Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden"

Transkript

1 Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle fremtidens sundheds- og velfærdsydelser, og de giver bedre borger- og patientservice indenfor den stramme økonomiske ramme, som fremtidens velfærdssamfund skal operere under. DI har i samarbejde med Brøndum og Fliess for første gang lavet en samlet kortlægning af områdets potentiale. Virksomheder, der er involveret i udvikling og produktion af velfærdsløsninger har optimistiske forventninger på trods af den økonomiske krise. Velfærdsteknologiske virksomheder er joboptimister Virksomhedernes forventninger til vækst i de næste to år Andel virksomheder, pct < Kilde Kortlægning af velfærdsteknologi i Danmark af Brøndum & Fliess for DI, november < 0 pct. 0 pct pct pct. 100 pct. og over Forventet vækst i antal ansatte

2 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden DI INDSIGT januar 12 SIDE 2 Hele syv ud af 10 velfærdsteknologiske virksomheder regner med at udvide medarbejderstaben de kommende to år, og ikke mindre end 36 pct. af virksomhederne forventer mindst 25 pct. flere ansatte i samme periode. Det fremgår af en omfattende kortlægning af de danske velfærdsteknologiske virksomheder. Velfærdsteknologi for 33 mia. kr. Velfærdsteknologi er et bredt felt, og der er et væld af forskellige brancher involveret i udvikling og produktion af velfærdsløsninger. Og med fremkomsten af mange nye virksomheder i de seneste år har området et stort potentiale for vækst. Den samlede omsætning for danske velfærdsteknologiske virksomheder i 2010 var 33 mia. kr. i 2010, og sektoren beskæftigede cirka medarbejdere medarbejdere beskæftiget i velfærdsteknologiske virksomheder Definition på velfærdsteknologi Velfærdsteknologi omfatter teknologier eller intelligente systemer, der understøtter hverdagsfunktioner, som er relateret til kundens (borgerens) sundhed og velfærd. Velfærdsteknologi indgår i serviceydelser og produkter på velfærdsområdet (som produkt og/eller it-system) og bidrager dermed til øget effektivitet og kvalitet. Velfærdsområderne omfatter blandt andet folkesundhed (forebyggelse og sundhed), pleje (ældre, handicap og kronisk syge) og sygdomsbehandling. Velfærdsteknologi vil typisk fremme tryghed, sikkerhed, borgerens sociale netværk, daglige virke og grundlæggende mobilitet i den daglige færden. Velfærdsteknologi er rettet mod borgere, der i høj grad potentielt og reelt har behov for sundhedsydelser, dvs. borgere med kroniske sygdomme, handicap i forskellige former og grader samt borgere med genoptræningsbehov.

3 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden DI INDSIGT januar 12 SIDE 3 Stærk eksportbranche Mere end halvdelen af virksomhederne på det velfærdsteknologiske område eksporterer, og dermed er de mere aktive på eksportmarkederne end de brancher, der traditionelt har en stor eksportandel. Eksempelvis er eksportandelen for industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed på 28,3 pct. ifølge Danmarks Statistik. Der er ligeledes mange små eksportaktive velfærdsteknologivirksomheder. Således eksporterer halvdelen af virksomhederne med under 10 ansatte en større eller mindre del af produktionen. Det er et tegn på, at nystartede virksomheder inden for dette felt fra begyndelsen har fokus på også at afsætte deres produkter i udlandet. Små virksomheder har fokus på udenlandske markeder Mange små virksomheder eksporterer også en del af deres omsætning Andel af omsætningen der eksporteres Andel virksomheder, pct < 1-24 pct pct pct. Kilde Kortlægning af velfærdsteknologi i Danmark af Brøndum & Fliess for DI, november Under over 101 Antal medarbejdere Virksomhederne eksporterer primært til de øvrige nordiske lande, Storbritannien og Tyskland, men de er også aktive på markeder udenfor Europa f.eks. USA, Japan, Kina, Brasilien og Rusland. Over halvdelen af virksomhederne forventer, at en del af omsætningen også eksporteres i de næste to år. Nærmarkederne er vigtige

4 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden DI INDSIGT januar 12 SIDE 4 Eksporten fylder meget for velfærdsteknologivirksomheder Andelen af virksomhedens samlede omsætning, der forventes eksporteret de næste to år Andel virksomheder, pct < 1-24 pct pct pct Kilde Kortlægning af velfærdsteknologi i Danmark af Brøndum & Fliess for DI, november pct pct pct pct. Forventet eksporthandel Tidligere DI-analyser viser, at alene landene i EU vil skulle øge udgifterne til sundhed og ældrepleje med 400 mia. kr. de næste 10 år for at håndtere befolkningsudviklingen. Der bliver flere plejekrævende ældre, og forventningerne til kvaliteten af plejen stiger. Sammen med det øgede pres på samfundsøkonomien taler udviklingen for, at også behovet for løsninger, der kan spare det offentlige for ressourcer, stiger. De danske velfærdsteknologiske virksomheder står på spring for at levere løsninger på udfordringerne i både Danmark og udlandet, hvilket forventningerne om en væsentlig eksport og vækst i antallet af ansatte underbygger. Danmarks planer om ambitiøse og bindende målsætninger, der forpligter regioner og sygehuse til at anvende velfærdsteknologi i stor skala, kan understøtte branchens optimistiske forventninger. Øgede udgifter til sundhed kræver nye løsninger Velfærdsteknologi er et oplagt satsningsområde Velfærdsteknologiske ydelser har forskellige funktioner 38 pct. af virksomhederne angiver, at deres produkt/ydelse styrker brugerens selvstændighed eller mindsker behovet for sundhedsydelser f.eks. en telemedicinsk løsning i et trådløst plaster, der overvåger hjertepatienter eller et online omsorgssystem, der leverer liverådgivning, hjælp til genoptræning og påmindelser. 25 pct. af virksomhederne angiver, at deres produkt/ydelse effektiviserer f.eks. kommunikationsprocesser mellem brugeren og sundheds-

5 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden DI INDSIGT januar 12 SIDE 5 professionelle f.eks. hjælpemidler, der kan gøre ikketalende i stand til at tale i telefon med kommunen. Eller kommunikationsprocesser mellem sundhedsprofessionelle f.eks. elektronisk patientjournal for akutområdet, der dækker skadesforløb fra skadessted til indlæggelse. Eller endelig produkter der automatiserer processer i brugerens hjem f.eks. støvsugning. 24 pct. af virksomhederne angiver, at deres produkt/ydelse øger brugerens mobilisering f.eks. kørestole eller afhjælper sansehæmmelser f.eks. høreapparater. Tre pct. af virksomhederne angiver, at deres produkt/ydelse har anden funktion. Velfærdsteknologiske virksomheder Kortlægningen har identificeret 251 virksomheder i Danmark, der opererer på det velfærdsteknologiske område, og som alle er inviteret til at deltage i kortlægningen. 101 virksomheder har valgt at deltage, hvilket er 40,2 pct. af de adspurgte. Ud af de 251 identificerede virksomheder har 114 virksomheder under 10 ansatte. Samtidig er mange af virksomhederne relativt nye på markedet, og mere end en tredjedel er introduceret på markedet indenfor de sidste fem år. De fleste nye virksomheder har under 10 ansatte, men ca. en tredjedel har mere end 25 ansatte. Velfærdsteknologiske virksomheder i Danmark har altså potentialet til at øge væksten meget hurtigt. Kortlægningen anslår, at der er ca arbejdspladser i de identificerede virksomheder, der arbejder konkret med velfærdsteknologi. Og en tredjedel af virksomhederne havde en vækst i antallet af medarbejdere fra 2009 til Virksomhederne forventer samtidig, at medarbejderantallet vil stige kraftigt i de kommende år.

6 > DI 177 KØBENHAVN V TLF. : FAX : DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på opinion.di.dk