Mr. Learnie. LearnToLearn. Lærervejledning. LearnToLearn basissæt og lærervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mr. Learnie. LearnToLearn. Lærervejledning. LearnToLearn basissæt og lærervejledning"

Transkript

1 Mr. Learnie LearnToLearn Lærervejledning LearnToLearn basissæt og lærervejledning

2 Børn skal have lov til at udtrykke sig på alle tænkelige måder Tak fordi du valgte LearnToLearn fra LEGO Education. I mange af verdens skoler lærer børn stadig at udtrykke sig på traditionel vis, primært vha. pen og papir. Hos LEGO Education mener vi, at børn også skal have mulighed for at opleve en progressiv indlæringsmetode, som er mere effektiv, motiverende og engagerende. LEGO Education giver børn mulighed for at lære effektivt og samtidig udvikle de kompetencer, de skal bruge nu og i fremtiden: Samarbejde, kommunikation, kreativitet, kritisk tænkning og problemløsning. Vi fokuserer på fælles mål og høje undervisningsstandarder, men vi bruger andre metoder til at erhverve viden end den traditionelle skoles pen og papir. Vi ved fra forskning, at hvis vi aktiverer børnenes sanser under indlæringen, har de en meget større chance for at opnå fuld forståelse og huske, hvad de har lært. Med andre ord lærer de, hvordan de lærer. Velkommen til LEGO Education en verden af løsninger! Jacob Kragh President of LEGO Education 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. LEGO Education tilgang til læring Indledning Praktiske tip til undervisningen Kom godt i gang Byggetilladelse Byggetilladelse Byggetilladelse Byggetilladelse Klar, parat, byg! Natur og teknik, aktiviteter Byg en bro Karlas kørestol Store bygningsværker Tjek på balancen Dyr og deres levesteder Min maskine Dansk, aktiviteter Byg en scene Hvad er det for en lyd? Hvad er beskrivelser? Matematik, aktiviteter Tænk smart! Lille spejl Hvad har jeg bag ryggen? Dansk og kristendom, aktiviteter Hjem, kære hjem Vores by Vigtige personer Byggetilladelser Mr. Learnie Elementoversigt Brev til skoleledelsen Brev til forældrene LEGO Education produktoversigt Mr. Learnies byggevejledninger Tak til

4 LEGO Education tilgang til læring LEGO Education LearnToLearn er et undervisningsmateriale, der hjælper elever på de mindre klassetrin med at nå pensummålene inden for natur og teknik, dansk, kristendom og matematik, samtidig med at de opnår og styrker læringskompetencer i den moderne verden: Samarbejde, kommunikation, kreativitet, kritisk tænkning og problemløsning. Som alle undervisningsmaterieler fra LEGO Education er dette sæt baseret på konstruktionisme, en læringsteori udviklet af de progressive teoretikere Jean Piaget og Seymour Papert. Konkret erfaring i en meningsfuld kontekst Konstruktionisme tager udgangspunkt i den overbevisning, at børn lærer bedst ved at være aktive i egen læringsproces i en meningsfuld og nærværende kontekst. I modsætning til at terpe abstrakte principper giver praktiske øvelser med konkrete materialer en dybere indlevelse og gør det lettere for børnene at tilegne sig viden især når de opfatter deres arbejde som relevant. LEGO Education og konstruktionisme Undervisningsmaterialer fra LEGO Education er ideelle til praktisk orienteret læring, idet de kombinerer særligt udvalgte LEGO klodser med læringsaktiviteter udviklet af undervisningseksperter. I alle undervisningsmaterialer skal eleverne eksperimentere med håndgribelige modeller og opbygge pensumrelateret viden, de kan huske, ved at finde frem til løsninger på omhyggeligt formulerede udfordringer. 4C-læringsprocessen struktureret læring Hos LEGO Education har vi omsat konstruktionismens læringsprincipper og viden om effektiv læring til en praktisk firetrins læringsproces, som alle vores undervisningsmaterieler bygger på. 4C-metodens fire trin: Connect (opdage) i denne fase pirres elevernes nysgerrighed og ønsket om at lære. Construct (bygge) i denne fase opfordres eleven til at klare udfordringen ved at bygge noget, der er funktionelt og giver mening for eleven. Contemplate (overveje) denne fase omfatter eftertanke og dialog med læreren og andre elever om, hvad alle har lært af deres erfaring. Continue (fortsætte) i denne fase får eleverne mulighed for at anvende deres nye viden på nye udfordringer og tage ejerskab for egen læring. Processen kan godt indebære gentagelser, mens eleverne arbejder sig gennem de forskellige trin. Lære at lære I alle faser af 4C-processen spiller læreren en vigtig rolle som facilitator og vejleder, som hjælper eleverne med at nå frem til deres løsninger og fremmer samarbejde, kommunikation, kreativitet, kritisk tænkning og problemløsning. Ved at bruge denne proces i forhold til Fælles Mål kan eleverne ikke blot opnå pensumrelateret viden, men opbygger også stærkere grundlæggende læringsfærdigheder. 4

5 Indledning Kom godt i gang Som hjælp til at kommunikere formålet og værdien af at bruge LEGO Education LearnToLearn i undervisningen er der vedlagt skabeloner til et brev til skolens ledelse og et brev til forældrene. Disse findes på side 29 og 30. Præsenter LEGO Education LearnToLearn i klassen ved at gennemføre aktiviteterne ifm. byggetilladelse 1-3. Disse tre aktiviteter kan hjælpe dig med at etablere retningslinjer og strukturere brugen af klodser i klasseværelset. Gå derefter videre til aktiviteten Byggetilladelse Klar, parat, byg!, hvor eleverne skal vise, at de er klar til fremtidige aktiviteter. Når de har gennemført aktiviteterne, modtager eleverne deres byggetilladelser, som de stolt kan vise frem! Aktiviteter Hver af de 15 aktiviteter fokuserer på ét emne og én af de vigtigste læringskompetencer i den moderne verden, men inddrager ofte flere af disse. Se emne og kompetence i sidehovedet øverst på siden. Hver aktivitet består af et læringsmål, en række aktivitetstrin, som giver forslag til og fremmer en god læringsproces, spørgsmål til drøftelse, som giver anledning til reflektion og dialog, samt idéer til det videre arbejde. Tilpasninger til klassetrin står i sidepanelet. Brug disse til at tilpasse lektionen til enten de mindste (1.-2.) eller største (3.-4.) klassetrin. I sidepanelet er der også fotoeksempler på, hvad andre elever har bygget ifm. denne aktivitet. Disse kan bruges som inspiration. Fag Natur og teknik Dansk Matematik Dansk og kristendom Vigtige kompetencer i den moderne verden Samarbejde Kommunikation Kreativitet Kritisk tænkning Problemløsning Symboler Hver aktivitet indeholder et foreslået tidsforbrug til gennemførelse af aktivitetstrin og spørgsmål til drøftelse. I hver enkelt aktivitet skal eleverne enten arbejde individuelt eller sammen med andre elever. Symbolerne angiver den anbefalede arbejdsmetode. Der er dog mange af aktiviteterne, som giver eleverne mulighed for at dele ideer og tanker og/eller have gruppedrøftelser. Tidsrammesymbol Individuelt arbejde-symbol Working with Others Symbol 5

6 28 27 Praktiske tip til undervisning Praktiske tip til undervisning Her er nogle værdifulde råd fra lærere, som har brugt undervisningsmaterialer fra LEGO Education. Du kan bruge og tilpasse dem efter behov. Styr på klodserne Skriv navne eller elevnumre på poserne. Brug et stykke tyndt filt, en plastbakke eller et noget andet til at lave et bygge område. Giv eleverne lov til at arbejde på gulvet, når det er muligt. Lav en klodsbeholder til klodser, som er til overs, når aktiviteten er slut. Der medfølger to elementadskillere. Opbevar dem særskilt, så eleverne kan låne dem, når de har brug for dem. Se i sidepanelet, hvordan elementadskilleren kan bruges. Nogle lærere opfordrer eleverne til at bruge bakker til at holde styr på deres klodser. Oprydningsstrategier Prøv en af disse metoder til at holde styr på klodserne efter hver aktivitet. Eleverne vil blive bedre og bedre til at udføre disse opgaver: Udskriv og laminer en farvekopi af elementoversigten på side 28 til hver elev. Efter hver aktivitet skal eleverne sammenligne deres klodser med oversigten, før de lægger dem i poserne, så de sikrer sig, at sættene er komplette og klar til brug til næste aktivitet. Det kan være en god idé for eleverne på de mindste klassetrin først at sortere deres klodser efter farve, før de sammenligner dem med oversigten. Brug elementadskilleren til at frigøre klodser eller skubbe stænger ud. ElEmEntovErsigt Udskriv og laminer en farvekopi af Mr. Learnie på side 27 til hver elev, og/eller giv hver elev en kopi af byggevejledningerne på side Bed eleverne om at bygge Mr. Learnie efter hver aktivitet. Han består af alle klodser i sættet, så hvis eleverne kan bygge ham, ved de, at sættene er klar til brug til næste aktivitet. Elementoversigt (side 28) mr. learnie Bygget af ina, lego education designer, Danmark Set forfra 1:1 Set bagfra 1:1 Mr. Learnie (side 27) 6

7 Kom godt i gang Byggetilladelse min. Læringsmål: Eleverne skal undersøge deres LearnToLearn-sæt og øve sig i at holde styr på elementerne. Byggetilladelse Aktivitetstrin 1. Bed eleverne om at tænke på et tidspunkt, hvor de prøvede noget nyt, f.eks. en sportsgren, et instrument eller et spil. Mind eleverne om, at når de prøver noget nyt, skal de øve sig for at blive bedre! Nogle gange skal man oven i købet have et bevis, der viser, at man er klar til gøre noget særligt, f.eks. køre bil eller blive lærer eller læge. 2. Fortæl eleverne om LearnToLearn-sættene. Det er noget nyt for dem, så de skal øve sig for at blive bedre. Fortæl dem, at når de har øvet sig i at bruge sættene tre gange og har vist, at de er klar til flere aktiviteter, får de deres egen byggetilladelse. I dag er første øvelektion! 3. Vis, hvordan de skal tage klodserne ud af poserne. Fortæl eleverne, at de får ca. 30 min. til at undersøge deres sæt og lære dem at kende. De kan bygge, hvad de vil. Giv derefter hver elev deres eget sæt. 4. Mens eleverne bygger, kan du opfordre dem til at dele deres modeller med andre. Udskriv så mange kopier, at alle elever kan få en tilladelse. Kli hver elev, når de er færdige med Byggetilladelse Klar, para vælge at udskrive billeder af eleverne, som de kan klistre o kan også vælge at laminere kortene, når eleverne h Byggetilladelse Bygget Navn: Navn: Alder: Alder: Yndlingsbyggeri: Yndlingsbygg 2014 The LEGO Group 2014 The LEGO Gro Du kan eventuelt vise eleverne byggetilladelsen Byggetilladelse(skabelon på side 26). Bygget Navn: Navn: Alder: Alder: Yndlingsbyggeri: 5. Fortæl eleverne, hvornår der er 5 min. til, at de skal rydde op. Vis dem, hvordan de bruger elementoversigten eller Mr. Learnie-modellen til at sikre, at de har alle deres klodser, når de rydder op. Spørgsmål til drøftelse Hvad byggede I, mens I undersøgte sættene, og hvorfor? Nævn tre ting, som I bemærkede ved jeres sæt. Hvorfor er det vigtigt, at I og jeres klassekammerater holder styr på klodserne? Yndlingsbygg ElEmEntovErsigt 2014 The LEGO Group 2014 The LEGO Gro Byggetilladelse Bygget Navn: Navn: Alder: Alder: Yndlingsbyggeri: Yndlingsbygg The LEGO Group 2014 The LEGO Gro Elementoversigt (side 28) mr. learnie Bygget af ina, lego education designer, Danmark Set forfra 1:1 Set bagfra 1:1 27 Mr. Learnie (side 27) 7

8 Kom godt i gang Byggetilladelse 2 Læringsmål: Eleverne skal sortere og kategorisere klodserne på flere forskellige måder min. Aktivitetstrin 1. Bed eleverne om at huske sidste gang, de brugte deres LearnToLearn-sæt. Gennemgå gode metoder til at tage klodserne ud og gemme dem væk igen. Mind dem om, at de alle er på vej til at få deres byggetilladelse. 2. Giv hver elev deres eget sæt. Giv eleverne min. til at bygge, hvad de vil. Fortæl dem, når der er 2 min. til, at de skal holde op med at bygge. 3. Start en samtale om kendetegn. Hold forskellige klodser op for at vise to forskellige kendetegn: form og farve. Bed eleverne om at sortere deres klodser i kategorier alt efter kendetegn. Få dem først til at sortere efter farve. Lav eventuelt en sorteringsskabelon, som eleverne kan bruge. 4. Bed eleverne om at finde på et navn til hver kategori. Skriv navnene ned til den næste aktivitet, Byggetilladelse 3, hvor eleverne skal arbejde mere med navne. Få eleverne til at dele og sammenligne deres navne med sidekammeraten. Tilpasning til klassetrin 1. og 2. klassetrin: Forklar, hvad kendetegn er. Form og farve er to kendetegn, som eleverne kan bruge til at beskrive klodserne. Forklar, at kategorier i dette tilfælde er grupper af klodser med ens kendetegn. 3. og 4. klassetrin: Bed eleverne om at sortere efter flere eller andre kendetegn, f.eks. størrelse eller antal knopper. 5. Bed eleverne om at gentage deres sorteringsproces efter form i stedet for farve. 6. Bed eleverne om at rydde op. De kan bruge elementoversigten eller Mr. Learniemodellen. Spørgsmål til drøftelse Hvor mange kategorier lavede I? Hvad var ens og/eller forskelligt ved kategorierne? Hvilke klodser var svære, og hvorfor? Løsningsforslag: Eleverne har sorteret efter farve Løsningsforslag: Eleverne har sorteret efter form 8

9 Kom godt i gang Byggetilladelse 3 Læringsmål: Eleverne skal samarbejde om at lave et sæt fælles navne til deres klodser min. Aktivitetstrin 1. Bed eleverne om at huske de navne, de lavede til forskellige kategorier, sidste gang de brugte deres LearnToLearn-sæt. Drøft med eleverne, hvor forvirrende det kan være, når de kalder de samme ting forskellige navne. Det er bedst, hvis de kan blive enige om et navn til hver klods. 2. Bed eleverne om at brainstorme navne til hver klods på baggrund af deres kendetegn og kategorier, f.eks. blå, rund klods, grøn, firkantet klods osv. Få eleverne til at blive enige om eller stemme om deres foretrukne navne. 3. Lav en liste over klodsnavne på en plakat med billeder af klodserne og de vedtagne navne ved siden af. 4. Fortæl eleverne, at de skal arbejde med en makker for at øve sig i at bruge klodsnavnene. Giv hver elev sit eget sæt. Navngivningsmakkeren siger navnet på fem eller flere klodser fra oversigten over klodsnavne. Byggemakkeren finder de pågældende klodser i sit sæt og bygger en model med dem. Bed begge elever om at kigge på modellen og kontrollere, at byggemakkeren brugte de klodser, som navngivningsmakkeren mente. Få eleverne til at skiftes til de to roller. Tilpasning til klassetrin 1. og 2. klassetrin: Når det er tid til at øve klodsnavnene, bør du vælge en hjælper blandt eleverne til at hjælpe dig med at demonstrere aktiviteten for klassen. 3. og 4. klassetrin: Giv byggemakkeren en tidsgrænse på 60 sek. til at bygge sin model. 5. Bed eleverne om at rydde op. De kan bruge elementoversigten eller Mr. Learniemodellen. Spørgsmål til drøftelse Hvordan blev I som klasse enige om navnene? Hvad var svært ved at skulle træffe en beslutning som gruppe? Hvordan var det en hjælp at have fælles navne, da I lavede makkeraktiviteten? Løsningsforslag: En model med syv klodser bygget af byggemakkeren 9

10 Kom godt i gang Byggetilladelse Klar, parat, byg! Læringsmål: Eleverne skal lave en oversigt over byggeregler for klassen og bruge deres viden fra de seneste tre aktiviteter for at få deres byggetilladelse min. Aktivitetstrin 1. Bed eleverne om at huske den oversigt over klodsnavne, de lavede. Fortæl eleverne, at i dag skal de lave en oversigt over byggeregler. Bed eleverne om at brainstorme byggeregler for vellykket byggeri. Skriv dem et sted, hvor alle kan se dem. 2. Bed eleverne bruge deres LearnToLearn-sæt. Få dem til at finde de otte klodser, der er vist i sidepanelet, ved hjælp af navnene fra oversigten over klodsnavne. 3. Bed eleverne om at bygge en and, som de har lyst, bare de bruger alle otte klodser. Mind dem om de byggeregler de netop har lavet, mens de bygger. 4. Når eleverne er færdige med at bygge, så bed dem om at sætte en seddel på deres ænder og anbringe dem ved siden af hinanden, så de kan sammenligne dem. Hvad er ens og/eller forskelligt ved dem? Forklar, at alle elever brugte de samme klodser, men at hver and er unik, og fordi eleverne også er unikke hver for sig, kan de sagtens have en forskellig tilgang til fremtidige aktiviteter med sættene. 5. Ønsk eleverne tillykke med at have fulgt byggereglerne. Giv hver elev en byggetilladelse, de skal udfylde. Otte klodser til denne aktivitet Løsningsforslag: Ænder bygget af elever rundt om i verden! 6. Bed eleverne om at rydde op. De kan bruge elementoversigten eller Mr. Learniemodellen. Spørgsmål til drøftelse Hvorfor er det vigtigt at blive enige om byggeregler for klassen? Hvad var ens ved ænderne? Hvordan var de forskellige? Hvorfor er det vigtigt at forstå, at alle er unikke? Mulige byggeregler Hjælp andre med at samle klodser op, der falder på gulvet. Kontrollér altid, at du har alle dine klodser, når du pakker dem væk. Bed andre om hjælp, når det er nødvendigt. Løs problemer i fællesskab. Snak med din makker. 10

11 NATUR OG TEKNIK I PROBLEMLØSNING Byg en bro Læringsmål: Eleverne skal udforske brobyggeri ved at designe og bygge deres egne broer min. Aktivitetstrin 1. Fortæl eleverne om Emma og Thomas, som er gode venner. De er på hver sin side af en flod. Strømmen i floden er ret stærk, så ingen af dem kan svømme over til den anden side. Spørg eleverne: Hvordan kan I hjælpe Emma og Thomas? Måske har de brug for en bro! 2. Hjælp eleverne med at lave research på broer ved at se på billeder af broer, læse en artikel eller se en kort video. 3. Vælg en eller flere klodser til at repræsentere floden, afhængigt af elevernes alder og evner. Jo bredere flod, jo sværere udfordring. Brug de to minifigurer til at repræsentere de to venner, Emma og Thomas. 4. Bed eleverne om at bruge deres LearnToLearn-sæt til at bygge en bro, så de kan hjælpe Emma og Thomas. Få eleverne til at afprøve deres broer ved at sikre, at de kan bære begge minifigurer. Tilpasning til klassetrin 1. og 2. klassetrin: Vis eleverne billeder af mange forskellige broer som inspiration. Gerne nogle lavet af klodser. 3. og 4. klassetrin: Få eleverne til at researche forskelige brotyper og vælge en at bygge. Du kan også give eleverne yderligere begræn sninger for deres design, f.eks. at broen ikke må røre den/de klodser, der repræsenterer floden. 5. Bed eleverne om at dele deres design med klassen. Få dem til at finde ligheder og forskelle mellem broerne og sammenholde dem med deres research. Spørgsmål til drøftelse Hvordan fandt I frem til designet for jeres bro? Hvad var svært ved denne udfordring? Hvordan overvandt I det? Hvilke ligheder og forskelle er der på designet af jeres broer? Ideer til videre arbejde Bed eleverne om at skrive en historie om, hvordan deres to minifigurer endte på modsatte sider af en flod, og hvorfor de gerne vil over til hinanden. Få eleverne til at dele deres historier med en makker eller med hele klassen. Løsningsforslag: En stabil bro bygget af Catharina, Brasilien Gå i dybden med natur og teknik ved at designe løsninger med sættet 9686 Simple og Elektriske Maskiner. Besøg for at få mere at vide! 9686 Simple og Elektriske Maskiner 11

12 NATUR OG TEKNIK I KREATIVITET Karlas kørestol Læringsmål: Eleverne skal udforske hjul og aksler og udvikle en forståelse for andres behov min. Aktivitetstrin 1. Start en samtale om hjul og aksler. Vis eleverne, at deres LearnToLearn-sæt indeholder klodser (vist i sidepanelet), som kan bruges som aksler og hjul. 2. Fortæl eleverne om pigen Karla, der har siddet i kørestol hele livet. Det er hendes første dag i en ny skole, og Karla vil gerne begynde skoleåret i en ny kørestol. Den skal gerne være hurtig og sikker og samtidig se sjov og spændende ud. 3. Få eleverne til at arbejde individuelt eller parvis om ét LearnToLearn-sæt og designe og bygge en ny kørestol til Karla. 4. Bed eleverne om at afprøve og tilpasse deres design, indtil de føler sig sikre på, at Karla kan komme i skole til tiden, sikkert og i fin stil! 5. Bed eleverne om at dele deres færdige design med klassen. Tilpasning til klassetrin 1. og 2. klassetrin: Forklar, at en aksel er en stang, der går gennem midten af et hjul. Vis, hvordan man sætter en aksel og hjul sammen med klodserne fra sættet (se billedeksempler i sidepanelet). 3. og 4. klassetrin: Bed eleverne om at bygge en kørestol, som også har plads til Karlas rygsæk. Spørgsmål til drøftelse Hvordan fandt I frem til designet af jeres kørestol? Hvad skete der under afprøvningen, og hvordan tilpassede I jeres design? Hvilke særlige funktioner har I medtaget? Elementer til hjul og aksler Ideer til videre arbejde Ud over trapper har Karlas skole også ramper og elevatorer, så hun kan komme til sine timer. Bed eleverne om at vurdere deres egen skole. Hvilke forbedringer kunne der foretages for at imødekomme alles behov? Bed eleverne om at drøfte en handlingsplan for skoleforbedringer. Løsningsforslag: En kørestol med fire hjul bygget af Sofie, Danmark Gå i dybden med natur og teknik ved at udforske, hvordan hjul, aksler og andre simple maskiner fungerer, med sættet 9686 Simple og Elektriske Maskiner. Besøg for at få mere at vide! 9686 Simple og Elektriske Maskiner 12

13 NATUR OG TEKNIK I SAMARBEJDE Store bygningsværker Læringsmål: Eleverne skal udforske struktur, stabilitet og vægt ved at bygge tårne min. Aktivitetstrin 1. Start en samtale om tårne. Vis f.eks. billeder eller videoer af virkelige tårne. 2. Fortæl eleverne, at de skal lave deres egne tårne. Bed eleverne arbejde sammen med en makker og bruge ét LearnToLearn-sæt til at bygge det højeste mulige tårn. 3. Når eleverne er færdige med at bygge, kan klassen lave en udstilling for at vise alle de forskellige design. 4. Find i fællesskab i klassen en metode til at måle tårnene for at finde det højeste. 5. Drøft i klassen de strategier, der blev brugt til at lave de højest mulige tårne. Spørg, hvad der virkede godt eller mindre godt. Tilpasning til klassetrin 1. og 2. klassetrin: Giv eleverne vejledning i at bygge stabile tårne, f.eks. ved at lave et bredere fundament og bruge så mange klodser som muligt fra sættet. 3. og 4. klassetrin: Giv eleverne en tidsfrist for, hvor længe de har til at designe og bygge. Spørgsmål til drøftelse Hvad lærte I ved at se på andres design? Hvordan samarbejdede I? Hvordan kunne man ellers have målt tårnene? Ideer til videre arbejde Når tårnene er så høje, kan de være meget ustabile. Tal med eleverne om begrebet tyngdepunkt, og bed dem lave en plan for at teste deres tårnes stabilitet. Drøft og gennemfør derefter metoder til at forankre tårnene eller bygge dem, så de er mere stabile. Løsningsforslag: En skyskraber bygget af Lexi, USA Gå i dybden med natur og teknik ved at bygge flere bygningsværker med sættet 9686 Simple og Elektriske Maskiner. Besøg for at få mere at vide! 9686 Simple og Elektriske Maskiner 13

14 NATUR OG TEKNIK I KRITISK TÆNKNING Tjek på balancen Læringsmål: Eleverne skal udforske balance og vægt min. Aktivitetstrin 1. Start en samtale om balance. Bed f.eks. eleverne om at vise balance ved at stå på ét ben eller ved at snakke om, hvordan man leger med en vippe. Snak om den lange del, de sidder på (vippestangen) og delen i midten, der ikke bevæger sig (omdrejningspunktet), og som kraften og belastningen (vægten) bevæger sig omkring. 2. Vis eleverne et eksempel på en balancevægt. Drøft vægtens komponenter og formål. Fortæl eleverne, at de skal bygge vægte. 3. Bed eleverne om at bruge deres LearnToLearn-sæt til at bygge vægte. Du kan demonstrere, hvordan man bygger balancemekanismen vha. klodserne i sidepanelet. Lad eleverne eksperimentere med deres vægt ved at justere omdrejningspunktets position og kraftens og belastningens afstand. 4. Når eleverne er færdige med at bygge, kan de skiftes med en makker til at sætte klodser eller vægt på den ene side af vægten. Bed eleverne om at drøfte deres resultater. Tilpasning til klassetrin 1. og 2. klassetrin: Forklar, at en vægtstang er den planke, der bevæger sig op og ned, og omdrejningspunktet er midten, som bliver det samme sted. 3. og 4. klassetrin: Lad eleverne bruge de hvide 1x10-plader fra begge sæt til at lave en lang vægtstang. Husk dem på, at de skal lægge én hvid 1x10-plade tilbage i hvert sæt, når de rydder op. Spørgsmål til drøftelse Da I satte vægt på den ene side, hvordan kunne I så se, hvilken side der var tungest, og hvilken der var lettest? Hvordan vidste I, hvornår der var balance i vægten? Var der nogen klodser, som så forskellige ud, men som vejede det samme? Elementer til balancemekanisme Ideer til videre arbejde Fortæl eleverne, at der findes mange slags vægte. Bed eleverne om at researche andre slags vægte og bygge dem, eller de kan opfinde deres egen type vægt. Løsningsforslag: Vægt bygget af Ina, LEGO Education designer, Danmark Gå i dybden med natur og teknik ved at udforske vægtstænger og balance med sættet 9686 Simple og Elektriske Maskiner. Besøg for at få mere at vide! 9686 Simple og Elektriske Maskiner 14

15 NATUR OG TEKNIK I SAMARBEJDE Dyr og deres levesteder Læringsmål: Eleverne skal udforske og få forståelse for dyr og deres levesteder min. Aktivitetstrin 1. Start en samtale om dyr og deres levesteder. Du kan strukturere aktiviteten omkring et bestemt dyr eller en bestemt gruppe, f.eks. husdyr, vilde eller truede dyr. 2. Fortæl eleverne, at de skal arbejde med en makker. Bed eleverne arbejde sammen om at vælge et dyr. 3. Få eleverne til at bruge et af deres LearnToLearn-sæt til at bygge det dyr, de valgte. De skal bruge det andet sæt i næste trin. 4. Bed derefter eleverne om at bygge deres dyrs levested med makkerens LearnToLearnsæt. Mind eleverne om at holde sættene adskilt for at gøre oprydningen lettere. 5. Bed eleverne om at dele viden og drøfte resultaterne, først med en anden gruppe og derefter med hele klassen, hvis der er tid. Tilpasning til klassetrin 1. og 2. klassetrin: Før du starter aktiviteten, kan det være en idé at vise billeder af dyrene og gennemgå, hvor de lever. Skriv en liste over dyrene, som eleverne kan vælge imellem. 3. og 4. klassetrin: Bed eleverne om at researche bestemte dyr og bruge resultaterne af deres research i modellerne. Spørgsmål til drøftelse Hvad kendetegner dit dyr og dets levested? Hvordan har dyret tilpasset sig til at leve dette sted? Er dyret truet? I så fald, hvorfor eller hvordan er det truet? Ideer til videre arbejde Bed eleverne om at skrive ord, sætninger eller afsnit om deres dyr og levesteder. Lad eleverne have modellerne foran sig, mens de skriver, da det kan være en hjælp til at bruge mere beskrivende ord. Tag eventuelt billeder af hver model, og hæng dem op i lokalet sammen med teksterne. Løsningsforslag: En skildpadde bygget af Cooper og Josie, USA Løsningsforslag: En strand, skildpaddens levested, bygget af Cooper og Josie, USA Gå i dybden med natur og teknik ved at bygge vilde dyr og vække dem til live ved at programmere dem med 9580 LEGO Education WeDo byggesættet. Besøg for at få mere at vide! 9580 LEGO Education WeDo byggesæt 15

16 NATUR OG TEKNIK I KREATIVITET Min maskine Læringsmål: Eleverne skal udforske og vise kendskab til maskiner og opfindelser ved selv at designe og bygge nogle min. Aktivitetstrin 1. Start en samtale om maskiner. Bed eleverne give eksempler på maskiner, der allerede er opfundet. Forklar, at maskiner tit kan hjælpe med at løse et problem. 2. Fortæl eleverne, at de skal opfinde maskiner, som skal løse problemer. Vælg et problem, som passer med et aktuelt emneforløb, eller vælg en af følgende: Maskinen skal kunne skaffe mennesker mad, bygge huse eller gøre et familiemedlems arbejde lettere. 3. Få eleverne til at arbejde individuelt eller to og to om ét LearnToLearn-sæt og opfinde, designe og bygge en maskine. 4. Bed dem om at kigge godt på hinandens maskiner og stille undersøgende spørgsmål hertil. Få derefter eleverne til at tilpasse deres modeller på baggrund af deres observationer. Lad eventuelt eleverne tage billeder af hinandens prototyper for at registrere de tilpasninger, de foretager. 5. Efterhånden som eleverne bliver færdige med deres maskinopfindelser, kan de dele deres endelige design med andre elever, som også er færdige. Spørgsmål til drøftelse Hvordan løser maskinopfindelsen problemet? Hvordan skal folk bruge maskinen? Hvad var udfordrende ved at opfinde en helt ny maskine? Hvordan overvandt I denne udfordring? Tilpasning til klassetrin 1. og 2. klassetrin: Lav eventuelt en collage med billeder af maskiner. Disse billeder kan bruges til at opmuntre eller inspirere eleverne. 3. og 4. klassetrin: Angiv en type maskine, eller giv eleverne designbegrænsninger som ekstra udfordring, f.eks. maskinen skal have to bevægelige dele. Løsningsforslag: En flyvende maskine bygget af Anne Katrine, Danmark Ideer til videre arbejde Bed eleverne om at skrive brugervejledninger med de trin, der skal følges ved brug af maskinerne. Præsenter eventuelt eksempler på brugervejledninger som inspiration. Hvis eleverne ikke kan skrive tilstrækkeligt godt, kan du foreslå, at de optager mundtlige vejledninger. Løsningsforslag: En symaskine bygget af Brixi-Jean, Storbritannien Gå i dybden med natur og teknik ved at bygge og programmere bevægelige maskiner med motorer og sensorer med 9580 LEGO Education WeDo byggesættet. Besøg for at få mere at vide! 9580 LEGO Education WeDo byggesæt 16

17 DANSK I KOMMUNIKATION Byg en scene Læringsmål: Eleverne skal bygge en vigtig scene fra en historie, de har læst, eller fra en historie, de selv opfinder min. Aktivitetstrin 1. Tal med eleverne om de vigtige elementer i historier, f.eks. tid, sted, personer og handling. 2. Bed eleverne om at bruge deres LearnToLearn-sæt til at bygge en scene fra en historie. Eleverne kan bygge en vigtig scene fra en historie, de har læst for nylig, eller fra en historie, de selv opfinder. 3. Hvis eleverne har bygget en scene fra en historie, de har læst, så bed dem om at lave en beskrivelse af scenen og sammenligne deres beskrivelse med historien. Hvis eleverne har bygget en scene fra en opdigtet historie, så bed dem om at skrive om scenen. 4. Bed eleverne om at dele, hvad de har skrevet, med sidemanden eller med hele klassen, hvis der er tid til det. Tilpasning til klassetrin 1. og 2. klassetrin: Eleverne kan nøjes med at fokusere på ét element, f.eks. tid, sted eller personer. Når de skriver, kan eleverne skrive simple sætninger eller børnestave. 3. og 4. klassetrin: Drøft mere komplekse historieelementer med eleverne, f.eks. stemning og konflikt. Når de skriver, kan eleverne skrive et afsnit eller mere. Spørgsmål til drøftelse Hvordan brugte I jeres klodser til at vise tid, sted, handling, opsætning osv.? Hvorfor synes I, at dette var en vigtig scene? Hvilke detaljer byggede I for at gøre scenen tydelig for andre elever? Ideer til videre arbejde Få eleverne til at bruge de færdige skriftlige resuméer til at lave en opslagstavle med gode bøger for at opfordre andre elever til at læse bøgerne. Løsningsforslag: En scene fra Prinsessen på ærten bygget af Eleanor, Danmark Løsningsforslag: En scene ved lejrbålet fra en original historie opfundet af Emilie, Australien Gå i dybden med dansk ved at udforske historiekomponenter, struktur og skrivekunst med StoryStarter grundsættet og StoryVisualizer softwaren. Besøg for at få mere at vide! StoryStarter grundsæt 17

18 DANSK I KOMMUNIKATION Hvad er det for en lyd? Læringsmål: Eleverne skal vise, at de forstår bogstavlyde og/eller ord min. Aktivitetstrin 1. Gennemgå de lyde, som klassen har lært. Afhængigt af elevernes alder og evner kan det være enkeltbogstaver, blandede lyde eller ord med stumme lyde. Lav en liste over lydene til eleverne, og vælg én lyd at fokusere på til denne aktivitet. 2. Bed eleverne og at lave en liste over genstande, der indeholder den pågældende lyd. Bed dem derefter om at bruge deres LearnToLearn-sæt til at bygge genstandene. Når eleverne på 1. og 2. klassetrin lærer om lyden s, kan de f.eks. bygge en slange, en stige eller et skilt. Når eleverne på 3. og 4. klassetrin lærer om lyden st, kan de f.eks. bygge et stempel, en stue eller et posthus. 3. Bed eleverne om at dele deres resultat med deres sidekammerat eller med hele klassen, når de er færdige med at bygge. 4. Sæt alle modellerne sammen, tag billeder, og lav en ordliste til klassen med billederne. Spørgsmål til drøftelse Er lyden et enkeltbogstav eller en blandet lyd, og hvorfor? Er lyden i starten eller slutningen af det ord, I valgte? Valgte nogen det samme ord? Er der i så fald ligheder og/eller forskelle mellem jeres modeller? Tilpasning til klassetrin 1. og 2. klassetrin: Brainstorm ord, som indeholder lyden, før byggeriet påbegyndes. Elever, der er ved at lære at læse, bruger måske den korrekte lyd, men ordet staves anderledes. Ved udforskning af s -lyden bygger eleverne måske en cykel. 3. og 4. klassetrin: Få eleverne til at tænke over lyde, der findes i forskellige dele af ord. For eksempel findes sk -lyden i starten af skib, i midten af fersken og i slutningen af fisk. Ideer til videre arbejde Bed eleverne om at nedskrive eller optage fjollede sætninger med bogstavrim eller flere forekomster af den samme lyd. Løsningsforslag: En transformer, som viser t -lyden, bygget af Cam, Storbritannien Gå i dybden med dansk ved at udforske andre sproglige elementer med StoryStarter grundsættet. Besøg for at få mere at vide! StoryStarter grundsæt 18

19 DANSK I KOMMUNIKATION Hvad er beskrivelser? Læringsmål: Eleverne skal udforske beskrivende detaljer og ord eller adjektiver min. Aktivitetstrin 1. Til denne aktivitet kan bruges et nyligt emne eller tema fra alle fag, f.eks. dansk, kristendom, natur og teknik osv. Bed eleverne om at brainstorme en liste over personer, steder eller genstande, som er relevante for emnet eller temaet. 2. Bed eleverne om at bruge deres LearnToLearn-sæt til at bygge en person, et sted eller en genstand. 3. Start en samtale om beskrivende detaljer og ord eller adjektiver. 4. Bed eleverne arbejde sammen med en makker og skiftes til at gætte den person, det sted eller den genstand, den anden byggede. Efter hvert forkert gæt skal den elev, som byggede modellen, føje en beskrivende detalje til den. Gør dette, indtil en af eleverne gætter modellen, eller indtil tre forkerte gæt. 5. Få eleverne til at skrive ord eller sætninger, der beskriver den person, det sted eller den genstand, de har bygget. Tilpasning til klassetrin 1. og 2. klassetrin: Forklar, at et tillægsord (adjektiv) er et ord, der bruges til at beskrive personer, steder eller genstande. Giv nogle eksempler, og bed derefter eleverne om at lave en liste med adjektiver. 3. og 4. klassetrin: Bed eleverne om at give eksempler på gradbøjning af adjektiver, f.eks. god, bedre, bedst. Spørgsmål til drøftelse Hvad er det vigtigste beskrivende ord eller adjektiv i forbindelse med jeres model, og hvorfor? Hvorfor var det vigtigt at føje beskrivende detaljer til modellen? Hvorfor bruger folk beskrivende sprog? Ideer til videre arbejde Lav en klasseplakat med de beskrivende ord og sætninger, som eleverne lavede, sammen med billeder af deres modeller. Bed eleverne om at bruge plakaten som en visuel ordbog til kommende skriftlige opgaver. Løsningsforslag: Brødrene Wright, der arbejder på et fly, bygget af Dohyun, Sydkorea Gå i dybden med dansk ved at udforske beskrivende historier med StoryStarter grundsættet, og brug StoryVisualizer softwaren til at optage og dokumentere deres skriftlige arbejde. Besøg for at få mere at vide! StoryStarter grundsæt 19

20 MATEMATIK I PROBLEMLØSNING Tænk smart! Læringsmål: Eleverne skal vise færdigheder i at tænke rumligt, tælle og løse problemer, mens de spiller et strategispil min. Aktivitetstrin 1. Start en samtale om spil. Fortæl eleverne, at de skal spille et matematikspil i dag. Formålet med spillet er, at eleverne, når spillet slutter, skal have flest synlige knopper i deres farve. Mind eleverne om, at knopperne er de små hævede dele øverst på klodserne. 2. Bed eleverne arbejde sammen med en makker og bruge ét LearnToLearn-sæt. Lad hver elev vælge en farve og samle alle klodser i den pågældende farve. Få derefter hver elev til at sætte den runde 2x2-klods i en af byggepladens hjørner, som vist i sidepanelet. 3. Bed eleverne om at skiftes til at sætte en klods i deres farve på byggepladen. Den første klods skal røre ved deres runde 2x2-klods. Den kan enten være ved siden af eller oven på den. Tilpasning til klassetrin 1. og 2. klassetrin: Vis sammen med en elev, hvordan spillet spilles. Giv også mulighed for et prøvespil. 3. og 4. klassetrin: Lav yderligere regler, f.eks. at eleverne ikke må dække den anden spillers farve. Eller få eleverne til at bruge begge byggeplader, så spillepladen bliver større. 4. Lad eleverne skiftes til at sætte klodser på byggepladen. Klodserne skal altid røre ved mindst én klods i deres egen farve. (De må også gerne røre ved den anden spillers farve). De må gerne bygge oven på eksisterende klodser, og klodserne må gerne gå ud over byggepladens kanter. 5. Når begge elever har anbragt alle deres klodser, findes resultatet af spillet ved at tælle de synlige knopper. Eleverne kan evt. vise resultaterne i en graf. Spørgsmål til drøftelse Hvilke strategier brugte I under spillet? Hvilke klodser i hvilke former og størrelser virkede bedst, og hvorfor? Hvordan afgjorde I resultatet til sidst i spillet? Løsningsforslag: Spillets start Ideer til videre arbejde Lad eleverne arbejde i par eller små grupper om selv at lave et problemløsningsspil med klodserne i sættet. Bed dem om at lave regler for spillet. Få derefter en anden gruppe i klassen til at afprøve reglerne for at se, om de giver mening. Løsningsforslag: Spillets slutning: Eleverne blev spurgt: Hvor mange knopper kan ses af hver farve, og hvem har flest? Rød: 25 Blå: 27 Blå har flest! Gå i dybden med matematik ved at udforske evnerne til matematisk problemløsning via spillignende aktiviteter med LEGO Education MoreToMath. Besøg for at få mere at vide! LEGO Education MoreToMath 20

21 MATEMATIK I KRITISK TÆNKNING Lille spejl Læringsmål: Eleverne skal udforske former, farver, mønstre og symmetri min. Aktivitetstrin 1. Gennemgå begrebet symmetri, eller brug denne lektion som en introduktion. Vis eleverne eksempler på symmetri, eller bed den finde eksempler, de kan dele med klassen. Mind eleverne om, at de to sider skal være ens, hvis et design skal være symmetrisk. 2. Bed eleverne om at bruge deres LearnToLearn-sæt til at bygge symmetriske design. Det kan de gøre ved at sætte klodser på byggepladen som en mosaik, eller de kan bygge i højden. Brug billederne i sidepanelet som eksempler. Det er i orden, hvis deres design ikke er helt symmetriske. Nogle eleverne fokuserer måske på symmetriske former, mens andre fokuserer på farver. 3. Når eleverne er færdige med at bygge, kan de dele deres design med en sidekammerat. Få eleverne til at kontrollere hinandens design og om nødvendigt give forslag til forbedringer. Spørgsmål til drøftelse Hvordan fandt I frem til jeres design? Hvordan kontrollerede I, at jeres design var symmetrisk? Vis mig midten af jeres design (symmetrilinjen). Er der flere symmetrilinjer? Tilpasning til klassetrin 1. og 2. klassetrin: Træk en midlertidig linje gennem midten af byggepladen for at understrege, at det, der bygges på den ene side, også skal bygges på den anden. 3. og 4. klassetrin: Snak om symmetrilinjer (lodrette og vandrette), og få eleverne til at anbringe et spejl langs symmetrilinjen for at se symmetrien i designet. Fjern derefter spejlet, og kontrollér, at designet er symmetrisk. Du kan også introducere diagonale symmetrilinjer. Ideer til videre arbejde Bed eleverne arbejde parvist. Lad én elev bygge et design med sit LearnToLearnsæt, hvorefter den anden elev skal bygge et spejlbillede af designet ved hjælp af sit eget sæt. Løsningsforslag: Mosaikdesign bygget af Maria, Brasilien Løsningsforslag: Lodret design bygget af Vinicius, Brasilien Gå i dybden med matematik ved at udforske evnerne til matematisk problemløsning med LEGO Education MoreToMath. Besøg for at få mere at vide! LEGO Education MoreToMath 21

22 MATEMATIK I KOMMUNIKATION Hvad har jeg bag ryggen? Læringsmål: Eleverne skal gennem kommunikation med deres makker, udvide deres kendskab til matematiske begreber relateret til positioner, tal og farver min. Aktivitetstrin 1. Tal med eleverne om kommunikation og det at være klar og præcis i sin tale. 2. Bed eleverne arbejde sammen med en makker og bruge deres LearnToLearnsæt. Lad den ene makker vælge fem klodser fra sit sæt, og lad den anden vælge præcis de samme klodser fra sit sæt. Bed også alle eleverne om at tage deres grå byggeplader frem. 3. Få makkerne til at sidde med ryggen mod hinanden, og bed den ene elev om at bygge en hemmelig model på sin byggeplade, så den anden elev ikke kan se den. 4. Få den, der byggede den hemmelige model, til at forklare sin makker, hvordan han/ hun kan bygge en nøjagtig kopi ved at bruge beskrivende sprog, f.eks. oven på, ved siden af, under osv. 5. Bed eleverne finde ligheder og forskelle mellem de to modeller, når de er færdige. Hvis der er tid, så lad eleverne bytte roller og gentage aktiviteten. Tilpasning til klassetrin 1. og 2. klassetrin: Lad eleverne stille spørgsmål eller kigge kortvarigt på modellen nogle gange under byggeprocessen. Du kan også få dem til at bygge mindre komplekse modeller, f.eks. tårne. 3. og 4. klassetrin: Lad eleverne bruge flere klodser, og få dem til at bygge mere komplekse modeller. Du kan også indføre en tidsfrist. Spørgsmål til drøftelse Hvordan føles det at kommunikere med nogen uden at se på dem? Hvad kunne gøre denne aktivitet lettere, og hvorfor? Hvorfor er det vigtigt at kunne kommunikere klart med andre? Ideer til videre arbejde Spil model-huskespillet. Skjul en model, du har bygget på forhånd, og vis den til eleverne i få sekunder. Bed dem derefter om at bygge modellen fra hukommelsen. Vis dem modellen så mange gange, det er nødvendigt for at bygge kopien færdig. Få eleverne til at sidde ryg mod ryg ligesom minifigurerne i denne model. Løsningsforslag: Modeller bygget af Shahad og Rikke, Danmark. Da de anbragte dem ved siden af hinanden, bemærkede de forskellene mellem de to modeller. Gå i dybden med matematik ved at udforske evnerne til matematisk problemløsning med LEGO Education MoreToMath. Besøg for at få mere at vide! LEGO Education MoreToMath 22

23 DANSK OG KRISTENDOM I KRITISK TÆNKNING Hjem, kære hjem Læringsmål: Eleverne skal udforske hustyper fra forskellige kulturer min. Aktivitetstrin 1. Start en samtale om hvad der adskiller en bestemt kultur, fra alle andre kulturer. Vælg eventuelt fra et nyligt emneforløb. 2. Fortæl eleverne, at folk ofte bygger huse, der passer til behovene i deres specifikke kultur. Hustypen afhænger ofte af områdets geografi, tilgængelighed af ressourcer, folks livsstil og kulturens behov. Drøft disse påvirkninger i forhold til den pågældende kultur. 3. Bed eleverne om at bruge deres LearnToLearn-sæt til at bygge et hus, til de folk, der bor i den pågældende kultur. 4. Når eleverne er færdige med at bygge, skal de dele deres huse med sidekammeraten og forklare de særlige træk, der gør deres huse egnet til den pågældende kultur. Spørgsmål til drøftelse Hvilke materialer ville jeres huse være lavet af i den virkelige verden? Hvordan ville folk bygge de huse, I har designet, i den virkelige verden? Hvordan opfylder jeres huse den angivne kulturs behov og er tilpasset dens miljø? Tilpasning til klassetrin 1. og 2. klassetrin: Bed eleverne om at bygge det hus, de selv bor i, før de prøver at bygge et fra en anden kultur, da de nemmere vil kunne forholde sig til det. 3. og 4. klassetrin: Bed eleverne om at tænke over, at folk med unikke roller i en kultur kan have brug for unikke huse. Få eleverne til at indbygge disse forskelle i deres huse. Ideer til videre arbejde Bed eleverne om at overveje, hvordan huse kan være anderledes i fremtiden. De kan eventuelt drøfte, hvordan nye opfindelser og ny teknologi kan påvirke huse. Bed eleverne om at bygge et fremtidshus. Tag billeder af de originale og nye modeller, så eleverne kan finde ligheder og forskelle mellem de to. Løsningsforslag: Et hus bygget af Mu, Singapore Løsningsforslag: Et slot bygget af Seungyeon, Sydkorea Gå i dybden med dansk og kristendom ved at udforske samfund og andre områder af verden med BuildToExpress basissættet. Besøg for at få mere at vide! BuildToExpress basissæt 23

24 DANSK OG KRISTENDOM I SAMARBEJDE Vores by Læringsmål: Eleverne skal udforske en by og indbyggernes behov min. Aktivitetstrin 1. Start en samtale om byer ved at bede eleverne om at beskrive den by, de lever i. 2. Fortæl eleverne, at de skal bygge en by. Denne by har brug for steder som butikker, skoler, restauranter, udrykningstjenester osv. 3. Bed eleverne om at bruge deres LearnToLearn-sæt til at bygge et af stederne i deres by. Få dem til at navngive deres model med deres egne navne og navnet på stedet. 4. Når eleverne er færdige med at bygge, skal de samle deres bygninger. Start en samtale på klassen, mens eleverne ser og analyserer alle deres modeller sammen. Spørg eleverne om, hvad de skal tilføje eller ændre for at sikre, at indbyggerne har alt, hvad de behøver. Tilpasning til klassetrin 1. og 2. klassetrin: Start med at få eleverne til at lave en liste over bygninger, de kan se i deres by. Når de begynder at bygge deres model, kan de om nødvendigt kigge på listen. 3. og 4. klassetrin: Drøft, hvordan varer og tjenesteydelser udveksles. 5. Fortsæt med at tilpasse byen indtil hele klassen mener, at den er færdig, og bed derefter eleverne om at finde på et navn til deres by. Spørgsmål til drøftelse Hvordan arbejdede I sammen for at gøre byen færdig? Hvilke af de steder, I har bygget, er vigtigst for jeres by, og hvorfor? I hvor høj grad ligner denne by, den by, som I lever i? Løsningsforslag: En burgerbar bygget af William, Storbritannien Ideer til videre arbejde Få eleverne til at designe plakater, brochurer eller visitkort, der reklamerer for virksomheden eller beskriver funktionen for det sted, de har skabt. Løsningsforslag: En by bygget af læreren Amys klasse, Storbritannien Gå i dybden med dansk og kristendom ved at udforske samfund og andre områder af verden med BuildToExpress basissættet. Besøg for at få mere at vide! BuildToExpress basissæt 24

25 DANSK OG KRISTENDOM I KRITISK TÆNKNING Vigtige personer Læringsmål: Eleverne skal vise forståelse for vigtige personers kendetegn min. Aktivitetstrin 1. Start en samtale om personers roller i samfund over hele verden. Bed eleverne om at give eksempler på personer, der har vigtige roller i et samfund. I kan eks. vælge at fokusere på en bestemt person, som klassen har lært om. 2. Få eleverne til at tænke over detaljer og vigtige kendetegn ved denne person. Det kan f.eks. være, hvordan personen så ud, hvad vedkommende gjorde, hvem han/hun kendte osv. 3. Bed eleverne om at bruge deres LearnToLearn-sæt til at bygge en model, som repræsenterer personen, herunder de kendetegn og detaljer, de huskede. 4. Få eleverne til at skrive ord eller sætninger om den valgte person, når de er færdige med at bygge. Bed eleverne om at dele, hvad de har skrevet, i små grupper eller med hele klassen, hvis der er tid til det. Spørgsmål til drøftelse Hvilke detaljer er det vigtigste ved den person, I valgte? Hvad var de vigtigste klodser i jeres model? Hvordan påvirkede denne person samfundet eller verden? Tilpasning til klassetrin 1. og 2. klassetrin: Eleverne kan også fokusere på en særlig funktion i samfundet frem for en bestemt person, f.eks. en politibetjent, brandmand, lærer eller borgmesteren. 3. og 4. klassetrin: Eleverne kan fokusere på historiske skikkelser fra nylige emneforløb og forskellige tidsaldre, kulturer osv., eksempelvis berømte politiske ledere, aktivister, forfattere og kunstnere. Ideer til videre arbejde Bed eleverne om at overveje, hvilke nye roller vores samfund og verden får brug for i fremtiden. Stil eleverne spørgsmål som f.eks.: Hvem skal udfylde disse roller? Hvordan kan I og jeres klassekammerater blive til mennesker, som kan gavne samfundet eller verden? Bed eleverne om at skrive ned eller drøfte, hvordan de kommer til at påvirke deres samfund eller verden i fremtiden. Løsningsforslag: En livredder bygget af Charlotte, Australien Løsningsforslag: En trommeslager bygget af Jungyoung, Sydkorea Gå i dybden med dansk og kristendom ved at dele forskellige synsvinkler og udtrykke idéer med BuildToExpress basissættet. Besøg for at få mere at vide! BuildToExpress basissæt 25

26 Byggetilladelser Udskriv så mange kopier, at alle elever kan få en tilladelse. Klip kortene ud, og giv et til hver elev, når de er færdige med Byggetilladelse Klar, parat, byg! Du kan eventuelt vælge at udskrive billeder af eleverne, som de kan klistre oven på minifigurerne. Du kan også vælge at laminere kortene, når eleverne har udfyldt dem. Byggetilladelse Byggetilladelse Navn: Navn: Alder: Alder: Yndlingsbyggeri: Yndlingsbyggeri: 2014 The LEGO Group 2014 The LEGO Group Byggetilladelse Byggetilladelse Navn: Navn: Alder: Alder: Yndlingsbyggeri: Yndlingsbyggeri: 2014 The LEGO Group 2014 The LEGO Group Byggetilladelse Byggetilladelse Navn: Navn: Alder: Alder: Yndlingsbyggeri: Yndlingsbyggeri: 2014 The LEGO Group 2014 The LEGO Group 26

27 mr. learnie Bygget af Ina, LEGO Education designer, Danmark Set forfra 1:1 Set bagfra 1:1 27

28 Elementoversigt 28

29 TIL SKOLELEDELSEN Kære skoleledelse Jeg skriver for at fortælle jer om LEGO Education LearnToLearn, et unikt og tværfagligt undervisningsmateriale, som jeg vurderer vil være en værdifuld investering ift. til min undervisning. LearnToLearn er læringsteoretisk funderet i konstruktionisme, som tager sit udgangspunkt i den overbevisning, at børn lærer bedst gennem praktisk orienterede oplevelser skabt i en meningsfuld kontekst. Jeg er overbevist om, at disse sæts praktiske eksperimenter med konkrete materialer vil give børnene en dybere indlevelse og være med til at udvikle de kompetencer hos dem, der er vigtige i den moderne verden: Samarbejde, kommunikation, kreativitet, kritisk tænkning og problemløsning. Endvidere er udgifterne til et helt klassesæt af LEGO Education LearnToLearn yderst begrænsede, så vi vil kunne finansiere det ud af klassens budget. Lad mig blot afslutte med at opsummere nogle af fordelene ved at investere i dette undervisningsmateriale: Omhandler flere pensumrelaterede områder. Konstruktionistisk tilgang til indlæring, hvilket giver eleverne en større indlevelse og fremmer læringen. Understøtter de grundlæggende kompetencer, der er vigtige nu og i fremtiden. Et billigt undervisningsmateriale, dvs. skal ikke konkurrere med bøger osv. Udviklet på baggrund af anerkendt uddannelsesvirksomhed gennem mere end 30 år. Jeg håber, at I kan se lige så store muligheder i dette materiale, som jeg, og jeg ser frem til at høre jeres holdning og besvare eventuelle spørgsmål, I måtte have. Tak for jeres tid. 29

LEGO Education WeDo. Fremtiden tilhører de kreative ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE

LEGO Education WeDo. Fremtiden tilhører de kreative ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE LEGO Education WeDo Fremtiden tilhører de kreative ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Aktiv læring Aktiv læring Forestil dig et læringsmiljø, som udfordrer dine elever til at eksperimentere,

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative

Fremtiden tilhører de kreative LEGO DUPLO Mekanik Fremtiden tilhører de kreative LEGO, the LEGO logo, DUPLO and the Brick configuration are trademarks of the LEGO Group. 2008 The LEGO Group. Mikro Værkstedet is an authorized LEGO Education

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Dialog. Dialog. Lytte. Tale. Tale. Tale. Refleksion. Refleksion. Tale. Dialog. Dialog. Dialog. Refleksion. Refleksion. Refleksion. Lytte. Lytte.

Dialog. Dialog. Lytte. Tale. Tale. Tale. Refleksion. Refleksion. Tale. Dialog. Dialog. Dialog. Refleksion. Refleksion. Refleksion. Lytte. Lytte. LEGO Education BuildToExpress Kommunikation Problemløsning Kreativitet Samarbejde Dit værktøj til refleksion og dialog efleksion Fremtiden tilhører de kreative Optimal læring for alle Optimal læring for

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

Kom godt i gang med LEGO Education Innovation Studio

Kom godt i gang med LEGO Education Innovation Studio Kom godt i gang med LEGO Education Innovation Studio Mekanik Energi Robotter og IT Problemløsning Kreativitet Samarbejde LEGO Education Innovation Studio Indhold LEGO Education Innovation Studio...4 Kom

Læs mere

Dyrs tilpasning. Hej med dig!

Dyrs tilpasning. Hej med dig! Dyrs tilpasning Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK)

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) Ministeriets Informationsmøde, Hotel Nyborg Strand, 5. marts 2015 Rasmus Greve Henriksen (rgh-skole@aalborg.dk) Det ambitiøse program! 1. Afsæt - Projekt

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Matematik, sprog, kreativitet og programmering. Lærervejledning. Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015

Matematik, sprog, kreativitet og programmering. Lærervejledning. Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015 Matematik, sprog, kreativitet og programmering 2015 Lærervejledning Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015 Indhold Indledning... 2 CFU og kodning i undervisningen... 2 Læringsmål

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Kuglen triller. Hej med dig!

Kuglen triller. Hej med dig! Kuglen triller Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning I Matematik for 4.-6. klasse sendes eleverne gruppevis ud i for at løse matematikopgaver med direkte afsæt i både natur og menneskeskabte

Læs mere

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Sproginddragelse i matematikundervisningen Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Mål og fokusområder der skal indgå i planlægning og gennemførelse

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet!

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Vejledning til introperioden Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Indholdsfortegnelse Vejledning til introperioden... 1 Indledning...

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Lærervejledning til. Vi læser om dinosaurer

Lærervejledning til. Vi læser om dinosaurer Lærervejledning til Vi læser om dinosaurer Vi læser om dinosaurer I dette undervisningsmateriale om dinosaurer lægger vi vægt på, at eleverne opnår kompetencer, der gør dem i stand til at hente viden fra

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven SIDE 1 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK Udstykning af skolehaven SIDE 2 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN 3 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN INTRODUKTION

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative

LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative Mekanik Energi Robotter og IT Problemløsning Kreativitet Samarbejde LEGO Education Innovation Studio Velkommen til vores LEGO Education Innovation

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Napos bedste sikkerhedssymboler. Lektion 1 fare og forbudsskilte. (7 9 år)

Napos bedste sikkerhedssymboler. Lektion 1 fare og forbudsskilte. (7 9 år) Napos bedste sikkerhedssymboler og skilte Lektion 1 fare og forbudsskilte (7 9 år) Det er aldrig for tidligt at introducere børn for de grundlæggende sikkerhedsprincipper, som de voksne kender fra reglerne

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Udforskningsopgaver. Hvor lang kan stangen højst blive, hvis den består af 4 metalstænger?

Udforskningsopgaver. Hvor lang kan stangen højst blive, hvis den består af 4 metalstænger? r 2015 Videre arbejde med opgaverne Udforskning af opgaverne Disse opgaver bygger videre på udvalgte opgaver fra Kænguruen og lægger op til, at klassen sammen kan diskutere og udforske opgaverne. Opgavenumrene

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK Såning i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Såning i skolehaven INTRODUKTION I dette forløb skal

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

ROd alarm / R D O MK A E T I

ROd alarm / R D O MK A E T I ROd / alarm T D A O M K E R I Indhold Bevægelsesøvelse. Rammefortællingen er, at elevernes rettigheder er blevet stjålet og skilt ad, derfor skal de løbe rundt til forskellige poster og finde dem igen,

Læs mere

Innovation Studio. - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO

Innovation Studio. - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO Innovation Studio - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO 078400_LEIS_Course Catalogue 2013_250x180mm.indd 1 11/04/13 09.13 Indholdsfortegnelse LEGO Education

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Brug computeren som kreativt musikinstrumen

Brug computeren som kreativt musikinstrumen Brug computeren som kreativt musikinstrumen Af Morten Just og Stig Vognæs, University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Komposition af musik er normalt for de få. Men projektet Computeren

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012 Børn og Unge har siden

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Skibet skal sejle. Hej med dig!

Skibet skal sejle. Hej med dig! Skibet skal sejle Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen?

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? BILAG 1 Ekspertinterviewguide Hvilken betydning har indførelsen ipads haft mht. mediestrategien og dit ansvar som driftsleder? Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? Er der

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt.

LÆRERVEJLEDNING. Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt. LÆRERVEJLEDNING Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brev til klasselæreren Illustration

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

REDOK. Trin for trin. Overleveren. REDOK Niveau 1. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag

REDOK. Trin for trin. Overleveren. REDOK Niveau 1. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag Årstid: Hele året Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag Trin for trin Formål Formålet med dette mærke er at lære pigerne en specifik spejderfærdighed, som vil åbne deres øjne for en hemmelig

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Eventyr et forløb i 1.klasse ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om eventyr Forløbet om eventyr er et

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Introduktion til. og Ligedannethed i 3. klasse. Lærervejledning

Introduktion til. og Ligedannethed i 3. klasse. Lærervejledning Introduktion til og Ligedannethed i 3. klasse Lærervejledning Udarbejdet af: Cathrine Gretoft Cecilie Handberg Bettina Skou Frederiksberg Seminarium LEGO Digital Designer og Ligedannethed Som lærerstuderende

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Del 1. Før læsningen

Del 1. Før læsningen Del 1 Før læsningen Hvem er Sanne Søndergaard? Født i 1980 i Ikast Stand up komiker og forfatter Uddannelse: Student fra Ikast Gymnasium 1999 Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 2004 Debut som stand

Læs mere

MATERIALEVOGN. Team & kommunikation

MATERIALEVOGN. Team & kommunikation MATERIALEVOGN Team & kommunikation Rekvisitter materialevognen Gør mødet og kurset til en oplevelse - iscenesæt lokalet... Design dit kursus, møde eller seminar på en ny måde. Stemningen i (kursus)lokalet

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin 3.-6. klasse varighed: 1 t 30 min

Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin 3.-6. klasse varighed: 1 t 30 min Fuld fart frem besøg på egen hånd Her har du undervisning du selv udfører med dine elever i vores udstilling på Den Blå Planet, hvor fokus er på bestemte morfologiske træk. Du får eleverne til at observere

Læs mere