BLIV MEDLEM. Velkommen til din behandlerforening. Der findes to behandlerforeninger: Nordlys Forum og Nordlys RAB og SA.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLIV MEDLEM. Velkommen til din behandlerforening. Der findes to behandlerforeninger: Nordlys Forum og Nordlys RAB og SA."

Transkript

1 Nordlys Forum Nordlys RAB og SA FÆLLESSKAB GARANTI FOR KVALITET LOKALE TRÆNINGSGRUPPER BEHANDLERLISTE FACEBOOKGRUPPER KODA MEDLEMSSKAB FORSIKRING MARKEDSFØRING MOMSFRITAGELSE ONLINE BOOKING

2 BLIV MEDLEM Velkommen til din behandlerforening Der findes to behandlerforeninger: Nordlys Forum og Nordlys RAB og SA. Behandlerforeningen Nordlys Forum danner rammen om et fæl les skab - både fagligt og personligt, og er med til at skabe liv og inspiration i din hverdag. Som medlem får du adgang til en række for dele som fx. forsikring, fællesskab, facebook-gruppe, lokale træningsgrupper og markedsførings materialer. Behandlerforeningen Nordlys RAB og SA (Registreret Alternativ Behandler og SundhedsAutoriseret Behandler) kan man kun være med lem af, hvis man opfylder krav ene til RAB- eller SA-registrering. Titlerne giver adgang til momsfritagelse og til at benytte Nordlys RAB logo eller Nordlys SA logo. Støt fællesskabet og vær med til at gøre en stor forskel for både dig selv og andre. Formand Nordlys Forum Gitte Theil Pedersen Formand Nordlys RAB og SA Edith Staun Ottosen Tlf Tlf Nordlys Behandlerforening

3 NORDLYS FORUM - DET FÅR DU... Alle kan være med i Nordlys Forum, hvor vi løbende udvikler fordele og tilbud til medlemmerne. 1. SPARRING I FORENINGEN Adgang til fællesskabet i foreningens Facebookgruppe Nordlys Forum. Der bliver delt med hinanden, skrevet om kurser, stillet spørgsmål til behandlinger, slået aktiviteter op, delt nye hjemmesider og andre glæder. Søg medlemsskab af gruppen når du har meldt dig ind. 2. TEAM-NORDLYS Bliv en del af et omfangsrigt netværk med en fælles platform på Team-Nordlys.dk Er du uddannet Nordlys Behandler eller er du i gang med et uddannelsesforløb på Nordlys, har du mulighed for at være en del af vores behandlerliste. 3. LOKALT FÆLLESSKAB OG NORDLYSLIV De lokale træningsgrupper findes i hele landet. Der trænes, deles, hygges og skabes et nærværende lokalt liv, som kan være guld værd som selvstændig og som også kan være med til at skabe kontakter og nye jobs. I ægte Nordlys ånd er det også stedet, hvor vi selv får behandlinger, mediterer sammen og nærer vores indre liv. Alle der har været på grundkursus og som er medlem af Nordlys Forum, kan deltage i de lokale træningsgrupper. Find din gruppe på nordlysforum.dk. 4. FØLG MED! Du modtager løbende opdateringer om nye initiativer, idéer, kurser, mv. i både Nordlys Forum og på Nordlys Centret. 5. MARKEDSFØRING Som medlem kan du markedsføre dig under Nordlys s logo, og dermed signalere overfor klienter, at du er medlem af et fællesskab, der er et kvalitetsstempel, og at du arbejder efter foreningens etiske regler. Du har adgang til download af foreningens logo, visitkort, streamere og andre markedsføringsmaterialer. Foreningen arbejder løbende på nye tiltag. 6. FORSIKRING Tegn en er hvervs ansvars forsikring hos Nordlys. Forsikringen dækker bl.a. personskade. Læs mere i i håndbogen på Nordlys-forum.dk. 7. MUSIK Du betaler gennem foreningen for KODA-afgift, som gør at du lovligt kan afspille musik i din klinik. 02

4 NORDLYS RAB OG SA - DET FÅR DU... Nordlys RAB og SA er en behandlerforening af uddannede og eksaminerede Nordlys Massører, Massageterapeuter, Akupunktører og Berørings terapeuter. Alle opfylder Sundhedsstyrelsens krav til uddannelse og efter uddannelse. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt arbejde for at skabe sundhedsfremmende tiltag og bygge bro til det etablerede sundhedssystem. 1. MARKEDSFØRING RAB ere og SA ere har deres eget logo til brug i markedsføringen. Det er også klienternes garanti for kvalitet. 2. MOMSFRITAGELSE Som RAB er kan du blive momsfritaget. Som SA er er du i forvejen momsfritaget, hvis du arbejder indenfor dit fagområde. Som medlem af foreningen, momsfritages du også, ved arbejde uden for dit fagområde 3. KUNDER FRA FORSIKRINGSORDNINGER Flere forsikringer henviser til RAB ere eller SA ere, hvis lægen anbefaler massage. 4. ADGANG TIL ARBEJDSPLADSER Du kan få adgang til arbejdspladser, der kræver at man er RAB er eller SA er 03 Nordlys Behandlerforening

5 NORDLYS RAB OG SA MEDLEMSFORHOLD Som medlem kan kun optages alternative behandlere, som samtidig opnår registrering efter nedenfor beskrevne regler: Registrering kan opnås af alle eksaminerede Nordlys Massage- og Berøringsterapeuter og Nordlys Akupunktører, som opfylder nedenståen de uddannelseskrav: For Nordlys Massører gælder: Det samlede minimumstimetal udgør 660 undervisnings timer. Uddannelsen består af både teori og praksis og en undervisningstime er på 45 minutter. Timetallet på 660 undervisnings timer inkluderer som minimum: 250 timers faglig undervisning i Massage, 50 timers psykologi, 10 timers undervisning i klinikdrift, klientvejledning og undervisning i basal sundhedslovgivning, 50 timers orientering om andre alternative be handlings former. 200 timers undervisning i anatomi og fysiologi og 100 timers undervisning i sygdomslærer afsluttes med bestået eksamen. Endelig skal massøren have gennemført 3 sessioner egenterapi og 3 sessioner supervision. Endelig skal massøren have gennemført 20 journalførte massagebehandlinger. Massøruddannelsen afsluttes med en eksamen som skal beståes. For Nordlys Massage- og Berøringsterapeuter gælder: Det samlede minimumstimetal udgør 800 undervisnings timer. Uddannelsen består af både teori og praksis og en undervisningstime er på 45 minutter. Timetallet på 800 undervisnings timer inkluderer som minimum: 390 timers faglig undervisning i Terapeutisk Massage, 50 timers psykologi, 10 timers undervisning i klinikdrift, klient vejledning og undervisning i basal sundhedslovgivning, 50 timers orientering om andre alternative behandlingsformer. 200 timers undervisning i anatomi og fysiologi og 100 timers undervisning i sygdomslærer afsluttes med bestået eksamen. Endelig skal massageterapeuten have gennemført 3 sessioner egenterapi og 3 sessioner supervision. Endelig skal massageterapeuten have gennemført 20 journalførte massagebehandlinger. Massage terpeutuddannelsen afsluttes med en eksamen som skal beståes. For Nordlys Akupunktører gælder: Det samlede minimumstimetal udgør 770 undervisnings timer. Uddannelsen består af både teori og praksis og en undervisningstime er på 45 minutter. Timetallet på 770 undervisnings timer inkluderer som minimum: 360 timers faglig undervisning i akupunktur, 50 timers psykologi, 10 timers undervisning i klinikdrift, klientvejledning og undervisning i basal sundhedslovgivning, 50 timers orientering om andre alternative behandlingsformer. 200 timers undervisning i anatomi og fysiologi og 100 timers undervisning i sygdomslærer afsluttes med bestået eksamen. Endelig skal akupunktører have gennemført 3 sessioner egenterapi og 3 sessioner supervision. Endelig skal akupunktøren have gennemført 30 journalførte akupunkturbehandlinger og haft 4 patientcases til supervision. Akupunktøruddanenlsen afsluttes med en eksamen som skal beståes. Medlemsrettigheder og -pligter Som registreret behandler har man ret til at benytte licenser og logoer, som foreningen råder over eller administrerer. Bestyrelsen fastsætter vilkår og omfang for den løbende efteruddannelse, regler for op tagelse på behandlerliste og dette frem lægges til godkendelse på generalforsamlingen. Medlemmerne har pligt til at modtage regel mæssig supervision og efteruddannelse i et omfang fastlagt af bestyrelsen. Generalforsamlingen godkender bestyrelsens retningslinjer for og omfanget af supervision og efteruddannelse. Foreningens medlemmer forpligter sig til at arbejde efter regel sættet for god klinisk praksis, som er vedtaget på generalforsamlingen. Regelsættet kan læses på forening Nordlys RAB hjemmeside under Team Nordlys. 04

6 FIND DIN BEHANDLER Som medlem af Nordlys Forum har du mulighed for at blive en del af behandlerlisten. Find den på hjemmesiden Her vil du være en del af et omfangsrigt netværk - med en fælles platform. Behandlerlisten På behandlerlisten kan man søge efter den behandling man ønsker. Man kan også søge geografisk og finde en behandler tæt på. På listen er der billeder af alle behandlere, kontaktoplysninger og henvisning til behandlerens egen hjemmeside. En god platform og et godt netværk og endnu en mulighed for at nye klienter finder vej til dig. 05 Nordlys Behandlerforening

7 TRÆNINGSGRUPPER Der skabes masser af lokalt liv i trænings grup perne. Du kan finde en gruppe nær dig på: Her finder du også en guide til, hvis du gerne vil starte din egen gruppe. Det er for skelligt, hvordan grupperne fungerer, men i de fleste indgår udveksling af behand linger, meditation, sparring, supervision og hygge. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Som professional behandler skal du tegne en erhvervansvarsforsikring. Det kan du gøre gennem Nordlys Centret. Det er mulighed for at være med i en fælles erhvervsansvars-forsikring tegnet af NORDLYS, til brug for alle aktive medlemmer samt til studerende, der har klienter i behandling. Denne forsikring gælder KUN i Danmark. Forsikringsbetingelser finder du i Håndbogen på NEM OG HURTIG ONLINEBOOKING Få 20% i rabat på et nemt og billigt onlinebookings stem Du kan tage imod kunder alle døgnets 24 timer. Dine klienter bestemmer selv, hvornår på døgnet de vil booke tid hos dig, og de kan i fred og ro finde den tid, der passer dem bedst. Du undgår udeblivelser med SMS-tjeneste, hvis du vælger det. Du kan selv sætte systemet op til at sende en påmindelsesbesked f.eks. 24 timer og/eller 2 timer inden aftalen. Du får samlet alle dine klienter informationer ét sted. Du har mulighed for at skrive journaler i systemet. Dine kunder kan betale, når de booker tiden, hvis du ønsker det. Du kan sende fakturaer. Prøv systemet gratis i 14 dage og se mere på 06

8 KLIENTERNES GARANTI FOR PROFESSIONEL BEHANDLING Nordlys Forum, (NF) er et mødested for men ne sker, der har en aktiv interessere i helhedsorien teret ressource- og selvudvikling, massage, krops terapi og helbredelse, sundhed og livsstil, kunst og kultur, videnskab, spiritualitet og tro. Vores intension er at styrke, inspirere og støtte hinanden, og at udfolde dette som grundlag for en positiv udadrettet livsstil - privat og professionelt. NF arbejder for at udvikle retningslinier om sund helhedsorienteret livsstil og helbredelse, og vi tilstræber at formidle dette på måder, som er alment brugbare. Som medlemmer af NF forpligtiger vi os til at være i en initiativrig og aktiv udviklingsproces. Vi forpligter os til at være vågne, selvreflekterende, selv kor rige rende og tro mod os selv, så vi kan være tro værdige forbilleder og inspirationskilder for andre. At mødes, dele, respondere og handle er det bæren de princip for vores samvær og formidling. Vi tilstræber, at ethvert møde finder sted, ud fra de mest succesfulde erfaringer vi har, så vi skaber berigelse, fornyelse og interaktion præget af kærlig hed, livsglæde og visioner. Herfra har vi tillid til, at enhver kan udvikle sig uanset forudsætninger og udgangspunkt. Vi møder enhver med respekt og interesse og med åbenhed for at lære af andre menneskers livsstil og resultater. Vi tager ansvar for at skabe en atmosfære af tryghed, inspiration og glæde, hvor mennesker har lyst til at være og får næring til at gro. Vi lægger vægt på at forene en dynamiske livsindstilling med stabilitet og vedholdenhed og vi ved, at man både i holdning og handling skal være målrettet og villig til at korrigere svagheder og fejl, for at få et meningsfuldt, engageret og tilfredsstillende liv. Regelsæt for god klinisk praksis er bindende i relation til alt arbejde med Nordlys Koncepter, som praktiseres af NF s medlemmer, og de er retningsgivende for alle NF medlemmer. 07 Nordlys Behandlerforening

9 1. De etiske regler skal være tilgængelige for alle klienter f.eks. via henvisning til hjemmesiden 2. Medlemmerne skal udvise omhu og samvittigheds fuldhed i deres faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte. 3. Den praktiserende skal føre optegnelse/journal over behandlingerne af den enkelte bruger, herunder om indikation, samt den behandling og den information der er givet. 4. Notater opbevares utilgængeligt for andre og skal destrueres eller anonymiseres senest fem år efter et behandlingsforløbs afslutning eller straks, hvis praksis ophører. Den praktiseren de har også tavshedspligt omkring det at selve klientrelationen eksisterer. 5. Den praktiserende skal sikre sig, at klienten har mulighed for at være fuldt ud informeret om indholdet, varigheden og prisen af de sessioner, kurser m.v. som tilbydes. Klienten skal gøres opmærksom på, at hun eller han selv er ansvarlig for sit udbytte af behandling, undervisning m.v. og frit kan forkaste eller følge eventuelle forslag m.v. 6. Den praktiserende skal udvise respekt for klien tens grænser, motivation og personlige integritet, og skal tilstræbe et afklaret klient for hold med klare rammer omkring behandlingen eller undervisningen. 7. Hvis en klient oplyser, at være i et fast behand lings forløb hos et andet praktiserende medlem af NF, kan en session ikke aftales, medmindre alle parter er indforstået dermed. 8. Hvis en klient er i gang med et hvilket som helst behandlingsforløb, som den praktiserende oplever som uforeneligt med den behandling hun eller han tilbyder, må det andet behandlings forløb afsluttes, inden sessioner aftales. 9. Den praktiserende skal anbefale en bruger at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret. 10. Hvis den praktiserende kommer i tvivl om, hvorvidt et medicinsk behandlingsforløb er foreneligt med den behandling hun eller han tilbyder, skal klienten opfordres til at afklare dette med sin læge. 11. Den praktiserende skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende. 12. Den praktiserende må ikke give løfter om helbredelse. 13. Den praktiserende må ikke have seksuel omgang eller indlede intim kontakt med sine brugere. 14. Den praktiserende har livsvarig tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, der erfares om brugeren i relation til behandlingen. Supervision er ikke omfattet af tavshedspligten, hvis supervisor er medlem af NF og dermed omfattet af tavshedspligten. 15. Tavshedspligten ophører, hvis medlemmet derved overtræder landets love. Her henvises til straffelovens 141, 143 og Medlemmerne skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden. 17. Medlemmer skal give brugerne saglig og nøgtern information om behandling og de forventninger de kan have hertil. Vedrørende klageprocedure henvises til 08

10 I Nordlys Forum står vi stærkt - sammen... Som medlem af Nordlys Forum har vi en række fordele, hvor vi fælles har adgang til en række officielle logoer. De er alle tilgængelige via Nordlys Forums downloadcenter og er til fri afbenyttelse. Der ligger logoer til alle formål. Skilte, visitkort, brevlinier, internet og hvad man ellers måtte få af ideer. Der er bare at slippe fantasien løs og komme i gang. Der er aflange og firkantede streamers med alle de forskelleige betegnelser - klangmassage - behandler mv. Logoerne ligger både med blå baggrund og som transparent. LOGO GUIDE God fornøjelse BEHANDLER RAB SA FORUM BEHANDLER 09 Nordlys Behandlerforening

11 VÆLG DET MEDLEMSKAB, DER PASSER TIL DIG N O R D LYS F O R U M FÆRD FÆ Æ RD D IIG G UDDA U D DA UD DANNET A N OR R DL D LY LYS Y S M AS ASSØ S Ø R, SØ R, M A SS MA S S AG G E TE T RA R A PE E UT T, BE B RØ RØRI R NG RI G SS T ERA TE RA A PE E UT UT T,, K KL L AN ANGM G M AS GM ASS SØ Ø R, R C OA O CH Nord No rdly rd llyys Fo Forru um in inkl inkl k. KO ODA D afg fgif gifft årli årliligt år gt kr Erhv Er h e errvs rvs vsan san ansv sva svar sv arrsf s or orsi ssiikrrin ing (V ing ( allgf gfri r *)) ri krr UND UN DE E R UD D DA A NN NNEL EL E L SE SE Stud St tu ud derren end de e inc ncll.. KOD ODA afg afg af giiftt Erhv Er hver e vs vsan vsan ansvvar a sffor orsi rsikr k in ng (V Vallgf gfri r *)) kr. r. kr BA A SISM SII SM S ED E D LE EDLE E MS MSK A AB B k. 25 kr 250 0,,T il medl Ti me m ed dllem emme merr, r, de err øns n ke kerr att stø t tt t e fo forre ening gen. M dl Me d lem em m sk s abet a b et ab e t g ivv er e r i kk k k e ret ti t ili l ma m rk ke ed dsf d ssff ør ø rin in ng me med e d No N o rd d lyy ss lo o go g o o g ma m te e ri r i al a er er, me m e n de dett gi g ve er a gang ad ga ang g tilil de lo oka kale e træ æni ning ng gsg grupp rru upp pper err, fa f cebo b ok kg up gr u pe en og g opd pdat ater at ter erin ing ng på på arb rbej bej ejd de et i foreningen n. UD DE EN N F OR O D AN A MA M A RK RK kr. r 250,Err ma E an n bos osid dde dend n e ud den en for Dan nma m rk r, be b eta t le er m ma an ik kke KOD O A A--af afgi g ftt og ma gi an ka k n ik kke e vær æ e me ed dllem m af No Nord dly lys ys RA R B og g SA NO O R D LYS R A B O G S A Nordly lyys RA RAB AB og o SA in i kl kl. Nordlyys Fo Foru Foru rum um og og KOD DA af afgi gift ft Førs Førs Fø rste gan ng gssre regi gist gi s rre eri r ng g Errhvver E e vs vsan ansv an nsvva arrsffor orsi s kr krin in ng (V Vallgf gfri r *)) ri kr. r kr. r kr. r *For a t stå på p å beh e an eh a dll er erlilist i st sten t en e n s ka kall du d u h av a e en e hvervs er vsan vs a svar arrssffor ars o si sikr k in ng. g. 10

12 AL KURSUSDELTAGELSE GIVER ADGANG TIL MEDLEMSSKAB AF NORDLYS FORUM Uddannelser der giver mulighed for Nordlys certificering eller Nordlys RAB og SA godkendelse MASSØR OG MASSAGETERAPEUT UDDANNELSEN MASTER COACH UDDANNELSEN Du får en helt unik uddannelse som massør eller massageterapeut og bliver i stand til at udøve massage på et højt niveau. Du lærer om velvære og behandling af spændinger, smerter, skavanker og sygdomme. Altid med det hele menneske i fokus. Læs meget mere på Lad glæde, sindsro og inspiration blive din nye base. Du lærer at udvikle dit eget, dine kollegaers og klienters potentiale og hvordan du bruger coach ingens effektive principper som grundlag for en dyb, inspirerende og befordrende samtale. Læs meget mere på KLANGMASSAGE UDDANNELSEN På kun 10 dage bliver du uddannet klangmassør og lærer at give behandlinger både til afspænding og specifikke problemer. Du lærer også dig selv bedre at kende, så du kan blive en endnu bedre behandler. Læs meget mere på AKUPUNKTUR UDDANNELSEN På NORDLYS har vi valgt et højt niveau for vores akupunkturuddannelse. Med alle elementerne i uddannelsen og med de krav, der stilles til RAB-registreringen har uddannelsen niveau som profes sionsbachelor uddannelse. Læs meget mere på Få mere info om foreningerne: Formand for Nordlys RAB og SA: Edith Staun Ottosen, Tlf , Formand for Nordlys Forum, Gitte Theil Pedersen, Tlf , og uddannelserne: Nordlys, Telefon FORUM RAB SA NORDLYS Nordlys Behandlerforening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

NORDLYS. Nordlys Forums & Nordlys RAB s bestyrelsesmøde søndag den 11. marts 2012. Philip, Anne, Anne-lise, Gregor, Kjeld, Hanne Gejl, Kirsten Afbud

NORDLYS. Nordlys Forums & Nordlys RAB s bestyrelsesmøde søndag den 11. marts 2012. Philip, Anne, Anne-lise, Gregor, Kjeld, Hanne Gejl, Kirsten Afbud NORDLYS Nordlys Forums & Nordlys RAB s bestyrelsesmøde søndag den 11. marts 2012 Nordlys Forum Nordlys RAB Mødedato Søndag d. 11. marts 2012 Tid kl. 16.00 21.00 Sted Nordlyscentret Silkeborg Tilstede Philip,

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE AKUPUNKTØRER.

VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE AKUPUNKTØRER. VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE AKUPUNKTØRER. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: PRAKTISERENDE AKUPUNKTØRER (PA), Akupunktørernes Faglige Sammenslutning. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder.

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Uddannelsen som kost-/og livsstilsvejleder er en speciel uddannelse til dig der ønsker at vejlede og inspirere andre indenfor kost, sundhed og livsstil. Men

Læs mere

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Bliv professionel zoneterapeut på under 2 år Hos Dig i Centrum - Roskilde Dig i Centrum tilbyder zoneterapeut uddannelsen i samarbejde

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør Efterår 2015 1 Fredag d. 25. sept. Birgitte Fiil og Charlotte Lind 9.00-15.00 Mette Pilegaard Kost og ernæring Lørdag d. 26. sept. Søndag d. 27. sept. 2 Fredag d. 9. okt. Søndag d. 11. okt. 9.00-15.00

Læs mere

December 2011. Køge - Holbæk - Odense

December 2011. Køge - Holbæk - Odense Nr. 4 NYHEDSBREV December 2011 Havtorn er vildtvoksende mange steder i landet. De er stikkende og ubehagelige at komme i nærheden af. Den er en af Danmarks første planter, der kom hertil for mere end 10.000

Læs mere

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Hvad er Kranio Sakral Terapi? Biomekanisk kranio-sakral Terapi er en meget blid men dybtgående manuel behandlingsform, som arbejder med kroppens

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Massage DANMARKS MASSAGESKOLE. hele livet

Massage DANMARKS MASSAGESKOLE. hele livet DANMARKS MASSAGESKOLE Massage Massage Grundform Massage Terapeut Uddannelsen T E R A P I & M A S S A G E Triggerpunkt Massage Chakrabalancering Karmamassage Specialterapeutisk Massage til handicappede

Læs mere

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier:

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier: DANSK SELSKAB FOR KLASSISK HOMØOPATI Kære homøopat Bestyrelsen og medlemmerne i Dansk Selskab for Klassisk Homøopati er glade for din interesse og håber at kunne byde dig velkommen som medlem i foreningen.

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Vedtaget på Generalforsamling 3.Februar 2013. Oversigt over DSKH's vedtægter: 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Foreningens optagelseskrav

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Privat Mesterlære? 2012-13. Kosmetolog, Fodplejer, Massør, Spaterapeut, Zoneterapeut...

Privat Mesterlære? 2012-13. Kosmetolog, Fodplejer, Massør, Spaterapeut, Zoneterapeut... Privat Mesterlære? Kosmetolog, Fodplejer, Massør, Spaterapeut, Zoneterapeut... Et privat Mesterlæreforløb sideløbende med kvalitetssikret fjernundervisning giver helt nye uddannelses- og jobmuligheder,

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

Kurser forår og efterår 2011

Kurser forår og efterår 2011 Kurser forår og efterår 2011 Version 1.0 2011 Copyright MySir Hestemassage / Hesteakademiet v./ Gitte Andersen Søby Web: www.mysir.dk www.hesteakademiet.dk v.gitte Søby Mobil: 25334284 mail: gitte.soeby@mail.dk

Læs mere

Forslag til afstemning:

Forslag til afstemning: Forslag 1 11 - Generalforsamling i Praktiserende Akupunktører 2008 Vedtægtsændringer (forslag 1-4): Forslag 1: Denne tekst blev ikke fjernet ved vedtægtsændringerne på generalforsamlingen i 2007 i forbindelse

Læs mere

Mindfulnessinstruktør

Mindfulnessinstruktør Mindfulnessinstruktør Bliv mindfulnessinstruktør for erhvervslivet Bag om uddannelsen som mindfulnessinstruktør MINDFULNESSINSTRUKTØR I ERHVERVSLIVET Vores instruktørprogram er for dig, som ønsker at gøre

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

Den kvalitetsbevidste massørskole

Den kvalitetsbevidste massørskole Det siger eleverne Udtalelser fra tidligere elever på JFMI Den kvalitetsbevidste massørskole Maria Larsen Fra det øjeblik du træder ind ad døren på skolen, bliver du mødt med engagement, indlevelse og

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER

DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER 1: Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Navnet er Danske Kinesiologer Stk. 2. Hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse. Stk. 3. Foreningen er en landsorganisation.

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER Frederiksgade 77 B, 2 sal 8000 Aarhus C 86 99 85 91 mail@massageskole-aarhus.dk www.massageskole-aarhus.dk DANSK FYSIURGISK

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012 Nr. 1 NYHEDSBREV April 2012 Ramsløg betyder bjørneløg, muligvis fordi det er det første bjørnene intager efter deres lange vintersøvn, eller fordi kroppen får en bjørneagtig styrke af at spise dem. For

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET ST U D I E V E J L E D N I NG I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD OM VEJLEDNINGSCENTRET PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING

Læs mere

DANMARKS MASSAGESKOLE

DANMARKS MASSAGESKOLE DANMARKS MASSAGESKOLE NORDLYS MASSAGE Massage Terapeut Uddannelse Triggerpunkt Massage Chakraterapi Selvmassage Berøringsterapi - Barn til Barn Pædagogisk Massage Terapeutisk Berøring Berørings Terapeut

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Programoversigt BEHANDLINGSGRUPPER 2015. Grupper 2015:

Programoversigt BEHANDLINGSGRUPPER 2015. Grupper 2015: Programoversigt Mandag Rusmiddelgruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Kroppen på toppen DAT-behandling 2015 Onsdag DAT-behandling Torsdag Rusmiddelgruppen Stemmehørergruppen Grupper 2015: Kroppen på

Læs mere

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Marts 2011. Køge - Holbæk - Odense

Marts 2011. Køge - Holbæk - Odense Nr. 1 NYHEDSBREV Marts 2011 Den rødblomstrende troldnød er et af vinterens små mirakler. Blomsterne springer ud i februar, lige meget hvor koldt det er. Frugten kan minde om en nød som åbner sig med et

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk SEXOLOG og PARterapeut Skolen Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk Sexolog uddannelse Max. 14 elever. 8 weekender og et ugekursus inkl. kost, logi og materialer.

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30)

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) Den professionelle uddannelse opfylder kravene til RAB Registreret Alternativ Behandler Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) www.skole-kbh.dk e-mail: info@skole-kbh.dk 1 Danmarks først Zoneterapeutskolen

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning Rådgivning Information Indsigt Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning www.clairvoyantforeningen.dk Hvad er clairvoyance Clairvoyance er formidling af råd fra den åndelige verden

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil du lære

Læs mere

SKAB RESULTATER I UNIKKE OMGIVELSER. Samadhi Spa en oase i hjertet af København, der rummer utallige muligheder for virksomheder

SKAB RESULTATER I UNIKKE OMGIVELSER. Samadhi Spa en oase i hjertet af København, der rummer utallige muligheder for virksomheder SKAB RESULTATER I UNIKKE OMGIVELSER Samadhi Spa en oase i hjertet af København, der rummer utallige muligheder for virksomheder 2 Samadhi Spa har de særlige omgivelser, der skaber de særlige resultater.

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Sys Keller. Sys Keller. Profil. Relevant erhvervs erfaring. 2012 - Nu *Body Bliss. 2006-2011 Marienberg Skole

Sys Keller. Sys Keller. Profil. Relevant erhvervs erfaring. 2012 - Nu *Body Bliss. 2006-2011 Marienberg Skole CV Sys Keller Sys Keller Profil I rollen som underviser, samtalepartner og rådgiver ser jeg relationen - mødet i gensidig anerkendelse - som grundlæggende forudsætning for trivsel, kompetenceudvikling

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE 2 0 1 6 F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Sociale medier en guide for læger

Sociale medier en guide for læger Sociale medier en guide for læger 2012 SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014:

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014: Programoversigt Mandag Dialoggruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Mindfulness DAT-behandling Efterår 2014 Onsdag DAT-behandling Torsdag Dialoggruppen Stemmehørergruppen ADHD-gruppen Grupper efterår

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

TRUST MENTOR. by Bullock WWW.BULLOCK.DK

TRUST MENTOR. by Bullock WWW.BULLOCK.DK TRUST MENTOR by Bullock WWW.BULLOCK.DK Om mig I 16 år har jeg arbejdet med udvikling af mennesker. Skrev i en periode af 6 år til Berlingskes Business Ledelse på spidsen om karrierens emotionelle og udfordrende

Læs mere