Inspiration og redskaber til at udvikle din turismeorganisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration og redskaber til at udvikle din turismeorganisation"

Transkript

1 Fra kommunal til kommerciel forretning sæt fokus på økonomisk bæredygtighed Side 14 Gæsteservice 2.0 forny din turistinformation Side 26 Inspiration og redskaber til at udvikle din turismeorganisation Destinationsmarkedsføring tænk som en medievirksomhed Side 40 UDGIVET 2015 Inklusiv arbejdsark! Hent og print dem her: kortlink.dk/gd5x

2 Kolofon Udgivet af: Dansk Turismefremme og medfinansieret af Oplevelsernes Academy Dansk Turismefremme er en national interesseorganisation, der arbejder med udvikling af lokale turismeorganisationers rolle i dansk turisme. Foreningens kerneområder er relationer og netværk, gæsteservice og markedsføring i regi af Aktiv Danmark. Yderligere varetages medlemmernes interesser gennem repræsentation i nationale sammenhænge, råd og udvalg. Læs mere på Oplevelsernes Academy udvikler og tilbyder efteruddannelse til turismen i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og turismeerhvervet. Målet er at højne kompetenceniveauet og skabe vækst. Projektet er finansieret med støtte fra Syddansk Vækstforum og EU s socialfondsmidler og strækker sig over perioden 1. januar 2010 til 31. december Læs mere på Redaktion: Seismonaut Tourism Seismonaut Tourism arbejder med strategisk og digital turismeudvikling og er en afdeling i det digitale konsulenthus Seismonaut. Seismonaut har siden 2007 arbejdet med udvikling af dansk turisme, og med Seismonaut Tourism samles og fokuseres deres erfaring og viden om turismeudviklingen. Målet er at levere Danmarks bedste rådgivning om fremtidens turisme i Danmark. Læs mere på Fotos istockphoto.com: Side 1, 4, 6, 11, 14, 22, 32, 38, 46, 48, 50 og 62. Fotograf Mette Johnsen: Side 36. VisitDenmark: Side 17, 26 og 40. VisitNordsjælland: Side 38. VisitRanders: Side 18 og oplag, 2015 Layout: Beneath Tryk: ScandinavianBook A/S Oplag: 150 Kontaktoplysninger Har du spørgsmål til Dansk Turismefremme eller magasinets indhold, kontakt venligst Dansk Turismefremmes sekretariat på tlf eller

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord: Den moderne turismeorganisation side 5 Turismeorganisationens rolle arbejd strategisk med din organisation side 6 Fra kommunal til kommerciel forretning sæt fokus på økonomisk bæredygtighed side 14 Den moderne turist arbejd med rejsens faser side 22 Gæsteservice 2.0 forny din turistinformation side 26 Destinationsbranding tydeliggør dit områdes attraktionsværdi side 32 Destinationsmarkedsføring tænk som en medievirksomhed side 40 Bookbare oplevelser sæt din destination til salg side 50 Den moderne turismeorganisation se de 6 primære kompetenceprofiler side 56 Din turismeorganisations scorekort side 60 Bliv medlem af Dansk Turismefremme side 63

4

5 Forord 5 Kære læser I dansk turisme er der opbrud med kendte måder at gøre tingene på. Organisering af turismen gribes i stigende grad an på nye måder, og de lokale turismeorganisationer, som er under skarp politisk bevågenhed, kæmper for at bevise, at turisterhvervet er et erhverv med stort vækstpotentiale. De lokale turismeorganisationers virke har hidtil været bygget op omkring kerneopgaven gæsteservice. Det fysiske møde med gæsten og den personlige vejledning har været i centrum. Men digitaliseringen og forbrugernes nye måder at søge informationer på har udfordret det fysiske møde med gæsten og dermed også turismeorganisationernes gæsteserviceopgave. Digitaliseringen har flyttet fokus og skabt forandringer i turismeorganisationernes hverdag. Forandringer, som giver nye muligheder og ikke mindst en ny rolle i den lokale turismeudvikling. Dansk Turismefremme ønsker at gå i front med denne udvikling og give redskaber til, at du kan være med til at udvikle din organisation i en foranderlig tid. Netværket for Fremtidens Turismefremme var startskuddet. Her italesatte vi sammen med medlemmerne digitaliseringens mange muligheder for produktudvikling og nye organisationsformer. Med udgivelsen af dette magasin videreføres visionen om at give vores medlemmer adgang til en række redskaber og inspiration til udviklingen af de lokale turismeorganisationer. Magasinet er opbygget med fokus på faktuel viden, konkrete cases, spørgsmål til refleksion og ikke mindst gode råd, som kan give anledning til konkret handling. Vi håber, du får glæde af magasinet! Venlig hilsen Stine Møller Pedersen Sekretariatsleder Dansk Turismefremme

6 TURISME- ORGANISATIONENS ROLLE arbejd strategisk med din organisation Artiklen her guider dig igennem, hvordan du kan skærpe din turismeorganisations rolle ved at arbejde strategisk med disse tre skridt: at kortlægge dit områdes turismepotentiale, at tænke din organisation ind i den nationale turismesammenhæng og at definere din organisations fokusområder. Trin 1: Kortlæg dit områdes turismepotentiale Du kender dit område rigtig godt, når det kommer til turismen: Du kender områdets styrkepositioner, turismeerhvervet og det økonomiske grundlag for din turismeorganisation. Du kender formentlig også turismens primære udfordringer i dit område. Figuren på side 7 kan fungere som et stærkt dialogredskab til samtaler med kommunen, regionen eller andre interessenter, der er vigtige for turismen i området. Figuren består af fire parametre, som vurderes på en skala fra 0-5, hvor 5 er bedst: Områdets attraktionsværdi er et udtryk for områdets samlede turismemæssige værditilbud til turister i form af stedbundne kvaliteter, attraktioner, oplevelsestilbud osv. Ressourcer i den lokale turismeorganisation dækker over de tilgængelige ressourcer i form af økonomi, bemanding og kompetencer, der findes i din lokale turismeorganisation, og hvorvidt de er dækkende for at indfri områdets turismepotentiale. Investeringsparathed er udtryk for den økonomiske opbakning til områdets turismeindsats. Det inkluderer støtte fra kommune og erhverv samt turismeorganisationens egen finansiering i form af indtægter fra partnerskabsmodeller og salg af ydelser. Vurderes et eller flere af de fire parametre lavt, kan dette give anledning til en drøftelse omkring hvordan der kan sættes øget fokus på dette område. (Fortsætter på side 8) Erhvervsgrundlag dækker udbuddet af private turismeaktører i området inden for blandt andet overnatning, attraktioner, restaurationer og detailhandel. Udfyld indekset for dit områdes turismepotentiale Kortlæg dit områdes turismepotentiale og realiserbarheden ved at udfylde den tomme figur på side 7. Udfyld den gerne sammen med dine kollegaer eller din kommune. 6 Turismeorganisationens rolle arbejd strategisk med din organisation

7 ØVELSE Indeks for et områdes turismepotentiale Figur 1: Indeks for et områdes turismepotentiale Figur 1 viser, hvordan et områdes turismepotentiale kan vurderes ud fra fire centrale parametre: områdets attraktionsværdi, områdets erhvervsgrundlag, ressourcerne i den lokale turismeorganisation samt investeringsparatheden. Figuren viser, hvordan den kan være udfyldt for et område med forholdsvis lav investeringsparathed. Det optimale er, at figuren, der tegnes på modellens fire akser, er så stor og ligevægtig som muligt.

8 Figur 2: Turismens organisering i Danmark Hvilken rolle spiller din destination i den nationale turismeindsats? Lokal turismeorganisation Figur 2 viser, hvordan den danske turismeindsats er organiseret. I det yderste lag er Det Nationale Turismeforum, hvorunder de tre udviklingsselskaber for henholdsvis kyst- og naturturismen, erhvervs- og mødeturismen samt storbyturismen befinder sig. Herunder er en række destinationsselskaber og tværkommunale DMO-samarbejder. Inderst er de lokale turismeorganisationer. Trin 2: Tænk din destination ind i den nationale turismesammenhæng Når du har kortlagt dit områdes turismepotentiale, er det en god idé at se på områdets rolle i forhold til de nationale indsatser. Her handler det om at se, hvad dit område tilbyder i forhold til indsatsområderne i den nationale turismestrategi og de nærliggende destinationer. Langt de fleste danske turismeorganisationer falder ind under turismeudviklingsselskabet Dansk Kyst- og Naturturisme, som har til formål at prioritere nogle turismemæssige indsatser for netop dansk kyst- og naturturisme. Indsatserne udpeger eller indikerer, hvilken rolle dit område spiller nationalt, og hvorvidt din destination skal indgå i destinationssamarbejder om tværkommunale turismeprojekter. Der kan være stor forskel på, hvordan din turismeorganisation skal agere og prioritere arbejdsområder, alt efter om din destination er en central spiller i forhold til den nationale turismestrategi, eller om din destination i højere grad har en supplerende rolle i forhold til andre destinationer eksempelvis ved at indgå i et tværkommunalt destinationsselskab. Har dit område en supplerende rolle, så handler det om at se på, hvilke værditilbud dit område har til de gæster, som eventuelt tiltrækkes af den eller de nærliggende destinationer. Hvis din destination ikke har kyststrækning, har destinationen måske særlige attraktioner, en særlig kulturhistorie eller en større by, som kan tiltrække badegæsterne, og den fortælling, du skal bygge op omkring din destination. De lokale turismeorganisationer gør strategier til handling Uanset din destinations rolle er turismeorganisationen den mest lokale og nære forankring i organiseringen af dansk turisme. Det er derfor de lokale organisationer, der kan operationalisere og forankre turismestrategier lokalt samt samle og udvikle det lokale turismeerhverv. 8 Turismeorganisationens rolle arbejd strategisk med din organisation

9 Turismeorganisationens rolle arbejd strategisk med din organisation 9 Trin 3: Definer din turismeorganisations fokusområder Figur 3 på side 10 viser nogle af de fokusområder, som turismeorganisationer har. Fælles for alle turismeorganisationer er, at de arbejder med gæsteservice og turistinformation. Gæsteservice og turistinformation kan arbejdes med på forskellige måder lige fra personlig turistinformation på turistbureauet til digitale løsninger på eksempelvis infoskærme eller lokale turismeambassadørkorps. Herudover kan turismeorganisationerne arbejde med eksempelvis udvikling af et områdes fysiske indretning, kompetenceudvikling af erhvervet og destinationsmarkedsføring. Kortlæg din turismeorganisations fokusområder Kortlæg din turismeorganisations arbejds- og fokusområder ved at udfylde den tomme figur på side 10. Fokusområderne afhænger meget af turismeindsatsens organisering i det enkelte område, det enkelte områdes attraktionsværdi samt prioritering af turismen lokalt. På side 10 kan du selv udfylde modellen for, hvilke fokusområder din turismeorganisation beskæftiger sig med nu. Du kan også udfylde modellen for, hvilke fokusområder eller arbejdsopgaver, du ser behov for, bliver løst af din turismeorganisation nu eller på sigt for at styrke turismeindsatsen i dit område. Hent mere viden Udvikling af fremtidens turisme guide til destinationsudviklere. Guiden præsenterer i enkle og pragmatiske termer de vigtigste brikker i arbejdet med destinationsudvikling. Hent guiden her: kortlink.dk/fu53 Inspiration til destinationsudvikling. Oplevelsernes Academy har i denne publikation samlet en række gode eksempler på destinationsudvikling, som den er grebet an i praksis. Hent publikationen her: kortlink.dk/fu55 Professionelle partnerskaber i turismen. Få inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber i udgivelsen Professionelle partnerskaber i turismen fra Midtjysk Turisme. Hent rapporten her: kortlink.dk/fu4r

10 ØVELSE Turismeorganisationernes fokusområder Turisme Figur 3 viser nogle af de fokusområder, som turismeorganisationer kan have. ØVELSE: Din turismeorganisations fokusområder Din turismeorganisation

11 Bliv skarpere på din turismeorganisations fokusområder og skab tydeligere resultater for dit område

12 4TIPS TIL AT SKÆ TURISMEORGAN LOKALT OG NA 1 Vær bevidst om dit områdes turismepotentiale Grundlaget for at drive en turismeorganisation er turismepotentiale. Du kan med fordel kortlægge dit områdes turismepotentiale både det forløste og det uforløste og på den baggrund definere de nødvendige ressourcer for at realisere potentialet. 2 Skab overensstemmelse mellem potentiale, ambitioner og økonomi For at realisere dit områdes turismepotentiale er det vigtigt, at du arbejder på at sikre opbakning fra turismeerhvervet og lokal økonomisk opbakning, samt at din turismeorganisations kompetencer og ressourcer matcher de ansvarsområder og arbejdsopgaver, du ser din organisation varetage tips til at skærpe din turismeorganisations rolle lokalt og nationalt

13 4 tips til at skærpe din turismeorganisations rolle lokalt og nationalt 13 RPE DIN ISATIONS ROLLE TIONALT 3 Udarbejd en lokal turismestrategi For at skabe opbakning og politisk arbejdsro til din turismeorganisation kan du med fordel udarbejde en turismestrategi for dit område. Strategien bør indeholde en langsigtet vision for områdets turismeudvikling, definere områdets turismemæssige rolle og udpege særlige udviklingsprojekter og fokusområder. Husk at opdatere turismestrategien cirka hvert femte år, så der sættes nye mål, i takt med at området og gæsternes behov udvikler sig. 4 Udarbejd handlingsplaner For at realisere visionerne fra din turismestrategi er det en god idé at lave årlige handlingsplaner, som klart udpeger, hvad din turismeorganisation og turismeerhvervet skal arbejde med i det kommende år både online og offline. Det vil sikre, at din turismeorganisation arbejder målrettet og fokuseret på strategiske indsatser.

14 FRA KOMMUNAL TIL KOMMERCIEL FORRETNING sæt fokus på økonomisk bæredygtighed I takt med at turismeorganisationernes roller ændrer sig, må organisationernes forretningsmodeller det også. Der er samtidig et øget fokus på, at turismeorganisationer bliver mere økonomisk bæredygtige. Du får her nogle råd til, hvordan din turismeorganisation kan blive mere kommerciel. Tænk som en forretning Det første skridt i udviklingen fra kommunal til kommerciel forretning handler om at begynde at tænke mere som en forretning. En forretning har klart definerede kunder og nogle klart definerede produkter på hylderne, som passer til kundernes varierende behov. Herudover har forretninger ofte en helt eller delvist selvbærende økonomi. Med andre ord handler det for din organisation om at være tydelig omkring, hvilken udveksling af værdi der er mellem organisationen og interessenterne. Det kræver, at du træffer valg om, hvem du primært vil servicere og være noget for. Nogle aktører og samarbejdspartnere er uden tvivl vigtigere for turismen i dit område end andre. Sørg derfor for, at din organisation prioriterer ressourcerne med det in mente. Som turismeorganisation har du en forpligtelse til at udvikle og/eller formidle fortællingen om en unik destination, som gæsterne har lyst til at besøge. Nogle aktører og samarbejdspartnere er uden tvivl vigtigere for turismen i dit område end andre. Sørg derfor for, at din organisation prioriterer ressourcerne med det in mente. Sæt ressourcer af til at spotte udviklingsmuligheder Som turismeorganisation skal du på vegne af destinationen og alle aktører være på forkant med turismeudviklingen både digitalt og fysisk. På den måde sikrer du, at gæsternes behov og ønsker matcher de produkter og services, I tilbyder på destinationen. Afsæt derfor dedikerede ressourcer til at følge med udviklingen og eksperimentere med de nye muligheder, og husk at dele den viden med aktørerne, så alle får glæde af det og kan udvikle sig sammen med jer. 14 Fra kommunal til kommerciel forretning sæt fokus på økonomisk bæredygtighed

15 Fra kommunal til kommerciel forretning sæt fokus på økonomisk bæredygtighed 15 Kortlæg, og prioritér din turismeorganisations interessenter Som turismeorganisation har du relationer til og forpligtelser over for en række omkringliggende interessenter lige fra gæsterne, turismeerhvervet, borgerne og kommunen til brancheforeninger, eventuelle destinationssamarbejdspartnere med flere. Skab et fuldt overblik over din destinations interessenter, og sørg dernæst for at kategorisere dem alt efter hvilken rolle, de spiller i forhold til din turismeorganisation er de for eksempel nære eller perifere interessenter? Er de vigtige eller mindre vigtige? Når du har kortlagt og prioriteret dine interessenter, kan du begynde at skærpe dine værditilbud til dem og ikke mindst begynde at prioritere dine ressourcer efter vigtigheden og relevansen af de enkelte interessentgrupper. Forstå dine medlemmer og få dine medlemmer til at forstå dig! For medlemsbårne organisationer kan en udvikling i en mere kommerciel retning medføre store udfordringer. Et godt sted at begynde med at gribe disse udfordringer an er at forstå dine medlemmer og deres bevæggrunde for at være medlemmer. Det kommer vi nærmere ind på senere i artiklen. Er din turismeorganisation en medlemsforening, hvor alles interesser skal varetages ligeligt, kan det kræve en målrettet indsats at få lov til at agere mere som en forretning. Dine medlemmer betragter måske kontingentet til foreningen som en slags skat til et fælles gode og fælles styrkelse af området. At være medlem af turistforeningen og betale kontingent ses som et naturligt grundlag for at være en del af turisterhvervet. Det lyder meget godt, men det kan også betyde, at mange har svært ved at sige præcist, hvilke ydelser eller hvilken værdi din turismeorganisation tilbyder dem ud over turistinformation og en turistguide. Men din turismeorganisation laver sikkert meget mere, end hvad de enkelte medlemmer nødvendigvis ser. Blandt turismeorganisationens opgaver kan også være: Alle aktiviteter, som koster ressourcer i form af tid og penge. Men hvis medlemmerne ikke er bevidste om dine værditilbud og funktioner eller blot betragter dem som din turismeorganisations ansvar og udgift, så er det svært for dig at sælge dem. Du skal synliggøre dit arbejde for at skabe salgbare produkter i din turismeorganisation. Med andre ord: Du kan ikke få penge for noget, som ingen kan se værdien af. Hvordan kan din Hvordan turisme- kan organisation din turisme blive mere organisation økonomisk blive mere bæredygtig? økonomisk bæredygtig? Skræddersy dine værditilbud til dine medlemmer Én måde at tydeliggøre dine værditilbud til dine medlemmer er at koble de ydelser, som den enkelte aktør får, sammen med deres medlemskabsniveau og arbejde med en differentieret medlemskabsstruktur. Den primære udfordring er i den forbindelse at skabe en naturlig inddeling af niveauerne, så de matcher medlemmernes behov. En god øvelse kan være at inddele medlemmerne i tre typer, som du kan se i figur 4 på side 16. De strategiske aktører Typisk en mindre gruppe af større turismeaktører på destinationen, som driver en professionel turismevirksomhed. De har en stor interesse i at præge områdets udvikling og den turismepolitiske dagsorden. Aktøren har meget høj tilknytning til turistforeningen. De involverede aktører Turismevirksomheder, som engagerer sig i turistforeningens arbejde i det omfang, det er relevant for aktøren. Det kan for eksempel være at deltage i projekter eller selv at bidrage med udviklingsidéer og lignende. Aktøren har mellem til høj tilknytning til turismeorganisationen. at varetage udviklingsprojekter at tiltrække nye målgrupper at udvikle markedsføringskampagner nationalt og internationalt at tilvejebringe og facilitere aktørsamarbejder at etablere og vedligeholde en professionel digital tilstedeværelse for destinationen at vedligeholde områdets fysiske indretning at være et vigtigt politisk talerør for erhvervet at kompetenceudvikle erhvervet at søge fonde og andre former for finansiering. De passive aktører Ofte mindre aktører, hvoraf en stor del befinder sig i detailbranchen og derfor ikke direkte driver en turismevirksomhed. Aktøren har mellem til lav tilknytning til turismeorganisationen. (Fortsætter på side 16)

16 På baggrund af disse typer kan du nu begynde at inddele dine medlemmer og se på, hvilke behov de har. De nu niveauinddelte aktører og behov matcher du med de ydelser, som din turismeorganisation tilbyder det kan også være, du opdager helt nye forretningsområder for din turismeorganisation. De passive aktører kan du eksempelvis tilbyde et basismedlemskab, som giver adgang til basisrepræsentation på destinationshjemmesiden samt mulighed for tilkøb, for eksempel annoncer i turistguiden, på hjemmesiden eller infoskærme på destinationen. De involverede aktører kan tilbydes et plusmedlemskab, som indebærer en udvidet online profilvisning, adgang til aktørnetværk osv. De strategiske aktører kan tilbydes et strategisk partnerskab, som i tillæg til ydelserne i basis- og plusmedlemskabet tilbyder en plads i turismeorganisationens advisory board eller eksponering i al kommunikation og markedsføring fra turismeorganisationen. Det vigtigste er, at du bliver skarp på, hvad de enkelte medlemmer får og hvad det skal koste. Medlemskaberne prissættes nu efter ressourceforbruget for det enkelte medlemskabsniveau. Helt præcist hvordan medlemskaberne udformes, afhænger 100 % af dine aktørers behov og din Lav en undersøgelse af din organisations medlemmer Ved at foretage en undersøgelse af medlemmernes eller aktørernes tilfredshed samt deres behov for services fra din organisation kan du klarlægge, om medlemmerne har kendskab til jeres mange ydelser, og hvorvidt de har brug for disse. turismeorganisations rolle og fokusområder. Det vigtigste er, at du bliver skarp på, hvad de enkelte medlemmer får og hvad det skal koste. Synliggør værdien af turismeorganisationens arbejde Fordi turismeinformation og gæsteservice er så centrale i en turismeorganisations profil, vil kvaliteten af service og information også være vigtige områder at tydeliggøre både over for aktører, erhvervsliv og kommunen. Sørg derfor for, at du er i stand til at vise kvaliteten af dit arbejde og, ikke mindst, effekten af dine indsatser. Hav formål og målsætningerne klar fra start, og udtænk en måde, hvorpå du kan måle og evaluere dit arbejde. Gæstetilfredshedsundersøgelser og aktørers vurderinger på TripAdvisor er blot to eksempler på, hvordan du kan vise kvaliteten af dit arbejde. FIGUR: 4 typer turismeaktører eller medlemstyper 16 Fra kommunal til kommerciel forretning sæt fokus på økonomisk bæredygtighed

17 Fra kommunal til kommerciel forretning sæt fokus på økonomisk bæredygtighed 17 Forslag til nye medlemsydelser i turismeorganisationen: - Markedsføring af medlemmer på sociale medier - Salg af annoncer/attraktiv placering på infoskærme, hjemmeside m.v. - Kompetenceudvikling, eksempelvis TripAdvisor, salg og service - Mulighed for aktiviteter i online aktivitetskalender - Netværksgrupper med fokus på forretnings- og produktudvikling - Markedsspecifikke kampagner og initiativer - Deltagelse i udviklingsprojekter - Facilitering af produktudvikling på tværs af aktører - Prioritet ved presseture og -aktiviteter - Nyhedsmail med markedsføringstips - Logo på al ekstern kommunikation fra turismeorganisationen - Professionel fotograf - Salg af onlineannoncer - Salg af offlineannoncer - Servicekurser hos biblioteker, attraktioner osv. - Osv. ØVELSE: Notér selv 5 ydelser, som din turismeorganisation med fordel kunne tilbyde:

18 MÅLRETTEDE MEDLEM I VISITRAND Cold Hawaii: Bølger, surf og samarbejde Overskrift Forfatter 18 Målrettede medlemskaber i VisitRanders

19 Målrettede medlemskaber i VisitRanders 19 VisitRanders har udviklet en medlemskabsmodel, der understøtter samarbejde om udvikling, markedsføring og mersalg, som tilgodeser forskelligartede behov og grader af engagement blandt aktørerne. Modellen består af følgende fire medlemsniveauer: Netværk fokuserer på netværk samt kompetenceudvikling og synlighed på VisitRanders hjemmeside. Plus har samme indhold som netværksmedlemskabet og dertil kommer synlighed i en lang række af VisitRanders tryksager, der bliver distribueret bredt i hele Østjylland, og omtale på VisitRanders Facebook-side. Premium giver samme indhold som plusmedlemskabet samt online synlighed på Randersguiden, Business Region Aarhus- skærme, randers-booking.com og eget materiale med i VisitRanders egen distribution. VIP er primært for de største turismeaktører i Randers og sikrer, at disse er med i al VisitRanders markedsføring samt har præference ved pressebesøg og til indbydelser i nationale og internationale samarbejdsrelationer. Læs mere om de forskellige ydelser i medlemsniveauerne hos VisitRanders her: kortlink.dk/fu4u. SKABER ERS

20 5TIPS TIL AT GØ TURISMEORGA ØKONOMISK B 1 Skab et nyt sprog i din turismeorganisation Organisationsforandringer indebærer ofte, at medarbejderne italesætter ting anderledes. Hvis din turismeorganisation vil være mere forretningsorienteret, kan du med fordel begynde at tale om eksempelvis økonomisk bæredygtighed, indtjeningskilder, overskudsgrad, investering, bundlinje, rentabilitet og værdiskabelse. Du vil opleve, at det vil ændre medarbejdernes opfattelse af organisationen og den måde, de tænker på og det forandrer og udvikler turismeorganisationen. 2 Supplér turismeorganisationens kommunale tilskud Hvis din turismeorganisation er mere eller mindre 100 % afhængig af kommunalt tilskud, er det en god idé at nytænke forretningsmodellen for organisationen. Det kan du gøre ved at se på andre mulige indtægtskilder i form af fonde, partnerskabsaftaler med erhvervsaktørerne eller en ny medlemskabsmodel. 3 Optimér turismeorganisationens medlemskabsmodel Én indtjeningskilde for turismeorganisationer er ofte medlemskabskontingenter. Det kan være udbytterigt at optimere din turismeorganisations medlemskabsmodel, så den er opdateret i henhold til den digitale udvikling, er værdiskabende for forskelligartede medlemstyper og samtidig er økonomisk bæredygtig tips til at gøre din turismeorganisation mere økonomisk bæredygtig

21 5 tips til at gøre din turismeorganisation mere økonomisk bæredygtig 21 RE DIN NISATION MERE ÆREDYGTIG 4 Dokumentér din turismeorganisations effekt Et stærkt redskab i forhold til at synliggøre din turismeorganisations værdi er at dokumentere den værdi og de resultater, den skaber. Det er derfor en god idé at udarbejde en effektmålingsplan, så din organisation måler på relevante parametre på tværs af projekter såvel som den daglige drift. 5 Sikr opbakning fra dine interessenter Når du ved, hvordan du vil gøre din turismeorganisation mere økonomisk bæredygtig, er det vigtigt at lave en plan for den forestående forandringsproces. Her er det vigtigt at tage hånd om de berørte interessenter for at sikre opbakning fra såvel medarbejdere, kommunale aktører, erhvervsaktører og andre samarbejdspartnere. Nøgleordene er rettidig involvering og information.

22 DEN MODERNE TURIST arbejd med rejsens faser Den digitale udvikling har haft stor betydning for turismen og ikke mindst for turisternes adfærd både før, under og efter ferien. Derfor er det vigtigt, at din turismeorganisation har et indblik i turisternes digitale behov og dermed i, hvilke behov din destination skal være i stand til at møde. Turisternes digitale rejse På baggrund af den digitale udvikling og turisternes adfærd har VisitDenmark udviklet en model, som giver dig et overblik over turistens digitale rejse, og hvordan du kan påvirke turisterne i alle faser af beslutningsprocessen fra inspirationsfase til valg af destinationen og booking under selve ferien. Modellen kan ses som en forståelsesramme, som du kan bruge på din egen turismedestination. Modellen illustrerer otte faser, som du kan tænke ind i din destination. Det er en god idé at arbejde med alle faserne for at opnå en bedre forståelse for turisternes digitale behov. Destinationens samlede kommunikation og tilgængelighed er vigtig for at skabe en loyal gæst. 1. Trigger I denne fase drømmer turisten måske blot om en ferie, og du kan være med til at påvirke turisten til at vælge din destination ved at øge din synlighed på de sociale medier og generelt på nettet. Du kan eksempelvis arbejde med video og foto, opdateringer på Facebook og TripAdvisor og optimering af din tilstedeværelse på Google. 2. Inspiration Turisten flytter sig nu til et faktisk ønske om at komme på ferie og søger inspiration til næste destination. Her er din destinations synlighed og tilgængelighed endnu mere vigtig, og din attraktionsværdi skal være meget tydelig. Læs mere om Destinationsbranding tydeliggør dit områdes attraktionsværdi på side Den moderne turist arbejd med rejsens faser

23 Den moderne turist arbejd med rejsens faser Planlægning Turistens planlægning af ferien starter her, hvor din synlighed endnu engang er vigtig. Her er fokus på at tydeliggøre konkrete oplevelser på og uden for destinationen. Der kan være fordele i at samarbejde på tværs af geografi, så både din og din nabodestination bliver mere synlige. Læs mere om Bookbare oplevelser sæt din destination til salg på side Booking Her foretager turisten sin booking, som oftest sker gennem OTA er (Online Travel Agencies), hvorfor det er vigtigt at være synlig på digitale platforme. Her er det især vigtigt, at områdets overnatningsaktører er synlige på digitale platforme som for eksempel booking.com og TripAdvisor. 5. Oplevelse Turisten ankommer til din destination, og her er det både dit digitale og dit fysiske møde med turisten, som er afgørende. Gæsten har måske ikke planlagt sit ophold i detaljer, og her kommer du ind i billedet. Det er vigtigt, at du tager godt imod gæsten på de digitale medier, samt at dette suppleres med andre tiltag. Eksempelvis en folder med ugens aktiviteter i området, inklusive link til en Facebookside, eller et bykort udleveret i receptionen på hotellet, hvor der også henvises til TripAdvisor. 6. Loyalitet Efter ferien reflekterer og deler turisten sine oplevelser derfor er destinationens samlede kommunikation og tilgængelighed vigtig for at skabe en loyal gæst. Brug gæstens feedback til at evaluere i samarbejde med turismeaktørerne, og husk samtidig at se indad hvor er det, destinationen kan blive bedre og skabe en bedre sammenhæng mellem produkter og service? Kilde: OMD/VisitDenmark

24 DEN DIGITALE TURIST I TAL Turisternes ferievalg påvirkes i stigende grad af digitalt indhold og andres ferieoplevelser som deles på sociale medier. Her kan du lære den digitale turist lidt bedre at kende. 24 Den digitale turist i tal

25 Den digitale turist i tal % Af rejsende læser rejserelaterede blogs, før de træffer en købsbeslutning Video fører i højere grad til booking og giver bedre søgeresultater 65 % Øger deres brugerengagement, hvis du benytter gode billeder og videoer på din hjemmeside 52 % 52 % Er blevet inspireret til en ferie ved at se andre rejsebilleder på Facebook Af rejsende ændrede deres rejseplaner på grund af indflydelse fra sociale medier Kilder: Facebook/Phocuswright 2013 og Top 10 Tourism Marketing Trends for 2015, 2014.

26 GÆSTESERVICE 2.0 forny din turistinformation Som turismeorganisation skal du sikre et højt niveau af service og information i en tid, hvor gæstens orientering rykker mere og mere online. I denne artikel ser vi på, hvordan din organisation kan favne hele mødet mellem gæst og destination. Gæsten forventer service på tværs af destinationens berøringspunkter Men kvaliteten skal være i top. Hver gang. Denne udvikling påvirker naturligvis også din turismeorganisations rolle. Der var engang, hvor det fysiske møde mellem gæst og turismeorganisation var den vigtigste informationskilde for besøgende i et område. Og det fysiske katalog var den største hjælper i planlægningen af ferien. Sådan er det ikke længere. Med globaliseringen og digitaliseringen af turisternes informationsog ferieforløb kan gæsterne tilegne sig ny viden på uendelige måder både før, under og efter et besøg på en destination. Og kilderne til informationen kan være alt fra blogs og sociale medier til samtalen med overnatningsaktøren og den officielle turistinformation. Udviklingen gør det mere komplekst at give den gode information og service til gæsten. For hvor skal den finde sted? Og hvem skal være afsenderen? For turisten kan afsenderen både være den officielle turismeorganisation, en turismeaktør og måske andre turister. De lokale turismeorganisationer er helt naturligt eksperter i at levere gæsteservice og er dem, der har størst viden om en destination som helhed. Men det er nødvendigt at tænke gæsteservice på nye måder og i nye sammenhænge. Gentænk din gæsteservice Traditionelt set har de fleste turismeorganisationer haft et stort fokus på den centrale turismeservice og -information. Turistbureauet og trykte materialer har været blandt de vigtigste kanaler og i de senere år har hjemmeside og sociale medier også spillet en central rolle. Tanken bag denne centrale information er at kvalitetssikre 26 Gæsteservice 2.0 forny din turistinformation

27 Gæsteservice 2.0 forny din turistinformation 27 informationen og højne niveauet af service over for gæsten. De lokale turismeorganisationer er helt naturligt eksperter i at levere gæsteservice og er dem, der har størst viden om en destination som helhed. Men det er nødvendigt at tænke gæsteservice på nye måder og i nye sammenhænge. Som turismeorganisation må du forvente, at gæsterne vil stille krav om dybdegående informationer om lokalbefolkningen, historien, mulighederne med mere i langt højere grad end tidligere. For at tilfredsstille gæsternes søgen efter viden skal din turismeinformation nok i højere grad have fokus på at udpege de rigtige informationskilder for gæsterne end selv at agere kilden. Gæsterne vil nemlig gerne selv kunne styre deres søgen efter viden både med hensyn til dybde og med hensyn til tid. (Firstmove, 2009). Det gælder selvfølgelig både den digitale og den personlige gæsteservice. Hvad med det fysiske turistbureau? Personlig service er værdsat af både gæster og personale, og alene af den grund har det bemandede turistbureau fortsat en berettigelse. Efterspørgslen blandt gæsterne peger dog på, at den fysiske turistservice ikke blot skal være et informationssted, men også et oplevelsesrum. Til det formål kan der være tale om at udvikle spektakulære bygninger, indretninger og formidlingskoncepter. Der kan også være fordele at høste ved at placere din turismeorganisation sammen med andre turismeaktiviteter og samarbejde med disse om formidlingen af destinationen. Med andre ord er der masser af udviklingspotentiale for den fysiske gæsteservice som oplevelsesrum. Det er dog vigtigt, at den personlige service ikke står i vejen for udviklingen af digitale og fysiske koncepter overalt, hvor det er servicemæssigt og økonomisk fordelagtigt. (Hjalager, 2011). VisitJammerbugten rykker tættere på gæsterne VisitJammerbugten slog i 2014 dørene op for et nyt informationscenter midt i Blokhus. Centret fungerer både som turistbureau og oplevelsescenter for hele familien. Her er blandt andet mulighed for afslapning og leg, samtidig med at der er masser af inspiration til at opleve destinationen. Mød turisterne, hvor de er også digitalt Det nye i din turismeorganisations egen service over for gæsten er, at der nu er flere kanaler, som du kan aktivere. For hvor turisten tidligere kom til turismeorganisationen, må organisationen i dag komme til turisten. Der ligger derfor et stort stykke arbejde i at holde sig opdateret på turisternes informationssøgning og brug af især digitale platforme. Og derefter at tilrettelægge din turismeorganisations kommunikation og kommunikationskanaler, så gæsterne assisteres bedst muligt. Det er især brugen af digitale platforme, der ændrer sig i disse år. Der dukker hele tiden nye medier og portaler op, og gæsterne er hurtige til at tage de bedste tiltag til sig. Her er det vigtigt, at du er i stand til at vurdere nødvendigheden af enten din eller aktørernes tilstedeværelse på en platform. Husk desuden at tænke den digitale tilstedeværelse og gæsteservice som mere end destinationens egen hjemmeside og egne digitale kanaler. Stadig vigtigere er også anbefalinger og information gæsterne imellem. Se blot på en platform som TripAdvisor, der lever af gæsteanbefalinger, og de mange blogs, der er vore dages anmeldere. Dine gæster søger uden tvivl disse informationer og personlige anbefalinger overvej derfor, hvordan du kan være med til at facilitere og opfordre til denne vidensudveksling. Hav styr på turismeorganisationens rolle over for turisten Når først du har udvalgt de kanaler, hvor du som turismeorganisation vil yde gæsterne en service, er det vigtigt at være helt skarp på, hvad din rolle er. Det er ikke nødvendigvis dig, der skal udfylde værtsrollen eller sikre en booking fra gæsten. I stedet er du afsenderen af den officielle og dermed troværdige information. Det, der er din styrke i sammenligning med aktørerne, er nemlig evnen til at sikre en ensartet og professionel kommunikation på tværs af emner og aktører. Turismeorganisationen er samlingspunktet, der kan koordinere indsatser og give ekspertråd om et område. Du skal kunne henvise til relevante aktører og være gæstens højre hånd i planlægningen af den gode ferie. Ekspertrollen lægger et særligt pres på dig som turismeorganisation. Gæsten går til dig for at få den faktuelle, objektive information. Hvis turisten bliver i tvivl om, hvorvidt du ønsker at promovere særlige aktører ud fra andet end vedkommendes aktuelle behov, risikerer du at virke utroværdig og troværdigheden er netop hjørnestenen i din rolle som officiel turismeinformant. Det er altså vigtigt, at du er i stand til altid at sætte turisten i fokus og yde din service ud fra dennes behov. Turismeorganisationens decentrale rolle Hvordan sikrer du, at gæsterne altid får god service og information både fysisk og digitalt i mødet med din destination? På linje med den centrale rolle som turismeorganisation bliver den decentrale rolle stadig vigtigere. Eksempelvis vil en gæst helt naturligt søge råd hos den overnatningsaktør, gæsten har booket sig ind hos, og spørge ind til mulige spisesteder og de attraktioner, man ikke må gå

28 glip af. En henvisning til et turistbureau eller en hjemmeside vil i disse tilfælde ikke være nok, og faktisk vil det ofte blive modtaget som dårlig service, hvis en aktør ikke er i stand til at hjælpe gæsten direkte videre. Det er vigtigt, at du går forrest i at sikre, at denne decentrale turismeservice lever op til den kvalitet, din turismeorganisation ønsker for dit område. Det betyder, at du er nødt til at sikre, at destinationens aktører ved, hvordan de giver god information og service til gæsten. Tænk også uden for de traditionelle turismeaktører, og se på, hvem turisten ellers møder i dit område er det måske også de lokale butikker, der skal kunne levere information? Hver gang lokale borgere møder en gæst, er de din destinations ansigt udadtil. Det kan derfor være vigtigt at skabe opbakning til turisme i lokalsamfundet Vær smartphonevenlig! 60 % af mobiltelefonbrugere vil ikke anbefale virksomheder, der har en dårlig eller ingen mobiltilpasset hjemmeside. 48 % af rejsende benytter deres smartphones til at søge information om lokale aktiviteter og steder, for eksempel restauranter. Helt konkret bliver det din turismeorganisations rolle at opkvalificere turismeerhvervet til at yde service gennem de kanaler, din ekspertviden ved, er essentielle for destinationen og aktøren. Det kan være alt fra en opkvalificering i det personlige værtskab til at dele din viden om sociale medier og hjemmesider. Din turismeorganisation kan være aktørens vigtigste sparringspartner. Kilde: Infographaholic, Borgerne er en del af gæsteservicen på din destination Som nævnt er oplevelsen på en destination summen af alle de berøringspunkter, gæsten har. Det giver derfor mening også at se borgerne i lokalsamfundet som værter for gæsterne. En god måde at anskue borgerne på er som ambassadører for din destination. Hver gang en lokal borger møder en gæst, er de din destinations ansigt udadtil. Det kan derfor være vigtigt at skabe opbakning til turisme i lokalsamfundet og igangsætte helt konkrete tiltag, hvor borgerne kan føle sig som en del af turismeindsatsen og samtidig lære redskaber til godt værtskab. Overvej også, hvordan din turismeorganisation kan indtænke borgernes viden i udviklingen af turismen det kan være alt fra tips om oplevelser i lokalområdet til at arrangere fysiske møder mellem gæst og lokal. Lokalsamfundet kan netop give de personlige anbefalinger, du som turismeorganisation har svært ved at være afsender på og er der noget, gæster kan lide, så er det tips til lokale og autentiske oplevelser, der kan gøre lige præcis deres ferie helt speciel. Det Grønne I er garant for god gæsteservice! Autorisationsordningen er en national kvalitetsmærkningsordning for alle danske turistorganisationer. Ordningen sikrer en høj standard i gæsteservicen ligegyldigt, hvor og på hvilke platforme gæsteservicen leveres. Konkrete fordele ved ordningen: Rettigheden til at markedsføre sig med Det Grønne I fysisk og digitalt Retten til at anvende officiel vejvisning med skiltet M61.2 Adgang til et nationalt informationsfællesskab Synlighed på digitale platforme Årligt service- og kvalitetstjek Tilbud om kompetenceudvikling. Læs mere på: kortlink.dk/fu5b 28 Gæsteservice 2.0 forny din turistinformation

29 ØVELSE Gæsteservice 2.0 berøringspunkter med gæsten Figur 5 viser nogle af de berøringspunkter, gæsten har med din destination. På den måde får du et overblik over, hvilke berøringspunkter, du måske overser i dag. Sådan gør du: 1. Markér de berøringspunkter din turismeorganisation arbejder med i dag. 2. Tilføj eventuelle andre berøringspunkter, som ikke fremgår af figuren. 3. Overvej, hvordan din turismeorganisation kan tænke de oversete berøringspunkter ind i organisationens arbejde med gæsteservice. Noter:

30 TIL 5IDÉER GÆSTESER 1 Go Orange, VisitRoskilde Én af Roskildes største attraktioner er den årlige Roskilde Festival med mere end gæster. Festivalen er kendt for den helt særlige stemning, som også præger Roskilde by. Denne orange stemning og den tiltrækningskraft, festivalen har, har VisitRoskilde valgt at lave en fokuseret gæsteserviceindsats omkring. Med konceptet Go Orange præsenterer VisitRoskilde de steder og attraktioner i byen, som understøtter denne særlige stemning, og sender ambassadører på gaden i orange T-shirts, som guider gæsterne i byen godt på vej hvad enten de har brug for et par gummistøvler, en kop kaffe på en lokal café eller en kulturel oplevelse. Se mere på 2 We Love Having You Here, VisitHorsens I takt med at nutidens turister bliver mere velforberedte, ændres deres behov for turistinformation sig. I et testprojekt eksperimenterede VisitHorsens derfor med at udvide turistservicen. Ud fra en undersøgelse blev der udvalgt 15 forskellige steder i byen, hvor turister kan få kyndig hjælp, udlevering af brochurer og gode fif til byen. Disse turistinformationsfilialer er blandt andet en campingplads, museer, en boghandel, en lingeributik og en ostehandel. Til formålet fik samarbejdspartnerne en slags grønspættebog fyldt med informationer om Horsensområdet. På den måde kunne de frivillige ambassadører også få øget deres egnskendskab og være klar til mødet med videbegærlige turister. Denne form for decentral gæsteservice kunne også sagtens understøttes af digitale infoskærme. Kilde: idéer til gæsteservice 2.0

31 5 idéer til gæsteservice VICE Digital turistinformation, Visit Queensland Visit Queensland i Australien bragede igennem den sociale mediemur med kampagnen The Best Job in the World i Visit Queensland har siden holdt fast i den omfattende brug af sociale medier. De bruger blandt andet Facebook, Twitter, YouTube og den digitale opslagstavle Pinterest til at inspirere til en ferie i Queensland. Bliv inspireret til, hvordan din organisation kan bruge sociale medier til turistinformation via 4 Frivilligkorps, OL i London Frivillige spillede en vigtig rolle i at gøre OL i London til en succes også når det kom til gæsteservice. Via programmet Games Makers deltog alle frivillige i mindst tre træningssessioner for at blive uddannet til at yde godt værtskab og udfylde deres forskelligartede roller. Denne form for rekruttering af frivillige giver rigtig god mening i forbindelse med større events i et område. 5 Visuel identitet på hele destinationen, VisitVesthimmerland Som en del af en større værtskabsindsats i forbindelse med Made in Denmark, European Tour engagerede VisitVesthimmerland områdets aktører i forhold til at være gode værter over for de mere end gæster, der kom i forbindelse med turneringen. Her var aktørerne, inklusive kommunen og detailhandlen, med til at pynte området i rød-hvide farver i form af blomster og bannere, hvilket skabte en helt særlig stemning af folkefest. Overvej, hvordan din destination kan klæde området i en visuel identitet, som skaber en helt særlig gæstfri atmosfære.

32 DESTINATIONSBRANDING tydeliggør dit områdes attraktionsværdi Essentielle faktorer i din rolle som turismeorganisation er udvikling, kommunikation og ikke mindst forankring af et stærkt destinationsbrand. Brandet er den faktor, der skaber sammenhæng i produkter og tilbud og tydeliggør din destinations attraktionsværdi. Hvad er destinationsbranding? Destinationsbranding handler om at gøre din destination mere konkurrencedygtig. Virkemidlerne er primært pakketering af produkter og markedsføring af en særlig, visuel identitet med det formål at promovere et område. Brandet skal give potentielle gæster lyst til at besøge netop dit område, ved at brandet er mindeværdigt og attraktivt. Destinationsbranding kan foregå på flere geografiske niveauer det vil sige, at vi i turisme kan have overordnede brands for Danmark samt for lokale subdestinationer. Skab dit destinationsbrand Du kan skabe et brand for dit område, eller du kan skabe et fælles brand i et destinationssamarbejde. Det afgørende er, at det er unikt. Mange danske destinationer har smuk natur eller lokale råvarer. Men hvad er det, som får netop din destination til at skille sig ud fra de andre danske destinationer? Det kan være særegne kendetegn inden for kulturhistorien, geografien og lokalbefolkningen. Det er vigtigt at identificere, hvad der adskiller din destination fra de andre, ved at blive meget konkrete omkring jeres unikke brand og kernefortælling. Herefter kan din turismeorganisation og turismeaktørerne arbejde med at forankre denne fortælling i den fremadrettede udvikling og pakketering af oplevelser og turismeprodukter. 100% Pure New Zealand et af verdens mest værdifulde turismebrands Brandet 100% Pure New Zealand er vurderet til at være verdens mest værdifulde turismebrand. Brandet indkapsler den unikke natur og kultur samt landets isolation fra andre forstyrrende og ødelæggende nationer. Brandet bruges både til at tiltrække turister, virksomheder, studerende og bosættere. Se mere på Læs mere om brandet på 10yearsyoung.tourismnewzealand.com 32 Destinationsbranding tydeliggør dit områdes attraktionsværdi

33 Destinationsbranding tydeliggør dit områdes attraktionsværdi 33 Involver de lokale turismeaktører i udviklingsprocessen det skaber en bedre forankring af dit destinationsbrand. Skab lokal opbakning og ejerskab til brandet Det er vigtigt, at destinationsbrandet er forankret i både turismeorganisationen, turisme- og erhvervsaktørerne, kommunen og lokalbefolkningen, så din destinations attraktionsværdi afspejler sig på hele destinationen og på tværs af aktører. Den lokale forankring handler i høj grad om, at hele din destination skal formidle den samme kernefortælling, da brandet skabes gennem denne fælles enslydende kommunikation både online og i mødet med gæsten. Det vil betyde en mere effektfuld markedsføring. Når gæsterne er på destinationen, vil det give den effekt, at gæsterne oplever en rød tråd i de oplevelser, destinationen tilbyder, og de vil derved få en mere sammenhængende oplevelse og service på destinationen. Sørg derfor for at involvere turismeaktørerne i udviklingen af brandet og kernefortællingen for området og derigennem skabe et større medejerskab for brandet. Husk, at det tager tid at forankre dit destinationsbrand derfor skal samarbejdet tænkes langsigtet, og der skal arbejdes målrettet med brandet. Tænk langsigtet gerne fem til ti år for det tager mange år, inden din attraktionsværdi og dit brand er forankret på destinationen. byliv eller har nogle interesser, som matcher dit områdes tilbud. Sørg derfor for, at dit destinationsbrand tiltaler disse turister, så du på den måde kan tiltrække de gæster, der er tæt på din destination. En vigtig del af synliggørelsen af brandet er at tilpasse og finjustere produktudbuddet på destinationen, så det understøtter brandet. Facilitér udvikling af oplevelseskoncepter Hvad adskiller din destination fra andre destinationer? Vær meget konkret! En vigtig del af synliggørelsen af brandet er at tilpasse og finjustere produktudbuddet på destinationen, så det understøtter brandet. Det handler om at pakketere forskellige turismeprodukter på tværs af overnatnings- og oplevelsesaktører på destinationen og pakke dem ind i en klar historie, der profilerer konceptet skarpt. Det kan du gøre ved eksempelvis at facilitere konceptudviklingsforløb, hvor du hjælper aktørerne med at udvikle fælles og individuelle oplevelseskoncepter med udgangspunkt i brandet. Dermed sikrer du, at der er en overordnet sammenhæng mellem brandet og produkter. Destinationsbrandet som løftestang Et destinationsbrand kan være meget mere end blot et markedsføringsredskab. Brandingen af en destination kan også blive et redskab til at forandre området både kulturelt og fysisk. Det kan være, der iværksættes initiativer omkring destinationens fysiske indretning, for at understøtte brandet. Samtidig kan det også betyde en positiv holdningsændring blandt turismeaktørerne og borgerne, som kan føre til fornyet energi, en mere positiv holdning til turisme i området, etablering af nye turismevirksomheder osv. Det er brandet og destinationssamarbejdet Cold Hawaii et godt eksempel på. Læs mere i casen på side 36. Du kan læse mere om, hvordan VisitNordsjælland har arbejdet med udvikling af oplevelseskoncepter i casen på side 38. Hent inspiration til udvikling af oplevelser og feriekoncepter Oplevelsesbaseret Kystturisme. Denne hvidbog er baseret på projektet Oplevelsesbaseret Kystturisme, som blev afsluttet i Bogen samler op på resultaterne og den viden, som blev samlet i projektet. Hent hvidbogen her: kortlink.dk/fu4v Tænk brandet ind i en større turismemæssig sammenhæng Som nævnt kan du overveje at forme dit destinationsbrand på baggrund af en større turismemæssig sammenhæng, som kan skabe en større værdi for dit område. Det kan være, at en nærliggende storebrordestination har et stort antal gæster, som du kan tiltrække i kortere eller længere tid, og som det derfor er oplagt at brande sig over for. Måske har en tysk familie på en nabodestination langs vestkysten nogle teenagebørn med, som gerne vil opleve lidt mere Destinationsudvikling i praksis. I denne hvidbog fra VisitNordsjælland får du mere viden om, hvordan du kan udvikle feriekoncepter i praksis. Hent hvidbogen her: kortlink.dk/fu4w Flere, længere, igen og andre guide til flere oplevelser i området. HORESTA giver dig inspiration til, hvordan du øger oplevelsestilbuddene på destinationen. Hent guiden her: kortlink.dk/fu4x

UDGIVET 2015. Arbejdsark

UDGIVET 2015. Arbejdsark UDGIVET 2015 Arbejdsark Indeks for et områdes turismepotentiale Figur 1: Indeks for et områdes turismepotentiale Figur 1 viser, hvordan et områdes turismepotentiale kan vurderes ud fra fire centrale parametre:

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

DANSK TURISMEFREMMES FOKUSPUNKTER UDGIVELSE TIL DANSK TURISMEFREMMES MEDLEMMER

DANSK TURISMEFREMMES FOKUSPUNKTER UDGIVELSE TIL DANSK TURISMEFREMMES MEDLEMMER 2 0 1 4 DANSK TURISMEFREMMES FOKUSPUNKTER AUGUST 2014 UDGIVELSE TIL DANSK TURISMEFREMMES MEDLEMMER 1 Dansk Turismefremmes fokuspunkter august 2014 I en foreløbig forsøgsordning vil Dansk Turismefremme

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Strategi Strategi for turismeudvikling Hjørring Side 1 af 11

Strategi Strategi for turismeudvikling Hjørring Side 1 af 11 Strategi 2017-2020 Strategi for turismeudvikling Hjørring Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1.0 Forord 3 2.0 Turisme i Hjørring kommune 4 2.1 Organisering 5 3.0 Turismestrategi 6 3.1 Målgrupper 6 3.2 Vision

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen & Martin HH Bender, adm. direktør i VisitSydsjælland-Møn KKR SJÆLLAND Sorø, 25. april 2017 NYT WOCO NY BESTYRELSE

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismefremmedagen den 12. oktober 2016 Det vi skal

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Afdelingsleder Erik Sejersen 26. november 2009 Ansøgning om procesmidler for Midtjysk Turisme 2010 Baggrund Fonden Midtjysk Turisme

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Turistens Digitale Rejse

Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse RESEARCH / PLANNING LOYALTY / REFLECTION / SHARING BOOKING / PLANNING TRIGGER (DREAM) OUT OF MARKET INSPIRATION EXPERIENCE / ON-SITE-PLANNING / SHARING

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 3 SIDSTE WORKSHOP i Oplevelsesmaskinen Torsdag den 21. november 2013, Kerteminde Vandrerhjem

Hjertelig velkommen til workshop 3 SIDSTE WORKSHOP i Oplevelsesmaskinen Torsdag den 21. november 2013, Kerteminde Vandrerhjem Hjertelig velkommen til workshop 3 SIDSTE WORKSHOP i Oplevelsesmaskinen Torsdag den 21. november 2013, Kerteminde Vandrerhjem Dagens program 09.00 Velkommen til den sidste workshop denne vinter 09.20 Markedsføring

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Digitale kompetencer - destinationsmedarbejdere Uddannelsesforløb for nøglemedarbejdere fra de midtjyske turistbureauer

Digitale kompetencer - destinationsmedarbejdere Uddannelsesforløb for nøglemedarbejdere fra de midtjyske turistbureauer Digitale kompetencer - destinationsmedarbejdere Uddannelsesforløb for nøglemedarbejdere fra de midtjyske turistbureauer Ledelsesudviklingsforløbets strategiske resultater skal forankres i hele organisationen.

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

FRA OG TIL UDKAST. Forskellen i retningen nu og i fremtiden

FRA OG TIL UDKAST. Forskellen i retningen nu og i fremtiden Forskellen i retningen nu og i fremtiden OG UDKAST v/dorte Kiilerich Januar-marts 2017 Et ståsted at møde verden fra Strategiske trædesten VisitRoskilde 2018-2021 Trædestenenes mål er at fremme turisterhvervet

Læs mere

Involvering på sociale medier

Involvering på sociale medier Involvering på sociale medier Content Marketing og Employee Advocacy Maria Schwarz @mariaschwarz Fotos: Morten Fauerby, Montgomery.dk Seismonaut rådgiver virksomheder og organisationer i at navigere i

Læs mere