BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION"

Transkript

1 Hæfte om BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION 4. april 2011

2 FORORD AF ERIK THORSTED, SEKRETARIATSCHEF I FONDEN FOR SOCIALT ANSVAR OG NATTERAVNENES LANDSSEKRETARIAT Det var med stolthed, at Fonden for Socialt Ansvar i efteråret 2010 tog imod en invitation fra Bydelsmødrenes interim styregruppe, om at indgå i arbejdet med at forberede en forankring og fremtidssikring af de mange Bydelsmødre-projekter. Bydelsmødrene udfører et vigtigt integrationsarbejde, som har betydning for samfundet. De har allerede opnået gode resultater og det bliver spændende at følge arbejdet på tæt hold. Fonden for Socialt Ansvar er en almennyttig, ikke erhvervsdrivende fond, der nok er bedst kendt for at være det juridiske og finansielle bagland for Natteravnene. Og det var netop den måde, som Natteravnene er organiseret på, styregruppen fandt interessant. Natteravnene er et godt brand. Det bygger på et pakketilbud næsten som et franchisekoncept, hvor man fra centralt hold kan levere et sæt materialer, som er best practice af materialer, undervisning og rådgivning, som stilles gratis til rådighed for de frivillige, som benytter det lokalt. Det er således Natteravnenes Landssekretariat, der står for den overordnede fundraising og afholdelse af landsmøder og kompetence udvikling. Samtidig med at de godt 250 lokale foreninger har deres eget demokrati og særpræg indenfor de aftalte rammer. De projekter, som Fonden for Socialt Ansvar faciliterer, er også karakteriseret ved, at midlerne overvejende kommer fra det private erhvervsliv og andre fonde. En metode, som det også er håbet, kan være med til at fremtidssikre og udbygge Bydelsmødre-projekterne. Fondssekretariatet, hvor også den Københavnske del af Bydelsmødrenes landssekretariat har til huse, glæder sig til samarbejdet med den styregruppe, som vælges på det stiftende landsmøde 23. marts. Efterfølgende skal landssekretariatet hurtigst muligt udbygges med en konsulent i provinsen. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDLEDNING 4 HISTORIEN BAG 5 ORGANISATIONSMODEL 6 FORMÅL OG OPGAVER 7 STIFTENDE LANDSMØDE 8 VEDTÆGTER 9 SAMARBEJDSAFTALE 14 PAKKE TIL MEDLEMMER 15 3

4 INDLEDNING Den 23. marts afholdtes det stiftende landsmøde for Bydelsmødre. Her fremlagde interim styregruppen deres tanker om en landsorganisation for Bydelsmødre under Fonden for Socialt Ansvar. Målet for dagen var at stifte Bydelsmødrenes Landsorganisation og få valgt en styregruppe, som målrettet arbejder på den videre etablering af Bydelsmødrenes Landsorganisation. På dagen fik deltagerne mulighed for at diskutere tankerne bag og sætte deres præg på Landsorganisationen. Dette hæfte præsenterer de centrale dokumenter, som blev diskuteret og vedtaget på det stiftende landsmøde for Bydelsmødrenes Landsorganisation den 23. marts Det var en spændende dag, hvor 20 projekter i fællesskab stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Venlig hilsen Interim styregruppen Marie Ingeman Sørensen Helhedsplanen i Vollsmose, Odense Randi Bang Rønning Helhedsplanen i Vollsmose, Odense Nimet Topcu, Dansk Flygtninge Hjælp, Århus Rikke Skovfoged, Kultur- og fritidsforvaltningen, København Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Landssekretariatet for Bydelsmødrenes Landsorganisation 4

5 HISTORIEN BAG BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION Med inspiration fra det tyske koncept Stadtteilmütter etablerede Integrationsministeriet i 2007 en pulje til støtte af Bydelsmødre-projekter. Og siden de første Bydelsmødre blev uddannet i Vollsmose i Odense i 2008 er der sket meget for Bydelsmødrene og Bydelsmødreindsatsen i Danmark. Nu er der godt 21 projekter og ca. 300 uddannede Bydelsmødre i Danmark. Alene i Århus, Odense og København har Bydelsmødrene i den første periode besøgt op mod 1500 kvinder. Integrationsministeriet, Socialministeriet, en række kommuner og lokale boligorganisationer har støttet Bydelsmødre-projekterne i de første år. Ifølge en evalueringsrapport som Center for Boligsocial Udvikling udarbejdede til Integrationsministeriet i foråret 2010 har projekterne vist gode resultater. De opfylder en væsentlig del af initiativets formål; nemlig at give de besøgte mødre viden om fx danske samfundsforhold, børneopdragelse, sundhed og kost, rettigheder og pligter i samfundet. Hertil kommer, at de Bydelsmødre, der varetager kontakten, har et stort personligt udbytte af deres arbejde. Bydelsmødrene har blandt andet opnået større viden og bedre danskkundskaber. Endelig konkluderer evalueringsrapporten, at Bydelsmødrenes selvværd og samfundsmæssige engagement er vokset væsentligt. Integrationsministeriet, de involverede kommuner, boligorganisationer og NGO er har også en meget positiv opfattelse af de igangværende projekters effekt. Med forholdsvis beskedne midler er det lykkedes at igangsætte vigtigt integrationsarbejde over for en gruppe udsatte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som myndighederne ellers har vanskeligt ved at komme i kontakt med. Det som blandt andet gør idéen om Bydelsmødre så stærk, er udgangspunktet i, at kvinder hjælper kvinder til at hjælpe sig selv. Bydelsmødre-projekterne i Danmark står nu overfor forankringsfasen, idet midler fra diverse puljer løber ud. Derfor tog Integrationsministeriet i 2010 initiativ til, at der blev nedsat en arbejdsgruppe (interim styregruppe) bestående af projektledere fra Odense, Århus og København. Foreløbige resultater af denne gruppes arbejde er: Bydelsmødre-konferencen i efteråret 2010 på Nationalmuseet. 150 Bydelsmødre, projektledere og andre samarbejdspartnere deltog. Etableringen af en hjemmeside Hvor information om Bydelsmødreprojekter i Danmark er samlet. Hjemmesiden vil blive hjertet i Bydelsmødrenes Landsorganisation. Forarbejdet til det stiftende landsmøde, som blandt andet har bestået i at udvikle Bydelsmødrenes Landsorganisation under Fonden for Socialt Ansvar med forbillede i Natteravnene. Et landssekretariat er etableret under Fonden for Socialt Ansvar, og en koordinator er ansat med støtte fra Københavns Kommune. 5

6 ORGANISATIONSMODEL Den organisationsmodel interim styregruppen præsenterede på konferencen i efteråret 2010 og som de har arbejdet videre med siden, tager som sagt udgangspunkt i Natteravnene. Der er mange grunde til at vælge den model. Nogle af fordelene er: Et stærkt fælles brand (bedre mulighed for synliggørelse og udbredelse) Den høje grad af selvstændighed det enkelte projekt har Opsamling af viden og erfaringer et sted Central rådgivning En række ydelser til de lokaler projekter Fremtidssikring i Danmark Idéen er, at Bydelsmødrenes Landsorganisation etableres som et netværk af selvstændige Bydelsmødre-projekter, foreninger eller netværk i Danmark, der frivilligt tilslutter sig en samarbejdsaftale med Bydelsmødrenes Landsorganisation. Lokalt kan Bydelsmødrene være organiseret på mange måder. De kan være knyttet til en boligsocial helhedsplan, et medborgercenter, et kvindehus, sundhedsplejen, en ngo, fungere som frivillig forening mulighederne er mange. Det som er fælles for alle medlemmer af Bydelsmødrenes Landsorganisation er, at de bevarer deres lokale selvstændighed og tilbydes en række ydelser (se side forslag til Opgavefordeling mellem medlemmer og Bydelsmødrenes Landsorganisation og forslag til Pakken til medlemmer). Nedenstående model illustrerer interim styregruppens idé om organisering: 6

7 FORMÅL OG OPGAVER FOR BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION Det overordnede formål med etableringen af Bydelsmødrenes Landsorganisation er at sikre Bydelsmødre-indsatsen fortsætter, udvikles og styrkes. De konkrete mål for Bydelsmødrenes Landsorganisation er, at der ved udgangen af 2012 er: Sikret en organisatorisk forankring af Bydelsmødrene i Danmark. Etableret et landssekretariat, som samler erfaringer og viden på området og formidler dette videre til de lokale Bydelsmødre, så Bydelsmødre-indsatsen fortsat udvikler sig og styrkes. Sikret en platform for synliggørelse af Bydelsmødrene og deres arbejde, så kendskabet til Bydelsmødre hele tiden øges. Sikret en platform for større udbredelse af konceptet. Disse fire mål opnås blandt andet ved, at Bydelsmødrenes Landsorganisationen: Etablerer en organisationsmodel som sikrer faglig og finansiel forankring for de lokale Bydelsmødre-projekter, foreninger og netværk. Videreudvikler indholdet i Bydelsmødre-konceptet og dermed får uudnyttede potentialer i spil. Samler best pratice og formidler dette. Synliggør Bydelsmødre-indsatsen. Udbreder Bydelsmødre-konceptet til flere boligområder og byer i landet. Jeg har fået redskaber til opdragelse i forhold til mine egne børn. Mit humør er blevet helt anderledes. Jeg er glad og fungerer, og det betyder også, at mine børn ser anderledes på mig. Nu er jeg ikke bare en ældre syg kvinde, der ikke kan noget. Nu har jeg en rolle i samfundet. Citat af Bydelsmor, evalueringsrapport, Center for Boligsocial Udvikling 7

8 STIFTENDE LANDSMØDE DAGSORDEN 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af vedtægter 5. Valg til styregruppe 6. Evt. KANDIDATER Ifølge vedtægterne 5 stk. 1 og 2 vælges der op til 5 ordinære og 2 suppleanter på landsmødet. Opstillede kandidater og valgte medlemmer af styregruppen: Opstillede Kandidater Nimet Topcu, interim styregruppen, Århus, Kolding Lotte Siert Larsen, Sjælør, Kgs Enghave, Akacieparken, København Rikke Skovfoged, interim styregruppen, København Urszula Potas, Lundtoftegade, København Gitte Larsen, Dianavænget, Odense Suzan Saygili, Ishøj Tagharid, Nørrebro, København Nazek El-fil, Kalundborg Louise Gyldenkrone, Fredericia Valgt til styregruppen Nimet Topcu, interim styregruppen, Århus/Kolding (2 år) Lotte Siert Larsen, Sjælør, Kgs Enghave/Kbh (2 år) Rikke Skovfoged, interim styregruppen, København (1 år) Urszula Potas, Lundtoftegade/Kbh (1 år) Gitte Larsen, Dianavænget/Odense (1 år) Suzan Saygili, Ishøj (suppleant) Tagharid, Nørrebro, København (suppleant) De to kandidater med flest stemmer blev valgt til styregruppen for to år. De tre kandidater med næst flest stemmer blev valgt for et år og er således på valg til landsmødet Suppleanter vælges altid for et år af gangen. 8

9 VEDTÆGTER FOR BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn: Bydelsmødrenes Landsorganisation 2. Organisationens hjemsted: Pasteursvej 2, 1799 København V 2 Organisationen 1. Bydelsmødrenes Landsorganisation er en privat organisation. Organisationen er foreløbig for perioden frem til den 31. december 2012 placeret under den almennyttige non-profit fond: Fonden for socialt ansvar. 3 Organisationens vision, formål og mission 1. Bydelsmødrenes Landsorganisation arbejder ud fra visionen om, at alle kvinder og deres familier med etnisk minoritetsbaggrund eller kvinder, som er socialt isolerede får den hjælp og viden, de har behov for, så de kender deres muligheder, rettigheder og pligter og kan blive aktive medborgere i deres lokalsamfund. 2. Bydelsmødrenes Landsorganisations formål er at støtte og rådgive etablerede og nye Bydelsmødre-projekter, foreninger og netværk. 3. At indsamle viden og erfaringer med henblik på at videreudvikle og styrke Bydelsmødre-indsatsen på landsplan. 4. At udbrede kendskabet til bydelsmødre og deres resultater. Dette sikres ved at Bydelsmødrenes Landsorganisation: 4 Medlemmer Etablerer en organisationsmodel som sikrer faglig og finansiel forankring for de lokale Bydelsmødre-projekter, foreninger og netværk. Videreudvikler indholdet i Bydelsmødre-konceptet og dermed får uudnyttede potentialer i spil. Samler best pratice og formidler dette. Synliggør Bydelsmødre-indsatsen. Udbreder Bydelsmødre-konceptet til flere boligområder og byer i landet. 1. Medlemmer: Bydelsmødrenes Landsorganisation er åben for Bydelsmødre-projekter, foreninger og netværk som arbejder med/som bydelsmødre. Medlemmerne skal tilslutte sig Bydelsmødrenes Landsorganisations værdigrundlag og vedtægter. Hvert medlem 9

10 indgår en samarbejdsaftale med Bydelsmødrenes Landsorganisation omkring opgaver og ansvarsfordeling. Alle repræsentanter hat taleret, hvert medlem har en stemme ved det årlige landsmøde. 2. Støttemedlemmer: Bydelsmødrenes Landsorganisation kan også optage støttemedlemmer, som ikke kan, eller ikke ønsker at deltage som Bydelsmor eller på anden måde være aktiv, men som tilslutter sig Bydelsmødrenes Landsorganisations værdigrundlag og vedtægter. Støttemedlemmer har taleret men ikke stemmeret ved det årlige landsmøde. 3. Det er den demokratisk valgte styregruppe som afgør, hvem der kan optages i Bydelsmødrenes Landsorganisation. 4. Når man som Bydelsmødre-projekt, forening eller netværk har tilsluttet sig en samarbejdsaftale med Bydelsmødrenes Landsorganisation og denne er godkendt af styregruppen, er man medlem af Bydelsmødrenes Landsorganisation. 5. De medlemmer, der tilslutter sig Bydelsmødrenes Landsorganisation, bevarer fortsat selvstændighed og tilbydes samtidig et antal ydelser gennem sekretariatets konsulenter i form af bl.a.: a. Vejledning i metoder til rekruttering af frivillige b. Pakkeløsning med råd om best practice vedrørende undervisning af de frivillige, materialer, metoder og værktøjer til formidling. c. Oplæg om hvilken indsats der skal til, for at opnå de ønskede resultater d. Landsdækkende erfaringsudveksling e. Hjælp til lokal fundraising 6. Hvis et Bydelsmødre-projekt, en forening eller et netværk modarbejder Bydelsmødrenes Landsorganisations vedtægter eller formål eller ved brud på samarbejdsaftalen, vil samarbejdet mellem Bydelsmødrenes Landsorganisation og medlemmet ophøre. Landsmødet træffer afgørelse efter indstilling fra styregruppen. 5 Styregruppen 1. Den politiske ledelse af Bydelsmødrenes Landsorganisation varetages af en demokratisk valgt styregruppe med op til fem (5) ordinære medlemmer og 2 suppleanter. Styregruppe vælges på det årlige landsmøde. Ordinære medlemmer vælges for to år af gangen. 2 vælges i ulige år, 3 vælges i lige år. Afgangsordenen bestemmes ud fra den rækkefølge, de er valgt ind i styregruppen. På det først kommende landsmøde efter det konstituerende landsmøde i 2011 bliver 3 ordinære medlemmer siddende og 2 ordinære medlemmer er på valg. Formanden skal af hensyn til en vis kontinuitet i arbejdet være blandt de 3, der bliver siddende endnu et år. 10

11 2. Suppleanter vælges for et år af gangen. 3. Styregruppen konstituerer sig med en formand og en næstformand. 4. Styregruppen sikrer, at vedtægterne følges ved det årlige landsmøde og at styregruppens medlemmer er på valg efter vedtægterne. 5. Styregruppen afholder minimum fire årlige møder, som indkaldes med minimum 3 ugers varsel. 6. Styregruppen vil have samme opgaver og ansvar, som en bestyrelse i en forening. 7. Styregruppen arbejder pro bono, men kan få dækket evt. omkostninger til rejser, forplejning og ophold m.v. efter regning. 8. De op til 7 valgte medlemmer af styregruppen suppleres af de(n) til en hver tid siddende koordinator(er) for projektet i Bydelsmødrenes Landsorganisation, der fungerer som sekretariat, uden stemmeret. Bydelsmødrenes Landsorganisations styregruppe har mulighed for at invitere større donorer til at sidde med i styregruppen med observatørstatus. 9. Styregruppen kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af konkrete, tidsbestemte opgaver. 10. Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat over trufne beslutninger. Det godkendte referat lægges på 11. Referat skal modtages af styregruppens medlemmer, koordinator(er) i Bydelsmødrenes Landsorganisation og Sekretariatschef for Fonden for Socialt Ansvar senest 3 uger efter styregruppemødet. 6 Stemmeregler i styregruppen 1. Styregruppen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst halvdelen af resten af styregruppen er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i styregruppen. Beslutninger angående sager på dagsordenen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af afstemninger med stemmelighed er formandens stemme afgørende. 7 Videns og udviklingsgrupper i Bydelsmødrenes Landsorganisation 1. På landsmødet og styregruppen kan nedsættes videns, erfarings og udviklingsgrupper. 2. Disse grupper arbejder i løbende dialog med styregruppen og sekretariatet. Resultater mv. fremlægges på landsmødet. 11

12 8 Driftsgrundlag / Finansiering 9 Økonomi 1. Landssekretariatet og de landsdækkende aktiviteter skal finansieres gennem fundraising f.eks. fra stat/eu, større fonde, større virksomheder o. lign. 2. De lokale projekter står som hovedregel selv for finansieringen af de aktiviteter, der ligger lokalt, herunder evt. løn/honorar til tovholdere og Bydelsmødre. 3. Landssekretariatet kan herudover medvirke til at tilvejebringe midler til en medfinansiering af lokale Bydelsmødre projekter. 4. Såfremt lokale projekter ønsker at søge midler uden for deres geografiske område, f.eks. fra stat/eu, større fonde, større virksomheder o. lign., skal styregruppen godkende dette. 5. Hvis lokale Bydelsmødre-projekter søger om midler i rammerne af a) en helhedsplan finansieret af Landsbyggefonden eller b) en bred kommunal ansøgning, som omfatter et større antal boligsociale indsatser, skal styregruppen ikke godkende sådanne ansøgninger, men informeres herom. 1. Bydelsmødrenes Landsorganisations regnskab følger kalenderåret. 2. Bydelsmødrenes Landsorganisations årsregnskab revideres af Fonden for Socialt ansvars revisor og fremlægges for bestyrelsen for Fonden for Socialt Ansvar. 10 Det årlige landsmøde 1. Styregruppen indkalder gennem Landssekretariatet skriftligt / til landsmødet med mindst seks ugers varsel. 2. Landsmødet afholdes i foråret, senest inden juni. 3. Skriftlige forslag skal være styregruppen i hænde senest tre uger før landsmødet. 4. På det årlige landsmøde vælges styregruppen. 11 Regler for afstemning ved landsmødet 1. Ved afstemninger på landsmøder har hvert Bydelsmødre-projekt, forening og netværk, én stemme. De er kun stemmeberettigede, hvis de har været medlem af Bydelsmødrenes Landsorganisation i minimum to måneder forud for landsmødet. 12 Ændring af vedtægter for Bydelsmødrenes Landsorganisation 1. Forslag fra medlemmer til vedtægtsændringer skal senest være styregruppen i hænde senest tre uger inden landsmødet afholdes. Styregruppen kan fremsætte egne forslag til ændringer af vedtægter. 2. Forslag til ændring af vedtægter skal udsendes sammen med program senest to uger før landsmødet. 12

13 3. Til ændring af vedtægter kræves at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. 13 Nedlæggelse af Bydelsmødrenes Landsorganisation 1. En nedlæggelse af Bydelsmødrenes Landsorganisation behandles på 2 på hinanden følgende landsmøder, der afholdes med mindst 4 ugers mellemrum. 2. En nedlæggelse kan kun finde sted, hvis 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for det. 3. Forslag om nedlæggelse indsendes efter reglerne for vedtægtsændringer i Bydelsmødrenes Landsorganisation. 4. Evt. overskydende midler disponeres af Fonden for Socialt Ansvar under iagttagelse af de betingelser hvorunder midler fra tredje part er givet. 14 Bydelsmødrenes Landsorganisations forankring 1. Bydelsmødrenes Landsorganisation er foreløbig for perioden frem til den placeret under den almennyttige non-profit fond: Fonden for socialt ansvar (se også 2). Inden udgangen af juli 2012 skal styregruppen for Bydelsmødrenes Landsorganisation tage stilling til, hvorvidt Bydelsmødrenes Landsorganisation forsat skal være placeret under Fonden for socialt ansvar, og for hvilken periode det evt. skal gælde. Min omgangskreds kan se, at der er kommet en forandring. Det er som at få en kjole på, som passer perfekt. Citat af Bydelsmor, evalueringsrapport, Center for boligsocial Udvikling Jeg havde en følelse af ikke at kunne noget kunne ikke have kontakt til andre og var lidt deprimeret, men jeg kan godt lide at diskutere opdragelse, børn og psykologi. Citat af Bydelsmor, evalueringsrapport, Center for boligsocial Udvikling SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DE FORSKELLIGE PARTER I BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION 13

14 Landssekretariatet har i samarbejde med interim styregruppen fordelt opgaver og ansvar mellem de parter, som indgår i samarbejdet i Bydelsmødrenes Landsorganisation, det vil sige mellem Fonden for Social Ansvar, Landssekretariatet, styregruppen og de lokale projekter. Følgende opgaver er blevet fordelt følgende steder: Fonden for Social Ansvar Opgaver: Fundraising vedr. Landssekretariatet og landsdækkende aktiviteter Ansætte og administrere Landssekretariatet Økonomi og revision Juridisk bistand Etablering af og støtte/rådgivning til Landssekretariatet Bydelsmødrenes Landsorganisation Styregruppen (Landssekretariatets bestyrelse) Opgaver: Udvikling af organisationsmodel for landsorganisationen o Vision o Mission/ formål o Mål og succeskriterier Prioritering af landssekretariatets opgaver Afholdelse af mindst 4 møder om året Udvælgelse af ambassadører Udvikling af taxametermodel Alle større beslutninger af betydning for Bydelsmødrenes Landsorganisations økonomi, arbejde (indhold) og organisation skal forelægges styregruppen til godkendelse. Landssekretariat Opgaver: Businessplan plan for årets indsats samt budget. (Budgetter godkendes efterfølgende af styregruppen.) Afrapportering til Styregruppe, Fonden for Socialt Ansvar og sponsorer Udvikling af koncept for Bydelsmødre o Organisationsmodel(er) for medlemmer o Koncept for uddannelse o Kommunikationsstrategi o Best pratice anbefalinger o Vejledning til fundraising til medlemmer, fx til helhedsplanerne igennem Landsbyggefonden 14

15 Rådgivning, støtte og vejledning for nye og etablerede projekter Samarbejdsaftaler med projekter Foreningspakke til foreninger Erfaringsudveksling/videndeling invitere/inspirere til netværksmøder Videnindsamling Koordinering nationalt Et årligt landsmøde Lobbyisme Synliggørelse/ branding o Opdatering og udvikling af hjemmeside o Nyhedsbreve o Ensartede materialer o Overordnet pressekontakt Medlemmerne Opgaver: Rekruttering af frivillige Uddanne og kompetenceudvikle de frivillige Etablering af fagligt netværk Supervision Opsøgende arbejde Arrangementer Lokal businessplan indsats, mål, succeskriterier, budget Lokal fundraising Lokal evaluering og afrapportering Bydelsmødrenes opgaver, ansvar Forankring (bibliotek, frivillig forening, boligorganisationer, helhedsplaner m.v.) PAKKE TIL MEDLEMMER AF BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION En af de ting, som efterspørges af nye Bydelsmødre-projekter, er konkrete redskaber til at komme i gang. Hvad skal der til? Bydelsmødrenes Landorganisation har den vision at kunne tilbyde en pakke både til nye Bydelsmødre og til allerede etablerede, så de nye kommer godt fra start og de etablerede kommer godt videre. Her kan I læse indholdet i den pakke vi gerne vil tilbyde. 15

16 Denne pakke er samlet med Bydelsmødrene som målgruppe og med blik på deres arbejde og hvad de i den forbindelse vil have brug for. Den er tænkt som tilbud, og vil udvikle sig efterhånden. Styregruppen vil med input fra bl.a. landsmødet, prioritere hvilke opgaver, der først skal udvikles. Uddannelse af Bydelsmødre o Grundkursus (Kurset kan være bygget op som moduler, som løbende hægtes på i den rækkefølge som er relevant for det enkelte projekt, og for at understøtte at teori og praksis går hånd i hånd). Kompetenceudvikling af Bydelsmødre o Organisationsudvikling o Lederudvikling o Udvikling og implementering af nye kurser Materialer (standardiserede landsdækkende undervisningsmaterialer, best practice anbefalinger (á la hæftet fra CFBU)). Foreningspakke o Vedtægter o Samarbejdsaftale med Bydelsmødrenes Landsorganisation o De fem gyldne regler, værdisæt, eller lign. o Bydelsmødres kerneopgaver Erfaringsudveksling/videndeling o Tilbud om regionale netværksgrupper o Årsmøder/ landsmøder o Hjemmeside med links til medlemmernes hjemmesider o Nyhedsformidling, fx som en sms-tjeneste med korte nyheder Råd, vejledning, støtte o Konsulent fra Landssekretariatet o Erfarne Bydelsmødre Opsøgende arbejde o Materialer (folder, postkort, visitkort, taske, jakke eller lign.) Fundraising o Udkast til lokale ansøgninger o Hjælp til at finde sponsorer Branding o Designmanual o Pressemeddelelser o Pressetræning o Ambassadører 16