Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole"

Transkript

1 Udkast 2005 IT- og medieplan Vester Mariendal Skole

2 IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres itog mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt at skelne skarpt mellem trykte medier, digitale medier og video- og filmmedier. Med denne it- og medieplan vil vi forsøge at koordinere disse medieområder. Den tidligere it- handleplan beskrev, hvilke betjeningskompetencer eleverne skulle have på de forskellige klassetrin. Den nye it- og medieplan omhandler også forståelseskompetencer og refleksionskompetencer. Det er tanken, at it- og medieplanen skal drøftes på afdelingsmøder i starten af næste skoleår. Derfor foreslår vi: I løbet af skoleåret 05/06 anvendes denne plan som Vester Mariendal Skoles it- og medieplan vel vidende, at det tager tid, før vi helt opfylder planen på alle klassetrin. Lærerteamet til hver klasse er ansvarlig for, at itog medieundervisning iværksættes i klassen. PSC er medspiller i udviklingen af undervisningsforløb sammen med lærerne, samler de forskellige undervisningsforløb, tilbyder evt. kursusforløb eller indgår i studiegruppe, og opbygger en samling af it- og medierelevant materiale. PSC tager initiativ til at it- og medieplanen bliver evalueret og justeret hvert andet år. Indhold It- og medieplanen for Vester Mariendal Skole tager udgangspunkt i UVM s Junior PC-kørekort, som er opdelt i fem hovedområder: It- og mediestøttede læreprocesser, hvor hovedvægten ligger på elevens evne til at bruge itog medier som en støtte og inspiration til at lære og udvikle sig. Ikke alene i skolen, men også i uformelle situationer, skal eleven forholde sig til de muligheder, der ligger i netbaserede grupper og fællesskaber. Eleven skal sammen med andre kunne udnytte de muligheder, der er for at lære i de netbaserede miljøer. Informationsindsamling er koncentreret om de informationer, der kan findes på internettet og tilhørende databaser. Eleven skal kunne bruge de værktøjer og tjenester, der bruges til at finde, hente og sortere informationer på nettet. Eleven skal kunne analysere afsenderens hensigt og mål med at gøre informationen tilgængelig på nettet, og skal kunne forholde sig til validitet og kvalitet, inden den benyttes. Produktion og analyse handler om de traditionelle it-værktøjsprogrammer og de it-baserede medieværktøjer. Eleven skal kende og kunne bruge produktionsmetoder og virkemidler i et moderne mediesamfund. Ved selv at arbejde med produktion opnår eleven indsigt i mediernes begreber og virkemidler. Eleven skal kunne analysere og tage stilling til de medier, som leverer en meget stor del af den information, der udsendes i en stadig stigende strøm. Kommunikation handler om den elektroniske udveksling af information som , i konferencer og som webkommunikation. Eleven skal selv og sammen med andre kunne betjene, udnytte og udvikle sig i de netbaserede fællesskaber, som er en del af samfunds-, fritids- og arbejdslivet. Kommunikationsmulighederne giver adgang til en større verden, ikke mindst den uden for vores egne grænser. Ud over at kunne betjene værktøjerne skal eleven være bevidst om regler og normer for accepteret adfærd på nettet. Eleven skal være i stand til at sige fra, før kommunikationen løber af sporet. Computere og netværk beskriver de kompetencer eleven skal udvikle for at kunne benytte hjemmets, skolens eller virksomhedens computere og lokalnet. Eleven skal ud over at kunne bruge udstyret, kende begreber og retningslinier i forbindelse med it og medier. Eleven skal kunne tage stilling til spørgsmål om arbejdsmiljø, sikkerhed, virus og hacking. It- og medieplanen er delt i tre selvstændige kapitler. Første kapitel vedrører forløbet børnehaveklasse til 3. klasse, andet kapitel forløbet 4. til 6. klasse og tredje kapitel forløbet 7. til 9. klasse. - Til hvert kapitel følger først en oversigt over trinmålene samt vejledning til trinmålene indenfor de fem hovedområder. - Derpå trinmål for it og medier i fagene samt hvilke kompetencer, det forventes eleverne har ved slutningen af forløbet. - Herefter følger aktivitetsforslag til de forskellige hovedområder. - Til sidst trinmålene synoptisk opstillet. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 2

3 Indholdsfortegnelse børnehaveklasse 3. klasse It- og mediestøttede læreprocesser: Trinmål og vejledning side 4 Informationsindsamling: Trinmål og vejledning side 5 Produktion og analyse: Trinmål og vejledning side 6 Kommunikation: Trinmål og vejledning side 7 Computere og netværk: Trinmål og vejledning side 8 Trinmål for It og medier i fagene tekniske færdigheder - programmer side 9 Aktivitesforslag side 11 Trinmål synopisk opstillet side 14 IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 3

4 IT- og medieplan Hovedområde 1 Trinmål Vejledning Børnehaveklasse -3. klasse IT- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme it- og medieprodukter i en digital portfolio kende til at offentliggøre produkter fra portfolio på Internet bruge digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra andre kende til at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer Fra første dag i skolen kommer eleverne til at opleve, hvordan it bruges, når der skal skrives, tegnes og produceres. De erfarer, at et produkt hele tiden kan ændres, når de får respons på det, de har lavet. På den måde får de tidligt lært, at it er et værdifuldt redskab, når der skal arbejdes procesorienteret. Computeren giver også rig lejlighed til at eleverne kan eksperimentere med forskellige udtryk eller arbejde med kvalificerede gæt. Selv i de yngste årgange kan computeren hjælpe med at holde styr på de ting, eleverne laver. I en enkel digital portfolio (mappe) på computeren kan eleverne og lærerne se på og snakke om, hvad der er nået og hvad næste skridt i undervisningen skal dreje sig om. Der kan være forsøg og processer, der strækker sig over lang tid eller er for farlige at gennemføre i skolen. Eleverne kan få kendskab til, hvordan computerne kan simulere (efterligne) disse. Både i skolen og i fritiden oplever eleverne, at computerspil kan være en lærerig og underholdende aktivitet. Når eleverne hjælper hinanden med at finde ud af, hvordan spillet fungerer og gennemføres, får de erfaring med, hvordan man kan lære af og udnytte hinandens kompetencer. I klassen kan lærerne og eleverne have deres eget websted eller konferencerum, hvor de kan chatte, gemme filer, lægge opgaver m.v. Det kan blive elevernes første møde med en fælles elektronisk platform, hvor de lærer, hvordan man kommunikerer elektronisk med hinanden på en fornuftig og acceptabel måde. kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 4

5 IT- og medieplan Hovedområde 2 Trinmål Vejledning Informationsindsamling Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge internettet Eleverne møder internettet gennem websider, som læreren har udvalgt og gjort tilgængelige for eleverne på fx klassens hjemmeside. Her får de en fornemmelse af, at der kan søges information på internettet. I arbejdet med internettet får eleverne kend-skab til browseren og de mest anvendte funktioner som at bladre frem og tilbage i browseren, lave bogmærker, kopiere tekst og billeder til et andet dokument, gemme og udskrive websider fra internettet. Børnehaveklasse -3. klasse bruge en søgetjeneste vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside vide, at der kan komme uønsket information ved en søgning vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra internettet bruge digitale databaser, herunder databaser på internettet vide at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer På internettet bruger man hyperlinks til at springe fra websted til websted. Eleverne holder øje med websidernes adresse, og får på den måde en fornemmelse af, at informationerne kommer fra forskellige computere rundt om i verden. Når eleverne bruger internettet, skal de lære søgeværktøjerne at kende, herunder lære at bruge nøgleord i en søgning. De kommer til at opleve, at noget af det, søgemaskinerne finder frem til, ikke svarer til deres forventninger. Endelig må de erkende, at søgemaskinerne ikke kan finde informationer om alt. De må også lære, at ikke alle informationer er, hvad de giver sig ud for. Læreren sørger gennem samtale med eleverne for, at de bliver klar over, at informationerne er lagt på nettet af forskellige leverandører, og at disse har forskellige hensigter med at offentliggøre ting på nettet. De skal være med til at diskutere, om siderne er lavet med henblik på reklame, information, underholdning, undervisning osv. Når eleverne bruger et billede eller et lydklip, kan læreren i det konkrete tilfælde tale med eleverne om, hvem der mon har lavet billedet, og hvem der ejer retten til at bruge det. Eleverne skal tidligt lære om ophavsret. Eleverne diskuterer indholdet på websiderne med deres kammerater. Læreren stiller spørgsmål, der får eleverne til at tænke over, om det, der står, nu kan passe. Det er også en interessant diskussion, om siden ser godt ud, og om det er nemt at finde rundt på webstedet. I nogle tilfælde kommer spørgsmålet, om man kan tillade sig at lave websider om alt. Digital dataopsamling (datalogning) er praktisk, når man skal lave målinger over lang tid, fx måle temperaturen i løbet af et døgn i klasseværelset. De yngste elever skal vide, at der findes sådan noget udstyr og se eksempler på, hvordan computeren kan vise resultatet af sådanne målinger. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 5

6 IT- og medieplan Hovedområde 3 Trinmål Vejledning Produktion og analyse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at De første erfaringer med computeren som et redskab til at skabe udtryk med får eleverne i børnehaveklassen, hvor de eksperimenterer i tegne og skriveprogrammer. Efterhånden lærer de grundlæggende funktioner på computeren og programmer af hinanden, ved at læreren viser det, eller ved at prøve sig frem. Børnehaveklasse -3. klasse arbejde med tekst, tegninger, billeder, lyd og tal på computeren formatere tekst og tal bruge et digitalt kamera bruge en digital lydoptager bruge it- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk vide man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner vurdere og tage stilling til et produkt ud fra et umiddelbart indtryk. Eleverne finder ud af, at man let kan ændre på de ting, man skaber på computeren. Det er nemt at skifte farve eller ændre noget på en tegning eller i en tekst. I nogle programmer, herunder regneark, kan man også ændre på et tal, hvorefter computeren regner et nyt resultat ud. Eleverne skal have kendskab til at computeren kan bruges til skabe udtryk med tekst og billeder, og at den kan bruges som båndoptager, så man kan eksperimentere med tale og lyd. Eleverne er på den måde ikke så afhængige af at kunne skrive. Når eleverne sidder ved computerskærmen og højttalerne og eksperimenterer med forskellige udtryk, kommer de automatisk til at diskutere, hvad der ser godt ud, lyder godt eller er særligt spændende. På den måde får de mulighed for at udvikle deres æstetiske sans. Det er ikke sikkert at elevernes og lærerens opfattelse er den samme. I skole og fritid har eleverne dagligt adgang til en række medier. Dem diskuterer eleverne indbyrdes. I klassen kan læreren diskutere mediernes udtryk med eleverne. De kan sammenligne med deres egne erfaringer fra arbejdet med eksperimenter ved computeren. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 6

7 IT- og medieplan Hovedområde 4 Trinmål Vejledning Børnehaveklasse -3. klasse Kommunikation Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet modtage og sende en vide, at der er flere former for kommunikation på internettet bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet vide, at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet. Når eleverne begynder i børnehaveklasse ved de fleste godt, at man kan finde mange ting på internettet. De skal imidlertid have opbygget en forståelse af, at enhver kan lave en hjemmeside og på den måde udgive information. Det kan ske ved, at klassen har sin egen hjemmeside, som følger eleverne gennem skolen. Her ser de, hvordan tekst, billeder og lyd kan sendes ud på internettet. De oplever, hvordan deres egne produkter med hjælp fra andre kan gøres offentlige. Ud over hjemmesiderne ved eleverne også, at man kan sende og modtage på internettet. Den funktion kan eleverne hurtigt lære, når de har deres egen adresse på skolens postsystem. I det tidlige skoleforløb kan de udveksle tekst, lyd og billeder med fx venskabsklasser. Det kan være en motiverende aktivitet i læse- og skriveundervisningen. Eleverne skal vide, at der er flere former for kommunikation på internettet. De skal stifte bekendtskab med chatrum og netfællesskaber fx i form af klassens egen konference på en elektronisk platform. De kan undersøge og bruge websteder med diskussionsrum, spørgekasser, brevkasser m.v. Der er vigtigt at skærpe børnenes opmærksomhed på, hvilke personlige oplysninger, man lægger på nettet. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 7

8 IT- og medieplan Hovedområde 5 Trinmål Vejledning Computer og netværk Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at Når eleverne begynder i børnehaveklassen har de fleste allerede stiftet bekendtskab med en computer, men deres erfaringer og begreber vil være ustrukturerede. Derfor gælder det om at lære dem de rigtige navne og begreber at kende, samt at lære dem en hensigtsmæssig måde at bruge programmer og udstyr på. Børnehaveklasse -3. kla sse kende de forskellige dele af et skærmbillede kende navnene på computerarbejdsladsens forskellige enheder begynde og afslutte arbejde på en computer logge på et lokalt netværk gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer indtage en god arbejdsstilling ved computeren bruge begge hænder på tastaturet. Bl.a. skal de kunne begynde og afslutte arbejde ved computeren og i programmer korrekt. De skal lære at logge ind på skolens netværk og vide, hvad det vil sige at være bruger på et netværk. På dette trin skal eleverne lære, at det man arbejder med på skærmen er en kopi af noget, der kan gemmes på en computers harddisk, lokalt eller på eksternt netværk. I løbet af første trin lærer eleverne at skabe enkle produkter. De skal være klar over, at nogle produkter bedst kan iagttages på skærmen og høres gennem højttaler, mens andre bedst kan skrives ud på papir. Allerede på dette trin skal eleverne kunne tage enkle forholdsregler vedr. virus og angreb på datasikkerhed. Det sker ved at være opmærksom på omgang med personlige koder og ved af fremmede filer på computeren. Hvis man skal arbejde længe ved computeren skal man lære hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Eleverne skal lære at skabe fornuftige arbejdsbetingelser som for eksempel at rejse sig med jævne mellemrum, sørge for at kigge væk fra skærmen ind imellem og kende til betydningen af ordentlig belysning. Læreren bør derfor have en dialog med sine elever om arbejdsforholdene ved computeren, hvor eleverne fx kommer med egne erfaringer om dette. Herunder hører at opøve en god og sikker skriveteknik, hvor man ikke blot bruger en pegefinger på tastaturet. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 8

9 Trinmål for IT og medier i fagene Fag trinmål Elevkompetencer Dansk Generelt Børnehaveklasse -3. klasse - navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst - skrive på computer - udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form - finde information i forskellige medier Matematik - undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. ved anvendelse af computeren - behandle data, herunder ved hjælp af lommeregner og computer Natur/teknik - indtaste og ordne enkle data kender navnene på computerens enkeltdele (mus, tastatur, harddisk, skærm osv.) kender de forskellige dele af et skærmbillede tænde og slukke korrekt for computeren åbne og lukke et program logge på et lokalt netværk gemme og hente filer på computer og lokalt netværk udskrivning bruge begge hænder på tastaturet behandle udstyret pænt! Tekstbehandling hente- og gemmefunktionen udskriftsfunktionen (anvende zoom, vis udskrift, udskive) redigering af tekst (rette, slette, kopiere og sætte ind) korrekt brug af linjeskift brug af store og små bogstaver formatering af tekst (skrifttyper, skriftstørrelser, overskrifter) fremhæve tekst (fed, kursiv, understreg,) indsætte billede eller clipart Regneark kender navnene celler, kolonner og rækker kan flytte rundt mellem cellerne kan anvende færdige regneark indsætte tekst og tal i færdige regneark aflæse grafiske afbildninger gemme dokument i eget navn og mappe udskrive regneark IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 9

10 Trinmål for IT og medier i fagene Fag trinmål Elevkompetencer Billedkunst - anvende tørre og våde farver i plant billedarbejde med enkle teknikker bl.a. inden for tegning, grafik, maleri, collage og foto - anvende computerens billedskabende muligheder i maleprogrammer Lyd afspille bånd fra båndoptager (start, stop, pause, spole) optage lyde på båndoptager optage og mikse tale og musik med enkle lydeffekter på båndoptager indtale digital lyd efter eget forlæg indsætte eksisterende lydfiler. Børnehaveklasse -3. klasse - gemme og hente billedfiler i forbindelse med billedarbejde Musik - producere lydillustrationer og klangkulisser over rim, remser, eventyr eller egne fortællinger Billede tegne i tegneprogram gemme og hente billedfiler indsætte billede, størrelsesjustering. betjene oh-projektor (Tænd/sluk, stille skarpt ) tage billeder med et digitalt kamera Video optage med et alm. videokamera på stativ Internettet skrive internetnetadresse i adresselinien kendskab til navigationsknapperne (tilbage, hjem, udskriv, opdaterer, stop, foretrukne) kunne genkende hyperlinks har prøvet at bruge en søgemaskine kan finde oplysninger i opgivne baser på nettet (f.eks. danskedyr.dk) kan sende og modtage IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 10

11 Aktivitetsforslag Hovedområde Aktivitetsforslag - hver elev skal medbringe sin yndlingsbamse, som bliver hovedperson i 'Bamse-avisen', hvor eleverne parvis skriver artikler. - skrive tekst i et tekstprogram, som printes ud og rettes af lærer.herefter tilretter eleven teksten i den gemte fil og arbejder videre med teksten som efterfølgende rettes osv. - samler udvalgte tegninger, tekster, historier mm. i egen mappe i en simpel form for elektronisk portfolio. - I forbindelse med et projekt om eventyr skriver eleven først, hvad han/hun ønsker at arbejde med. Herefter foretager eleven løbende en vurdering af processen/produktet. Vurderingen er fremadrettet så eleven også skriver, hvad han/hun vil arbejde videre med. - arbejde med fagspecifikke programmer - via danskedyr.dk henter eleven data om kæledyr, som eleven gemmer i sin mappe. Resultaterne printes ud, sættes på en planche og hænges op i klassen. - forskellige spil på internettet beregnet til aldersgruppen Børnehaveklasse -3. klasse It- og mediestøttede læreprocesser Informationsindsamling - finde billeder af kæledyr - søgemaskinen Google eller danskedyr.dk - billedsøgning på nettet af elevernes idoler - der skrives en historie til billedet. - finde oplysning om et kæledyr - Kloge Åge - forevises hjemmesider med overskrift og hyperlinks. Samtale om hjemmesiderne. - forevises resultatet af søgningen: eventyr, som er et meget bredt begreb og derfor giver alt for mange svar. Eleverne vises, hvordan man bruger nøgleord til en søgning - forevises en privat hjemmeside uden copyright IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 11

12 Aktivitetsforslag Hovedområde Aktivitetsforslag Børnehaveklasse -3. klasse Produktion og analyse - i forbindelse med et emne tager eleven et billede med digital kamera. Læreren hjælper eleven med at lægge billedet ind i klassens mappe. Billedet sættes ind i et tekstbehandlingsprogram, hvorefter eleven tilføjer tekst og overskrift. Overskriften forstørres og laves fed. Eleven bruger undervejs vis udskrift, for at vurdere produktet. Eleven indsætter eksisterende lydfiler. - bearbejdning af ekskursion/ hyttetur: (eleverne skriver historier til digitalfotos fra turen/fortæller en historie i tekst/lyd/billeder v.h.a. den talende bog). - storyline: Eleven vælger figur ud fra givet emne. Den fremstilles som collagefigur med personkarakteristik, udfra hvilken der skrives en historie. Til sidst laves tilhørende tegning i Paint - færdselstælling (regneark) - optælling af kæledyr (regneark) Billede: - illustrere eventyr med tegninger eller malerier - illustrere eventyr med en billedserie (frise, tegneserie) eventyret indtales på lydbånd enten med fortæller eller som hørespil - lave stangdukkefortælling med oh-transparent som baggrund/kulisse - producere små tegneserieforløb på transparent - fortælle og samtale om medbragte fotografier af familien - lave collager og manipulationer med billeder ved hjælp af saks og lim - sætte forskellige lyd til det samme billede bestemme om billedet skal opfattes som uhyggeligt, morsomt, sørgeligt m.m. - fotografere hinanden til klassens portrætsamling - lave collager med egne digitale fotos - eleverne forevises et billede, som beskæres, roteres, forstørres, gøres uklar i kanterne. Lyd: - aktiviteter til fremme af sproglig opmærksomhed: Lydlotto, tampen brænder ved hjælp af lyde, robotstyring (en elev med bind for øjnene styres ved hjælp af aftalte lyde) - lave og høre lydrejser baseret på rene lydeffekter (trin, dør åbnes og lukkes, løb, en alarm, telefon ringer, forpustet løb osv.) - skabe lydrejser: fra skolegården, en befærdet gade, en tur i skoven, fritidshjemmet m.m. - høre sig selv læse op, samtale, synge, dramatisere - fortælle historier med lydkulisser i baggrunden, f.eks. effektlyde eller musik som stemningsskabende elementer Video: - se sig selv på video - læse op, synge og agere foran kameraet - lave flyttefilm. optage korte indstillinger, hvor lerfigurer, dinosaurer, dyr, dukker m.m. flyttes (musik og lyd kan evt. lægges på ved hjælp af kameraet) - optage dukkefilm, handske- og stangdukker - optage tryllefilm, eksempelvis tryllesparket IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 12

13 Aktivitetsforslag Hovedområde Aktivitetsforslag Kommunikation - eleverne forevises en hjemmeside. I forløbet forklarer læreren om hjemmesiders mange og ukendte læsere. Blandt andet om risikoen ved at lægge personlige oplysninger ud på nettet. Sprogbrug og indhold omtales ligeledes. - eleverne forevises elevdaks, klassens egen konference, en spørgekasse og dermed mulighederne for at kunne kommunikere indbyrdes. En kort orientering om chat program. - skrive om klassens hyttetur til klassens hjemmeside - undervise eleverne i at sende og modtage i FirstClass - lave resume - sende til forældre eller lignende, ønskesedler til julemanden - sende til f.eks. naboklasse/skole og hente post fra samme. - vandrehistorie med . Børnehaveklasse -3. klasse Computer og netværk - i starten af skoleforløbet går klassen i datalokalet, hvor de sammen prøver at tænde og logge rigtigt på og af. Efterfølgende arbejdes f.eks. med et indskolingsprogram eller et tekstprogram, hvor de laver et navneskilt og prøver at lave om på skriftstørrelse og skrifttype. Det vigtige er at de afprøver et eller flere af de programmer som de kan komme til at bruge i klassen. Midt på timen får de til opgave at slukke rigtigt og bagefter tænde og logge på igen. - eleverne præsenteres for skolens IT-materiel. Tag en drøftelse om maskinerne og om de regler der gælder. Opstart af maskinerne: tænd/sluk og logon, skrivebordet og dets programmer samt åbning af programmer. Mus, tastatur, harddisk, drev forklares - gemme/finde dokumenter i egen mappe. - i forbindelse med et projekt, hvor eleven skal hente oplysninger fra nettet, gennemgår læreren enkle forholdsregler mod virus - brug af 10Finger til skrivetræning på tastatur IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 13

14 Trinmål 1 synoptisk opstillet IT- og mediestøttede læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computer og netværk bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme it- og medieprodukter i en digital portfolio kende til at offentliggøre produkter fra portfolio på Internet bruge digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra andre bruge internettet bruge en søgetjeneste vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside vide, at der kan komme uønsket information ved en søgning vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra internettet bruge digitale databaser, herunder databaser på internettet arbejde med tekst, tegninger, billeder, lyd og tal på computeren formatere tekst og tal bruge et digitalt kamera bruge en digital lydoptager bruge it- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk vide man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet modtage og sende en vide, at der er flere former for kommunikation på internettet bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet vide, at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet. kende de forskellige dele af et skærmbillede kende navnene på computerarbejdsladsens forskellige enheder begynde og afslutte arbejde på en computer logge på et lokalt netværk gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer kende til at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer vide at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer vurdere og tage stilling til et produkt ud fra et umiddelbart indtryk. indtage en god arbejdsstilling ved computeren bruge begge hænder på tastaturet. kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 14

15 Indholdsfortegnelse 4. klasse 6. klasse It- og mediestøttede læreprocesser: Trinmål og vejledning side 16 Informationsindsamling: Trinmål og vejledning side 17 Produktion og analyse: Trinmål og vejledning side 18 Kommunikation: Trinmål og vejledning side 19 Computere og netværk: Trinmål og vejledning side 20 Trinmål for It og medier i fagene tekniske færdigheder - programmer side 21 Aktivitesforslag side 24 Trinmål synopisk opstillet side 27 IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 15

16 IT- og medieplan Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at Det er naturligt at fortsætte de procesorienterede arbejdsformer ved computeren, hvor eleverne nu i stigende grad kan være hinandens respondenter og vejledere. Arbejdsformen bliver en naturlig måde at gribe tingene an på, når der skal løses opgaver eller arbejdes med projekter. 4. klasse -6. klasse arbejde procesorienteret bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsformer bruge en digital portfolio vurdere egne produkter i en portfolio tage stilling til, hvem der skal have adgang til logbog og portfolio bruge it- og mediebaserede læremidler vælge digitale undervisningsmaterialer som støtte i læreforløb arbejde med eksperimenter som en del af læreforløb arbejde med styring ved hjælp af enkel programmering alene og sammen med andre at analysere og vurdere indhold og kommunikation på elektroniske platforme kende regler og adfærdsnormer på elektroniske platforme. Produkter og logbøger kan føres digitalt og blive værdifulde redskaber i læreforløbene. Eleverne stifter bekendtskab med metoderne til af føre logbog og gemme i en portfolio. I arbejdet med computeren diskuterer lærere og elever informationsteknologiens betydning for arbejdsprocessen, og det udbytte eleverne får heraf. Bl.a. kan det kritiske perspektiv på computeranvendelse være en konstruktiv indgang til at vurdere det hensigtsmæssige i at bruge computer i hvert enkelt tilfælde. Kendskab til simuleringer kan udvides til at omfatte eksperimenter med enkle programmeringsværtøjer. Det kan dreje sig om både styringsprocesser med robotter eller programmering af præsentationer. Disse processer diskuteres og vurderes af lærere og elever. Den eksperimenterende arbejdsform kan også på dette trin udvikles, når eleverne bruger computer og net til spil. I større eller mindre omfang kan klassen have en fælles platform på internettet, hvor klassens arbejde kan samles. Den kan bruges til at kommunikere mellem elever og lærere, til at distribuere opgaver og til materialer. Eleverne arbejder med at udvikle gode vaner og rutiner, så de kan udnytte mulighederne for at arbejde fleksibelt. De skal være bevidste om, at på nogle platforme kan læreren registrere deres adfærd. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 16

17 IT- og medieplan Hovedområde 2 Trinmål Vejledning 4. klasse -6. klasse Informationsindsamling Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at kende enkle principper for internettets struktur. bruge en søgetjeneste og opstille en søgestrategi sammenligne og vurdere søgeresultater udvælge information i søgeresultater begrunde sit valg og fravalg af informationer gøre rede for princippet i en hypertekst gemme tekst, billede, lyd og video fra internettet med henblik på bearbejdning og produktion. analysere og vurdere indhold på et websted forholde sig til regler om ophavsret bruge digitale databaser specielt tilrettelagt for undervisning bruge digitalt dataopsamlingsudstyr Efterhånden som eleverne får erfaring med at bruge internettet, skal de lære, hvilke principper, der ligger bag opbygningen af websteder, og hvordan de kan forbindes ved hjælp af hyperlink. De skal være klar over, at indholdet er meget forskelligt, og at der kan være mange hensigter med at offentliggøre information på internettet. På dette trin skal de være i stand til at analysere sig frem til et websteds hovedside, og ud fra den kunne tage stilling til, hvem afsenderen kan være. Hvis man skal have udbytte af at søge information på internettet, skal man have et solidt kendskab til søgeværktøjer og søgestrategier. Eleverne kan ved at eksperimentere med søgeværktøjer få indsigt i forskelle og ligheder mellem de forskellige værktøjer. Det hører også med, at eleverne efterhånden prøver sig frem med forskellige strategier for, hvordan man søger effektivt. Lærerens opgave er, at præsentere eleverne for hensigtsmæssige måder at strukturere en søgning på, og at give vejledning og råd om, hvordan man vælger i den information, man har fundet, så det passer til det, man skal bruge det til. Når musen føres hen over et ord på en hypertekst, ved eleverne, at man så kan klikke sig hen til noget andet. De skal lære, at det både kan være til et andet sted i det dokument man er i, til et andet dokument på samme websted eller til et helt andet websted, der ikke har noget med det første at gøre. Internettet indeholder mange websider, men store dele af informationen ligger i databaser. Man skal kende de grundlæggende principper for en database for at kunne søge hensigtsmæssigt i den. Når eleverne bruger informationerne fra internettet, det være sig databaser eller websteder, skal de kende og kunne forholde sig til almindelige regler om ophavsret. Både enkeltpersoner og store institutioner kan udgive på internettet. Nogle har 'public service' forpligtigtelser, mens andre kan have forretningsmæssige motiver. Også agiterende eller propaganderende formål ses på nettet. I skolen skal lærere og elever diskutere indhold og formål på forskellige informationsleverandørers websteder, så de kan forholde sig kritisk til de forskellige hensigter, der kan ligge bag. Digital dataopsamling giver muligheder for at samle store mængder data over tid. Eleverne skal stifte bekendtskab med forskellige typer udstyr til datalogning på brugerniveau. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 17

18 IT- og medieplan Hovedområde 3 Trinmål Vejledning 4. klasse -6. klasse Produktion og analyse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge formaterings- og redigeringsværktøjer bruge et digitalt videokamera vælge it- og medieværktøjer i en produktionsproces bearbejde et produkt med henblik på kommunikation eller udtryk ud fra kendskab til enkle virkemidler analysere et it- og medieprodukt ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser. It- og medieværktøjerne omfatter de traditionelle it-værktøjer som tekstbehandling, regneark, billedbehandlingsprogrammer webeditorer m.v. Det nye ved medieværktøjerne er, at de er blevet digitale. Det betyder at det er nemmere for både elever og lærere at arbejde med lyd- og videoredigering. Eleverne får ved selv at producere med disse medier indsigt i, hvordan informationsformidling og kommunikation bliver til. Eleverne bruger it- og medieværktøjer til at skabe, bearbejde og producere udtryk og indhold. På dette trin bliver brugen mere målrettet og begrundet. Når de skal fremstille et produkt, overvejer de formålet med det og vælger præsentationsform og it- og medieværktøjer til processen. I undervisningen indgår overvejelser og diskussion om, hvilke virkemidler der er til rådighed, og hvordan de bruges og virker i en konkret situation. Når eleverne fremstiller produkter med henblik på at kommunikere, skal de overveje, hvem afsender og modtager er, samt hvordan det virker på valg af den form produktet får. Eleverne forbruger medier, og de skal arbejde med at analysere de produkter, der distribueres via internettet og andre digitale informationskanaler. Det drejer sig fx om cdproduktioner, dvd-udgivelser samt radio- og tv-udsendelser. Ved at producere og diskutere deres egne produkter kan eleverne udvikle en kritisk holdning til medierne. Gennem diskussioner og drøftelser med lærere og kammerater skal eleverne vurdere, hvilken æstetisk virkning et produkt har på dem. Ligesom de skal kunne vurdere, hvordan det kan forventes at blive set på af andre. Når eleverne selv får erfaring med at producere, lærer de sammen med deres kammerater at finde frem til de elementer, der har betydning for produktionen. De vil også finde ud af, at der er nogle ting, de fleste kan være enige om, mens der er andre ting, som opfattes meget forskelligt. Ved at stifte bekendtskab med forskellige typer af it- og medieproduktioner, finder eleverne ud af, om et produkt har til hensigt at reklamere, informere eller blot at underholde. Det sker gennem diskussioner om, hvilken hensigt der er med de forskellige produktioner. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 18

19 IT- og medieplan Hovedområde 4 Trinmål Vejledning 4. klasse -6. klasse Kommunikation Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at sende en vedhæftet fil udgive enkle websider bruge et konference-system bruge et chatprogram bruge regler for elektronisk offentliggørelse bruge netetiske retningslinier vide, at adgang til websteder kan kontrolleres vide, at brugernes adfærd på websteder kan registreres være kritisk over for at afgive personlige oplysninger på internettet være opmærksom på, at personer ikke altid er dem de giver sig ud for på internettet. Kendskabet til, hvordan man bruger nettet til at kommunikere med udbygges, så eleverne kan sende og dele både tekst, billede og lyd. De skal kunne arbejde sammen med andre i et enkelt konferencesystem, hvor deltagerne udgør et fællesskab, fx en klasse. De skal være bevidste om, hvem der kan se den information, de sender ud på nettet, både i form af mail og websider. Eleverne skal afprøve og eksperimentere med de kommunikationsformer, der findes, fx chat. Det kan finde sted på nogle af de åbne steder på internettet, eller det kan finde sted i mere lukkede rum, hvor man kender deltagerne. Gennem disse aktiviteter skal eleverne lære at kende og bruge de normer og regler, der er for at kommunikere, både når det drejer sig om personlig kommunikation og kommunikation i offentlige eller lukkede rum. Når eleverne selv begynder at udgive websider på nettet, skal de kende de regler, der gælder for udgivelse både lokalt og generelt. Det gælder også, hvorvidt det, der sendes ud på nettet, er etisk forsvarligt. Som udgangspunkt skal eleverne lære, at man ikke afgiver personlige oplysninger på nettet, men det afhænger af situation og formål. Man skal vurdere, om de kan misbruges eller senere vil være til gene for ens adfærd på nettet. Eleverne får kendskab til adgangskontrol, når de prøver at komme ind på en side, der kræver en adgangskode. De skal vide, hvorfor nogle steder er lukkede og andre åbne. De skal vide, at nogle websteder finansieres ved, at der kræves betaling for at bruge dem, fx i form af abonnementsordninger. Endvidere skal de være bevidste om, hvordan deres aktiviteter på nettet kan registreres enten i form at et 'spor', en cookie på deres egen computer eller ved hjælp af computerens adresse. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 19

20 IT- og medieplan Hovedområde 5 Trinmål Vejledning 4. klasse -6. klasse Computere og Netværk Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at kende de grundlæggende udtryk og begreber i forbindelse med computerarbejde navigere på computerens harddisk og på et lokalnetværk kende de mest almindelige filtyper vurdere sikkerhedsrisiko ved at bruge filer fra andre kende til problemstillinger mht. licenser kende betydningen af at bruge en korrekt arbejdsstilling ved computerarbejde. Eleverne udbygger deres kendskab til begreber og udtryk, når de arbejder med computere og netværk. For at kunne arbejde effektivt med digitale ressourcer skal man have kendskab til, hvordan man gemmer og organiserer sine filer i mapper, uanset om det er på sin arbejdscomputer, et lokalt netværk eller på et websted, der giver mulighed for at opbevare filer. På dette trin udbygges elevernes kendskab til de mange muligheder, der er for at arbejde med lyd og billeder. De skal kende de filtyper, der benyttes i dette arbejde. Hertil hører viden om, hvilke forskelle der er på disse, fx forholdet mellem kvalitet og størrelse på billedfiler. Risikoen for at eleverne utilsigtet får adgang til ødelæggende filer og materialer er større, når arbejdet i skolen er netbaseret. De skal defor selv være i stand til at vurdere, hvornår deres computer kan blive udsat for at få virus eller på anden måde blive angrebet af ødelæggende angreb fra nettet. Når eleven begynder at bruge særlige programmer på skolen, kan det være, at der opstår et ønske om også at kunne benytte disse hjemme. Det er derfor vigtigt, at problemstillingen med hensyn til licenser tages op. Eleverne bør kende til de almindeligste typer licensbestemmelser, herunder begreberne shareware, freeware og adware Arbejdet med en produktion kan blive så spændende, at man bliver så grebet af det, at man ikke får skiftet arbejdsstilling eller holdt pause. Hvis man indarbejder uheldige vaner i forbindelse med computerarbejdet, kan det være vanskeligt at ændre dem senere. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 20

21 Trinmål for IT og medier i fagene Fag trinmål Elevkompetencer 4. klasse -6. klasse Dansk Efter 4. klassetrin - skrive på computer med passende hastighed - bruge illustrerende billeder i egne tekster - udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i små produktioner samt i dramatisk form - søge information på forskellige måder Efter 6. klassetrin - bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer - skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik - bruge illustrerende billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation - udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner - kunne søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultater - Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form Håndarbejde - bruge it og medier i den tekstile designproces Historie - anvende relevante informationskilder fra filmklip, internettet og avisartikler Generelt oprette mapper, gemme/slette på eget netdrev kendskab til stifinder sætte standardprinter arbejde selvstændigt med skolens digitale undervisningsprogrammer kende de mest almindelige filtyper ændre filformat (fx fra bmp til jpg) kende nogle af genvejstasterne forbedre skrivehastighed. kende betydningen af at bruge en korrekt arbejdsstilling ved computerarbejde. etiske og praktiske regler ved brug af Internet, lokalt net og skolens computere kendskab til, at det er let at lyve på internettet og udgive sig som andre personer. Tekstbehandling anvende stavekontrol og autokorrektur. fortryd/gentag centrer, højre, venstre, sideopsætning: ændre margenstørrelsen og papirretning ombrydning af tekst og billedstørrelse formatering: punktopstilling, rammer og skygge, spalter, tabulatorer. sidehoved og sidefod grundprincipper for god layout Regneark oprette enkle regneark indsætning af tekst. kan bruge autosum benytte enkle formler til beregning som f.eks. =A1+B1, =D4-D5. simpel statistik og diagrammer. kan ændre layoutet: skrifttype og størrelse, centrering af tekster, rammer, kolonnebredde og rækkehøjde formatere tal (f.eks. antal decimaler) kan formatere diagrammer (farver og titler f.eks.) kan indsætte diagram og regneark i et tekst-dokument IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 21

22 Trinmål for IT og medier i fagene Fag trinmål Elevkompetencer 4. klasse -6. klasse Matematik - anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger - tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer, bl.a. ved at benytte computer - indsamle og behandle data samt udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af en computer Natur/teknik - give eksempler på, hvordan medier formidler viden om naturen - opsamle og ordne enkle data og informationer Musik - producere lydillustrationer og klangkulisser over fortællinger, eventyr, digte eller historier - komponere små melodier med udgangspunkt i sangstemmen ved hjælp af musikinstrumenter eller på computer Hjemkundskab - anvende kostanbefalinger og digitale kostberegninger Kommunikation sende og modtage vedhæftet fil. overførsel af filer med både tekst, billede og lyd. skrive og læse resume skrive til flere modtagere på engang oprette en adressebog kendskab til netetik - chat kan lave en simpel hjemmeside (gøre websiden klar til at udgive) kendskab til, at aktiviteter på internettet kan registreres. Internettet kender forskellige søgemaskiner kan anvende en søgemaskines emnekatalog kan lave simpel søgning via en søgemaskine (f.eks. bruge +, - og ") begynde at forholde sig vurderende/ kritisk til søgeresultatet har prøvet at anvende Skoda kendskab til ophavsrettigheder kopiere billeder og tekst fra nettet og indsætte i eget dokument Præsentation bruge simple multimedieværktøjer. lave præsentationer med tekst, billeder og lyd kan tegne et strukturdiagram lave lineære præsentationer ("slideshows") samt simple hierarkisk opbyggede præsentationer. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 22

23 Trinmål for IT og medier i fagene Fag trinmål Elevkompetencer 4. klasse -6. klasse Billedkunst - anvende elementær indsigt i brug af teknikker, metoder og materialer i tegning, maleri, collage, grafikformer, foto og skærmbaserede billeder - udtrykke sig i forskellige former for levende billeder, først og fremmest video - anvende computerens billed-skabende muligheder i male- og billedbehandlingsprogrammer - anvende digitalkamera og scanner i forbindelse med billedarbejder, bl.a. som forlæg, illustration og dokumentation - anvende begreber fra informationsteknologien, herunder billedfiltyper og billedfilformater - hente og bruge kunstbilleder og fotos fra diskette, cd-rom eller internet - anvende computergrafik i forbindelse med layout, bl.a. i foldere, tekster og på skilte - udtrykke sig i forskellige billedformer, herunder maleri, tableau, udstillingsvindue, video og multimedie - deltage i kulturelle billedarrangementer på skolen og i nærmiljøet, bl.a. udsmykningsopgaver og medievirksomhed Billede betjene digitalkamera overføre billeder fra kamera til computer kendskab til enkle fotografiske begreber som motiv, fokusering og belysning betjene scanner beskæring, rotere ændre lysstyrke og kontrast i et billede gøre et billede skarpere konvertere mellem forskellige gængse filformater Lyd kunne optage og redigere lyd kendskab til lydfilformater bruge lyd som selvstændigt medie ved eller som en del af en præsentation. producere og optage lydeffekter indtale, optage og gemme "speak" og musik på computeren lave interview på båndoptager eller via computer. Evt. hørespil. kendskab til forskellige genrer indenfor lydmediet f.eks. hørespil, interview, reportage m.m. Video betjening af videokamera både på stativ og håndholdt optage, afspille og klippe med videokamera panorering, tiltning, zoom-funktion, fugle- og frøperspektiv anvendelse af mikrofon og hovedtelefon ved optagelse foretage enkel videoredigering med indlæg af musik, tale og tekst IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 23

24 Aktivitetsforslag Hovedområde Aktivitetsforslag - procesorienteret skrivning i forskellige sammenhænge med forskellige emner. - opslag i forskellige elektroniske leksika (cd-rom) samt opslag i andre eksterne databaser. - fra tal til graf : vise nattens længde i grafforløb over året, arbejde med klokkeslæt i regneark. - arbejde med modeller/simuleringer. - arbejde med fagspecifikke programmer - spil på nettet. 4. klasse -6. klasse It- og mediestøttede læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse - Grønland: arbejde procesorienteret med tekstfremstilling og informationssøgning. - emnearbejde hvor billeder og tekst hentes fra nettet. Angivelse af hvorfra tingene er hentet. Materialet sættes op / ind i et tekstbehandlingsprogram. - forskellige opgaver med søgestrategier til Internettet. (Opgaver findes bl.a. på Internettet). - drøftelser omkring Internettets opbygning og praktiske anvendelse. - søgning i databaser under SkoDa: fx. Polinfo, Faktalink og Artikelbasen - statistiske data hentes Internettet og sættes ind i regneark. Det kunne være over Europas befolkningsfordeling eller måske valutakurser. - download (fra nettet) en tekst/billede/lyd/video og gem den - bearbejdning af data fra en ekskursion, eleverne tager billederne og henter billeder fra katalog og bearbejder billeder og tekster. - præsentation af dig selv i et tekstbehandlingsprogram. Forskellige skrifttyper og formater samt scannede billeder skal indgå. - lav en folder om din by. Scan billeder, skriv tekst og hent evt. brugbart materiale på Internettet. Tag evt. billeder med digitalkameraet og dem ind i folderen. - truede dyr: Rapport om truede dyr med brug af Internet. - udarbejdelse af en tegning i et tegneprogram og indsæt (importer/eksporter) den i en tekst. - eleverne kan lave: En annonce, personligt visitkort, skolebodens opslag m.m. - undersøgelser der afbildes grafisk efterbehandling af lejrskolen - avisen (layout + billeder) - multimedieprojekt om dem selv IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 24

25 Aktivitetsforslag Hovedområde Aktivitetsforslag 4. klasse -6. klasse Produktion og analyse Billede: - lave en fotoudstilling af elevernes kæledyr - lave billedreportage om elevernes kæledyr - lave en computerbilledserie med indlagte lyde fra legeplads, hytteture m.v. - lave fotokonkurrence om det bedste billede fra skolegården, legepladsen, skoven, åen, byen - lave billeder, der illustrerer farlige situationer i trafikken - lave en fotoreportage fra en arbejdsplads - samtale om billeder. Hvilken historie fortæller det? Hvad sker der uden for billedet? Hvad skete der før/efter billedet blev taget? - lave et visitkort med eget digitalt billede på computeren - lave billedmanipulation med klassebilledet - lave lyddiasserie med egne kommentarer, der fortæller mere end billedet viser - lave lyddiasreklame, f.eks. en parodi på en kendt reklame - lave lyddiasserie over egne digte Lyd: - optage og redigere en samtale - optage og redigere et interview med vægt på sammenhængen mellem spørgsmål og svar - udvide lydbeskrivelsen i retning mod lydbilleder, altså skabe oplevelsen af et besøg på fabrikken, på bondegården, i kirken, på banegården m.m. - lave børneradio f.eks. et musikprogram - hvilken musik skaber hvilken stemning - skabe stemningsbilleder fra gaden, lystbådehavnen, fabrikshallen, bondegården, kirkegården m.m. - ud fra et foto/billede lave et stemningsbillede. - lege med enkle lydtricks, fx ændre optagelses- eller afspilningshastigheden, tordenvejr, stormvejr, regnvejr - redigeringslege, hvor indholdet af budskabet gøres fjollet eller meningsløst - lydspot til stillbilleder - lydside til video Video: - se og snakke om børne-tv godt/skidt/hvorfor? - optage små dramaforløb eller novellefilm i flere klip, så kameravinklen ændres (fiktion) - reportageoptagelser f.eks. bybeskrivelser, ekskursioner, lejrskoler m.m. (fakta) - indtale kommentarer til reportager evt. med stemningsmusik på kørende bånd samtidigt - arbejde med dukkefilm med enkeltklipsteknik - let musikvideoproduktion, sætte lyd til egne eller andres optagelser, evt. bruge karaokeanlæg til lyddelen - lave TV-reklamer, optage og redigere skolekomedie, udstillinger - lave skole TV-avis, billeddigte IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 25

26 Aktivitetsforslag Hovedområde Aktivitetsforslag Kommunikation - skriv en historie i et tekstbehandlingsprogram og send den ( ) til en kammerat. - skriv en historie til en kammerat, send den som vedhæftet fil (attached file). Modtag en vedhæftet fil. - kend din by læreren finder gode steder på nettet, som eleverne får via . Elever besvarer opgaver via - efter en ekskursion udgiver klassen deres tekst og billeder på en hjemmeside eller klasseinfo. Børnehaveklasse -3. klasse Computer og netværk - arbejde med genvejstaster IT- og medieplan Vester Mariendal Skole 26

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser Det er naturligt at fortsætte de procesorienterede arbejdsformer ved computeren, hvor eleverne nu i stigende grad kan være hinandens

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen Medieplan for Egholmskolen og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen 0. klasse IT Opnå en vis fortrolighed med computerens betjening. Revideret 21. 5. 08 Tænd og sluk Logge på netværk Bruge mus

Læs mere

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter IT & MEDIE- KATALOG 2006 Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter KK-MH-SC-NO-PLC RUNGSTED SKOLE 21-03-2006 1 INDHOLD Indledning...... 3 Klassetrinsoversigt.... 4 Tekstbehandling....

Læs mere

Blågård Skoles IT-handleplan

Blågård Skoles IT-handleplan Blågård Skoles IT-handleplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Faghæfte 48 om It- og mediekompetence... 3 Informationssøgning og -indsamling... 3 Analyse... 3 Produktion og formidling... 3 Kommunikation, videndeling

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Office 2007. i indskolingen

Office 2007. i indskolingen Office 2007 i indskolingen Indhold Office 2007 i indskolingen elevens eksperimenterende arbejde 3 Min sommerferie skabeloner til skrivning med Word 5 Bondegården en billedfortælling med PowerPoint 15 Sundhedsuge

Læs mere

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse for lærernes IT uddannelse Pædagogisk IT kørekort el lign. efteruddannelse til alle lærere inden skoleåret 2004/05. Korte kurser i multimedie/filmredigering Kurser i fagspecifikke nyskabelser Ledelse PC

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse)

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder O. klasse Bh. Klasselederen IT- vejlederen inddrages to gange årligt. Eleverne skal opnå

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen.

Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen. Reformationen Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen. Målet med forløbet er at: eleverne får indsigt i en historisk periode eleverne via den

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort HR JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE Junior PC Kørekort Verden ændrer sig hastigt. Gennem de seneste ti-år har computeren holdt sit indtog i såvel vort private liv, som i vort arbejdsliv. Som en følge

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune Undervisning Medieplan for IT, medie og skolebiblioteksundervisning Medieplan for IT-, medie og skolebibliotekskundskab Forord Mål og indhold I arbejder vi frem mod, at skolebibliotekerne fungerer som

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Læseplan handleplan for IT 1

Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan & handleplan STRUER IT - EDB 2007/08 Indhold: Baggrund Hensigt, overordnede mål Oversigt begreber Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) 1.-3. klassetrin Læseplan

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke

Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke Medieplan 2012 Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke 1 Forord Vores mediekultur har ændret sig grundlæggende de sidste år, og derfor er fokus flyttet fra at opfatte medier, som noget man bevidst undersøger og

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Mediehandleplaner 2011

Mediehandleplaner 2011 Mediehandleplaner 2011 for Øster Åby Friskole revideret 23. oktober 2011 Marianne Sams Jørn Rolskov Anette M Rosengren Helge Stockmar Note: Handleplanen skal tages op til fornyet revision juni 2012 for

Læs mere

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning LÆRE plan for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning Læreplan for IT-, medie- og skolebibliotekskundskab Forord Denne læreplan er resultatet af udviklingsprojektet Fælles læseplan for IT-, medie- og

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord. side.23. Fase 3

Indholdsfortegnelse. Forord. side.23. Fase 3 Indholdsfortegnelse. Forord side. 3 Fase 1 It- og mediestøttede læreprocesser side. 4 Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere i netværk Skolebibliotekskundskab Fase 2 side.

Læs mere

MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN

MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN 1 MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN Forord Denne medieplan er resultatet af arbejdet med den grønne tråd i det pædagogiske servicecenter 2004/05. Det har været et ønske fra arbejdsgruppen at få lavet en sammenkobling

Læs mere

Øvelser rundt på computeren

Øvelser rundt på computeren Øvelser rundt på computeren Kursister med it-færdigheder bør læse øvelserne igennem. Hvis der er elementer, som er ukendte, bør du udføre øvelserne. Hvis øvelserne derimod er kendt information kan øvelserne

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole IT og mediehandleplan 2012 Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole vil fortsat arbejde med IT og medier som et redskab til elevernes læring i overensstemmelse med skolens vision, Slagelse Kommunes IT-vision

Læs mere

Mediehandleplaner 2015

Mediehandleplaner 2015 Mediehandleplaner 2015 for Øster Åby Friskole revideret 1. juni 2015 Note: Handleplanen tages jævnligt op til fornyet revision IT-undervisning Bh.kl. - 2. Kl. Hensigt Mål Indhold Ansvarlig med undervisningen

Læs mere

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole 9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole et med kurset er, at den studerende får erfaring med at planlægge, gennemføre og evaluere et lejrskoleophold. At den studerende kan få kvalitative oplevelser

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

IT Elevuddannelse i DIA

IT Elevuddannelse i DIA IT Elevuddannelse i DIA Elevuddannelse i DIA Målsætning Undervisning Undervisnings og arbejdsformer Kontrol og motivation Evalueringsprogram Retningslinjer og samværsregler IT emner Undervisningsmaterialer

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office UNDERVISNING IT undervisning Skræddersy dit eget forløb! WebGaits undervisere har en bred erfaring indenfor en lang række IT-områder. WebGait planlægger undervisningen så den passer til de udfordringer

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder ikke mindst billedkunst anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. Derfor undervises i billedkunst

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012 Billedbehandling Lær de simple værktøjer at kende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Begreber udi billedbehandling...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5 Filformat...5 Hent et billede

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere