BLIV MEDLEM. Velkommen til din behandlerforening. Der findes to behandlerforeninger: Nordlys Forum og Nordlys RAB og SA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLIV MEDLEM. Velkommen til din behandlerforening. Der findes to behandlerforeninger: Nordlys Forum og Nordlys RAB og SA."

Transkript

1 Nordlys Forum Nordlys RAB og SA FÆLLESSKAB GARANTI FOR KVALITET LOKALE TRÆNINGSGRUPPER BEHANDLERLISTE FACEBOOKGRUPPER KODA MEDLEMSSKAB FORSIKRING MARKEDSFØRING MOMSFRITAGELSE ONLINE BOOKING

2 BLIV MEDLEM Velkommen til din behandlerforening Der findes to behandlerforeninger: Nordlys Forum og Nordlys RAB og SA. Behandlerforeningen Nordlys Forum danner rammen om et fæl les skab - både fagligt og personligt, og er med til at skabe liv og inspiration i din hverdag. Som medlem får du adgang til en række for dele som fx. forsikring, fællesskab, facebook-gruppe, lokale træningsgrupper og markedsførings materialer. Behandlerforeningen Nordlys RAB og SA (Registreret Alternativ Behandler og SundhedsAutoriseret Behandler) kan man kun være med lem af, hvis man opfylder krav ene til RAB- eller SA-registrering. Titlerne giver adgang til momsfritagelse og til at benytte Nordlys RAB logo eller Nordlys SA logo. Støt fællesskabet og vær med til at gøre en stor forskel for både dig selv og andre. Formand Nordlys Forum Gitte Theil Pedersen Formand Nordlys RAB og SA Edith Staun Ottosen Tlf Tlf Nordlys Behandlerforening

3 NORDLYS FORUM - DET FÅR DU... Alle kan være med i Nordlys Forum, hvor vi løbende udvikler fordele og tilbud til medlemmerne. 1. SPARRING I FORENINGEN Adgang til fællesskabet i foreningens Facebookgruppe Nordlys Forum. Der bliver delt med hinanden, skrevet om kurser, stillet spørgsmål til behandlinger, slået aktiviteter op, delt nye hjemmesider og andre glæder. Søg medlemsskab af gruppen når du har meldt dig ind. 2. TEAM-NORDLYS Bliv en del af et omfangsrigt netværk med en fælles platform på Team-Nordlys.dk Er du uddannet Nordlys Behandler eller er du i gang med et uddannelsesforløb på Nordlys, har du mulighed for at være en del af vores behandlerliste. 3. LOKALT FÆLLESSKAB OG NORDLYSLIV De lokale træningsgrupper findes i hele landet. Der trænes, deles, hygges og skabes et nærværende lokalt liv, som kan være guld værd som selvstændig og som også kan være med til at skabe kontakter og nye jobs. I ægte Nordlys ånd er det også stedet, hvor vi selv får behandlinger, mediterer sammen og nærer vores indre liv. Alle der har været på grundkursus og som er medlem af Nordlys Forum, kan deltage i de lokale træningsgrupper. Find din gruppe på nordlysforum.dk. 4. FØLG MED! Du modtager løbende opdateringer om nye initiativer, idéer, kurser, mv. i både Nordlys Forum og på Nordlys Centret. 5. MARKEDSFØRING Som medlem kan du markedsføre dig under Nordlys s logo, og dermed signalere overfor klienter, at du er medlem af et fællesskab, der er et kvalitetsstempel, og at du arbejder efter foreningens etiske regler. Du har adgang til download af foreningens logo, visitkort, streamere og andre markedsføringsmaterialer. Foreningen arbejder løbende på nye tiltag. 6. FORSIKRING Tegn en er hvervs ansvars forsikring hos Nordlys. Forsikringen dækker bl.a. personskade. Læs mere i i håndbogen på Nordlys-forum.dk. 7. MUSIK Du betaler gennem foreningen for KODA-afgift, som gør at du lovligt kan afspille musik i din klinik. 02

4 NORDLYS RAB OG SA - DET FÅR DU... Nordlys RAB og SA er en behandlerforening af uddannede og eksaminerede Nordlys Massører, Massageterapeuter, Akupunktører og Berørings terapeuter. Alle opfylder Sundhedsstyrelsens krav til uddannelse og efter uddannelse. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt arbejde for at skabe sundhedsfremmende tiltag og bygge bro til det etablerede sundhedssystem. 1. MARKEDSFØRING RAB ere og SA ere har deres eget logo til brug i markedsføringen. Det er også klienternes garanti for kvalitet. 2. MOMSFRITAGELSE Som RAB er kan du blive momsfritaget. Som SA er er du i forvejen momsfritaget, hvis du arbejder indenfor dit fagområde. Som medlem af foreningen, momsfritages du også, ved arbejde uden for dit fagområde 3. KUNDER FRA FORSIKRINGSORDNINGER Flere forsikringer henviser til RAB ere eller SA ere, hvis lægen anbefaler massage. 4. ADGANG TIL ARBEJDSPLADSER Du kan få adgang til arbejdspladser, der kræver at man er RAB er eller SA er 03 Nordlys Behandlerforening

5 NORDLYS RAB OG SA MEDLEMSFORHOLD Som medlem kan kun optages alternative behandlere, som samtidig opnår registrering efter nedenfor beskrevne regler: Registrering kan opnås af alle eksaminerede Nordlys Massage- og Berøringsterapeuter og Nordlys Akupunktører, som opfylder nedenståen de uddannelseskrav: For Nordlys Massører gælder: Det samlede minimumstimetal udgør 660 undervisnings timer. Uddannelsen består af både teori og praksis og en undervisningstime er på 45 minutter. Timetallet på 660 undervisnings timer inkluderer som minimum: 250 timers faglig undervisning i Massage, 50 timers psykologi, 10 timers undervisning i klinikdrift, klientvejledning og undervisning i basal sundhedslovgivning, 50 timers orientering om andre alternative be handlings former. 200 timers undervisning i anatomi og fysiologi og 100 timers undervisning i sygdomslærer afsluttes med bestået eksamen. Endelig skal massøren have gennemført 3 sessioner egenterapi og 3 sessioner supervision. Endelig skal massøren have gennemført 20 journalførte massagebehandlinger. Massøruddannelsen afsluttes med en eksamen som skal beståes. For Nordlys Massage- og Berøringsterapeuter gælder: Det samlede minimumstimetal udgør 800 undervisnings timer. Uddannelsen består af både teori og praksis og en undervisningstime er på 45 minutter. Timetallet på 800 undervisnings timer inkluderer som minimum: 390 timers faglig undervisning i Terapeutisk Massage, 50 timers psykologi, 10 timers undervisning i klinikdrift, klient vejledning og undervisning i basal sundhedslovgivning, 50 timers orientering om andre alternative behandlingsformer. 200 timers undervisning i anatomi og fysiologi og 100 timers undervisning i sygdomslærer afsluttes med bestået eksamen. Endelig skal massageterapeuten have gennemført 3 sessioner egenterapi og 3 sessioner supervision. Endelig skal massageterapeuten have gennemført 20 journalførte massagebehandlinger. Massage terpeutuddannelsen afsluttes med en eksamen som skal beståes. For Nordlys Akupunktører gælder: Det samlede minimumstimetal udgør 770 undervisnings timer. Uddannelsen består af både teori og praksis og en undervisningstime er på 45 minutter. Timetallet på 770 undervisnings timer inkluderer som minimum: 360 timers faglig undervisning i akupunktur, 50 timers psykologi, 10 timers undervisning i klinikdrift, klientvejledning og undervisning i basal sundhedslovgivning, 50 timers orientering om andre alternative behandlingsformer. 200 timers undervisning i anatomi og fysiologi og 100 timers undervisning i sygdomslærer afsluttes med bestået eksamen. Endelig skal akupunktører have gennemført 3 sessioner egenterapi og 3 sessioner supervision. Endelig skal akupunktøren have gennemført 30 journalførte akupunkturbehandlinger og haft 4 patientcases til supervision. Akupunktøruddanenlsen afsluttes med en eksamen som skal beståes. Medlemsrettigheder og -pligter Som registreret behandler har man ret til at benytte licenser og logoer, som foreningen råder over eller administrerer. Bestyrelsen fastsætter vilkår og omfang for den løbende efteruddannelse, regler for op tagelse på behandlerliste og dette frem lægges til godkendelse på generalforsamlingen. Medlemmerne har pligt til at modtage regel mæssig supervision og efteruddannelse i et omfang fastlagt af bestyrelsen. Generalforsamlingen godkender bestyrelsens retningslinjer for og omfanget af supervision og efteruddannelse. Foreningens medlemmer forpligter sig til at arbejde efter regel sættet for god klinisk praksis, som er vedtaget på generalforsamlingen. Regelsættet kan læses på forening Nordlys RAB hjemmeside under Team Nordlys. 04

6 FIND DIN BEHANDLER Som medlem af Nordlys Forum har du mulighed for at blive en del af behandlerlisten. Find den på hjemmesiden Her vil du være en del af et omfangsrigt netværk - med en fælles platform. Behandlerlisten På behandlerlisten kan man søge efter den behandling man ønsker. Man kan også søge geografisk og finde en behandler tæt på. På listen er der billeder af alle behandlere, kontaktoplysninger og henvisning til behandlerens egen hjemmeside. En god platform og et godt netværk og endnu en mulighed for at nye klienter finder vej til dig. 05 Nordlys Behandlerforening

7 TRÆNINGSGRUPPER Der skabes masser af lokalt liv i trænings grup perne. Du kan finde en gruppe nær dig på: Her finder du også en guide til, hvis du gerne vil starte din egen gruppe. Det er for skelligt, hvordan grupperne fungerer, men i de fleste indgår udveksling af behand linger, meditation, sparring, supervision og hygge. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Som professional behandler skal du tegne en erhvervansvarsforsikring. Det kan du gøre gennem Nordlys Centret. Det er mulighed for at være med i en fælles erhvervsansvars-forsikring tegnet af NORDLYS, til brug for alle aktive medlemmer samt til studerende, der har klienter i behandling. Denne forsikring gælder KUN i Danmark. Forsikringsbetingelser finder du i Håndbogen på NEM OG HURTIG ONLINEBOOKING Få 20% i rabat på et nemt og billigt onlinebookings stem Du kan tage imod kunder alle døgnets 24 timer. Dine klienter bestemmer selv, hvornår på døgnet de vil booke tid hos dig, og de kan i fred og ro finde den tid, der passer dem bedst. Du undgår udeblivelser med SMS-tjeneste, hvis du vælger det. Du kan selv sætte systemet op til at sende en påmindelsesbesked f.eks. 24 timer og/eller 2 timer inden aftalen. Du får samlet alle dine klienter informationer ét sted. Du har mulighed for at skrive journaler i systemet. Dine kunder kan betale, når de booker tiden, hvis du ønsker det. Du kan sende fakturaer. Prøv systemet gratis i 14 dage og se mere på 06

8 KLIENTERNES GARANTI FOR PROFESSIONEL BEHANDLING Nordlys Forum, (NF) er et mødested for men ne sker, der har en aktiv interessere i helhedsorien teret ressource- og selvudvikling, massage, krops terapi og helbredelse, sundhed og livsstil, kunst og kultur, videnskab, spiritualitet og tro. Vores intension er at styrke, inspirere og støtte hinanden, og at udfolde dette som grundlag for en positiv udadrettet livsstil - privat og professionelt. NF arbejder for at udvikle retningslinier om sund helhedsorienteret livsstil og helbredelse, og vi tilstræber at formidle dette på måder, som er alment brugbare. Som medlemmer af NF forpligtiger vi os til at være i en initiativrig og aktiv udviklingsproces. Vi forpligter os til at være vågne, selvreflekterende, selv kor rige rende og tro mod os selv, så vi kan være tro værdige forbilleder og inspirationskilder for andre. At mødes, dele, respondere og handle er det bæren de princip for vores samvær og formidling. Vi tilstræber, at ethvert møde finder sted, ud fra de mest succesfulde erfaringer vi har, så vi skaber berigelse, fornyelse og interaktion præget af kærlig hed, livsglæde og visioner. Herfra har vi tillid til, at enhver kan udvikle sig uanset forudsætninger og udgangspunkt. Vi møder enhver med respekt og interesse og med åbenhed for at lære af andre menneskers livsstil og resultater. Vi tager ansvar for at skabe en atmosfære af tryghed, inspiration og glæde, hvor mennesker har lyst til at være og får næring til at gro. Vi lægger vægt på at forene en dynamiske livsindstilling med stabilitet og vedholdenhed og vi ved, at man både i holdning og handling skal være målrettet og villig til at korrigere svagheder og fejl, for at få et meningsfuldt, engageret og tilfredsstillende liv. Regelsæt for god klinisk praksis er bindende i relation til alt arbejde med Nordlys Koncepter, som praktiseres af NF s medlemmer, og de er retningsgivende for alle NF medlemmer. 07 Nordlys Behandlerforening

9 1. De etiske regler skal være tilgængelige for alle klienter f.eks. via henvisning til hjemmesiden 2. Medlemmerne skal udvise omhu og samvittigheds fuldhed i deres faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte. 3. Den praktiserende skal føre optegnelse/journal over behandlingerne af den enkelte bruger, herunder om indikation, samt den behandling og den information der er givet. 4. Notater opbevares utilgængeligt for andre og skal destrueres eller anonymiseres senest fem år efter et behandlingsforløbs afslutning eller straks, hvis praksis ophører. Den praktiseren de har også tavshedspligt omkring det at selve klientrelationen eksisterer. 5. Den praktiserende skal sikre sig, at klienten har mulighed for at være fuldt ud informeret om indholdet, varigheden og prisen af de sessioner, kurser m.v. som tilbydes. Klienten skal gøres opmærksom på, at hun eller han selv er ansvarlig for sit udbytte af behandling, undervisning m.v. og frit kan forkaste eller følge eventuelle forslag m.v. 6. Den praktiserende skal udvise respekt for klien tens grænser, motivation og personlige integritet, og skal tilstræbe et afklaret klient for hold med klare rammer omkring behandlingen eller undervisningen. 7. Hvis en klient oplyser, at være i et fast behand lings forløb hos et andet praktiserende medlem af NF, kan en session ikke aftales, medmindre alle parter er indforstået dermed. 8. Hvis en klient er i gang med et hvilket som helst behandlingsforløb, som den praktiserende oplever som uforeneligt med den behandling hun eller han tilbyder, må det andet behandlings forløb afsluttes, inden sessioner aftales. 9. Den praktiserende skal anbefale en bruger at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret. 10. Hvis den praktiserende kommer i tvivl om, hvorvidt et medicinsk behandlingsforløb er foreneligt med den behandling hun eller han tilbyder, skal klienten opfordres til at afklare dette med sin læge. 11. Den praktiserende skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende. 12. Den praktiserende må ikke give løfter om helbredelse. 13. Den praktiserende må ikke have seksuel omgang eller indlede intim kontakt med sine brugere. 14. Den praktiserende har livsvarig tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, der erfares om brugeren i relation til behandlingen. Supervision er ikke omfattet af tavshedspligten, hvis supervisor er medlem af NF og dermed omfattet af tavshedspligten. 15. Tavshedspligten ophører, hvis medlemmet derved overtræder landets love. Her henvises til straffelovens 141, 143 og Medlemmerne skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden. 17. Medlemmer skal give brugerne saglig og nøgtern information om behandling og de forventninger de kan have hertil. Vedrørende klageprocedure henvises til 08

10 I Nordlys Forum står vi stærkt - sammen... Som medlem af Nordlys Forum har vi en række fordele, hvor vi fælles har adgang til en række officielle logoer. De er alle tilgængelige via Nordlys Forums downloadcenter og er til fri afbenyttelse. Der ligger logoer til alle formål. Skilte, visitkort, brevlinier, internet og hvad man ellers måtte få af ideer. Der er bare at slippe fantasien løs og komme i gang. Der er aflange og firkantede streamers med alle de forskelleige betegnelser - klangmassage - behandler mv. Logoerne ligger både med blå baggrund og som transparent. LOGO GUIDE God fornøjelse BEHANDLER RAB SA FORUM BEHANDLER 09 Nordlys Behandlerforening

11 VÆLG DET MEDLEMSKAB, DER PASSER TIL DIG N O R D LYS F O R U M FÆRD FÆ Æ RD D IIG G UDDA U D DA UD DANNET A N OR R DL D LY LYS Y S M AS ASSØ S Ø R, SØ R, M A SS MA S S AG G E TE T RA R A PE E UT T, BE B RØ RØRI R NG RI G SS T ERA TE RA A PE E UT UT T,, K KL L AN ANGM G M AS GM ASS SØ Ø R, R C OA O CH Nord No rdly rd llyys Fo Forru um in inkl inkl k. KO ODA D afg fgif gifft årli årliligt år gt kr Erhv Er h e errvs rvs vsan san ansv sva svar sv arrsf s or orsi ssiikrrin ing (V ing ( allgf gfri r *)) ri krr UND UN DE E R UD D DA A NN NNEL EL E L SE SE Stud St tu ud derren end de e inc ncll.. KOD ODA afg afg af giiftt Erhv Er hver e vs vsan vsan ansvvar a sffor orsi rsikr k in ng (V Vallgf gfri r *)) kr. r. kr BA A SISM SII SM S ED E D LE EDLE E MS MSK A AB B k. 25 kr 250 0,,T il medl Ti me m ed dllem emme merr, r, de err øns n ke kerr att stø t tt t e fo forre ening gen. M dl Me d lem em m sk s abet a b et ab e t g ivv er e r i kk k k e ret ti t ili l ma m rk ke ed dsf d ssff ør ø rin in ng me med e d No N o rd d lyy ss lo o go g o o g ma m te e ri r i al a er er, me m e n de dett gi g ve er a gang ad ga ang g tilil de lo oka kale e træ æni ning ng gsg grupp rru upp pper err, fa f cebo b ok kg up gr u pe en og g opd pdat ater at ter erin ing ng på på arb rbej bej ejd de et i foreningen n. UD DE EN N F OR O D AN A MA M A RK RK kr. r 250,Err ma E an n bos osid dde dend n e ud den en for Dan nma m rk r, be b eta t le er m ma an ik kke KOD O A A--af afgi g ftt og ma gi an ka k n ik kke e vær æ e me ed dllem m af No Nord dly lys ys RA R B og g SA NO O R D LYS R A B O G S A Nordly lyys RA RAB AB og o SA in i kl kl. Nordlyys Fo Foru Foru rum um og og KOD DA af afgi gift ft Førs Førs Fø rste gan ng gssre regi gist gi s rre eri r ng g Errhvver E e vs vsan ansv an nsvva arrsffor orsi s kr krin in ng (V Vallgf gfri r *)) ri kr. r kr. r kr. r *For a t stå på p å beh e an eh a dll er erlilist i st sten t en e n s ka kall du d u h av a e en e hvervs er vsan vs a svar arrssffor ars o si sikr k in ng. g. 10

12 AL KURSUSDELTAGELSE GIVER ADGANG TIL MEDLEMSSKAB AF NORDLYS FORUM Uddannelser der giver mulighed for Nordlys certificering eller Nordlys RAB og SA godkendelse MASSØR OG MASSAGETERAPEUT UDDANNELSEN MASTER COACH UDDANNELSEN Du får en helt unik uddannelse som massør eller massageterapeut og bliver i stand til at udøve massage på et højt niveau. Du lærer om velvære og behandling af spændinger, smerter, skavanker og sygdomme. Altid med det hele menneske i fokus. Læs meget mere på Lad glæde, sindsro og inspiration blive din nye base. Du lærer at udvikle dit eget, dine kollegaers og klienters potentiale og hvordan du bruger coach ingens effektive principper som grundlag for en dyb, inspirerende og befordrende samtale. Læs meget mere på KLANGMASSAGE UDDANNELSEN På kun 10 dage bliver du uddannet klangmassør og lærer at give behandlinger både til afspænding og specifikke problemer. Du lærer også dig selv bedre at kende, så du kan blive en endnu bedre behandler. Læs meget mere på AKUPUNKTUR UDDANNELSEN På NORDLYS har vi valgt et højt niveau for vores akupunkturuddannelse. Med alle elementerne i uddannelsen og med de krav, der stilles til RAB-registreringen har uddannelsen niveau som profes sionsbachelor uddannelse. Læs meget mere på Få mere info om foreningerne: Formand for Nordlys RAB og SA: Edith Staun Ottosen, Tlf , Formand for Nordlys Forum, Gitte Theil Pedersen, Tlf , og uddannelserne: Nordlys, Telefon FORUM RAB SA NORDLYS Nordlys Behandlerforening

Vedtægtsændringer i forhold til at SA erne nu igen er RAB ere.

Vedtægtsændringer i forhold til at SA erne nu igen er RAB ere. Bilag 1: Vedtægtsændring i forhold til Klangmassører. Vedtægter som de er i dag: 3.2.1 For Nordlys Massører gælder: Det samlede minimumstimetal udgør 660 undervisnings timer. Uddannelsen består af både

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere Side 1 af 6 Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 702 af 25/06/2004 (Gældende) LOV Nr. 351 af 19/05/2004 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN Tobias-Skolens etiske retningslinjer har som formål at værne om skolens og branchens værdier samt at skærpe bevidstheden om god, etisk praksis under uddannelsen samt

Læs mere

tkz foreningen Vedtægter for foreningen tkz NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er

tkz foreningen Vedtægter for foreningen tkz NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er brancheorganisation for traditionel kinesisk zoneterapi Telefon 7025 4425 hjemmeside: www.tkz.dk Formand Olejann Malchau Nyvej 12 4540 Fårevejle Telefon 9673 3000 e-mail: formand@tkz.dk Sagsbeh.: Lene

Læs mere

tkz foreningen Vedtægter for tkz foreningen NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er

tkz foreningen Vedtægter for tkz foreningen NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er tkz tkz foreningen brancheorganisation for traditionel kinesisk zoneterapi Telefon 7025 4425 hjemmeside: www.tkz.dk Vedtægter for foreningen NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er tkz foreningen brancheorganisation

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 978 af 01/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-6611-111

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

tkz foreningen Vedtægter for tkz foreningen NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er

tkz foreningen Vedtægter for tkz foreningen NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er brancheorganisation for traditionel kinesisk zoneterapi Telefon 7025 4425 hjemmeside: www.tkz.dk Formand Olejann Malchau Nyvej 12 4540 Fårevejle Telefon 9673 3000 e-mail: formand@tkz.dk Sagsbeh.: Lene

Læs mere

NORDLYS. Nordlys Forums & Nordlys RAB s bestyrelsesmøde søndag den 11. marts 2012. Philip, Anne, Anne-lise, Gregor, Kjeld, Hanne Gejl, Kirsten Afbud

NORDLYS. Nordlys Forums & Nordlys RAB s bestyrelsesmøde søndag den 11. marts 2012. Philip, Anne, Anne-lise, Gregor, Kjeld, Hanne Gejl, Kirsten Afbud NORDLYS Nordlys Forums & Nordlys RAB s bestyrelsesmøde søndag den 11. marts 2012 Nordlys Forum Nordlys RAB Mødedato Søndag d. 11. marts 2012 Tid kl. 16.00 21.00 Sted Nordlyscentret Silkeborg Tilstede Philip,

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier:

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier: DANSK SELSKAB FOR KLASSISK HOMØOPATI Kære homøopat Bestyrelsen og medlemmerne i Dansk Selskab for Klassisk Homøopati er glade for din interesse og håber at kunne byde dig velkommen som medlem i foreningen.

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler European Mentoring & Coaching Council Etiske regler Introduktion EMCC European Mentoring & Coaching Council - er etableret med det formål at fremme best practices og sikre, at de højest mulige standarder

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

The art of balancing the body. Godthjælp kurser. Kurser og uddannelse kan tages både i Århus og København. TemaDage & Aftener.

The art of balancing the body. Godthjælp kurser. Kurser og uddannelse kan tages både i Århus og København. TemaDage & Aftener. Kurser og uddannelse kan tages både i Århus og København. Viden og praktisk læring du kan bruge med det samme. TemaDage & Aftener Se mere på godthjælp.dk/ Kursusfolder 2017 Godthjælp The art of balancing

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

December 2011. Køge - Holbæk - Odense

December 2011. Køge - Holbæk - Odense Nr. 4 NYHEDSBREV December 2011 Havtorn er vildtvoksende mange steder i landet. De er stikkende og ubehagelige at komme i nærheden af. Den er en af Danmarks første planter, der kom hertil for mere end 10.000

Læs mere

Mindful. Børnehave. Vi lærer jer at gøre det selv

Mindful. Børnehave. Vi lærer jer at gøre det selv Mindful Børnehave Vi lærer jer at gøre det selv Hos Room for Reflection er vi af den overbevisning, at mindful pædagoger giver mindful børn. Holdet bag Room for Reflection har et brændende ønske om, at

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder.

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Uddannelsen som kost-/og livsstilsvejleder er en speciel uddannelse til dig der ønsker at vejlede og inspirere andre indenfor kost, sundhed og livsstil. Men

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør Efterår 2015 1 Fredag d. 25. sept. Birgitte Fiil og Charlotte Lind 9.00-15.00 Mette Pilegaard Kost og ernæring Lørdag d. 26. sept. Søndag d. 27. sept. 2 Fredag d. 9. okt. Søndag d. 11. okt. 9.00-15.00

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

SKAB RESULTATER I UNIKKE OMGIVELSER. Samadhi Spa en oase i hjertet af København, der rummer utallige muligheder for virksomheder

SKAB RESULTATER I UNIKKE OMGIVELSER. Samadhi Spa en oase i hjertet af København, der rummer utallige muligheder for virksomheder SKAB RESULTATER I UNIKKE OMGIVELSER Samadhi Spa en oase i hjertet af København, der rummer utallige muligheder for virksomheder 2 Samadhi Spa har de særlige omgivelser, der skaber de særlige resultater.

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Vil Du Være Leder? Der findes masser af førleder-forløb. Kurser, som du kan deltage på, når du HAR sagt ja til dit første lederjob, eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE AKUPUNKTØRER.

VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE AKUPUNKTØRER. VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE AKUPUNKTØRER. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: PRAKTISERENDE AKUPUNKTØRER (PA), Akupunktørernes Faglige Sammenslutning. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende

Læs mere

Zoneterapeutuddannelsen hos Dig i Centrum - Roskilde

Zoneterapeutuddannelsen hos Dig i Centrum - Roskilde Zoneterapeutuddannelsen hos Dig i Centrum - Roskilde Vores overordnede mål er at uddanne/efteruddanne kompetente terapeuter, som er drevet af lysten til at hjælpe andre mennesker tilbage til balance og

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Bliv professionel zoneterapeut på under 2 år Hos Dig i Centrum - Roskilde Dig i Centrum tilbyder zoneterapeut uddannelsen i samarbejde

Læs mere

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET ST U D I E V E J L E D N I NG I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD OM VEJLEDNINGSCENTRET PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Forum for Virksomhedsmæglere

Forum for Virksomhedsmæglere BRANCHEKODEKS 1. Præambel Medlemmerne af Forum for Virksomhedsmæglere (herefter FVM) er forpligtede til at følge og markedsføre nærværende branchekodeks. Branchekodeks indeholder betragtninger om almindelig

Læs mere

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Teknologisk Institut Taastrup 20. april 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i

Læs mere

Autorisation af psykologer

Autorisation af psykologer Dansk Psykolog Forening Autorisation af psykologer Hvorfor er det vigtigt? Formålet med autorisationsordningen er at sikre borgerne kvalificeret psykologhjælp. Autorisation af psykologer Efter gennemført

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

SUNDHEDSORDNING FOR SENIORERE FOR ANSATTE OVER 55 ÅR, SOM HØRER UNDER LO/FTF

SUNDHEDSORDNING FOR SENIORERE FOR ANSATTE OVER 55 ÅR, SOM HØRER UNDER LO/FTF SUNDHEDSORDNING FOR SENIORERE FOR ANSATTE OVER 55 ÅR, SOM HØRER UNDER LO/FTF 1 VELKOMMEN TIL SUNDHEDSORDINGEN FOR 55+ I GULDBORGSUND KOMMUNE ET NYT TILTAG TIL FORBEDRING AF SUNDHED OG TRIVSEL I november

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

Forslag til afstemning:

Forslag til afstemning: Forslag 1 11 - Generalforsamling i Praktiserende Akupunktører 2008 Vedtægtsændringer (forslag 1-4): Forslag 1: Denne tekst blev ikke fjernet ved vedtægtsændringerne på generalforsamlingen i 2007 i forbindelse

Læs mere

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Bliv en levende del af din lokalhistorie Titel: Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Udgivet af: Museum Vestsjælland Udgave: 1. udgave, 1. oplag sep. 2014 Copyright:

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation MASTER COACHUDDANNELSE CERTIFICERET MASTER COACHUDDANNELSE EN UDDANNELSE DER UDVIKLER DIN AUTENTICITET, DINE STYRKER OG DIG SOM MASTER COACH DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING - ICF AKKREDITERET

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Hvad er Kranio Sakral Terapi? Biomekanisk kranio-sakral Terapi er en meget blid men dybtgående manuel behandlingsform, som arbejder med kroppens

Læs mere

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Vi mødes i fælles ånd, med ønsket om at hele os selv og andre. Indhold: Intro Fælles ramme og motivation Ansvar og organisering Konkret, hvad foregår

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Motivation Factor Education SPECIAL

Motivation Factor Education SPECIAL JobEdu udbyder i samarbejde med Nordic Coaching Motivation Factor Education SPECIAL den 26. 27 og 28. november 2013 Bliv uddannet i Motivation Factor Education SPECIAL og få viden og metoder, der hjælper

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Notat vedr. Brug af vikarer på skolerne i Faxe Kommune

Notat vedr. Brug af vikarer på skolerne i Faxe Kommune Center for Undervisning Notat udarbejdet af: Finn Sonne Holm Dato 26-05-2014 Notat vedr. Brug af vikarer på skolerne i Faxe Kommune Dette notat indeholder flg. afsnit: Analyse af tal fra kvalitetsrapporterne

Læs mere

LILLE YOGAHUS KIDS TEACHER TRAINING

LILLE YOGAHUS KIDS TEACHER TRAINING While we try to teach our children all about life, our children teach us what life is all about... Velkommen til vores Børneyogalærer uddannelse, som er skabt i et unikt samarbejde af dedikerede og dygtige

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Sundhedsordning. Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommune. Information til medarbejdere

Sundhedsordning. Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommune. Information til medarbejdere Sundhedsordning Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommune Information til medarbejdere Sundhedsordning Din arbejdsplads har tilmeldt sig den sundhedsordning, som er aftalt mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du gennemgå en personlig udvikling, så du får et indre

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk SEXOLOG og PARterapeut Skolen Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk Sexolog uddannelse Max. 14 elever. 8 weekender og et ugekursus inkl. kost, logi og materialer.

Læs mere