DE SYV STRÅLER 3:3. Introduktion til den esoteriske lære 14. Hardy Bennis.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE SYV STRÅLER 3:3. Introduktion til den esoteriske lære 14. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 DE SYV STRÅLER 3:3 Introduktion til den esoteriske lære 14 Hardy Bennis 2

3 De syv stråler 3:3 Af Hardy Bennis Nationens personlighedsstråle En nations liv og nationale særpræg er altid påvirket af to stråler en personlighedsstråle og en sjælsstråle. Personlighedsstrålen farver og præger nationen i dens politik, økonomi, kunst og videnskab indadtil og udadtil. Personlighedsstrålen er nationens ydre udtryk, og derfor præger strålens kvalitet den rolle, nationen spiller på den verdenspolitiske scene. Når man kender en nations personlighedsstråle, kan man se, om det er en dynamisk måske endda aggressiv nation, eller om det snarere er humanitære og kunstneriske holdninger, der er landets særpræg eller måske en helt anden karakteristisk kvalitet. Her spiller ikke mindst det karmiske mønster ind. Nationen kan eksempelvis tidligere have været en kolonimagt, der har undertrykt og udnyttet andre folkeslag og derved opbygget en karmisk gæld. Det er op til læseren selv at vurdere, hvilke lande der er tydeligt præget af deres fortid. Nationens sjælsstråle Hver nation har desuden en overordnet stråle en sjælsstråle. Sjælsstrålen repræsenterer nationens indre kvalitet, som nationens intuitive og højest udviklede borgere bevidst eller ubevidst stræber efter at virkeliggøre. Det gælder inden for alle områder af nationens liv: Videnskab, kunst, politik, økonomi, humanitært og åndeligt. Målet for alle nationer er at virkeliggøre sjælsstrålen i nationens liv. Det er den positive kvalitet, der skal præge nationens rolle stor eller lille i forholdet til andre nationer. Derfor er angsten for at miste det nationale særpræg eller nationens specielle karakter eksempelvis på grund af nationernes nære samarbejde i EU helt ubegrundet. Den nationale stråle sikrer, at en nation altid vil bevare sit særpræg. 3

4 Stråler og motto I det følgende præsenteres nationernes personligheds- og sjælsstråler, som de er beskrevet i åndsvidenskaben. Hver nation har desuden et motto en slags nøgleord, som viser nationens åndelige arbejde og skjulte målsætning. Oversigten er opstillet alfabetisk (undtagen for de skandinaviske lande, der præsenteres samlet til sidst). Rækkefølgen er derfor ikke udtryk for landenes vigtighed eller åndelige indflydelse på menneskeheden, for på nuværende tidspunkt er alle nationer langt fra at demonstrere de dybere åndelige egenskaber, som engang skal blive karakteristiske. 4

5 Australien Personlighedsstråle: 6. stråle. Sjælsstråle: 1. stråle. For Australien dette enorme land, som er en af planetens fem verdensdele er det blevet profeteret, at det skal være et af hjemstederne for den 6. underrace. (Menneskeheden primært i den Vestlige verden befinder sig i den nuværende udviklingsperiode i 5. underrace). Australien er derfor en af fremtidens store nationer, som i de kommende årtusinder vil opleve en blomstrende civilisation. Australiens personlighedsstråle er 6. stråle hengivenhedens og idealismens stråle. Kvaliteten har nationen fælles med to andre nøglenationer USA og Rusland. De tre nationer udgør en kraftfuld fremtidig energitriangel. Australiens sjælsstråle er 1. stråle kraftens, magtens og viljens stråle. Denne indre strålekvalitet har Australien fælles med England, som nationen er forbundet med via Commonwealth. Australiens esoteriske motto er: Ukendt! Brasilien Personlighedsstråle: 2. stråle. Sjælsstråle: 4. stråle. Det er bemærkelsesværdigt, at blandt de toneangivende nationer er det kun Brasilien, England og USA, der er under direkte indflydelse af 2. stråle for kærlighedvisdom. Og blandt de mindre indflydelsesrige nationer har man kun kendskab til Danmark, som en nation med 2. stråle. Esoterisk kan der ikke siges meget om Brasilien, for det er en nation under opbygning, men åndsvidenskaben oplyser, at om flere tusinde år vil Brasilien afløse USA som stormagt. 5

6 Brasilien, England og USA legemliggør det tiltrækkende (magnetiske), sammenholdende aspekt af 2. stråle, og de tre nationer vil mere og mere demonstrere denne kvalitet gennem víse og humanitære regeringsformer baseret på sand idealisme og kærlighed. Hovedstaden Brasilias planlægning og arkitektur symboliserer som en svag fysisk afspejling den storslåede rolle, som Brasilien engang kommer til at spille blandt verdens førende nationer. Brasiliens esoteriske motto er: Jeg skjuler sædekornet. England Personlighedsstråle: 1. stråle. Sjælsstråle: 2. stråle. Englænderne dette blandede, rastløse og stolte folk, som har krydset oceanerne og underlagt sig mange folkeslag, har og havde den egenskab, at de altid vendte tilbage til det gamle land, centret, de udgik fra. Englænderne har været berygtede for deres hemmelighedsfulde og ofte bedrageriske og spidsfindige diplomati. Deres arrogance har frastødt mange, og deres facon har skabt utallige konflikter. Men nationen er gammel og erfaren, for det må ikke glemmes, at mange af de gamle romere er reinkarnerede som nutidens englændere. Den esoteriske lære oplyser, at Jordens lykke vil være sikret, hvis sjælsenergien får overtaget i England og Frankrig, og personlighedens mål og ambitioner forlades. Der er en tæt forbindelse mellem USA og England via deres fælles 2. stråle, men deres forskellige personlighedsstråler har ofte givet anledning til konflikter og misforståelser. I Europa er mange krige og stridigheder opstået på grund af, at de tre europæiske stormagter har været domineret af personlighedsstrålernes negative kræfter, der er kommet til udtryk som englændernes selvsikre arrogance og stolthed, tyskernes mindreværdsfølelse kombineret med troen på, at de alligevel er en superrace og franskmændenes overdrevne nationalisme, som får dem til at føle, at netop deres kultur er alle andre nationer overlegen. Men disse tilbøjeligheder er ved at være fortid, og det europæiske samarbejde i Vandbærerens tidsalder vil give Europas nationer en mulighed for i stigende grad at leve op til deres sjælsstråles intentioner. Englands esoteriske motto er: Jeg tjener Frankrig Personlighedsstråle: 3. stråle. Sjælsstråle: 5. stråle. Frankrigs stråleopbygning er meget speciel, for nationen har to intelligensstråler, der er kommet til udtryk som et skarpt og klart intellekt. I mange århundreder dominerede Frankrig hele Europa med sin personlighed og smag, og i historisk tid har franskmændene givet et stort bidrag til Vestens viden og tænkning. I den esoteriske lære er det antydet, at Frankrig vil komme med en stor psykologisk og sjælelig åbenbaring, som vil skabe et lysende gennembrud i verdens tænkning. Hvis Frankrig kan overvinde sin selviskhed og selvbeskyttende tilbøjelighed, vil nationen en dag stå frigjort til at blive verdens åndelige forbillede, på samme måde som Frankrig tidligere har været toneangivende i politiske og kulturelle anliggende men det kan først ske, når personlighedsstrålen underordner sig sjælsstrålen. 6

7 Spørgsmålet er derfor, om Frankrig magter den store opgave at decentralisere sig at ofre sig for helheden og opgive sine stormagtsdrømme til fordel for visionen om menneskehedens enhed og betræde Verdenslærerens vej? Frankrigs symbol er: Fleur de lis den franske lilje som nationen valgte for århundreder siden under guddommelig inspiration. Det er et symbol på de tre guddommelige aspekter, der også kommer til udtryk i det franske flag Trikoloren. Den franske revolutions motto var: Frihed, lighed og broderskab. Det var et vandbærermotto, som desværre druknede i blod, men det var alligevel et vigtigt slag for menneskehedens frigørelse fra sine lænker. Frankrigs esoteriske motto er: Jeg frigiver lyset Indien Personlighedsstråle: 4. stråle. Sjælsstråle: 1. stråle. Indiens dette store folkerige lands motto er: Jeg skjuler lyset. Og når lyset frigøres til verden og åbenbares for menneskeheden, vil det skabe harmoni på det fysiske plan for Indien. Dermed vil nationen blive befriet for omfattende blændværk og illusion, og når lyset er åbenbaret, og harmonien er manifesteret, vil Indien kunne lade sin 1. stråle for vilje, kraft og magt komme til udtryk på en positiv måde. Når det sker, vil England vågne til fornyet aktivitet og samarbejde, for Englands personlighedsstråle er den samme som Indiens sjælsstråle. Mange englændere er subjektivt forbundet med inderne fra tidligere inkarnationer og gennem nære slægtskaber. Der er desuden en nær forbindelse mellem 4. og 2. stråle, og denne relation vil træde tydeligt frem i slægtskabet mellem England og Indien. Og heri antydes en skæbne, som de sammen må løse. Indiens esoteriske motto er: Jeg skjuler lyset Japan Personlighedsstråle: 7. stråle. Sjælsstråle: 1. stråle. Japan har 7. stråle på personligheden og 1. stråle på sjælsaspektet, men sjælsstrålen er sandsynligvis blevet ændret efter Anden Verdenskrigs afslutning, og en logisk teori kunne være til 4. stråle. Landets hurtige og effektive genopbygning efter krigen skyldes japanernes specielle respons på 7. stråle. 7. stråle står som nævnt for orden og ceremoniel magi. Når et folk som det japanske, der er ualmindeligt autoritetstro og bundet af ældgamle traditioner og ceremonier, indfører disse kvaliteter i et moderne industrisamfund, skabes der en usædvanlig målrettet befolkning, som let indordner sig under nye arbejds- og hverdagsrytmer. Japanernes målrettethed har resulteret i en enorm effektivitet, som på den ene side viser 7. stråles stærke gruppedynamik, og som på den anden og mere negative side kan skabe en fysisk-materialistisk orientering, som er dræbende for nationens åndelighed. Denne problemstilling bliver en af de største udfordringer, som den dynamiske nation skal løse i de kommende århundreder. Først når det er sket, kan Japan på alle niveauer blive et ægte forbillede for Østens nationer. Japans esoteriske motto er: Ukendt! 7

8 Italien Personlighedsstråle: 4. stråle. Sjælsstråle: 2. stråle. Op til Anden Verdenskrig havde Italien 6. stråle på sit sjælsaspekt. Det var den strålekvalitet, der skabte italienernes hengivenhed til nationens fortid, og dermed for fascisternes idé om at genskabe det romerske imperium. Vatikanet den katolske kirkes hovedsæde ligger i Rom, og kristendommen er en 6. stråle-religion. Efter Anden Verdenskrig blev Italiens sjælsstråle muligvis ændret til 2. stråle for kærlighed-visdom. Det religiøse område vil blive nyinspireret og reorienteret bl.a. fra Rom, for ifølge den esoteriske lære vil mesteren Jesus igen få styr på den kristne kirke i et forsøg på at åndeliggøre og reorganisere den. Hovedårsagen til den usædvanlige ændring af sjælsstrålen er sandsynligvis, at Fisketidsalderen (6. stråle) er ved at rinde ud, mens 2. stråle fortsat er og i de kommende årtusinder vil være en af de dominerende strålekvaliteter. Italiens motto er ligeledes ændret fra Jeg udhugger vejen til Jeg skaber. De kommende århundreder vil vise, hvad det kunstneriske og skabende folk kan berige verden med. På det fysiske plan er tendenserne allerede tydelige, for italiensk design og kunst er forløberen for den kommende 4. stråles indflydelse på Den Nye Tidsalder. Det er forudsagt, at 4. stråle kunstens og skønhedens stråle på alle livets områder vil ændre verden med en skønhed, som nutiden ikke er i stand til at fatte! Italiens esoteriske motto er: Jeg skaber Kina Personlighedsstråle: 3. stråle. Sjælsstråle: 1. stråle. Der kan ikke siges meget om Kina verdens mest folkerige land. Kina er en sovende kæmpe, der er ved at vågne endda i meget hurtigt tempo. Kinas økonomi er på vej til at blive verdens største, og nationen producerer og leverer efterhånden de fleste produkter til hele verden. Det kommunistiske styre med dets kontrol over det kinesiske folk er ved at blive løbet over ende af informationssamfundets krav om frihed, og benhård kapitalisme viser sig nu som en modsatrettet strømning, der kendetegner nutidens Kina. Når tiden er inde, vil der opstå en ny religion, som vil samle det enorme og blandede folk, og på grundlag af religionens åndelige dybder, vil Kina genskabe fortidens storhed. Kinas fremtid er skjult i nationens motto. Kinas esoteriske motto er: Jeg antyder vejen Polen Personlighedsstråle: 6. stråle. Sjælsstråle: 1. stråle. Polen har ført en usædvanlig omskiftelig tilværelse. Nationen må have skabt en tung karmisk gæld, som nu ser ud til at være under langsom afvikling. Den dybe religiøse ånd, der har båret Polen igennem så mange trængsler, vil også være den kraft, der får nationen til at rejse sig og indtage sin plads i de europæiske nationer. Polens 1. stråle forbinder nationen med både Tyskland og England. Den store østlige nabo, Rusland, som så ofte har undertrykt Polen, må det polske folk lære at leve 8

9 med. Den russiske og polske folkesjæl er i virkeligheden nært forbundet, bl.a. på grund af de ufattelige lidelser, som begge lande har gennemlevet. Polens esoteriske motto er: Jeg genopbygger Rusland Personlighedsstråle: 6. stråle. Sjælsstråle: 7. stråle. Rusland det tidligere Sovjetunionen, der nu alene repræsenteres af Rusland gennemlever en af de helt store forvandlinger. Århundreders slaveri og undertrykkelse først af de forskellige zardømmer og derefter af et grusomt diktatur er ved at være forbi. Det russiske folk skal igennem en psykologisk meget vanskelig proces. Fra at have været umyndige og underdanige brikker i herskernes spil, skal russerne nu være ansvarlige for deres liv og hverdag. Århundrederne med de mange vanskeligheder skyldes især Ruslands personlighedsstråle 6. stråle som nationen har reageret helt specielt på. Den har forstærket autoritetstroen så meget, at russerne i alt for høj grad lukkede øjnene for de grusomheder, der ramte stort set alle familier. Nationen var paralyseret af frygt, og derfor var folket nærmest handlingslammet. Rusland er et symbol på verdens Arjuna (fra dialogen mellem Sri Krishna og Arjuna i Bhagavad Gita), men i en meget speciel betydning. Fra Rusland vil den nye, esoteriske verdensreligion bryde frem. Den vil være resultatet af den kommende tilnærmelse, der ifølge åndsvidenskaben vil finde sted mellem Hierarkiet og menneskeheden. Fra disse to planetariske kraftcentre, vil Østens evige visdom oplyse Vesten, og hele verden vil blive badet i strålerne fra retfærdighedens sol. Den lange korsfæstelse af denne store nation, vil blive afbalanceret via fremkomsten af en verdensomspændende åndelig religion, som vil komme til udtryk gennem et stort åndeligt lys, der vil blive præsenteret for verden af en fremtrædende russisk eksponent for ægte og sand religion. Denne vision er opfyldelsen af en meget gammel profeti, som mange russere imødeser. Det sker, når Ruslands sjælsstråle 7. stråle skaber den syntese, som vil forene det højeste åndelige med det russiske folk, som vil virkeliggøre rigtige menneskelige og sociale relationer. Ruslands esoteriske motto er: Jeg forbinder to veje Spanien Personlighedsstråle: 7. stråle. Sjælsstråle: 6. stråle. Spanien er en af de få europæiske nationer, der i kraft af sin personlighedsstråle har den nye tids energikvaliteter i sin natur. Den spanske nationalkarakter er stærkt præget af 6. stråle, som tidligere resulterede i religiøs fanatisme og grusomhed. Nationens brutale hærgen i Sydamerika, har skabt omfattende karmiske lidelser, og det temperamentsfulde og stolte spanske folk har desuden måttet lide under et brutalt diktatur. Folkets intense individualisme kan ses som en udpræget del af nationens 7. stråle. Det åndelige motto: Jeg spreder skyerne, hentyder til den magiske aktivitet, som Spanien engang skal have ansvaret for. Den vil skabe balance mellem videnskabelig magi og den fremtidige religions magi. Det er en profeti, der først realiseres engang 9

10 langt ude i fremtiden, og den er baseret på Spaniens nationale karakteregenskaber. Spaniens esoteriske motto er: Jeg spreder skyerne Tyskland Personlighedsstråle: 1. stråle. Sjælsstråle: 4. stråle. Tyskland har i århundreder været slagmark og udgangspunkt for utallige krige, og det kulminerede med de to verdenskrige i sidste århundrede. Ved udgangen af 1990 erne blev Tyskland igen forenet belært af fortidens fejl. Tyskland befinder sig igen i en nøgleposition i Europa, som en stærk økonomisk stormagt. Tysklands 4. stråle på sjælsaspektet varsler en fremtid, hvor harmoni og skønhed vil præge landet. I den tyske folkesjæl ligger der et stærkt ønske om at træde hjælpende til, når der er behov for hjælp. Tyskerne ønsker en fredelig verden, og nationen er villig til at arbejde sammen med de tidligere rivaler Frankrig, England, Polen, Rusland og USA for at virkeliggøre dette mål. Når 4. stråle fra år 2025 aktiveres på planeten, vil denne stråles kvaliteter særligt præge de nationer, der har 4. stråle i stråleopbygningen. Tysklands tidligere kulturelle storhed som bl.a. kendes fra de store tyske komponister og filosoffer vil vende stærkt tilbage. Tysklands esoteriske motto er: Jeg bevarer USA Personlighedsstråle: 6. stråle. Sjælsstråle: 2. stråle. USA indtager i nutiden en nøgleposition blandt verdens store nationer. Denne position blev forstærket efter Jerntæppets fald, og i en periode, hvor Rusland (den anden supermagt) kæmper med svære omstillingsproblemer. I fortiden ville en lignende magtsituation næsten automatisk friste den stærke nation til at udnytte modpartens svaghed militært, diplomatisk og økonomisk. Det har også været målet i visse reaktionære kredse i USA, men andre kredse i det amerikanske samfund ønsker, at nationens rolle skal være udtryk for en erkendelse af, at de gigantiske problemer, som verden står overfor, kun kan løses i fredeligt samarbejde med verdens øvrige nationer. Men dybe hjulspor kan være vanskelige at komme op af. Derfor står USA over for en indre kamp mellem den gamle konservative og ofte reaktionære 6. stråle, som er USA s personlighedsstråle, og nationens 2. stråle for kærlighedvisdom på sjælsaspektet. Udfaldet er givet, men kampen kan blive meget hård, for det amerikanske folk er præget af personlighedsstrålen, som har givet nationen en næsten barnlig stolthed over Gods own country, med de højeste skyskrabere, de mest berømte stjerner, de største biler osv. Men denne tendens er ved at kulminere, og dybe sociale problemer med usolidarisk fordeling af USA s rigdomme, asocialt sundhedssystem, høj kriminalitet, massive alkohol- og narkoproblemer osv., er ved at underminere nationens sundhed, moral og styrke. USA s 2. stråle på sjælsaspektet er trods alt langsomt ved at bryde igennem, og påvirkningen vil vække idealet om et oplyst lederskab af tidens mest oplyste 10

11 bevidstheder. Denne udvikling er som sagt så småt ved at spire frem, men omstillingsprocessen vil stille det amerikanske folk på en vanskelig prøve. USA s esoteriske motto er: Jeg oplyser vejen Østrig Personlighedsstråle: 5. stråle. Sjælsstråle: 4. stråle. Østrig denne relativt lille nation er med i oversigten, fordi den er en af de få europæiske nationer, der har 5. stråle vidensstrålen som personlighedsstråle. Mange østrigere har gavnet verden med ny viden og seriøs kunst. Eksempelvis kan nævnes de store psykologiske pionerer, antiseptikkens fader og de store østrigske komponister. Østrigs esoteriske motto er: Jeg tjener den oplyste vej Norge Danmark Sverige Norges personlighedsstråle: 7. stråle. Sjælsstråle: 1. stråle. Danmarks personlighedsstråle: 7. stråle. Sjælsstråle: 2. stråle. Sveriges personlighedsstråle: 1. stråle. Sjælsstråle: 3. stråle. Norge, Danmark og Sverige de tre skandinaviske lande danner tilsammen en treenighed, fordi de har sjælskvaliteterne på henholdsvis og 3. stråle de tre primære aspekter. De tre nordiske landes opgaver i dette og de kommende århundreder har været og vil være, at være forbilleder for humanistiske og sociale eksperimenter, der fungerer i praksis, og de er allerede i vid udstrækning ført ud i livet. De skandinaviske lande har desuden været eksempler på fredelig sameksistens på hver sin specielle måde. Personlighedsstrålerne som for Danmarks og Norges vedkommende er i samklang med Den Nye Tidsalders energier vil stille krav til nationernes esoteriske målsætninger, som kommer til udtryk gennem de nationale mottoer. Meget tyder på, at et åndeligt lys i Norden vil spredes til hele Europa. Danmarks esoteriske motto er: Jeg spreder visdommen Norges esoteriske motto er: Jeg gemmer kimen til visdommen Sveriges esoteriske motto er: Jeg skaber fred 11

12 De syv stråler i oversigtsform 12

13 13

14 14

15 I skemaerne skal der tages forbehold for rigtigheden af farver, dyr og planter i forhold til strålerne, da de nøjagtige oplysninger endnu ikke er frigivet. Nye videnskabelige forskningsområder vil undersøge elektricitetens dybere betydning, og energiernes samspil mellem alle naturrigerne og de kosmiske energiers indflydelse på alt levende på planeten. På baggrund af denne udvikling vil menneskets verdensbillede ændre sig radikalt. 15

16 16

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Nationernes stråler Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Nationernes stråler Af Erik Ansvang Det er ikke kun mennesker, der er styret af de syv stråler. Det samme gælder grupper af mennesker, der er samlet

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9 Kanalisering Side 1 af 9 Indholdsfortegnlse over kanalisering Side Forside 1 Denne indholdsfortegnelse du læser i nu 2 Generelt om kanalisering 3-5 Kanaliserings teknik og bevidst/ubevidst medie virksomhed

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk 1 World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 World Goodwill Den gode viljes energi Tre principper 1. Princippet om at dele Fejltagelser og misforståelser i tidligere århundreder kulminerede i Anden Verdenskrig

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

ASSISI-NYT Fornyelsens impuls under Barack Obama

ASSISI-NYT Fornyelsens impuls under Barack Obama ASSISI-NYT Fornyelsens impuls under Barack Obama Det Hvide Hus, Washington D.C., set fra sydsiden August 2009 Kære Assisi-venner. Her i den solrige og varme august måned i Assisi har jeg sat mig ved computeren

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget Studiekreds 2015-3 Sidste gang beskæftigede vi os primært med de relativt ny-opdagede (1994) megalit-anlæg i det anatolske område i det sydøstlige Tyrkiet. Selvom anlæggenes akse-orienteringer tydeligvis

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer.

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv

Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv Martin Paldam Om mig se: http://www.martin.paldam.dk 1 Ud fra den nye bog: Oplysningens Verden. Aarhus Universitetsforlag. Den skulle I alle have!

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

De ydre planeters tegnskift

De ydre planeters tegnskift De ydre planeters tegnskift Saturn, Uranus, Neptun og Pluto er de ydre planeter i vores solsystem. De er transpersonelige planeter (dog omtales Saturn normalt ikke som transpersonelig men som værende på

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø 1. Social ansvarlighed 101 Retfærdighed 102 Ærlighed 103 Tolerance Lige muligheder for alle, respekt for andres rettigheder Åben, ærlig og oprigtig Respekt for andre, accept af forskellighed 104 Mod 105

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

Selvrealisering som selvrefleksion

Selvrealisering som selvrefleksion Selvrealisering som selvrefleksion Samfundets økonomiske udvikling, individualisering og sekulariseringen har skabt plads til den enkelte. Individet kan i dag selv bestemme sin egen livsvej. Ruten bliver

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Rejse og livsstilstrends

Rejse og livsstilstrends Rejse og livsstilstrends Turisme i 2012 6 trillioner dollars 9% af verdens bruttonationalprodukt Beskæftiger 3-4% af verdens befolkning Der er nok at gøre!! Det store spørgsmål: Er Norge et aktuelt og

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen Årsplan historie 9. klasse Lektioner i alt: 26 Uge Emne Indhold Materialer Mål Evaluering 34 35 36 37 Vi alene vide Europæernes kolonisering af Sydamerika samt Afrika FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Charles Webster. Leadbeater. tænker og pioner. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk

Charles Webster. Leadbeater. tænker og pioner. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk 1 Charles Webster Leadbeater tænker og pioner Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Charles Webster Leadbeater (1854-1934) Af Hardy Bennis 1854: Født i Stockport i England Charles Webster Leadbeater blev

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA

FOREDRAG - VORES EUROPA FOREDRAG - VORES EUROPA Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf og Peter Laugesen netop modtaget Europa-Parlamentets Charlemagne

Læs mere

Den gode dommer. Håndbold Region øst 2013

Den gode dommer. Håndbold Region øst 2013 2013 Den gode dommer Håndbold Region øst 2013 Indhold... 2 Johari s vindue:... 3 Dommerens Personlighed:... 4 Selvværd/selvtillid... 4 Godt humør:... 4 Indlevelse:... 4 Motivation:... 5 Seriøs:... 5 Dommerens

Læs mere

fantasiens hersker Forord Udklædningskrav Om sortelveren L'elamshin d'lil Ilythiiri zhah ulu har'luth jal L'alurl gol zhah elghinyrr gol

fantasiens hersker Forord Udklædningskrav Om sortelveren L'elamshin d'lil Ilythiiri zhah ulu har'luth jal L'alurl gol zhah elghinyrr gol fantasiens hersker Sortelver hæftet v. 1,1 Forord En del af det, der bliver beskrevet her i dette hæfte, er information fra Dungeons & Dragons universet og nogle hjemmesider. Husk på at dette kun er en

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere