Historik. Baggrund for samarbejdet med Harbin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historik. Baggrund for samarbejdet med Harbin"

Transkript

1 Historik Baggrund for samarbejdet med Harbin Dette dokument indeholder en række udvalgte hovedpunkter i Aarhus Kommunes samarbejde med Kina især venskabsbyen Harbin. Dokumentet er altså på ingen måde en dækkende beskrivelse af kommunens engagement i Kina, der blev startet med den første samarbejdsaftale med Harbin i 1984 og som fik et direkte erhvervsorienteret sigte i Januar 2010 I januar 2010 tog en aarhusiansk delegation ledet af daværende rådmand Laura Hay og daværende borgmester Nicolai Wammen til Harbin. Målet var bl.a. at etablere en Task Force med et fælles sigte på klima og energi og lægge grundstenene til en samarbejdsaftale på cleantech-området. Under besøget i Harbin kom det frem, at Harbin af de centrale myndigheder i Beijing var blevet pålagt at opfylde mål med hensyn til CO2-udledning og tilrettelæggelse af en effektiv og bæredygtig energi- og varmeforsyning. Harbins daværende borgmester, Zhang Xialolian, havde en vision om at transformere den nuværende økonomiske vækst i Harbin baseret på energikilder med høje miljø- og klimamæssige omkostninger til energikilder med lav forurenings- og udledningsgrad. Det var mål, som Aarhus Kommune og virksomheder i Aarhus-området kunne være med til at indfri gennem intensiveret samarbejde. Og besøget efterlod da også det klare indtryk, at virksomheder i det midt- og østjyske område ville kunne komme til at spille en central rolle i Harbin indenfor klimaområdet. Det konkrete resultat af delegationsbesøget blev i første omgang en aftale om at etablere en fælles dansk/kinesisk task force med højtstående repræsentanter fra begge byer, der blandt andet fik til opgave at udtænke og udstikke rammerne for det videre samarbejde. Den danske task force blev umiddelbart efter januar-besøget bemandet med topembedsmænd fra Aarhus Kommunes administration og med stadsdirektør Niels Højberg som formand. Juli 2010 I forbindelse med et nyt besøg i Harbin i juli 2010 blev der mellem lederne i de to byer underskrevet en samarbejdsaftale på cleantech-området og efterfølgende har parterne mødtes adskillige gange både i Aarhus og Harbin. Rammeaftalen mellem de to byer har

2 åbnet dørene for en række efterfølgende virksomhedsaftaler og de politiske ledere i de to byer var enige om at bane vejen for kontrakter mellem virksomheder inden for miljø- og klimaområdet. Under besøget i sommeren 2010 blev der også gennemført et større virksomhedsseminar, hvor 45 repræsentanter fra 17 forskellige danske cleantech virksomheder, der alle til dagligt opererer i Kina, mødtes med knap 60 repræsentanter fra 37 forskellige Harbin-baserede virksomheder. Seminaret blev åbnet af Harbins viceborgmester Jiang Ming, tidligere borgmester Nicolai Wammen, rådmand Laura Hay og lederen af handelsafdelingen ved ambassaden i Beijing, ambassaderåd Alexander Schultz. Business seminaret var tilrettelagt i et tæt samarbejde mellem COWI, Den danske Ambassade i Beijing samt repræsentanter fra bystyret i Harbin. På seminaret var følgende danske virksomheder repræsenteret: MITA-Teknik, Halse Refractories, Hempel, Novozymes, Grundfos, Vestas, Haldor Topsøe, APV, Broen, Brunata, Kamstrup, Danfoss, Velux, Schmidt-Hammer- Lassen, DHI, AVK og COWI. I alt deltog der 120 repræsentanter fra virksomheder og lokale myndigheder i seminaret. Som afslutning på delegationsbesøget blev der underskrevet to samarbejdsaftaler mellem politiske repræsentanter fra henholdsvis Harbin og Aarhus. Den ene aftale var en opdatering af den oprindelige aftale fra 1984 og har især fokus på fire områder, der blev udpeget som hovedhjørnestene for samarbejdet indenfor energi- og miljø-området. Ud over denne overordnede og generelle samarbejdsaftale, blev der underskrevet en underaftale med eksplicit fokus på klima- og miljøsamarbejdet. Daværende leder af Danmarks Eksportråd i Kina, Alexander Schultz: "Aarhus Kommunes samarbejde med Harbin er ubetinget et af de mest dynamiske og kommercielt mest ambitiøse, som nogen dansk kommune har i Kina. Aarhus mener det seriøst og er villig til at sætte handling bag intentionerne. Den slags bemærker kineserne med det samme. Samtidig har Aarhus som verdens vindhovedstad fantastiske muligheder for at tiltrække kinesiske investeringer i de kommende år, hvis man går målrettet efter det." Rådgivningsvirksomheden COWI, der har jysk hovedsæde i Aarhus, stod for to virksomhedsaftaler, herunder med Harbins institut for arkitektur og design. Aftalen går ud på i fællesskab at byde på store offentlige byggeprojekter i det nordlige Kina. Derudover skal COWI hjælpe Harbins største virksomhed, Hafei, med at komme op på internationalt niveau, når det gælder vindmøller. Hafei producerer i forvejen fly og biler, og er først for nyligt gået ind på vindmarkedet. Rødkærsbro-virksomheden Mita-Teknik har også lavet en aftale med Hafei s

3 afdeling for elektroniske styringssystemer. Endelig underskrev Grundfos en udviklingsaftale med det tekniske universitet i Harbin. COWI har indgået tre rammeaftaler. En med Architectural Design and Research Institute ved Harbin Institute of Technology, en med Harbin Aircraft Industry (Group) Co., Ltd. (HAFEI-fabrikken) samt en med Harbin High & New Technology Industry Development Zone. Danfoss har indgået aftale og på vej mod kontrakt i forhold til byens High-Tech Development Zone. Grundfos har indgået aftaler med Municipal Environment Engineering School ved Harbin Institute of Technology. Mita Teknik har indgået aftaler med Jiuzhou Electric og HAFEI-fabrikken. Aarhus Universitet har lavet en principaftale med Harbin Institute of Technology. September 2010 I midten af 2010 overtog Lin Duo posten som Harbins borgmester. Som en af sine første embedsgerninger fik han foranlediget to kinesiske delegationsbesøg til Aarhus. Borgmesterens bevægegrund var at sætte yderligere skub i samarbejder inden for blandt andet vindområdet og cleantech samt styrke de politiske og administrative bånd, der skal gøre erhvervssamarbejdet muligt. Aarhus blev på denne baggrund vært for to delegationsbesøg henholdsvis en business delegation (14 personer) og en politisk delegation (7 personer) i dagene 26. september til 30. September De to delegationer bestod af højtstående politikere, topembedsmænd samt centrale repræsentanter fra Harbins erhvervsliv. De blev præsenteret for de østjyske kompetencer og viden inden for områderne: Energy Efficiency and Architecture, District Heating, Water Treatment og Wind Power. Blandt de mange besøgsmål kan nævnes: Vestas, Kamstrup, Danfoss, Marselisborg Renseanlæg, AffaldVarme, Schmidt Hammer Lassen, KPF Architects, Aarhus Universitet m.fl. Som afslutning blev der ved en reception på rådhuset underskrevet yderlige et antal arbejdsaftaler og Harbin delegation udtrykte ønske om, at modtage en Aarhusiansk delegation i den nærmeste fremtid. Herudover blev der åbnet døre til udvidelse af kultur og uddannelsessamarbejdet.

4 April 2011 I april 2011 rejste endnu en Aarhus-delegation til Harbin. Delegationen bestod af borgmester Nicolai Wammen, rådmand Teknik og Miljø Laura Hay, rådmand Børn og Unge Jacob Bundsgaard, stadsdirektør for Aarhus Kommune Niels Højberg, forvaltningschef Natur og Miljø Claus Nickelsen og chefkonsulent i Borgmesterens Afdeling Jørn Nim Jensen. Med i delegationen var der repræsentanter fra Kamstrup og fra Aarhus Universitet. Under overskriften Harbin-Aarhus District Heating & Energy Efficiency and Pollutant Reduction Business Seminar var der tilrettelagt et virksomhedsseminar i Harbin, som havde deltagelse fra bl.a. Kamstrup, Amplex, Force Technology, Hasle Refractories, Hempel, Cowi, Novozymes, Danfoss, Grundfos, AVK, Velux, DHI, MITA Teknik, APV, Brunata, Crecea, Vestas og Aarhus Universitet. Nicolai Wammen udtalte under besøget: Verdens storbyer er en del af klimaproblemet og må derfor være en del af løsningen. Stor- Aarhus har meget stærke kompetencer at bidrage med på cleantech- og miljøområdet, og det glæder mig, at vi nu kan udvikle og styrke samarbejdet med Harbin, som er en millionby i kraftig vækst - også på energiområdet. Den danske delegation var indbudt til at deltage i en første-spadestik-ceremoni for opførelsen af et dansk projekthus, Aarhus Business Forum Harbin, som stiller gratis kontorfaciliteter til rådighed for danske virksomheder. Projekthuset er etableret med politisk støtte og opbakning fra både Aarhus og Harbin og er især et tilbud rettet mod clean tech virksomheder i det øst- og midtjyske område, som herved har fået en platform og et brohoved i deres videre samarbejde med virksomheder i Harbin-området. Som led i besøget deltog den aarhusianske delegation i åbningen af et nyt nanocenter på Harbin Institute of Technology (HIT), der er et af Kinas førende tekniske universiteter. Nanocentret Harbin-Aarhus International Center of Surfaces and Interfaces (HAISI) er opført i tæt samarbejde med Aarhus Universitet. I forbindelse med åbningen af HAISI blev professor Flemming Besenbacher udnævnt til æresdoktor ved HIT og underskrev samtidig en aftale om uddannelsessamarbejde mellem Aarhus Universitet og HIT. Med aftalen er det blevet lettere for specielt ph.d.-nanostuderende at tage på udveksling ved henholdvis Aarhus Universitet og HIT.

5 Januar 2012 En delegation fra Aarhus Kommune, med borgmester Jacob Bundsgaard i spidsen, besøgte i januar 2012 Harbin for at fortsætte udbygningen af de gode relationer til den kinesiske venskabsby. Som en del af besøget blev borgmesteren bedt om at forestå den officielle indvielse af projekthuset, der er opført i Harbins High & New Technology Industry Development Zone, der med sine cirka 130 kvadratkilometer bliver byens kommende innovations-centrum med virksomheder inden for bioteknologi, energi, miljø, IT mv. Med åbningen af projekthuset Harbin International Technology and Business Plat-form i januar 2012, blev der sat en tyk streg under potentialet for dansk erhvervsliv. Projekthuset er målrettet danske virksomheder indenfor fjernvarme- og energiområdet og med interesser i Harbin. De kan gratis rykke ind og bruge husets faciliteter som base for at etablere sig i Kina. Harbin International Technology and Business Platform skal fungere som et projekthus for virksomheder med interesser i Harbin og det er etableret med politisk støtte og opbakning fra Aarhus Kommune. I første omgang tilkendegav virksomhederne Kamstrup A/S og LOGSTOR at de havde planer om at etablere kontor i det aarhusianske projekthus ligesom andre danske virksomheder gav udtryk for, at de formentlig gerne vil bruge projekthusets fælles mødefaciliteter til forretningsmøder, kundebesøg mv. Aarhus, den 2. oktober 2012: Ny Kinesisk samarbejdsaftale Aarhus var i oktober 2015 endnu en gang vært for et kinesisk delegationsbesøg denne gang fra Nanjing. Byrådssalen var rammen, da borgmester Jacob Bundsgaard tirsdag 2. oktober 2012 skrev under på en ny kinesisk samarbejdsaftale med fokus på cleantech. Aftalen var kommet i stand på initiativ af byen Nanjing og Den Danske Ambassade i Kina. Den nye aftale har fokus på cleantech, da Nanjing ønsker inspiration og rådgivning om, hvordan en miljø- og energieffektiv by indrettes. Aftalen peger dog også på mulighederne for samarbejde indenfor uddannelsesområdet. Harbin, oktober 2012: Aarhus intensiverer kina-samarbejde Den 28. oktober 2012 landede borgmester Jacob Bundsgaard i Kina på et ugelangt besøg. Formålet med rejsen var at få sat retning og konkretiseret samarbejdet med de to millionbyer Nanjing og Harbin. Borgmester Jacob Bundsgaard ser Aarhus strategiske Kina satsning som en bydende nødvendighed:

6 Kina er en af verdens største motorer for vækst, så vi er nødt til at orientere os målrettet mod det potentiale, der findes i Kina. Samtidig er vi i hård konkurrence med mange andre lande omkring os, så vi må ud over stepperne og gøre en indsats, hvis vi skal udnytte de muligheder, der ligger foran os. Ved at åbne døre for danske virksomheder i Kina, skaber vi grundlaget for at holde fast i vores velfærdssamfund. I forbindelse med dette besøg skrev borgmesterens dagbog hver dag for besøget, for at få alle indtryk med og dele dem med interesserede. Harbin, januar 2013: Aarhus-delegation i Harbin Fra den januar 2013 var en mindre delegation fra Aarhus Kommune på officielt besøg i Harbin. Delegationen bestod af rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, rådmand for Sundhed og Omsorg, Thomas Medom, forvaltningschef i Teknik og Miljø, Lisbeth Errboe Svendsen samt chefkonsulent i Borgmesterens Afdeling, Jørn Nim Jensen. Delegationen var inviteret til Harbin af byens borgmester for at deltage i åbningen af Harbins 29 ende is- og sneskulpturfestival og konsolidere relationerne mellem de to byer. Harbins Is- og sneskulpturfestival er blandt verdens største og mest besøgte. Aarhus, januar 2014: Aftale om tre trænings- og studieophold I januar 2014 blev der indgået en aftale mellem Aarhus Kommune og kommunens kinesiske venskabsby, Harbin, om at tilrettelægge tre kombinerede trænings- og studieophold i Danmark. De tre forløb var målrettet udvalgte kinesiske beslutningstagere, ledelsesrepræsentanter og teknikere/eksperter indenfor hhv. vandforsyningsområdet, varme/energiområdet samt fødevare- og biobrændselsområdet. Aftalen om trænings- og studieopholdene er et konkret resultat af en længerevarende dialog med repræsentanter fra Harbins politiske og administrative ledelse, hvor der har kunnet konstateres en markant stigende interesse for danske erfaringer på varmeforsynings- og drikkevandsområdet, men også for nye energiformer, ressourcebevarelse og miljøbeskyttelse samt produktionen af sikre og rene fødevarer. Det overordnede formål med besøget er således at give kineserne en grundig introduktion til de samlede danske systemløsninger indenfor blandt andet energiforsyningen og fødevareområdet og en forståelse for sammenhængene mellem pris og kvalitet samt det

7 velfungerende danske offentlig-private samarbejde omkring lovgivning og kontrol. Men herudover er intentionen naturligvis også at bane vejen for fremtidige erhvervssamarbejder samt eksport og tiltrækning af investeringer. Aarhus, april 2014: Delegationsbesøg fra Harbin I dagene 9. april 12. april 2014 var Aarhus Kommune samt en række danske cleantech virksomheder værter for den til dato mest betydningsfulde delegationsbesøg fra venskabsbyen, Harbin. Delegationen var anført af borgmester SONG Xibin og udover den politisk/administrative delegation var der medrejst en større business delegation, som især bestod af topchefer fra Harbin s forsyningsselskaber og leverandører af byens varme og vand. De kinesiske gæster startede deres besøg hos Danfoss på Als og blev i de efterfølgende dage præsenteret for de danske kompetencer og styrkepositioner indenfor miljø- og energiområdet. Det blev til besøg hos Kamstrup (Skanderborg), (Grundfos) Bjerringbro, Logstor (Løgstør), Aarhus Vand og Affald Varme (Aarhus) foruden en række møder og et virksomhedsseminar i Aarhus. Seminaret havde udover ovennævnte virksomheder også deltagelse fra COWI, Danish Board of District Heating, AVK Holding, HYDRO-X m.fl. I forbindelse med et styregruppemøde i Aarhus der foruden Harbin s borgmester også havde deltagelse af Aarhus borgmester, Jacob Bundsgaard, blev der lavet aftaler om det fremtidige samarbejde ligesom der blev underskrevet en række aftaler mellem de involverede danske og kinesiske virksomheder. Harbin, juni 2014: Aarhusiansk delegation i Harbin Under ledelse af Borgmester Jacob Bundsgaard besøgte en aarhusiansk delegation i dagene 28. juni - 2. juli 2014 kommunens kinesiske venskabsby, Harbin. Formålet med besøget var blandt andet at diskutere status og mulige opfølgninger på de forskellige forretningsorienterede samarbejdsprojekter indenfor vand-, varme-, energi- og landbrugsområdet, som er iværksat med de to byer som facilitatorer. I besøget var der indlagt flere møder med Harbins politiske og administrative ledelse bl.a. borgmester SONG Xibin, vice borgmester NIE Yunling samt repræsentanter fra Harbins Reform og Development Commission, Harbin Water Affairs Administrations Bureau, Harbin Cultural and New Public Bureau, Harbin Environmental Protection Bureau, Harbin Foreign Affairs Bureau samt lokale ledere fra hhv. Shuangcheng City og Bayan County.

8 Under besøget underskrev borgmester Jacob Bundsgaard og viceborgmester NIE Yunling et Memorandum of Understanding med fokus på at fremme samarbejdet indenfor landbrugsområdet og biogas. I programmet var også indlagt et afsluttende møde i projektet System integration of wind power by use of the DH/CHP systems in North-East China samt deltagelse i Harbin Trade Fair, der i modsætning til tidligere i år var bygget omkring især de russisk-kinesiske handelsforbindelser. Endelig blev det aarhusianske besøg ved flere festlige lejligheder også brugt til at markere, at det i år er 30 år siden, at den oprindelige venskabsbyaftale mellem de to byer blev underskrevet i Til markering af jubilæet blev der indgået en række aftaler om, hvordan jubilæet yderligere skal fejres i de kommende måneder.