup Birkevej 22, 6070 Christiansfeld Munkensdam, Kolding Kongsbjerghjemmet, Kongebrocentret, Tøndervej 102, 6000 Kolding Lunderskov Christiansfeld Reinholdts Bakke 27, Kongebrocentret 1-4, Olivenhaven, Kolding 6640 Lunderskov 6070 Christiansfeld Munkevænget 10, 6000 Kolding Vesterled, Vamdrup Vonsildhave, Kolding Kirsebærhaven, Kolding Ødis Byvej 6, 6580 Vamdrup Kløvervej 44, 6000 Kolding Kirsebærvej 4, 6000 Kolding LOGO8_Webbånd_Sort placering For at de grafiske elementer i form af kommunelogo og brandinglogo, ikke tynger visuelt, placeres de to logoer som udgangspunkt forskellige steder på et materiale. Eksempler/tryksager: Kommunelogo bag på og brandinglogo foran. Eller På bagsiden. Kommunens logo i den farvede vandrette bjælke, og brandinglogoet under bjælken og længst til højre. Eksempler/annoncer: Gør en aktiv forskel og bliv aktivitetsven Har du lyst til at bruge et par timer på at skabe gode oplevelser for ældre? Så bliv en del af det nye frivillige netværk af aktivitetsvenner i Kolding Kommune. Vi mangler nye aktivitetsvenner i hele kommunen, men aktuelt især i Vamdrup og Christiansfeld området. Som frivillig aktivitetsven skal du: Hjælpe ældre til at deltage i aktiviteter og sociale fællesskaber uden for deres eget hjem Støtte ældre i at få bevægelse ind i hverdagen Støtte ældre i at danne nye bekendtskaber og netværk Vi tilbyder dig to dages uddannelse, hvor du får viden, inspiration og redskaber. Minimum to gange om året inviterer vi alle frivillige aktivitetsvenner til et netværksmøde. Informationsmøde Tirsdag den 1. oktober kl på KUC, Ågade 27 i Kolding. Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning. Vil du vide mere? Se Alternativ kontakt Mads Kyed på tlf eller Lene Lebech på tlf Hele sommeren kan du møde design-campingvognen MKP Smutti på Design On Tour. Design On Tour viser nogle af alle de facetter, der findes af design i Kolding. Målet er, at du skal se, føle, mærke, lugte, høre og smage på design: Hvad det kan. Hvad det er. Hvilke planer Kolding har med det! I virksomheder, i kommunen, i forsknings- og uddannelsesverdenen, i kultur- og foreningslivet osv. I den kommende uge kan du møde Design on Tour her: Den september kan du være med til at design fremtiden for Kolding Bibliotekerne. Det sker her: Den 16. september: Lunderskov Bibliotek i åbningstiden Den 19. september: Christiansfeld Bibliotek i åbningstiden Den 23. september: Vamdrup Bibliotek i åbningstiden Vi håber, du kommer forbi til en kop kaffe og en snak! Se hele sommerens program på Trafikkursus for bilister fra 60 år Ældrerådet tilbyder, i samarbejde med Trygheds- og Trafiksikkerhedsrådet og Kolding Kørelærerforening, trafikkurser for bilister fra 60 år i henholdsvis uge 40 eller 41. Der tilbydes to former for kurser et teorikursus med efterfølgende kørsel sammen med en kørelærer og et kursus med kørsel på køreteknisk anlæg. Teorikurset skal bl.a. hjælpe med til at gøre bilister fra 60 år mere sikre i trafikken. Kurserne indeholder 3x4 timers teori og 2 timers kørsel i egen bil. Der afholdes to teorikurser. Første kursus afholdes i uge 40 og andet kursus i uge 41. Teoridelen afholdes mandag-onsdag fra kl Kørsel i egen bil aftales individuelt mellem kursisten og kørelæreren. Egenbetalingen for teorikurset er 550 kr. Kurset med kørsel på køreteknisk anlæg afholdes fredag den 4. oktober Man kan deltage på følgende tidspunkter , eller Egenbetalingen for køretekniskkursus er 350 kr. design on tour 13 -sådan designer vi livet Nærmere oplysning samt tilmelding skal ske til: Ældrerådsmedlem Karsten Barfoed på telefon i tidsrummet eller via mail til: profibermail.dk Du kan tilmelde dig mellem mandag den 23. september til fredag den 27. september Tilmeldingen sker efter først-til-mølle princippet. Kolding Kommune udbyder nu Tolbodgade 3-5 til salg. Salg af ejendommen sker i overensstemmelse med Ejendommen består af en smuk, klassisk bygning fra Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 24. juni og en moderne tilbygning i spændende arkitektur - i alt ca. 784 m2 med mange muligheder for domme. Tilbud indsendes på mail senest den 13. juni om offentligt udbud ved salg af kommunens ejen- køberen og med egne p-pladser på Vejl. pris kr. 6,5 mio. Markstakke på landbrugsjord Kolding Kommunes landbrugsafdeling støder jævnligt på problemer med opbevaring af komposteret kan overdækningen dog undlades, såfremt der ikke marken med henblik på udbringning inden 7 dage, husdyrgødning (dybstrøelse) i markstakke. Forkert er risiko for forurening af det omgivende miljø. opbevaring i markstakke kan medføre nabogener og Fra den 1. februar 2012 er krav om overdækning risiko for forurening af de omkringliggende arealer af dybstrøelse i markstak også omfattet af og grundvandet. Nedenfor fremgår de grundlæggende regler for opbevaring af dybstrøelse i markstakke. overholdelse af reglerne kan medføre træk i land- krydsoverensstemmelse (KO), hvorved manglende For en nærmere uddybning henvises til Kolding Kommunes hjemmeside brugsstøtten. Afstandskrav Hvad må lægges i markstak? Placering af markstakke skal overholde en række Der er et generelt krav om, at dybstrøelse skal have afstandskrav. Der skal bl.a. være minimum 30 meter et tørstof indhold på minimum 30 procent og skal til naboskel, 15 meter til offentlig vej og 15 meter til have lagt 3-4 måneder i stalden eller på en godkendt vandløb, dræn og søer. Der skal generelt sikres, at møddingsplads for at være tilstrækkelig komposteret placeringen af markstakken ikke medfører risiko for til at kunne opbevares i markstak. forurening af grundvandet eller afstrømning til søer, Generelt kan dybstrøelse fra kvæg- og fjerkræstalde vandløb eller dræn ved tøbrud eller regnskyl. opfylde ovenstående krav dog med visse undtagelser. velkommen til at kontakte Kolding Kommunes Land- Har du spørgsmål vedrørende markstakke, er du Fast gødning fra heste må ikke lægges direkte i brugsafdeling på tlf eller på markstak. Til trods for at tørstofprocenten ofte er kolding.dk over 30 procent, har dybstrøelsen ikke gennemgået en komposteringsproces før efter ca. 4 måneder. Husdyrgødning, som ikke opfylder kravet om at være kompostlignende, skal opbevares i godkendt beholder eller på en møddingsplads med afløb til opsamlingsbeholder. Overdækning Markstakken skal efter udlægning straks overdækkes. Overdækningen skal bestå af vandfast materiale fx. plastik eller presenning. Hvis stakken lægges i Invitation til Åbent hus markant bygning med central placering i kolding - som domicil eller investeringsejendom Operation forude? Vil du gerne minimere risikoen for komplikationer og genindlæggelse? Sine kan hjælpe dig med at håndtere dine udfordringer, så opgaven ikke bliver uoverskuelig, op til den Åbent i alle hus Kolding på kommunes plejecentre forestående operation. Kost, rygning, alkohol og motion kan være medvirkende til komplikationer og genindlæggelser. kommunens søndag d. 6. plejecentre oktober, kl Søndag d. Velkommen 6. oktober kl indenfor Få en henvisning til en uforpligtende samtale med: i de 10 plejecentre i Kolding Kommune. Fem af vore Vi byder plejecentre på rundvisning ligger i Kolding og fortæller by, derudover om dagligdagen har vi plejecentre Sygeplejerske hvor medarbejdere, i Lunderskov, beboerne Jordrup, og pårørende Ødis og Christiansfeld. er fælles Sine Rønde om at skabe en tryg og velfungerende hverdag. Fabricius Vi byder på sønderjysk kaffebord. tlf , Ved Åbent hus arrangementet møder du både ledelse og personale på plejecenteret. Alle er vi klar til at svare på spørgsmål om forskellighed, arrangementer, økonomi m.m. Vi glæder os til at se Jer, i følgende plejecentre: Teglgårdsparken, Kolding Munkensdam, Kolding Olivenhaven, Kolding Kirsebærhaven, Kolding Nye ledige stillinger Toftegården, Jordrup Undervisning og børnepasning Kongsbjerghjemmet, Lunderskov Lærerstilling med tysk Vesterled, Vamdrup SFO pædagog til Fynslundskolen Birkebo, Christiansfeld Kongebrocentret, Christiansfeld Handicap, psykiatri, social og sundhed Vonsildhave, Kolding (Kløvervej 44) Fem SSA er i skiftende vagter til midlertidige pladser på Egebo SSH, 28 timer til Teglgårdsparken Miljøsager Sygeplejerske med psykiatrierfaring til sygeplejen S2 Afgørelse Tre SSH er i skiftende vagter til midlertidige pladser Tillæg til miljøgodkendelse, Mølbrovej 6 og Vestermarksvej 1, 6070 Christiansfeld på Egebo Tre sygeplejersker i skiftende vagter til midlertidige Miljøgodkendelse af arealer, Anneksvej 34, 6052 Viuf pladser på Egebo Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand, Mosvig Vandværk. Kystvej 102, Binderup Strand, 6091 Bjert Administration og ledelse Studentermedhjælper til administration af facebook-siden comm on Offentliggjort på To Socialrådgivere til familierådgivningen syd Landzone Virksomhedskonsulent Landzonetilladelse til 30 meter høj mobilantennemast med to tilhørende teknikskabe, Langholt- Ernæringsassistent fortrinsvis til Service og rengøring gårdsvej 2, 6000 Kolding Olivenhaven Plejecenter Landzonetilladelse til opførelse af nyt hus efter brand, Skanderup Landevej 26, 6000 Kolding Se alle ledige job på Landzonetilladelse til udstykning, Egtvedvej 132, 6000 Kolding Offentliggjort på med en investering i kolding får du: Central placering i Danmark tæt på motorvejsnettet med E20/E45 og nærhed til det tyske marked. kom og vær med til præsentationen af koldings nye badeanlæg Det sker mandag den 30. september kl. 16 på Nordkajen i den indre havn (Overfor Godset). Borgmester Jørn Pedersen byder velkommen og arkitekt Mads Lund præsenterer badeanlægget. Herefter vil der være underholdning, musik og lidt godt til ganen. Badeanlægget står på selve kajen, og der vil være mulighed for at gå en tur hen ad broen. Badeanlægget er ét af fire vinderprojekter fra DR-konkurrencen Byg Det Op og DR vil være til stede og filme præsentationen. Kommunelogo øverste venstre hjørne og brandinglogo nederste højre hjørne. Det kan betyde at den sorte eller røde bjælke med kommunens webadresse i nederste højre hjørne undlades. design guide logo og brandinglogo Kolding Kommune 32 kommunens indsats i 2012 og 2013 ansøgning - årets friluftskommune kolding kommune 2013 Børne- og Uddannelsesforvaltningen Ålegården Kolding Bygningskomplekset er meget fleksibelt indrettet og kan både udnyttes som domicil eller investeringsejendom med kontorudlejning eller i en kombination. Bygningen er nem at tilpasse nye behov, hvor fx mindre kontorer kan sammenlægges til større lokaler. Ejendommen er placeret i centrum af Kolding, tæt på havnemiljøet, Design City, Kolding Åpark og det nye universitet. Bygningen ligger desuden tæt på Kolding Banegård, et p-hus med fri parkering og nem adgang til motorvejsnettet. Hvis ejendommen ikke sælges i udbudsrunden, er ejendommen fortsat til salg. salgsmateriale kan ses på Aftale om besigtigelse skal træffes med ejendomskonsulent Henning Dalmer på tlf.nr eller mail Stærkt erhvervsliv med store ambitioner, høj erhvervsservice og nye, visionære tiltag som Nordic Synergy Park og Design City. Mange højtuddannede kandidater fra de Videregående uddannelser, bl.a. Syddansk Universitet, Designskolen Kolding og erhvervsakademier. 4 5

4 placering Visitkort/brevlinje: Designmanualen er den overordnede rettesnor for kommunens materialer, og opsætningen af visitkort og brevlinje gør det svært at forene kommuneog brandinglogo i et roligt og harmonisk layout. Biler/køretøjer: Brandinglogoet kan tilføjes på køretøjer fx på bagrudestreamers eller lignende. Arbejdstøj: Brandinglogoet kan tilføjes på tøjet hvor det er muligt at integrere det på en pæn og harmonisk måde. kontakt Hvis du mangler svar på noget, eller du har et konkret eksempel du gerne vil have os til at kigge på, er du velkommen til at kontakte grafikeren i kommunikationsafdelingen på telefon eller på kolding.dk 6 7

5 8