09I10 G R U N D T V I G S K F O R U M I V A R T O V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "09I10 G R U N D T V I G S K F O R U M I V A R T O V"

Transkript

1 sæsonkalender G R U N D T V I G S K F O R U M I V A R T O V 09I10 Kalender for sæsonens arrangementer i Vartov i København, Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle og Liselund læs mere om Grundtvigsk Forum på

2 Confucius KAN DANSKERNE LÆRE AF CONFUCIUS OG CONFUCIANISMEN? Efter Mao Tse Tungs død i 1976 skete der et radikalt skift i kinesisk politik. Diktaturet blev afløst af det nuværende ekspertstyre, hvor alle ministre er topuddannede inden for deres myndighedsområde. Hermed har man genoplivet det meritokrati, som allerede Confucius havde udtænkt omkring år 500 f. Kr., og som i praksis betød, at kejserne lige siden regerede ved hjælp af mandariner, der måtte igennem en række eksaminer, før de kunne opnå ansættelse. Confucius er følgelig igen blevet en slags åndelig faderfigur for alle kinesere. Flid, tolerance og social tilpasning og respekt for andres evner anses for positivt og er medvirkende til, at næsten alle kinesere foretrækker meritokrati frem for demokrati og pragmatisk politik frem for ideologier. Vejen til forståelse af Kinas indenrigs- og udenrigspolitik går gennem kendskab til kinesisk filosofi og pædagogik, men må naturligvis suppleres med viden om mange andre forhold. Denne møderække vil redegøre for de vigtigste aspekter af confucianismen og lægge op til en diskussion om, hvorvidt vi i Danmark med fordel kunne lade os inspirere af nogle af dens etiske værdier. 1. TORSDAG DEN 8.OKTOBER KL VARTOV Professor emeritus David Favrholdt: Om forskellen på Confucius' etik og etiske systemer i vesterlandsk tænkning. 2. TORSDAG DEN 22. OKTOBER KL VARTOV Udviklingsforsker Sven Burmester: Confucius og Kinas økonomiske mirakel. 3. TORSDAG DEN 29. OKTOBER KL VARTOV Journalist og forfatter Flemming Ytzen: Confucius som blød, global magt. 4. TORSDAG DEN 5. NOVEMBER KL VARTOV Professor og billedhugger Bjørn Nørgaard. En kantet krukke uden kanter, i sandhed en besynderlig kantet krukke, i sandhed en besynderlig kantet krukke. Entré kr. 70,- pr. foredrag. Kr. 250,- for alle 4 foredrag. Foredragsrækken er et samarbejde med Det Danske Kulturinstitut. FOREDRAGSRÆKKER I VARTOV 09I10:

3 Udfordringer til Danmark Hvad er blandt de allerstørste udfordringer til Danmark og den danske velfærdsstat i de kommende år? Tesen er, at disse udfordringer skal håndteres, hvis Danmark skal forblive et sammenhængende samfund med få sociale konflikter og lille ulighed. Den danske velfærdsstatsmodel er i stigende grad omstridt og det samme er den danske demokratiske tradition. Store forandringer venter forude! Hvordan skal disse mødes? 1. TIRSDAG DEN 20. OKTOBER KL VARTOV Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Det post-traditionelle samfund? 2. TIRSDAG DEN 27. OKTOBER KL VARTOV Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Immigrationen og religionen. 3. TIRSDAG DEN 3.NOVEMBER KL VARTOV Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Sammenhængskraften. 4. TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER KL VARTOV Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Civilsamfundets rolle i fremtidens Danmark Organisationssamfundet og nye organisatoriske dynamikker. 5. TIRSDAG DEN 17. NOVEMBER KL VARTOV Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Familiens rolle i dag og i fremtiden. 6. TIRSDAG DEN 24. NOVEMBER KL VARTOV Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Det post-liberale samfund: kampen mellem socialliberalisme og nynationalisme. Entré kr. 70,- pr. foredrag. Kr. 350,- for alle 6 foredrag. Danmark i verden Verden i Danmark

4 På sporet af den sande Danmarkshistorie Danmark er ikke skabt af danskerne, men skal ses i relation til den globale udvikling Dette er en af teserne i en række foredrag om Danmark, danskerne, det nationale og globale - set i en større sammenhæng. TIRSDAG DEN 5. JANUAR KL VARTOV Professor Peer Hull Kristensen. Da Danmark blev et eksperimentelt laboratorium for økonomisk organisering. TIRSDAG DEN 12. JANUAR KL VARTOV Professor Peer Hull Kristensen. Danmarks eksperimentelle økonomi og velfærdsstatens rolle efter TIRSDAG DEN 19. JANUAR KL VARTOV Professor i europæisk og dansk historie Uffe Østergård. Det multinationale Danmark. TIRSDAG DEN 26. KL VARTOV Professor i europæisk og dansk historie Uffe Østergård. Koloniseringen af Jylland? TIRSDAG DEN 2. FEBRUAR KL VARTOV Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Det danske dobbeltdemokrati og dets aktuelle tilstand. TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR KL VARTOV Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Danmark i verden! TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR KL VARTOV Adjunkt, ph.d. Liv Egholm Feldt. Filantropien som det moderne Danmarks barselslæge. TIRSDAG DEN 2. MARTS KL VARTOV Adjunkt, ph.d. Liv Egholm Feldt. Kampen om den gode borger. Velfærdsstaten som eneopdrager. Entré kr. 70,- pr. foredrag. Kr. 500,- for alle 8 foredrag. FOREDRAGSRÆKKER I VARTOV 09I10:

5 Mands Minde-Foredrag Peter Bastian fortæller! Ti torsdage i perioden 21. januar til 25. marts Grundtvig holdt sine berømte Mands Minde-foredrag på Borchs Kollegium i slutningen af 1830 erne. Her fortalte han levende samtidshistorie, hvor han knyttede bånd mellem sit eget livs fortælling og den store historie. De senere år har en række kulturpersonligheder og politikere som Ebbe Kløvedal Reich, Birthe Rønn Hornbech, Uffe Ellemann-Jensen og Margrete Auken holdt Mands Minde-foredrag på Vartov, hvor de med et personligt udgangspunkt har fortalt danmarkshistorie. Dette forår er stafetten givet videre til musiker og forfatter Peter Bastian. Entré kr. 70,- pr. foredrag. Kr. 600,- for alle 10 foredrag. På sporet af Grundtvig På sporet af Grundtvig i København i december Pagten hedder DR s Julekalender 2009, hvor N.F.S. Grundtvig spiller en rolle. Han levede størstedelen af sit liv i København, hvor han virkede som præst og forfatter, og i december måned vil det være muligt at gå på sporet af Grundtvig i København med sine børn og børnebørn. Besøg Vartovs gård og kirken og få en fortælling eller en sang med på vejen. Kryb på loftet og mød en engel i Grundtvigs Kirke eller lad vejen falde forbi den nyrestaurerede Vor Frelser Kirke. Særlig folder om mulighederne foreligger i oktober. Danmark i verden Verden i Danmark

6 September LØRDAG DEN 5. KL SILKEBORG HØJSKOLE Tilstandsrapport på den danske tradition. Her går det godt eller hvad? Tre ældre herrer mener, danskerne mangler ånd, dyd og samtale. Fem unge politikere, journalister og en studievært tager udfordringen op og svarer igen. Medvirkende: Finn Riber Jensen, fhv. provst og borgmester (V), Bent A. Koch, fhv. chefredaktør, Asger Baunsbak -Jensen, fhv. undervisningsinspektør og MF (R). De udfordrede er: Andreas Harbsmeier, redaktør af Højskolebladet, Ida Auken, MF (SF), Clement Behrendt Kjersgaard, studievært, Anne-Mette Winther Christiansen, MF (V) og Esben Lunde Larsen, ph.d.-stud. Ordstyrer er tidligere højskoleforstander Frederik Christensen. Som perspektiv på paneldrøftelsen sætter Lars Bo Kaspersen, professor på CBS, fokus på den danske tradition i fremtiden og lægger på til fælles debat. TIRSDAG DEN 8. VARTOV Grundtvigs fødselsdag Program for dagen: Formiddag: Kl : Morgensang, kaffe og fødselsdagstale i gården. Fødselsdagstale ved Villy Søvndal, SF. Fri entré. Eftermiddag: kl : Præsentation af den engelske oversættelse af Nyårsmorgen, som er en af Forlaget Vartovs nyudgivelser. Derudover præsenteres Grundtvigsk Forums nye hjemmeside Musikalsk indslag ved cellist Henrik Brendstrup. Eftermiddag: Kl : Fødselsdagskaffe/chokoladeselskab med Martin A. Hansen som gæst. Man maa slippe Grundtvig for at faa fat i ham igen Martin A. Hansens forhold til Grundtvig. Foredrag ved Anders Thyrring Andersen. På Grundtvigs 226 års fødselsdag skal lyde et tillykke fra Martin A. Hansen, som ville være fyldt 100 år den 20. august. To alderstegne herrer, hvis tanker og forfatterskaber dog stadig spiller en meget stor rolle i det kristne og litterære liv. Måske rummer Martin A. Hansens forhold til Grundtvig en nøgle til, hvordan man i denne moderne tilværelse kan nærme sig Grundtvig, hvordan man kan få ham igen på en ny måde, og dermed håbe på en fremtid for hans tanker. Nemlig ved først at give slip på ham. Entré kr. 50,- Inklusiv fælles kaffebord. Aften: Kl : Fyraftenssang med indlagt koncert, hvor sangeren og guitaristen Peter Abrahamsen og pianisten Thomas Clausen fremfører danske salmer og sange. Entré kr. 50,-

7 September TIRSDAG DEN 8. FOLKEUNIVERSITETSCENTERET SKÆRUM MØLLE Grundtvigs fødselsdag på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. En årligt tilbagevendende begivenhed, hvor de lokale kredse og øvrige interesserede inviteres. Program: Kl : Gudstjeneste i Råsted Kirke ved biskop Kjeld Holm. Kl : Efter gudstjenesten fortsætter programmet på Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb. Foredrag ved Aase Bitsch Ebbensgaard, som har beskæftiget sig med ungdomskulturen, ikke mindst de unges opfattelse af historie samt udkantsproblematikken i Danmark. TIRSDAG DEN 8. KL LISELUND, SLAGELSE Grundtvigs fødselsdag på Liselund. Første foredrag i foredragsrækken Folk hvad er vel folk i grunden?, tidligere generaldirektør Christian S. Nissen. Grundtvig hævdede, at kun ved at være i et folkeligt fællesskab kan vi finde os selv som individer og for ham var det et fællesskab baseret på en forestilling om fælles historie, fælles sprog, fælles værdier og fælles drømme og forhåbninger. Hvis det er rigtigt, hvad gør vi så med den del af vores identitetsopbygning i en tid, hvor det multikulturelle, internationaliseringen og globaliseringen synes at være mere virkeligt end et dansk folkeligt fællesskab? Foredragene er arrangeret i et samarbejde mellem Liselund og Grundtvigsk Forum. Entréen er 50 kr., som dækker kaffe/te og kage efter foredraget. MANDAG DEN FREDAG DEN 18. RØNSHOVED HØJSKOLE, HØJSKOLEVEJ 4, 6340 KRUSÅ Rønshovedmøde: Lutter lagkage eller solid lutherdom? Rønshovedmødet er en traditionsrig højskoleuge for menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede, der vil bagom den kirkelige hverdags vilkår og afgørelser til de bagvedliggende tanker. Dette år vil vi fokusere på den danske folkekirke som en evangelisk-luthersk kirke og sammen stille de helt grundlæggende spørgsmål: Hvori består det lutherske, og hvad betyder det for teologien, forkyndelsen, kirkelivet, gudstjenesten og forholdet mellem præst og menighed. Se mere af programmet og tilmelding på Kurset er et samarbejde med Grundtvigsk Forum TIRSDAG DEN 22. KL VARTOV Fyraftenssang.

8 Oktober TORSDAG DEN 1. KL LISELUND, SLAGELSE Andet foredrag i foredragsrækken Folk hvad er vel folk i grunden? Denne gang er det politikeren, MF (SF) og teologen Ida Auken, der reflekterer over spørgsmålet om det folkelige i den aktuelle situation. Foredragene er arrangeret i et samarbejde mellem Liselund og Grundtvigsk Forum. Entréen er 50 kr., som dækker kaffe/te og kage efter foredraget. FREDAG DEN 2. KL ASKOV HØJSKOLE Efterårsmøde. Arrangør: Grundtvigsk Forum Kongeåen. FREDAG OG LØRDAG DEN SKÆRUM MØLLE, SKÆRUM MØLLEVEJ 2-4, 7570 VEMB Natursyn og Gudstanke Charles Darwin-seminar. Seminariet har i Darwinåret selvfølgelig evolution som centrum. Der er tale om et møde mellem naturvidenskab, teologi og kunst. Se mere af programmet på og Pris for hele seminariet med overnatning med morgenmad: Kr ,- Pris for seminariet med forplejning, men uden overnatning: Kr ,- Pris for enkelte foredrag: Kr. 75,- pr. stk., som betales på dagen. Tilmelding for hele seminariet m/u overnatning skal ske til: senest 15. september Seminariet er et samarbejde mellem Grundtvig-Akademiet og Folkeuniversitetcenteret Skærum Mølle. TORSDAG DEN 8. KL VARTOV Confucius. Professor emeritus David Favrholdt: Om forskellen på Confucius' etik og etiske systemer i vesterlandsk tænkning. I de vestlige religioner søges etikken begrundet i nogle principper, som bygger på åbenbaring. Confucius' etik er i modsætning hertil en opdragelsesetik, der har til formål at vække barnets moralske instinkter og ud fra dem indprente barnet, hvad der er moralsk rigtigt, og hvad der er forkert. De enkle regler har gennem årtusinder bevirket, at alle kinesere føler sig som kinesere - uden at dette betyder noget i retning af national stolthed eller intolerance over for andre kulturer. Entré kr. 70,-

9 Oktober TIRSDAG DEN VARTOV Udfordringer til Danmark. Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Det post-traditionelle samfund? Den første forelæsning rejser en række grundlæggende temaer, der udfoldes i de efterfølgende foredrag. Frem for alt fremsættes tesen om, at vor tids verden er ramt af traditionernes død med en række konsekvenser for det enkelte menneske og samfundet. Vor tids fokus på værdier og traditionernes genfødsel er udtryk for traditionernes død. Den samme iagttagelse foretog filosofferne i slutningen af 1800-tallet, men hvor det dengang var for tidligt at spå traditionerne døde, så er det nu et faktum. Entré kr. 70,- TORSDAG DEN 22. KL VARTOV Confucius. Udviklingsforsker Sven Burmester: Confucius og Kinas økonomiske mirakel. "At lære og repetere, samt møde venner fra fjerne lande, er det ikke vidunderligt?". Det er den første sætning i Confucius' Analekter. Viden og globalisering. De vigtigste elementer i en moderne økonomi. Sagen er klar. Men så nemt er det ikke at tage Confucius til indtægt for Kinas succes. Kinas kultur er nemlig en "både-og" kultur. Kineseren er på samme tid confucianist og daoist, kapitalist og kommunist, blikkenslager og bager. Det giver den fleksibilitet, som sikrer succesen. Entré kr. 70,- FREDAG DEN 23. OG LØRDAG DEN 24. VARTOV. Grundtvigsk Forums årsmøde. TIRSDAG DEN 27. KL VARTOV Udfordringer til Danmark. Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Immigrationen og religionen. Danmark er i stigende grad blevet et religiøst og etnisk pluralistisk samfund. Det er særdeles problematisk, da de centrale institutioner i Danmark slet ikke er indrettet til at håndtere denne pluralisme. Vi ser nærmere på de politiske dilemmaer, der vokser ud af religiøs og etnisk forskellighed. Entré kr. 70,- TORSDAG DEN 29. KL VARTOV Confucius. Journalist og forfatter Flemming Ytzen: Confucius som blød, global magt. Marxisme er ikke længere den ideologi, der tjener som ideologisk styringsredskab for Kina. Men det betyder ikke, at Kina har opgivet ideologi i jagten på velstand og penge. Det åndelige tomrum, der er opstået i løbet af 30 års reformer, risikerer at blive udfyldt af pseudo-religioner og fidusmagere. Derfor har det officielle Kina måttet genoplive og genopfinde Confucius. Hvorfor? Entré kr. 70,-

10 November TIRSDAG DEN 3. KL VARTOV Udfordringer til Danmark. Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Sammenhængskraften. Sammenhængskraft er blevet et politisk mantra. Men hvad betyder begrebet egentlig? Vi kigger nærmere på forskellige definitioner og kigger på de politiske implikationer. Afslutningsvis diskuteres, hvorvidt den danske sammenhængskraft er truet og i hvilken udstrækning sammenhængskraften er fremtidens store udfordring. Entré kr. 70,- TORSDAG DEN 5. KL VARTOV Confucius. Professor og billedhugger Bjørn Nørgaard. "En kantet krukke uden kanter, i sandhed en besynderlig kantet krukke, i sandhed en besynderlig kantet krukke" Bjørn Nørgaard fortæller i en personlig stil om sit møde med Confucius lære, der har dannet baggrund for flere af hans kunstneriske værker. Han vil fortælle om sin fascination og brug af Confucius tekster, og hvorledes det har ændret sig over tid, i særdeleshed efter hans arbejde i Kina de sidste 7 år. Entré kr. 70,- TIRSDAG DEN 10. KL LISELUND, SLAGELSE Tredje foredrag i foredragsrækken Folk hvad er vel folk i grunden? Poul Joachim Stender, sognepræst, reflekterer over spørgsmålet. Grundtvig knyttede folkelighedsbegrebet til det fælles sprog og den fælles historie hvad betyder det i dag, hvor globalisering, det multikulturelle og internationalisering synes mere virkelige end et dansk folkeligt fællesskab. Foredragene er arrangeret i et samarbejde mellem Liselund og Grundtvigsk Forum. Entréen er 50 kr., som dækker kaffe/te og kage efter foredraget. TIRSDAG DEN 10. KL VARTOV Udfordringer til Danmark. Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Civilsamfundets rolle i fremtidens Danmark - Organisationssamfundet og nye organisatoriske dynamikker. En del forskere hævder, at civilsamfundets fremtid er usikker, da staten og markedet overtager flere og flere opgaver. Samtidig består den moderne verden af organisationer, som er under hastig forandring. De offentlige og private organisationer bevæger sig i hver sin retning med dystre konsekvenser for fremtidens Danmark. Entré kr. 70,-

11 November TIRSDAG DEN 17. KL VARTOV Udfordringer til Danmark. Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Familiens rolle i dag og i fremtiden. En række moderne sociologer hævder, at familiens roller i stigende grad udtømmes, da staten og markedet overtager de fleste af familiens opgaver. Dette foredrag argumenterer for at familien stadig er central, men hovedopgaven har ændret sig: familien er blevet en kontrakt, hvor den følelsesmæssige kommunikation står i højsædet. Kernefamilien eksisterer stadig som ideal men mange nye familietyper er dukket op. Entré kr. 70,- LØRDAG DEN 21. KL VARTOV Klima300. Folkeligt klimatopmøde. Som optakt til det afgørende klimatopmøde i december 2009 står Grundtvigsk Forum, Efterskoleforeningen og Friskoleforeningen bag initiativet klima300, som er folkelige klimatopmøder arrangeret over hele landet. Klima- og miljøspørgsmål vedrører os alle, og debatten bør derfor også foregå i øjenhøjde af den enkelte borger ung som gammel. Møderne kommer til at handle om konkret viden, engagement i samfundet, visioner for fremtiden og hvad vi selv kan gøre. Kom og deltag i den vigtige debat og se mere af programmet og et Danmarkskort over topmødestederne på TIRSDAG DEN 24. KL VARTOV Udfordringer til Danmark. Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Det post-liberale samfund: kampen mellem socialliberalisme og nynationalisme. Konservatisme, liberalisme og socialdemokratismen er døde ideologier. Kun socialliberalismen og nynationalismen findes som seriøse politiske ideologier. Hvad betyder det for Danmark og demokratiet de næste to årtier? Entré kr. 70,- SØNDAG DEN 29. KL VARTOV Brunch og jazz. Aases velsmagende brunch og Leonardo Pedersens Jazzkapel. Entré kr. 225,- Forsalg på eller ved indbetaling på husk at mærke med jazz-brunch. Tilmelding senest den 20. november.

12 December TIRSDAG DEN 1. KL VARTOV Julekoncert. Bente Kure og Leif Ernstsen. Entré kr. 100,- LØRDAG DEN 5. KL VARTOV Jul med Grundtvig. Oplev Grundtvig selv fortælle og få en æbleskive i Vartovs gård. LØRDAG DEN 12. KL VARTOV Jul med Grundtvig. Oplev Grundtvig selv fortælle og få en æbleskive i Vartovs gård. LØRDAG DEN 19. KL VARTOV Jul med Grundtvig. Oplev Grundtvig selv fortælle og få en æbleskive i Vartovs gård. Januar TIRSDAG DEN 5. KL VARTOV På sporet af den sande Danmarkshistorie. Professor Peer Hull Kristensen. Da Danmark blev et eksperimentelt laboratorium for økonomisk organisering. Efter krigen i 1864 mobiliserede mange grupper sig i en overvældende økonomisk organisering Tietgen, bankerne og storindustrien i København, andels- og højskolebevægelsen på landet, håndværkerbevægelsen overalt i landet. De ville noget ganske forskelligt, kom ofte i konflikt; men sammen skabte de en heterogen økonomisk organisering, som på mangfoldige måder kunne modernisere Danmark og håndtere krise efter krise helt frem til 1970'erne. Entré kr. 70,- TIRSDAG DEN 12. KL VARTOV På sporet af den sande Danmarkshistorie. Professor Peer Hull Kristensen. Danmarks eksperimentelle økonomi og velfærdsstatens rolle efter Siden 1995 har Danmark sammen med det øvrige Norden udviklet sig til at være blandt de mest konkurrencedygtige, lige og lykkelige samfund i den vestlige verden. Hvordan er velfærdsstaten - uden vores viden og skjult for vore øjne - blevet til et stort aktiv for at skabe et af de mest dynamiske og inklusive samfund under den nye globale økonomi? Hvordan udvikler vi nu mere selvbevidst denne arv? Entré kr. 70,-

13 Januar TIRSDAG DEN 19. KL VARTOV På sporet af den sande Danmarkshistorie. Professor i europæisk og dansk historie Uffe Østergård. Det multinationale Danmark. Danmark opfattes altid som en af de mest homogene nationalstater i verden, i hvert fald indtil for ganske nylig. Men dette homogene Danmark er i virkeligheden resultatet af 400 års militære nederlag. I realiteten har Danmark i det meste af sin eksistens været en sammensat stat bestående af mange forskellige enheder, siden 1400-tallet holdt sammen af det Oldenborgske kongehus. Vi burde derfor tale om det oldenborgske monarki i stedet for Danmark. Entré kr. 70,- TORSDAG DEN 21. KL VARTOV TIRSDAG DEN 26. KL , VARTOV På sporet af den sande Danmarkshistorie. Professor i europæisk og dansk historie Uffe Østergård. Koloniseringen af Jylland? Den danske stat er karakteriseret ved et alt for stort hoved på en lille krop. Det hænger sammen med den enevældige og multinationale historie, hvor København oprindelig var hovedstad i en mellemstor, sammensat stat i Nordeuropa med aflæggere i Nordatlanten og et kolonirige, der tillod landet at deltage i trekantshandelen med slaver og sukker. Entré kr. 70,- TORSDAG DEN 28. KL VARTOV

14 Februar TIRSDAG DEN 2. KL VARTOV På sporet af den sande Danmarkshistorie. Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Det danske dobbeltdemokrati og dets aktuelle tilstand. I perioden efter 1864-nederlaget til Preussen udviklede der sig i Danmark en dobbelt demokratisk struktur bestående af et liberalt-parlamentarisk demokrati og et organisationsdemokrati. Denne struktur har karakteriseret den danske udvikling helt frem til i dag. Hvilke konsekvenser har det haft for udviklingen? Hvad er demokratiets tilstand i dag? Entré kr. 70,- TORSDAG DEN 4. KL VARTOV TIRSDAG DEN 9. KL VARTOV På sporet af den sande Danmarkshistorie. Professor, centerleder Lars Bo Kaspersen. Danmark i verden! Danmark er ikke skabt af danskerne! Denne tese er en forudsætning for at forstå udviklingen af den danske velfærdsstat igennem de sidste 200 år. Danmarks udvikling skal forstås som en række utilsigtede konsekvenser af den globale og europæiske udvikling igennem mange år. Entré kr. 70,- TORSDAG DEN 11. KL VARTOV TORSDAG DEN 18. KL VARTOV TIRSDAG DEN 23. KL VARTOV På sporet af den sande Danmarkshistorie. Adjunkt, ph.d. Liv Egholm Feldt. Filantropien som det moderne Danmarks barselslæge. Fra tiden før det modernes gennembrud og frem til den store sociallov i 1933 spillede filantropien en afgørende rolle i opbygningen af den danske borger. De filantropiske foreninger og enkelt personer spillede ikke blot en markant rolle i opbygningen af forskellige samfundsgrupper, men også i forestillingen om den værdige og gode borger i dagens samfund. Begreber og opfattelser der genspilles i den tidlige fødsel af velfærdsstaten. Entré kr. 70,- TORSDAG DEN 25. KL VARTOV

15 Marts TIRSDAG DEN 2. KL VARTOV På sporet af den sande Danmarkshistorie. Adjunkt, ph.d. Liv Egholm Feldt. Kampen om den gode borger. Velfærdsstaten som eneopdrager. Gennem forskellige velfærdspolitiske tiltag overtog velfærdsstaten fra stadig flere og flere af filantropiens områder og minimerede dermed den filantropiske indflydelse i den videre opbygning af velfærdsstaten. Hvad betyder det for velfærdsstaten og for forståelsen af den gode borger i nutidens Danmark? Entré kr. 70,- TORSDAG DEN 4. KL VARTOV TORSDAG DEN 11. KL VARTOV. LØRDAG DEN 13. KL , ÅRHUS. NÆRMERE ADRESSE FØLGER. Midtvejsmøde i Grundtvigsk Forum TORSDAG DEN 18. KL VARTOV TORSDAG DEN 25. KL VARTOV TORSDAG DEN 25. SKÆRUM MØLLE, SKÆRUM MØLLEVEJ 4, 7570 VEMB. Kredsmøde. Alle arrangementer findes omtalt på Nærmere oplysninger kan også fås ved henvendelse på eller på tlf

16 Grundtvigsk Forum Vartov Farvergade 27 DK-1463 København K Telefon Fax Adresser på samarbejdspartnerne: Maleriet på forsiden er af kunstneren Arne Haugen Sørensen, en af Danmarks mest værdsatte kunstnere. Det er de store temaer, der karakteriserer Arne Haugen Sørensens malerier: kærligheden og menneskets tro og tvivl. Han er repræsenteret på de fleste danske kunstmuseer, men er også kendt for udsmykningen i en lang række danske kirker og har bl.a. også lavet udsmykningen i Indenrigsgården i Københavns Lufthavn. Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle Skærum Møllevej Vemb Liselund Slotsalleen Slagelse

Grundtvigsk Forum. Vartov Farvergade 27 DK-1463 København K Telefon +45 3373 2800 vartov@vartov.dk. www.grundtvig.dk 13I14

Grundtvigsk Forum. Vartov Farvergade 27 DK-1463 København K Telefon +45 3373 2800 vartov@vartov.dk. www.grundtvig.dk 13I14 Grundtvigsk Forum www.grundtvig.dk sæsonkalender Vartov Farvergade 27 DK-1463 København K Telefon +45 3373 2800 vartov@vartov.dk 13I14 GRUNDT VIGSK FORUM Foredragsrækker Grundtvigs fødselsdag Sæsonen begynder

Læs mere

Grundtvigs fødselsdag

Grundtvigs fødselsdag Grundtvigs fødselsdag Sæsonen begynder med Grundtvigs fødselsdag tirsdag den 8. september. Fødselsdagen fejres forskellige steder i landet: Vartov, København Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Vemb

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

CEPOS Universitet Foråret 2006

CEPOS Universitet Foråret 2006 CEPOS Universitet Foråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 11. og 12. februar 2006 10.00-10.30 Velkomst og præsentation 10.30-11.00 Hvorfor CEPOS Universitet? Lars Seier Christensen, CEO og stifter af

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther

dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther grun US dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther Arrangeret af Styringsgruppen for Forskningsnetværket, Grundtvig

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E

Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E Højskolen ved Flensborg Fjord Højskolevej 4 6340 Kruså Tlf. 74 608 318 Fax 74 60 85 46

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Kursus arrangeret af Foreningen Af Lærere i Samfundsfag & Historielærerforeningen, Nordjylland i samarbejde med RÆSON Onsdag d. 16. december 2015 Hasseris

Læs mere

EU H VA D E R D E T F O R

EU H VA D E R D E T F O R 2015 EU H VA D E R D E T F O R EN STØRRELSE? Uge 19 Jyllinge Præstegård "Laden" Tilmelding og praktiske informationer på bagsiden. Årets tema: EU - hvad er det for en størrelse? Valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Dannelsens forbindelser. Filosofi, litteratur, kunst & musik

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Dannelsens forbindelser. Filosofi, litteratur, kunst & musik Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Dannelsens forbindelser Filosofi, litteratur, kunst & musik 10. -16. november 2013 Dannelsens forbindelser Filosofi, litteratur, kunst & musik Beskrivelse

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Fascisme Racisme Egoisme Religion Had Krig Fred Kærlighed Adskillelse Fællesskab Samfund

Fascisme Racisme Egoisme Religion Had Krig Fred Kærlighed Adskillelse Fællesskab Samfund 2 0 1 4 FUNDAMENTALISME Fascisme Racisme Egoisme Religion Had Krig Fred Kærlighed Adskillelse Fællesskab Samfund U g e 2 5 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Københavns Højskoleforening

Københavns Højskoleforening Københavns Højskoleforening Nyhedsbrev for august og september 2014 NB: Dette nyhedsbrev beretter om aktiviteter for begge måneder. Onsdag den 6. august kl. 19.30: Professor, dr.pæd Ove Korsgaard. Solskin

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 26. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 18.- 20. januar 2013 T EM A: Gud hver dag VELKOMMEN TIL DET 26. LANDSSTÆVNE FOR VOKSNE TEMA: Gud hver dag En

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

SOMMER HØJSKOLE L EM N N E E M S K E R. 4.-9. august 2013. Seminarium

SOMMER HØJSKOLE L EM N N E E M S K E R. 4.-9. august 2013. Seminarium SOMMER HØJSKOLE L EM MEL N N E E M S K E R 4.-9. august 2013 Seminarium SOMMER PÅ Marjatta inviterer til en uge med spiritualitet, kunst og menneskemøder Engagerede mennesker skaber inter essante synsvinkler.

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den?

Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den? Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den? Spændende forandringer er i gang i grundskolen. Vi står på tærsklen til grundlæggende vilkårsændringer, som angår alle væsentlige

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer, der arbejder med hashmisbrugsbehandling og alle der har med hashmisbrugere at gøre behandlere,

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER MAJ 2015 Det sker i Brøndby Lørdag den 30. maj kl. 20.30 The Rocking Ghosts Kulturhuset Brønden Kulturkalender MAJ 2015 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER MAJ 2015 Udstillinger: Tirsdag den

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner?

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Torsdag den 8. september 2005 kl. 9.30-15.00 Axelborg Blaabjerg Kommune, Dansk Landbrug, Dansk Bredbånd og Fritid & Samfund indbyder

Læs mere

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING DI s konference om sundhedsfremme på arbejdspladsen - Sund Ledelse Tirsdag d. 16. september 2014, Odense Congress Center

Læs mere