Vækstpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstpolitik 2013-2017"

Transkript

1 Vækstpolitik

2 Forord Høje-Taastrup 3.0 Høje-Taastrup Kommune er attraktiv både for mennesker, der søger bolig og for virksomheder, der ønsker at etablere sig. Det viser uafhængige undersøgelser. Og mens mange kommuner mister arbejdspladser i disse år, er ca nye arbejdspladser på vej hertil. Nogle af de største virksomheder i Danmark har meldt deres ankomst: DSV og DSB. Vi har store byudviklingsprojekter i gang: Bycentret Taastrup Torv og Høje Taastrup C, og et spændende boligudviklingsprojekt er på tegnebrættet i Gammelsø. Samtidig har vi befæstet vores position som regionalt handelscentrum med IKEA, der har udvidet varehuset, og City2, der er i gang med at etablere Nordens største designer-outlet. Den gunstige situation skal omsættes til yderligere vækst. Vi skal ikke alene fastholde de arbejdspladser, vi har, men tiltrække endnu flere og samtidig skabe overskud i lokalsamfundet til, at vi kan leve godt og aktivt med et sprudlende kultur- og foreningsliv og en effektiv kommunal service. Vores ambition er både at være en attraktiv bosætningskommune og at være en af Danmarks bedste erhvervskommuner. Og det er ikke urealistisk! Som trafikalt knudepunkt tæt på hovedstaden har vi en af de bedste beliggenheder i landet. Med vækstpolitikken ønsker vi at dreje på alle de håndtag, vi som Byråd har mulighed for med henblik på at indfri vores ambition. Hovedstaden er Danmarks vækstmotor, og med vækstpolitikken ønsker vi til fulde at få del i hovedstadens vækstpotentiale. En ambitiøs vækstsatsning er vigtig af flere årsager. Det kommende ringby-samarbejde, også kaldet Loop City, vil i takt med at letbanen ibrugtages - udgøre en konkurrent i forhold til vækst i arbejdspladsintensive arbejdspladser og bosætning her i kommunen. Vi er yderligere udfordret af, at mange andre kommuner i disse år satser storstilet på at tiltrække arbejdspladser ved at skabe bedre vilkår for erhvervslivet. Hvis Høje-Taastrup Kommune på længere sigt skal opretholde sin stærke erhvervsmæssige position, er det afgørende vigtigt, at kommunen tager konkurrencen op og iværksætter en ambitiøs vækststrategi. Byrådet har derfor vedtaget en ny vækstpolitik, der skal: Sikre de bedste rammer for at etablere og drive virksomhed Åbne for nye strategiske samarbejder Gøre kommunen endnu mere attraktiv at bosætte sig i I Høje-Taastrup har vi nogle åbenlyse styrkepositioner. Vi er et knudepunkt for handel og transport, og vi har mange virksomheder inden for it- og finanssektoren. Men her er god plads til udvikling, og vi vil gerne have endnu flere strenge at spille på bl.a. inden for de såkaldte videnstunge arbejdspladser, så vi står bedre rustet til morgendagens samfund, hvor det især er de videns- og innovationsintensive virksomheder, der forventes at opleve vækst. 2

3 Borgmester Michael Ziegler tager det første spadestik til DISAs domicil Vi skal have alle med Erhvervsudviklingen i kommunen er afhængig af, at borgerne har de fornødne kompetencer og den fornødne uddannelse. Gennem tilflytning og øget fokus på uddannelse og sundhed skal vi derfor hæve andelen af ressourcestærke og erhvervsaktive borgere, der imødekommer erhvervslivets behov for kvalificeret arbejdskraft, og som har lyst til at engagere sig i lokalsamfundet. Det kræver bl.a., at familier kan regne med, at deres børn får en god og tryg opvækst i lokalmiljøet, og at kommunens institutioner, skoler og foreninger bibringer eleverne tilstrækkelig viden, færdigheder og sociale kompetencer. som supplerer mange andre politikker og strategier, især vores udviklingsstrategi om vækst, uddannelse og et aktivt liv. Inspireret af IT-branchen er mange begyndt at hæfte betegnelsen 2.0 på alle nye produkter og løsninger. Nu er der lige udkommet en bog om Kinas fremtid, der hedder China 3.0, så for ikke at sakke bagud vil jeg hermed byde velkommen til: Høje-Taastrup 3.0! Kommunens vækstpolitik er derfor et langt og sejt træk i en snor, der vikler sig omkring alt og alle i vores kommune, og Michael Ziegler borgmester 3

4 Vision og politikkens tilblivelse Udviklingsstrategien og Vækstpolitikken Vækstpolitikken tager udgangspunkt i Udviklingsstrategi , der udgør byrådets vision for udviklingen af kommunen de kommende 12 år. Byrådet vedtager en ny strategi hvert 4. år. Udviklingsstrategien rummer en række overordnede strategiske indsatser, der beskriver, hvordan der skal arbejdes med kommunens udvikling, De konkrete indsatser fastlægges i politikker, planer og kvalitetskontrakter. I Udviklingsstrategi 2012 har Byrådet besluttet, at fokus skal være på vækst, uddannelse og et aktivt liv. Byrådets vision for vækst At Høje-Taastrup Kommune er det foretrukne sted at bosætte sig for ressourcestærke borgere, der ønsker kommunens særlige blanding af stationsbyer og landsbyer, grønne omgivelser, aktive fritids- og kulturliv, velfungerende service og gode beliggenhed At kommunen er nye virksomheders førstevalg ud fra viden om vores erhvervsvenlige indstilling, effektive sagsbehandling og gode beliggenhed 4 At kommunens særlige erhvervsprofil med styrkepositioner inden for detailhandel, it- og finans samt transport yderligere styrkes, og at der opnås nye At nytænkning præger udviklingen af kommunen, og at det sker i innovative samarbejder mellem borgere, virksomheder, vidensinstitutioner, organisationer og kulturliv samt kommuner omkring os At væksten sker med omtanke for fremtiden, idet indsatsen for klima og miljø er en integreret del af opgaveløsningen og beslutningsgrundlaget

5 Politikkens tilblivelse og liv Vækstpolitikken er et redskab for kommunens politikere og medarbejdere i det daglige arbejde med at virkeliggøre visioner og mål. Vækstpolitik hænger tæt sammen med en lang række af kommunens andre politikker og strategier, blandt andet den kommende Børne- og Ungepolitik samt de eksisterende politikker på områderne Kultur, Sundhed samt Idræt & Bevægelse. Vækstpolitikken hænger desuden sammen med Kommuneplan 2014 indeholdende bystrategier for kommunens tre stationsbyer; Høje Taastrup, Taastrup og Hedehusene. Resultaterne af analyser og undersøgelser har løbende været præsenteret og drøftet i en Tænketank, hvor kommunen havde inviteret de 100 største virksomheder sammen med udvalgte vækstvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, vidensinstitutioner, kulturliv, Erhvervsrådet i Høje Taastrup, interesseorganisationer, samt endelig kommunens politikere og et tværfagligt hold af embedsmænd. Tænketanken har mødtes tre gange hen over foråret 2012, og har beskæftiget sig med: Vækstpolitikken er et resultat af en længere proces, hvor kommunen har været i dialog med interessenter på området. Det rådgivende analysefirma Oxford Research har for Høje- Taastrup Kommune udført en Vækstanalyse 2012, som bygger på indsamlede data, en spørgeundersøgelse om hvordan eksterne og interne borgere opfatter kommunen, samt et rundspørge til iværksættere om hvilken service og faciliteter de lægger vægt på, hvis der skal være optimale vækstvilkår. Med udgangspunkt i de indsamlede oplysninger er der udarbejdet en såkaldt SWOT-analyse, det vil sige en analyse af kommunens styrker, svagheder, muligheder og trusler i forhold til at øge væksten på områderne erhverv og bosætning. Hvilke udfordringer står kommunen overfor i forhold til vækst? Hvad er de potentielle indsatsområder og initiativer for at fremme vækst? Hvordan kan man prioritere indsatserne ud fra en vurdering af initiativernes realiserbarhed og effekt? Tænketankens arbejde er afrapporteret i en Vækstanalyse 2012, hvor Oxford Research samtidig gav sin samlede vurdering af indsatsområder og prioriteringer. Med baggrund i Vækstanalysens anbefalinger har Byrådet drøftet indsatser og prioriteringer, og har vedtaget Vækstpolitikken. 5 I Hedeland er der plads til både skovtur, cykelture, naturlegeplads eller en tur på ski- og kælkebakken

6 Det byrådet vil Vækstpolitikken tager udgangspunkt i Udviklingsstrategiens vision og 12-årige mål, men dens mål og indsatser er 4-årige. I årene vil der være særligt fokus på tre spor, der hver især har stor betydning for væksten. For hvert spor angiver politikken en række indstaser, der skal medvirke til at realisere visionen. Spor 1 De bedste rammer for erhvervslivet Vision Erhvervsudvikling og bosætning Spor 2 Strategiske samarbejder Spor 3 Det gode liv som motor for vækst Mål Mål Mål Indsatser Indsatser Indsatser 6 Taastrup Torv står færdigt i 2013 og bliver den samlende plads i byen og indgangsportalen til hovedgaden

7 Spor 1: De bedste rammer for erhvervslivet Byrådet vil arbejde for at sikre optimale rammer for at etablere og drive virksomhed i Høje-Taastrup Kommune. Både for at bistå de virksomheder, der allerede er i kommunen, men også for at tiltrække nye virksomheder og erhverv. Spor 2: Strategiske samarbejder Byrådet vil sammen med relevante samarbejdspartnere arbejde for at fastholde eksisterende og udvikle nye vækstmæssige styrker, så kommunen får en bred vifte af arbejdspladser, herunder flere videnstunge arbejdspladser, og dermed står bedre rustet til at få del i den vækst, der forventes inden for særligt de videns- og innovationsintensive brancher. Spor 3: Det gode liv som vækstmotor Byrådet vil arbejde for at udvikle gode rammer for hverdagslivet, så tilflytningen af ressourcestærke borgere i den erhvervsaktive alder forstærkes. Der skal derfor iværksættes indsatser, der øger omgivelsernes opmærksomhed på kommunens kvaliteter og mulighederne for at få opfyldt drømmen om et bæredygtigt liv i samspil med naturen og i fællesskab mellem mennesker. For hvert spor beskriver politikken, de indsatser byrådet vil iværksatte. Hvordan og hvornår indsatserne skal føres ud i livet, herunder hvilke ressourcer, der skal afsættes til indsatserne, tager byrådet konkret stilling til efterfølgende. 7 I Høje Taastrup C skal fremtidens erhvervsby udvikles med et grønt parkstrøg der binder bydelen sammen

8 Erhvervsvenlig kommune Høje-Taastrup Kommune ligger i top 25 blandt erhvervsvenlige kommuner i Danmark. Det viser DI s erhvervsklimaundersøgelse De bedste rammer for erhvervslivet For i 2017 at blive en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen skabe de bedste rammer for at etablere og drive virksomhed naturligvis i harmoni med lokalsamfundet, dets mennesker og natur. Virksomhederne kan skabe vækst og arbejdspladser, mens vi som kommune i tæt dialog med virksomhederne kan sikre optimale rammevilkår. Køretid 60 min. Køretid 30 min. Mål I 2017 er dialog og samarbejde med erhvervsliv, uddannelse og forskning styrket, så virksomhederne oplever et endnu bedre samspil med - og dermed en større tilknytning til - kommunen I 2017 leverer vi en professionel erhvervsservice af høj kvalitet i form af en-til-en rådgivning og hurtig og smidig sagsbehandling I 2017 er Høje-Taastrup Kommune i top 10 blandt Danmarks mest attraktive erhvervskommuner målt i DI s erhvervsundersøgelse og i top 20 i Dansk Byggeris I 2017 har virksomhederne i Høje-Taastrup Kommune en høj grad af tilfredshed med rammerne for at drive virksomhed og med den kommunale service I 2017 er Høje-Taastrup Kommunes erhvervsprofil, erhvervsvenlige klima og unikke beliggenhed generelt kendt inden for landets grænser Høje Taastrup Lufthavn < 30 min. 8

9 Central placering i hovedstadens erhvervsstruktur Høje-Taastrup Kommune har en central placering i hovedstadens erhvervsstruktur med sine ca arbejdspladser og borgere, der hver dag pendler fra andre dele af regionen til Høje-Taastrup for at arbejde. Den bekvemme beliggenhed i den regionale infrastruktur bevirker, at virksomheder oplever Høje-Taastrup som et attraktivt sted at lokalisere sig og drive erhverv pendler hver dag til arbejde i Høje-Taastrup Kommune arbejdspladser i virksomheder i Høje-Taastrup Kommune borgere både arbejder og bor i Høje-Taastrup Kommune af kommunens borgere pendler hver dag til arbejde ud af Høje-Taastrup Kommune Indsatser Vækstråd Høje-Taastrup Et helt nyt vækstråd i Høje-Taastrup skal være med til at sikre, at kommunen i 2017 er blandt Danmarks 10 bedste erhvervskommuner. Vækstråd Høje-Taastrup skal: Have fokus på hvordan virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommune i fællesskab kan skabe mere vækst Medvirke til at sikre optimale rammebetingelser for at drive virksomhed i Høje-Taastrup Sætte fokus på fremtidens behov for arbejdskraft Sætte fokus på innovation og symbiose Sætte fokus på ledelses trends og udvikling fx ved eksterne oplægsholdere Overvåge erhvervsudviklingen i regionen Afholde en årlig vækstkonference Vækstrådet skal mødes 3-4 gange årligt og vil kunne bidrage med vigtig sparring til vækstmuligheder i kommunen og til udvikling af den kommunale erhvervsservice. Vækstrådets aktiviteter skal have fokus på, at alle deltagere har udbytte af at deltage. Vækstrådet vil bestå af en begrænset deltagerkreds med repræsentanter for de største erhverv og virksomheder, Erhvervsrådet, Byråd og administration. Byrådet vil derfor: Etablere Vækstråd Høje-Taastrup og invitere virksomhedsledere fra en række af kommunens største virksomheder samt en repræsentant fra Erhvervsrådet til at deltage i Vækstråd Høje-Taastrup Vækstregnskab Høje-Taastrup For at sikre at de i Vækstpolitkken vedtagne indsatser fører til den ønskede vækst, skal der udarbejdes et årligt vækstregnskab, hvor der følges op på relevante nøgletal. Vækstrådet afrapporterer direkte til Økonomiudvalget, om vækstsituationen i Høje-Taastrup. Ligeledes vil Vækstrådet virke befordrende i forhold til at skabe en fælles fortolkning af og fortælling om kommunens erhvervsprofil og identitet. Byrådet vil derfor: Udarbejde et vækstregnskab og årligt få afrapportering om vækstsituationen fra Vækstråd Høje-Taastrup 9

10 Klimakommune Høje-Taastrup Kommune er klimakommune og væksten i kommune vil være på forkant med bæredygtige løsninger. Kommunen vil gøre det let for borgere og virksomheder at træffe miljørigtige valg. Ved at gå forrest i brugen af ny, lovende miljøteknologi vil kommunen øge virksomheders og borgeres mulighed for at gøre det samme. Én indgang til den lokale erhvervsservice For nærværende løses opgaven med vejledning til iværksættere og mindre virksomheder under Erhvervsrådet, mens den øvrige erhvervsservice varetages af kommunen. Opsplitningen medfører, at kommunen har meget lidt føling med de iværksættere og mindre virksomheder, der har behov for erhvervsservice, ligesom det er uklart for virksomhederne, hvornår de skal henvende sig hvor. For at sikre at ingen virksomhed fremover er i tvivl om, hvor den skal henvende sig om erhvervsspørgsmål, oprettes der som et tilbud til erhvervslivet en ny enstrenget kommunal indgang til erhvervsservice i Høje-Taastrup Kommune. Den nye kommunale erhvervsservicefunktion med arbejdstitlen Én indgang for erhverv til Høje-Taastrup Kommune skal sikre, at der fra første henvendelse tages hånd om virksomheden og tilbyde: At erhvervslivet kun behøver at henvende sig et sted for alle spørgsmål omkring virksomhedshåndtering, det betyder: En person, et mobilnummer og en digital indgang Hurtig og fleksibel sagsbehandling Hjælp til at finde egnede lokaler/grund til virksomheder Vejedning og support Velkomstpakke til nye virksomheder Den nye erhvervsservicefunktion skal sikre, at kontakten med erhvervslivet forløber bedst muligt. Men Erhvervsservice arbejder også indad i kommunens organisation med at ændre rutiner og vaner, så de i højere grad imødekommer erhvervslivets behov. Det drejer sig i al enkelhed om at sikre, at sagsbehandlingen sker på en venlig, imødekommende og kompetent måde. Der skal arbejdes helhedsorienteret, og det produkt, der leveres, skal være forståeligt og korrekt, både når det drejer sig om enkle oplysninger, og når det drejer sig om komplicerede afgørelser. Erhvervsservice har kompetence til at gå på tværs i organisationen og kan igangsætte initiativer for at sikre, at målene opfyldes. Parallelt hermed er der behov for en professionalisering af rådgivningen til iværksættere og mindre virksomheder, hvilket fx kan ske i samarbejde med Væksthus Hovedstaden og/ eller i samarbejde med andre kommuner. Den lokale erhvervsinteressevaretagelse er meget vigtig, hvorfor Erhvervsrådet fortsat opretholdes og kommunen vil arbejde for et godt og konstruktivt samarbejde med rådet. Byrådet vil derfor: Etablere en ny kommunal erhvervsservicefunktion med arbejdstitlen, én indgang for erhverv i Høje-Taastrup Kommune Sikre en hurtig, smidig og kompetent erhvervssagsbehandling Professionalisere rådgivning til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Understøtte den lokale erhvervsinteressevaretagelse 10

11 Innovation og nytænkning Innovation og nytænkning præger kommunens opgaveløsning. Selsmosen i Taastrup er blevet udvidet for at kunne absorbere store, pludselige regnskyl. Samtidig er der tænkt i, hvordan udvidelsen af søen kan udnyttes rekreativt. Selsmosen fungerer derfor i dag også som en bynær park med spændende sports- og vandaktiviteter til glæde for borgere og besøgende. Branding Kendskab til kommunen, dens erhvervsprofil og styrkepositioner er fuldstændig afgørende for at opnå målene i vækstpolitikken. Brandingindsatsen vil blive løftet med målrettet kommunikation med udgangspunkt i kommunens særlige styrker både som bosætnings- og erhvervskommune og følge et dobbelt spor: Dels borgerrettede aktiviteter, hvor fokus er på kommunens kvaliteter i forhold til kommunale services, kultur, trafik og natur mm., og dels med erhvervsrettede aktiviteter hvor fokus er på erhvervsprofil, klyngepotentialer samt unik beliggenhed med gode trafikale forbindelser. De lokale erhvervsledere er et vigtigt medie under den erhvervsrettede del af brandingen, idet mund-til-mund kommunikationen er det medie, der opleves som mest troværdigt. Erhvervsdelen på kommunens hjemmeside skal løftes i forbindelse med etablering af en ny hjemmeside, så det er hurtigt og enkelt at orientere sig og få informative og korrekte oplysninger. Der skal gennemføres pr- og markedsføringsaktiviteter bl.a. i form af relevante erhvervsevents, præsentationsmaterialer, der understøtter vækstpolitikken og vandreudstillinger centrale steder i byen og blandt virksomheder i kommunen for at udbrede kendskabet til de mange spændende byudviklingsprojekter, der arbejdes med. Byrådet vil derfor: Arbejde målrettet med branding med udgangspunkt i kommunens særlige styrkepositioner 11 I vandaktivitetsparken Selmosen er der plads til leg og bevægelse og afslapning i grønne omgivelser

12 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber. Kommunen vil fortsat arbejde på at understøtte alle sektorer og erhverv, men nogle områder kræver særlig bevågenhed, hvis den nuværende position skal bevares, og der skal opbygges nye styrkepositioner. For at opnå tilstrækkeligt med muskler til løfte denne opgave vil kommunen indgå strategiske samarbejder eller partnerskaber med relevante parter. Der tænkes her på ad hoc og emneorienterede samarbejder, som det fx er kendt fra samarbejderne omkring Ring 5, Kattegat og Køge-Ringsted forbindelsen. Mål I 2017 er de eksisterende erhvervsmæssige styrkepositioner inden for detailhandel, transporterhverv og it- og finanssektoren styrket, og der er opnået nye inden for velfærdsteknologi, sundhedsfremme og vidensarbejdspladser I 2017 har Høje-Taastrup Kommune flere arbejdspladser inden for både eksisterende og nye styrkepositioner I 2017 er Høje-Taastrup Kommune i top 10 blandt Danmarks mest attraktive erhvervskommuner målt i DI s erhvervsundersøgelse og i top 20 i Dansk Byggeris Høje-Taastrup har fortsat en central placering i hovedstadens erhvervsstruktur, og vores unikke placering i den regionale infrastruktur er fastholdt 12 Copenhagen Markets er en af de store virksomheder der er på vej til at flytte til Høje-Taastrup Kommune

13 Indsatser Strategiske partnerskaber med innovations-, uddannelses- og forskningsinstitutioner Der er et betydeligt erhvervsmæssigt vækstpotentiale forbundet med at bringe erhvervslivet og dets organisationer i dialog med innovations-, uddannelses- og forskningsinstitutioner. Det kan bl.a. ske ved at facilitere lejlighedsvise konferencer og temamøder, etablere tematiske netværk mm. Inden for og lige uden for kommunegrænsen er der flere potentielle samarbejdspartnere med interessante ekspertiseområder. I Høje-Taastrup Kommune fx: Teknologisk Institut - herunder Slagteriernes Forskningsinstitut, som er ved at etablere sig på instituttets område i Høje Taastrup KU LIFE (forsøgslandbrug og universitetshospital for store husdyr, herunder dyrlægeuddannelse under Københavns Universitets Biovidenskabelige Fakultet). Høje-Taastrup Gymnasium I Roskilde Kommune fx: De forskningstunge institutioner Roskilde Universitetscenter, CAT og Risø Et stort antal erhvervsrettede og gymnasiale uddannelsessteder samt en professionshøjskole, der bl.a. på grund af den nære beliggenhed er attraktive for uddannelsessøgende fra Høje-Taastrup-området I Ishøj Kommune fx: Cph. West Byrådet vil derfor: Søge samarbejde med Roskilde om at styrke den strategiske inddragelse af innovations-, uddannelses- og forskningsinstitutioner i erhvervslivet og dets organisationer Søge samarbejdspartnere på øvrige områder Transportsektoren Transportsektoren har historisk haft stor betydning i Høje- Taastrup. Kommunen udgør et vigtigt transporthub, rummer Sjællands eneste kombiterminal, hvor gods flyttes fra bane til bil og omvendt, Transportcentret er Danmarks ældste, og en række store og veletablerede aktører er lokaliseret i kommunen. Det virker tiltrækkende på virksomheder inden for andre sektorer som fx detailhandel og industri. Høje-Taastrup har en central placering i hovedstadens erhvervsstruktur, og vores placering i den regionale infrastruktur med bekvem adgang til det store marked for varer, tjenesteydelser og arbejdskraft er en væsentlig forudsætning for, at virksomheder oplever Høje-Taastrup som et attraktivt sted at lokalisere sig og drive erhverv. Hvis vi fortsat skal stå stærkt, er der behov for at søge strategiske partnerskaber til at pleje kommunens infrastrukturinteresser. 13

14 Erhvervsprofil Høje-Taastrup Kommune har en stærk erhvervsprofil inden for områderne it- og finans samt handel og transport. Men her er potentiale for vækst også inden for de mere videnstunge arbejdspladser som fx statslige arbejdspladser, velfærdsteknologi og sundhedsfremme. Med den store betydning transporterhvervet har, ikke mindst som jobskaber for ufaglærte og personer med korte uddannelser, er det ydermere naturligt at videreudvikle området. ydermere skabe positiv opmærksomhed på bosætningsmæssige tilbud, der matcher moderne familiers ønsker og krav, så virksomhedernes medarbejdere i større grad vælger Høje- Taastrup Kommune som bosted. Byrådet vil derfor: Facilitere eller være tovholder på et regionalt eller nationalt klyngeinitiativ, der kan bane vej for en øget beskæftigelse og tiltrækkeflere videntunge virksomheder inden for branchen, fx speditører og vidensintensive underleverandører Invitere Teknologisk Institut, Grundejerforeningen Høje-Taastrup Transportcenter og DB Schenker, der driver kombi-terminalen samt relevante virksomheder og organisationer med i klyngen Ansøge om EU-strukturfondsmidler til at drive klyngen Videnstunge arbejdspladser Erhvervslivet i kommunen er karakteriseret ved at beskæftige en relativ stor andel af ufaglærte. Der findes dog også videnstunge arbejdspladser, særligt inden for it- og finanssektoren. Tiltrækning af flere videnstunge virksomheder vil på sigt bane vej for, at kommunens erhvervsprofil vil fremstå mere afbalanceret, ligesom kommunen vil være mindre udsat under lavkonjunkturer. Meget tyder på, at det fremadrettet særligt vil være de videns- og innovationsintensive brancher og virksomheder, der vil opleve vækst. Tiltrækning af videns- og innovationsintensive brancher vil Der er i disse år en tendens til, at større private og offentlige virksomheder flytter ud fra Københavnsområdet for at få mere plads og billigere husleje. Og her har Høje-Taastrup meget at byde på i form af en særdeles god infrastruktur med nærhed til bane og vej, fiberforbindelse, billige lejemål og god kommunal erhvervsservice. Byrådet vil derfor: Arbejde på at tiltrække statslige og private vidensarbejdspladser bl.a. via udarbejdelse af en business case for etablering af virksomhed i kommunen, der tydeliggør, hvorfor Høje-Taastrup skal vælges, når man skal etablere eller flytte virksomhed i hovedstadsområdet Arbejde på at fastholde og styrke it- og finanssektoren ved at indtræde i klyngesamarbejdet Copenhagen Finance It Region (CFIR), og herigennem arbejde for at tiltrække CFIR s arrangementer til kommunen og synliggøre Høje-Taastrups styrker Undersøge mulighederne for et tættere samarbejde med virksomheder, organisationer og administration i Ballerup kommune, der ligeledes har mange virksomheder inden for it- og finans 14

15 Danske Handicaporganisationers Hus blev indviet i december 2012 og rummer DH og en række af medlemsorganisationer V elfærdsteknologi/ sundhedsfremme Det velfærdsteknologiske område er fortsat et nyt og spirende vækstområde, hvor der i de kommende år forventes at komme mange nye virksomheder. Området er kendetegnet ved brugerdreven innovation. Med opførelsen af Danske Handicaporganisationers domicil tæt ved Høje-Taastrup station, vil et bredt netværk af organisationer være tilgængelige for virksomheder, der udvikler og producerer hjælpemidler i tæt samspil med brugere og medarbejdere på social- og sundhedsområdet. Og med Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi og Hjælpemiddelinstituttet lige i nærheden, kan det virke som en magnet for andre virksomheder inden for området. Byrådet vil derfor: Facilitere et klyngesamarbejde med lokale og eksterne aktører inden for velfærdsteknologi og sundhedsfremme med henblik på at udvikle en styrkeposition inden for området 15

16 Det gode liv som vækstmotor For at forstærke tilflytningen af ressourcestærke borgere i den erhvervsaktive alder, vil Byrådet arbejde for at udvikle gode rammer for hverdagslivet. Der skal iværksættes indsatser, der øger omgivelsernes opmærksomhed på kommunens kvaliteter og mulighederne for at få opfyldt drømmen om et bæredygtigt liv i samspil med naturen og i fællesskab mellem mennesker. Storby i naturen Høje-Taastrup Kommune ligger tæt på København mindre end 15 min. med regionaltog og under ½ time i bil men også midt i naturen omgivet af store rekreative områder, gamle landsbyer og landbrugsarealer. Mål Styrke Høje-Taastrup Kommunes udvikling som attraktiv bosætningskommune og sikre borgere i trivsel Fastholde og tiltrække flere ressourcestærke erhvervsaktive borgere, der bidrager og understøtter handel og erhvervslivet samt deltager aktivt i kommunens liv. Høje-Taastrup Kommune er i 2017 fortsat en af de fem mest eftertragtede byer for boligønsker i Danmark Nettotilflytningen er i 2017 steget med erhvervsaktive borgere Der er arbejdet målrettet med udviklingen af kommunens byer særligt med fokus på nye samarbejdsmuligheder, attraktive bymiljøer og diversitet i boligudbuddet 16 Hakkemosen er et af flere smukke, rekreative områder, som Høje-Taastrup Kommune gemmer på

17 Indsatser En kommune i udvikling Høje-Taastrup Kommune er en mangfoldig kommune med levende stationsbyer og mindre landsbyer, og flere store byudviklingsprojekter venter i den nære fremtid. Udviklingen af kommunen spiller en stor rolle for at tiltrække endnu flere ressourcestærke borgere, skabe gode rammer for borgere i trivsel og sikre vækst. Byrådet vil derfor: Brande Høje-Taastrup Kommune som attraktiv bosætningskommune og som alternativ til andre forstæder i hovedstadsregionen og oplandet P lanlægge de nye byudviklingsområder som centrale positive katalysatorer for hele kommunens fremtidige udvikling, med fokus på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed og på forkant med nye tendenser indenfor fremtidens boformer Arbejde med strategisk byudvikling og med fokus på helhed og nytænkning samt samarbejde på tværs blandt andet i offentlige og private partnerskaber Sammentænke erhvervs- og byudviklingen og planlægge for hele det liv, der leves i kommunen af borgere og af dem der besøger og arbejder i kommunen Byrum for alle Byfortætning, biltrafik og flere borgere, der gerne vil lege og motionere i byen, skaber et pres på byens rum. Der skal derfor findes løsninger, der tilgodeser de mange forskellige behov. I 2013 får Hedehusene landets første aktivitetsplads, hvor biler kan parkere, samtidig med, at brugerne kan spille streetfodbold, dyrke fitness eller klatre. Et aktivt fritidsliv Høje-Taastrup Kommune arbejder for et mangfoldigt idræts- og fritidsliv, hvor alle borgere uanset udgangspunkt har mulighed for at opleve glæde, udfordring og fællesskab ved idræt og bevægelse og mange andre former for kulturelle tilbud. 17 Aktivitetsplads i Hedehusene foran Hedehushallen

18 Gode rammer for hverdagslivet Borgere i trivsel Kommunens byer skal fortsat udvikles med fokus på attraktivitet og arkitektonisk karakter, med øje for de eksisterende miljøer, deres egenart, herlighedsværdier og æstetiske kvaliteter. Alle skal føle sig hjemme, kunne identificere sig med byen og opleve den som sin egen. Vi værdsætter fællesskaber, trivsel og et aktivt socialt liv, og kommunen har et bredt udbud af privat og offentlig service. En effektiv offentlig service og tiltag, der understøtter borgernes trivsel og kommunens attraktivitet som bosætningskommune, prioriteres højt. Byrådet vil derfor: Sikre diversitet i by- og handelslivet Skabe spændende byrum, pladser og forbindelser gennem byen samt idræts- og kulturfaciliteter, der indbyder til ophold, deltagelse, leg og motion Sikre let tilgængelige by- og bolignære grønne områder, hvor der både er plads til stille fredsfyldte oplevelser og et aktivt liv Sikre boliger og fællesarealer med den rette høje kvalitet, hvor den enkelte kan sætte sit præg og boligen lever op til ønsker om fx bæredygtighed, rummelighed og prisniveau Byrådet vil derfor skabe gode rammer for: Uddannelse og videre i arbejde En sund og aktiv livsstil Aktiv deltagelse og sociale relationer i kommunens lokalmiljø og idræts- og fritidsaktiviteter En god og tryg barndom og ungdom blandt andet ved gode og velfungerende daginstitutioner og skoler Boliger for enhver smag Man kan bo tæt på en station og et bycentrum i et moderne etagebyggeri med god udsigt, i et familievenligt rækkehus eller parcelhuskvarter eller i en stråtækt idyl i en af kommunens mange landsbyer. Godt borgere bor her allerede og yderligere nye borgere ventes inden for en årrække. 18 Taastrup Teater er efter moderniseringen i 2010 blevet et indbydende kulturelt mødested i byen

19 Et godt sted at bo Høje-Taastrup er regionalt handelscentrum med bl.a. City2 og IKEA, trafikalt knudepunkt med nærhed til vej og bane, kommunen har pasningsgaranti og mange tilbud til den aktive borger fx Taastrup Teater, amfiteater og skibakke med lift i Hedeland, bynær vandaktivitetspark, tre kulturhuse, tre biblioteker, 42 km cykelring og interaktive vandreruter. Høje-Taastrup er derfor et godt sted at bo for den travle, erhvervsaktive familie. 19 Borgerskolen og flere andre skoler har fået om- og tilbygninger og stærkere IT-netværk, så skolerne kan levere bedre undervisning og bidrage til væksten

20 Høje-Taastrup Kommune Bygaden Taastrup Forsideillustration: Høje Taastrup C, Team COBE Illustrationer: Team COBE, Team NCC, Mangor & Nagel, LIW Planning, Copenhagen Markets Layout: Thomas Pregel

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder:

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder: NOTAT Byrådscentret 06-02-2013 Bystrategier for Høje Taastrup, Taastrup og Hedehusene til Byrådet. Høje Taastrup Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. Leaba 34483/13 11/30531 Et regionalt mødested for handel, erhverv

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være VISION 2 0 1 2 Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være Visionen for Favrskov Kommune fastlægger de overordnede pejlemærker for den kommunale servicevirksomhed og beskriver de rammer, som

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. OVERORDNEDE RAMMER 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Hillerød Nordsjællands vækstcentrum. Erhvervsstrategi 2013-2020

Hillerød Nordsjællands vækstcentrum. Erhvervsstrategi 2013-2020 Hillerød Nordsjællands vækstcentrum Erhvervsstrategi 2013-2020 Indhold Forord... 3 Hillerød - Nordsjællands vækstcentrum 2020... 4 Indledning... 5 Målsætning 1: En hurtig, effektiv og udviklingsorienteret

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder.

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder. Erhvervspolitik Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre 1 Indholdsfortegnelse 2 I Ringsted er virksomhederne

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 1 Fremtidens velfærdssamfund Vi lever i et velfærdssamfund, som er vokset frem gennem de seneste

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 Handlingsplan 2014-15 Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 1. Indledning Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i januar 2013 erhvervsstrategien Hillerød Nordsjællands vækstcentrum 2020. Det blev herunder

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere