Kina holder verdensøkonomien kørende. Optimismen blomstrer på EM-markederne. Amerikansk boligmarked i frit fald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kina holder verdensøkonomien kørende. Optimismen blomstrer på EM-markederne. Amerikansk boligmarked i frit fald"

Transkript

1 Sydbank Markets informerer oktober 27 Optimismen blomstrer på EM-markederne EM-aktiver trodser de fortsat triste vækstsignaler fra USA Amerikansk boligmarked i frit fald Trods mange lighedspunkter er Europa knap så hårdt ramt Investorer håber på vellykket slutspurt Aktiefesten er ikke slut endnu, men store udfordringer venter Kina holder verdensøkonomien kørende Alt tyder på, at Kina i 27 kommer til at bidrage mest til den globale økonomiske vækst

2 I n d h o l d 4 Amerikansk boligmarked i frit fald 6 Siden sidst 8 Den globale økonomi 12 Aktiemarkedet 16 Obligationsmarkedet 2 Emerging Markets 24 Investeringssammensætning 25 Hvad sker der, hvis Sydbank anbefaler 27 Kontaktpersoner i Sydbank 28 Sydbanks forventninger Michael Andersen ansvarshavende redaktør Et tankeeksperiment Forestil dig, at du en morgen vågnede op til nyheden om, at alle boliger pludselig og vedvarende var det dobbelte værd sammenlignet med værdien aftenen forinden. Det havde Folketinget besluttet. Alle med fast ejendom ville sandsynligvis klappe i hænderne og måske kortvarigt føle sig (mere) lykkelige. Fik man på denne måde pludselig en, to eller måske tre millioner kroner foræret, ville de fleste nok vælge at øge forbruget mærkbart over en årrække. Modsat ville folk, der bor til leje, og ikke mindst børn og unge, antageligt brokke sig kraftigt. Ikke alene var de gået glip af en formuestigning. Anskaffelse af en ejerbolig ville også være blevet betydeligt dyrere. Selv om vi samlet ville føle os rigere, var samfundet ikke blevet rigere (så ville det næsten også være for nemt at være politiker!). Det ville kun være en generations-omfordeling. For hverken den enkelte eller samfundet som helhed kan i længere tid leve af at spise mursten. En samfundsmæssig velstandsforbedring forudsætter ganske enkelt øget produktion af varer og tjenesteydelser. Ikke desto mindre ville forbrugsefterspørgslen og væksten utvivlsomt stige i en kortere årrække. Tankeeksperimentet kunne med lidt god vilje minde om boligprisudviklingen i Danmark og en lang række andre lande igennem det seneste årti. Man tør næsten ikke tænke tanken hvad jeg dog har overtalt en af Sydbanks makroøkonomer til i specialartiklen på side 4-5 at vi skulle stå foran en modsatrettet udvikling i de kommende år. Så vil jeg overveje at bo til leje God læselyst! Sydbank Markets Analyseafdelingen Postboks Aabenraa tlf fax sydbank.dk Redaktion: Underdirektør Michael Andersen tlf (ansv.) Aktieanalysechef Bjørn Schwarz tlf Cheføkonom Jacob Graven tlf Produktion: Sydbank Kommunikation Redaktionen sluttet den 26. oktober 27. Investering udkommer næste gang fredag den 23. november 27. Artiklerne i Investering er skrevet af økonomer og analytikere i Sydbank, medmindre andet fremgår af den enkelte artikel. Materialet i dette magasin er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for, at indholdet er fuldstændigt eller nøjagtigt. Banken tager endvidere forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget med baggrund i oplysninger i magasinet. De holdninger, der er udtrykt i magasinet, kan ændre sig, uden at banken nødvendigvis giver meddelelse herom. Sydbank eller ansatte i Sydbank kan have positioner i værdipapirer, der er nævnt i magasinet. Magasinet er alene bestemt for kunder i Sydbank. Artikler mv. må ikke offentliggøres eller på anden måde videregives uden redaktionens tilladelse. Investering oktober 27

3 Hvad kan vi gøre for dig MiFID nyt EU-direktiv om rådgivning Cirka 3 sider med informationer, men hvad får kunderne ellers ud af de nye EU-regler om finansielle instrumenter? Af Kitten Stens Christensen Kommunikation Rådgivning om finansielle instrumenter lige fra aktier og obligationer til forskellige afledte instrumenter er fra 1. november omfattet af de såkaldte Mi- FID-regler. Uanset hvor i EU man som investor lader sig rådgive i den mindste bank i Polen, i den største i Tyskland eller i Sydbank gælder altså de samme regler. De fleste kunder modtager omkring 3 sider med information. Det er jo et omfattende direktiv, der skal føres ud i livet, siger afdelingschef Poul Hermansen fra Sydbank Kapitalforvaltning. Tre kundekategorier Den investorbeskyttelse, man får, afhænger fremover alene af, om man er: detailkunde professionel kunde godkendt modpart. Detailkunderne der kan være både private og virksomheder får den største investorbeskyttelse. De fleste kunder er detailkunder ifølge reglerne, det er altså så at sige her, man starter, fortæller Poul Hermansen fra Sydbank Kapitalforvaltning. Sammen med 2 kollegaer har han gennem de seneste otte måneder gransket de omfattende regler for at sikre, at Sydbank overholder alle kringelkroge af det nye direktiv. Fakta MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) Direktiv, der træder i kraft i hele EU den 1. november 27. Omfatter tre hovedområder: Investorbeskyttelse med blandt andet kategorisering af kunderne Markedernes indretning for eksempel ophævelse af børsmonopoler og dermed flere markedspladser krav til banker og andre, der handler med finansielle instrumenter. Men opfylder man kravene til en professionel kunde, for eksempel hvad egenkapital angår, kan man altid bede om at blive registreret og behandlet som sådan med den lavere beskyttelse, det indebærer, siger Poul Hermansen. Med eller uden rådgivning Ifølge de nye regler kan man som investor få personlig rådgivning eller afgive ordrer uden rådgivning. Før vi må rådgive en kunde, skal vi have tilstrækkelige informationer til at sikre, at vores råd harmonerer med kundens investeringsmål og økonomiske forhold. Nogle kunder vil derfor opleve, at vi stiller supplerende spørgsmål, næste gang de søger rådgivning, forklarer Poul Hermansen. Ønsker man at afgive ordrer til Sydbank uden at få personlig rådgivning, kan det lade sig gøre, hvis banken vurderer, at produktet er hensigtsmæssigt for kunden. Indre marked For danske investorer er der ikke umiddelbart de store ændringer de kan fortsat handle de produkter, de har adgang til nu. Og så vil et indre marked vel altid øge konkurrencen på længere sigt, pointerer Poul Hermansen. Foto: Karin Riggelsen Investering oktober 27

4 Boligkrise Amerikansk boligmarked i frit fald Trods mange lighedspunkter er Europa knap så hårdt ramt af boligkrisen som USA. Af makroanalytiker Jan Hovmand-Olsen Situationen på det amerikanske boligmarked er gået fra skidt til værre, siden væksten i boligpriserne toppede for to år siden. Subprime-krisen har vist, at boliglångivningen i USA har været alt for lempelig, og nu kommer regningen i form af flere misligholdelser af især variabelt forrentede lån. Faktisk rammes mange boligejere dobbelt, fordi de har såkaldte teaser -lån med en kunstigt lav introduktions-rente en rente, der nu og i den kommende tid skal normaliseres. Tidligere kunne de klare den højere ydelse ved at optage nye lån i de stigende friværdier, men den mulighed er væk med afkølingen på boligmarkedet og den generelt strammere kreditgivning. De europæiske boligpriser holder skindet på næsen. Overordnet, fordi de makroøkonomiske udsigter er bedre end i USA, vurderer Jan Hovmand-Olsen. Resultat: Flere tvangsauktioner og øget boligudbud fra et i forvejen højt niveau. Samtidig falder efterspørgslen som følge af høje priser, stigende renter, kreditstramning og økonomisk afmatning. Lavere USA-priser i 28 Kombinationen af højt udbud og lav efterspørgsel presser de amerikanske boligpriser. I 2. kvartal var priserne ganske vist i USA som helhed højere end et år tidligere (se figur 1). Men præcis som i Danmark er der store regionale forskelle, og i de store byer, hvor priserne er steget mest, ser vi allerede nu prisfald. Boligsalget er nu nærmest gået i stå, og skal udbudspuklen afvikles, skal priserne ned. Et fald på op til 5-1 % virker sandsynligt. Men et større prisfald er en reel risiko med potentielt store konsekvenser for den brede økonomi. Bliver prisfaldet tocifret, vil det ramme privatforbruget nerven i amerikansk økonomi hårdt, blandt andet via formueeffekten fra boligmarkedet. Samtidig er optimismen i byggesektoren på et Figur 1 Det amerikanske boligmarked: Årlige prisstigninger ifølge boligprisindekset OFHEO (søjler, venstre akse) og optimismen i byggesektoren ifølge NAHB-indekset, hvor indekspoint 5 er neutral. procent indekspoint Investering oktober 27

5 Boligkrise historisk lavpunkt, jf. figur 1, og faldende boliginvesteringer kan også medvirke til at sende USA i slæbegear i 28. Vi vurderer dog, at en begyndende stabilisering af det amerikanske boligmarked i løbet af 28 er mest sandsynlig. Ikke ekstraordinært Da USA historisk har tendens til at lede udviklingen, er spørgsmålet, om andre vestlige økonomier kan vente noget tilsvarende. Et tilbageblik giver anledning til bekymring. Først og fremmest er boligprisernes himmelflugt i USA i perioden ikke ekstraordinær, jf. figur 2. I lande som Irland, Spanien og Storbritannien er boligpriserne steget væsentligt mere. Omvendt viser udviklingen i Tyskland og Japan, at et lands boligmarked kan ligge underdrejet i et helt årti. De amerikanske boligejeres fundamentale situation skiller sig heller ikke ud. Hverken gældsandelen i forhold til BNP eller andelen af rentetilpasningslån er alarmerende høj. Og ifølge en OECD-analyse fra 25 er forholdet mellem huspriser og hhv. indkomst og lejeomkostninger ikke højere end i andre vestlige lande. Et tegn på, at det amerikanske boligmarked relativt set ikke er overvurderet. De samme faktorer Det er overordnet de samme faktorer, der styrer boligpriserne i Europa og USA. Tidligere var det i høj grad den økonomiske vækstcyklus, men i de senere år har det primært været renteudviklingen og den løbende produktudvikling inden for boligfinansiering med blandt andet øget brug af variabelt forrentede lån og afdragsfrihed. Og i takt med mere integrerede globale markeder stiger risikoen for en tilsvarende nedtur i Europa. Endelig har en årrække med lav og stabil inflation og ikke mindst de faktiske boligprisstigninger givetvis skabt forventninger om fortsatte prisstigninger og dermed et element af spekulation i prisdannelsen, både i USA og i Europa. Europa mindre udsat Der er altså en række ligheder mellem de europæiske økonomier under ét og USA. Dermed er der en reel risiko for, at de seneste års stigende renter og generelle kreditstramning kombineret med, at priserne er kommet temmelig højt op kan føre til faldende huspriser i Europa de næste år. Vi venter dog, at de europæiske boligpriser holder skindet på næsen overordnet, fordi de makroøkonomiske udsigter er bedre end i USA. Blandt andet udsigten til fortsat pæn økonomisk vækst og faldende arbejdsløshed og det, at renterne vil forblive uændret omkring det nuværende relativt lave niveau holder hånden under det europæiske boligmarked. Og så er teaser -lån ikke udbredte i Europa. Udsigterne for de enkelte lande er naturligvis forskellige. Tyskland står sandsynligvis foran en mindre optur på boligmarkedet, mens Storbritannien og Spanien er blandt de mest udsatte. Også herhjemme er der en vis risiko for, at boligmarkedet går i bakgear. Danske boligejere kan dog finde opmuntring i, at længere perioder med faldende boligpriser er sjældne og det venter vi heller ikke i det næste par år. Figur 2 Nationale boligprisstigninger i perioden , pct. Kilde: The Economist Sydafrika Irland Storbritannien Spanien Australien Frankrig Sverige Danmark USA Holland Italien Japan Tyskland Schweiz Investering oktober 27-1

6 Siden sidst Boligkrise sender dollaren til tælling Boligkrisen i USA fortsætter med uformindsket styrke en medvirkende årsag til, at dollaren ligger på det laveste niveau i 28 år. Af Jacob Graven Uroen på de finansielle markeder, der for alvor tog fart i august, præger fortsat udviklingen især på pengemarkedet, da de kommercielle banker er tilbageholdende med at låne penge ud til hinanden. Det ses blandt andet ved, at interbankrenterne i mange lande ligger betydeligt højere end centralbankens styringsrente, jf. figur 1. Udviklingen skyldes, at den kraftige opbremsning på det amerikanske boligmarked gennem det seneste 1½ år har ført til stigende misligholdelser af lån til de mindst kreditværdige boligejere de såkaldte subprime-lån. Da låneudbyderne i stort omfang har pakket lånene om og solgt dem videre som forskellige former for avancerede finansielle produkter, som investorer verden over har købt, er der uvished om, hvem der sidder tilbage med tab. Bankerne frygter, at det er konkurrenten og tør derfor ikke låne hinanden penge af frygt for, at låntageren står på randen af konkurs. Hvad der begyndte som en isoleret krise på en afgrænset del af det amerikanske lånemarked, har derfor bredt sig til en global likviditetskrise. Op og ned på aktiemarkedet Som figur 1 antyder, har den seneste måned dog ført til en begyndende opblødning af den stramme likviditetssituation, men stadig er der langtfra normale tilstande. Fra midten af august og frem til midten af oktober tog aktiemarkedet den fortsatte finansielle uro med oprejst pande. Ikke mindst den overraskende kraftige rentenedsættelse på,5 procentpoint fra den amerikanske centralbank (Fed) den 18. september gav aktieinvestorerne fornyet blod på tanden. Den fremherskende tankegang har været, at Fed vil stå klar med nye rentenedsættelser til gavn for den økonomiske vækst, hvis uroen på pengemarkedet fortsætter. Derved havde de fleste brede aktieindeks midt i oktober indhentet det tabte i forbindelse med sensommerens kraftige fald. I de seneste uger har uroen dog igen fået tag i aktiemarkedet. Dels fordi kvartalsregnskabet fra de store amerikanske banker, Bank of America og Merrill Lynch, afslørede betydelige subprime-relaterede tab, dels fordi en række indikatorer fra det amerikanske boligmarked har vist, at nedturen langtfra er overstået. Ny bundrekord for dollaren Netop nedturen på boligmarkedet og forventningen om yderligere rentenedsættelser fra Fed har presset den amerikanske dollar ned. Over for danske kroner er dollaren faldet til under 5,2, jf. figur 3, hvilket er det laveste niveau i 28 år. De samme forhold har udløst faldende amerikanske renter, hvilket i mindre omfang har bredt sig til Europa, jf. figur 4. Finansiel uro påvirker negativt Endnu er det småt med håndfaste indikationer på, hvordan økonomien har reageret på den finansielle uro. Mange Figur 1 Styringsrente og 3-måneders interbankrente i Danmark og USA 6, 5,5 3 mdr. rente i USA Figur 2 Aktieindeks. Nikkei (Japan), S&P 5 (USA), DAX (Tyskland) og C2 (Danmark) 1. januar 27 = indeks DAX Figur 3 USD/DKK , 4,5 4, 3,5 Styringsrente i USA 3 mdr. rente i Danmark C2 S&P , 2,5 Styringsrente i Danmark , jan feb mar apr maj Nikkei jun jul aug sep okt Investering oktober 27

7 Siden sidst nøgletal offentliggøres først med flere måneders forsinkelse og dækker derfor kun i beskedent omfang den seneste periode, hvor den finansielle uro har været fremherskende. Man må derfor i høj grad bygge vurderingen på tillidsindeks, hvor forbrugere og virksomheder svarer på, hvordan de vurderer situationen. Overordnet tyder disse tillidsindeks på, at den finansielle uro har haft en synligt negativ, men ikke katastrofal effekt på den økonomiske udvikling. Det gælder ikke blot i USA, men i størstedelen af den vestlige verden, jf. figur 5. USA s arbejdsmarked bedre end frygtet Mens nøgletallene for det amerikanske boligmarked som nævnt har været alt andet end opmuntrende i den seneste måned, har der dog også været vækstmæssige lyspunkter. Først og fremmest viste den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for september, at den overraskende og bekymrende tilbagegang i beskæftigelsen i august var en statistisk fejl. En hæderlig fremgang på 11. personer i september sammen med oprevision af tallene for de to foregående måneder på i alt 118. betyder, at arbejdsmarkedet nok er under afmatning, men at virksomhederne fortsat tør ansætte trods den finansielle uro og nedkølingen af amerikansk økonomi, jf. figur 6. Kinesiske aktier flyvende Samtidig fortsætter specielt de asiatiske Emerging Markets-lande med Kina i spidsen i vækstmæssigt højt gear. Årlige stigningstakter i både industriproduktionen og detailsalget i Kina på ca. 2 % vidner om, at den kinesiske drage hidtil ikke har ladet sig påvirke af, at amerikansk økonomi nu gennem ca. 1½ år har været præget af moderat vækst. Det kinesiske aktiemarked buldrer da også videre og er foreløbig mere end fordoblet i 27. Ud over den høje økonomiske vækst bidrager manglende alternative investeringsmuligheder for kineserne til, at en stor del af opsparingen placeres i aktier. De store kursstigninger har betydet, at kinesiske aktier målt ud fra konventionelle værdiansættelsesmål fremstår meget dyre. Figur 4 1-årig rente i Danmark og USA Figur 5 Industritillidsindeks i USA, Euroland og Japan Figur 6 Beskæftigelsesændring pr. måned, 1. personer, USA 5,5 5, 4,5 4, 3,5 USA Danmark Japan, indekseret (højre) USA Euroland (højre) Nye tal Gamle tal 3, Investering oktober 27 7

8 Den globale økonomi Kina holder verdensøkonomien kørende Likviditetskrisen og nedturen på det amerikanske boligmarked giver risiko for global lavvækst, mens den kinesiske vækst buldrer derudad. Af Jacob Graven Manglen på tillid bankerne imellem har siden begyndelsen af august ligget som en dyne over den globale økonomi. I værste fald kan likviditetskrisen føre til global lavvækst via en generel stramning af kreditgivningen til forbrugere og virksomheder. Udviklingen gennem den seneste måned giver dog ikke anledning til væsentlige ændringer i vores syn på den globale økonomi. Vi vurderer fortsat, at de langsigtede konsekvenser af den finansielle uro bliver mindre, end mange frygter. En optimisme, der først og fremmest bygger på, at roden til problemerne de amerikanske subprime-lån kun udgør ca. 15 % af de samlede boliglån i USA. Heraf er det primært de variabelt forrentede lån, der har problemer. Ud fra en rent økonomisk betragtning burde et så afgrænset segment ikke kunne vælte amerikansk økonomi eller sende den globale økonomi ud i en lavvækstperiode. Især fordi den globale økonomi kører i høj fart. Men netop fordi krisen ikke er afgrænset til en beskeden del af det amerikanske lånemarked, men har bredt sig til en global likviditetskrise, er usikkerheden stor. Jo længere tid krisen varer, jo større bliver sandsynligheden for, at den breder sig til hele økonomien. Der har nu været likviditetsproblemer i over to måneder, og kun en lille forbedring har kunnet spores i de seneste uger, jf. omtalen i Siden sidst -afsnittet. Vi vurderer, at likviditetsproblemerne som minimum vil vare året ud og først for alvor ebber ud i begyndelsen af 28 i takt med, at den finansielle sektor aflægger årsregnskaber. Desuden er det naturligvis en forudsætning, at der ikke vælter flere skeletter ud af skabet i form af konkurstruede banker. USA holder skindet på næsen Hidtil har det været sparsomt med hårde økonomiske nøgletal, der kan give et fingerpeg om likviditetskrisens samfundsøkonomiske konsekvenser. Foreløbige indikatorer tyder dog på, at amerikansk økonomi indtil nu har holdt skindet på næsen. BNP-væksten i 3. kvartal har formentlig været omkring 3 %, så i hvert fald den indledende del af likviditetskrisen har ikke sat økonomien i stå. Vi fastholder derfor vores forventning om en BNP-vækst i både 27 og 28 på ca. 2 %. Privatforbruget vil helt givet vokse betydeligt langsommere end i de seneste år, men stærkere udenrigshandel og en begyndende stabilisering af boligmarkedet i løbet af 28 vil sandsynligvis kunne holde økonomien flydende. Fortsat svagt boligmarked Der er dog en betydelig risiko for en svagere udvikling. Specielt boligmarkedet truer med at kaste amerikansk økonomi ud i recession, jf. artiklen side 4-5. Gennem det seneste 1½ år har boliginvesteringerne isoleret set trukket BNP- Figur 1 Påbegyndt boligbyggeri og udstedte byggetilladelser, 1. stk., USA Tilladelser Figur 2 NAHB-indeks og privatforbrugsvækst, pct. år-overår, USA NAHB(højre) Figur 3 Vækstbidrag til den globale økonomi, pct (skøn) Byggeri 2 1 Privatforbrug Investering oktober USA Euroland Kina Japan Indien Storbritannien Rusland

9 Den globale økonomi Investering oktober 27

10 Den globale økonomi væksten ned med ca. 1 procentpoint, og intet tyder på, at bunden er ved at være nået. Likviditetskrisen ser helt som ventet ud til at have forstærket nedturen, da stort set alle boligmarkedsindikatorer er faldet i de seneste måneder. Blandt andet vakte det opmærksomhed, at påbegyndt boligbyggeri og udstedte byggetilladelser faldt med hhv. 1,3 % og 6,8 % i september til det laveste niveau i 14 år, jf. figur 1. Hidtil har nedturen på boligmarkedet kun i overraskende beskedent omfang påvirket resten af økonomien. Traditionelt har situationen på boligmarkedet både i USA og andre lande stor betydning for forbrugernes købelyst. Mekanismen er også velkendt i Danmark, idet store formuegevinster ved prisstigninger på fast ejendom bliver omsat til forbrug. Figur 2 viser en historisk tæt sammenhæng mellem graden af optimisme i de amerikanske byggevirksomheder (NAHB-indekset) og privatforbruget. Trods et kraftigt fald i indekset gennem det seneste 1½ år har privatforbruget hidtil overraskende fastholdt pæne stigningstakter. Vi forventer en svagere udvikling i forbruget fremover, så det i de kommende år kun vil vokse med ca. 2 % svarende til den forventede reallønsfremgang. En kraftigere opbremsning kan dog langtfra udelukkes, og da privatforbruget udgør ca. 7 % af amerikansk økonomi, er det efter vores vurdering primært her, at skæbnen for amerikansk økonomi og dermed i vidt omfang også for de globale finansmarkeder bliver afgjort. Alt tyder på, at Kina i 27 for første gang vil give det største bidrag til den globale økonomiske vækst. En interessant pointe, der gør det muligt for den globale økonomi at holde et højt tempo, selv om den traditionelle førerhund, USA, taber pusten. Kina holder verdensøkonomien kørende Det er dog bestemt værd at holde sig for øje, at verdensøkonomien i dag og ikke mindst i årene fremover er mindre afhængig af USA end tidligere. USA er fortsat verdens suverænt største økonomi og udgør ca. 3 % af verdens BNP. Alt tyder dog på, at Kina i 27 for første gang vil give det største bidrag til den globale økonomiske vækst, jf. figur 3. En interessant pointe, der gør det muligt for den globale økonomi at holde et højt tempo, selv om den traditionelle førerhund, USA, taber pusten. Og foreløbig ser det absolut imponerende ud. Trods vækstnedgangen i USA gennem det seneste 1½ år buldrer mange EM-økonomier fortsat af sted med Kina i spidsen. En del af forklaringen kan naturligvis være, at den amerikanske afmatning netop har været koncentreret om boligmarkedet og derfor ikke har nær så stor betydning for omverdenen, som hvis privatforbruget går i stå. Men når det er sagt, er det værd at bemærke, at USA i dag kun aftager ca. 2 % af den kinesiske eksport, svarende til andelen til EU. Disse tal indikerer, at verdensøkonomien nok vil blive påvirket af, at amerikanske forbrugere begynder at trække følehornene til sig, men bliver denne bevægelse blot moderat, er der gode muligheder for, at opsvinget i den globale økonomi kan fortsætte, om end i lidt lavere gear end i de seneste år. Euroland godt rustet Likviditetskrisen har også øget usikkerheden om den fremtidige økonomiske udvikling i Europa. Først og fremmest fordi likviditetsproblemerne i Euroland har været lige så store som i USA, men også fordi en kraftig afmatning i amerikansk økonomi uundgåeligt vil smitte af på Europa. Udgangspunktet for at modstå modvind er dog ganske godt efter to års solidt opsving. Selv om toppen er taget af både forbrugernes og Figur 4 BNP-vækst (pct. år-over-år) og Economic Sentiment-indeks, Euroland 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Sentiment (højre) BNP Figur 5 Oliepris (Brent) pr. tønde i USD og EUR USD EUR 35 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Figur 6 Globale styringsrenter England Japan USA Euroland Investering oktober 27

11 Den globale økonomi virksomhedernes optimisme, er niveauerne, jf. figur 4, fortsat høje. Den relativt gunstige konjunktursituation i Euroland i forhold til USA har helt som forventet indsnævret renteforskellen yderligere og styrket EUR over for USD. En stærk EUR svækker umiddelbart konkurrenceevnen for europæiske (og danske) virksomheder, hvilket især de franske politikere flittigt klager over. Der er dog også nogle åbenlyse fordele ved den styrkede EUR. Først og fremmest bliver importvarer billigere, hvilket generelt bidrager til at sænke inflationen og mindsker behovet for flere renteforhøjelser fra Den Europæiske Centralbank (ECB). Især de rekordhøje oliepriser bliver mere spiselige for Eurolands økonomi i takt med styrkelse af EUR. Målt i EUR er olieprisen således kun steget med ca. 2 % siden nytår, mens stigningen målt i USD har været ca. 5 %, jf. figur 5. EUR-styrkelsen kan dermed bidrage til at sparke gang i det private forbrug, som hidtil har været den svage del af Eurolands økonomi. På den baggrund vurderer vi fortsat, at der er grund til at tro på pæn økonomisk vækst i Euroland på lidt over 2 % i både 27 og 28, hvilket dog er lavere end de 2,7 % i 26. Fed sænker ECB på standby Efter rentenedsættelsen i USA på,5 procentpoint den 18. september står det klart, at Fed tillægger risikoen for en kraftig økonomisk opbremsning som følge af den finansielle uro og nedturen på boligmarkedet stor vægt. Da der stadig ikke er udsigt til, at uroen vil forsvinde på kort sigt, og nedturen på boligmarkedet er fortsat med uformindsket styrke siden det seneste rentemøde, Der er også nogle åbenlyse fordele ved den styrkede EUR. Først og fremmest bliver importvarer billigere, hvilket generelt bidrager til at sænke inflationen og mindsker behovet for flere renteforhøjelser fra Den Europæiske Centralbank. vurderer vi fortsat, at der er yderligere rentenedsættelser på omkring,5 procentpoint i sigte i de kommende måneder. Vi tror dog ikke, at rentenedsættelserne fortsætter gennem 28, hvor den finansielle uro sandsynligvis har lagt sig, og økonomien viser sig stadig at være i live. Trods rentenedsættelser i USA er der ikke udsigt til lavere styringsrente i Danmark. Udmeldingerne fra ECB er fortsat, at inflationen udgør en stigende risiko, og at renteforhøjelserne kan blive genoptaget, når den finansielle uro har lagt sig. Vi vurderer dog, at renteforhøjelser vil være upassende i den nuværende situation, hvor toppen af højkonjunkturen sandsynligvis er passeret og højere renter med stor sikkerhed vil trække EUR mod nye rekordhøjder. Vi venter derfor uændret styringsrente fra ECB i de kommende 12 måneder. Risikoen er dog opad, det vil sige, at der er større sandsynlighed for, at renten bliver hævet, end at den bliver sænket. De lange renter har generelt været faldende gennem perioden med finansiel uro. I takt med at uroen efter vores vurdering langsomt vil aftage, forventer vi svagt stigende lange renter i de kommende måneder, jf. figur 7. Udsigten til en yderligere indsnævring af renteforskellen mellem USA og Euroland vil sandsynligvis svække USD yderligere en anelse. Men vi vurderer, at bunden er inden for synsvidde, da indsnævringen af renteforskellen efter vores vurdering snart vil ophøre, og underskuddet på betalingsbalancen i USA er ved et blive mindsket. Vi fastholder derfor vores skøn på 5,15 over for DKK gennem 28, jf. figur 8. Figur 7 1-årig rente i Danmark og USA Figur 8 USD/DKK 7, 6, , 8 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, USA Danmark , Investering oktober 27 11

12 Aktiemarkedet Investorer håber på vellykket slutspurt Aktiefesten er ikke slut endnu, men store udfordringer venter selskaberne lige om hjørnet. Figur 1 Udvikling i S&P 5, Nasdaq siden 1. januar 2 Figur 2 Udvikling i C2, S3 og DAX siden 1. januar 2 Figur 3 Udvikling i tyske aktier siden 1. januar Nasdaq S&P C2 S3 DAX MDAX SDAX DAX Investering oktober 27

13 Aktiemarkedet Af Bjørn Schwarz Sommerens finansielle uro påvirker fortsat udviklingen på aktiemarkedet, jf. figur 1-4. Det amerikanske boligmarked viser stadigvæk svaghedstegn, som kan aflæses i mange af de finansielle virksomheders regnskaber i USA i denne regnskabssæson, og det tynger fortsat kursudviklingen blandt de finansielle aktier globalt. Dette til trods for, at en lang række ikke-amerikanske selskaber i denne sektor kun har en meget lille eller slet ingen eksponering mod problemerne på det amerikanske boligmarked. Tillidskrisen over for den finansielle sektor er dermed endnu ikke overstået, selv om gennemsigtigheden forbedres i takt med, at de finansielle virksomheder fremlægger deres regnskaber og redegør for deres risikoeksponering. Der kan efter vores vurdering gå et stykke tid endnu, før investorerne i højere grad begynder at sondre mellem de enkelte finansielle virksomheders eksponering mod problemerne i USA og prisfastsætte dem derefter. Frygten for en generel kreditstramning og for, at likviditetskrisen kan resultere i en generelt lavere økonomisk vækst, præger fortsat investorerne og aktiekursernes generelle udvikling. Mange europæiske og danske selskaber vil fremlægge pæne regnskaber flere krydret med opjusteringer. Men samtidig bliver det en stadigt større udfordring for virksomhederne at fortsætte de seneste mange års kraftige indtjeningsfremgang. Den seneste måneds nøgletal viser ikke nye indikationer på, at der skulle være en markant opbremsning i økonomien på vej, jf. afsnittet om den globale økonomi. Nøgletallene indikerer altså ikke en ny udvikling, der kan trække benene væk under virksomhedernes indtjeningsvækst, som har været en af de væsentligste drivkræfter bag de seneste års kraftige optur på mange aktiemarkeder. Det er fortsat vores vurdering, at konsekvenserne for den globale økonomiske vækst af den seneste finansielle uro bliver relativt begrænsede. Usikkerheden er dog fortsat stor, og jo længere krisen varer, desto større er risikoen for, at økonomien påvirkes negativt af udviklingen. Regnskaber afgørende Den igangværende 3. kvartalsregnskabssæson er en afgørende prøvesten for, om den finansielle uro ebber ud i løbet af de kommende uger, eller om den vil fortsætte et stykke tid endnu. I lyset af fortsat høje eller stigende råvarepriser og udsigten til en lidt lavere global økonomisk vækst i 28 vil investorerne stille skarpt på selskabernes indtjeningsforventninger. Tegn på opbremsning i indtjeningsvæksten som følge af stigende omkostninger og lavere global vækst vil resultere i et lavere aktiepotentiale. Danske aktier toneangivende Som så ofte før er den danske regnskabssæson lidt forskudt i forhold til den udenlandske. Mens den udenlandske sæson ebber ud i løbet af de kommende to uger, fortsætter den danske til sidst i november. Forskydningen har tidligere resulteret i en dekobling af det danske aktiemarked fra de udenlandske tendenser i disse perioder. Dermed har de danske regnskaber været toneangivende for retningen på det danske aktiemarked, mens investorerne har nedtonet betydningen af de udenlandske tendenser. Voksende pres på indtjening Overordnet forventer vi, at mange europæiske og danske selskaber vil fremlægge pæne regnskaber flere krydret med opjusteringer. Men samtidig bliver det en stadigt større udfordring for virksomhederne at fortsætte de seneste mange års kraftige indtjeningsfremgang. Figur 4 Udvikling i Nikkei og verdensindekset Verden Nikkei Figur 5 Udvikling i egenkapitalforrentningen USA Japan Verden Europa Figur 6 Udvikling i selskabernes overskudgrad (EBITDAmargin) i forskellige områder,25,2,15,1,5 USA Verden Japan Europa Investering oktober 27 13

14 Aktiemarkedet Tabel 1 Estimeret prisfastsættelse af danske aktier i internationalt perspektiv MSCI Europa MSCI USA MSCI Japan MSCI Verden MSCI EM MSCI Danmark MSCI Sverige MSCI Norge P/E Indtjeningsvækst pr. aktie ,1 13,8 12,7 12 % 8 % 9 % 17, 16,9 15,1 15 % 8 % 12 % 19,8 17,3 15,4 8 % 7 % 12 % 16,2 15,9 14,2 13 % 8 % 12 % 14, 16,3 14,1 12 % 13 % 16 % 18,7 18,4 16, 6 % 16 % 15 % 15,5 13,8 12,6 14 % 13 % 1 % 12,6 13,5 12,5 37 % 5 % 8 % S&P 5 Eurostoxx 6 DAX OMXS3 OMXC2 16,4 16,1 14,7 14 % 9 % 1 % 14,2 13,4 12,5 13 % 9 % 8 % 14,6 15,2 13,3 1 % 14 % 14 % 15,1 14,2 12,8 16 % 9 % 1 % 14,8 15, 13,9 1 % 11 % 8 % Udfordringer, der kan bremse indtjeningsvæksten fremover, og som samtidig kan ændre investorernes forventningsdannelse, er der nok af. De nuværende aktiekurser afspejler allerede langt hen ad vejen investorernes høje forventninger. Der skal altså I regnskaberne fra de danske virksomheder vil investorerne især stille skarpt på: Selskabernes vurdering af de økonomiske udsigter Betydningen af høje/stigende råvarepriser konsekvensen af USD-svækkelsen Vurderingen af udviklingen i omkostningspresset de kommende kvartaler Selskabernes investeringsplaner. meget godt nyt til at løfte kurserne markant fra de nuværende niveauer. Selskaber med en høj USD-eksponering vil være i fokus. Vi forventer en fortsat svækkelse til niveauet 5,15 over for DKK, og det vil især rederier og medicinalselskaber komme til at mærke. Omvendt vil selskaber, hvis køb af varer og tjenester afregnes i USD, alt andet lige profitere af udviklingen. Mange virksomheder må tilmed konstatere, at stigende råvare- og energipriser øger behovet for yderligere effektiviseringer eller fornyede prisforhøjelser over for kunderne for at kompensere for presset på deres indtjening. De kommende overenskomstforhandlinger kan forstærke presset yderligere. Der er næppe tvivl om, at de fleste selskaber vil indfri deres egne forventninger til 27, men spørgsmålet er, om investorerne vil blive skuffede i starten af det nye år, når virksomhederne for første gang løfter sløret for deres forventninger til 28. Omkostningspresset kombineret med lavere vækstudsigter kan få flere virksomheder til at fremsætte meget forsigtige forventninger. Vi ser risiko for flere skuffelser til den tid. I hæftet Kvartals- og helårsregnskaber Sydbanks forventninger uddyber vi vores forventninger til de danske selskaber. Aktier er endnu ikke dyre Aktiernes værdiansættelse er samlet set Figur 7 Prisfastsættelse målt på P/E de seneste 1 år 7 Figur 8 Prisfastsættelse målt på P/E de seneste 1 år 4 Figur 9 Udvikling i udbytteprocenten (yield) de seneste 1 år 4, 6 5 Japan 35 3 Sverige 3,5 3, Europa Verden USA Europa Tyskland Verden Danmark 2,5 2, 1,5 1,,5 Verden Japan USA Investering oktober 27

15 Aktiemarkedet ikke anstrengt, jf. tabel 1 og figur 5-9, hvis man forudsætter, at den finansielle uro ikke får større betydning for den globale økonomiske vækst og virksomhedernes indtjeningsforventninger. Vi vurderer dog fortsat, at danske aktier især små og mellemstore er relativt dyre sammenlignet med mange udenlandske aktier. Bøjer væksten derimod af, tegner der sig et noget andet billede. Et sådant scenario vil kappe en del af potentialet i vores aktieforventninger. Vi har tidligere argumenteret for, at selskaber med en høj eksponering mod Euroland og Asien, hvor vækstudsigterne fortsat tegner robuste, har potentiale til i højere grad at overraske rent indtjeningsmæssigt de kommende kvartaler. Denne forventning fastholder vi trods fortsat høje råvarepriser og en svagere USD. Det gælder især industriselskaber, som efter vores vurdering fortsat vil melde om stærke udsigter takket være en stærk udvikling på markederne i Europa, Asien og Latinamerika. Vælg Europa og Asien De fundamentale udsigter for europæiske og asiatiske virksomheder tegner fortsat relativt optimistiske, hvorfor vi fastholder vores mere positive syn på disse aktiemarkeder. Udsigterne for amerikanske virksomheder tegner derimod knap så lyse, og vi fastholder derfor vores mere skeptiske syn på de amerikanske aktier. Vi forventer fortsat, at det i Europa især er de tyske og svenske aktier, som vil nyde godt af, at der igen falder ro på de finansielle markeder. Det samme gælder flere af de store danske aktier. Oktober 27 knap så turbulent Oktober har ry for at være en måned med større turbulens på aktiemarkederne. I løbet af de seneste 2 år især i 1987 og 1997, hvor investorerne oplevede store kursskred. Da mange aktieindeks ligger på rekordniveauer, blev der på forhånd spekuleret i, om udviklingen I Europa er det især de tyske og svenske aktier, som vil nyde godt af, at der igen falder ro på de finansielle markeder. Det samme gælder flere af de store danske aktier. ville gentage sig i år. Nu hvor oktober synger på sidste vers, synes dette ikke at blive tilfældet i år. Men udviklingen de seneste 1½ år med tre korrektioner på aktiemarkederne illustrerer tydeligvis en vis nervøsitet blandt investorerne, og det er vores vurdering, at vi måske ikke har set den sidste korrektion i år. Alligevel vil de fleste aktiemarkeder sandsynligvis slutte højere ved årsskiftet, men vejen dertil kan blive præget af flere bump, hvorfor vi fortsat anbefaler at være meget selektiv i valget af aktier. Tyske aktier har mere potentiale Tyske aktier har været et godt bekendtskab i år, og vi vurderer, at der er mere at komme efter. Europæisk økonomi er robust, og prisfastsættelsen er stadig attraktiv. Ikke mindst for en række industri- og finansaktier, hvor en fortsat høj global vækst og konsolidering vil bidrage til pæn indtjeningsfremgang også fremover. Svenske aktier kommer igen Svenske aktier har mistet lidt terræn på det seneste, primært som følge af enkelte skuffende regnskaber, som har sat deres negative præg på hele markedet. Prisfastsættelsen er fortsat attraktiv, og vi ser basis for flere indtjeningsmæssige overraskelser senere på året, især blandt industriselskaberne. Flere svenske virksomheder har en høj eksponering mod Emerging Markets, hvilket vi anser som en klar styrke på længere sigt. Vi fastholder derfor vores optimistiske forventninger til de svenske aktier. Vær meget selektiv i Danmark Vi ser frem mod en stærk regnskabssæson herhjemme, som vil kunne sætte sit positive præg på de danske aktier. Den høje prisfastsættelse gør dog, at vi kun ser et beskedent potentiale for resten af året. Figur 1 Udvikling i bankindeks siden 1. januar Globalt bankindeks Verdensindeks Dansk bankindeks 85 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Tabel 2 Branchevægte Branche Verdensindeks Vægt Energi 7,2 % Overvægt Basisindustri 4,7 % Undervægt Industri 9,9 % Overvægt Cyklisk forbrug 11,2 % Undervægt Stabilt forbrug 9,3 % Undervægt Sundhed 11,8 % Neutral Finans 23,9 % Overvægt Informationsteknologi 13,2 % Neutral Telekommunikation 5,1 % Overvægt Forsyning 3,7 % Undervægt Investering oktober 27 15

16 Obligationsmarkedet Boligrenter og nye låntyper i fokus Forsommerens SDO-lovgivning er så småt ved at nå ud til boligejerne i form af nye låneprodukter. Af Mads Kjølsen Olsen og Henrik Hansen Det danske obligationsmarked har i den seneste måned været præget af store udsving i renterne i kølvandet på sommerens likviditetskrise. Fokus er derfor også blevet øget på både korte og lange boligrenter. Loven om særligt dækkede obligationer (SDO), der blev vedtaget i maj, er så småt ved at nå ud til boligejerne i form af nye låneprodukter. Men hvor der nærmest var lagt op til en revolution på realkreditmarkedet, står det nu klart, at der snarere bliver tale om evolution uden de store ændringer for hverken boligejere eller obligationsinvestorer. RenteDyk TM til professionelle investorer I 24 fik boligejerne mulighed for at optage lån med variabel rente og 3- årigt renteloft de såkaldte garantilån. Efter en pause på tre år, er der nu igen lanceret nye realkreditprodukter. Denne gang lån, hvor renten kun kan falde, aldrig stige. I princippet er der tale om et Det er yderst tvivlsomt, om RenteDyk TM bliver nogen succes. Lånet har en højere ydelse (her og nu) end de andre låntyper, og lånet finansieres ved salg af dybt komplicerede realkreditobligationer. lån med renteloft, hvor loftet følger med ned, når renteniveauet falder. Man kan også betragte lånet som et konverterbart fastforrentet lån, hvor konverteringer ned i rente sker automatisk. Igen er det Realkredit Danmark (RD), der er først med et nyt produkt. I 1996 var RD først med rentetilpasningslånet, i 24 var det garantilånet (Nykredit skabte dog kort tid efter den variant, der bruges i dag), og nu er RD så først med det såkaldte RenteDykprodukt. Hvor de to første nyskabelser efterfølgende blev gængse produkter hos alle realkreditudbydere, er det yderst tvivlsomt, om RenteDyk bliver nogen succes trods en omfattende reklamekampagne med tidligere studievært Torsten Jansen i hovedrollen. Det skyldes primært to forhold: Lånet har en højere ydelse (her og nu) end de andre låntyper Lånet finansieres ved salg af dybt komplicerede realkreditobligationer. Det sidste punkt er lidt overraskende. Da SDO-loven blev diskuteret i starten af året, gættede alle på, at fremtidige realkreditprodukter, komplicerede eller ej, ville blive finansieret ved simple obligationstyper såsom stående Tabel 1 Værdi af indbyggede optioner i udvalgte realkreditobligationer Realkreditlån Bagvedliggende obligation Værdi af indbyggede optioner (pr. 1 kroner nominelt) RenteDyk fra RD Konverterbar Ratchet floater 2-22 kr. 6 % fast rente Konverterbar annuitet 14 kr. 5 % fast rente Konverterbar annuitet 7 kr. 6 % renteloft (3-års loft) Konverterbar capped floater 7 kr. 5 % renteloft (3-års loft) Konverterbar capped floater 6 kr. 5 % renteloft (1-års loft) Konverterbar capped floater 3 kr. Rentetilpasningslån Stående lån kr. 16 Investering oktober 27

17 Obligationsmarkedet Fakta 3-årige afdragsfrie lån Nordea Kredit har introduceret et nyt boliglån, nemlig et fastforrentet lån med mulighed for afdragsfrihed i 3 år. Lånet er en konsekvens af SDO-loven, hvor krav til blandt andet løbetid og graden af afdragsfrihed er lempet. Der er god grund til at tro, at alle andre realkreditinstitutter inden nytår også kan tilbyde lange fastforrentede, afdragsfrie lån. Afdragsfrie lån er i øvrigt stadigt mere populære og udgør ca. 45 % af den samlede lånemasse til ejerboliger og fritidshuse. Blandt nyudlån er andelen af afdragsfrie lån langt højere, og derfor vil den samlede afdragsfrie lånemasse fortsætte med at stige i de kommende år. lån. Loven fik i sidste øjeblik tilføjet en betænkning, der i praksis vanskeliggør denne såkaldte dekobling mellem lån og obligationer. RD s nye lån har i princippet intet med SDO at gøre, og låntypen kunne have været lanceret for mange år siden. RenteDyk er finansieret med såkaldte Ratchet floater-obligationer obligationer, der er lige så eksotiske, som navnet tilsiger. Det er i hvert fald obligationer, der som udgangspunkt kun egner sig til professionelle investorer, der har indsigt i de indbyggede optioner. Kuponrenten på obligationerne kan kun falde, og det samme er i grove træk tilfældet med kursen. Den nuværende rente er til gengæld høj, men det er uvist, om investorerne finder den høj nok i betragtning af kompleksiteten. Dette kan være et argument imod, at andre introducerer denne låntype, da renten simpelthen bliver for høj, hvis ikke investorerne tager de bagvedliggende obligationer til sig. De likvide kurser på obligationerne er endnu ikke kendte, så det er for tidligt at sige, om obligationerne har en høj eller lav rente i forhold til værdien af den indbyggede rentefaldsoption. I tabel 1 kan du se værdien af de indbyggede optioner bag udvalgte realkreditlån. Realkredit- vs. statsobligationer Uroen på finansmarkederne fik for to måneder siden investorerne til at flygte over i de sikre statsobligationer. Den store efterspørgsel betød, at statsobligationer blev relativt dyre i forhold til andre obligationer også i forhold til realkreditobligationer, som ellers anses for en særdeles sikker investering. Realkreditobligationerne har siden indhentet noget af det tabte i forhold til statsobligationer. Af tabel 2 fremgår, at en 5-årig 4-% s-realkreditobligation siden 1. august har givet et merafkast i forhold til en sammenlignelig statsobligation på,2 procentpoint før skat. Afkast siden 1. juni viser, at statsobligationerne over en længere periode har gjort det bedre. Tabel 2 Sammenligning af afkast Figur 1 Udvikling i forskellige lånerenter Obligation Kurs Varighed Afkast siden 1. juni Afkast siden 1. august STAT 6 % ,56 3,55 2,65 % 1,33 % NYK 4 % ,5 3,81 2,55 % 1,59 % 6, % 5,8 % 5,6 % 5,4 % 5,2 % 5, % 4,8 % 4,6 % 4,4 % 4,2 % 4, % 3-års byggerente (5 % 238) CIBOR 6M X1-lån Jul Aug Sep Okt Investering oktober 27 17

18 Obligationsmarkedet Tabel 3 Frie midler Lav risiko (varighedsmål 2 år) Effektiv rente 12-måneders horisontafkast efter 59 % skat ved renteskift Fondskode Papir Andel Kurs Varighed Før skat 59 %,5 %, % -,5 % Sydbank INK 9D st.l. 29 NYK 2 % 97,47 1,16 4,24 % 3,5 % 2,98 % 3,6 % 3,15 % 3, % INK 9D st.l. 21 NYK 8 % 95,72 2,12 4,9 % 2,88 % 2,32 % 2,89 % 3,46 % 2,68 % Portefølje 1 % 1,9 4,12 % 2,91 % 2,45 % 2,92 % 3,4 % 2,74 % Høj risiko (varighedsmål 7 år) Effektiv rente 12-måneders horisontafkast efter 59 % skat ved renteskift Fondskode Papir Andel Kurs Varighed Før skat 59 %,5 %, % -,5 % Sydbank Skibe INK st.l. 213 SKF 5 % 88, 5,61 4,3 % 3,2 %,69 % 3,1 % 5,39 % 3,1 % Skibe INK st.l. 217 SKF 5 % 86,5 8,43 4,72 % 2,79 % -,86 % 2,87 % 6,78 % 2,87 % Portefølje 1 % 7, 4,51 % 2,91 % -,8 % 2,94 % 6,8 % 2,94 % Alternativer med lav risiko: Sydinvest Danrente fondskode Alternativer med mellem risiko: Sydinvest Dannebrog fondskode Sydinvest Dannebrog Pension fondskode Investering oktober 27

19 Obligationsmarkedet Hvad med boligrenterne? Kun få husejere kommer til at mærke likviditetskrisen i form af højere renter på deres boliglån. Lånerenten på et nyt X1-lån ligger næsten uændret på 4,5 % mod 4,45 % i starten af juli, og den effektive 3-årige byggerente (baseret på den effektive rente på 5 % Totalkredit udløb 238) er faldet,1 procentpoint i samme periode. Faldet i byggerenten svarer til et kurstab på 1 kurspoint for eksisterende lån. Det er hovedsageligt lån med 6 % renteloft, der påvirkes mest af likviditetskrisen. Lånene tilpasses efter CIBOR 6M en indeksrente, der indikerer, hvad bankerne i gennemsnit betaler for at låne penge af hinanden i seks måneder. Usikkerheden på interbankmarkedet har betydet, at netop denne rente er steget med,3 procentpoint siden starten af juli. Da renten på X1-lån i samme tidsrum kun er steget,5 procentpoint, kan det meste af stigningen i CIBOR 6M direkte henføres til likviditetskrisen. Forskellen mellem CIBOR 6M og X1 er derfor en god indikator for, at likviditetskrisen endnu ikke er ovre på rentemarkerne (se figur 1 for udvikling i forskellige lånerenter). Selv om de seneste Kun få husejere kommer til at mærke likviditetskrisen i form af højere renter på deres boliglån. bankregnskaber har givet en god indikation af, hvordan de forskellige banker har klaret sig oven på krisen, forventer vi ikke, at forskellen mellem X1 og CIBOR 6M vil blive betydeligt mindre inden rentetilpasningen i december, da det vil tage tid, før usikkerheden for alvor aftager. Vi anbefaler I tabel 3 og 4 ser du Sydbanks anbefalinger for henholdsvis frie midler og pensionsmidler. Det er fortsat attraktivt at købe 3-årige 6-% s- og 5-% s-obligationer til pensionsdepotet. Siden seneste udgave af Investering har obligationerne klaret sig godt, og det forventer vi fortsat vil gøre sig gældende. 6-% s-obligationerne ligger nu betydeligt over kurs 1, og derfor er kursstigningspotentialet ved at være udtømt. Til gengæld er kuponrenten høj, og der skal relativt store rentestigninger til, før vi ser store kursfald. Det forventer vi dog ikke, og derfor beholder vi 6 % erne på anbefalingslisten. Risikoen for betydelige udtrækninger i 6%238 vurderes ydermere at være lille. Tabel 4 Pensionsmidler Lav risiko (varighedsmål 2 år) Effektiv varighed Effektiv rente 12-måneders horisontafkast ved renteskift Fondskode Papir Andel Kurs,5 %, % -,5 % Sydbank INK9 D st.l. 29 NYK 4 % 99,49 1,14 4,43 % 4,37 % 4,45 % 4,54 % 4,38 % D. 238 NYK 6 % 1,65 2,68 6,7 % 4,31 % 5,56 % 5,78 % 5,47 % Portefølje 1 % 2,1 4,33 % 5,11 % 5,28 % 5,3 % Høj risiko (varighedsmål 7 år) Effektiv varighed Effektiv rente 12-måneders horisontafkast ved renteskift Fondskode Papir Andel Kurs,5 %, % -,5 % Sydbank D. 228 NYK 2 % 98,18 5,2 5,33 % 2,92 % 5,45 % 7,34 % 5,31 % D. 238 NYK 8 % 96,9 7,2 5,47 % 2,11 % 5,54 % 8,41 % 5,36 % Portefølje 1 % 6,6 5,44 % 2,27 % 5,52 % 8,2 % 5,35 % Alternativer med høj risiko: Sydinvest HøjrenteLande fondskode Sydinvest Virksomhedsobligationer fondskode Investering oktober 27 19

20 Emerging Markets Optimismen blomstrer stadig på EM-markederne EM-aktiver har generelt givet et højt afkast i den seneste måned og trodser dermed de fortsat triste vækstsignaler fra USA. Af Christian Hilligsøe Heinig Tabel 1 Afkast af udvalgte EM-indeks Den amerikanske centralbanks overraskende kraftige rentenedsættelse i september satte skub i EM-aktiverne, da det førte til en opblomstring af de finansielle markeders appetit på risikofyldte aktiver, jf. figur 1. Denne tendens fortsatte ind i oktober, og siden det seneste nummer af Investering er der tale om en stigning målt i dollar på knap 2 % i obligationsindekset EMBI Global Diversified og 4,5 % på lokalvaluta-obligationerne. Målt i euro er afkastet dog noget mindre, da den fortsatte dollarsvækkelse tager toppen af gevinsten. Vender vi blikket mod de forskellige EM-aktieindeks, er der generelt tale om tocifrede vækstrater i den seneste måneds tid. Det toneangivende EM-aktieindeks, MSCI EM, ligger aktuelt cirka 1 % over niveauet fra før sommerens kreditkrise. MSCI EM blev sendt ned med næsten 2 % fra toppen i juli til USD Obligationer ÅTD ÅTD EUR EMBI Global Diversified 1) 4,8 % 1,9 % 3,5 %* 1,8 %* GBI EM Broad 2) 14,3 % 4,5 % 5,8 % 1,8 % EFFAS 7-1 år (EUR) ** - - 1,8 %,8 % Aktier MSCI EM 42,1 % 14,6 % 31,6 % 11,6 % MSCI EM EMEA 23,9 % 11, % 14,7 % 8,1 % MSCI EM Far East 48,4 % 15,8 % 37,4 % 12,8 % MSCI EM BRIC 57,7 % 21,1 % 46, % 17,9 % MSCI EM Latin America 49,6 % 14,2 % 38,5 % 11,2 % MSCI World ** 12,2 % 3,6 % 3,9 %,9 % Rentespænd Rentespænd 3) 1,81 procentpoint 2,36 procentpoint 2,28 procentpoint 1) EM-obligationer i USD 2) EM-obligationer i lokalvaluta 3) Rentespænd mellem EMBI Global Diversified og den 1-årige amerikanske rente * Valutaafdækket ** Med som sammenligningsgrundlag bunden i august. Det kan umiddelbart undre, at aktieindeksene er løbet så stærkt i den seneste tid. Men lettelsen over den amerikanske rentenedsættelse, Figur 1 Rentespændet mellem EMBI Global Diversified og amerikanske statsobligationer samt VIX-indekset EMBI 24 VIX-indeks Lavt VIX-indeks indikerer høj risikovillighed 2 Investering oktober Figur 2 Afkast af EMBI Global Diversified og alle lande i indekset 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % -2 % -4 % -6 % -8 % -1 % -12 % -14 % Afkast siden EMBI Global Div. Argentina Latinamerika Belize Colombia Chile Brasilien Ecuador Dom. Republik 38,5 % 55,6 % Peru Panama Mexico El Salvador Trinidad Venezuela Uruguay Afkast år til dato 27 Rusland Polen Bulgarien Europa Tyrkiet Serbien Rumænien Ungarn Ukraine Tunesien Sydafrika Marokko Elfenbenskysten Egypten Afrika Malaysia Indonesien Filippinerne Kina Asien Vietnam Pakistan Libanon Irak Mellemøsten

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Hjælp til international økonomi

Hjælp til international økonomi Sydbank Markets Informerer december 27 januar 28 Hjælp til international økonomi USA-redningsplaner hjælper både betrængte amerikanske boligejere og verdensøkonomien Kinesiske sparepenge på vej ud i verden

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Faldende oliepris mindsker virksomhedernes omkostninger og giver forbrugerne øget købekraft med positiv virkning på aktierne til følge

Faldende oliepris mindsker virksomhedernes omkostninger og giver forbrugerne øget købekraft med positiv virkning på aktierne til følge Sydbank Markets informerer oktober 2006 Investering Feststemning på aktiemarkederne Faldende oliepris mindsker virksomhedernes omkostninger og giver forbrugerne øget købekraft med positiv virkning på aktierne

Læs mere

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2015 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Aktie markedskommentar Side: 5 - Obligations markedskommentar Side: 6 - Grafer Side:

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning Sydbank Markets informerer marts 28 Aktier nede i bølgedal stemningspilen for aktier peger lidt ned på den korte bane Fastforrentede lån giver god ly i uvejret lån med variabel rente er billigere, men

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Finansmarkederne overreagerer

Finansmarkederne overreagerer Sydbank Markets informerer august 27 Finansmarkederne overreagerer Panikken på de finansielle markeder afspejler ikke den globale økonomi, som fortsat har det godt. Usikre boliglån sender statsobligationer

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere