BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION"

Transkript

1 Hæfte om BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION 4. april 2011

2 FORORD AF ERIK THORSTED, SEKRETARIATSCHEF I FONDEN FOR SOCIALT ANSVAR OG NATTERAVNENES LANDSSEKRETARIAT Det var med stolthed, at Fonden for Socialt Ansvar i efteråret 2010 tog imod en invitation fra Bydelsmødrenes interim styregruppe, om at indgå i arbejdet med at forberede en forankring og fremtidssikring af de mange Bydelsmødre-projekter. Bydelsmødrene udfører et vigtigt integrationsarbejde, som har betydning for samfundet. De har allerede opnået gode resultater og det bliver spændende at følge arbejdet på tæt hold. Fonden for Socialt Ansvar er en almennyttig, ikke erhvervsdrivende fond, der nok er bedst kendt for at være det juridiske og finansielle bagland for Natteravnene. Og det var netop den måde, som Natteravnene er organiseret på, styregruppen fandt interessant. Natteravnene er et godt brand. Det bygger på et pakketilbud næsten som et franchisekoncept, hvor man fra centralt hold kan levere et sæt materialer, som er best practice af materialer, undervisning og rådgivning, som stilles gratis til rådighed for de frivillige, som benytter det lokalt. Det er således Natteravnenes Landssekretariat, der står for den overordnede fundraising og afholdelse af landsmøder og kompetence udvikling. Samtidig med at de godt 250 lokale foreninger har deres eget demokrati og særpræg indenfor de aftalte rammer. De projekter, som Fonden for Socialt Ansvar faciliterer, er også karakteriseret ved, at midlerne overvejende kommer fra det private erhvervsliv og andre fonde. En metode, som det også er håbet, kan være med til at fremtidssikre og udbygge Bydelsmødre-projekterne. Fondssekretariatet, hvor også den Københavnske del af Bydelsmødrenes landssekretariat har til huse, glæder sig til samarbejdet med den styregruppe, som vælges på det stiftende landsmøde 23. marts. Efterfølgende skal landssekretariatet hurtigst muligt udbygges med en konsulent i provinsen. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDLEDNING 4 HISTORIEN BAG 5 ORGANISATIONSMODEL 6 FORMÅL OG OPGAVER 7 STIFTENDE LANDSMØDE 8 VEDTÆGTER 9 SAMARBEJDSAFTALE 14 PAKKE TIL MEDLEMMER 15 3

4 INDLEDNING Den 23. marts afholdtes det stiftende landsmøde for Bydelsmødre. Her fremlagde interim styregruppen deres tanker om en landsorganisation for Bydelsmødre under Fonden for Socialt Ansvar. Målet for dagen var at stifte Bydelsmødrenes Landsorganisation og få valgt en styregruppe, som målrettet arbejder på den videre etablering af Bydelsmødrenes Landsorganisation. På dagen fik deltagerne mulighed for at diskutere tankerne bag og sætte deres præg på Landsorganisationen. Dette hæfte præsenterer de centrale dokumenter, som blev diskuteret og vedtaget på det stiftende landsmøde for Bydelsmødrenes Landsorganisation den 23. marts Det var en spændende dag, hvor 20 projekter i fællesskab stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Venlig hilsen Interim styregruppen Marie Ingeman Sørensen Helhedsplanen i Vollsmose, Odense Randi Bang Rønning Helhedsplanen i Vollsmose, Odense Nimet Topcu, Dansk Flygtninge Hjælp, Århus Rikke Skovfoged, Kultur- og fritidsforvaltningen, København Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Landssekretariatet for Bydelsmødrenes Landsorganisation 4

5 HISTORIEN BAG BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION Med inspiration fra det tyske koncept Stadtteilmütter etablerede Integrationsministeriet i 2007 en pulje til støtte af Bydelsmødre-projekter. Og siden de første Bydelsmødre blev uddannet i Vollsmose i Odense i 2008 er der sket meget for Bydelsmødrene og Bydelsmødreindsatsen i Danmark. Nu er der godt 21 projekter og ca. 300 uddannede Bydelsmødre i Danmark. Alene i Århus, Odense og København har Bydelsmødrene i den første periode besøgt op mod 1500 kvinder. Integrationsministeriet, Socialministeriet, en række kommuner og lokale boligorganisationer har støttet Bydelsmødre-projekterne i de første år. Ifølge en evalueringsrapport som Center for Boligsocial Udvikling udarbejdede til Integrationsministeriet i foråret 2010 har projekterne vist gode resultater. De opfylder en væsentlig del af initiativets formål; nemlig at give de besøgte mødre viden om fx danske samfundsforhold, børneopdragelse, sundhed og kost, rettigheder og pligter i samfundet. Hertil kommer, at de Bydelsmødre, der varetager kontakten, har et stort personligt udbytte af deres arbejde. Bydelsmødrene har blandt andet opnået større viden og bedre danskkundskaber. Endelig konkluderer evalueringsrapporten, at Bydelsmødrenes selvværd og samfundsmæssige engagement er vokset væsentligt. Integrationsministeriet, de involverede kommuner, boligorganisationer og NGO er har også en meget positiv opfattelse af de igangværende projekters effekt. Med forholdsvis beskedne midler er det lykkedes at igangsætte vigtigt integrationsarbejde over for en gruppe udsatte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som myndighederne ellers har vanskeligt ved at komme i kontakt med. Det som blandt andet gør idéen om Bydelsmødre så stærk, er udgangspunktet i, at kvinder hjælper kvinder til at hjælpe sig selv. Bydelsmødre-projekterne i Danmark står nu overfor forankringsfasen, idet midler fra diverse puljer løber ud. Derfor tog Integrationsministeriet i 2010 initiativ til, at der blev nedsat en arbejdsgruppe (interim styregruppe) bestående af projektledere fra Odense, Århus og København. Foreløbige resultater af denne gruppes arbejde er: Bydelsmødre-konferencen i efteråret 2010 på Nationalmuseet. 150 Bydelsmødre, projektledere og andre samarbejdspartnere deltog. Etableringen af en hjemmeside Hvor information om Bydelsmødreprojekter i Danmark er samlet. Hjemmesiden vil blive hjertet i Bydelsmødrenes Landsorganisation. Forarbejdet til det stiftende landsmøde, som blandt andet har bestået i at udvikle Bydelsmødrenes Landsorganisation under Fonden for Socialt Ansvar med forbillede i Natteravnene. Et landssekretariat er etableret under Fonden for Socialt Ansvar, og en koordinator er ansat med støtte fra Københavns Kommune. 5

6 ORGANISATIONSMODEL Den organisationsmodel interim styregruppen præsenterede på konferencen i efteråret 2010 og som de har arbejdet videre med siden, tager som sagt udgangspunkt i Natteravnene. Der er mange grunde til at vælge den model. Nogle af fordelene er: Et stærkt fælles brand (bedre mulighed for synliggørelse og udbredelse) Den høje grad af selvstændighed det enkelte projekt har Opsamling af viden og erfaringer et sted Central rådgivning En række ydelser til de lokaler projekter Fremtidssikring i Danmark Idéen er, at Bydelsmødrenes Landsorganisation etableres som et netværk af selvstændige Bydelsmødre-projekter, foreninger eller netværk i Danmark, der frivilligt tilslutter sig en samarbejdsaftale med Bydelsmødrenes Landsorganisation. Lokalt kan Bydelsmødrene være organiseret på mange måder. De kan være knyttet til en boligsocial helhedsplan, et medborgercenter, et kvindehus, sundhedsplejen, en ngo, fungere som frivillig forening mulighederne er mange. Det som er fælles for alle medlemmer af Bydelsmødrenes Landsorganisation er, at de bevarer deres lokale selvstændighed og tilbydes en række ydelser (se side forslag til Opgavefordeling mellem medlemmer og Bydelsmødrenes Landsorganisation og forslag til Pakken til medlemmer). Nedenstående model illustrerer interim styregruppens idé om organisering: 6

7 FORMÅL OG OPGAVER FOR BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION Det overordnede formål med etableringen af Bydelsmødrenes Landsorganisation er at sikre Bydelsmødre-indsatsen fortsætter, udvikles og styrkes. De konkrete mål for Bydelsmødrenes Landsorganisation er, at der ved udgangen af 2012 er: Sikret en organisatorisk forankring af Bydelsmødrene i Danmark. Etableret et landssekretariat, som samler erfaringer og viden på området og formidler dette videre til de lokale Bydelsmødre, så Bydelsmødre-indsatsen fortsat udvikler sig og styrkes. Sikret en platform for synliggørelse af Bydelsmødrene og deres arbejde, så kendskabet til Bydelsmødre hele tiden øges. Sikret en platform for større udbredelse af konceptet. Disse fire mål opnås blandt andet ved, at Bydelsmødrenes Landsorganisationen: Etablerer en organisationsmodel som sikrer faglig og finansiel forankring for de lokale Bydelsmødre-projekter, foreninger og netværk. Videreudvikler indholdet i Bydelsmødre-konceptet og dermed får uudnyttede potentialer i spil. Samler best pratice og formidler dette. Synliggør Bydelsmødre-indsatsen. Udbreder Bydelsmødre-konceptet til flere boligområder og byer i landet. Jeg har fået redskaber til opdragelse i forhold til mine egne børn. Mit humør er blevet helt anderledes. Jeg er glad og fungerer, og det betyder også, at mine børn ser anderledes på mig. Nu er jeg ikke bare en ældre syg kvinde, der ikke kan noget. Nu har jeg en rolle i samfundet. Citat af Bydelsmor, evalueringsrapport, Center for Boligsocial Udvikling 7

8 STIFTENDE LANDSMØDE DAGSORDEN 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af vedtægter 5. Valg til styregruppe 6. Evt. KANDIDATER Ifølge vedtægterne 5 stk. 1 og 2 vælges der op til 5 ordinære og 2 suppleanter på landsmødet. Opstillede kandidater og valgte medlemmer af styregruppen: Opstillede Kandidater Nimet Topcu, interim styregruppen, Århus, Kolding Lotte Siert Larsen, Sjælør, Kgs Enghave, Akacieparken, København Rikke Skovfoged, interim styregruppen, København Urszula Potas, Lundtoftegade, København Gitte Larsen, Dianavænget, Odense Suzan Saygili, Ishøj Tagharid, Nørrebro, København Nazek El-fil, Kalundborg Louise Gyldenkrone, Fredericia Valgt til styregruppen Nimet Topcu, interim styregruppen, Århus/Kolding (2 år) Lotte Siert Larsen, Sjælør, Kgs Enghave/Kbh (2 år) Rikke Skovfoged, interim styregruppen, København (1 år) Urszula Potas, Lundtoftegade/Kbh (1 år) Gitte Larsen, Dianavænget/Odense (1 år) Suzan Saygili, Ishøj (suppleant) Tagharid, Nørrebro, København (suppleant) De to kandidater med flest stemmer blev valgt til styregruppen for to år. De tre kandidater med næst flest stemmer blev valgt for et år og er således på valg til landsmødet Suppleanter vælges altid for et år af gangen. 8

9 VEDTÆGTER FOR BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn: Bydelsmødrenes Landsorganisation 2. Organisationens hjemsted: Pasteursvej 2, 1799 København V 2 Organisationen 1. Bydelsmødrenes Landsorganisation er en privat organisation. Organisationen er foreløbig for perioden frem til den 31. december 2012 placeret under den almennyttige non-profit fond: Fonden for socialt ansvar. 3 Organisationens vision, formål og mission 1. Bydelsmødrenes Landsorganisation arbejder ud fra visionen om, at alle kvinder og deres familier med etnisk minoritetsbaggrund eller kvinder, som er socialt isolerede får den hjælp og viden, de har behov for, så de kender deres muligheder, rettigheder og pligter og kan blive aktive medborgere i deres lokalsamfund. 2. Bydelsmødrenes Landsorganisations formål er at støtte og rådgive etablerede og nye Bydelsmødre-projekter, foreninger og netværk. 3. At indsamle viden og erfaringer med henblik på at videreudvikle og styrke Bydelsmødre-indsatsen på landsplan. 4. At udbrede kendskabet til bydelsmødre og deres resultater. Dette sikres ved at Bydelsmødrenes Landsorganisation: 4 Medlemmer Etablerer en organisationsmodel som sikrer faglig og finansiel forankring for de lokale Bydelsmødre-projekter, foreninger og netværk. Videreudvikler indholdet i Bydelsmødre-konceptet og dermed får uudnyttede potentialer i spil. Samler best pratice og formidler dette. Synliggør Bydelsmødre-indsatsen. Udbreder Bydelsmødre-konceptet til flere boligområder og byer i landet. 1. Medlemmer: Bydelsmødrenes Landsorganisation er åben for Bydelsmødre-projekter, foreninger og netværk som arbejder med/som bydelsmødre. Medlemmerne skal tilslutte sig Bydelsmødrenes Landsorganisations værdigrundlag og vedtægter. Hvert medlem 9

10 indgår en samarbejdsaftale med Bydelsmødrenes Landsorganisation omkring opgaver og ansvarsfordeling. Alle repræsentanter hat taleret, hvert medlem har en stemme ved det årlige landsmøde. 2. Støttemedlemmer: Bydelsmødrenes Landsorganisation kan også optage støttemedlemmer, som ikke kan, eller ikke ønsker at deltage som Bydelsmor eller på anden måde være aktiv, men som tilslutter sig Bydelsmødrenes Landsorganisations værdigrundlag og vedtægter. Støttemedlemmer har taleret men ikke stemmeret ved det årlige landsmøde. 3. Det er den demokratisk valgte styregruppe som afgør, hvem der kan optages i Bydelsmødrenes Landsorganisation. 4. Når man som Bydelsmødre-projekt, forening eller netværk har tilsluttet sig en samarbejdsaftale med Bydelsmødrenes Landsorganisation og denne er godkendt af styregruppen, er man medlem af Bydelsmødrenes Landsorganisation. 5. De medlemmer, der tilslutter sig Bydelsmødrenes Landsorganisation, bevarer fortsat selvstændighed og tilbydes samtidig et antal ydelser gennem sekretariatets konsulenter i form af bl.a.: a. Vejledning i metoder til rekruttering af frivillige b. Pakkeløsning med råd om best practice vedrørende undervisning af de frivillige, materialer, metoder og værktøjer til formidling. c. Oplæg om hvilken indsats der skal til, for at opnå de ønskede resultater d. Landsdækkende erfaringsudveksling e. Hjælp til lokal fundraising 6. Hvis et Bydelsmødre-projekt, en forening eller et netværk modarbejder Bydelsmødrenes Landsorganisations vedtægter eller formål eller ved brud på samarbejdsaftalen, vil samarbejdet mellem Bydelsmødrenes Landsorganisation og medlemmet ophøre. Landsmødet træffer afgørelse efter indstilling fra styregruppen. 5 Styregruppen 1. Den politiske ledelse af Bydelsmødrenes Landsorganisation varetages af en demokratisk valgt styregruppe med op til fem (5) ordinære medlemmer og 2 suppleanter. Styregruppe vælges på det årlige landsmøde. Ordinære medlemmer vælges for to år af gangen. 2 vælges i ulige år, 3 vælges i lige år. Afgangsordenen bestemmes ud fra den rækkefølge, de er valgt ind i styregruppen. På det først kommende landsmøde efter det konstituerende landsmøde i 2011 bliver 3 ordinære medlemmer siddende og 2 ordinære medlemmer er på valg. Formanden skal af hensyn til en vis kontinuitet i arbejdet være blandt de 3, der bliver siddende endnu et år. 10

11 2. Suppleanter vælges for et år af gangen. 3. Styregruppen konstituerer sig med en formand og en næstformand. 4. Styregruppen sikrer, at vedtægterne følges ved det årlige landsmøde og at styregruppens medlemmer er på valg efter vedtægterne. 5. Styregruppen afholder minimum fire årlige møder, som indkaldes med minimum 3 ugers varsel. 6. Styregruppen vil have samme opgaver og ansvar, som en bestyrelse i en forening. 7. Styregruppen arbejder pro bono, men kan få dækket evt. omkostninger til rejser, forplejning og ophold m.v. efter regning. 8. De op til 7 valgte medlemmer af styregruppen suppleres af de(n) til en hver tid siddende koordinator(er) for projektet i Bydelsmødrenes Landsorganisation, der fungerer som sekretariat, uden stemmeret. Bydelsmødrenes Landsorganisations styregruppe har mulighed for at invitere større donorer til at sidde med i styregruppen med observatørstatus. 9. Styregruppen kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af konkrete, tidsbestemte opgaver. 10. Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat over trufne beslutninger. Det godkendte referat lægges på Referat skal modtages af styregruppens medlemmer, koordinator(er) i Bydelsmødrenes Landsorganisation og Sekretariatschef for Fonden for Socialt Ansvar senest 3 uger efter styregruppemødet. 6 Stemmeregler i styregruppen 1. Styregruppen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst halvdelen af resten af styregruppen er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i styregruppen. Beslutninger angående sager på dagsordenen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af afstemninger med stemmelighed er formandens stemme afgørende. 7 Videns og udviklingsgrupper i Bydelsmødrenes Landsorganisation 1. På landsmødet og styregruppen kan nedsættes videns, erfarings og udviklingsgrupper. 2. Disse grupper arbejder i løbende dialog med styregruppen og sekretariatet. Resultater mv. fremlægges på landsmødet. 11

12 8 Driftsgrundlag / Finansiering 9 Økonomi 1. Landssekretariatet og de landsdækkende aktiviteter skal finansieres gennem fundraising f.eks. fra stat/eu, større fonde, større virksomheder o. lign. 2. De lokale projekter står som hovedregel selv for finansieringen af de aktiviteter, der ligger lokalt, herunder evt. løn/honorar til tovholdere og Bydelsmødre. 3. Landssekretariatet kan herudover medvirke til at tilvejebringe midler til en medfinansiering af lokale Bydelsmødre projekter. 4. Såfremt lokale projekter ønsker at søge midler uden for deres geografiske område, f.eks. fra stat/eu, større fonde, større virksomheder o. lign., skal styregruppen godkende dette. 5. Hvis lokale Bydelsmødre-projekter søger om midler i rammerne af a) en helhedsplan finansieret af Landsbyggefonden eller b) en bred kommunal ansøgning, som omfatter et større antal boligsociale indsatser, skal styregruppen ikke godkende sådanne ansøgninger, men informeres herom. 1. Bydelsmødrenes Landsorganisations regnskab følger kalenderåret. 2. Bydelsmødrenes Landsorganisations årsregnskab revideres af Fonden for Socialt ansvars revisor og fremlægges for bestyrelsen for Fonden for Socialt Ansvar. 10 Det årlige landsmøde 1. Styregruppen indkalder gennem Landssekretariatet skriftligt / til landsmødet med mindst seks ugers varsel. 2. Landsmødet afholdes i foråret, senest inden juni. 3. Skriftlige forslag skal være styregruppen i hænde senest tre uger før landsmødet. 4. På det årlige landsmøde vælges styregruppen. 11 Regler for afstemning ved landsmødet 1. Ved afstemninger på landsmøder har hvert Bydelsmødre-projekt, forening og netværk, én stemme. De er kun stemmeberettigede, hvis de har været medlem af Bydelsmødrenes Landsorganisation i minimum to måneder forud for landsmødet. 12 Ændring af vedtægter for Bydelsmødrenes Landsorganisation 1. Forslag fra medlemmer til vedtægtsændringer skal senest være styregruppen i hænde senest tre uger inden landsmødet afholdes. Styregruppen kan fremsætte egne forslag til ændringer af vedtægter. 2. Forslag til ændring af vedtægter skal udsendes sammen med program senest to uger før landsmødet. 12

13 3. Til ændring af vedtægter kræves at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. 13 Nedlæggelse af Bydelsmødrenes Landsorganisation 1. En nedlæggelse af Bydelsmødrenes Landsorganisation behandles på 2 på hinanden følgende landsmøder, der afholdes med mindst 4 ugers mellemrum. 2. En nedlæggelse kan kun finde sted, hvis 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for det. 3. Forslag om nedlæggelse indsendes efter reglerne for vedtægtsændringer i Bydelsmødrenes Landsorganisation. 4. Evt. overskydende midler disponeres af Fonden for Socialt Ansvar under iagttagelse af de betingelser hvorunder midler fra tredje part er givet. 14 Bydelsmødrenes Landsorganisations forankring 1. Bydelsmødrenes Landsorganisation er foreløbig for perioden frem til den placeret under den almennyttige non-profit fond: Fonden for socialt ansvar (se også 2). Inden udgangen af juli 2012 skal styregruppen for Bydelsmødrenes Landsorganisation tage stilling til, hvorvidt Bydelsmødrenes Landsorganisation forsat skal være placeret under Fonden for socialt ansvar, og for hvilken periode det evt. skal gælde. Min omgangskreds kan se, at der er kommet en forandring. Det er som at få en kjole på, som passer perfekt. Citat af Bydelsmor, evalueringsrapport, Center for boligsocial Udvikling Jeg havde en følelse af ikke at kunne noget kunne ikke have kontakt til andre og var lidt deprimeret, men jeg kan godt lide at diskutere opdragelse, børn og psykologi. Citat af Bydelsmor, evalueringsrapport, Center for boligsocial Udvikling SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DE FORSKELLIGE PARTER I BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION 13

14 Landssekretariatet har i samarbejde med interim styregruppen fordelt opgaver og ansvar mellem de parter, som indgår i samarbejdet i Bydelsmødrenes Landsorganisation, det vil sige mellem Fonden for Social Ansvar, Landssekretariatet, styregruppen og de lokale projekter. Følgende opgaver er blevet fordelt følgende steder: Fonden for Social Ansvar Opgaver: Fundraising vedr. Landssekretariatet og landsdækkende aktiviteter Ansætte og administrere Landssekretariatet Økonomi og revision Juridisk bistand Etablering af og støtte/rådgivning til Landssekretariatet Bydelsmødrenes Landsorganisation Styregruppen (Landssekretariatets bestyrelse) Opgaver: Udvikling af organisationsmodel for landsorganisationen o Vision o Mission/ formål o Mål og succeskriterier Prioritering af landssekretariatets opgaver Afholdelse af mindst 4 møder om året Udvælgelse af ambassadører Udvikling af taxametermodel Alle større beslutninger af betydning for Bydelsmødrenes Landsorganisations økonomi, arbejde (indhold) og organisation skal forelægges styregruppen til godkendelse. Landssekretariat Opgaver: Businessplan plan for årets indsats samt budget. (Budgetter godkendes efterfølgende af styregruppen.) Afrapportering til Styregruppe, Fonden for Socialt Ansvar og sponsorer Udvikling af koncept for Bydelsmødre o Organisationsmodel(er) for medlemmer o Koncept for uddannelse o Kommunikationsstrategi o Best pratice anbefalinger o Vejledning til fundraising til medlemmer, fx til helhedsplanerne igennem Landsbyggefonden 14

15 Rådgivning, støtte og vejledning for nye og etablerede projekter Samarbejdsaftaler med projekter Foreningspakke til foreninger Erfaringsudveksling/videndeling invitere/inspirere til netværksmøder Videnindsamling Koordinering nationalt Et årligt landsmøde Lobbyisme Synliggørelse/ branding o Opdatering og udvikling af hjemmeside o Nyhedsbreve o Ensartede materialer o Overordnet pressekontakt Medlemmerne Opgaver: Rekruttering af frivillige Uddanne og kompetenceudvikle de frivillige Etablering af fagligt netværk Supervision Opsøgende arbejde Arrangementer Lokal businessplan indsats, mål, succeskriterier, budget Lokal fundraising Lokal evaluering og afrapportering Bydelsmødrenes opgaver, ansvar Forankring (bibliotek, frivillig forening, boligorganisationer, helhedsplaner m.v.) PAKKE TIL MEDLEMMER AF BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION En af de ting, som efterspørges af nye Bydelsmødre-projekter, er konkrete redskaber til at komme i gang. Hvad skal der til? Bydelsmødrenes Landorganisation har den vision at kunne tilbyde en pakke både til nye Bydelsmødre og til allerede etablerede, så de nye kommer godt fra start og de etablerede kommer godt videre. Her kan I læse indholdet i den pakke vi gerne vil tilbyde. 15

16 Denne pakke er samlet med Bydelsmødrene som målgruppe og med blik på deres arbejde og hvad de i den forbindelse vil have brug for. Den er tænkt som tilbud, og vil udvikle sig efterhånden. Styregruppen vil med input fra bl.a. landsmødet, prioritere hvilke opgaver, der først skal udvikles. Uddannelse af Bydelsmødre o Grundkursus (Kurset kan være bygget op som moduler, som løbende hægtes på i den rækkefølge som er relevant for det enkelte projekt, og for at understøtte at teori og praksis går hånd i hånd). Kompetenceudvikling af Bydelsmødre o Organisationsudvikling o Lederudvikling o Udvikling og implementering af nye kurser Materialer (standardiserede landsdækkende undervisningsmaterialer, best practice anbefalinger (á la hæftet fra CFBU)). Foreningspakke o Vedtægter o Samarbejdsaftale med Bydelsmødrenes Landsorganisation o De fem gyldne regler, værdisæt, eller lign. o Bydelsmødres kerneopgaver Erfaringsudveksling/videndeling o Tilbud om regionale netværksgrupper o Årsmøder/ landsmøder o Hjemmeside med links til medlemmernes hjemmesider o Nyhedsformidling, fx som en sms-tjeneste med korte nyheder Råd, vejledning, støtte o Konsulent fra Landssekretariatet o Erfarne Bydelsmødre Opsøgende arbejde o Materialer (folder, postkort, visitkort, taske, jakke eller lign.) Fundraising o Udkast til lokale ansøgninger o Hjælp til at finde sponsorer Branding o Designmanual o Pressemeddelelser o Pressetræning o Ambassadører 16

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 12. APRIL 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 12. APRIL 2011 Tilstede: Suzan Saygili (Ishøj), Nimet Topcu (Århus, Kolding), Tagharid Rahmah (Mjølnerparken, København), Gitte Larsen (Dianavænge, Odense), Rikke Skovfoged (Foreningsguide Q, København), Mette Vestergaard

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Bydelsmødrene. 1.2 Foreningens navn og lokalitet står i samarbejdsaftalen

Læs mere

NYHEDSBREV. sige velkommen til:

NYHEDSBREV. sige velkommen til: FORÅR FOR BYDELSMØDRENE Solens varme nydes i Bydelsmødrenes Landssekretariat i København. Foran vinduet blomstrer et japansk kirsebærtræ. Når vinden tager i grenene, flyver små, hvide blade dansende rundt

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

NYHEDSBREV. 27. maj fik 8 Bydelsmødre deres bevis efter at have gennemført uddannelsen for Bydelsmødre.

NYHEDSBREV. 27. maj fik 8 Bydelsmødre deres bevis efter at have gennemført uddannelsen for Bydelsmødre. SOMMERENS SIDSTE NYHEDSBREV I dette Nyhedsbrev fortæller vi om Bydelsmødre på summercamp under regnbuen, om rundvisning på Christiansborg, Den Hvide Mand på Nørrebro, nyt fra Styregruppen og siger TILLYKKE

Læs mere

REFERAT STYREGRUPPEMØDET 5. september 2011

REFERAT STYREGRUPPEMØDET 5. september 2011 Tilstede: Gitte Larsen, Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Tagharid Rahma, Lotte Larsen, Helle Fahl, Ann Poulsen, Kirsten Fischer, Line Hillerup, Malene Willer, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Suzan Saygili,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægt for forening Mentornetværk Q 4400 senest justeret 21.marts 2012

Vedtægt for forening Mentornetværk Q 4400 senest justeret 21.marts 2012 Vedtægt for forening Mentornetværk Q 4400 senest justeret 21.marts 2012 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Mentornetværk Q 4400 Foreningen har hjemsted i Kalundborg Kommune og er registreret i Erhverv

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011 Mødetid og sted: Kl. 10.00 Medborgercenter Dalum Dianavænget 15 B 5250 Odense SV Tilstede: Rikke, Nimet, Susan, Lotte, Tagharid, Gitte, Helle (fra Integrationsministeriet), Line, Mai- Britt og Maja Afbud:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber gennem regionen og danner derved landsorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

Vedtægter for Økologisk Landsforening

Vedtægter for Økologisk Landsforening Vedtægter for Økologisk Landsforening Gælder fra 7. marts 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Økologisk Landsforening. Foreningens hjemsted er: Århus Kommune. 2 Formål Foreningens formål er: At

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab Invitation til stiftende generalforsamling i Ernærings Pædagogisk Selskab Vi inviterer hermed til stiftende generalforsamling i en ny forening der fremover skal arbejde for udbredelse af viden om ernæringens

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale. KIU's vedtægter Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er KIU

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Kulturtjenesten. Kulturtjenesten stiftes i et forpligtende samarbejde mellem Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Lolland Kommune er den administrerende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler Vedtægter 1 Forstanderkredsens navn og adresse Forstanderkredsens navn er Forstanderkredsen for Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Kommunes Ungeråd

Vedtægter for Slagelse Kommunes Ungeråd Vedtægter for Slagelse Kommunes Ungeråd Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG HJEMSTED...1 2 FORMÅL...1 3 MEDLEMMER...2 4 OPGAVER OG AKTIVITETER...2 5 ORGANISATION...2 7 MØDE-, TALE- OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN...3

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den 05.10.2009. Seneste ændring vedtaget på generalforsamlingen den 21.11.2013 VERSION 1.3 SIDE 1 AF 5 1. Navn Foreningens

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted Standardvedtægter September 2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Natteravnene - by. 1.2 Foreningens hjemsted fremgår af samarbejdsaftalen mellem foreningen og Fonden for Socialt Ansvar (FSA).

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset 1 Hjemsted Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset har hjemsted i Holstebro Kommune, Nygade 22, 7500

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark V E D T Æ G T E R for Foreningen DJ & Producer Academy Denmark Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen DJ & Producer Academy Denmark. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Formål

Læs mere

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer.

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer. Vedtægter for lokalråd i Sønderris 1 Navn Rådets navn er " Lokalrådet for Sønderris". 2 Formål Det er lokalrådets formål at bidrage til Sønderris's udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker, samt

Læs mere