09I10 G R U N D T V I G S K F O R U M I V A R T O V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "09I10 G R U N D T V I G S K F O R U M I V A R T O V"

Transkript

1 sæsonkalender G R U N D T V I G S K F O R U M I V A R T O V 09I10 Kalender for sæsonens arrangementer i Vartov i København, Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle og Liselund læs mere om Grundtvigsk Forum på

2 Confucius KAN DANSKERNE LÆRE AF CONFUCIUS OG CONFUCIANISMEN? Efter Mao Tse Tungs død i 1976 skete der et radikalt skift i kinesisk politik. Diktaturet blev afløst af det nuværende ekspertstyre, hvor alle ministre er topuddannede inden for deres myndighedsområde. Hermed har man genoplivet det meritokrati, som allerede Confucius havde udtænkt omkring år 500 f. Kr., og som i praksis betød, at kejserne lige siden regerede ved hjælp af mandariner, der måtte igennem en række eksaminer, før de kunne opnå ansættelse. Confucius er følgelig igen blevet en slags åndelig faderfigur for alle kinesere. Flid, tolerance og social tilpasning og respekt for andres evner anses for positivt og er medvirkende til, at næsten alle kinesere foretrækker meritokrati frem for demokrati og pragmatisk politik frem for ideologier. Vejen til forståelse af Kinas indenrigs- og udenrigspolitik går gennem kendskab til kinesisk filosofi og pædagogik, men må naturligvis suppleres med viden om mange andre forhold. Denne møderække vil redegøre for de vigtigste aspekter af confucianismen og lægge op til en diskussion om, hvorvidt vi i Danmark med fordel kunne lade os inspirere af nogle af dens etiske værdier. 1. TORSDAG DEN 8.OKTOBER KL VARTOV Professor emeritus David Favrholdt: Om forskellen på Confucius' etik og etiske systemer i vesterlandsk tænkning. 2. TORSDAG DEN 22. OKTOBER KL VARTOV Udviklingsforsker Sven Burmester: Confucius og Kinas økonomiske mirakel. 3. TORSDAG DEN 29. OKTOBER KL VARTOV Journalist og forfatter Flemming Ytzen: Confucius som blød, global magt. 4. TORSDAG DEN 5. NOVEMBER KL VARTOV Professor og billedhugger Bjørn Nørgaard. En kantet krukke uden kanter, i sandhed en besynderlig kantet krukke, i sandhed en besynderlig kantet krukke. Entré kr. 70,- pr. foredrag. Kr. 250,- for alle 4 foredrag. Foredragsrækken er et samarbejde med Det Danske Kulturinstitut. FOREDRAGSRÆKKER I VARTOV 09I10:

3 Udfordringer til Danmark Hvad er blandt de allerstørste udfordringer til Danmark og den danske velfærdsstat i de kommende år? Tesen er, at disse udfordringer skal håndteres, hvis Danmark skal forblive et sammenhængende samfund med få sociale konflikter og lille ulighed. Den danske velfærdsstatsmodel er i stigende grad omstridt og det samme er den danske demokratiske tradition. Store forandringer venter forude! Hvordan skal disse mødes? 1. TIRSDAG DEN 20. OKTOBER KL VARTOV Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Det post-traditionelle samfund? 2. TIRSDAG DEN 27. OKTOBER KL VARTOV Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Immigrationen og religionen. 3. TIRSDAG DEN 3.NOVEMBER KL VARTOV Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Sammenhængskraften. 4. TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER KL VARTOV Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Civilsamfundets rolle i fremtidens Danmark Organisationssamfundet og nye organisatoriske dynamikker. 5. TIRSDAG DEN 17. NOVEMBER KL VARTOV Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Familiens rolle i dag og i fremtiden. 6. TIRSDAG DEN 24. NOVEMBER KL VARTOV Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Det post-liberale samfund: kampen mellem socialliberalisme og nynationalisme. Entré kr. 70,- pr. foredrag. Kr. 350,- for alle 6 foredrag. Danmark i verden Verden i Danmark

4 På sporet af den sande Danmarkshistorie Danmark er ikke skabt af danskerne, men skal ses i relation til den globale udvikling Dette er en af teserne i en række foredrag om Danmark, danskerne, det nationale og globale - set i en større sammenhæng. TIRSDAG DEN 5. JANUAR KL VARTOV Professor Peer Hull Kristensen. Da Danmark blev et eksperimentelt laboratorium for økonomisk organisering. TIRSDAG DEN 12. JANUAR KL VARTOV Professor Peer Hull Kristensen. Danmarks eksperimentelle økonomi og velfærdsstatens rolle efter TIRSDAG DEN 19. JANUAR KL VARTOV Professor i europæisk og dansk historie Uffe Østergård. Det multinationale Danmark. TIRSDAG DEN 26. KL VARTOV Professor i europæisk og dansk historie Uffe Østergård. Koloniseringen af Jylland? TIRSDAG DEN 2. FEBRUAR KL VARTOV Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Det danske dobbeltdemokrati og dets aktuelle tilstand. TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR KL VARTOV Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Danmark i verden! TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR KL VARTOV Adjunkt, ph.d. Liv Egholm Feldt. Filantropien som det moderne Danmarks barselslæge. TIRSDAG DEN 2. MARTS KL VARTOV Adjunkt, ph.d. Liv Egholm Feldt. Kampen om den gode borger. Velfærdsstaten som eneopdrager. Entré kr. 70,- pr. foredrag. Kr. 500,- for alle 8 foredrag. FOREDRAGSRÆKKER I VARTOV 09I10:

5 Mands Minde-Foredrag Peter Bastian fortæller! Ti torsdage i perioden 21. januar til 25. marts Grundtvig holdt sine berømte Mands Minde-foredrag på Borchs Kollegium i slutningen af 1830 erne. Her fortalte han levende samtidshistorie, hvor han knyttede bånd mellem sit eget livs fortælling og den store historie. De senere år har en række kulturpersonligheder og politikere som Ebbe Kløvedal Reich, Birthe Rønn Hornbech, Uffe Ellemann-Jensen og Margrete Auken holdt Mands Minde-foredrag på Vartov, hvor de med et personligt udgangspunkt har fortalt danmarkshistorie. Dette forår er stafetten givet videre til musiker og forfatter Peter Bastian. Entré kr. 70,- pr. foredrag. Kr. 600,- for alle 10 foredrag. På sporet af Grundtvig På sporet af Grundtvig i København i december Pagten hedder DR s Julekalender 2009, hvor N.F.S. Grundtvig spiller en rolle. Han levede størstedelen af sit liv i København, hvor han virkede som præst og forfatter, og i december måned vil det være muligt at gå på sporet af Grundtvig i København med sine børn og børnebørn. Besøg Vartovs gård og kirken og få en fortælling eller en sang med på vejen. Kryb på loftet og mød en engel i Grundtvigs Kirke eller lad vejen falde forbi den nyrestaurerede Vor Frelser Kirke. Særlig folder om mulighederne foreligger i oktober. Danmark i verden Verden i Danmark

6 September LØRDAG DEN 5. KL SILKEBORG HØJSKOLE Tilstandsrapport på den danske tradition. Her går det godt eller hvad? Tre ældre herrer mener, danskerne mangler ånd, dyd og samtale. Fem unge politikere, journalister og en studievært tager udfordringen op og svarer igen. Medvirkende: Finn Riber Jensen, fhv. provst og borgmester (V), Bent A. Koch, fhv. chefredaktør, Asger Baunsbak -Jensen, fhv. undervisningsinspektør og MF (R). De udfordrede er: Andreas Harbsmeier, redaktør af Højskolebladet, Ida Auken, MF (SF), Clement Behrendt Kjersgaard, studievært, Anne-Mette Winther Christiansen, MF (V) og Esben Lunde Larsen, ph.d.-stud. Ordstyrer er tidligere højskoleforstander Frederik Christensen. Som perspektiv på paneldrøftelsen sætter Lars Bo Kaspersen, professor på CBS, fokus på den danske tradition i fremtiden og lægger på til fælles debat. TIRSDAG DEN 8. VARTOV Grundtvigs fødselsdag Program for dagen: Formiddag: Kl : Morgensang, kaffe og fødselsdagstale i gården. Fødselsdagstale ved Villy Søvndal, SF. Fri entré. Eftermiddag: kl : Præsentation af den engelske oversættelse af Nyårsmorgen, som er en af Forlaget Vartovs nyudgivelser. Derudover præsenteres Grundtvigsk Forums nye hjemmeside Musikalsk indslag ved cellist Henrik Brendstrup. Eftermiddag: Kl : Fødselsdagskaffe/chokoladeselskab med Martin A. Hansen som gæst. Man maa slippe Grundtvig for at faa fat i ham igen Martin A. Hansens forhold til Grundtvig. Foredrag ved Anders Thyrring Andersen. På Grundtvigs 226 års fødselsdag skal lyde et tillykke fra Martin A. Hansen, som ville være fyldt 100 år den 20. august. To alderstegne herrer, hvis tanker og forfatterskaber dog stadig spiller en meget stor rolle i det kristne og litterære liv. Måske rummer Martin A. Hansens forhold til Grundtvig en nøgle til, hvordan man i denne moderne tilværelse kan nærme sig Grundtvig, hvordan man kan få ham igen på en ny måde, og dermed håbe på en fremtid for hans tanker. Nemlig ved først at give slip på ham. Entré kr. 50,- Inklusiv fælles kaffebord. Aften: Kl : Fyraftenssang med indlagt koncert, hvor sangeren og guitaristen Peter Abrahamsen og pianisten Thomas Clausen fremfører danske salmer og sange. Entré kr. 50,-

7 September TIRSDAG DEN 8. FOLKEUNIVERSITETSCENTERET SKÆRUM MØLLE Grundtvigs fødselsdag på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. En årligt tilbagevendende begivenhed, hvor de lokale kredse og øvrige interesserede inviteres. Program: Kl : Gudstjeneste i Råsted Kirke ved biskop Kjeld Holm. Kl : Efter gudstjenesten fortsætter programmet på Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb. Foredrag ved Aase Bitsch Ebbensgaard, som har beskæftiget sig med ungdomskulturen, ikke mindst de unges opfattelse af historie samt udkantsproblematikken i Danmark. TIRSDAG DEN 8. KL LISELUND, SLAGELSE Grundtvigs fødselsdag på Liselund. Første foredrag i foredragsrækken Folk hvad er vel folk i grunden?, tidligere generaldirektør Christian S. Nissen. Grundtvig hævdede, at kun ved at være i et folkeligt fællesskab kan vi finde os selv som individer og for ham var det et fællesskab baseret på en forestilling om fælles historie, fælles sprog, fælles værdier og fælles drømme og forhåbninger. Hvis det er rigtigt, hvad gør vi så med den del af vores identitetsopbygning i en tid, hvor det multikulturelle, internationaliseringen og globaliseringen synes at være mere virkeligt end et dansk folkeligt fællesskab? Foredragene er arrangeret i et samarbejde mellem Liselund og Grundtvigsk Forum. Entréen er 50 kr., som dækker kaffe/te og kage efter foredraget. MANDAG DEN FREDAG DEN 18. RØNSHOVED HØJSKOLE, HØJSKOLEVEJ 4, 6340 KRUSÅ Rønshovedmøde: Lutter lagkage eller solid lutherdom? Rønshovedmødet er en traditionsrig højskoleuge for menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede, der vil bagom den kirkelige hverdags vilkår og afgørelser til de bagvedliggende tanker. Dette år vil vi fokusere på den danske folkekirke som en evangelisk-luthersk kirke og sammen stille de helt grundlæggende spørgsmål: Hvori består det lutherske, og hvad betyder det for teologien, forkyndelsen, kirkelivet, gudstjenesten og forholdet mellem præst og menighed. Se mere af programmet og tilmelding på Kurset er et samarbejde med Grundtvigsk Forum TIRSDAG DEN 22. KL VARTOV Fyraftenssang.

8 Oktober TORSDAG DEN 1. KL LISELUND, SLAGELSE Andet foredrag i foredragsrækken Folk hvad er vel folk i grunden? Denne gang er det politikeren, MF (SF) og teologen Ida Auken, der reflekterer over spørgsmålet om det folkelige i den aktuelle situation. Foredragene er arrangeret i et samarbejde mellem Liselund og Grundtvigsk Forum. Entréen er 50 kr., som dækker kaffe/te og kage efter foredraget. FREDAG DEN 2. KL ASKOV HØJSKOLE Efterårsmøde. Arrangør: Grundtvigsk Forum Kongeåen. FREDAG OG LØRDAG DEN SKÆRUM MØLLE, SKÆRUM MØLLEVEJ 2-4, 7570 VEMB Natursyn og Gudstanke Charles Darwin-seminar. Seminariet har i Darwinåret selvfølgelig evolution som centrum. Der er tale om et møde mellem naturvidenskab, teologi og kunst. Se mere af programmet på og Pris for hele seminariet med overnatning med morgenmad: Kr ,- Pris for seminariet med forplejning, men uden overnatning: Kr ,- Pris for enkelte foredrag: Kr. 75,- pr. stk., som betales på dagen. Tilmelding for hele seminariet m/u overnatning skal ske til: senest 15. september Seminariet er et samarbejde mellem Grundtvig-Akademiet og Folkeuniversitetcenteret Skærum Mølle. TORSDAG DEN 8. KL VARTOV Confucius. Professor emeritus David Favrholdt: Om forskellen på Confucius' etik og etiske systemer i vesterlandsk tænkning. I de vestlige religioner søges etikken begrundet i nogle principper, som bygger på åbenbaring. Confucius' etik er i modsætning hertil en opdragelsesetik, der har til formål at vække barnets moralske instinkter og ud fra dem indprente barnet, hvad der er moralsk rigtigt, og hvad der er forkert. De enkle regler har gennem årtusinder bevirket, at alle kinesere føler sig som kinesere - uden at dette betyder noget i retning af national stolthed eller intolerance over for andre kulturer. Entré kr. 70,-

9 Oktober TIRSDAG DEN VARTOV Udfordringer til Danmark. Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Det post-traditionelle samfund? Den første forelæsning rejser en række grundlæggende temaer, der udfoldes i de efterfølgende foredrag. Frem for alt fremsættes tesen om, at vor tids verden er ramt af traditionernes død med en række konsekvenser for det enkelte menneske og samfundet. Vor tids fokus på værdier og traditionernes genfødsel er udtryk for traditionernes død. Den samme iagttagelse foretog filosofferne i slutningen af 1800-tallet, men hvor det dengang var for tidligt at spå traditionerne døde, så er det nu et faktum. Entré kr. 70,- TORSDAG DEN 22. KL VARTOV Confucius. Udviklingsforsker Sven Burmester: Confucius og Kinas økonomiske mirakel. "At lære og repetere, samt møde venner fra fjerne lande, er det ikke vidunderligt?". Det er den første sætning i Confucius' Analekter. Viden og globalisering. De vigtigste elementer i en moderne økonomi. Sagen er klar. Men så nemt er det ikke at tage Confucius til indtægt for Kinas succes. Kinas kultur er nemlig en "både-og" kultur. Kineseren er på samme tid confucianist og daoist, kapitalist og kommunist, blikkenslager og bager. Det giver den fleksibilitet, som sikrer succesen. Entré kr. 70,- FREDAG DEN 23. OG LØRDAG DEN 24. VARTOV. Grundtvigsk Forums årsmøde. TIRSDAG DEN 27. KL VARTOV Udfordringer til Danmark. Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Immigrationen og religionen. Danmark er i stigende grad blevet et religiøst og etnisk pluralistisk samfund. Det er særdeles problematisk, da de centrale institutioner i Danmark slet ikke er indrettet til at håndtere denne pluralisme. Vi ser nærmere på de politiske dilemmaer, der vokser ud af religiøs og etnisk forskellighed. Entré kr. 70,- TORSDAG DEN 29. KL VARTOV Confucius. Journalist og forfatter Flemming Ytzen: Confucius som blød, global magt. Marxisme er ikke længere den ideologi, der tjener som ideologisk styringsredskab for Kina. Men det betyder ikke, at Kina har opgivet ideologi i jagten på velstand og penge. Det åndelige tomrum, der er opstået i løbet af 30 års reformer, risikerer at blive udfyldt af pseudo-religioner og fidusmagere. Derfor har det officielle Kina måttet genoplive og genopfinde Confucius. Hvorfor? Entré kr. 70,-

10 November TIRSDAG DEN 3. KL VARTOV Udfordringer til Danmark. Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Sammenhængskraften. Sammenhængskraft er blevet et politisk mantra. Men hvad betyder begrebet egentlig? Vi kigger nærmere på forskellige definitioner og kigger på de politiske implikationer. Afslutningsvis diskuteres, hvorvidt den danske sammenhængskraft er truet og i hvilken udstrækning sammenhængskraften er fremtidens store udfordring. Entré kr. 70,- TORSDAG DEN 5. KL VARTOV Confucius. Professor og billedhugger Bjørn Nørgaard. "En kantet krukke uden kanter, i sandhed en besynderlig kantet krukke, i sandhed en besynderlig kantet krukke" Bjørn Nørgaard fortæller i en personlig stil om sit møde med Confucius lære, der har dannet baggrund for flere af hans kunstneriske værker. Han vil fortælle om sin fascination og brug af Confucius tekster, og hvorledes det har ændret sig over tid, i særdeleshed efter hans arbejde i Kina de sidste 7 år. Entré kr. 70,- TIRSDAG DEN 10. KL LISELUND, SLAGELSE Tredje foredrag i foredragsrækken Folk hvad er vel folk i grunden? Poul Joachim Stender, sognepræst, reflekterer over spørgsmålet. Grundtvig knyttede folkelighedsbegrebet til det fælles sprog og den fælles historie hvad betyder det i dag, hvor globalisering, det multikulturelle og internationalisering synes mere virkelige end et dansk folkeligt fællesskab. Foredragene er arrangeret i et samarbejde mellem Liselund og Grundtvigsk Forum. Entréen er 50 kr., som dækker kaffe/te og kage efter foredraget. TIRSDAG DEN 10. KL VARTOV Udfordringer til Danmark. Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Civilsamfundets rolle i fremtidens Danmark - Organisationssamfundet og nye organisatoriske dynamikker. En del forskere hævder, at civilsamfundets fremtid er usikker, da staten og markedet overtager flere og flere opgaver. Samtidig består den moderne verden af organisationer, som er under hastig forandring. De offentlige og private organisationer bevæger sig i hver sin retning med dystre konsekvenser for fremtidens Danmark. Entré kr. 70,-

11 November TIRSDAG DEN 17. KL VARTOV Udfordringer til Danmark. Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Familiens rolle i dag og i fremtiden. En række moderne sociologer hævder, at familiens roller i stigende grad udtømmes, da staten og markedet overtager de fleste af familiens opgaver. Dette foredrag argumenterer for at familien stadig er central, men hovedopgaven har ændret sig: familien er blevet en kontrakt, hvor den følelsesmæssige kommunikation står i højsædet. Kernefamilien eksisterer stadig som ideal men mange nye familietyper er dukket op. Entré kr. 70,- LØRDAG DEN 21. KL VARTOV Klima300. Folkeligt klimatopmøde. Som optakt til det afgørende klimatopmøde i december 2009 står Grundtvigsk Forum, Efterskoleforeningen og Friskoleforeningen bag initiativet klima300, som er folkelige klimatopmøder arrangeret over hele landet. Klima- og miljøspørgsmål vedrører os alle, og debatten bør derfor også foregå i øjenhøjde af den enkelte borger ung som gammel. Møderne kommer til at handle om konkret viden, engagement i samfundet, visioner for fremtiden og hvad vi selv kan gøre. Kom og deltag i den vigtige debat og se mere af programmet og et Danmarkskort over topmødestederne på TIRSDAG DEN 24. KL VARTOV Udfordringer til Danmark. Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Det post-liberale samfund: kampen mellem socialliberalisme og nynationalisme. Konservatisme, liberalisme og socialdemokratismen er døde ideologier. Kun socialliberalismen og nynationalismen findes som seriøse politiske ideologier. Hvad betyder det for Danmark og demokratiet de næste to årtier? Entré kr. 70,- SØNDAG DEN 29. KL VARTOV Brunch og jazz. Aases velsmagende brunch og Leonardo Pedersens Jazzkapel. Entré kr. 225,- Forsalg på eller ved indbetaling på husk at mærke med jazz-brunch. Tilmelding senest den 20. november.

12 December TIRSDAG DEN 1. KL VARTOV Julekoncert. Bente Kure og Leif Ernstsen. Entré kr. 100,- LØRDAG DEN 5. KL VARTOV Jul med Grundtvig. Oplev Grundtvig selv fortælle og få en æbleskive i Vartovs gård. LØRDAG DEN 12. KL VARTOV Jul med Grundtvig. Oplev Grundtvig selv fortælle og få en æbleskive i Vartovs gård. LØRDAG DEN 19. KL VARTOV Jul med Grundtvig. Oplev Grundtvig selv fortælle og få en æbleskive i Vartovs gård. Januar TIRSDAG DEN 5. KL VARTOV På sporet af den sande Danmarkshistorie. Professor Peer Hull Kristensen. Da Danmark blev et eksperimentelt laboratorium for økonomisk organisering. Efter krigen i 1864 mobiliserede mange grupper sig i en overvældende økonomisk organisering Tietgen, bankerne og storindustrien i København, andels- og højskolebevægelsen på landet, håndværkerbevægelsen overalt i landet. De ville noget ganske forskelligt, kom ofte i konflikt; men sammen skabte de en heterogen økonomisk organisering, som på mangfoldige måder kunne modernisere Danmark og håndtere krise efter krise helt frem til 1970'erne. Entré kr. 70,- TIRSDAG DEN 12. KL VARTOV På sporet af den sande Danmarkshistorie. Professor Peer Hull Kristensen. Danmarks eksperimentelle økonomi og velfærdsstatens rolle efter Siden 1995 har Danmark sammen med det øvrige Norden udviklet sig til at være blandt de mest konkurrencedygtige, lige og lykkelige samfund i den vestlige verden. Hvordan er velfærdsstaten - uden vores viden og skjult for vore øjne - blevet til et stort aktiv for at skabe et af de mest dynamiske og inklusive samfund under den nye globale økonomi? Hvordan udvikler vi nu mere selvbevidst denne arv? Entré kr. 70,-

13 Januar TIRSDAG DEN 19. KL VARTOV På sporet af den sande Danmarkshistorie. Professor i europæisk og dansk historie Uffe Østergård. Det multinationale Danmark. Danmark opfattes altid som en af de mest homogene nationalstater i verden, i hvert fald indtil for ganske nylig. Men dette homogene Danmark er i virkeligheden resultatet af 400 års militære nederlag. I realiteten har Danmark i det meste af sin eksistens været en sammensat stat bestående af mange forskellige enheder, siden 1400-tallet holdt sammen af det Oldenborgske kongehus. Vi burde derfor tale om det oldenborgske monarki i stedet for Danmark. Entré kr. 70,- TORSDAG DEN 21. KL VARTOV TIRSDAG DEN 26. KL , VARTOV På sporet af den sande Danmarkshistorie. Professor i europæisk og dansk historie Uffe Østergård. Koloniseringen af Jylland? Den danske stat er karakteriseret ved et alt for stort hoved på en lille krop. Det hænger sammen med den enevældige og multinationale historie, hvor København oprindelig var hovedstad i en mellemstor, sammensat stat i Nordeuropa med aflæggere i Nordatlanten og et kolonirige, der tillod landet at deltage i trekantshandelen med slaver og sukker. Entré kr. 70,- TORSDAG DEN 28. KL VARTOV

14 Februar TIRSDAG DEN 2. KL VARTOV På sporet af den sande Danmarkshistorie. Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Det danske dobbeltdemokrati og dets aktuelle tilstand. I perioden efter 1864-nederlaget til Preussen udviklede der sig i Danmark en dobbelt demokratisk struktur bestående af et liberalt-parlamentarisk demokrati og et organisationsdemokrati. Denne struktur har karakteriseret den danske udvikling helt frem til i dag. Hvilke konsekvenser har det haft for udviklingen? Hvad er demokratiets tilstand i dag? Entré kr. 70,- TORSDAG DEN 4. KL VARTOV TIRSDAG DEN 9. KL VARTOV På sporet af den sande Danmarkshistorie. Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Danmark i verden! Danmark er ikke skabt af danskerne! Denne tese er en forudsætning for at forstå udviklingen af den danske velfærdsstat igennem de sidste 200 år. Danmarks udvikling skal forstås som en række utilsigtede konsekvenser af den globale og europæiske udvikling igennem mange år. Entré kr. 70,- TORSDAG DEN 11. KL VARTOV TORSDAG DEN 18. KL VARTOV TIRSDAG DEN 23. KL VARTOV På sporet af den sande Danmarkshistorie. Adjunkt, ph.d. Liv Egholm Feldt. Filantropien som det moderne Danmarks barselslæge. Fra tiden før det modernes gennembrud og frem til den store sociallov i 1933 spillede filantropien en afgørende rolle i opbygningen af den danske borger. De filantropiske foreninger og enkelt personer spillede ikke blot en markant rolle i opbygningen af forskellige samfundsgrupper, men også i forestillingen om den værdige og gode borger i dagens samfund. Begreber og opfattelser der genspilles i den tidlige fødsel af velfærdsstaten. Entré kr. 70,- TORSDAG DEN 25. KL VARTOV

15 Marts TIRSDAG DEN 2. KL VARTOV På sporet af den sande Danmarkshistorie. Adjunkt, ph.d. Liv Egholm Feldt. Kampen om den gode borger. Velfærdsstaten som eneopdrager. Gennem forskellige velfærdspolitiske tiltag overtog velfærdsstaten fra stadig flere og flere af filantropiens områder og minimerede dermed den filantropiske indflydelse i den videre opbygning af velfærdsstaten. Hvad betyder det for velfærdsstaten og for forståelsen af den gode borger i nutidens Danmark? Entré kr. 70,- TORSDAG DEN 4. KL VARTOV TORSDAG DEN 11. KL VARTOV. LØRDAG DEN 13. KL , ÅRHUS. NÆRMERE ADRESSE FØLGER. Midtvejsmøde i Grundtvigsk Forum TORSDAG DEN 18. KL VARTOV TORSDAG DEN 25. KL VARTOV TORSDAG DEN 25. SKÆRUM MØLLE, SKÆRUM MØLLEVEJ 4, 7570 VEMB. Kredsmøde. Alle arrangementer findes omtalt på Nærmere oplysninger kan også fås ved henvendelse på eller på tlf

16 Grundtvigsk Forum Vartov Farvergade 27 DK-1463 København K Telefon Fax Adresser på samarbejdspartnerne: Maleriet på forsiden er af kunstneren Arne Haugen Sørensen, en af Danmarks mest værdsatte kunstnere. Det er de store temaer, der karakteriserer Arne Haugen Sørensens malerier: kærligheden og menneskets tro og tvivl. Han er repræsenteret på de fleste danske kunstmuseer, men er også kendt for udsmykningen i en lang række danske kirker og har bl.a. også lavet udsmykningen i Indenrigsgården i Københavns Lufthavn. Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle Skærum Møllevej Vemb Liselund Slotsalleen Slagelse