Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.aof-fk.dk/kurser/motion%2bog%2bbevaegelse/graviditet%2"

Transkript

1 Titel: Åndedrættet og oplevelse af fødselssmerte Uddannelse: Psykomotorik-uddannelsen i Randers Navne: Tanja Grønborg Larsen og Anna Sybille Findahl Vejledernes navne: Anette Knudsen (hovedvejleder) Helene Bovin (bivejleder) Emne: Fødselsangst hos førstegangsfødende Årgang: 4. Årgang Dato: 3. januar 2011 Opgavetype: Bachelorprojekt 1

2 Resumé: Fødselsangst hos førstegangsfødende er vores emne, og vores problemformulering lyder: Hvordan forholder psykomotorisk teori sig til åndedrættet? Og hvorledes påvirkes den fødende kvindens oplevelse af smerte, når der sættes fokus på åndedrættet i fødselsforberedelsesperioden. Vi afgrænser vores emne til gravide kvinder, der har en frygt for fødselssmerten. Vores undersøgelsesmetode er interviews med to jordemødre, og videre tre forskningsundersøgelser, der belyser åndedrættet, fødselsforberedelse og kejsersnit på moders ønske. Vi bruger psykomotorisk teori til at belyse problemformuleringen, og vi fandt ud af, at når den gravide kvinde har deltaget i fødselsforberedelsesundervisning, får hun en mere positiv oplevelse af fødselssmerten. Den psykomotoriske teori konkluderede videre, at det frie åndedræt er et redskab til, at kvinden kan lære sig selv bedre at kende, og videre har det en afspændende effekt. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... side Emne... side Problemformulering... side Begrebsafklaring... side Historik... side Opgavens opbygning... side 7 2. Metodebeskrivelse... side Præsentation af undersøgelsesmetode... side Metodebeskrivelse... side Præsentation af teori... side Undersøgelses fremgang... side 9 3. Analyse og teori... side Den harmoniske krop Jacques Dropsy... side Åndedrættet... side Øvelsernes formål... side Mentalt nærvær... side Det centrale udgangspunkt... side Psykomotorisk vinkel... side Den gående øvelse... side Det frigørende åndedræt Lillemor Johnsen... side Åndedrættet... side Forholdet mellem frygt og åndedræt... side Formålet med Johnsens behandlingsmetode... side Psykomotorisk vinkel... side Analyse af Dropsy og Johnsens teori... side Fødsel og smerte Pia Hern... side Hvad er smerte... side Oplevelse af fødselssmerte... side Hvor ondt gør det at føde sit barn?... side Hvad gør smerten godt for?... side Åndedrættet fra Herns synspunkt... side Empiri... side Analyse af data fra første informant (Jordemoder)... side Fortolkning af data fra første informant... side Teori ift. fortolkning fra første informant... side Analyse af data fra anden informant (Jordemoder og psykomotorisk terapeut)... side Fortolkning af data fra anden informant... side Teori ift. fortolkning fra anden informant... side Sammenfatning og delkonklusion af fortolkning fra begge interviews... side 23 3

4 5. Diskussion... side Diskussion af de to interviews... side Sundhedsstyrelsens forskningsundersøgelse... side Samfundsmæssigt synspunkt... side Forskning omkring fødselsforberedelse... side Engelsk forskningsartikel... side Metodekritik... side Metodens reliabilitet... side Resultaternes validitet... side Generaliserbarhed... side Bias... side Konklusion... side Perspektivering... side Litteraturliste... side 33 Antal tegn:

5 1. Indledning Tanja 1.1 Emne Ifølge en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen (2005) kan manglende fødselsforberedelse resultere i en dårlig fødselsoplevelse. Flere vælger at få foretaget et kejsersnit på grund af en tidligere dårlig fødselsoplevelse. Siden 2002 har det været muligt for kvinder at få foretaget et planlagt kejsersnit på moderens ønske. Det koster kroner at få lavet et kejsersnit, mens det koster at føde vaginalt. Undersøgelsen beskriver, hvor vigtigt det er, at kvinderne er forberedte på fødslen og får en god fødselsoplevelse. Den viser videre, at 6-10 % af gravide kvinder frygter fødslen og har fødselsangst, blandt andet for fødselssmerten. Det er især førstegangsfødende, der er bange for smerten (Sundhedsstyrelsen, 2005). På grund af nedskæringer er det kun halvdelen af sygehusene, der tilbyder fødselsforberedende undervisning. Jordemoder Rikke Damkjær Maimburg har i forbindelse med sin ph.d.-afhandling ved Afdeling for Epidemiologi på Aarhus Universitet stået i spidsen for en undersøgelse af, hvorvidt fødselsforberedelse har en påvirkning på kvindens graviditet, selve fødslen og hendes oplevelse af smerten. Undersøgelsen viser bl.a., at kvinder, der har gået til fødselsforberedelse, får en bedre fødsel og har brug for mindre smertelindring. I 2003 blev fødselsforberedelsen afskaffet på Skejby sygehus på grund af nedskæringer, og Maimburg (2010) kommer ind på, at dette har store konsekvenser for de gravide, da undersøgelsen viser, at de, der ikke har fået fødselsforberedelsesundervisning, får mere smertelindring ved fødslen end kvinder, der har fået undervisning. En engelsk forskningsartikel af Spiby, m.fl. (2003) omhandler 121 førstegangsfødende kvinder, der deltog i fødselsforberedelsesundervisning, hvor tre mestringsstrategier var i fokus. Én af de tre mestringsstrategier var en åndedrætsøvelse, de gravide skulle øve sig på i den fødselsforberedende periode, samt under selve fødslen. Via individuelle interviews efter fødslen målte man, hvorvidt åndedrætsøvelsen havde en effekt på den enkelte kvindes oplevelse af fødselssmerte, samt hendes erfaring med åndedrætsøvelsen som en mestringsstrategi til håndtering af fødselssmerte. Undersøgelsen konkluderer, at den gravide i fødselsforberedelsesundervisning får en forbedret oplevelse af smerten, når hun har arbejdet med åndedrættet som mestringsstrategi (Spiby, m.fl., 2003). Vi blev inspireret af bachelorprojektet: Fødselsangst angsten for at miste kontrollen (Thomsen, 2004). Projektet er skrevet af en tidligere psykomotorisk terapeut-studerende. Hun fandt i sin undersøgelse ud af, at der findes kvinder, der er angste for at miste kontrol under den vaginale fødsel, og som derfor er bange for at skulle føde på denne måde. Kvinderne, som er førstegangsfødende forholder sig til tilværelsen på et intellektuelt niveau og har manglende kropsbevidsthed. Thomsen (2004) havde fokus på en tidligere undersøgelsesempiri, hvor kvinderne modtog individuel psykomotorisk behandling. Thomsen (2004) konkluderer, at den psykomotoriske behandlingsform er et givtigt supplement til de nuværende tilbud til kvinder med fødselsangst; nemlig samtale med jordemoder og obstetrikere. I sin perspektivering skriver hun bl.a., at flere og flere kvinder vælger kejsersnit, uden at der er en fysiologisk forklaring, men på grund af fødselsangst. Hun skriver videre, at fødselsforberedelsen er blevet sparet væk, selvom det blev frarådet af det sundhedsfaglige personale. Det er interessant at arbejde videre med Thomsens (2004) perspektivering, og diskutere, set ud fra Maimburgs (2010) synspunkt, hvorfor nedskæringen af fødselsforberedelse kan være problematisk i forhold til den gravide, der frygter fødselssmerten og videre, hvordan dette påvirker hendes oplevelse af smerte. Vi finder det relevant at diskutere Sundhedsstyrelsens undersøgelse (2005) for at se nærmere på, hvorfor kvinder vælger kejsersnit, selvom lægen har vurderet, at hverken mor 5

6 eller barn er i fare ved en vaginal fødsel. Den engelske forskningsartikel er også interessant i denne diskussion, da den påpeger, at en åndedrætsøvelse kan virke smertelindrende under fødslen. De fire forskellige forskningsundersøgelser sætter alle fokus på vigtigheden af fødselsforberedelse. Dette inspirerer os til at undersøge, hvordan vi som psykomotoriske terapeuter, i et samarbejde med kvinden, kan arbejde med at håndtere kvindens fødselsangst. For at være mere konkrete vælger vi at sætte fokus på kvinder, der frygter fødselssmerte. Det er interessant at dykke ned i det kropslige aspekt, og ud fra et psykomotorisk synspunkt undersøge, hvad arbejdet med kropsbevidsthed kan give kvinderne i deres bearbejdelse af frygten for fødselssmerte. Vores overordnede tema er fødselsangst, men vi har især fokus på frygten for fødselssmerte som konkretisering af fødselsangst. Dette gør vi ved at gå i dybden med den fødendes smerteoplevelse via åndedrættet som et redskab til at arbejde med smerten. 1.2 Problemformulering Hvordan forholder psykomotorisk teori sig til åndedrættet? Og hvorledes påvirkes den fødende kvindes oplevelse af smerte, når der sættes fokus på åndedrættet i fødselsforberedelsesperioden? 1.3 Begrebsafklaring Fødselsangst Ifølge Cullberg (2004) kaldes denne form for angst for den eksistentielle angst. Cullberg arbejder ikke med angst for smerte, men det belyser andre teoretikere i denne opgave. For at skildre forskellen mellem angst og frygt inddrager vi argumenter fra Clemmesen (2008). Det er almindeligt at være spændt og urolig for fødslen, det er hensigtsmæssigt rent biologisk set. Den naturlige frygt er med til at skærpe den gravides sanser og kan mobilisere den styrke, som skal til, når barnet skal fødes (Clemmesen, 2008). Med udgangspunkt i ovenstående argumenter konkluderer vi, at frygt er noget konkret, f.eks. frygten for fødselssmerte, mens angst er mere diffus; såsom fødselsangst. Derfor er vores fokus på frygten for fødselssmerte. Ifølge Hern (2004) kan det være hensigtsmæssigt at være bange, men hvis kvinden bliver hæmmet i det daglige, og de negative tanker omkring fødslen tager over, har kvinden fødselsangst (Hern, 2004). Frygt for smerte En følelse der er knyttet til en forventet fare. Denne følelse kan udspringe fra tidligere erfaringer personen måtte have med fx smerte. (www.denstoredanske.dk/krop,_psyke_og_sundhed/psykologi/psykologiske_termer/frygt) Kropsbevidsthed Kropsbevidsthed, defineres som den viden, alle de fornemmelser, forestillinger, og oplevelser, det enkelte mennesker har om egen krops egenskaber, evner og muligheder, fysisk, psykisk og socialt. (Citat: Ryborg, Ruth, kap. 4) Emnet relateres til kropsbevidsthed, da åndedrættet er et middel til at nå det overordnede mål, nemlig at blive mere kropsbevidst. Det er det fundamentale, når vi som psykomotoriske terapeuter arbejder med deltagere eller klienter. Kropsoplevelse af smerte Oplevelsen af egen krops signaler, de sanseimpulser, som vi modtager fra vores krop om kroppens 6

7 placering, om behov fx. for at flytte på os, hvile, at strække sig..., spise, sove, og at give og modtage kærlighed m.m. Det er også oplevelsen af spænding og opgivelse i musklerne. Oplevelsen af smerte og træthed, af behag og ubehag. Kropsoplevelsen hjælper os til at regulere vort liv. Disse signaler sansninger er organismens eget redskab til selvregulering, til at bevare sin integritet (citat: Andersson, 2000 s. 9). 1.4 Historik Ved søgning på de anførte Google-søgestrenge vil andre kunne finde vej til de anvendte undersøgelser. Vi har også anført URL'er, hvor det er muligt. Sundhedsstyrelsen: Kejsersnit på moders ønske et medicinsk teknologivurdering, Google-søgestreng: Kejsersnit på moders ønske en medicinsk teknologivurdering. Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering, 7(4). URL: Forældre og fødselsforberedelse ikke kun forberedelse til fødslen Politiken.dk ord artikel-id: e237e3d0. Google-søgestreng: Rikke Damkjær Maimburg, Forberedelse gør fødsler nemmere URL: Selected Coping Strategies in Labor: An Investigation of Woman s Experiences. URL: Database ISI Web of Knowledge. Indtast følgende nøgleord: Breathing, pain, labor. Artiklens titel er: Selected Coping Strategies in Labor: An Investigation of Woman s Experiences. Den er at finde i tidsskriftet Birth, vol. 30, Issue 3, pages , fra september Forfatterne er: Helen Spiby m.fl. Fødselsregister 2007 (foreløbig opgørelse). Google-søgestreng: Fødselsregister 2007 URL: 1.5 Opgavens opbygning Vi undersøger i teoriafsnittet, om vi som psykomotoriske terapeuter via åndedrætsøvelser kan dæmpe frygten for fødselssmerten, så kvinden på denne måde får en bedre fødselsoplevelse. Vi interviewer to jordemødre for at undersøge, hvordan de arbejder med frygten for fødselssmerten, og om de oplever, at arbejdet med åndedrættet har en smertelindrende effekt, og i så fald hvilke. Empirien diskuteres og sammenlignes med teorier af bl.a. Jacques Dropsy (1996), Lillemor Johnsen (1996) og Pia Hern (2004). I diskussionen beskrives tre forskningsundersøgelser, og vi kommer med egne holdninger til, hvad vi synes om nedskæringen af fødselsforberedelsesundervisningen, åndedrætsøvelser og debatten om kejsersnit på moders ønske. Vi diskuterer jordemødrenes udsagn fra empiriafsnittet og relaterer det til teorien. I konklusionen svarer vi på problemformuleringen og konkluderer på de anvendte teoriers bidrag. Vi beskriver og konkluderer på den empiri, vi har indsamlet gennem vores to interviews med jordemødrene og de tre forskningsundersøgelser. Til sidst beskriver vi i perspektiveringen, hvordan vi forstiller os der kan arbejdes videre på baggrund af dette bachelorprojekt.

8 2. Metode Bille 2.1 Præsentation af undersøgelsesmetode Undersøgelsesmetoden er fremgangsmåden for den viden, der er produceret i denne undersøgelse, og på samme tid en begrundelse for undersøgelsens gang (Vallgårda, 2007). Vi anvender den hermeneutiske videnskabsteoretiske analysetilgang, og selve undersøgelsens forskningstype er kvalitativ. Disse repræsenterer den forståelse og forforståelse, vi er bevidste om i undersøgelsesprocessen (Vallgårda, 2007). Forforståelsen skal bruges til at komme frem til en ny og bedre forståelse af problemformuleringen (Larsen, 2006). Hermeneutikken afspejler vores bevidsthed om, at vi hverken kan eller bør glemme dét, vi i forvejen mener at vide om det fænomen, vi vil undersøge. Forforståelsen vil altid spille ind (Vallgårda, 2007). Den hermeneutiske vinkel afspejles i måden, vi stiller spørgsmål på i interviewguiden, samt det perspektiv, vi analyserer tekster ud fra. Under interviewet, og i selve interviewguiden er vi opmærksomme på at formulere spørgsmål, hvor vi på forhånd er bevidste om vores egen forforståelse indenfor det pågældende emne. Således forsøger vi ikke at stille ledende eller fordomsfulde spørgsmål. Hvis spørgsmål med fordomme skal stilles, er vi opmærksomme på dette, så det kan gøres på en hensigtsmæssig facon til gavn for fokusset i opgaven. Vi anerkender, at interviewet udelukkende handler om informantens oplevelser, holdninger og erfaringer, og ikke interviewerens (Vallgårda, 2007). Når vi gennem opgaven analyserer og fortolker empirien, er vi opmærksomme på, at den hermeneutiske fortolkning altid vil være én ud af flere mulige fortolkninger, da vi hver især ser på empirien med vores individuelle forforståelser (Vallgårda, 2007). 2.2 Metodebeskrivelse Her fremstilles det, hvordan de faglige metoder anvendes. Vi anvender den kvalitative, semistrukturerede interview-form som metode, hvor informanten svarer frit på spørgsmålene med sine egne ord, sammenlignet med den kvantitative metode som eks. spørgeskema, da metoden ikke giver den svaruddybelse, vi søger. Interviewet er semistruktureret, da informanten på forhånd gøres opmærksom på et fastlagt emne, som vi ønsker at få belyst. Det fastlagte emne danner ramme for spørgsmål, i en interviewguide. Informantens svar kan så åbne op for yderligere spørgsmål fra interviewerens side, hvis der ønskes uddybelser. Det kvalitative forskningsinterview giver mulighed for at skaffe en forståelse af et menneskes oplevelser og den betydning, de tillægges. Disse informationer bliver data, som vi anvender i empiriafsnittet (Larsen, 2006). Interviewet er oplagt at anvende som metode til dataindsamling fra to personers individuelle faglige erfaringsbaggrunde. Styrken i valget af de to interviews ligger i, at vi får dybdegående svar til det problemfelt, der spørges til (Vallgårda, 2007). Ved at benytte interviewformen, har vi mulighed for at få en forståelse af den enkelte jordemoders viden og erfaring jf. problemformuleringen. 2.3 Præsentation af teori Her beskrives hvorfor Dropsy (1996) og Johnsen (1996) er valgt som de teoretiske kilder, der belyser undersøgelsen fra en psykomotorisk vinkel. Teorierne er belæg for de påstande, der diskuteres i opgaven og kan sættes op mod data fra empirien (Rienecker 2006). Teorien fra Dropsy (1996) og Johnsen (1996) belyser forholdet til åndedrættet i den psykomotoriske praksis. Begge teorier forholder sig til åndedrættet i psykomotorisk interaktion, og deres holdninger til dette fænomen ligger til grund for vores forforståelse, som vi bevidst brugte under udvælgelse af en engelsk forskningsartikel, samt danske empiriske undersøgelser. Artiklerne blev det forudgående empiriske materiale, der førte os videre til spørgsmålene i interviewguiden.

9 2.4 Undersøgelsens fremgang Her beskrives vejen gennem undersøgelsen, så andre i princippet kan gøre projektet efter. Når vi benytter fortolkningen er dette en del af validiteten i den kvalitative undersøgelsesfremgang (Larsen, 2006). Først præsenteres undersøgelsens deltagerpopulation. Dette er to jordemødre, udvalgt på baggrund af deres erhverv og professionelle erfaringer, som kan sige noget interessant om denne undersøgelses problemstilling (Vallgårda, 2007). Jordemødrene er udvalgt, da de har forskellige erfaringer med fødende og deres oplevelse af fødselssmerte. Jordemoderen er som fagperson tæt på den fødende, når denne har fødselssmerter. Hun ser reaktioner på smerten og den fødendes oplever af smerte, uanset om den fødende har haft fokus på sit åndedræt i den fødselsforberedende periode eller ej. Jordemødrene kan give os erfaringsbaseret viden, som kan belyse problemformuleringen. De to jordemødre interviewes individuelt, én gang hver. De stilles spørgsmål via en interviewguide, der repræsenterer opgavens problemformulering. Vi kontaktede jordemoder D, da hun både er jordemoder og psykomotorisk terapeut, hvilket kunne være interessant for vores dataindsamling. Vi ringede til Fødeafdelingen på Skejby Sygehus. Der blev vi anbefalet at ringe til jordemoder L, da hun var afdelingsjordemoder, og dermed havde megen erfaring indenfor faget. Begge jordemødre ville gerne medvirke i et individuelt interview, og vi sendte derpå en opfølgende emnebeskrivelse til hver informant, så de blev skriftligt orienteret om undersøgelsens problemformulering, samt interviewets temaer, så de havde mulighed for at forberede sig. Herefter blev de to interviews afholdt. Vi skiftede roller efter det første interview, således at vi begge prøvede at fungere som interviewer og som passivt lyttende. Vi mener, der er en styrke i at have flere sæt ører til stede under interviewet for at styrke gyldigheden af det hørte. Den lyttende part sidder i hjørnet med et eksemplar af interviewguiden, og kommer først på banen til slut i interviewet, hvor der gives plads til opklarende spørgsmål. Det gavnede nærværet mellem informanten og intervieweren, at der ikke sad to aktivt spørgende interviewere overfor kun én informant. En diktafon lå synligt på bordet, så intervieweren ikke skulle skrive svarene ned, men blot koncentrere sig om interviewguiden, nærværet i dialogen og de eventuelle uddybende spørgsmål. Hvert interview blev transskriberet, analyseret og fortolket. Det bearbejdede materiale mailede vi ud til de to informanter for at vise, hvad vi havde fået med fra de to separate interview. På denne måde kunne personerne melde tilbage, hvis de havde indvendinger eller var uenige i måden, vi havde forstået interviewenes indhold. Dette mener vi gavner gyldigheden af resultaterne, og dermed vores undersøgelsesproces.

10 3. Analyse og teori Bille og Tanja I problemformuleringen spørger vi, hvordan psykomotorisk teori forholder sig til åndedrættet. Dette vil vi belyse ved at præsentere to teoretikere: Jacques Dropsy, (1996) og Lillemor Johnsen (1996), hvor især sidstnævnte skildrer forholdet mellem frygt og åndedrættet. Derefter præsenteres Pia Herns (2004) teori. Teorien finder vi relevant, da vi i problemformuleringen skriver oplevelse af smerte. Senere i teoriafsnittet sættes teorierne i spil, hvilket også gøres også under fortolkning af empirien, samt i diskussionsdelen. 3.1 Den harmoniske krop Jacques Dropsy Tanja Dropsys teori er vigtig ift. vores problemformulering, da den forholder sig til åndedrættet. Vores overordnede emne er fødselsangst, og derfor er det vigtigt ikke at arbejde styrende med åndedrættet, da det er problematisk for mennesker, der har angst, fordi afspænding nedbryder det psykiske forsvar (Brok, 2010). Dropsy (1996) arbejder frem imod, at deltagerne kan finde tilbage til deres naturlige og frie åndedræt. Dette beskrives senere i afsnittet. Selvom opgaven henvender sig til førstegangsfødende, som ikke har svær angst, men har en frygt for fødselssmerte, finder vi det givtigt for dem at arbejde med det frie åndedræt, idet Dropsy (1996) argumenterer for, at åndedrætsøvelser kan give kvinderne et redskab til mentalt nærvær. På denne måde forstår vi, at mentalt nærvær hjælpe kvinderne til at flytte fokus fra frygten. Dropsys (1996) arbejdsform indeholder flere komponenter fra vores indre liv: Den materielle krop, de fysiologiske processer, de psykiske bestanddele forestillinger, følelser, viljeimpulser, samt det mentale nærvær. Ifølge Dropsy handler det om at opnå mentalt nærvær og fokus på at være til stede i åndedrættet lige nu, samt acceptere det uden at ændre på det. Dropsys øvelser er simple og er skabt, så de nemt kan laves i fødselsforberedelsesperioden. Det, at de er forholdsvis lettilgængelige, gør det også lettere for den gravide kvinde at lave øvelserne, uden at de tager for megen tid og energi. Det er individuelt, hvor lette øvelserne er for den enkelte kvinde, men som Dropsy (1996) siger, så kan næsten alle vanskeligheder overvindes ved hjælp af tålmodighed og udholdenhed. En hensigtstmæssig holdning er alfa og omega, hvis de gravide skal have mest muligt ud af åndedrætsøvelserne. Derfor er dét at ligge, sidde eller stå hensigtsmæssigt en stor del af åndedrætsøvelserne. 3.2 Åndedrættet Åndedrættet kan styres bevidst og ubevidst. Det har en unik dobbelt funktion, som både styres af kroppen og psyken. Det reguleres og styres ubevidst, via den forlængede rygmarv, men det styres også ubevidst via vores følelser. Det kan være hurtigt, langsomt, overfladisk eller dybt. Hvordan den gravide har det psykisk, har stor indflydelse på åndedrættet. Når kvinden frygter sine smerter, kan det medføre at hun holder vejret, eller at vejrtrækningen bliver meget overfladisk (Dropsy, 1996). Det kan have betydning for, hvordan kvinden oplever sine smerter forbundet med fødslen. Når åndedrættet holdes tilbage, holdes også følelser tilbage, da åndedrættet er en levende del af vores følelser, og det styres af, hvordan vi har det psykisk og fysisk (Dropsy, 1996). Dropsy (1996) arbejder med fire grundlæggende øvelser, som går ud på at ligge, sidde, stå og gå, mens fokus er på åndedrættet. Disse øvelser har jeg valgt at beskrive i et bilag, fordi jeg i nedenstående afsnit stiller skarpt på, hvordan Dropsys teori forholder sig til åndedrættet (Bilag 1). 3.3 Øvelsernes formål Hvis der i øvelserne kommer et suk eller gisp, er det den refleksstyrede mekanisme, der er i spil. Den er med til at regulere vejrtrækningen. Hvis kvinden har en jævn muskeltonus, når hun ligger, 10

11 sidder, står eller går, mens hun er i balance, kan det hjælpe de sympatiske nerveknuder til at fremme den refleksstyrede regulering i hendes indre organer. Det er tillærte vaner, der er med til at forstyrre eller hæmme den dybe medfødte regulering. Det er øvelsernes formål at gøre kvinden opmærksom på disse forstyrrelser, uden at hun anstrenger sig for at ændre på noget (Dropsy, 1996). Som Dropsy (1996) skriver, handler det ikke om at anstrenge sig, men om at give slip på alle unødvendige anstrengelser. Øvelserne skal laves hver dag i en længere periode, da de skærper fokus og kan udvikle sig, så kvinden måske kan mærke, at vejrtrækningen bliver tydeligere og mere regelmæssig. I starten kan øvelserne måske kun mærkes under hænderne, men efter noget tid kan fornemmelsen spredes til andre dele af kroppen. Formålet er afspænding frem for aktivitet. Afspænding har den effekt, at blodcirkulationen forbedres, samt at udskillelsen af affaldsstoffer øges. Øvelserne giver bedre fordøjelse og sundere appetit, samt får tonus i mavemuskulaturen til at nærme sig det funktionelle (Dropsy, 1996). Det er vigtigt at acceptere åndedrættet, som det er, og tålmodigt vente på, at det bliver mere regelmæssigt. Når kroppen er placeret hensigtsmæssigt, og når åndedrættet har fundet sit eget naturlige flow, kan der ske et mentalt nærvær, som betyder, at kvinden bliver opmærksom på, at hun er til stede lige nu i sin krop, Hun er ikke sine følelser, men følelserne og tankerne er en del af hende (Dropsy, 1996). Disse øjeblikke af totalt nærvær varer som regel ikke særlig lang tid og kan komme og gå under øvelsen. Øvelserne kan give hvile og fornyet kraft (Dropsy, 1996), hvilket kan gøre stor nytte i forbindelse med tiden før fødslen. Den stående øvelse handler som de andre øvelser om at finde kroppens mest hensigtsmæssige balance, at få et frit åndedræt, samt at være nærværende i kroppen (Dropsy, 1996). 3.4 Mentalt nærvær Det handler om, at åndedrættet får lov til at være, som det er fysiologisk set, men det psykiske aspekt handler om, at kvinden mentalt skal forsøge at holde kontakten med åndedrættet. Det er nemt at få kontakt til vejrtrækningen, men det er også let at miste kontakten igen. Det er helt okay, at hun svinger mellem at registrere den, og at flyve op i hovedet. Det fundamentale er, at kvinden finder balancen mellem det frie åndedræt og det fuldstændige mentale nærvær. Efter øvelserne kan det være behageligt at lave gabeøvelser, samt spontane strækøvelser, da øvelserne kan værre trættende, især hvis hun ikke er vant til at arbejde med vejrtrækningen (Dropsy, 1996). Som beskrevet i ovenstående handler det om at få kroppen i en hensigtsmæssig balance, så knogler, led og muskulatur bliver aflastet, hvilket kan afhjælpe spændinger i kroppen. Det er individuelt, hvad der er balance for den enkelte. Kropsholdningen afspejler vores livshistorie og hvordan vi har det psykisk og fysisk. Søgningen efter balance er en proces, der tager tid, hvor øvelserne gentages hver dag i en længere periode. Det er ikke nok at finde balancen i vores kropsholdning. Vi skal også have åndedrætskoordinationen i spil, på den måde, at åndedrættet skal arbejde sammen med de posturale muskler. Når kvinden har en hensigtsmæssig kropsholdning, kan åndedrættet lettere få plads til at være, som det er, uden at blive hæmmet. F.eks. kan en meget foroverbøjet holdning, hvor M. Diafragma bliver presset sammen, hæmme den frie vejrtrækning. Det handler for alle øvelserne om at en fornemmelse af, at opleve et friere og mindre hæmmet åndedræt (Dropsy, 1996). 3.5 Det centrale udgangspunkt Ifølge Dropsy (1996) kan vi ikke bevidst påvirke de reguleringsmekanismer, vi har i kroppen, men bliver nød til at finde en indirekte metode. Når vi arbejder med at genoprette kroppens balance, samt med at slippe de indre regulerede rytmer og har fokus på vejrtrækningen, kan det fremme kvindens måde at håndtere sin frygt på, da hun på denne måde får redskaber og ressourcer til at lære sig selv og sine reaktioner bedre at kende. Dropsy (1996) taler om et centreringspunkt, der kan træ- 11

12 de frem under øvelserne, og punktet kan registreres forskelligt fra kvinde til kvinde. 3.6 Psykomotorisk vinkel Psykomotoriske terapeuter arbejder ud fra den overbevisning, at alle de følelser, som er blevet undertrykt igennem livet, sætter sig som muskelspændinger i kroppen. Spændingerne er med til at danne et psykisk forsvar, som beskytter os, så vi kan fungere i det daglige. Videre kan arbejdet med åndedrættet også påvirke spændingsmønstret i kroppen. Der bliver frigivet spændinger, og det kan både have psykologisk og fysiologisk virkning. Via øvelserne opstår der en afspænding i muskulaturen, og det kan medføre en psykologisk re-aktivering af følelser og forestillinger, der har været undertrykt. Disse følelser kan komme til udtryk ved, at kvinden kan blive vred, trist eller bange. At følelserne kommer op til overfladen kan gøre, at kvinderne kan få lettere ved at beskrive dem. På denne måde bliver følelserne mere integrerede og levende, frem for at være fortrængte. Det, vi som psykomotoriske terapeuter kan hjælpe med, er at lytte og anerkende disse opdagelser. Hvis kvinderne er i stand til at være nærværende, se klart, samt fuldt ud acceptere de følelser, hun registrerer, som nogle, der bor i hende, så kan der ske erkendelse (Andersson, 2000). Det psykomotoriske virke integrerer altid temaet kropsbevidsthed, som er fundamentalt i vores fag. Når der arbejdes med det hele menneske, kan der ske en kropslig erkendelse gennem dialogen, når der spørges ind til, hvad den enkelte deltager mærker, oplever eller fornemmer, under og efter åndedrætsøvelsen (Andersson, 2000). Det er den kropsbevidsthed, vi gerne ser de gravide kvinder arbejde med i deres individuelle processer. Øvelserne kan også bruges i overfladisk forstand, forstået på den måde, at de kan bruges i korte perioder, når kvinden vurderer, at hun har et behov for at komme ind i kroppen med åndedrættet som metode, for at flytte fokus fra tankerne. Selvom øvelserne kun bruges fem minutter af gangen, kan de have stor indvirkning på kvinden (Dropsy, 1996). Det vigtigste er, at kvinden gennem øvelserne får kontakt til sit nerve -og muskelkredsløb, som det var, inden hendes vaner og livshistorie ændrede dem. Dropsy (1996) skriver: at genskabe det harmoniske samspil med de dybe underliggende kredsløb bør ikke kræve større anstrengelse, end vi har brugt gennem de mange år, der har virket deformerende (citat Dropsy, 1996 s 56). Det optimale er, hvis kvinden laver øvelserne kortvarigt, men ofte. Det er fundamentalt, at holdningen er hensigtsmæssig, så hun får mest muligt ud af øvelserne. Øvelserne handler ikke om at finde ny og større styrke i sig selv, men mere om at finde den skjulte styrke, vi alle er født med, og som kan komme til udtryk ved at stå i en hensigtsmæssig lodlinje, samt trække vejret frit og ubesværet (Dropsy, 1996). 3.7 Den gående øvelse En idé er at skifte mellem den stående og gående øvelse. Jo mere, de foregående øvelser er blevet indøvet, jo lettere er det at lave den gående. Øvelsen kan videreudvikles, ved at kvinden kan gå baglæns, have stiletter på, løbe, eller ved at bære ting. På denne måde udfordres kvinden til at skærpe sit fokus på det frie åndedræt, til at være i kontakt med sig selv og mærke balance og frihed i sin krop (Dropsy, 1996). Ifølge Dropsy (1996) handler det om at finde sin egen balance. Efter et fald er det vigtigt at have redskaber til at kunne finde nærvær, balancen, og friheden igen. Det er dét, åndedrættet kan hjælpe os med. Åndedrættet kan vi opnå kontrol over, og dermed igen få følelsen af balance. Når øvelserne er blevet en integreret del af kvinden, kan følelsen af nærvær, balance og frihed dukke op af sig selv. I starten kortvarigt, men efterhånden med længere og længere varighed. For at indpasse øvelsesprocessen i hverdagen, skal hun have fokus på kun at gøre én ting af gangen og tænke på, hvad hun gør. Her mener Dropsy (1996), at kvinden, efter at hun har skabt mentalt nærvær via åndedrættet, nu skal bevare kontakten til åndedrættet, samtidig med at hun f.eks. tager opvasken. Dette kan øge kontakten mellem åndedrættet og det mentale nærvær (Dropsy, 1996). 12

13 Vi gør ikke indvendinger over at hver dag at bruge tid på kroppens ydre pleje. Bør vi så ikke være indstillet på at ofre tid på øvelser, der giver os den indre pleje, som er forudsætningen for frihed og enhed? Hvis lysten og behovet er til stede, kan man også skaffe plads til disse daglige øvelser i sin tilværelse. De giver dig et konkret udgangspunkt for at generobre den tabte enhed. Begynd i morgen! (Citat: Dropsy, 1996, s.146). 3.8 Det frigørende åndedræt Lillemor Johnsen Bille Johnsen (1996) repræsenterer psykomotorisk teori, der forholder sig til åndedrættet, jf. problemformuleringen. Vores undersøgelse indbefatter ikke metoden behandling, som Johnsen beskriver, men det er teoriens forhold til åndedrættet, der sættes fokus på. Teorien er valgt, da Johnsen beskriver sit syn på, hvad det frigørende åndedræt er godt for. Teorien ses som en fundamental viden om åndedrættets indvirkning på kroppen muskulært og mentalt. Dette ses som en grundlæggende viden indenfor fødselsforberedelse, fordi vi har en holistisk tilgang til den enkelte deltager og dermed skal være bevidste om gensidige påvirkninger, der foregår fysisk, psykisk og socialt. Jf. problemformuleringen beskriver Johnsen (1996) sammenhængen mellem tankerne om frygt, tidligere traumer eller oplevelser, der kan ligge til grund for en frygt. Dette kan påvirke kroppen muskulært, da krop og psyke hænger uadskilleligt sammen. 3.9 Åndedrættet Teorien sætter fokus på Integreret respirationsterapi (IRT). Johnsens (1996) behandlingsmetode er skabt med udgangspunkt i erfaringer fra behandlingssessioner. Der tales om en udviklingsteori, som viser udviklingsniveauer fra sensoriske og muskulære integrationsprocesser. Integrationsprocessen af åndedrættet sker, når der er plads til det frie åndedræt, og når en åndedrætsbølge kan observeres i klientens krop. Åndedrættet er ikke integreret, hvis det kun ses enkelte steder i kroppen dette kaldes respiration. Den integrerede respiration i hele kroppen kalder Johnsen (1996) for åndedrættet. Respiration er en betegnelse for noget, der er i udvikling, men endnu ikke er helt udviklet. Når respirationen er integreret i mennesket, og det kan observeres og mærkes i klientens krop og muskler, er der tale om et frit, ubevidst åndedræt. De sensoriske og muskulære integrationsprocesser skal beskrive klientens krop i sin helhed (Johnsen 1996). Johnsen (1996) er optaget af sammenhængen mellem hypoton muskulatur og respirationsniveauet i det pågældende muskelområde. Hun mærker ikke den hypotone muskelkonsistens som slap, men som mere livlig end en overspændt muskel. Hypoton muskulatur står i relation til graden af det frie, spontane åndedræt. Ifølge Johnsen (1996) er et sundt menneske ét, der respekterer sine egne signaler både dem, der kommer indefra, og dem, der udløses af omverdenen. Hvis man holder vejret, kan angsten overtage, og det kan være et faresignal. Et sundt menneske har derimod evnen til at ånde dybt og regelmæssigt, uden viljens kontrol. Åndedrættet er frit og naturligt, og det kan observeres, at hele kroppen bevæges under vejrtrækningen. Ud over de primære åndedrætsmuskler, bevæger ryggen sig også. Når åndedrættet er frit, kan det observeres som en bevægelse, der starter i en bølge fra mellemgulvet og forplanter sig til bækkenbunden og brystkassen. Dette kan palperes og registreres som en gradvis bevægelse i muskulaturen. Modsat det ubevidste åndedræt, er det bevidste åndedræt derimod et tegn på en forsvarsmekanisme i sig selv, og dermed en måde, hvor de indre og ydre signaler afvises (Johnsen 1996) Forholdet mellem frygt og åndedræt Johnsen (1996) mener, at frygt hos et menneske afspejler sig i dets respiration at det giver overskud og glæde hos klienten, når det frie åndedræt er til stede. Det frie åndedræt giver mulighed for udfoldelse af klientens ressourcer. I situationer, hvor ligevægten mellem krop og psyke trues, f.eks. i 13

14 frygt- eller angstprægede situationer, sker der en bevidstgørelse af respirationen. Frygt kan få musklerne til at spændes, og spændingerne lægger en begrænsning på respirationen (Johnsen 1996). Johnsen (1996) mener altså, at frygt har en påvirkning på vejrtrækningen, og selve bevidstgørelsen af respirationen kan opleves som pres på brystet, en klump i halsen - tilstande, der fortæller, at der ikke er et frit åndedræt tilstede. Hvis frygten ikke bearbejdes, dvs. udtryk, der ikke har fået afløb gennem ord og lyde, kan de kropslige konsekvenser mærkes via respirationen af forskellige grader i hypotone muskler, fordi der er sket en opgivelse. På samme tid opbygger kroppen en form for beskyttelse pga. hypertone muskulære spændinger (Johnsen 1996). Johnsen (1996) har observeret respirationen hos en person i en frygttilstand, som hurtig og gispende. Hendes erfaringer viser, at graden af den hypotone muskelkonsistens og tilhørende respirationsforhold repræsenterer det aktuelle billede af den følelsesmæssige status hos klienten. Hun mener, at det hænger sammen med, hvorvidt den kropslige spontanitet kan komme til udtryk i form af et frit åndedræt. Dette kropsbillede fortæller ifølge Johnsen (1996) noget om klientens individuelle ressourcer på det pågældende tidspunkt, og om hvor langt tilbage et givent traume eller en anden frygt-skabende oplevelse ligger. IRT-metoden tager udgangspunkt i menneskets iboende ressourcer for vækst. I dette grundsyn er der respekt for klientens følsomhed overfor ydre påvirkninger, der ikke stemmer overens med kroppens indre signaler om glæde og sorg, godt og ondt (Johnsen 1996). Her sætter Johnsen (1996) i behandlingen fokus på en integrationsproces på klientens egne præmisser, hvor den ydre påvirkning stemmer overens med hans/hendes latente ressourcer. Ved dette forstår vi, at når ressourcerne igen kommer til udtryk hos klienten, er der grobund for at skabe balance mellem krop og sind, hvilket ifølge Johnsen (1996) er nøgleordet for det sunde menneske. Ressourcerne dannes via den muskulær-respiratoriske udvikling, hvor det frie, ubevidste åndedræt er målet. Den før-funktionelle muskelkonsistens kan bringes frem til en mere funktionel konsistens ved hjælp af respiration. Dette påvirker det psykiske indhold, fordi psyken kan have en hæmmende effekt på respirationen i et aktuelt kropsområde (Johnsen 1996). Johnsen (1996) mener, at frygt kan sidde i en muskelkonsistens. Via integreret respiration kan der ske en frigørelse af ressourcer, fordi klienten via åndedrætsbølgen kan opleve kræfter til at lade det fortrængte komme til udtryk og arbejde med det gennem lyde eller ord. Dette vil med tiden føre til gennemlevelse af den oplevede smerte, i en krop, der nærmer sig en helhed en ligevægt mellem krop og sind (Johnsen 1996) Formålet med Johnsens behandlingsmetode Johnsen er fysio- og psykoterapeut, og arbejder ud fra fokuseringen på de positive ressourcer i det hele menneske. Johnsen (1996) mener, at klienten har behov for at reintegrere det frie åndedræt som en mulighed for at genvinde egen handlefrihed. Johnsen (1996) optegner muskulær-respiratoriske data i klientens journal under hver behandlingslektion, og mener dette vil hjælpe klienten i behandlingsprocessen. Det ressourceorienterede i behandlingsmetoden er altså, når en førfunktionel/hypoton muskel forandrer sig til en mere livlig og funktionel tonus (Johnsen, 1996). I Johnsens (1996) teori og behandling, på baggrund af IRT, sker der ingen optræning af åndedrættet. IRT er en behandlingsmåde til at vække latente kræfter til live på, ved at reintegrere respirationssvar, indtil åndedrættet igen har fundet plads i krop og sind. Når det er sket, har det fuldt integrerede åndedræt genvundet sit originale signalsystem, der er i harmoni med klientens egen-rytme og autonome selv (Johnsen, 1996). Johnsen (1996) tager udgangspunkt i sammenhængen mellem underspændt muskulatur og åndedrættet. En ufuldstændig åndedrætsrytme kan holde oprindelige kraftkilder nede i krop og sind (Johnsen 1996). Der sættes fokus på de spontane udtryksformer, Johnsen (1996) mener er autentiske. Når åndedrættet fungerer rytmisk og harmonisk i en sjæl- 14

15 kropssammenhæng, er klienten åben overfor en rigere og mere varieret dialog med verden. Ved at bruge de autentiske udtryksformer, er det ikke længere nødvendigt at spekulere over, hvorvidt tanker, ord og udtryk er gode eller dårlige. Integrationsproccesen giver klienten mulighed for at vende tilbage til, og genvinde de områder, hvor der er grobund for mere liv. Stimulérbare muskelaktiviteter integreres i åndedrættet, og på samme tid integreres det psykiske indhold i personligheden (Johnsen 1996). Johnsen (1996) arbejder med at stimulere de hypotone muskler via palpering. Disse muskelkonsistenser kaldes de forventningsfulde Psykomotorisk vinkel I integrationsprocessen har Johnsen (1996) erfaret, at klienten sætter følelser på ordene, f.eks. i form af lyd. Hun mener, dette kan være en metode til at forløse et psykisk indhold i musklerne eks. frygt. Disse følelsesreaktioner kan hænge sammen med oplevelse af noget gemt eller glemt. Dette kommer i integrationen til klientens bevidsthed, og dermed kan problematikken bearbejdes. Dette fører en muskulær ressource med sig, der gør, at den aktuelle muskelkonsistens bliver mere funktionel (Johnsen, 1996). Den psykomotoriske behandling kan også rumme anderledes tilgange, hvor klienten sætter ord på sine følelser (Andersson, 2000). Vi ser en forskel på metodernes indhold, men så længe der er mulighed for at arbejde med klientens frygt eller angstproblematik, ser vi ikke den ene behandlingsmetode som bedre end den anden. Det kan være svært at vide, om klientens reaktioner bliver at sætte følelser på ord, eller omvendt. Vi kan guide klienten til at lave en lyd, der repræsenterer følelsen, men vi finder også selve verbaliseringen væsentlig som et led i bevidstheds- og bearbejdningsprocessen (Andersson, 2000) Analyse af Dropsys og Johnsens teori Bille og Tanja I dette afsnit vurderes teorierne over for hinanden. Vurderingen sker på baggrund af de spørgsmål, vi stiller i problemformuleringen. Jf. første spørgsmål i problemformuleringen forholder Johnsen (1996) sig til åndedrættet ved at beskrive at det som værende frit, ubevidst og spontant i kroppen, uden viljens kontrol. Når respirationen er integreret i alle kroppens muskler, taler Johnsen (1996) om det frie åndedræt, og dette kan observeres. Modsat er det bevidste åndedræt et tegn på en forsvarsmekanisme, hvor indre og ydre signaler afvises. Dropsy (1996) forholder sig til åndedrættet ved at beskrive det som et fænomen, der kan styres bevidst og ubevidst. Bevidstheden går ud på, at personen mentalt skal forsøge at holde kontakten til sit åndedræt ved at iagttage det uden at ændre på det. Han mener, det handler om at finde sin egen balance, og efter et fald er det vigtigt at have redskaber til at kunne genfinde nærvær, balance og frihed med hjælp fra åndedrættet (Dropsy, 1996). Vi fortolker Dropsys balancebegreb som værende en balance mellem det psykiske og fysiske aspekt af mennesket. Via Dropsys åndedrætsøvelser kan kvinden få ro i sindet, og på denne måde følger krop-psyke hinanden. Dette adskiller sig fra Johnsens holdning, der mener, at det frigjorte åndedræt finder sted ubevidst og spontant, uden viljens kontrol (Johnsen 1996). Johnsen (1996) går ikke ind for direkte optræning af åndedrættet, men benytter observation og palpering til at registrere graden af respiration i klientens muskler, og vejen til det frigørende åndedræt hos klienten. Her adskiller Dropsy (1996) sig, fordi han arbejder bevidst med åndedrættet via øvelser. De to teoretikere er enige i sammenhængen mellem muskeltonus, åndedrættet og personens grad af balance. Åndedrættet afspejler personens grad af balance, og både Johnsen (1996) og Dropsy (1996) mener, det frie og regelmæssige åndedræt naturligt kan registreres i den aktuelle muskeltonus, som værende funktionelt eller hensigtsmæssig for personens personlige balance. 15

16 Teoretikerne er enige om, at en persons vejrtrækning har en påvirkning på hele personen både fysisk og psykisk. De beskriver begge, at åndedrættet ændres, når der er frygt til stede. Johnsen (1996) mener, integrationen af respirationen i hele kroppen forringes, når der er frygt til stede. Når respirationen ikke finder sted dybt i kroppens muskler, er der ikke grundlag for det frie, spontane åndedræt. Når åndedrættet frigøres via den integrerede respiration, har en person mulighed for at genvinde handlefriheden (Johnsen, 1996). Der er forskel, når Dropsy (1996) mener, at kontrol over eget åndedræt kan føre til følelsen af frihed og balance. Modsat mener Johnsen (1996), at det frie åndedræt skal finde sted uden for viljens kontrol uden at lave bevidste øvelser. Johnsen (1996) beskriver forholdet mellem frygt og åndedræt det gør Dropsy (1996) ikke deltaljeret, men han nævner, at måden vi trækker vejret på, påvirker psyken. Vi tolker, at hvis kvinden har en frygt, påvirkes hendes vejrtrækning i en negativ retning. Ift. problemformuleringen kan vi konkludere, at psykomotoriske teoretikere forholder sig forskelligt til arbejdet med åndedrættet og åndedrætsteori. Dropsy arbejder med konkrete åndedrætsøvelser, hvor Johnsen observerer frihedsgraden af åndedrættet under en behandling. Begge kilder mener, at arbejdet med åndedrættet kan have en ressourcefremmende effekt, i og med at personens balance kan genoprettes ved hjælp af det frie åndedræt Fødsel og smerte Pia Hern Tanja Hern (2004) belyser kvindens oplevelse af fødselssmerten, jf. problemformuleringen. Teorien beskriver, hvad der sker kropsligt med kvinden, når hun har veer, smerter, og hvorfor det gør ondt (Hern, 2004). Ifølge Hern er vi ikke vant til at opleve smerte - smerten er ukendt, og ofte frygter vi det ukendte. Fødselssmerten adskiller sig fra andre former for smerte, da der oftest kommer noget fantastisk ud af det nemlig et barn. Det betyder dog ikke, at kvinden behøver gennemleve fødselssmerten uden smertelindring (Hern, 2004) Hvad er smerte Smerte er en sensorisk oplevelse. Smertereceptorer opfanger smertesignaler, og de er følsomme overfor forskellige stimuli, f.eks. pres, vibrationer, samt kulde og varme. Når kvinden får veer, vil impulserne sendes fra nerverne i det berørte område og til medulla spinalis. Når vi får en smerteimpuls, sendes denne smerteimpuls via nerveceller gennem nervesystemet op til hjernen. Det er denne hurtige refleks, der ofte forhindrer yderligere skader. Hjernen er opdelt i tre niveauer: (1) det sympatiske nervesystem, (2) det limbiske system, (3) hjernebarken. De har alle indflydelse på, hvordan selve smerteimpulsen bliver bearbejdet. Det er hjernebarken, der adskiller os fra andre pattedyr. Den står for de bevidste tanker og medvirker til, at vi tænker under fødslen, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt, da negative tanker kan udløse frygt. Frygt udløser videre adrenalin, som kan stoppe veerne (Hern, 2004). Smerteimpulserne kan både ledes af små og langsomme, men også af store, hurtige nerveceller. De hurtige sikrer en hurtig reaktion på smerten, mens de langsomme nerveceller giver den langvarige smerte, der kan føles efter at have stukket sig på en nål. Der er flere mekanismer, der kan hæmme smerteimpulsens vandring fra medulla spinalis op til hjernen. I hjernen findes en mekanisme kaldet portkontrolmekanismen. Smerteimpulser kan kun komme igennem, hvis porten er åben. Når porten er lukket, hæmmes impulsen. Når der kommer impulser fra flere forskellige områder, eller hvis der kommer for mange impulser på samme tid, lukkes porten. Porten kan også lukkes, hvis kvinden udskiller endorfiner. Det betyder, at hvis kvinden laver åndedrætsøvelser, vil de stimuli, som øvelsen sætter i gang, sende impulser af sted, parallelt med smerteimpulser, som veerne sender afsted. De impulser, åndedrætsøvelserne aktiverer, sendes hurtigere af sted end smerteimpulserne, hvorfor de kommer til porten først, og porten lukkes. 16

17 På den måde hæmmes smerteimpulserne, og derfor har åndedrættet en smertelindrende effekt (Hern, 2004) Oplevele af fødselssmerte Det er sammentrækninger i livmoderen, der er med til at udløse fødselssmerten, men det er også disse sammentrækninger, veerne, der hjælper barnet ud af fødselskanalen. Det er ikke selve livmoderen, der forårsager smerterne, men de ligamenter, der holder livmoderen på plads inde i bughulen. Ligamenterne er følsomme over for vrid og stræk, og når sammentrækningerne i livmoderen når et højt tryk, gør det ondt. Jo kraftigere veer, jo større tryk opstår der. Jo, større et pres, der er på livmodermunden, des mere åbner den sig. Jo hurtigere, kvinden åbner sig, jo mindre smertefuldt er det. Det er hormonet oxytocin, der får livmoderen til at trække sig sammen. Hormonet gør livmoderhalsen og livmodermunden blød og parat til selve fødslen. Kroppen sørger selv for, at barnet kommer igennem fødselskanalen, og det er først i presseperioden, kvinden selv kan tage affære ved at give sig hen til pressetrangen (Hern, 2004) Hvor ondt gør det at føde sit barn? Smerten er svær at forklare, da den er individuel fra kvinde til kvinde, men den fysiologiske del af smerten kan forklares. Tidlige veer kan føles som menstruationssmerter, og nogle kvinder oplever pinefulde små veer allerede i staten af udvidelsesfasen. Under denne fase er smerten lokaliseret foran kønsbenet og bagpå, lige over lænden. Smerten bliver kraftigere, jo længere ind i fødslen hun kommer, og jo mere hun åbner sig. Smerten kan flytte sig fra bagpå til foran på kroppen, og den kan skifte frem og tilbage, fordi barnet på sin rejse igennem fødselskanalen trykker på forskellige knogler og ligamenter. Smerten er mest pinefuld, når livmodermunden har åbnet sig fra 7-10 cm. I perioden kan kvinden også mærke pres på endetarmen, og det kan gøre meget ondt og føles ubehageligt. Når barnets hoved står i skedeåbningen, kan det svie omkring indgangen til skeden. Smerten intensiveres, jo mere hovedet kommer ud. Den fødende mærker smerten, da mellemkødet og slimhinderne i skeden udvides. Når hovedet er født, er den værste smerte overstået, da det er den største og bredeste del af barnet (Hern, 2004) Hvad gør smerten godt for? Smerten får kvinden til at reagere og søge et sikkert sted hen. Hvis hun ikke kunne mærke, at barnet kom, kunne hun føde, mens hun f.eks. kørte bil. Det ville også have den psykologiske effekt, at kvinden ikke ville have samme parathedsfølelse og måske have svært ved at modtage babyen. Smerten får kvinden til at bevæge sig, hvilket medfører, at babyen kommer længere ned i bækkenet. Under fødslen gennemgår kvinden mange intense følelser af f.eks. kærlighed, glæde, ensomhed, frygt, og afmagt. Fødslen giver kvinden mulighed for at lære disse måske nye følelser bedre at kende. Smertestillende præparater, f.eks. epiduralblokade medfører, at kvinden udskiller færre af de endorfiner, som kan fremme tilknytningen til barnet. Hvis hun vælger at få foretaget kejsersnit, så udskilles der meget få endorfiner. Ved hjælp af åndedrættet og færre smertestillende præparater, udskilles der et stort antal endorfiner under fødslen, hvilket kommer kvinden til gode (Hern, 2004). Hvis kvinden har en frygt, udskilles hormonet adrenalin, hvilket kan medføre, at fødslen går i stå. Adrenalin hæmmer hormonet oxytocin, som laver veer. I urtiden blev denne mekanisme brugt til at forbygge, at barnet og den fødende kvinde blev spist af vilde dyr. På dette tidspunkt var det hensigtsmæssigt, at kvinden blev bange, hvis et vildt dyr nærmede sig. Fødslen gik i stå, da hormonet adrenalin blev udløst ved en angstreaktion. Kvinden kunne løbe væk og føde sit barn et andet og sikkert sted. Dette er ikke hensigtsmæssigt i nutiden, da de fleste kvinder føder på fødestuer i trygge omgivelser. Derfor er det vigtigt, at kvinden ikke lader sin frygt løbe løbsk. Endelig kan smerte motivere andre til at røre ved kvinden. Smerten kalder på berøring, og berøring har en smertelindrende effekt (Hern, 2004). 17