Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2HF Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe, Historie B, Samfundfag C, Religion C Kristian Zacho (historie), Emil van Es (samfundsfag og religion) 2ESTM113 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Familien Velfærdssamfundet Kulturmøder Kina

2 Titel 1 Indhold Familien Bryld, Carl Johan (2010): Verden før 1914 Systime s (kap. 3), s (kap. 5), s (kap. 8) Bryld, Carl Johan (2010): Verden efter 1914 Systime s (kap. 6) Reimick, Sofie m.fl. (2011): Kultur og samfund. En grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen. Systime: s Reimick, Sofie m.fl. (2011): Kultur og samfund. En materialesamling til kultur- og samfundsfagsgruppen på hf. Systime: s , Reimick, Sofie m.fl. (2011): Kultur og samfund. En materialesamling til kultur- og samfundsfagsgruppen på hf. Systime: Familien et produkt af samfundet Fraværet af forældre kaster unge ud i druk Andelen af børn i daginstitutioner Engang var alting bedre Husstandsstruktur i 1787 Ole Worms familieportræt Husstandens størrelse Shorter: Kernefamiliens historie Nietzche: Mordet på Gud Familien i det senmoderne samfund Den typiske danske familie 2010 Fagre nye kernefamilie Autoriteten banker igen på døren Samfundsfag: Kultur og samfund, grundbog. Sofie Reimick, Lene Madsen, Christina Blach Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s , Luk samfundet op! Peter Brøndum og Thor Banke Hansen, 2010, Forlaget Columbus s. 14, 39-43, 57-71, Udvikling i antal personer i husstanden fra dst.dk Supplerende: Film: Fri os fra kernefamilien, DR2 dokumenter, sendt 1. november 2014.

3 Statistik fra dst.dk om familietyper Religion: Kultur og samfund, Grundbog. Sofie Reimick, Lene Madsen, Christina Blach Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime: s , Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s , 33-37, 46-53, 76-79, 267 Kultur og religion en grundbog, Esben Andreasen og Allan Poulsen, Systime, 3. udgave, 2010: s , , , , , Kronik: Den guddommelige tragedie, Adam Holm, Politiken, d. 12/5/13. Skabelsen: (1. Mos. 1, Mos 2, 1-2) Skabelsen- Adam og Eva: (1. Mos. 2, 3-25) Syndefaldet (1. Mos. 3, 1-24) Nadveren (Mark. 14, 12-25) Supplerende: Film: Fem skarpe om kristendommen, dr.dk Omfang Særlige fokuspunkter Ca. 90 lektioner - Middelalder - Renæssance og Reformation - Revolutionernes epoke - Dansk historie og identitet - Før-industrielle samfund - Den Kolde Krig - Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund Samfundsfag: - Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund - Socialisering - Identitetsdannelse - Familietyper - Den senmoderne familie - Aflæsning af statistik og analyse heraf - Giddens centrale begreber: aftraditionalisering, adskillelse af tid og rum, refleksivitet, tillid, ekspertsystemer, udlejring af sociale relationer Religion: - Myte - Ritual (specielt overgangsritualer)

4 - Skabelse (kosmogoni) - Kristendommens grundfortælling - Jesus - Luther og reformationen - Klassisk kristendomskritik (Marx, Nietzsche, Feuerbach, Freud) - Moderne religionskritik (Adam Holm) - Sekularisering Væsentligste arbejdsformer Der er blevet gjort brug af: - Klasseundervisning til introduktion af fagene, inden for de særlige fokuspunkter. - Gruppearbejde til diskussion og forståelse af tekst- og billede-eksempler i forhold til de særlige fokuspunkter. - Kildeanalysemodel og brug af korte teksteksempler. - Artikelanalyse og arbejde med statistisk materiale. - Selvstændigt + gruppearbejde: At stille spørgsmål til teksten - Mundtlig fremlæggelse og præsentation. - Synopsistræning og herunder opstilling af problemformuleringer. - Inddragelse af IT Titel 2 Indhold Velfærdssamfundet Bryld, Carl Johan (2010): Verden før 1914 Systime s (kap. 9) Bryld, Carl Johan (2010): Verden efter 1914 Systime s Reimick, Sofie m.fl. (2011): Kultur og samfund. En grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen. Systime: s Reimick, Sofie m.fl. (2011): Kultur og samfund. En materialesamling til kultur- og samfundsfagsgruppen på hf. Systime: Forskellige holdninger til SU Gennemsnitligt månedsbudget for studerende Velfærd fra vugge til grav en verden af muligheder (dokumentar fra DR2) Velfærdsstatens fundament blev støbt Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Lov af 9. april 1891 om Alderdomsunderstøttelse til værdigt trængende udenfor Fattigvæsenet K.K. Steinckes tale om socialreformen af 1933 Kanslergadeforliget 1933 Velfærd fra vugge til grav en god begyndelse

5 Bjerregaard: Sådan skabtes den skandinaviske model Valgplakater fra Socialdemokratiet Velfærd fra vugge til grav det gode liv K. K. Stenckes socialreform: Friedman, Milton: What is wrong with welfare. https://www.youtube.com/watch?v=m_q_y0u1qci Samfundsfag: Luk samfundet op! Peter Brøndum og Thor Banke Hansen, 2010, Forlaget Columbus s , , Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s Samfundsfag C, Henrik Kureer og Claus L. Frederiksen, 3. udgave, 2013, Systime, s Supplerende: Uddrag af kronik Fædreland og frihed, af Rasmus Jarlov, Berlingske d Uddrag af debatindlæg: at man skal være økonomisk ansvarlig er en banalitet, af Johanne Schmidt Nielsen, Information d Artikel: Velkommen til Anders Samuelsens Liberalland, af Carl Emil Arnfred, Berlingske, Artikel: I Touby deler folk ud af deres ressourcer, af Anette Bonde, Berlingske, Artikel: Brian Mikkelsen om 2050: skat på 25 pct. og slut med SU, af Elisabeth Arnsdorf Haslund, Berlingske Uddrag af artikel: Vælgerprofiler: Se hvem der stemmer på hvem, Politiken d. 26/8/2011 Artikel: Velfærdsstaten styrker Danmark i globaliseringen, af Aske Munck, Ugebrevet A4, 22/5/2011 Debatindlæg: Vi er i gang med at ødelægge demokratiet, af Lars Seier Christensen, Politiken d Artikel: Debat: Velfærdsstaten under hårdt pres, af Kasper Ly Netterstrøm, Politiken, d

6 Klip (det politiske landskab): https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eqzqt-h3ztq Klip (Flexicurity): https://www.youtube.com/watch?v=vntay7ywmye Film: Danskernes akademi status på velfærdsstaten, Religion: Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s , Kultur og religion en grundbog, Esben Andreasen og Allan Poulsen, Systime, 3. udgave, 2010: s , , Debatindlæg: Åbent brev til Birthe Rønn Hornbech, Svend Auken, 22. maj Uddrag af tekst: Velfærdsstaten er ikke en gave fra himlen, af Hans L. Zetterberg i Religion og samfund fra reformation til nutid, Johnny Thiedecke, 2012, Pantheon, s , tekst 59. Artikel: Er kapitalismen et produkt af velfærdsstaten?, af Jannie Iwankow, Kristeligt Dagblad, Debatindlæg: Velfærdsstaten er en kristen opfindelse, af Erik Bjerager, Kristeligt Dagblad, Hjemmeside: Folkekirken og grundloven Den amerikanske forfatning, 1 st Amendment. Artikel: Gud er med i valgkampen, af Erik Bjergager, Kristeligt Dagblad, Artikel: Gud truer USA s fremtid, af David Budtz Pedersen, Information, Artikel: Den amerikanske kristendom er blevet civil, af Cecilie Rasmussen, religion.dk, Artikel: Danmarks Gud er for alle, af Anna Mogensen, religion.dk, Film: Fem skarpe om Luther, dr.dk Den barmhjertige samartitaner: (Luk ) Det dobbelte kærlighedsbud: (Matt ) De 10 bud: (2. Mos ) Bjergprædiken: (Matt. 5, 13-48) Den gyldne regel (Matt )

7 Omfang Særlige fokuspunkter Ca. 90 lektioner - Ideologiernes kamp i det 20. Århundrede - Det gode samfund - Industrialiseringen og dens konsekvenser - Politiske ideologier og deres historie - Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv Samfundsfag: - De klassiske politiske ideologier - Ideologiske afgreninger (særligt socialliberalisme og socialdemokratisme) - Det politiske landskab (fordelingspolitik og værdipolitik) - Politiske partier i Danmark - Velfærdsstatsmodeller (universel, residual og korporativ) - Velfærdstrekanten - Det danske politiske system - Magtens tredeling - Det økonomiske kredsløb - Udbud og efterspørgsel og markedsmekanismen - Forsørgerbyrden - Individualisering - Forventningspres - Globalisering - Empowerment - Udvidelsesstrategien - Nedskæringsstrategien - Danmarks afhængighed af udlandet - Finanspolitik (ekspansiv og kontraktiv) - Strukturpolitik - Planøkonomi/markedsøkonomi/blandingsøkonomi - Økonomiske mål og målkonflikter - Religion: - Max Weber og den protestantiske etik - Etik i kristendommen - Reformationen og Luther - Protestantisme vs. Katolicisme - Luthers toregimentelære - Sammenhængen mellem velfærdsstat og kristendom/kirke - Lignelser - Civilreligion - Senmoderne religiøsitet - Synkretisme - Kirke-stat forhold - Religion/civilreligion i USA

8 Væsentligste arbejdsformer Der er blevet gjort brug af: - Klasseundervisning til introduktion af fagene, inden for de særlige fokuspunkter. - Gruppearbejde til diskussion og forståelse af tekst- og billede-eksempler i forhold til de særlige fokuspunkter. - Kildeanalysemodel og brug af korte teksteksempler. - Artikelanalyse og arbejde med statistisk materiale. - Selvstændigt + gruppearbejde: At stille spørgsmål til teksten - Mundtlig fremlæggelse og præsentation. - Synopsistræning og herunder opstilling af problemformuleringer. - Inddragelse af IT

9 Titel 3 Indhold Kulturmøder Bryld, Carl Johan (2010): Verden før 1914 Systime s (kap. 4) Bryld, Carl Johan (2010): Verden efter 1914 Systime s (kap 11) Reimick, Sofie m.fl. (2011): Kultur og samfund. En grundbog til kultur og samfundsfagsgruppen. Systime: s , , Reimick, Sofie m.fl. (2011): Kultur og samfund. En materialesamling til kultur- og samfundsfagsgruppen på hf. Systime: Overblik over dansk indvandringspolitik Er Islam og demokrati uforenelige størrelser? Islam og demokrati Selvforskyldt radikalisering Hvad er det at være dansk Ferguson, Niall: Empire: How Britain made the modern world. Channel 4 dokumentar Is islam a religion of peace? Intelligence Squared debat. https://www.youtube.com/watch?v=rh34xsq7d_a Støvring, Kasper: Fjenden Big questions: Ytringsfrihedsdebat efter attentatet på Charlie Hebdo. https://www.youtube.com/watch?v=aalo6dyx3gg Mozaffari, Mehdi: Islamisme- En orientalsk totalitarisme. https://www.youtube.com/results?search_query=mehdi+mozzafari Samfundsfag: Kultur og samfund, grundbog. Sofie Reimick, Lene Madsen, Christina Blach Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s , Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s Luk samfundet op! Peter Brøndum og Thor Banke Hansen, 2010, Forlaget Columbus s , , Ærkedansker Perkerdansker, af Morten Hansen Thorndahl, 2013, Forlaget Columbus, s Ungdomssociologi, Mogens Nygaard Christoffersen, Yvonne Mørck, Kjeld Mazanti Sørensen, Columbus, 2. udgave, 2006, s

10 Artikel: Venstreprofil vil have kanon over danske værdier, Elisabeth Arnsdorf Haslund, Berlingske, Debatindlæg: Tørklæde eller ej?, Asger Aamund, Berlingske, Artikel: Se den rystende statistik så dårligt går det indvandringen, BT, Blog: Filmen om Muhammed i civilisationernes sammenstød, Marie Krarup, Berlingske.dk, 24. september 2012 Uddrag af blog: Civilisationernes sammenstød, Marie Krarup, Berlingske.dk, Artikel: Huntington stillede de rigtige spørgsmål, af Lea Wind-Friis, Politiken, Artikel: Der er kun én civilisation, af Francis Fukuyama, Weekendavisen, Artikel: Historien er slut, af Rune Lykkebjerg, Politiken, Religion Kultur og samfund, Grundbog. Sofie Reimick, Lene Madsen, Christina Blach Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime: s , Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s , Kultur og religion en grundbog, Esben Andreasen og Allan Poulsen, Systime, 3. udgave, 2010: s , , Film: 5 skarpe om Islam, dr.dk Al-Alaq: (Sura 96) i oversættelse Ellen Wulff Al-Nahl (Sura 16. v. 74) i oversættelse Ellen Wulff Al-Anaam (Sura 6. v. 61) i oversættelse Ellen Wulff Omfang Særlige fokuspunkter Ca. 90 lektioner - Islams historie - Islamisme - Kulturrelativisme vs. kulturkonservatisme - Fukuyama vs. Huntington - Ytringsfrihed og religionsfrihed i historisk kontekst - Demokratiets historie - Globalisering og kulturmøde

11 - Religiøse og politiske brud i dansk og europæisk perspektiv - Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv - Hovedlinjerne i Europæisk historie fra antikken til i dag Samfundsfag: - Huntington og Clash of Civilisations - Fukuyama og the End of World History - Demokrati og menneskerettigheder - Autokrati - Teorkrati - Konkurrencedemokrati og deltagelsesdemokrati - Eastons model - Forholdstalsvalg - Parlamentarisme (positive og negativ) - Absolutte og relative værdier - Universalisme og partikularisme - Terror - Integrationsformer - Diskurs - Nodalpunkt - Ækvivalenskæde - Antagonisme - Integrationspolitik Religion: - Grundfortælling Islam - Islams fem søjler - Ritualer - Myter - Priviligeret talesituation - Kosmologi - Muhammmed - Muhammed og tegninger - Koranen - Sunni/shia - Euroislam - Islamisme - Fundamentalisme Væsentligste arbejdsformer Der er blevet gjort brug af: - Klasseundervisning til introduktion af fagene, inden for de særlige fokuspunkter. - Gruppearbejde til diskussion og forståelse af tekst- og billede-eksempler i forhold til de særlige fokuspunkter. - Kildeanalysemodel og brug af korte teksteksempler. - Artikelanalyse og arbejde med statistisk materiale. - Selvstændigt + gruppearbejde: At stille spørgsmål til teksten

12 - Mundtlig fremlæggelse og præsentation. - Synopsistræning og herunder opstilling af problemformuleringer. - Inddragelse af IT Titel 4 Indhold Kina Bryld, Carl Johan (2010): Verden efter 1914 Systime s (kap. 1), s , s Reimick, Sofie m.fl. (2011): Kultur og samfund. En grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen. Systime: s Reimick, Sofie m.fl. (2011): Kultur og samfund. En materialesamling til kultur- og samfundsfagsgruppen på hf. Systime: Mao og maoismen s Folkerepublikken Kinas grundlægelse Officiel erklæring om kulturrevolutionens korrekte kurs Mao: Fredelig sameksistens mellem kommunister og troende Maokulten, s Menneskerettigheder i Kina Kinesisk massakre på tibetanere Kinas beskyttelse af Tibet Horisont: Kina og verden. DR1 Velkommen til Kinas århundrede Minxin Pei: Kina er ikke en supermagt Ferguson, Niall (2012): China: Triumph and Turmoil. Channel 4 dokumentar Ferguson, Niall: The six killer applications. TED talk. https://www.youtube.com/watch?v=xpnfeymgus8 Christian, David: Trade, fuel and globalization. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vttlgx27fgi Horisont: Røde Kina fylder 60. DR1 Revolution er ikke et teselskab: Engelsk dokumentarserie, DR2 Samfundsfag:

13 Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s Kina en grundbog i politik og økonomi, Peter Nedergaard, Systime, 2011, s. 7-17, , , , , 135, 142, 145 Artikel: Kina: Vækst på syv procent bliver svært at ny i år, Ritzaus Bureau, Artikel: Guldfuglen flyver omkring, mens partiet er rykket ind i fugleburet, Martin Gøttske, Information, Film: China Blue, Micha Peled, Teddy Bear Films, 2005 Film: Why Democracy? - Stem på mig!, Weijun Chen, 2007 Film: Hvem bestemmer i Kina?, Stig Thøgersen, Aarhus Universitet Klip: Ritt Bjerregaard: Glem alt om menneskerettigheder i Kina Religion: Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s. 214, , 236, 240 Kultur og samfund, Grundbog. Sofie Reimick, Lene Madsen, Christina Blach Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime: s. 190 Kultur og religion en grundbog, Esben Andreasen og Allan Poulsen, Systime, 3. udgave, 2010: s , Livshjulet (samsara) Benarestalen Buddhalegenden Omfang Særlige fokuspunkter Ca. 90 lektioner - Kinas politiske udvikling før under og efter Mao - Kinas økonomiske udvikling - Kina og demokrati - Styreformer og ideologier - Tibet - Menneskerettigheder i Kina - Kinas fremtid - Årsagerne til-, og konsekvenserne af Kinas økonomiske succes - Den store divergens

14 Samfundsfag: - Kinas økonomiske udvikling - Kina og demokrati - Styreformer - Værdier i Kina contra vesten - Repetition af begreber fra tidligere forløb - Demografi - Menneskerettigheder - Økonomiske systemer (planøkonomi, markedsøkonomi og blandingsøkonomi) Religion: - Religionens funktion i samfundet (politik, socialt og kulturelt) - Anomi - Religionsdefinitioner (funktionelle og substantielle) - Ninian Smarts religionsdimensioner - Ritual - Religiøse blandingsformer - Helligsteder - Civilreligion - Kongfuzianisme - Buddhisme - Maoisme - Synkretisme Væsentligste arbejdsformer Der er blevet gjort brug af: - Klasseundervisning til introduktion af fagene, inden for de særlige fokuspunkter. - Gruppearbejde til diskussion og forståelse af tekst- og billede-eksempler i forhold til de særlige fokuspunkter. - Kildeanalysemodel og brug af korte teksteksempler. - Artikelanalyse og arbejde med statistisk materiale. - Selvstændigt + gruppearbejde: At stille spørgsmål til teksten - Mundtlig fremlæggelse og præsentation. - Inddragelse af IT - mindmapping