Den mangfoldige fremtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den mangfoldige fremtid"

Transkript

1 Demografi Den mangfoldige fremtid AF HANS KORNØ RASMUSSEN Jeg er rådvild, sagde nationalskjalden Kim Larsen til forfatteren Klaus Rifbjerg i bogen Så mange var ordene fra Larsens melding var et svar til Rifbjergs let bebrejdende for ikke at sige anklagende spørgsmål om, hvorfor sangeren ikke forholder sig politisk til samfundsudviklingen. Kim Larsen uddybede: Grunden til, at jeg ikke kan finde ud af at lave politiske sange, er, at jeg er rådvild. Jeg kan ikke overskue det! Mere præcist kan det, efter min mening, ikke udtrykkes, at det i disse år er ualmindeligt svært at orientere sig i tidens politiske univers. Men det er ikke blot vanskeligt. Det synes også komplet uoverskueligt at forudsige noget fornuftigt om, hvor vi er på vej hen. Så på spørgsmålet om hvor jeg og folkeskolen befinder os i år 2025, kan jeg derfor med ovennævnte citat varme mig ved, at jeg ikke står alene, når jeg skriver: Jeg er også rådvild. For det kræver en ualmindelig veludviklet fantasi at forestille sig, hvor globaliseringen driver os hen, og hvilke konsekvenser religionernes renæssance får, for slet ikke at tale om klimaforandringer, atomar oprustning og folkevandringer. Men langt større er spørgsmålet, hvordan forholder vi os til de store forandringer, vi står midt i? Og for folkeskolen, hvordan skal den forberede de unge på den fremtid, vi dårligt ved, hvordan vi skal håndtere som enkeltperson og som samfund? Under dette virvar af problemkomplekser finder der overalt i verden dybtgående ændringer sted i befolkningernes udvikling og sammensætning. Langsomt og uafvendeligt sker disse radikale forandringer. I Danmark ses det først og fremmest ved mødet med de mange fremmedartede kulturer på dansk jord, samtidig med at den danske befolkning står over for en voldsom aldring. En forståelse af disse demografiske forandringer kan medvirke til at formindske rådvildheden, for netop demografien udgør en væsentlig brik til forståelsen af tidens store puslespil. Det følgende er fra min bog Den danske stamme en befolkningshistorie 1 om den mangfoldige fremtid, vi skal agere i i de kommende mange årtier Den mangfoldige fremtid efter år 2007 Verden er blevet én - ikke kun for astronauter, men også for almindelige mennesker. Bertrand Russell, britisk filosof. 2 Jordens befolkning I titusinder af år frem til 1700-tallet voksede Jordens befolkning næsten umærkeligt, og i mange perioder blev antallet af jordboere direkte sat tilbage på grund af klimaforandringer, naturkatastrofer eller dødelige epidemier. Da de første primitive landbrug kom til verden i Mellemøsten for omkring år siden, menes Jordens folketal at have været et sted mellem to millioner og 20 millioner mennesker. 3 Usikkerheden om antallet er gennemgribende, men under alle omstændigheder var kloden næsten uforståeligt tyndt befolket i forhold til den situation, vi i dag befinder os i. I midten af 1700-tallet, hvor den industrielle revolution lagde an til at lette i Europa, levede der i omegnen af 750 millioner mennesker på Jorden. Derefter begyndte menneskene at overleve i et omfang, der aldrig tidligere var set, og antallet af mennesker steg. Først langsomt, og derefter hurtigere og hurtigere. Det britiske tidsskrift The Economist har i en leder sammenlignet menneskets udvikling med bakterieformeringen i en petriskål. 4 Først vokser bakteriekolonien næsten ikke. På et tidspunkt begynder den at formere sig helt ukontrollabelt for til sidst at nå et punkt, hvor kolonien stopper sin tilvækst. Den biologiske sammenligning har under alle omstændigheder en høj pædagogisk forklaringsværdi. I begyndelsen var befolkningstilvæksten relativ beskeden, og først i 1830 nåede menneskeheden op på at have én milliard medlemmer. Også i de følgende 100 år fødtes der flere, end der døde, og i 1930 var det globale folketal vokset til to milliarder. Med andre ord tog det titusinder af år at nå den første milliard. Derefter 100 år at komme til den næste. Og så sættes turboen til. August Folkeskolen.dk 2 Carlo Cipolla, the Economic History of World Population, a pelican Book 1962, s Hans Kornø Rasmussen, Den danske stamme en befolkingshistorie, kapitel 8, Politikens Forlag Som note 1, s The Economist, July 28th 2007, s. 13.

2 Den følgende milliard var en realitet allerede 30 år senere i Den fjerde milliard tog kun 15 år, og den femte milliard var en kendsgerning 12 år efter, i På det tidspunkt flader den ekstreme stigning ud, for det tager også 12 år, før det globale folketal når seks milliarder i I skrivende stund, år 2007, lever der 6,7 milliarder mennesker på Jorden. 5 Indbygger nummer syv milliard forventes født i år 2013, og om alt går vel den ottende milliard i 2027, og 21 år senere, i år 2048, nås ni milliarder, siger prognoserne. Menneskeheden har således gennemlevet en svimlende udvikling. På hundrede år, fra 1930 til 2030, vil den menneskelige race mere end firedobles, fra to milliarder til over otte milliarder. Måske er sammenligningen til bakterierne alligevel ikke så skæv! Netop periodernes længder er det værd at dvæle ved. For den demografiske udvikling udfordrer i høj grad vores fornemmelse af tid. I forhold til det enkelte menneskes liv og erkendelse bevæger den demografiske udvikling sig i slowmotion. Hvis for eksempel det gennemsnitlige fødselstal falder, er det jo ikke en forandring, det enkelte menneske på nogen måde kan observere. De oplever kun, hvor mange børn de selv og deres omgivelser bliver beriget med, og samtidig kan det endelige resultat først gøres op, når personen og dennes omgivelser når op i en alder, hvor det er for sent at tænke på flere børn. Samfundsmæssigt er det også forandringer, der måske først skal reageres på mange år senere, hvor eventuelle konsekvenser viser sig. På den anden side er der alligevel tale om ufatteligt hurtige forandringer. For når klodens folketal tredobles, fra to milliarder mennesker i 1930 til seks milliarder i 1999, sker det jo over en årrække, der i den samme periode svarer til en gennemsnitsdanskers levetid! Måske er der for unge mennesker tale om en lang periode, og for politikere, der skal genvælges, en helt uoverskuelig tidshorisont, men i klodens og menneskehedens historie er der nærmere tale om et splitsekund. Forståelsen af den demografiske udvikling bliver ikke nemmere af, at resultaterne i sidste ende afhænger af andre umådeligt komplicerede sammenhænge, der involverer liv og død, religion, menneskers seksuelle adfærd, kønnenes kamp, økonomiske forhold, teknologiske fremskridt og kulturelle forskelle og forandringer. I det hav af storslåede eksistentielle overvejelser er den demografiske udvikling blot et resultat, der kan fremlægges som forholdsvis simple tal. Tilvæksten i Jordens befolkning er ved at aftage, og måske vil det globale folketal stabilisere sig på cirka 10 milliarder mennesker omkring næste århundredskifte. Lige som hos bakterierne ser det ud til, at væksten sandsynligvis vil stabilisere sig og på et tidspunkt måske begynde at falde. I bund og grund kan det, der er sket i Danmark de sidste omkring 300 år, overføres til hele verden. Danskerne har stort set opført sig som alle andre menneskelige skabninger. Det er 5 De globale folketal er hentet fra Population Reference Bureau, og fra United Nations Population Fund, org. den demografiske transition, som omtalt i kapitel 4, der øjensynligt er på spil overalt. For i stort set alle økonomisk udviklede lande og i 28 udviklingslande ligger fødselsraten allerede i dag under reproduktionsniveauet på 2,1 børn pr. kvinde, lige som tilfældet har været i Danmark siden Det hjælper også på fremtidens opbremsning i folketallet, at verdens, i skrivende stund, folkerigeste land Kina har valgt at snyde den demografiske transition ved i 1979 at indføre en tvungen et-barns-politik, hvor det blev forbudt alle kvinder at få mere end ét barn. Det er ikke helt lykkedes, men fødselsraten er nu nede på 1,6 barn pr. kinesisk kvinde. Jf. nedenfor, en smule over det niveau, europæerne frivilligt har valgt. Den forventede tilvækst på 2,5 milliarder mennesker frem mod år 2050, fra dagens 6,7 milliarder til 9,2, vil derfor stort set alene finde sted i ulandene undtagen Kina, og stigningen vil først og fremmest finde sted i de eksplosive byområder i verdens fattigste lande. Det afrikanske kontinent er det bedste eksempel på, hvordan landene her befinder sig på det trin af den demografiske transition, hvor europæerne befandt sig under deres industrielle revolution. I Afrika var folketallet i 1950 på 221 millioner mennesker, i dag lever der lidt over 900 millioner på kontinentet, og i år 2050 forventes antallet at nå 1,9 milliarder. Med andre ord mere end en otte-dobling på 100 år. Som nævnt i kapitel 5 fandt der i Europa en masseudvandring sted til den ny verden, dengang Europas befolkning eksploderede i antal. Det kan derfor ikke undre, at unge afrikanere i dag af al magt forsøger at komme ind i deres nye verden, der nu blot er Europa. For lige som Europa var befolket af unge mennesker i gamle dage, er det samme tilfældet i dagens Afrika. Som eksempel kan nævnes kontinentets to demografiske supermagter den Demokratiske Republik Congo og Nigeria, hvor henholdsvis 46 og 45 procent af befolkningerne var under 15 år ved indgangen til 2000-tallet. På det tidspunkt levede knap 50 millioner i Congo og 115 millioner i Nigeria. De mange unge vil i de kommende årtier få deres egne børn, og i år 2050 forventes folketallet i de to lande at være på henholdsvis 152 og 259 millioner, eller 411 millioner tilsammen. Omkring samme antal som der til den tid vil bo i EU-landene, hvis ikke der i mellemtiden kommer indvandrere til kontinentet. I store områder af verden vil folketallet derfor falde i de kommende årtier, mens det vil vokse kraftigt i de fattigste lande. Fælles for hele menneskeheden, uanset hvor man måtte bo, er dog, at levealderen forventes at stige. I gennemsnit for hele Jorden forventes levealderen at stige fra de nuværende 65 år til 75 år i år I Afrika forventes den nuværende gennemsnitlige levealder på 49 år at stige til 65 år. Længst fremme i den demografiske transition befinder sig det kontinent, hvor det hele også begyndte Europa. Europas fremtid Som beskrevet flere gange, har Europa historisk ført an i denne transition. Det var her, dødeligheden begyndte at falde, og det var også i Europa, det senere fald i fødselsraterne først satte ind. Sammen med Japan er det først og fremmest i

3 Demografi Folkeskolen.dk Europa, der i dag fødes så få børn, at det må bringe koldsved på panden af enhver ansvarlig politiker. Ikke i noget EU-land er fødselsraterne høje nok til at sikre uændret folketal i fremtiden, og i gennemsnit føder en EU-kvinde 1,5 barn. I Syd- og Østeuropa færre, og i Nord- og Vesteuropa en smule flere. Konsekvensen heraf er åbenbar. Europas folketal vil falde i fremtiden. Visse steder er nedgangen allerede sat ind. I årene fra 2001 til 2004 faldt folketallet i alle de otte nye EU-medlemslande i Østeuropa. I Vesteuropa var det samme tilfældet i Tyskland og i Italien. 6 Europa vil i de kommende årtier være præget af to forhold. Dels et kraftigt fald i folketallet og dels en omfattende nettoindvandring. Fremskrivninger for 25 EU-lande viser et forventet fødselsunderskud på omkring 49 millioner frem mod år Det betyder, at antallet af europæere vil falde fra 459 millioner indbyggere til 410 millioner. I samme fremskrivning forventes en nettoindvandring til EU-området på 40 millioner, således at det forventede folketal kun falder med ni millioner. 7 Sagt på en anden måde: Under forudsætning af en samlet nettoindvandring på omkring 40 millioner mennesker til EU, vil folketallet stort set kunne opretholdes, dog med en beskeden nedgang i antallet af EU-borgere. Der er dog et men: Selv med indvandringen af så mange unge vil der alligevel finde en umådelig aldring af verdensdelen sted. I 2050 vil der være færre i alle aldersklasser frem til 55 år i sammenligning med situationen i dag. De ældre erhvervsaktive, som dem mellem 55 og 65 år kaldes, vil vokse ganske beskedent i antal, mens der vil være 26 millioner flere ældre mellem 65 og 69 år, en stigning på 45 procent i forhold til i dag. Men den virkelige stigning vil finde sted blandt EU-borgere over 80 år. Denne gruppe vil vokse med 172 procent, og i antal vil der være mere end 32 millioner flere til den tid, end der er i dag. Der vil således blive brug for mange nye alderdomshjem i Europa. Ikke kun fordi der bliver så mange flere rigtigt gamle, men også fordi de lave fødselsrater betyder, at det bliver umuligt for de relativt få unge at skulle tage vare på deres forældre, bedsteforældre og oldeforældre. Europas fremtid synes derfor klar: En betydelig indvandring skal medvirke til at holde de stærkt aldrende samfund demografisk kørende. Indtil nu har de tidligere EUlande i vid udstrækning kunnet hente arbejdskraft fra de otte østeuropæiske lande, der blev medlem i Ser man frem i tiden, er det dog en trafik, der bliver vanskelig at opretholde, da disse nye medlemslande har så lave fødselsrater og har haft det så længe, at folketallet, som nævnt ovenfor, har været faldende siden årtusindskiftet. De nye EU-lande har dog fortsat en betydelig arbejdsløshed, og forskellen i levevilkår mellem Øst- og Vesteuropa er også 6 Fremskrivningerne for EU er baseret på: The demographic future of Europe from challenge to opportunity, Commission of the European Communities, COM (2006) 0571 final, Brussels 12/ Som note 5. Opgørelsen indeholder ikke Rumænien og Bulgarien. Men argumenterne og konklusionerne i dette kapitel vil ikke ændres, hvis de to lande medtages. fortsat så stor, at denne trafik vil fortsætte en årrække endnu. Men på et tidspunkt vil også den reserve tørre ud, og fremtidens indvandrere skal hentes uden for Europa. Danmark frem til 2050 Ikke overraskende befinder Danmark sig grundlæggende i samme situation som resten af Europa. Fremtidens demografiske forandringer forventes dog ikke at blive nær så radikale i Danmark, som de vil blive i Sydeuropa, Østeuropa og i Tyskland. En forskel, der stort set alene kan henføres til, at de danske fødselsrater ligger over det europæiske gennemsnit. Den europæiske statistik, der er anvendt ovenfor, viste, at EU s samlede folketal, uden indvandring, ville falde med 49 millioner frem mod 2050, hvilket svarer til en nedgang i folketallet på 10,5 procent. I samme statistik indgår Danmark med et fødselsunderskud fra år 2005 til 2050 på , svarende til en nedgang i folketallet på 5,6 procent, altså kun cirka halvdelen af det europæiske gennemsnit. Samme EUprognose regner med en samlet nettoindvandring til Danmark på Det betyder, at Danmarks folketal, ifølge EU s statistikker fra 2006, stort set vil være uændret på 5,4 millioner fra år 2005 til Danmark bliver ikke i samme omfang ramt af en befolkningsnedgang som flertallet af Europas lande, hvilket skyldes, at vi har en højere fødselsrate. I 2004 på 1,8 barn pr. kvinde, det samme som Finland og Holland og kun svagt overgået af Frankrig og Irland. I år 2050 forventer EU-prognosen, at fødselsraten i Danmark fortsat vil ligge på 1,8, samme niveau som Frankrig, Irland, Holland, Finland og Storbritannien. Det er ikke kun EU og FN s afdeling for befolkningsforhold, United Nations Population Fund, UNFPA, der beskæftiger sig med fremtidens befolkningsudvikling. I Danmark er der også mange personer og institutioner, der har regnet på, hvordan befolkningsudviklingen vil forme sig i fremtidens Danmark. Og det er åbenbart, at det er muligt at nå frem til forskellige resultater, dels fordi der i sådanne fremskrivninger er indbygget en række forudsætninger, som det i virkeligheden er næsten umuligt at forudsige noget sikkert om, og dels fordi usikkerheden forstørres, jo længere tidshorisont der fremskrives. Som denne bog viser, er nyere tids Danmarkshistorie fyldt med eksempler på overraskende forandringer, som ingen havde forudset. Tag blot som eksempel den voldsomme stigning i indvandringen fra 1980 og frem, eller de dramatiske fald i fødselshyppigheden der satte ind i begyndelsen af 1980 erne. To demografiske forandringer, hvis konsekvenser fortsat sætter dybe spor i det danske samfund. Går man lidt længere tilbage, kan 1930 ernes bekymring for de lave fødselstal og den tiltagende aldring måske undre i dag, hvor situationen tegner sig langt sortere. Men dengang kunne ingen jo forudse, at danskerne ved Anden Verdenskrigs slutning pludselig satte gang i formeringen. Også denne demografiske omvæltning mærkes helt op til i dag, hvor disse store generationer er ved at gå på aftægt. Og sådan kan man blive ved. August

4 Det kan man også, når konsekvenserne af en given demografisk udvikling skal fortolkes. En forandring kan i nuet være negativ, men på længere sigt vise sig at være positiv. For eksempel har den voldsomme indvandring i 1980 erne måske betydet, at det danske samfund skærpede sine evner til at tilpasse sig og samarbejde med de anderledes kulturer, der siden er kommet til landet. Noget vi i høj grad kan og skal bruge i fremtiden, hvor Danmark efterhånden vil blive mere multietnisk, men sandsynligvis også mere multikulturelt. Det samme kan måske siges om aldringen af samfundet. Det kan være, at vi om 40 år ikke vil begræde, at der i Danmark vil leve flere ældre. Måske vil vi til den tid vælge samme model, som Israel allerede har præsteret i mange år, at importere unge filippinere til at passe vore gamle medborgere. Filippinerne uddanner i dag store overskud af sundhedsmedarbejdere, som kan arbejde i de rige lande og sende penge hjem til familien. Til den tid er der måske mange lande, der vælger den strategi? Det kan jo også være, at robotter bliver langt bedre til at passe de gamle end de rigtige mennesker, der gør det i dag? I øvrigt vil færre unge nok også betyde mindre kriminalitet. Danmarks Statistik udgiver hvert år en Befolkningsfremskrivning, hvor modellens forudsætninger indeholder de nyeste tendenser. De følgende tal baserer sig på fremskrivningen, der blev offentliggjort i juni Ifølge denne fremskrivning vil Danmarks folketal ikke, som i EU s opgørelse, være uændret i 2050, men vil stige med , fra til Denne stigning i forhold til EU s konstante folketal skyldes i langt overvejende grad, at Danmarks Statistik forudsætter, at fertiliteten for kvinder med dansk oprindelse er sat til 1,849 i 2007 og derefter stiger jævnt til 1,900 i 2030, hvor den derefter vil forblive. Det viser, at selv nogle meget små ændringer i forudsætningerne over langt tid vil medføre relativt store ændringer. Ved nærmere undersøgelse af denne befolkningsstigning viser det sig, at antallet af danskere vil falde. Gruppen af personer med dansk oprindelse, som de benævnes i Danmarks Statistik, vil nemlig, ifølge prognosen, være lavere i 2050 end i Den omtalte stigning i det totale folketal kan således alene tilskrives indvandrere og efterkommere, der i 2050 vil være steget med i forhold til i dag. Det kan også siges på en anden måde: I 2007 udgjorde personer med dansk oprindelse 91,2 procent af Danmarks samlede befolkning. En andel, der ifølge prognosen vil være faldet til 86,9 procent i år I relation til denne bogs titel Den danske stamme er det grundlæggende interessant, hvad begrebet personer med dansk oprindelse betyder. Givet er det, at det ikke nødvendigvis har noget at gøre med, hvor mange der har dansk statsborgerskab, om end der er en betydelig sammenhæng. Det har heller ikke noget at gøre med, om personerne er blonde og har lys hudfarve, om end der også her, indtil videre, eksisterer en betydelig sammenhæng. 8 Befolkning og valg, Statistiske Efterretninger, Danmarks Statistik, 2007:11, 26. juni Nej, i statistikken er personer med dansk oprindelse alle dem i Danmark, der enten ikke er indvandrere, eller ikke er efterkommere. Og netop dette sidste begreb er helt centralt i spørgsmålet om, hvilken type samfund, altså etnisk set, Danmark vil blive i fremtiden. I denne prognose er det interessant, at det netop er gruppen af efterkommere, der for alvor vil vokse. Efterkommere fra vestlige lande vil stige fra knap i 2007 til godt i Mere interessant er det dog, at gruppen efterkommere fra ikke-vestlige lande over den samme årrække vil fordobles fra omkring til knap I den traditionelle opfattelse af, hvad en dansker er for en størrelse, bliver det afgørende, hvad der sker med gruppen efterkommere fra ikke-vestlige lande. Statistisk set er en efterkommer et barn, der er født i Danmark af forældre, som begge er indvandrere eller har udenlandsk statsborgerskab. Lidt mere firkantet: Et barn født i Danmark af to udlændinge vil altid være efterkommer, også når samme efterkommer, hvad oftest er tilfældet i denne gruppe, opnår dansk statsborgerskab. Denne gruppe kan opgøres statistisk, og opgjort på den måde er det den befolkningsgruppe, der vil vokse kraftigst i fremtiden. Spørgsmålet er, hvad der sker med efterkommernes børn? Altså børnebørnene af indvandrere. Da indvandringen til Danmark fra ikke-vestlige lande er et forholdsvis nyt fænomen, er denne gruppe stadig meget lille. Men da indvandrernes børn dagens efterkommere i dag er relativt unge, vil de i de kommende år føde mange børn, og den efterfølgende generation af indvandrere vil derfor vokse kraftigt. Og det vil stort set ikke kunne ses i statistikken. For hovedparten af dagens efterkommere er danske statsborgere, og deres børn fødes som personer med dansk oprindelse, når blot én af forældrene har dansk statsborgerskab. Med andre ord vil begrebet efterkommere langsomt blive udvandet, efterhånden som tiden går. Det kan siges, at det altid har været sådan, også før begrebet efterkommere kom ind i statistikken. Ingen vil vel i dag tænke på, at efterkommere fra polakkerne, der kom til landet for 100 år siden, ikke i dag skulle være fuldblods danskere. Forskellen mellem dengang og i fremtiden er blot, at man i fremtiden kan se forskel på, hvem der oprindeligt har deres baggrund udenfor Danmark, selv om personen måske både taler flydende dansk og maler sig i rød-hvide farver til landskampe. Helt forvirrende bliver det, når de udenlandske børn, flest fra Sydkorea, Indien og Colombia der siden 1970 er adopteret til Danmark, skal placeres. I deres eget miljø benævnes de internationale børn, i Danmarks Statistik placeres de som danskere, mens de i mange folks, og måske også i deres egen, bevidsthed, måske er vanskeligere at placere entydigt. Det kan med sikkerhed siges, at der i fremtiden vil være langt flere danskere, der har baggrund i lande fra hele verden. Dermed vil der også blive flere og flere danskere, der har en anden kulturbaggrund, og som er medlem af andre trossamfund end folkekirken. Så i lighed med, hvad man gør i USA, vil vi måske også en dag sige en dansker med iransk oprindelse? Eller en dansker med sydkoreansk oprindelse?

5 Demografi Det er tale om en udvikling, der er uundgåelig. Lige som der handles, investeres, rejses og studeres som et resultat af globaliseringen, vil det samme ske med mennesker, der lever andre steder end der, hvor de er født. Det betyder også en eksplosion i antallet af børn født i blandede ægteskaber, både nationalt blandet, religiøst blandet og etnisk blandet. De fleste danskere vil sandsynligvis og forhåbentlig finde, at der er tale om en lidt eksotisk tilpasning til verden omkring os, mens enkelte andre vil finde det på grænsen til det upassende, at så mange folk fra fjerne egne af kloden skal bebo de danskes øer. Men mere farverigt bliver det. Hvis der er usikkerhed om de nytilkomnes plads i den danske stamme, er der til gengæld ikke den ringeste tvivl om, at stammen ældes. Da indvandrere som hovedregel er unge, og de derfor også står foran at skulle have deres egne børn, vil de udgøre et ungt tilskud til den danske befolkning. Men skal indvandringen virke som en modvægt mod fremtidige gennemsnitlige aldring, kræver det, at der hele tiden kommer en konstant tilgang udefra. At der ud fra det synspunkt kræves en konstant indvandring, skyldes det indlysende forhold, at indvandrere jo ældes i samme takt som de oprindelige danskere. Da indvandring i større målestok, som beskrevet i tidligere kapitler, er af relativ ny dato, betyder det også, at det i de første årtier af fremskrivningsperioden i alt overvejende grad vil være oprindelige danskere, der ældes. åbenbart, at Danmark gennem de sidste par århundreder har gennemlevet nogle kolossale forandringer, siden der i 1811 kun levede én million danskere i riget. Først og fremmest unge mennesker, der så småt begyndte at overveje at udvandre. Der kom nogle få indvandrere fra nabolandene, men ellers var der ingen tvivl om, hvem der hørte til stammen, og hvem der ikke gjorde. Fremtiden ser anderledes ud. Den tidligere ærkebiskop i Sydafrika og Nobelprisvinder Desmond Tutu har udtrykt det på følgende poetiske måde: Vi tilhører en verden, hvis blotte struktur og væsen er mangfoldighed i næsten forvirrende omfang. Det er som at leve i en tosses paradis at se bort fra denne grundlæggende kendsgerning. Bedre kan det ikke siges heller ikke om Danmark. Hans Kornø Rasmussen er forfatter og foredragsholder, cand. Polit. og ph. d. i international økonomi De kommende årtiers aldring af Danmark skyldes to forhold. For det første, som beskrevet, at der ikke fødes tilstrækkelig mange børn til at reproducere befolkningen, hvilket fører til, at de unges andel af befolkningen hele tiden vil falde. For det andet at levealderen stiger. Frem mod 2050 forudsætter Danmarks Statistik, at middellevetiden for mænd vil stige fra knap 76 år til 83 i år For kvinder forventes middellevetiden at stige fra de nuværende lidt over 80 år til 86 år. Aldringen af Danmark bliver derfor meget kraftig. Med få undtagelser vil der i år 2050 i alle aldersgrupper under 66 år være færre mennesker i Danmark, end der er i Og det på trods af at folketallet, som ovenfor nævnt, stiger med knap Men det er de modne aldersgrupper, der for alvor bliver flere af. Antallet af over 75-årige i Danmark vil stige med en halv million frem mod 2050, fra i år 2007 til i de kommende 43 år. Det svarer til en stigning på 131 procent. Det er dog en beskeden stigning i forhold til det, der vil ske med gruppen af danskere på over 90 år. Den vil næsten femdobles, fra i 2007 til i Folkeskolen.dk I 2007 var 715 danskere 100 år eller derover og modtog derfor et lykønskningsbrev fra kongehuset. I år 2050 vil den 82-årige Kong Frederik 10. få meget travlt. Det år skal han udsende fødselsdagshilsener til den eksklusive klub af over 100-årige. Men Kong Frederik får endnu mere at se til, da Kongehuset også sender lykønskninger til de stammemedlemmer, der kan fejre diamantbryllup for 60 års tro samvær, og til de par der har været gift 65 år og kan fejre krondiamantbryllup. Og med den stigende levealder vil de to grupper sandsynligvis også vokse betydeligt. August Set ud fra denne bogs fokus på demografien er det aldeles

6

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkningsudviklingen siden 1960

Befolkningsudviklingen siden 1960 Befolkningsudviklingen siden 196 Af Anita Lange Indledning Befolkningens størrelse og fordeling på alder har på den ene side afgørende betydning for, hvor meget der kan produceres i et samfund, da folketallet

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2008 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2008 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 1/23 G4 Indledning Rumænien Rumænien er et af de østeuropæiske lande, der nu er blevet knyttet tættere til det øvrige Europa bl.a. gennem medlemskab af EU. Landet har

Læs mere

Anne Lise Lykke Andersen m.fl : Naturgeografi jorden og mennesket s. 293 318

Anne Lise Lykke Andersen m.fl : Naturgeografi jorden og mennesket s. 293 318 Opgaver til teksten: Geografi Befolkningsgeografi / Demografi Anne Lise Lykke Andersen m.fl : Naturgeografi jorden og mennesket s. 293 318 teksten mv kan ses på http://frberg hf.dk/intranet/geo/demografi/opgaver/demografi

Læs mere

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Temahæfte 2012, nr. 1 Udgivet: 27-02-2012 Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Af Bent Dahl Jensen Religiøs fordeling blandt indvandrere, flygtninge

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

2. Den globale befolkningsudvikling - Demografi.

2. Den globale befolkningsudvikling - Demografi. Flemming Sigh: OK-GEOGRAFI", Afsnit 2: Side 1 2. Den globale befolkningsudvikling - Demografi. Vi skal i dette afsnit stifte bekendtskab med en række demografiske udtryk, som dagligt optræder i nyhedsmedierne,

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh 2014 2.1 Pålidelighed og usikkerhed.............................. 2 3.1 Den samlet fertilitet, 1994-2013........................... 3 3.2 Antal levendefødte, 1994-2013........................... 4 3.3

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Socialforskningsinstituttet, Notat til Integrationsministeriets tænketank.

Socialforskningsinstituttet, Notat til Integrationsministeriets tænketank. Socialforskningsinstituttet, 1.12.03. Notat til Integrationsministeriets tænketank. Notatet er disponeret på følgende måde: 1. Befolkningssammensætning på fødeland og statsborgerskab for Sverige, Tyskland,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

1. Ældregruppens omfang

1. Ældregruppens omfang 1. Ældregruppens omfang Gruppen af ældre på 60 år og derover stiger frem mod 2050, og samtidig lever vi danskere længere. I første kvartal 2015 var der 1.387.946 registrerede personer over 60 år i Danmark

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Økonomisk analyse. Uden indvandring vil dansk økonomi mangle personer i den arbejdsdygtige alder. 27. april 2015

Økonomisk analyse. Uden indvandring vil dansk økonomi mangle personer i den arbejdsdygtige alder. 27. april 2015 Økonomisk analyse 27. april 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Uden indvandring vil dansk økonomi mangle 51.000 personer i den arbejdsdygtige

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Kraftig stigning i befolkningens levealder

Kraftig stigning i befolkningens levealder Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 41 Offentligt Sundhedsudvalget og Det Politisk-Økonomiske Udvalg Økonomigruppen, 3. Udvalgssekretariat 18. Oktober 2006 Kraftig stigning i befolkningens levealder

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Demografi - Spørgsmål til teksten

Demografi - Spørgsmål til teksten Demografi - Spørgsmål til teksten Teksten kan hentes her http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/demografi/demografi-2016-side-1-18.pdf Befolkningsproblemet 1. Hvornår var der 1 mia. mennesker hvornår 2.

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSENREGION NORDJYLLAND Juni 29 INDVANDRERES OG EFTERKOMME- RES BESKÆFTIGELSE I NORDJYL- LAND SAMMENFATNING Stor stigning (34,6%) i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen Befolkning 2009:2 Befolkningsfremskrivninger 2009-2040 1. Indledning Grønlands Statistik har i samarbejdet med Danmarks Statistik udviklet en befolkningsfremskrivningsmodel, hvorfra resultater præsenteres

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER

ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 September 2015 ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER Det er velkendt, at danskernes middellevealder er støt stigende. Beregningerne i dette

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen Langsigtet økonomisk fremskrivning 26 - med vurdering af velfærdsreformen November 26 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...4 1.1 Indledning...4 1.2 Hovedkonklusionerne...4 1.3 Hovedelementerne

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Diskussionen om behovet og mulighederne for yderligere arbejdsmarkedsreformer fylder fortsat i debatten. Den tidligere regering

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere