Indledning: Denne rapport fortæller om de erfaringer og fremskridt ReGen gruppen gjorde i løbet af de første to projekt uger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning: Denne rapport fortæller om de erfaringer og fremskridt ReGen gruppen gjorde i løbet af de første to projekt uger."

Transkript

1 Indledning: Denne rapport fortæller om de erfaringer og fremskridt ReGen gruppen gjorde i løbet af de første to projekt uger. Uge 6: Design. I uge 6 fik vi besøg af Petter Øyan fra Højskolen i Østfold som underviser i industrielt design. I ugens løb, skulle vi ved hjælp af værktøjer fra Petter designe projektet. Projektet fik en langsom og yderst forvirrende opstart fordi alle deltagere havde regnet med at der lå en færdig problemstilling klar. I stedet fik vi at vide at vi selv måtte definere en sådan hvilket vakte en del frustration og forvirring hos de fleste. En forvirring der først i denne sene del af forprojektet, uge 7, er begyndt at lægge sig. En af de arbejdsmetoderne vi tog i brug var brainstorming ved hjælp af post-its. Metoden viste sig at være yderst effektiv. Ikke kun fordi, at det var nemt at flytte rundt på sedlerne og strukturere dem, men fordi at gruppen blev nød til at arbejde sammen for at løse opgaven og derved fik klargjort hvilke holdninger og forventninger de enkelte havde til projektet. Gruppen tog udgangspunkt i en brainstorm om de enkeltes forventninger til projektet og fik derigennem opsat et skema over hvilke interesseområder gruppen ville arbejde med i løbet af projektet. Herefter delte gruppen sig op i små grupper for at indhente information og skabe et bedre grundlag for at designe projektet. Grupperne undersøgte henholdsvis helse, miljø, sikkerhed og jurastik, projektimage og accept, økonomi og forskellige former for grøn energi produktion. Petter instruerede om hvordan vi gennem vores informationssøgning skulle finde eksterne ressourcer vi kunne bruge gennem hele projektet. Denne proces gav gruppen en ide om hvor vi burde lægge vores fokus gennem resten af projektet og hvilke områder vi burde overlade til mere kompetente personer. Helse, miljø, sikkerhed og jurastik viste sig at være et meget stort og komplekst emne som gruppen har valgt kun overfladisk at tage hensyn til i løbet af semestret. De økonomiske overvejelser valgte vi ikke at undersøge nærmere, men at holde som en bagtanke under konceptudviklingen. 1/5

2 På baggrund af yderligere brainstorms fandt gruppen frem til et produktkoncept, mission statement og product concept, se næste afsnit. Sidst på ugen blev ansvarsområder delt ud: Gruppeleder: Sekretær: PC ansvarlige: Opdatering af tidsplan: Kirstin Troels Nils Erik Bjørn Eirik Michael Birk Alle poster besættes kun for en periode. Fredag den 10. februar fik vi udarbejdet Mission Statement og Product Concept. Mission Statement ReGen arbejder innovativt med fleksible koncepter indenfor anvendelse af vedvarende GReen energi i en international sammenhæng. Med fokus på modulbaserede løsninger ønsker vi at udbrede anvendelsen af vedvarende energikilder. Vores produkter relaterer til både den private og den offentlige sektor og vi ønsker desuden at produkterne skal kunne anvendes i undervisningsmæssig sammenhæng. Projektet er startet af Nordex i år 2006 med det formål at stimulere kendskabet til vedvarende energi i kystnære områder. Product Concept ReGens mål er at udvikle en modulbaseret, mobil kraftstation til alternativ energiproduktion gennem vind, vand og sollys. I løbet af projektet vil der blive afsat ressourcer til forskning i lagring af denne energi. Den benyttede energitype og produktets størrelse tilpasses behovet ud fra klimaet og forbruget i det konkrete område. Systemet bygger på let og hurtig installation med minimum vedligeholdelse. Der lægges stor vægt på fleksibilitet og et bredt anvendelsesområde. Mulighederne spænder fra fast installation til midlertidig installation i kriseramte områder og kan anvendes på havet i kystnære områder såvel som på land. Gruppen nåede til enighed om at dette projekt ikke skal slutte ved semesterets slutning. I stedet vil vi i forsøge at skabe en innovativ og kreativ stemning hvor alle fremtidige projektdeltagere skaber nye produktkoncepter med det formål at stimulere kendskabet til grøn energi, uanset hvilket felt de beskæftiger sig med. Vi vil desuden i løbet af projektet formulere flere relaterede problemstillinger som kan tages op af f.eks. design-, jura- eller økonomi studerende. Vi ønsker desuden et produkt design der appellerer til brugeren med et såkaldt must have image. Designet kan på et senere tidspunkt eventuelt udskrives som et delprojekt for designstuderende. 2/5

3 For at udnytte vores kreative evner brugte vi en metode fra The Art of Innovation af Tom Kelley: A Method to our Madness. Metoden er som følger: 1. Understand fase. Gør et forsøg på at forstå mulighederne i de relevante teknologier. Tag beslutninger på et tyndt grundlag, disse beslutninger kan revideres senere i projektforløbet hvis ny viden argumenterer herfor. I denne fase valgte vi at søge info over store overordnede aspekter af projektet såsom økonomi, juristisk, image og de tekniske muligheder for opbygning af det endelige produkt. 2. Observe fase. Observer de kommende brugere. Hvilke krav har de og hvad synes de godt om? Da vi ingen fast brugergruppe har er dette punkt endnu ikke fulgt udført. I stedet har vi indtil videre fokuseret på hvad der skal til for at vores produkt bliver anvendeligt og enestående på markedet. 3. Visualize fase. Lav tegninger og modeller til at visualisere tanker. Vi har allerede lavet mange forslag til forskellige opstillinger, disse hænger i lokalet og skaber en hyggelig og kreativ atmosfære. 4. Evaluate and refine fase. I denne fase bliver de mindre gode idéer sorteret fra. Man skal passe på ikke at blive for opsat på ideerne, da det på dette stadie er vigtigt at produktet bliver forbedret. Denne fase håber vi at starte og afslutte i løbet af uge Implement. Produktet sættes i produktion Vi er ydermere blevet inspireret af historien om B&O s stereo pickup hvor designeren E. Rørbæk Madsen konstruerede en pickup uden nogensinde at have set én. Resultatet blev unikt! Gruppen har før diskuteret om man skulle få inspiration fra for eksempel en børnehave/skoleklasse, men gik fra ideen igen. Med inspiration fra B&O s pickup konstruering kunne det være spændende at lade design studerende komme med forslag til udformningen af produktet udfra vores produkt koncept. Udfra vores egne og de designstuderendes ideer, kan det endelige resultat designes af Muova, et finsk designcenter vi har etableret kontakt med. Designet skal give en sådan kvalitet, at produktet bygger bro mellem begreberne teknik og kunst 1 og udnytte materialet til grænsen af dets muligheder 2. Kraftstationen skal bygges på kendte teknikker, men i ny kombination 3. Uge 7: Projektmanagement og sikkerhed. Uge 7 blev brugt til at gennemgå projektmanagement og sikkerhed. Gruppen fik besøg af Roar Haltvik en sektorleder for elektro- og datateknik fra Højskolen i Sør-Trøndelag. Vi fik en gennemgang af hvordan et forprojekt gennemgås, en rapport opbygges og standardiseres, samt gode råd til mødeindkaldelse og dagbogsskrivning. I den sammenhæng har vi valgt at nedsætte to ansvarlige for rapport opbygning og indhold i løbet af uge 8. Roars foredrag varede ca. 2 timer pr. dag, den resterende tid blev brugt på gruppearbejde. 1 Citat: side 8 >Innovation via Design< af Dansk Design Center Citat: side 28 >Innovation via Design< af Dansk Design Center Citat: Side 40 >Innovation via Design< af Dansk Design Center /5

4 Mandag lavede vi brainstorm over projektoplæg, hvorefter vi gik ud i grupper fordelt på kommunikation og projektstruktur. Igen blev ansvarsområderne fordelt: Ansvarlig for kommunikation: Ansvarlig for projektstrukturen: Christian Troels Kommunikationsgruppen har i ugens løb fået oprettet grupp , lavet visitkort, navneskilte til møder, lavet diverse plakater til promovering af ReGen og påbegyndt en hjemmeside. Gruppen har haft en travl uge da de har skullet forberede præsentation af ReGen til messen på Yrkenhögskolan Sudväst. Grupp Hjemmeside Hjemmesiden er ikke færdiggjort, men har deadline fredag d. 24. februar. Strukturgruppen fik lavet struktur på en tidligere brainstorm omkring produktet. Struktureringen endte op i 4 overskrifter: Modul, sikkerhed, anvendelse og udseende. To mand blev sat på hver overskrift til informationssøgning. Under struktureringen var gruppen kommet frem til at lave en andelsbaseret løsning i stedet for katastrofe beredskab. Dette konfliktede lidt med vores Product Concept og der opstod diskussion i hele gruppen. Tirsdagen gik med konflikt løsning, da der var uenighed i projektets formål. Gruppen nåede til enighed sidst på eftermiddagen om at lægge fokus på at lave et produkt der promovere vedvarende energi, frem for et rent profitabel produkt. Gruppearbejdet blev forsinket, men gruppen har ligeledes fastsat deadline fredag d. 24. februar. Energidagen i Ekenäs, messen, forløb godt. Kommunikationsgruppen havde fået lavet et godt stykke arbejde. Vores stand blev pyntet med plakater og præsentation af ReGen samt info om gruppens ressourcer på power point. Gruppen lånte den vertikale vindmølle fra skolen således vi havde noget at vise frem og vække folks interesse. Dagen gik med at høre foredrag, skabe kontakter og finde inspiration fra andre stande. Evaluering. I de sidste to uger har gruppen fået værktøjer til opstart af projektet. Der har været mange gode inputs og gruppen er specielt glad for brainstorming for derefter at gå i små grupper og arbejde. De små grupper er vigtige for effektiviteten i projektet. Det har vist sig, at hver gang der skal arbejdes i 9 mandsgruppen går diskussionerne i ring og gruppen i stampe. En ting som har været knap så godt er den indblanding, der til tid har været, når der er opstået konflikter. Gruppen er enig om vigtigheden i at vi selv får løst disse konflikter. Vi skal have lov og tid til at arbejde selvstændigt uden for mange forstyrrelser udefra. Vi mangler alle en følelse af at det er os der styrer projektet fordi der hele tiden laves ændringer vi ikke kan kontrollere. Ideen med en ny gæstelære om ugen er i princippet god nok, men formålet med besøget skal være af relevans for vores projekt. Overfladiske inputs vil i fremtiden blive stoppet! Vi har også erfaret at der ikke er grund til altid at samle hele gruppen til et møde, vi udnytter ressourcerne bedre hvis kun få folk tager af sted og repræsenterer gruppen som helhed. 4/5

5 Aftaler og Ressourcer i ugernes løb: Aftaler Torsdag Energimesse i Ekenäs, stille stand med vores koncept: Mission statement og produkt koncept Fredag Møde med Byggemessen, Vasa 2008 Mandag Levere rapport til Petter Øyen, HIØ og Roar Haltvik, HIST Tirsdag Investor møde med Jan Teir Fredag Møde med Merinova klokken Kontakt personer/foreninger: Martha Melhus, Oljedirektoratet, Norge, Hans Spilde, Petroleumtilsynet, Norge, John Smith, Metrologisk inst, Norge, Jan Asle Olseth, Geofysisk institut UIB, Norge, Ken Jensen, Dansk solenergi, Bølgekraft foreningen, Danmark, Vestas, Danmark: Michael Bendtsen, Automation Smart Houses, SYH 5/5