Thora Center. - Center for Seksuelt misbrugte o.a. i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thora Center. - Center for Seksuelt misbrugte o.a. i Danmark"

Transkript

1 Thora Center - Center for Seksuelt misbrugte o.a. i Danmark Årsberetning

2 Bestyrelsens Beretning 1. Foreningens mål er at støtte og hjælpe mennesker, der er berørt af problematikken seksuelle overgreb. Foreningen søger gennem information og oplysning at medvirke til at forebygge seksuelle overgreb. Centret beskæftiger både lønnet personale og frivillige medarbejdere. 2. Thora Center har igennem flere år arbejdet på at udvikle en Hotline som retter sig mod børn og unge som forsvinder og som bliver misbrugt seksuelt. Denne Hotline er en del af et europæisk projekt og EU har derfor støttet dette projekt i 2012, således at vi har kunnet etablere et call center. 3. Bestyrelsen er meget taknemmelig for de kommuner som har støttet Thora Center med 18 midler. 4. Vi har desuden fået et samarbejde med Falck Øst som har været så velvillige at de har taget telefonen om aftenen og natten for os. 5. Opkaldene på Hotline er fortsat i vækst og der er et stigende behov for terapi og rådgivning i den forbindelse. Foreningen flyttede i august 2012 til nye og større lokaler i Holte, og personalet blev udvidet med en psykolog og projektleder, som primært skal varetage Hotline Også mange dygtige frivillige har medvirket til at få foreningen godt i gang i de nye lokaler, og det er generelt lykkedes at bibeholde foreningens høje faglige niveau. Årets resultat anses for tilfredsstillende, og der er udsigt til aktivitet på tilsvarende niveau i 2013 og På bestyrelsens vegne Lene Juhl Stener formand 2

3 3

4 Lederens beretning 2012 var året hvor Thora Center fik mulighed for at sætte fokus på projektet Hotline E.U. bevilligede midler til, at vi kunne etablere et call-center og ansætte medarbejdere. I første halvdel af året blev der ansat både lønnede og frivillige medarbejdere. Der blev afholdt kurser, samt indkøbt nye computere og telefoner. Udover besøg i Bruxelles med deltagelse i konferencer fik vi også besøg af præsidenten fra Missing Children Europe Francis Jacobs og generalsekretæren fra samme organisation Francis Herbert. Deres besøg i Danmark var med henblik på at deltage i møde med Socialministeren Karen Hækkerup. Den 25. maj afholdte vi den internationale Missing Children s Day i Lyngby. Det blev dejlig sol den dag, og næsten alle vore medarbejdere kom og deltog for at skabe opmærksomhed omkring Hotline Der fulgte andre events med i det år. For blot at nævne nogle få så deltog vi i Vedbæk Havnedag, og vi holdt åbent hus i Holte. Hen over sommeren gjorde vi klar til flytning. Lokaler var fundet i Holte, som både kunne rumme et call-center og Thora Center. Der blev lagt nye gulve, malet og rengjort. Nye møbler blev indkøbt, så det fremstod lyst og venligt. Det blev en vanskelig start for internettet fungerede ikke, og telefonerne virkede kun, når det passede dem. Der skulle adskillige besøg til af teknikerne, førend det kunne fungere. Det viste sig hurtigt, at dette kun var en af vore vanskeligheder. Kongevejen 340 som adressen er, var ikke kodet ordentlig ind på Google, så man blev sendt til Birkerød, bedre blev det ikke, at der over døren stod nummer 4

5 40 fordi 3-tallet var forsvundet. Alle disse faktorer var medvirkende til, at vore brugere ikke kunne komme i kontakt til os eller ikke kunne finde os. For Thora Center betød denne flytning, at vi fik nye store lokaler, hvor vore brugere synes, det var rart at være. Men hele året bar præg af, at vi dels brugte tid på at etablere vores projekt med Hotline , og dels at vi flyttede og havde så mange begyndervanskeligheder. Trods alle disse forhindringer lykkedes det at få tilknyttet mange dygtige mennesker, og vi fik fondsmidler, så vi kunne få udviklet materiale til information om Hotline Der er derfor al mulig grund til at rette en tak til alle de medarbejdere, som kæmpede for at det kunne lykkedes. Især skal der rettes en tak til Falck Øst, som gennem hele året hjalp os med at tage telefonen, så den kunne være døgn åben. En tak til vores bestyrelsesformand Lene Stener som kæmpede med vores budget og ansøgninger til fonde. En særlig tak til Marianne Blus som arbejdede for os både weekends og aften. Ikke mindst til projektleder Lone Kaas Ibsen som igennem den sidste halvdel af 2012 var en uvurderlig støtte i arbejdet. Af Bodil Dichow 5

6 Året der gik 2012 har været et spændende år for Thora Center med megen aktivitet og mange nye tiltag. Henvendelser til Thora Center Der er i 2012 modtaget og foretaget 6235 henvendelser. Med termen henvendelse forstås alle indgående og udgående opkald, mails samt personlige henvendelser af både brugerrelateret og administrativ karakter har været telefoniske henvendelser. Derudover har der været 71 beskeder på telefonsvareren, der er blevet lagt på 4 gange, og der har været 3096 henvendelser per mail. Breve er ikke talt med i opgørelsen. Der har været 200 personlige henvendelser, hvoraf de 40 har været personlige rådgivningssamtaler, og de resterende 160 har været behandlingssessioner i Thora Center. Grundet flytning og omstrukturering har det ikke været muligt at etablere værestedet, hvorfor der har været 0 henvendelser i

7 Tabel 1.1. illustrerer, hvordan kontaktformen for 2012 fordeler sig Rådgivning og behandling Thora Centers formål er at støtte og hjælpe mennesker berørt af den seksuelle overgrebsproblematik både ofre, krænkere og pårørende. Denne støtte og hjælp tilbydes både via telefonisk og personlig rådgivning. Derudover udføres der psykologisk behandlingsarbejde af både enkeltpersoner, par og familier. I første halvdel af 2012 har der ligeledes været en støttegruppe for mødre til børn udsat for seksuelle overgreb, og det er hensigten, at denne skal påbegyndes igen i Centeret har haft et lavere aktivitetsniveau end ellers i 2012 grundet lokalestørrelse, flytning, tekniske vanskeligheder samt personaleskift. Det til trods er det alligevel lykkedes Thora Center at nå sin målsætning om, at hjælpe mennesker berørt af seksuelle overgreb gennem rådgivning og behandling samt via oplysning, undervisning og medieomtale, hvor Thora Center fortsat har været med til at sætte seksuelle overgreb på dagsordenen. 7

8 Supervision Både ansatte og frivillige fik løbende tilbudt supervision. Derudover tilbød Thora Centers psykologer også supervision af andre faggrupper. Thora Center er flyttet til store nye lokaler i Holte I august flyttede Thora Center fra Lyngby til Holte i store dejlige, lyse lokaler. Bygningen ligger centralt overfor Holte Midtpunkt. Det er let at komme til med offentlig transport, og der er gode parkeringsforhold. Lokalerne er indrettet under hensynstagen til de mange funktioner, som Thora Center varetager herunder administration, telefonisk rådgivning, personlig rådgivning samt behandling. I forbindelse med flytningen har der været store problemer med etablering af telefonlinjerne samt adgang til internettet, hvilket har påvirket arbejdsindsatsen. Fredag den 5. oktober var der åbent hus for ansatte, frivillige, samarbejdspartnere og venner. Frivillighedsstrategi I 2012 har Bodil Dichow været medvirkende til at udvikle en ny frivillighedsstrategi i Lyngby- Taarbæk kommune. Thora Center har fået lavet en manual for 2013 I løbet af efteråret blev der udarbejdet en ny rådgivningsmanual for Thora Center. Ved opstart opfordres de frivillige til at gennemgå manualen, da den giver et godt indblik i organisationen og den daglige drift, samt præsenterer nogle af de situationer man som rådgiver kan komme ud for i både de telefoniske og personlige rådgivninger. Manualen er udarbejdet således, at den kan fungere som opslagsværk, hvor man også kan finde svar på nogle af de mere konkrete spørgsmål, 8

9 som mange brugere henvender sig med. Hensigten med manualen er, at man som frivillig skal føle sig bedre rustet til arbejdet i Thora Center, og den fungerer således som et supplement til de kurser, der tilbydes. Virksomhedsplan Der er derudover blevet udarbejdet en virksomhedsplan for Thora Center. Formålet med denne er, at Virksomhedsplanen skulle være et strategisk ledelsesinstrument, der kan benyttes til at udstikke pejlemærkerne for centrets kommende indsatser. Dermed synliggøres Thora Centers målsætninger for alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, således at alle har forudsætninger for at forstå og forholde sig til de anførte prioriteringer og indsatser. Besøg af Arbejdstilsynet I efteråret 2012 havde vi besøg af Arbejdstilsynet, som efterfølgende gav os en smiley på deres hjemmeside. Hotline I 2012 fik Thora Center midler fra EU's Daphnes program til etablering af et call- center og til oplysning om Hotline , som en service til alle EU borgere. Allerede i 2007 fastsatte EU bestemmelser (Kommissionens beslutning 2007/116/EF) for at sikre, at nummeret reserveres i hele EU til hotlines, hvor man kan melde forsvundne børn savnet, og hvor deres familier kan få hjælp og vejledning. I 2009 blev Thora Center tildelt nummeret i Danmark. Gennem 9

10 hele året har der således været fokus på dette projekt, og det lykkedes inden udgangen af 2012 at få etableret et velfungerende call- center med adresse i Holte. Som tabel 2 viser, har der i 2012 været 1832 henvendelser angående Hotline Med termen henvendelse forstås alle indgående og udgående opkald, mails samt personlige henvendelser af både brugerrelateret og administrativ karakter. Heraf har 262 været telefoniske henvendelser som vedrører rådgivning, interview, skoleopgaver og administration. Af disse har 15 været opkald direkte til Hotline i perioden oktober december Derudover har der været en telefonsvarerbesked samt 1568 henvendelser pr. mail. Breve indgår ikke i opgørelsen. Der har i 2012 ikke været nogen personlige rådgivninger forbundet med Hotline

11 Selve opstartsfasen af Hotline har været forbundet med mange skriftlige henvendelser, hvilket tabel 2.1. illustrerer. Disse henvendelser vedrører både administration samt informationsog oplysningstiltag, hvilket er helt afgørende for etableringen og synliggørelsen af tjenesten. Vi antager, at fordelingen vil ændre sig efterhånden, som kendskabet til Hotline vil blive mere udbredt, og flere vil gøre brug af den. Vi forventer ligeledes, at antallet af telefoniske henvendelse direkte til Hotline vil stige som følge af udbredt kendskab til tjenesten. 11

12 Vi har desuden arrangeret og/eller deltaget i 15 møder, 13 kurser og konferencer samt 4 events i 2012, hvilket nedenstående tabel 2.2. illustrerer. Ansatte, frivillige og praktikanter I forbindelse med varetagelsen af Hotline er der i 2012 blevet ansat en projektleder samt en psykolog til at varetage rådgivningen. Der er ligeledes blevet ansat mange nye frivillige i årets løb. De frivillige har forskellig uddannelsesmæssig baggrund, men de fleste er i gang med eller har en psykologisk relevant uddannelse. Aktiviteterne, som de frivillige varetager, spænder fra telefonisk og personlig rådgivning i Thora Center til oplysningsarbejde vedrørende Hotline Der har i 2012 været to virksomhedspraktikanter i Thora Center à 4 ugers varighed. De har bistået med opgaver i forbindelse med synliggørelsen af Hotline Den ene virksomhedspraktikant valgte efterfølgende at fortsætte som frivillig. 12

13 Missing Children s Day Den 25. maj havde vi i anledning af Missing Children s Day en stand i Likørstræde, Lyngby, hvor der blev hængt plakater op og delt informationsmateriale ud til forbipasserende. Folk var meget åbne og interesserede i problematikken omkring forsvundne børn, og børnene var glade for det legetøj, som Dantoy havde sponsoreret. Det Grønne Område skrev i denne anledning en artikel om Hotline og vores arbejde. Det lykkedes os også at få færdiglavet og offentliggjort vores nye hjemmeside til denne dag. Vedbæk Havnedag I samarbejde med Frivilligcenter og Selvhjælp Rudersdal deltog vi i august i Vedbæk Havnedag. Vi havde en stand, hvor vi delte Hotline postkort ud til forbipasserende. Fonde og ansøgninger I august og september blev der sendt ansøgninger til forskellige fonde, bl.a. til OAK Foundation Denmark, Lauritzen fonden, Nordisk Råd, Simon Spies Fonden og andre. OAK Foundation Denmark inviterede Thora Center til møde i november. Nordisk Råd har tilbudt at 13

14 støtte Hotline med at etablere samarbejde mellem de nordiske lande. Lauritzen Fonden har valgt at støtte Hotline økonomisk i forbindelse med informationskampagner. Hotline på Facebook I august kom Hotline på Facebook. Profilen opdateres af vores praktikanter og frivillige, som ugentligt lægger nyheder og informationer ud. Ved udgangen af året havde vi 90 venner. Målet er fortsat at få flere venner, som vil like og dele vores budskab. Derudover vil vi også selv like diverse organisationer for derved at skabe et viralt netværk. https://www.facebook.com/hotline Informationskampagne I september og oktober igangsatte Thora Center en informationskampagne af Hotline Der blev sendt informationsmaterialer ud: Postkort, visitkort og plakater til hele Danmark. Materialerne er sendt til skoler, biblioteker, frivilligcentre, læger, politi, socialrådgivere og andre. 14

15 Kunst Efteråret stod også i kunstens navn. Med Frivilligcenter og Selvhjælp Rudersdals projekt Foreningskunst Kunst i Forening gik 12 foreninger, 12 kunstnere og 12 forretninger sammen om at skabe et fælles synlighedsprojekt. På en auktion på First Hotel Marina blev de 12 malerier solgt til fordel for det frivillige arbejde. Derudover er der blevet trykt en kalender som et resultat af samarbejdet. Billedkunstner Zita Stiling Østergaard donerede maleriet Uden titel til Thora Center, og det blev udstillet i forretningen Sweetheartz i Nærum, inden det blev solgt på auktion og foræret til Thora Center, hvor det nu hænger. Maleriet viser på symbolsk vis en krakelering af noget. Webknapper Hotline og Thora Center har i forbindelse med fundraising fået lavet fundraising materiale samt webknapper til virksomheder. De er en etisk etikette, der viser omverden, at virksomheden tager socialt ansvar, når de støtter Thora Center og Hotline

16 Besøg af ny borgmester I november havde Thora Center besøg af Rudersdals nye borgmester Jens Ive. Han kom til frokost for at høre mere om Thora Center og Hotline Projektleder Lone Kaas Ibsens dejlige æblekage blev spist med stor lyst. Besøg i Bruxelles Ansatte og frivillige har aflagt Bruxelles flere besøg i løbet af I januar deltog daglig leder og bestyrelsesformanden i møder angående EU/Daphne-ansøgningen. I marts var der Generalforsamling i Missing Children Europe, og i maj fandt konferencen Closing the Gaps sted. I december var der både bestyrelsesmøde i MCE samt workshop om kampen mod seksuelle overgreb og seksuel udnyttelse af børn. Disse besøg har alle givet rig mulighed for at udveksle erfaringer og kontakter med andre ligesindede europæiske organisationer, samt har bidraget til viden, inspiration og refleksion. 16

17 Besøg fra Bruxelles I marts havde Thora Center besøg af præsidenten, Sir Francis Jacobs, og generalsekretæren, Francis Herbert, fra Missing Children Europe i anledning af Danmarks EU-formandskab. Udover deltagelse i en EU-konference blev der også afholdt møde med Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup for at gøre opmærksom på relevansen og vigtigheden af Hotline Samarbejde med Falck Øst Også i 2012 er der blevet afholdt møder med Falck Øst for at sikre et fortsat godt samarbejde. Deres hjælp med at tage opkald til Hotline er altafgørende i perioder, hvor der er problemer med telefonlinjerne, samt uden for Thora Centers åbningstid. Vidensdeling Udover at besvare opkald og skabe opmærksomhed omkring Hotline består en stor del af opgaven også i at skabe viden omkring udsatte børn og dele denne i forskellige fora. I 2012 er der således blevet researchet i forhold til at skrive en artikel om Hotline til offentliggørelse i Psykolog Nyt i Der er derudover blevet samlet informationer om afhøring af børn både nationalt og internationalt, da Bodil Dichow er ansvarlig for området Child Justice i MCE bestyrelsen. Hun har derudover deltaget i en igangværende EU-undersøgelse om netop forsvundne børn. 17