Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2HF Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe, Historie B, Samfundfag C, Religion C Kristian Zacho (historie), Emil van Es (samfundsfag og religion) 2ESTM113 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Familien Velfærdssamfundet Kulturmøder Kina

2 Titel 1 Indhold Familien Bryld, Carl Johan (2010): Verden før 1914 Systime s (kap. 3), s (kap. 5), s (kap. 8) Bryld, Carl Johan (2010): Verden efter 1914 Systime s (kap. 6) Reimick, Sofie m.fl. (2011): Kultur og samfund. En grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen. Systime: s Reimick, Sofie m.fl. (2011): Kultur og samfund. En materialesamling til kultur- og samfundsfagsgruppen på hf. Systime: s , Reimick, Sofie m.fl. (2011): Kultur og samfund. En materialesamling til kultur- og samfundsfagsgruppen på hf. Systime: Familien et produkt af samfundet Fraværet af forældre kaster unge ud i druk Andelen af børn i daginstitutioner Engang var alting bedre Husstandsstruktur i 1787 Ole Worms familieportræt Husstandens størrelse Shorter: Kernefamiliens historie Nietzche: Mordet på Gud Familien i det senmoderne samfund Den typiske danske familie 2010 Fagre nye kernefamilie Autoriteten banker igen på døren Samfundsfag: Kultur og samfund, grundbog. Sofie Reimick, Lene Madsen, Christina Blach Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s , Luk samfundet op! Peter Brøndum og Thor Banke Hansen, 2010, Forlaget Columbus s. 14, 39-43, 57-71, Udvikling i antal personer i husstanden fra dst.dk Supplerende: Film: Fri os fra kernefamilien, DR2 dokumenter, sendt 1. november 2014.

3 Statistik fra dst.dk om familietyper Religion: Kultur og samfund, Grundbog. Sofie Reimick, Lene Madsen, Christina Blach Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime: s , Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s , 33-37, 46-53, 76-79, 267 Kultur og religion en grundbog, Esben Andreasen og Allan Poulsen, Systime, 3. udgave, 2010: s , , , , , Kronik: Den guddommelige tragedie, Adam Holm, Politiken, d. 12/5/13. Skabelsen: (1. Mos. 1, Mos 2, 1-2) Skabelsen- Adam og Eva: (1. Mos. 2, 3-25) Syndefaldet (1. Mos. 3, 1-24) Nadveren (Mark. 14, 12-25) Supplerende: Film: Fem skarpe om kristendommen, dr.dk Omfang Særlige fokuspunkter Ca. 90 lektioner - Middelalder - Renæssance og Reformation - Revolutionernes epoke - Dansk historie og identitet - Før-industrielle samfund - Den Kolde Krig - Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund Samfundsfag: - Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund - Socialisering - Identitetsdannelse - Familietyper - Den senmoderne familie - Aflæsning af statistik og analyse heraf - Giddens centrale begreber: aftraditionalisering, adskillelse af tid og rum, refleksivitet, tillid, ekspertsystemer, udlejring af sociale relationer Religion: - Myte - Ritual (specielt overgangsritualer)

4 - Skabelse (kosmogoni) - Kristendommens grundfortælling - Jesus - Luther og reformationen - Klassisk kristendomskritik (Marx, Nietzsche, Feuerbach, Freud) - Moderne religionskritik (Adam Holm) - Sekularisering Væsentligste arbejdsformer Der er blevet gjort brug af: - Klasseundervisning til introduktion af fagene, inden for de særlige fokuspunkter. - Gruppearbejde til diskussion og forståelse af tekst- og billede-eksempler i forhold til de særlige fokuspunkter. - Kildeanalysemodel og brug af korte teksteksempler. - Artikelanalyse og arbejde med statistisk materiale. - Selvstændigt + gruppearbejde: At stille spørgsmål til teksten - Mundtlig fremlæggelse og præsentation. - Synopsistræning og herunder opstilling af problemformuleringer. - Inddragelse af IT Titel 2 Indhold Velfærdssamfundet Bryld, Carl Johan (2010): Verden før 1914 Systime s (kap. 9) Bryld, Carl Johan (2010): Verden efter 1914 Systime s Reimick, Sofie m.fl. (2011): Kultur og samfund. En grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen. Systime: s Reimick, Sofie m.fl. (2011): Kultur og samfund. En materialesamling til kultur- og samfundsfagsgruppen på hf. Systime: Forskellige holdninger til SU Gennemsnitligt månedsbudget for studerende Velfærd fra vugge til grav en verden af muligheder (dokumentar fra DR2) Velfærdsstatens fundament blev støbt Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Lov af 9. april 1891 om Alderdomsunderstøttelse til værdigt trængende udenfor Fattigvæsenet K.K. Steinckes tale om socialreformen af 1933 Kanslergadeforliget 1933 Velfærd fra vugge til grav en god begyndelse

5 Bjerregaard: Sådan skabtes den skandinaviske model Valgplakater fra Socialdemokratiet Velfærd fra vugge til grav det gode liv K. K. Stenckes socialreform: Friedman, Milton: What is wrong with welfare. https://www.youtube.com/watch?v=m_q_y0u1qci Samfundsfag: Luk samfundet op! Peter Brøndum og Thor Banke Hansen, 2010, Forlaget Columbus s , , Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s Samfundsfag C, Henrik Kureer og Claus L. Frederiksen, 3. udgave, 2013, Systime, s Supplerende: Uddrag af kronik Fædreland og frihed, af Rasmus Jarlov, Berlingske d Uddrag af debatindlæg: at man skal være økonomisk ansvarlig er en banalitet, af Johanne Schmidt Nielsen, Information d Artikel: Velkommen til Anders Samuelsens Liberalland, af Carl Emil Arnfred, Berlingske, Artikel: I Touby deler folk ud af deres ressourcer, af Anette Bonde, Berlingske, Artikel: Brian Mikkelsen om 2050: skat på 25 pct. og slut med SU, af Elisabeth Arnsdorf Haslund, Berlingske Uddrag af artikel: Vælgerprofiler: Se hvem der stemmer på hvem, Politiken d. 26/8/2011 Artikel: Velfærdsstaten styrker Danmark i globaliseringen, af Aske Munck, Ugebrevet A4, 22/5/2011 Debatindlæg: Vi er i gang med at ødelægge demokratiet, af Lars Seier Christensen, Politiken d Artikel: Debat: Velfærdsstaten under hårdt pres, af Kasper Ly Netterstrøm, Politiken, d

6 Klip (det politiske landskab): https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eqzqt-h3ztq Klip (Flexicurity): https://www.youtube.com/watch?v=vntay7ywmye Film: Danskernes akademi status på velfærdsstaten, Religion: Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s , Kultur og religion en grundbog, Esben Andreasen og Allan Poulsen, Systime, 3. udgave, 2010: s , , Debatindlæg: Åbent brev til Birthe Rønn Hornbech, Svend Auken, 22. maj Uddrag af tekst: Velfærdsstaten er ikke en gave fra himlen, af Hans L. Zetterberg i Religion og samfund fra reformation til nutid, Johnny Thiedecke, 2012, Pantheon, s , tekst 59. Artikel: Er kapitalismen et produkt af velfærdsstaten?, af Jannie Iwankow, Kristeligt Dagblad, Debatindlæg: Velfærdsstaten er en kristen opfindelse, af Erik Bjerager, Kristeligt Dagblad, Hjemmeside: Folkekirken og grundloven Den amerikanske forfatning, 1 st Amendment. Artikel: Gud er med i valgkampen, af Erik Bjergager, Kristeligt Dagblad, Artikel: Gud truer USA s fremtid, af David Budtz Pedersen, Information, Artikel: Den amerikanske kristendom er blevet civil, af Cecilie Rasmussen, religion.dk, Artikel: Danmarks Gud er for alle, af Anna Mogensen, religion.dk, Film: Fem skarpe om Luther, dr.dk Den barmhjertige samartitaner: (Luk ) Det dobbelte kærlighedsbud: (Matt ) De 10 bud: (2. Mos ) Bjergprædiken: (Matt. 5, 13-48) Den gyldne regel (Matt )

7 Omfang Særlige fokuspunkter Ca. 90 lektioner - Ideologiernes kamp i det 20. Århundrede - Det gode samfund - Industrialiseringen og dens konsekvenser - Politiske ideologier og deres historie - Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv Samfundsfag: - De klassiske politiske ideologier - Ideologiske afgreninger (særligt socialliberalisme og socialdemokratisme) - Det politiske landskab (fordelingspolitik og værdipolitik) - Politiske partier i Danmark - Velfærdsstatsmodeller (universel, residual og korporativ) - Velfærdstrekanten - Det danske politiske system - Magtens tredeling - Det økonomiske kredsløb - Udbud og efterspørgsel og markedsmekanismen - Forsørgerbyrden - Individualisering - Forventningspres - Globalisering - Empowerment - Udvidelsesstrategien - Nedskæringsstrategien - Danmarks afhængighed af udlandet - Finanspolitik (ekspansiv og kontraktiv) - Strukturpolitik - Planøkonomi/markedsøkonomi/blandingsøkonomi - Økonomiske mål og målkonflikter - Religion: - Max Weber og den protestantiske etik - Etik i kristendommen - Reformationen og Luther - Protestantisme vs. Katolicisme - Luthers toregimentelære - Sammenhængen mellem velfærdsstat og kristendom/kirke - Lignelser - Civilreligion - Senmoderne religiøsitet - Synkretisme - Kirke-stat forhold - Religion/civilreligion i USA

8 Væsentligste arbejdsformer Der er blevet gjort brug af: - Klasseundervisning til introduktion af fagene, inden for de særlige fokuspunkter. - Gruppearbejde til diskussion og forståelse af tekst- og billede-eksempler i forhold til de særlige fokuspunkter. - Kildeanalysemodel og brug af korte teksteksempler. - Artikelanalyse og arbejde med statistisk materiale. - Selvstændigt + gruppearbejde: At stille spørgsmål til teksten - Mundtlig fremlæggelse og præsentation. - Synopsistræning og herunder opstilling af problemformuleringer. - Inddragelse af IT

9 Titel 3 Indhold Kulturmøder Bryld, Carl Johan (2010): Verden før 1914 Systime s (kap. 4) Bryld, Carl Johan (2010): Verden efter 1914 Systime s (kap 11) Reimick, Sofie m.fl. (2011): Kultur og samfund. En grundbog til kultur og samfundsfagsgruppen. Systime: s , , Reimick, Sofie m.fl. (2011): Kultur og samfund. En materialesamling til kultur- og samfundsfagsgruppen på hf. Systime: Overblik over dansk indvandringspolitik Er Islam og demokrati uforenelige størrelser? Islam og demokrati Selvforskyldt radikalisering Hvad er det at være dansk Ferguson, Niall: Empire: How Britain made the modern world. Channel 4 dokumentar Is islam a religion of peace? Intelligence Squared debat. https://www.youtube.com/watch?v=rh34xsq7d_a Støvring, Kasper: Fjenden Big questions: Ytringsfrihedsdebat efter attentatet på Charlie Hebdo. https://www.youtube.com/watch?v=aalo6dyx3gg Mozaffari, Mehdi: Islamisme- En orientalsk totalitarisme. https://www.youtube.com/results?search_query=mehdi+mozzafari Samfundsfag: Kultur og samfund, grundbog. Sofie Reimick, Lene Madsen, Christina Blach Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s , Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s Luk samfundet op! Peter Brøndum og Thor Banke Hansen, 2010, Forlaget Columbus s , , Ærkedansker Perkerdansker, af Morten Hansen Thorndahl, 2013, Forlaget Columbus, s Ungdomssociologi, Mogens Nygaard Christoffersen, Yvonne Mørck, Kjeld Mazanti Sørensen, Columbus, 2. udgave, 2006, s

10 Artikel: Venstreprofil vil have kanon over danske værdier, Elisabeth Arnsdorf Haslund, Berlingske, Debatindlæg: Tørklæde eller ej?, Asger Aamund, Berlingske, Artikel: Se den rystende statistik så dårligt går det indvandringen, BT, Blog: Filmen om Muhammed i civilisationernes sammenstød, Marie Krarup, Berlingske.dk, 24. september 2012 Uddrag af blog: Civilisationernes sammenstød, Marie Krarup, Berlingske.dk, Artikel: Huntington stillede de rigtige spørgsmål, af Lea Wind-Friis, Politiken, Artikel: Der er kun én civilisation, af Francis Fukuyama, Weekendavisen, Artikel: Historien er slut, af Rune Lykkebjerg, Politiken, Religion Kultur og samfund, Grundbog. Sofie Reimick, Lene Madsen, Christina Blach Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime: s , Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s , Kultur og religion en grundbog, Esben Andreasen og Allan Poulsen, Systime, 3. udgave, 2010: s , , Film: 5 skarpe om Islam, dr.dk Al-Alaq: (Sura 96) i oversættelse Ellen Wulff Al-Nahl (Sura 16. v. 74) i oversættelse Ellen Wulff Al-Anaam (Sura 6. v. 61) i oversættelse Ellen Wulff Omfang Særlige fokuspunkter Ca. 90 lektioner - Islams historie - Islamisme - Kulturrelativisme vs. kulturkonservatisme - Fukuyama vs. Huntington - Ytringsfrihed og religionsfrihed i historisk kontekst - Demokratiets historie - Globalisering og kulturmøde

11 - Religiøse og politiske brud i dansk og europæisk perspektiv - Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv - Hovedlinjerne i Europæisk historie fra antikken til i dag Samfundsfag: - Huntington og Clash of Civilisations - Fukuyama og the End of World History - Demokrati og menneskerettigheder - Autokrati - Teorkrati - Konkurrencedemokrati og deltagelsesdemokrati - Eastons model - Forholdstalsvalg - Parlamentarisme (positive og negativ) - Absolutte og relative værdier - Universalisme og partikularisme - Terror - Integrationsformer - Diskurs - Nodalpunkt - Ækvivalenskæde - Antagonisme - Integrationspolitik Religion: - Grundfortælling Islam - Islams fem søjler - Ritualer - Myter - Priviligeret talesituation - Kosmologi - Muhammmed - Muhammed og tegninger - Koranen - Sunni/shia - Euroislam - Islamisme - Fundamentalisme Væsentligste arbejdsformer Der er blevet gjort brug af: - Klasseundervisning til introduktion af fagene, inden for de særlige fokuspunkter. - Gruppearbejde til diskussion og forståelse af tekst- og billede-eksempler i forhold til de særlige fokuspunkter. - Kildeanalysemodel og brug af korte teksteksempler. - Artikelanalyse og arbejde med statistisk materiale. - Selvstændigt + gruppearbejde: At stille spørgsmål til teksten

12 - Mundtlig fremlæggelse og præsentation. - Synopsistræning og herunder opstilling af problemformuleringer. - Inddragelse af IT Titel 4 Indhold Kina Bryld, Carl Johan (2010): Verden efter 1914 Systime s (kap. 1), s , s Reimick, Sofie m.fl. (2011): Kultur og samfund. En grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen. Systime: s Reimick, Sofie m.fl. (2011): Kultur og samfund. En materialesamling til kultur- og samfundsfagsgruppen på hf. Systime: Mao og maoismen s Folkerepublikken Kinas grundlægelse Officiel erklæring om kulturrevolutionens korrekte kurs Mao: Fredelig sameksistens mellem kommunister og troende Maokulten, s Menneskerettigheder i Kina Kinesisk massakre på tibetanere Kinas beskyttelse af Tibet Horisont: Kina og verden. DR1 Velkommen til Kinas århundrede Minxin Pei: Kina er ikke en supermagt Ferguson, Niall (2012): China: Triumph and Turmoil. Channel 4 dokumentar Ferguson, Niall: The six killer applications. TED talk. https://www.youtube.com/watch?v=xpnfeymgus8 Christian, David: Trade, fuel and globalization. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vttlgx27fgi Horisont: Røde Kina fylder 60. DR1 Revolution er ikke et teselskab: Engelsk dokumentarserie, DR2 Samfundsfag:

13 Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s Kina en grundbog i politik og økonomi, Peter Nedergaard, Systime, 2011, s. 7-17, , , , , 135, 142, 145 Artikel: Kina: Vækst på syv procent bliver svært at ny i år, Ritzaus Bureau, Artikel: Guldfuglen flyver omkring, mens partiet er rykket ind i fugleburet, Martin Gøttske, Information, Film: China Blue, Micha Peled, Teddy Bear Films, 2005 Film: Why Democracy? - Stem på mig!, Weijun Chen, 2007 Film: Hvem bestemmer i Kina?, Stig Thøgersen, Aarhus Universitet Klip: Ritt Bjerregaard: Glem alt om menneskerettigheder i Kina Religion: Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime, 2009, s. 214, , 236, 240 Kultur og samfund, Grundbog. Sofie Reimick, Lene Madsen, Christina Blach Hansen & Pernille Bødker Frank, Systime: s. 190 Kultur og religion en grundbog, Esben Andreasen og Allan Poulsen, Systime, 3. udgave, 2010: s , Livshjulet (samsara) Benarestalen Buddhalegenden Omfang Særlige fokuspunkter Ca. 90 lektioner - Kinas politiske udvikling før under og efter Mao - Kinas økonomiske udvikling - Kina og demokrati - Styreformer og ideologier - Tibet - Menneskerettigheder i Kina - Kinas fremtid - Årsagerne til-, og konsekvenserne af Kinas økonomiske succes - Den store divergens

14 Samfundsfag: - Kinas økonomiske udvikling - Kina og demokrati - Styreformer - Værdier i Kina contra vesten - Repetition af begreber fra tidligere forløb - Demografi - Menneskerettigheder - Økonomiske systemer (planøkonomi, markedsøkonomi og blandingsøkonomi) Religion: - Religionens funktion i samfundet (politik, socialt og kulturelt) - Anomi - Religionsdefinitioner (funktionelle og substantielle) - Ninian Smarts religionsdimensioner - Ritual - Religiøse blandingsformer - Helligsteder - Civilreligion - Kongfuzianisme - Buddhisme - Maoisme - Synkretisme Væsentligste arbejdsformer Der er blevet gjort brug af: - Klasseundervisning til introduktion af fagene, inden for de særlige fokuspunkter. - Gruppearbejde til diskussion og forståelse af tekst- og billede-eksempler i forhold til de særlige fokuspunkter. - Kildeanalysemodel og brug af korte teksteksempler. - Artikelanalyse og arbejde med statistisk materiale. - Selvstændigt + gruppearbejde: At stille spørgsmål til teksten - Mundtlig fremlæggelse og præsentation. - Inddragelse af IT - mindmapping

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Samfundsfag C Stina Nissen

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive Viborg (Viborg afdeling) Hf HF enkeltfag C Lærer(e)

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF-enkeltfag Samfundsfag C Emir Jevric Hold HFE 2saC434 (Politipakken) Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2012-2013 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C (HFE)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13/14 IBC-Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juli 2013-2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF C/B Jens Overgaard,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /Juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Kulturforståelse

Læs mere

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g)

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Historie A Søren Helstrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie B Troels

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: UC1 Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Margit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag C Jonas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-2 Kultur og samfundsfagsgruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012.

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Tradium Handelsgymnasiet Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014-15 VestegnenHFVUC hfe Samfundsfag B Lisbeth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HFVUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Samfundsfag B Lisbeth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC Hfe historie niveau B Susanne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX Fag: Samfundsfag C->B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag B alle Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Termin juni 2012 Institution ZBC Uddannelse HHX Fag og niveau Kulturforståelse, B Lærere Ewa Schlunssen Hold Kulturforståelse hh2f Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

2. udgave. Grundbogen til. e I Ion. Lene Madsen Dorte Thelander Motzfeldt Anders Nielsen Bodil Junker Pedersen Sofie Reimick Trine Ryhave.

2. udgave. Grundbogen til. e I Ion. Lene Madsen Dorte Thelander Motzfeldt Anders Nielsen Bodil Junker Pedersen Sofie Reimick Trine Ryhave. 2. udgave Grundbogen til e I Ion Lene Madsen Dorte Thelander Motzfeldt Anders Nielsen Bodil Junker Pedersen Sofie Reimick Trine Ryhave SYSTIME m INDHOLD Forord 7 _ BRILLE KURSUS 11 Religion i det senmoderne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Samfundsfag B Jens Hvelplund (JE) 2i sab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg Hfe Samfundsfag C hfe Colm

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen Årsplan historie 9. klasse Lektioner i alt: 26 Uge Emne Indhold Materialer Mål Evaluering 34 35 36 37 Vi alene vide Europæernes kolonisering af Sydamerika samt Afrika FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Inger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag C Lærer(e) Peter Hansen-Damm/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Favrskov Gymnasium Stx Religion C Maria Elisabet Betinger Andersen 2e Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed

formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed Gruppearbejde om et forløb. Oplysningstid og revolution. 1.a. 3 faglige mål: formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed dokumentere viden om forskellige

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Ma juni 2013 Institution Frederikshavn handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Kulturforståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC Hfe Religion

Læs mere

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 16 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærere STX Samfundsfag A Nicolai Bentsen Hold 3s SA 2013-2016 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni 2013 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2017 Uddannelse: STX Lærer(e): Søren Helstrup (SH) Forløbsoversigt (2):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe netundervisning Samfundsfag C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2hf Mat C Trine Eliasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014-15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC HFe Psykologi C-B Emil Lindeløv (ELV)/Ander Riber Kraaer(ARK)/Camilla Munthe (CMU) PsB1

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC HFe Psykologi C-B Emil Lindeløv (ELV)/Camilla Munthe (CMU) PsB2 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 VUC

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution IBC Kolding Uddannelse Hhx Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Teddy Barrett & Marianne

Læs mere

Ideer til undervisningen

Ideer til undervisningen 1 Ideer til undervisningen Kapitel 1: Demokrati som styreform og ideologi 1. Hvad betyder ordet demokrati? Og hvor stammer det fra? 2. Hvad kendetegner en demokratisk stat? Hvordan er magten fordelt? 3.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vestegnens HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Samfundsfag 0-B Lærer(e) Gülistan

Læs mere

VUC SKIVE-VIBORG Hfe Samfundsfag hfe niveau C

VUC SKIVE-VIBORG Hfe Samfundsfag hfe niveau C Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC SKIVE-VIBORG Hfe Samfundsfag hfe niveau C Lærer(e) Thorkild

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/jumi 2013 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Samfundsfag B - Stx Colm Urth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VAF Psykologi B Johan Poulsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby hf2 matematik C Steffen Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Filosofi C Johanne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Oktober 2013 maj 2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution IBC HHX Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Multimedier C Kresten Toth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes på mailadressen: Roed@kvuc.dk Med venlig hilsen Anette Roed Eksaminationsgrundlag

Læs mere