BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION"

Transkript

1 Hæfte om BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION 4. april 2011

2 FORORD AF ERIK THORSTED, SEKRETARIATSCHEF I FONDEN FOR SOCIALT ANSVAR OG NATTERAVNENES LANDSSEKRETARIAT Det var med stolthed, at Fonden for Socialt Ansvar i efteråret 2010 tog imod en invitation fra Bydelsmødrenes interim styregruppe, om at indgå i arbejdet med at forberede en forankring og fremtidssikring af de mange Bydelsmødre-projekter. Bydelsmødrene udfører et vigtigt integrationsarbejde, som har betydning for samfundet. De har allerede opnået gode resultater og det bliver spændende at følge arbejdet på tæt hold. Fonden for Socialt Ansvar er en almennyttig, ikke erhvervsdrivende fond, der nok er bedst kendt for at være det juridiske og finansielle bagland for Natteravnene. Og det var netop den måde, som Natteravnene er organiseret på, styregruppen fandt interessant. Natteravnene er et godt brand. Det bygger på et pakketilbud næsten som et franchisekoncept, hvor man fra centralt hold kan levere et sæt materialer, som er best practice af materialer, undervisning og rådgivning, som stilles gratis til rådighed for de frivillige, som benytter det lokalt. Det er således Natteravnenes Landssekretariat, der står for den overordnede fundraising og afholdelse af landsmøder og kompetence udvikling. Samtidig med at de godt 250 lokale foreninger har deres eget demokrati og særpræg indenfor de aftalte rammer. De projekter, som Fonden for Socialt Ansvar faciliterer, er også karakteriseret ved, at midlerne overvejende kommer fra det private erhvervsliv og andre fonde. En metode, som det også er håbet, kan være med til at fremtidssikre og udbygge Bydelsmødre-projekterne. Fondssekretariatet, hvor også den Københavnske del af Bydelsmødrenes landssekretariat har til huse, glæder sig til samarbejdet med den styregruppe, som vælges på det stiftende landsmøde 23. marts. Efterfølgende skal landssekretariatet hurtigst muligt udbygges med en konsulent i provinsen. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDLEDNING 4 HISTORIEN BAG 5 ORGANISATIONSMODEL 6 FORMÅL OG OPGAVER 7 STIFTENDE LANDSMØDE 8 VEDTÆGTER 9 SAMARBEJDSAFTALE 14 PAKKE TIL MEDLEMMER 15 3

4 INDLEDNING Den 23. marts afholdtes det stiftende landsmøde for Bydelsmødre. Her fremlagde interim styregruppen deres tanker om en landsorganisation for Bydelsmødre under Fonden for Socialt Ansvar. Målet for dagen var at stifte Bydelsmødrenes Landsorganisation og få valgt en styregruppe, som målrettet arbejder på den videre etablering af Bydelsmødrenes Landsorganisation. På dagen fik deltagerne mulighed for at diskutere tankerne bag og sætte deres præg på Landsorganisationen. Dette hæfte præsenterer de centrale dokumenter, som blev diskuteret og vedtaget på det stiftende landsmøde for Bydelsmødrenes Landsorganisation den 23. marts Det var en spændende dag, hvor 20 projekter i fællesskab stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Venlig hilsen Interim styregruppen Marie Ingeman Sørensen Helhedsplanen i Vollsmose, Odense Randi Bang Rønning Helhedsplanen i Vollsmose, Odense Nimet Topcu, Dansk Flygtninge Hjælp, Århus Rikke Skovfoged, Kultur- og fritidsforvaltningen, København Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Landssekretariatet for Bydelsmødrenes Landsorganisation 4

5 HISTORIEN BAG BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION Med inspiration fra det tyske koncept Stadtteilmütter etablerede Integrationsministeriet i 2007 en pulje til støtte af Bydelsmødre-projekter. Og siden de første Bydelsmødre blev uddannet i Vollsmose i Odense i 2008 er der sket meget for Bydelsmødrene og Bydelsmødreindsatsen i Danmark. Nu er der godt 21 projekter og ca. 300 uddannede Bydelsmødre i Danmark. Alene i Århus, Odense og København har Bydelsmødrene i den første periode besøgt op mod 1500 kvinder. Integrationsministeriet, Socialministeriet, en række kommuner og lokale boligorganisationer har støttet Bydelsmødre-projekterne i de første år. Ifølge en evalueringsrapport som Center for Boligsocial Udvikling udarbejdede til Integrationsministeriet i foråret 2010 har projekterne vist gode resultater. De opfylder en væsentlig del af initiativets formål; nemlig at give de besøgte mødre viden om fx danske samfundsforhold, børneopdragelse, sundhed og kost, rettigheder og pligter i samfundet. Hertil kommer, at de Bydelsmødre, der varetager kontakten, har et stort personligt udbytte af deres arbejde. Bydelsmødrene har blandt andet opnået større viden og bedre danskkundskaber. Endelig konkluderer evalueringsrapporten, at Bydelsmødrenes selvværd og samfundsmæssige engagement er vokset væsentligt. Integrationsministeriet, de involverede kommuner, boligorganisationer og NGO er har også en meget positiv opfattelse af de igangværende projekters effekt. Med forholdsvis beskedne midler er det lykkedes at igangsætte vigtigt integrationsarbejde over for en gruppe udsatte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som myndighederne ellers har vanskeligt ved at komme i kontakt med. Det som blandt andet gør idéen om Bydelsmødre så stærk, er udgangspunktet i, at kvinder hjælper kvinder til at hjælpe sig selv. Bydelsmødre-projekterne i Danmark står nu overfor forankringsfasen, idet midler fra diverse puljer løber ud. Derfor tog Integrationsministeriet i 2010 initiativ til, at der blev nedsat en arbejdsgruppe (interim styregruppe) bestående af projektledere fra Odense, Århus og København. Foreløbige resultater af denne gruppes arbejde er: Bydelsmødre-konferencen i efteråret 2010 på Nationalmuseet. 150 Bydelsmødre, projektledere og andre samarbejdspartnere deltog. Etableringen af en hjemmeside Hvor information om Bydelsmødreprojekter i Danmark er samlet. Hjemmesiden vil blive hjertet i Bydelsmødrenes Landsorganisation. Forarbejdet til det stiftende landsmøde, som blandt andet har bestået i at udvikle Bydelsmødrenes Landsorganisation under Fonden for Socialt Ansvar med forbillede i Natteravnene. Et landssekretariat er etableret under Fonden for Socialt Ansvar, og en koordinator er ansat med støtte fra Københavns Kommune. 5

6 ORGANISATIONSMODEL Den organisationsmodel interim styregruppen præsenterede på konferencen i efteråret 2010 og som de har arbejdet videre med siden, tager som sagt udgangspunkt i Natteravnene. Der er mange grunde til at vælge den model. Nogle af fordelene er: Et stærkt fælles brand (bedre mulighed for synliggørelse og udbredelse) Den høje grad af selvstændighed det enkelte projekt har Opsamling af viden og erfaringer et sted Central rådgivning En række ydelser til de lokaler projekter Fremtidssikring i Danmark Idéen er, at Bydelsmødrenes Landsorganisation etableres som et netværk af selvstændige Bydelsmødre-projekter, foreninger eller netværk i Danmark, der frivilligt tilslutter sig en samarbejdsaftale med Bydelsmødrenes Landsorganisation. Lokalt kan Bydelsmødrene være organiseret på mange måder. De kan være knyttet til en boligsocial helhedsplan, et medborgercenter, et kvindehus, sundhedsplejen, en ngo, fungere som frivillig forening mulighederne er mange. Det som er fælles for alle medlemmer af Bydelsmødrenes Landsorganisation er, at de bevarer deres lokale selvstændighed og tilbydes en række ydelser (se side forslag til Opgavefordeling mellem medlemmer og Bydelsmødrenes Landsorganisation og forslag til Pakken til medlemmer). Nedenstående model illustrerer interim styregruppens idé om organisering: 6

7 FORMÅL OG OPGAVER FOR BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION Det overordnede formål med etableringen af Bydelsmødrenes Landsorganisation er at sikre Bydelsmødre-indsatsen fortsætter, udvikles og styrkes. De konkrete mål for Bydelsmødrenes Landsorganisation er, at der ved udgangen af 2012 er: Sikret en organisatorisk forankring af Bydelsmødrene i Danmark. Etableret et landssekretariat, som samler erfaringer og viden på området og formidler dette videre til de lokale Bydelsmødre, så Bydelsmødre-indsatsen fortsat udvikler sig og styrkes. Sikret en platform for synliggørelse af Bydelsmødrene og deres arbejde, så kendskabet til Bydelsmødre hele tiden øges. Sikret en platform for større udbredelse af konceptet. Disse fire mål opnås blandt andet ved, at Bydelsmødrenes Landsorganisationen: Etablerer en organisationsmodel som sikrer faglig og finansiel forankring for de lokale Bydelsmødre-projekter, foreninger og netværk. Videreudvikler indholdet i Bydelsmødre-konceptet og dermed får uudnyttede potentialer i spil. Samler best pratice og formidler dette. Synliggør Bydelsmødre-indsatsen. Udbreder Bydelsmødre-konceptet til flere boligområder og byer i landet. Jeg har fået redskaber til opdragelse i forhold til mine egne børn. Mit humør er blevet helt anderledes. Jeg er glad og fungerer, og det betyder også, at mine børn ser anderledes på mig. Nu er jeg ikke bare en ældre syg kvinde, der ikke kan noget. Nu har jeg en rolle i samfundet. Citat af Bydelsmor, evalueringsrapport, Center for Boligsocial Udvikling 7

8 STIFTENDE LANDSMØDE DAGSORDEN 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af vedtægter 5. Valg til styregruppe 6. Evt. KANDIDATER Ifølge vedtægterne 5 stk. 1 og 2 vælges der op til 5 ordinære og 2 suppleanter på landsmødet. Opstillede kandidater og valgte medlemmer af styregruppen: Opstillede Kandidater Nimet Topcu, interim styregruppen, Århus, Kolding Lotte Siert Larsen, Sjælør, Kgs Enghave, Akacieparken, København Rikke Skovfoged, interim styregruppen, København Urszula Potas, Lundtoftegade, København Gitte Larsen, Dianavænget, Odense Suzan Saygili, Ishøj Tagharid, Nørrebro, København Nazek El-fil, Kalundborg Louise Gyldenkrone, Fredericia Valgt til styregruppen Nimet Topcu, interim styregruppen, Århus/Kolding (2 år) Lotte Siert Larsen, Sjælør, Kgs Enghave/Kbh (2 år) Rikke Skovfoged, interim styregruppen, København (1 år) Urszula Potas, Lundtoftegade/Kbh (1 år) Gitte Larsen, Dianavænget/Odense (1 år) Suzan Saygili, Ishøj (suppleant) Tagharid, Nørrebro, København (suppleant) De to kandidater med flest stemmer blev valgt til styregruppen for to år. De tre kandidater med næst flest stemmer blev valgt for et år og er således på valg til landsmødet Suppleanter vælges altid for et år af gangen. 8

9 VEDTÆGTER FOR BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn: Bydelsmødrenes Landsorganisation 2. Organisationens hjemsted: Pasteursvej 2, 1799 København V 2 Organisationen 1. Bydelsmødrenes Landsorganisation er en privat organisation. Organisationen er foreløbig for perioden frem til den 31. december 2012 placeret under den almennyttige non-profit fond: Fonden for socialt ansvar. 3 Organisationens vision, formål og mission 1. Bydelsmødrenes Landsorganisation arbejder ud fra visionen om, at alle kvinder og deres familier med etnisk minoritetsbaggrund eller kvinder, som er socialt isolerede får den hjælp og viden, de har behov for, så de kender deres muligheder, rettigheder og pligter og kan blive aktive medborgere i deres lokalsamfund. 2. Bydelsmødrenes Landsorganisations formål er at støtte og rådgive etablerede og nye Bydelsmødre-projekter, foreninger og netværk. 3. At indsamle viden og erfaringer med henblik på at videreudvikle og styrke Bydelsmødre-indsatsen på landsplan. 4. At udbrede kendskabet til bydelsmødre og deres resultater. Dette sikres ved at Bydelsmødrenes Landsorganisation: 4 Medlemmer Etablerer en organisationsmodel som sikrer faglig og finansiel forankring for de lokale Bydelsmødre-projekter, foreninger og netværk. Videreudvikler indholdet i Bydelsmødre-konceptet og dermed får uudnyttede potentialer i spil. Samler best pratice og formidler dette. Synliggør Bydelsmødre-indsatsen. Udbreder Bydelsmødre-konceptet til flere boligområder og byer i landet. 1. Medlemmer: Bydelsmødrenes Landsorganisation er åben for Bydelsmødre-projekter, foreninger og netværk som arbejder med/som bydelsmødre. Medlemmerne skal tilslutte sig Bydelsmødrenes Landsorganisations værdigrundlag og vedtægter. Hvert medlem 9

10 indgår en samarbejdsaftale med Bydelsmødrenes Landsorganisation omkring opgaver og ansvarsfordeling. Alle repræsentanter hat taleret, hvert medlem har en stemme ved det årlige landsmøde. 2. Støttemedlemmer: Bydelsmødrenes Landsorganisation kan også optage støttemedlemmer, som ikke kan, eller ikke ønsker at deltage som Bydelsmor eller på anden måde være aktiv, men som tilslutter sig Bydelsmødrenes Landsorganisations værdigrundlag og vedtægter. Støttemedlemmer har taleret men ikke stemmeret ved det årlige landsmøde. 3. Det er den demokratisk valgte styregruppe som afgør, hvem der kan optages i Bydelsmødrenes Landsorganisation. 4. Når man som Bydelsmødre-projekt, forening eller netværk har tilsluttet sig en samarbejdsaftale med Bydelsmødrenes Landsorganisation og denne er godkendt af styregruppen, er man medlem af Bydelsmødrenes Landsorganisation. 5. De medlemmer, der tilslutter sig Bydelsmødrenes Landsorganisation, bevarer fortsat selvstændighed og tilbydes samtidig et antal ydelser gennem sekretariatets konsulenter i form af bl.a.: a. Vejledning i metoder til rekruttering af frivillige b. Pakkeløsning med råd om best practice vedrørende undervisning af de frivillige, materialer, metoder og værktøjer til formidling. c. Oplæg om hvilken indsats der skal til, for at opnå de ønskede resultater d. Landsdækkende erfaringsudveksling e. Hjælp til lokal fundraising 6. Hvis et Bydelsmødre-projekt, en forening eller et netværk modarbejder Bydelsmødrenes Landsorganisations vedtægter eller formål eller ved brud på samarbejdsaftalen, vil samarbejdet mellem Bydelsmødrenes Landsorganisation og medlemmet ophøre. Landsmødet træffer afgørelse efter indstilling fra styregruppen. 5 Styregruppen 1. Den politiske ledelse af Bydelsmødrenes Landsorganisation varetages af en demokratisk valgt styregruppe med op til fem (5) ordinære medlemmer og 2 suppleanter. Styregruppe vælges på det årlige landsmøde. Ordinære medlemmer vælges for to år af gangen. 2 vælges i ulige år, 3 vælges i lige år. Afgangsordenen bestemmes ud fra den rækkefølge, de er valgt ind i styregruppen. På det først kommende landsmøde efter det konstituerende landsmøde i 2011 bliver 3 ordinære medlemmer siddende og 2 ordinære medlemmer er på valg. Formanden skal af hensyn til en vis kontinuitet i arbejdet være blandt de 3, der bliver siddende endnu et år. 10

11 2. Suppleanter vælges for et år af gangen. 3. Styregruppen konstituerer sig med en formand og en næstformand. 4. Styregruppen sikrer, at vedtægterne følges ved det årlige landsmøde og at styregruppens medlemmer er på valg efter vedtægterne. 5. Styregruppen afholder minimum fire årlige møder, som indkaldes med minimum 3 ugers varsel. 6. Styregruppen vil have samme opgaver og ansvar, som en bestyrelse i en forening. 7. Styregruppen arbejder pro bono, men kan få dækket evt. omkostninger til rejser, forplejning og ophold m.v. efter regning. 8. De op til 7 valgte medlemmer af styregruppen suppleres af de(n) til en hver tid siddende koordinator(er) for projektet i Bydelsmødrenes Landsorganisation, der fungerer som sekretariat, uden stemmeret. Bydelsmødrenes Landsorganisations styregruppe har mulighed for at invitere større donorer til at sidde med i styregruppen med observatørstatus. 9. Styregruppen kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af konkrete, tidsbestemte opgaver. 10. Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat over trufne beslutninger. Det godkendte referat lægges på 11. Referat skal modtages af styregruppens medlemmer, koordinator(er) i Bydelsmødrenes Landsorganisation og Sekretariatschef for Fonden for Socialt Ansvar senest 3 uger efter styregruppemødet. 6 Stemmeregler i styregruppen 1. Styregruppen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst halvdelen af resten af styregruppen er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i styregruppen. Beslutninger angående sager på dagsordenen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af afstemninger med stemmelighed er formandens stemme afgørende. 7 Videns og udviklingsgrupper i Bydelsmødrenes Landsorganisation 1. På landsmødet og styregruppen kan nedsættes videns, erfarings og udviklingsgrupper. 2. Disse grupper arbejder i løbende dialog med styregruppen og sekretariatet. Resultater mv. fremlægges på landsmødet. 11

12 8 Driftsgrundlag / Finansiering 9 Økonomi 1. Landssekretariatet og de landsdækkende aktiviteter skal finansieres gennem fundraising f.eks. fra stat/eu, større fonde, større virksomheder o. lign. 2. De lokale projekter står som hovedregel selv for finansieringen af de aktiviteter, der ligger lokalt, herunder evt. løn/honorar til tovholdere og Bydelsmødre. 3. Landssekretariatet kan herudover medvirke til at tilvejebringe midler til en medfinansiering af lokale Bydelsmødre projekter. 4. Såfremt lokale projekter ønsker at søge midler uden for deres geografiske område, f.eks. fra stat/eu, større fonde, større virksomheder o. lign., skal styregruppen godkende dette. 5. Hvis lokale Bydelsmødre-projekter søger om midler i rammerne af a) en helhedsplan finansieret af Landsbyggefonden eller b) en bred kommunal ansøgning, som omfatter et større antal boligsociale indsatser, skal styregruppen ikke godkende sådanne ansøgninger, men informeres herom. 1. Bydelsmødrenes Landsorganisations regnskab følger kalenderåret. 2. Bydelsmødrenes Landsorganisations årsregnskab revideres af Fonden for Socialt ansvars revisor og fremlægges for bestyrelsen for Fonden for Socialt Ansvar. 10 Det årlige landsmøde 1. Styregruppen indkalder gennem Landssekretariatet skriftligt / til landsmødet med mindst seks ugers varsel. 2. Landsmødet afholdes i foråret, senest inden juni. 3. Skriftlige forslag skal være styregruppen i hænde senest tre uger før landsmødet. 4. På det årlige landsmøde vælges styregruppen. 11 Regler for afstemning ved landsmødet 1. Ved afstemninger på landsmøder har hvert Bydelsmødre-projekt, forening og netværk, én stemme. De er kun stemmeberettigede, hvis de har været medlem af Bydelsmødrenes Landsorganisation i minimum to måneder forud for landsmødet. 12 Ændring af vedtægter for Bydelsmødrenes Landsorganisation 1. Forslag fra medlemmer til vedtægtsændringer skal senest være styregruppen i hænde senest tre uger inden landsmødet afholdes. Styregruppen kan fremsætte egne forslag til ændringer af vedtægter. 2. Forslag til ændring af vedtægter skal udsendes sammen med program senest to uger før landsmødet. 12

13 3. Til ændring af vedtægter kræves at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. 13 Nedlæggelse af Bydelsmødrenes Landsorganisation 1. En nedlæggelse af Bydelsmødrenes Landsorganisation behandles på 2 på hinanden følgende landsmøder, der afholdes med mindst 4 ugers mellemrum. 2. En nedlæggelse kan kun finde sted, hvis 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for det. 3. Forslag om nedlæggelse indsendes efter reglerne for vedtægtsændringer i Bydelsmødrenes Landsorganisation. 4. Evt. overskydende midler disponeres af Fonden for Socialt Ansvar under iagttagelse af de betingelser hvorunder midler fra tredje part er givet. 14 Bydelsmødrenes Landsorganisations forankring 1. Bydelsmødrenes Landsorganisation er foreløbig for perioden frem til den placeret under den almennyttige non-profit fond: Fonden for socialt ansvar (se også 2). Inden udgangen af juli 2012 skal styregruppen for Bydelsmødrenes Landsorganisation tage stilling til, hvorvidt Bydelsmødrenes Landsorganisation forsat skal være placeret under Fonden for socialt ansvar, og for hvilken periode det evt. skal gælde. Min omgangskreds kan se, at der er kommet en forandring. Det er som at få en kjole på, som passer perfekt. Citat af Bydelsmor, evalueringsrapport, Center for boligsocial Udvikling Jeg havde en følelse af ikke at kunne noget kunne ikke have kontakt til andre og var lidt deprimeret, men jeg kan godt lide at diskutere opdragelse, børn og psykologi. Citat af Bydelsmor, evalueringsrapport, Center for boligsocial Udvikling SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DE FORSKELLIGE PARTER I BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION 13

14 Landssekretariatet har i samarbejde med interim styregruppen fordelt opgaver og ansvar mellem de parter, som indgår i samarbejdet i Bydelsmødrenes Landsorganisation, det vil sige mellem Fonden for Social Ansvar, Landssekretariatet, styregruppen og de lokale projekter. Følgende opgaver er blevet fordelt følgende steder: Fonden for Social Ansvar Opgaver: Fundraising vedr. Landssekretariatet og landsdækkende aktiviteter Ansætte og administrere Landssekretariatet Økonomi og revision Juridisk bistand Etablering af og støtte/rådgivning til Landssekretariatet Bydelsmødrenes Landsorganisation Styregruppen (Landssekretariatets bestyrelse) Opgaver: Udvikling af organisationsmodel for landsorganisationen o Vision o Mission/ formål o Mål og succeskriterier Prioritering af landssekretariatets opgaver Afholdelse af mindst 4 møder om året Udvælgelse af ambassadører Udvikling af taxametermodel Alle større beslutninger af betydning for Bydelsmødrenes Landsorganisations økonomi, arbejde (indhold) og organisation skal forelægges styregruppen til godkendelse. Landssekretariat Opgaver: Businessplan plan for årets indsats samt budget. (Budgetter godkendes efterfølgende af styregruppen.) Afrapportering til Styregruppe, Fonden for Socialt Ansvar og sponsorer Udvikling af koncept for Bydelsmødre o Organisationsmodel(er) for medlemmer o Koncept for uddannelse o Kommunikationsstrategi o Best pratice anbefalinger o Vejledning til fundraising til medlemmer, fx til helhedsplanerne igennem Landsbyggefonden 14

15 Rådgivning, støtte og vejledning for nye og etablerede projekter Samarbejdsaftaler med projekter Foreningspakke til foreninger Erfaringsudveksling/videndeling invitere/inspirere til netværksmøder Videnindsamling Koordinering nationalt Et årligt landsmøde Lobbyisme Synliggørelse/ branding o Opdatering og udvikling af hjemmeside o Nyhedsbreve o Ensartede materialer o Overordnet pressekontakt Medlemmerne Opgaver: Rekruttering af frivillige Uddanne og kompetenceudvikle de frivillige Etablering af fagligt netværk Supervision Opsøgende arbejde Arrangementer Lokal businessplan indsats, mål, succeskriterier, budget Lokal fundraising Lokal evaluering og afrapportering Bydelsmødrenes opgaver, ansvar Forankring (bibliotek, frivillig forening, boligorganisationer, helhedsplaner m.v.) PAKKE TIL MEDLEMMER AF BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION En af de ting, som efterspørges af nye Bydelsmødre-projekter, er konkrete redskaber til at komme i gang. Hvad skal der til? Bydelsmødrenes Landorganisation har den vision at kunne tilbyde en pakke både til nye Bydelsmødre og til allerede etablerede, så de nye kommer godt fra start og de etablerede kommer godt videre. Her kan I læse indholdet i den pakke vi gerne vil tilbyde. 15

16 Denne pakke er samlet med Bydelsmødrene som målgruppe og med blik på deres arbejde og hvad de i den forbindelse vil have brug for. Den er tænkt som tilbud, og vil udvikle sig efterhånden. Styregruppen vil med input fra bl.a. landsmødet, prioritere hvilke opgaver, der først skal udvikles. Uddannelse af Bydelsmødre o Grundkursus (Kurset kan være bygget op som moduler, som løbende hægtes på i den rækkefølge som er relevant for det enkelte projekt, og for at understøtte at teori og praksis går hånd i hånd). Kompetenceudvikling af Bydelsmødre o Organisationsudvikling o Lederudvikling o Udvikling og implementering af nye kurser Materialer (standardiserede landsdækkende undervisningsmaterialer, best practice anbefalinger (á la hæftet fra CFBU)). Foreningspakke o Vedtægter o Samarbejdsaftale med Bydelsmødrenes Landsorganisation o De fem gyldne regler, værdisæt, eller lign. o Bydelsmødres kerneopgaver Erfaringsudveksling/videndeling o Tilbud om regionale netværksgrupper o Årsmøder/ landsmøder o Hjemmeside med links til medlemmernes hjemmesider o Nyhedsformidling, fx som en sms-tjeneste med korte nyheder Råd, vejledning, støtte o Konsulent fra Landssekretariatet o Erfarne Bydelsmødre Opsøgende arbejde o Materialer (folder, postkort, visitkort, taske, jakke eller lign.) Fundraising o Udkast til lokale ansøgninger o Hjælp til at finde sponsorer Branding o Designmanual o Pressemeddelelser o Pressetræning o Ambassadører 16

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 12. APRIL 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 12. APRIL 2011 Tilstede: Suzan Saygili (Ishøj), Nimet Topcu (Århus, Kolding), Tagharid Rahmah (Mjølnerparken, København), Gitte Larsen (Dianavænge, Odense), Rikke Skovfoged (Foreningsguide Q, København), Mette Vestergaard

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011 Mødetid og sted: Kl. 10.00 Medborgercenter Dalum Dianavænget 15 B 5250 Odense SV Tilstede: Rikke, Nimet, Susan, Lotte, Tagharid, Gitte, Helle (fra Integrationsministeriet), Line, Mai- Britt og Maja Afbud:

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013 Sommer 2013 For os i sekretariatet er det hver dag en stor glæde at opleve, hvor vigtige Bydelsmødrenes indsats er både for Bydelsmødrene selv og for de kvinder, Bydelsmødrene hjælper. Det kan I blandt

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere