Udbredelse af Hjemløsestrategien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbredelse af Hjemløsestrategien"

Transkript

1 Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune

2 Hjemløsestrategien i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien. Projektet; En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats. 2

3 Randers Kommunes Hjemløsestrategi Borgerrettet indsats: At nedbringe antallet af hjemløse borgere At forebygge at borgere ender i hjemløshed Systemrettet indsats: At forankre og implementere Housing First principperne og bostøtte metoderne Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Mangement (ICM) 3

4 Randers Kommunes Hjemløsestrategi Støtteprojekter til hjemløsestrategien 24 startboliger indvies 28. november 2014 Projekt vejen til uddannelse og beskæftigelse Samlet boligsocial plan for Randers Kommune Boligsocial helhedsplan for Randers Nordby Samlet ungeenhed fra 2015 Boligbyggeplan 4

5 Erfaringer fra den første Hjemløsestrategi Randers Kommune har haft gode resultater med den første Hjemløsestrategi, men refleksion over resultaterne er vigtigt for det videre arbejde. Indsatsen har været blandet. Med ren Housing First på psykiatriområdet. Udsatte området har været en blanding af forsorgshjem, boliger til unge og kategoriboliger. Overordnet har strategien virket og Housing First og bostøtte metoderne virker som arbejdsmetode til at hjælpe hjemløse. Erfaringen er at borgerne kan hjælpes ud af hjemløshed og de i 90 % af tilfældene bagefter kan opretholde en bolig. 5

6 Elementer der har fremmet en god udvikling Socialområdet arbejder med fokus på borgeren i centrum og med udgangspunkt i recovery-tilgangen Grundig udredning af borgerne udredning og plan Helhedsorientering og sammenhæng i indsatsen Samarbejde på tværs internt og eksternt Der er rigtig mange afgørelser, der siger man ikke behøver at gøre noget. Men det udelukker ikke at man kan gør noget 6

7 Elementer der har udfordret En af forudsætningerne for at kunne arbejde med Housing First som princip for at hjælpe hjemløse er, at der er boliger til rådighed. Vi har manglet billige boliger? En anden udfordring er, for borgerne, er at spare op til indskudslån, mens de er hjemløse og problemer med beboerindskudslån til borgere der allerede har gæld til boligforening. Hjemløse kontra boligløse statistikproblemer i hjemløsestrategien Fra myte til viden - viden om hvor nytilgangen af hjemløse kommer fra 7

8 Fra myte til viden erfaringer fra ungeprojektet 80 borgere har været igennem projektet Men, 50 % har aldrig været hjemløse, men har fået bostøtte i eget hjem 30 % er fra andre kommuner. Randersborgere, der har fået støtte efter projektideen i perioden er 28 personer 8

9 Fra myte til viden erfaringer fra ungeprojektet Hvor mange unge har i gens. taget ophold de forskellige steder 9

10 Fra myte til viden erfaringer fra ungeprojektet og i hvor lang tid 10

11 Fra myte til viden erfaringer fra ungeprojektet Hvem var de så: Af brugerne har kun 7 % været anbragt 1/3 af brugerne har oplevet, at være en del af en familiesag 6 % har selv en familiesag 65 % er uden særlige registrerede karakteristika Der er lavet omfattende udredning af de unge, fremtidig plan er sparsom 11

12 Boliger Vi etablerer en bolig social enhed, der skal være med til at sikre et konstruktivt samarbejde med boligforeningen. Boligplan med beskrivelse af behov for boliger til målgruppen Vi har Akut boliger til unge der sikrer, at de ikke opholder sig på forsorgshjemmet. Vi har skæve boliger til den lille gruppe af meget belastet borgere der også fremover vil have brug for, at bo i kategori-boliger. Vi er åbne for nye bolig behov til målgruppen. 12

13 Implementering Fastholde fokus på implementeringen af Housing First, og udbrede forståelsen af tilgangen både internt i Randers Kommune og eksternt til vores samarbejdsparter. Vi implementerer CTI og ICM som metoder til arbejdet med målgruppen hjemløse borgere med psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale vanskeligheder. I unge projektet skal vi arbejde med samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse. Snitflader og samarbejdsrelationer skal kortlægges og der skal laves samarbejdsaftaler eller de eksisterende skal revideres, med tydelig beskrivelser af hvem gør hvad, hvornår. 13

14 Plan for implementering Ledelsesmæssig opbakning til Hjemløsestrategi Involvering af borgere, medarbejdere og interessenter Tydelige krav i implementeringen af metoderne Løbende monitorering og opfølgning Kompetenceudvikling af medarbejdere Erfaringsopsamling og fokus på hvad det er der virker Projekterfaring fra sidste Hjemløsestrategi En indgang Hjemløsesekretariatet. 14

15 Monitorering Egen screening af borgere til målgruppen for vores Hjemløsestrategi mulighed for, at bruge data fra løbende monitorering til at følge implementeringen på: - borgerniveau; viden om hvem og hvor målgruppen er i Randers Kommune - organisationsniveau; viden om hvilke strukturelle udfordringer samarbejdet giver og hvilke organisatoriske tilpasninger der er behov for - medarbejderniveau; viden om hvordan medarbejderne anvender metoderne og mulighed for løbende sparring. Gør vi det, vi vil gøre. 15

16 Viden på tværs af kommuner og projekter Udvekslingen af erfaringer kommunerne imellem havde lige så stor værdi, som den enkelte kommunes erfaring i den hidtidige strategi 16