DE SYV STRÅLER 3:3. Introduktion til den esoteriske lære 14. Hardy Bennis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE SYV STRÅLER 3:3. Introduktion til den esoteriske lære 14. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 DE SYV STRÅLER 3:3 Introduktion til den esoteriske lære 14 Hardy Bennis 2

3 De syv stråler 3:3 Af Hardy Bennis Nationens personlighedsstråle En nations liv og nationale særpræg er altid påvirket af to stråler en personlighedsstråle og en sjælsstråle. Personlighedsstrålen farver og præger nationen i dens politik, økonomi, kunst og videnskab indadtil og udadtil. Personlighedsstrålen er nationens ydre udtryk, og derfor præger strålens kvalitet den rolle, nationen spiller på den verdenspolitiske scene. Når man kender en nations personlighedsstråle, kan man se, om det er en dynamisk måske endda aggressiv nation, eller om det snarere er humanitære og kunstneriske holdninger, der er landets særpræg eller måske en helt anden karakteristisk kvalitet. Her spiller ikke mindst det karmiske mønster ind. Nationen kan eksempelvis tidligere have været en kolonimagt, der har undertrykt og udnyttet andre folkeslag og derved opbygget en karmisk gæld. Det er op til læseren selv at vurdere, hvilke lande der er tydeligt præget af deres fortid. Nationens sjælsstråle Hver nation har desuden en overordnet stråle en sjælsstråle. Sjælsstrålen repræsenterer nationens indre kvalitet, som nationens intuitive og højest udviklede borgere bevidst eller ubevidst stræber efter at virkeliggøre. Det gælder inden for alle områder af nationens liv: Videnskab, kunst, politik, økonomi, humanitært og åndeligt. Målet for alle nationer er at virkeliggøre sjælsstrålen i nationens liv. Det er den positive kvalitet, der skal præge nationens rolle stor eller lille i forholdet til andre nationer. Derfor er angsten for at miste det nationale særpræg eller nationens specielle karakter eksempelvis på grund af nationernes nære samarbejde i EU helt ubegrundet. Den nationale stråle sikrer, at en nation altid vil bevare sit særpræg. 3

4 Stråler og motto I det følgende præsenteres nationernes personligheds- og sjælsstråler, som de er beskrevet i åndsvidenskaben. Hver nation har desuden et motto en slags nøgleord, som viser nationens åndelige arbejde og skjulte målsætning. Oversigten er opstillet alfabetisk (undtagen for de skandinaviske lande, der præsenteres samlet til sidst). Rækkefølgen er derfor ikke udtryk for landenes vigtighed eller åndelige indflydelse på menneskeheden, for på nuværende tidspunkt er alle nationer langt fra at demonstrere de dybere åndelige egenskaber, som engang skal blive karakteristiske. 4

5 Australien Personlighedsstråle: 6. stråle. Sjælsstråle: 1. stråle. For Australien dette enorme land, som er en af planetens fem verdensdele er det blevet profeteret, at det skal være et af hjemstederne for den 6. underrace. (Menneskeheden primært i den Vestlige verden befinder sig i den nuværende udviklingsperiode i 5. underrace). Australien er derfor en af fremtidens store nationer, som i de kommende årtusinder vil opleve en blomstrende civilisation. Australiens personlighedsstråle er 6. stråle hengivenhedens og idealismens stråle. Kvaliteten har nationen fælles med to andre nøglenationer USA og Rusland. De tre nationer udgør en kraftfuld fremtidig energitriangel. Australiens sjælsstråle er 1. stråle kraftens, magtens og viljens stråle. Denne indre strålekvalitet har Australien fælles med England, som nationen er forbundet med via Commonwealth. Australiens esoteriske motto er: Ukendt! Brasilien Personlighedsstråle: 2. stråle. Sjælsstråle: 4. stråle. Det er bemærkelsesværdigt, at blandt de toneangivende nationer er det kun Brasilien, England og USA, der er under direkte indflydelse af 2. stråle for kærlighedvisdom. Og blandt de mindre indflydelsesrige nationer har man kun kendskab til Danmark, som en nation med 2. stråle. Esoterisk kan der ikke siges meget om Brasilien, for det er en nation under opbygning, men åndsvidenskaben oplyser, at om flere tusinde år vil Brasilien afløse USA som stormagt. 5

6 Brasilien, England og USA legemliggør det tiltrækkende (magnetiske), sammenholdende aspekt af 2. stråle, og de tre nationer vil mere og mere demonstrere denne kvalitet gennem víse og humanitære regeringsformer baseret på sand idealisme og kærlighed. Hovedstaden Brasilias planlægning og arkitektur symboliserer som en svag fysisk afspejling den storslåede rolle, som Brasilien engang kommer til at spille blandt verdens førende nationer. Brasiliens esoteriske motto er: Jeg skjuler sædekornet. England Personlighedsstråle: 1. stråle. Sjælsstråle: 2. stråle. Englænderne dette blandede, rastløse og stolte folk, som har krydset oceanerne og underlagt sig mange folkeslag, har og havde den egenskab, at de altid vendte tilbage til det gamle land, centret, de udgik fra. Englænderne har været berygtede for deres hemmelighedsfulde og ofte bedrageriske og spidsfindige diplomati. Deres arrogance har frastødt mange, og deres facon har skabt utallige konflikter. Men nationen er gammel og erfaren, for det må ikke glemmes, at mange af de gamle romere er reinkarnerede som nutidens englændere. Den esoteriske lære oplyser, at Jordens lykke vil være sikret, hvis sjælsenergien får overtaget i England og Frankrig, og personlighedens mål og ambitioner forlades. Der er en tæt forbindelse mellem USA og England via deres fælles 2. stråle, men deres forskellige personlighedsstråler har ofte givet anledning til konflikter og misforståelser. I Europa er mange krige og stridigheder opstået på grund af, at de tre europæiske stormagter har været domineret af personlighedsstrålernes negative kræfter, der er kommet til udtryk som englændernes selvsikre arrogance og stolthed, tyskernes mindreværdsfølelse kombineret med troen på, at de alligevel er en superrace og franskmændenes overdrevne nationalisme, som får dem til at føle, at netop deres kultur er alle andre nationer overlegen. Men disse tilbøjeligheder er ved at være fortid, og det europæiske samarbejde i Vandbærerens tidsalder vil give Europas nationer en mulighed for i stigende grad at leve op til deres sjælsstråles intentioner. Englands esoteriske motto er: Jeg tjener Frankrig Personlighedsstråle: 3. stråle. Sjælsstråle: 5. stråle. Frankrigs stråleopbygning er meget speciel, for nationen har to intelligensstråler, der er kommet til udtryk som et skarpt og klart intellekt. I mange århundreder dominerede Frankrig hele Europa med sin personlighed og smag, og i historisk tid har franskmændene givet et stort bidrag til Vestens viden og tænkning. I den esoteriske lære er det antydet, at Frankrig vil komme med en stor psykologisk og sjælelig åbenbaring, som vil skabe et lysende gennembrud i verdens tænkning. Hvis Frankrig kan overvinde sin selviskhed og selvbeskyttende tilbøjelighed, vil nationen en dag stå frigjort til at blive verdens åndelige forbillede, på samme måde som Frankrig tidligere har været toneangivende i politiske og kulturelle anliggende men det kan først ske, når personlighedsstrålen underordner sig sjælsstrålen. 6

7 Spørgsmålet er derfor, om Frankrig magter den store opgave at decentralisere sig at ofre sig for helheden og opgive sine stormagtsdrømme til fordel for visionen om menneskehedens enhed og betræde Verdenslærerens vej? Frankrigs symbol er: Fleur de lis den franske lilje som nationen valgte for århundreder siden under guddommelig inspiration. Det er et symbol på de tre guddommelige aspekter, der også kommer til udtryk i det franske flag Trikoloren. Den franske revolutions motto var: Frihed, lighed og broderskab. Det var et vandbærermotto, som desværre druknede i blod, men det var alligevel et vigtigt slag for menneskehedens frigørelse fra sine lænker. Frankrigs esoteriske motto er: Jeg frigiver lyset Indien Personlighedsstråle: 4. stråle. Sjælsstråle: 1. stråle. Indiens dette store folkerige lands motto er: Jeg skjuler lyset. Og når lyset frigøres til verden og åbenbares for menneskeheden, vil det skabe harmoni på det fysiske plan for Indien. Dermed vil nationen blive befriet for omfattende blændværk og illusion, og når lyset er åbenbaret, og harmonien er manifesteret, vil Indien kunne lade sin 1. stråle for vilje, kraft og magt komme til udtryk på en positiv måde. Når det sker, vil England vågne til fornyet aktivitet og samarbejde, for Englands personlighedsstråle er den samme som Indiens sjælsstråle. Mange englændere er subjektivt forbundet med inderne fra tidligere inkarnationer og gennem nære slægtskaber. Der er desuden en nær forbindelse mellem 4. og 2. stråle, og denne relation vil træde tydeligt frem i slægtskabet mellem England og Indien. Og heri antydes en skæbne, som de sammen må løse. Indiens esoteriske motto er: Jeg skjuler lyset Japan Personlighedsstråle: 7. stråle. Sjælsstråle: 1. stråle. Japan har 7. stråle på personligheden og 1. stråle på sjælsaspektet, men sjælsstrålen er sandsynligvis blevet ændret efter Anden Verdenskrigs afslutning, og en logisk teori kunne være til 4. stråle. Landets hurtige og effektive genopbygning efter krigen skyldes japanernes specielle respons på 7. stråle. 7. stråle står som nævnt for orden og ceremoniel magi. Når et folk som det japanske, der er ualmindeligt autoritetstro og bundet af ældgamle traditioner og ceremonier, indfører disse kvaliteter i et moderne industrisamfund, skabes der en usædvanlig målrettet befolkning, som let indordner sig under nye arbejds- og hverdagsrytmer. Japanernes målrettethed har resulteret i en enorm effektivitet, som på den ene side viser 7. stråles stærke gruppedynamik, og som på den anden og mere negative side kan skabe en fysisk-materialistisk orientering, som er dræbende for nationens åndelighed. Denne problemstilling bliver en af de største udfordringer, som den dynamiske nation skal løse i de kommende århundreder. Først når det er sket, kan Japan på alle niveauer blive et ægte forbillede for Østens nationer. Japans esoteriske motto er: Ukendt! 7

8 Italien Personlighedsstråle: 4. stråle. Sjælsstråle: 2. stråle. Op til Anden Verdenskrig havde Italien 6. stråle på sit sjælsaspekt. Det var den strålekvalitet, der skabte italienernes hengivenhed til nationens fortid, og dermed for fascisternes idé om at genskabe det romerske imperium. Vatikanet den katolske kirkes hovedsæde ligger i Rom, og kristendommen er en 6. stråle-religion. Efter Anden Verdenskrig blev Italiens sjælsstråle muligvis ændret til 2. stråle for kærlighed-visdom. Det religiøse område vil blive nyinspireret og reorienteret bl.a. fra Rom, for ifølge den esoteriske lære vil mesteren Jesus igen få styr på den kristne kirke i et forsøg på at åndeliggøre og reorganisere den. Hovedårsagen til den usædvanlige ændring af sjælsstrålen er sandsynligvis, at Fisketidsalderen (6. stråle) er ved at rinde ud, mens 2. stråle fortsat er og i de kommende årtusinder vil være en af de dominerende strålekvaliteter. Italiens motto er ligeledes ændret fra Jeg udhugger vejen til Jeg skaber. De kommende århundreder vil vise, hvad det kunstneriske og skabende folk kan berige verden med. På det fysiske plan er tendenserne allerede tydelige, for italiensk design og kunst er forløberen for den kommende 4. stråles indflydelse på Den Nye Tidsalder. Det er forudsagt, at 4. stråle kunstens og skønhedens stråle på alle livets områder vil ændre verden med en skønhed, som nutiden ikke er i stand til at fatte! Italiens esoteriske motto er: Jeg skaber Kina Personlighedsstråle: 3. stråle. Sjælsstråle: 1. stråle. Der kan ikke siges meget om Kina verdens mest folkerige land. Kina er en sovende kæmpe, der er ved at vågne endda i meget hurtigt tempo. Kinas økonomi er på vej til at blive verdens største, og nationen producerer og leverer efterhånden de fleste produkter til hele verden. Det kommunistiske styre med dets kontrol over det kinesiske folk er ved at blive løbet over ende af informationssamfundets krav om frihed, og benhård kapitalisme viser sig nu som en modsatrettet strømning, der kendetegner nutidens Kina. Når tiden er inde, vil der opstå en ny religion, som vil samle det enorme og blandede folk, og på grundlag af religionens åndelige dybder, vil Kina genskabe fortidens storhed. Kinas fremtid er skjult i nationens motto. Kinas esoteriske motto er: Jeg antyder vejen Polen Personlighedsstråle: 6. stråle. Sjælsstråle: 1. stråle. Polen har ført en usædvanlig omskiftelig tilværelse. Nationen må have skabt en tung karmisk gæld, som nu ser ud til at være under langsom afvikling. Den dybe religiøse ånd, der har båret Polen igennem så mange trængsler, vil også være den kraft, der får nationen til at rejse sig og indtage sin plads i de europæiske nationer. Polens 1. stråle forbinder nationen med både Tyskland og England. Den store østlige nabo, Rusland, som så ofte har undertrykt Polen, må det polske folk lære at leve 8

9 med. Den russiske og polske folkesjæl er i virkeligheden nært forbundet, bl.a. på grund af de ufattelige lidelser, som begge lande har gennemlevet. Polens esoteriske motto er: Jeg genopbygger Rusland Personlighedsstråle: 6. stråle. Sjælsstråle: 7. stråle. Rusland det tidligere Sovjetunionen, der nu alene repræsenteres af Rusland gennemlever en af de helt store forvandlinger. Århundreders slaveri og undertrykkelse først af de forskellige zardømmer og derefter af et grusomt diktatur er ved at være forbi. Det russiske folk skal igennem en psykologisk meget vanskelig proces. Fra at have været umyndige og underdanige brikker i herskernes spil, skal russerne nu være ansvarlige for deres liv og hverdag. Århundrederne med de mange vanskeligheder skyldes især Ruslands personlighedsstråle 6. stråle som nationen har reageret helt specielt på. Den har forstærket autoritetstroen så meget, at russerne i alt for høj grad lukkede øjnene for de grusomheder, der ramte stort set alle familier. Nationen var paralyseret af frygt, og derfor var folket nærmest handlingslammet. Rusland er et symbol på verdens Arjuna (fra dialogen mellem Sri Krishna og Arjuna i Bhagavad Gita), men i en meget speciel betydning. Fra Rusland vil den nye, esoteriske verdensreligion bryde frem. Den vil være resultatet af den kommende tilnærmelse, der ifølge åndsvidenskaben vil finde sted mellem Hierarkiet og menneskeheden. Fra disse to planetariske kraftcentre, vil Østens evige visdom oplyse Vesten, og hele verden vil blive badet i strålerne fra retfærdighedens sol. Den lange korsfæstelse af denne store nation, vil blive afbalanceret via fremkomsten af en verdensomspændende åndelig religion, som vil komme til udtryk gennem et stort åndeligt lys, der vil blive præsenteret for verden af en fremtrædende russisk eksponent for ægte og sand religion. Denne vision er opfyldelsen af en meget gammel profeti, som mange russere imødeser. Det sker, når Ruslands sjælsstråle 7. stråle skaber den syntese, som vil forene det højeste åndelige med det russiske folk, som vil virkeliggøre rigtige menneskelige og sociale relationer. Ruslands esoteriske motto er: Jeg forbinder to veje Spanien Personlighedsstråle: 7. stråle. Sjælsstråle: 6. stråle. Spanien er en af de få europæiske nationer, der i kraft af sin personlighedsstråle har den nye tids energikvaliteter i sin natur. Den spanske nationalkarakter er stærkt præget af 6. stråle, som tidligere resulterede i religiøs fanatisme og grusomhed. Nationens brutale hærgen i Sydamerika, har skabt omfattende karmiske lidelser, og det temperamentsfulde og stolte spanske folk har desuden måttet lide under et brutalt diktatur. Folkets intense individualisme kan ses som en udpræget del af nationens 7. stråle. Det åndelige motto: Jeg spreder skyerne, hentyder til den magiske aktivitet, som Spanien engang skal have ansvaret for. Den vil skabe balance mellem videnskabelig magi og den fremtidige religions magi. Det er en profeti, der først realiseres engang 9

10 langt ude i fremtiden, og den er baseret på Spaniens nationale karakteregenskaber. Spaniens esoteriske motto er: Jeg spreder skyerne Tyskland Personlighedsstråle: 1. stråle. Sjælsstråle: 4. stråle. Tyskland har i århundreder været slagmark og udgangspunkt for utallige krige, og det kulminerede med de to verdenskrige i sidste århundrede. Ved udgangen af 1990 erne blev Tyskland igen forenet belært af fortidens fejl. Tyskland befinder sig igen i en nøgleposition i Europa, som en stærk økonomisk stormagt. Tysklands 4. stråle på sjælsaspektet varsler en fremtid, hvor harmoni og skønhed vil præge landet. I den tyske folkesjæl ligger der et stærkt ønske om at træde hjælpende til, når der er behov for hjælp. Tyskerne ønsker en fredelig verden, og nationen er villig til at arbejde sammen med de tidligere rivaler Frankrig, England, Polen, Rusland og USA for at virkeliggøre dette mål. Når 4. stråle fra år 2025 aktiveres på planeten, vil denne stråles kvaliteter særligt præge de nationer, der har 4. stråle i stråleopbygningen. Tysklands tidligere kulturelle storhed som bl.a. kendes fra de store tyske komponister og filosoffer vil vende stærkt tilbage. Tysklands esoteriske motto er: Jeg bevarer USA Personlighedsstråle: 6. stråle. Sjælsstråle: 2. stråle. USA indtager i nutiden en nøgleposition blandt verdens store nationer. Denne position blev forstærket efter Jerntæppets fald, og i en periode, hvor Rusland (den anden supermagt) kæmper med svære omstillingsproblemer. I fortiden ville en lignende magtsituation næsten automatisk friste den stærke nation til at udnytte modpartens svaghed militært, diplomatisk og økonomisk. Det har også været målet i visse reaktionære kredse i USA, men andre kredse i det amerikanske samfund ønsker, at nationens rolle skal være udtryk for en erkendelse af, at de gigantiske problemer, som verden står overfor, kun kan løses i fredeligt samarbejde med verdens øvrige nationer. Men dybe hjulspor kan være vanskelige at komme op af. Derfor står USA over for en indre kamp mellem den gamle konservative og ofte reaktionære 6. stråle, som er USA s personlighedsstråle, og nationens 2. stråle for kærlighedvisdom på sjælsaspektet. Udfaldet er givet, men kampen kan blive meget hård, for det amerikanske folk er præget af personlighedsstrålen, som har givet nationen en næsten barnlig stolthed over Gods own country, med de højeste skyskrabere, de mest berømte stjerner, de største biler osv. Men denne tendens er ved at kulminere, og dybe sociale problemer med usolidarisk fordeling af USA s rigdomme, asocialt sundhedssystem, høj kriminalitet, massive alkohol- og narkoproblemer osv., er ved at underminere nationens sundhed, moral og styrke. USA s 2. stråle på sjælsaspektet er trods alt langsomt ved at bryde igennem, og påvirkningen vil vække idealet om et oplyst lederskab af tidens mest oplyste 10

11 bevidstheder. Denne udvikling er som sagt så småt ved at spire frem, men omstillingsprocessen vil stille det amerikanske folk på en vanskelig prøve. USA s esoteriske motto er: Jeg oplyser vejen Østrig Personlighedsstråle: 5. stråle. Sjælsstråle: 4. stråle. Østrig denne relativt lille nation er med i oversigten, fordi den er en af de få europæiske nationer, der har 5. stråle vidensstrålen som personlighedsstråle. Mange østrigere har gavnet verden med ny viden og seriøs kunst. Eksempelvis kan nævnes de store psykologiske pionerer, antiseptikkens fader og de store østrigske komponister. Østrigs esoteriske motto er: Jeg tjener den oplyste vej Norge Danmark Sverige Norges personlighedsstråle: 7. stråle. Sjælsstråle: 1. stråle. Danmarks personlighedsstråle: 7. stråle. Sjælsstråle: 2. stråle. Sveriges personlighedsstråle: 1. stråle. Sjælsstråle: 3. stråle. Norge, Danmark og Sverige de tre skandinaviske lande danner tilsammen en treenighed, fordi de har sjælskvaliteterne på henholdsvis og 3. stråle de tre primære aspekter. De tre nordiske landes opgaver i dette og de kommende århundreder har været og vil være, at være forbilleder for humanistiske og sociale eksperimenter, der fungerer i praksis, og de er allerede i vid udstrækning ført ud i livet. De skandinaviske lande har desuden været eksempler på fredelig sameksistens på hver sin specielle måde. Personlighedsstrålerne som for Danmarks og Norges vedkommende er i samklang med Den Nye Tidsalders energier vil stille krav til nationernes esoteriske målsætninger, som kommer til udtryk gennem de nationale mottoer. Meget tyder på, at et åndeligt lys i Norden vil spredes til hele Europa. Danmarks esoteriske motto er: Jeg spreder visdommen Norges esoteriske motto er: Jeg gemmer kimen til visdommen Sveriges esoteriske motto er: Jeg skaber fred 11

12 De syv stråler i oversigtsform 12

13 13

14 14

15 I skemaerne skal der tages forbehold for rigtigheden af farver, dyr og planter i forhold til strålerne, da de nøjagtige oplysninger endnu ikke er frigivet. Nye videnskabelige forskningsområder vil undersøge elektricitetens dybere betydning, og energiernes samspil mellem alle naturrigerne og de kosmiske energiers indflydelse på alt levende på planeten. På baggrund af denne udvikling vil menneskets verdensbillede ændre sig radikalt. 15

16 16

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Nationernes stråler Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Nationernes stråler Af Erik Ansvang Det er ikke kun mennesker, der er styret af de syv stråler. Det samme gælder grupper af mennesker, der er samlet

Læs mere

NATIONERNES særpræg styres af de 7 STRÅLER. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

NATIONERNES særpræg styres af de 7 STRÅLER. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk NATIONERNES særpræg styres af de 7 STRÅLER 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Nationernes særpræg styres af de 7 stråler Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Nationernes særpræg styres af

Læs mere

MENNESKETS STRÅLEOPBYGNING

MENNESKETS STRÅLEOPBYGNING MENNESKETS STRÅLEOPBYGNING I Alice A. Baileys bøger Discipelskab i den nye tidsalder, bind 1 & 2, beskriver den tibetanske mester Djwhal Khul i sine mange breve og anvisninger til disciple rundt om i verden

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst 1 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Fiskenes

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation 1 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Det anbefales

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI Af HOLGER STAVNSBJERG Menneskeheden er nået så langt i sin udvikling, at den har integreret sin personlighed og dermed skabt tærskelens vogter og står nu på grænsen til guddommelighed,

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

SYMBOLIK tilslører & afslører

SYMBOLIK tilslører & afslører 1 SYMBOLIK tilslører & afslører Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Symbolik tilslører & afslører Af Erik Ansvang Gudinden Isis var Verdensmoderen. Isis symboliserede stof og form på alle niveauer. Stoffet

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

HVOR BLEV RETFÆRDIGHEDEN AF?

HVOR BLEV RETFÆRDIGHEDEN AF? Prædiken af Morten Munch 21. s. e. trinitatis, 2. tekstrække, 16/10-2016 Tekst: Luk 13,1-9 Luk 13,1-9 s.1 HVOR BLEV RETFÆRDIGHEDEN AF? Forklaringer på det onde Det ondes tilstedeværelse i vores verden

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk. 2,1-14 I går kunne man som overskrift læse i en avis, at julen giver danskernes

Læs mere

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 DE FORENEDE NATIONER FN Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 De Forenede Nationer FN Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) FN s sikkerhedsråd 1. Diagnose: Det er ofte blevet pointeret, at FN er

Læs mere

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer VULKAN Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer Den stimulerer evnen til at kunne gå ind i et gruppesamarbejde,

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

SVASTIKAET. Erik Ansvang.

SVASTIKAET. Erik Ansvang. 1 SVASTIKAET Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 SVASTIKAET Af Erik Ansvang Svastikaets eller solkorsets symbolik er skjult i pyramiden. For at sandsynliggøre denne påstand, kan man tage udgangspunkt i

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

Spørgsmål reflektion og fordybelse

Spørgsmål reflektion og fordybelse I dag kender stort set alle Grækenland for den dybe økonomiske krise, som landet nu befinder sig i. Mange har også viden om Grækenland fra ferierejser. Grækenland er et forholdsvis nyt land. Grækenland

Læs mere

Gandhi - en frontløber

Gandhi - en frontløber 1 Gandhi - en frontløber John March www.visdomsnettet.dk 2 Gandhi - en frontløber Af John March Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Forfatteren bruger betegnelsen forerunner

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Vandbærerens tidsalder

Vandbærerens tidsalder 1 Vandbærerens tidsalder Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Vandbærerens tildalder Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion I Vandbærerens tegn vil Fisketidsalderens

Læs mere

FRED er ikke fravær af krig

FRED er ikke fravær af krig 1 FRED er ikke fravær af krig Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fred er ikke fravær af krig Af Erik Ansvang Der er én planet, én menneskehed og én fælles fremtid. Der er reelt intet alternativ til fred

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Af Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Det seksuelle princip

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Af Erik Ansvang De syv stråler og det enkelte menneske Alle skabninger

Læs mere

Danmark i verden i tidlig enevælde

Danmark i verden i tidlig enevælde Historiefaget.dk: Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark arbejdede fra 1660-1720 ihærdigt på at generobre Skåne, Halland og Blekinge gennem Skånske Krig og Store

Læs mere

Renæssancen i Norditalien

Renæssancen i Norditalien Kulturspillets weekendkurser 2014 Renæssancen i Norditalien Tid: Lørdag den 1. feb. 2014 Sted: Århus, nærmere adresse følger Norditalien blev arnested for den historiske epoke, der trak Europa ud af Middelalderens

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET MARTINUS VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET Copyright by Martinus 1963 1. KAPITEL Kristi væremåde Kristus udtalte engang: "Jeg er vejen, sandheden og livet". Hvorfor udtalte han dette?

Læs mere

Kan krig være HELLIG?

Kan krig være HELLIG? 1 Kan krig være HELLIG? Susan MacNiel www.visdomsnettet.dk 2 Kan krig være HELLIG? Af Susan MacNiel Fra The Beacon (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Krige opstår i mennesket

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

VÆGTENS TEGN Plan og princip

VÆGTENS TEGN Plan og princip 1 VÆGTENS TEGN Plan og princip Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆGTENS TEGN Plan og princip Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Vægtens tegn har en speciel plads i dyrekredsen, for det er energien

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 8:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 8:8 Af Erik Ansvang Den personlige stråleopbygning Nogle alternative

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2016 Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Matt. 21,1-9. Bording.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2016 Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. 27-11-2016 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2016. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. Der er ingen overraskelser. At følge kirkeårets gang er som at genbruge en gammel julekalender. Vi ved på forhånd hvilke

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~ Den Feminine Kraft Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra De Tre Gratier - LandArt Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl Indvielsens Port - Vejen til den 3. indvielse Lysets Kvinder

Læs mere

Hathors magiske spejl

Hathors magiske spejl 1 Hathors magiske spejl Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hathors magiske spejl Af Erik Ansvang Dronningen, kvinden, moderen Den mest kendte gudetriade i det gamle Egypten er uden tvivl Osiris, Isis

Læs mere

Tekstopgivelse/ Undervisningsbeskrivelse Folkeskolens afgangsprøve

Tekstopgivelse/ Undervisningsbeskrivelse Folkeskolens afgangsprøve s telefonnr. 1 Danskhed Hit med historien 9. klasse Jens Aage Poulsen 32,00-50 i bogen - Født som dansker? - Dansk på dagsordenen - Hvem og hvordan er danskerne? - Nationalisme - Sådan er danskerne! -

Læs mere