Rapport fra turen til Wuxi november 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra turen til Wuxi november 2007"

Transkript

1 Rapport fra turen til Wuxi november 2007 Uddannelsesnetværket Indledning Uddannelsesnetværket består af en række selvejende institutioner der i størrelse, kultur og udbud er meget forskellige. Det drejer sig om de tre almene gymnasier Borupgaard Gymnasium, Stenløse Gymnasium & HF og Frederikssund Gymnasium. Desuden om Handelsskolen København Nord, Frederikssund, Dannerseminariet, Frederikssund, BEC Bussiness, Ballerup og Ingeniørhøjskolen i København, Ballerup. I alt 7 uddannelsesinstitutioner. De enkelte institutioner har hver i sær formuleret deres del af rapporteringen - med de forskelligheder dét nu medfører afsnittene om udgangspunkt/formål og fremtiden er fælles. Udgangspunkt og formål 1

2 Baggrunden for turen ligger selvfølgelig ikke mindst gemt i den historik som styregruppen selv er bekendt med: Ideen om det tværkommunale samarbejde i Bycirklen, baseret på de tre søjler: uddannelse, erhvervsliv og myndighed. Inden for uddannelsesnetværket har der været udfoldet en hel del aktivitet, som har involveret både rejser, møder og idé- og konceptudvikling. Projektet har op til rejsen af indlysende årsager i hovedsagen været et ledelsesprojekt på den enkelte institution. Ledelserne har trukket på lokale ressourcepersoner, men Wuxi har endnu ikke bortset fra Borupgaard Gymnasium - været et egentligt skoleanliggende. Årsagerne hertil ligger først og fremmest i at projektet indtil rejsen mest har været på idé og planlægningsplanet, og man har måske tøvet med at gå videre, før end man havde fået foden inden for døren i Kina. Således imødeså institutionerne rejsen med en forventning om indgåelse af aftaler m.v. Som man vil se, er disse forventninger til fulde blevet indfriet. Vi lader skolerne komme til orde én for én: Stenløse Gymnasium & HF Følgende deltog: Henrik Madsen, rektor. Bodil Grum-Schwensen, inspector og Mette Grønvold, international coordinator., Vi besøgte tre Senior High Schools: Furen High School, Qingshan High School og Shibei High School. Programmet for de daglange besøg på de tre skoler mindede meget om hinanden: En kort introduktion fra skolernes ledelse og udveksling af hilsner og ønsker. Dernæst et grundigt og alsidigt indblik i undervisningen ude i klasserne, hvor vi overværede planlagte og velfungerende undervisningsforløb. Selv om timerne tydeligvis var arrangerede til lejligheden, var det vores klare indtryk, at det vi så, var et reelt billede af skolernes undervisning om end nok den bedste del af den. Efterfølgende var der samtaler med skolernes ledelse, lærere og elever. Besøgene var meget udbytterige, og vi oplevede en slående åbenhed og velvilje. Rent pædagogisk var det vores klare indtryk, at den kinesiske undervisning er præget af en højeffektiv, nøje planlagt og systematiseret model. Eleverne, hvoraf der er ca. 50 i en klasse, er med, og man fornemmer en meget høj grad af fokus. Undervisningen er ikke stivnet og autoritær kineserne bruger f.eks. ofte kortvarige gruppeøvelser men den har tydelige fordele og minusser. De kan kortes ned til følgende: Fordelen ligger indlysende i effektiviteten, i grundigheden det kommer f.eks. til udtryk i engelsk, hvor de grammatiske færdigheder er fine og i undervisningens overskuelighed og målbarhed. Omkostningerne ligger indlysende i mangel på dialog og faglig/kritisk analyse og måske også i manglen på en friere mundtlighed. Konkret indgik Stenløse Gymnasium aftale med Furen High School. Aftalen går på, at vi efterår 08 udveksler lærere og senere evt. administrativt personale; desuden skal en elevdel med rejser, udveksling indgå og andre projekter udvikles. Gennem besøget, et efterfølgende forhandlingsmøde og selve underskriftsseancen blev der etableret fine personlige relationer mellem de to skolers ledelser. 2

3 Det der står for nu, er at rodfæste projektet i dets konkrete form på skolen - og vi har allerede planer herfor. Desuden starter vi en studiekreds om Kina i foråret og går i gang med at arbejde med udbydelse af valgfag i kinesisk i 09. Kina vil blive en iøjnefaldende del af skolens internationale profil. Frederikssund Gymnasium Fra Frederikssund deltog Sussie Pallesen, rektor og Agnethe Dybro Pedersen, inspektor. Frederikssund Gymnasium har i november 2007 indgået en aftale med Qingshan Senior Highschool i Wuxi. Aftalen er efter hjemkomsten bekræftet, således at vi modtager to lærere fra Kina i de to sidste uger af august, og vi udsender to lærere i to uger i september/oktober. Planen er ligeledes at udveksle elever i efteråret Qingshan Senior Highschool er en lille skole med godt 2000 elever og ca. 130 lærere. Skolen er en slags rollemodel for andre skoler, hvad angår moral og holdninger til at studere, de taler om en særlig Qingshan-spirit, især hvad angår udholdenhed og vedholdenhed, som de er kendt for over hele Kina. Skolen er endvidere kendt for deres idrætsundervisning og deres særligt gode volleyball-hold. På denne skole har de 300 elever fra Xinjiang-provinsen i det nordvestlige hjørne af Kina, hvor et særligt uighurisk, muslimsk mindretal sender deres børn til Qingshan i Wuxi. Der er her tydeligvis tale om intern integration, fordi Xinjiang-provinsen tilsyneladende huser et oprørsk, muslimsk mindretal i Kina, som har kæmpet for en løsrivelse fra Kina. Disse elever bor på skolen og kommer hjem en gang om året. Staten betaler for deres ophold og underhold, mens de er der. Vi fik et fint indtryk af skolen, og forholdet mellem ledelse, lærere og elever. Det at skolen i 2008 flytter til nye lokaler gør formodentlig, at den går fra at være en såkaldt trestjernet skole til at blive en firestjernet. Det er noget, de selv lægger meget vægt på. Borupgaard Gymnasium 1 3

4 Fra Borupgaard Gymnasium deltog lektor Henrik Larsen, adjunkt Nicholas Wood og inspektor Ole Schrøder. Delegationen havde to ærinder: dels at udvide en eksisterende skoleaftale og dels at etablere et sæt specielle aftaler vedr. sundhed og fysisk aktivitet. Deraf to rapporter. Da Borupgaard allerede ved et tidligere besøg i Wuxi havde underskrevet en generel aftale om samarbejde med Shibei Senior High School, var formålet med besøget i november 2007 dels at konkretisere denne generelle aftales afsnit om lærerudveksling, dels at udarbejde en aftale om elevudveksling. Begge dele lykkedes til fulde. To lærere fra Borupgaard Gymnasium var på udvekslingsophold i Wuxi samtidig med uddannelsesdelegationens besøg, og ud fra de erfaringer, de havde gjort sig i løbet af deres 14 dage på Shibei Senior High School aftalte vi rammerne for de næste lærerudvekslinger, der efter planen skal finde sted i august og oktober Aftalen indebærer, at der undervises på engelsk i ca. 30 timer i løbet af opholdet, og værtsskolen sørger for kost og logi til gæstelærerne. Vi indgik og underskrev også en aftale om elevudveksling. Denne aftale fastlægger, at op til 5 kinesiske elever besøger Borupgaard Gymnasium i slutningen af august 2008 i ca. 10 dage, og de ledsages af de to kinesiske udvekslingslærere. Op til 5 elever fra Borupgaard besøger Shibei i 14 dage i slutningen af oktober 2008, og de ledsages også af de to danske udvekslingslærere. Gæsteskolerne organiserer relevant undervisning for eleverne og sørger for kost og logi. Da vi således fik indgået de aftaler, vi håbede på, og derudover fik mange spændende indtryk fra besøg på andre skoler, kan vi uden tøven sige, at besøget i november 2007 var en stor succes. Borupgaard 2 Formålet med rejsen var bl. a. at etablere så gode kontakter som muligt til fremtidigt samarbejde om følgende projekter: 1. Indsamling af en lang række data angående elevernes fysiske kapacitet (kondital), lungefunktion samt daglige fysiske aktivitetsniveau på hhv. Wuxi Shibei Senior Middle School og Borupgaard Gymnasium. Formålet er bl. a. at bevidstgøre den enkelte elev om eget niveau i forhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 2. Undersøgelse af fysiologiske parametre af betydning for præstationsevnen i mellem- og langdistanceløb for utrænede unge kinesiske piger og drenge samt kvindelige og mandlige eliteløbere sammenlignet med tilsvarende danske. 3. Undersøgelse af risikofaktorer og forekomst af type 2-diabetes i Wuxi og omegn. Baggrunden er, at forekomsten af diabetes forøges med alarmerende hastighed over hele verden. Mens der i dag ifølge WHO anslås at være 250 millioner mennesker som har diabetes, vil der i

5 være 380 millioner. Mere end 25 % af disse findes i Sydøstasien incl. Kina. Type II diabetes er således et problem i Wuxi, hvilket blev bekræftet på turen. De tre projekter er i høj grad indbyrdes relaterede forstået på den måde, at projekt 1 har stor betydning for projekt 2 og 3. Undersøgelserne vil derfor i udpræget grad kunne supplere hinanden. Som et led i at realisere ovennævnte projekter blev der indgået mundtlige samarbejdsaftaler med følgende personer i Wuxi: 1. Den ledende idrætslærer fra Wuxi Shibei Senior Middle School (har kun hans navn på kinesisk). 2. Hr. You, principal på Wuxi Sportsskole (har kun skolens navn på kinesisk). 3. Hr. Wu, tolk på Wuxi No. 3 Senior High School. 4. Hr. Yang, Vice President, Wuxi No. 2 People s Hospital, Affiliated with Nanjing Medical University. Desuden blev der indgået aftale om øget samarbejde på en række områder med hr. Cao, som er den person, som i forvejen var udpeget som den primære kontakt i Wuxi. Hr. Cao spiller en central rolle inden for forskning, sport og uddannelse i Wuxi. 5

6 Ud over aftaler om samarbejde om ovennævnte projekter, drejer aftalerne sig om udveksling af viden og erfaringer om træningsrelaterede emner samt kost i relation til sport. Projektet angående type II diabetes, vil, hvis det realiseres, blive ledet af Dirk Lund Christensen, som i øjeblikket er ansat på Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet. Der er ingen tvivl om, at ovennævnte projekter eller nogle af disse, vil blive gennemført helt eller delvist. I hvilken grad projekterne gennemføres er dog selvfølgelig afhængig af den finansielle baggrund, som vi formår at skabe. BEC Business og Handelsskolen København Nord fælles rapport Deltagere var Marianne Hartelius, International koordinator, BEC Business, Poul Duer, Vicerektor hhx, BEC Business, Dorthe Heide, Forstander, Handelsskolen København Nord, Frederikssund Før dette besøg var der indgået en aftale mellem Handelsskolen København Nord, Frederikssund og Vocational School of Tourism and Commerce i Wuxi. Aftalen var blevet underskrevet i maj 2007 på baggrund af besøg på skolen november 2007, men grundet lederskifte på institutionen havde aftalen ikke resulteret i konkrete aktiviteter eller kontakter. Formålet var derfor for Handelsskolen København Nord, Frederikssund, at den nye leder skulle vurdere mulighederne for samarbejde for hg og hhx og bekræfte den allerede indgåede aftale. BEC Business havde som formål at se stedet og uddannelsesinstitutionerne og vurdere mulighederne for hhx og hg, samt evt. for KVU Datamatiker uddannelsen. 6

7 Forventningerne fra begge skoler var præget af en vis skepsis indledningsvist. Gruppen besluttede på et tidligt tidspunkt, at indgå et samarbejde om aftalerne, for at give mere volumen i forhold til projekterne. Der var for gruppen planlagt 2 skolebesøg og et virksomhedsbesøg på Astra Zeneca. Første besøg var på Wuxi Lixin Vocational School. Vi blev modtaget af fotografer, kameramænd og den politiske leder af skolen. Derefter fik vi mulighed for at observere undervisning i kalligrafi, grafisk design på pc og accounting. Herefter fik vi mulighed for at overvære en dynamisk lektion i marketing om Maslows behovspyramide, hvor forløbet var meget styret, og eleverne, selv under gruppearbejde, kunne diskutere, uden der blev larm i klassen. Sidste lektion vi overværede var i frivillig engelsk. Igen god aktivitet og en fuldstændig styret lektion, hvor underviseren kun talte engelsk. Elevernes hovedområde på skolen var enten accounting eller marketing og der blev undervist i engelsk og japansk som fremmedsprog. På den afdeling, vi besøgte var der 3500 elever, som også boede på skolen på skolehjem, med 8 elever pr. værelse. Mødet med den politiske leder var ikke særlig konstruktivt, men det var derimod mødet med den pædagogiske leder, som via tolken fortalte åbent og engageret om egen skole. Vi fik efterfølgende mulighed for at overvære noget idræt og se skolehjemmet. Eleverne var meget nysgerrige og positive. Da den første nervøsitet havde lagt sig og de havde set os smile, hang de ud over altanerne og vinkede. Efter lektionen i marketing, kom der spontant 20 elever hen til os. De ville gerne i kontakt med elever i Europa, og vi lovede at videreformidle kontakterne. Skolen har kun japanske partnere og har aldrig haft kontakt til en europæisk skole før. Derfor blev aftalen heller ikke ambitiøs. Vi aftalte at starte med et forløb, hvor vi vælger en gruppe elever, der skriver om dem selv, deres skole, deres by og deres land og herefter kan vi koble temaer på i forhold til marketing, såsom udveksling af reklamer etc. Der er ikke underskrevet en formel aftale, men vi sender et evalueringsbrev til skolen over besøget med forslag til aktiviteterne. Det er vores vurdering, at hvis der ikke viser sig grundlag for at arbejde med denne type projekt, vil der heller ikke være mulighed for at fortsætte samarbejdet på anden vis. Næste dag var vi på Wuxi Vocational School of Tourism and Commerce. Det er en nybygget skole, som ligger lige ved siden af det gymnasium, som Borupgaard har udveksling med. Det er et stort prestigeprojekt med flotte faciliteter til de praktiske fag f.eks. imponerende værksteder og fx et supermarked, en bar og et tehus, hvor eleverne kunne øve sig. Restaurantdelen ville skabe misundelse hos de fleste europæiske restaurantskoler. 7

8 Skolen har erhvervsuddannelser, der varer 3-5 år og dermed inkluderer KVU uddannelserne. Vi fik dog ikke mulighed for at vurdere det faglige niveau på de sidste årgange. Skolen hovedområder er: IT, Marketing og accounting, Tourisme og Restaurantfagene. Vi blev vist rundt på hele skolen, både udendørs, hvor vi blev kørt rundt i en golfvogn, og indendørs, hvor vi også selv blev aktiveret, da vi i et køkken skulle lære at lave dumplings småretter der kan være mange ting, men her var en slags kinesiske ravioli. Vi overværede en lektion i engelsk, der foregik som en open class, hvilket betyder, at alle fra skolen kan overvære lektionen. I forlængelse af lektionen, fik Dorthe Heide mulighed for at præsentere Danmark med en kort PP. Det var en fantastisk oplevelse. De var 120% med fra starten og i hele seancen, og vi har efterfølgende lovet skolen, at sende præsentationen. Vores bekræftende oplevelser under vi meget gerne vores egne lærere, og vi ser derfor muligheder for at sende lærere på udveksling i nær fremtid. Vi mødte først den pædagogiske leder sidst på dagen til det formelle afsluttende møde, men fornemmede god kontakt mellem de to ledere, og stor vilje til samarbejde fra den politisk leder. Besøget på Astra Zeneca viste sig at være et almindeligt virksomhedsbesøg, uden mulighed for kontakt til fx HR afdelingen. Vi kontakter virksomheden efterfølgende. Formiddagen blev afrundet med et meget improviseret besøg (som kun kunne lade sig gøre med Susannas hjælp) i erhvervsparkens fælles udstillings lokaler, hvor en meget dynamisk og perfekt engelsktalende manager viste os rundt. Den officielle aftale, der blev indgået er en bekræftelse af den aftale Handelsskolen København Nord, Frederikssund indgik i maj, men dækker nu både den skole og BEC Business. 8

9 Aftalen dækker lærerudveksling, elevudveksling og samarbejde om projekter via elektroniske medier. Vi har i et evalueringsbrev til skolen foreslået, at skolen besøger os begge i foråret 2008, samt at vi sender lærere til skolen i efteråret 2008, gerne med 1 lærer fra hver skole, som repræsenterer forskellige fag. Lærernes besøg kan være startfasen for fælles projekter som fx, at sende links til elevernes egne hjemmesider til hinanden, sende reklameanalyser på engelsk etc. Skolens imponerende størrelse viser en satsning på erhvervsuddannelserne, som vi kan bruge til at sætte egen praksis i perspektiv, især med målsætningen om de 95% af en årgang, som skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi ser derfor muligheder for at lave projekter og udveksle både på gymnasialt niveau med skolen og med elever fra vores erhvervsuddannelser, hvor vi kunne tænke os at arbejde med muligheden for at sende dem i blandende praktik og skoleophold. Samarbejdet mellem de to handelsskoler ser vi også gode perspektiver i, da det styrker vores muligheder for i internationale aktiviteter med skolerne i Wuxi. Dannerseminariet Dannerseminariet tog til Kina for at undersøge mulighederne for samarbejde med tilsvarende institutioner, lære og lade sig inspirere af den kinesiske kultur, erfaring og tænkning om undervisning og uddannelse. Dannerseminariet har besøgt to Primary Schools, Affiliated Primary School of Wuxi Normal School og Bozhuang Laboratory Primary School. Seminariet har også besøgt et Teachers College, Wuxi Normal School (Wuxi Teachers College) og Southern Yangtze University, School of Foreign Studies. Desværre blev det ikke til et besøg i en børnehave i denne omgang hvilket ville have været oplagt i forhold til Dannerseminariets uddannelsesmæssige profil. Besøgene har været givtige, sjove og spændende og har indeholdt tankevækkende og inspirerende oplevelser. Alle steder har modtagelsen været hjertelig og imødekommende og samtalerne med både ledelse og undervisere har, efter den indledende formalitet, været præget af stor grad af gensidig nysgerrighed og åbenhed og sine steder med et højt niveau i diskussionen af uddannelses- og undervisningsmæssige forhold. Overværelsen af undervisningen, primært i engelsk, viste en stor grad af ensartethed i metodikken på såvel Primary School- og universitetsniveau. Undervisningen var præget af et højt tempo, godt fagligt niveau og en vis indstuderethed. Trods det indeholdt undervisningen øjenåbnende elementer. Et indblik i en kulturs iværksættelse af og tænkning om undervisning er altid tankevækkende. 9

10 Besøget har resulteret i to samarbejdsaftaler: en med Wuxi Teachers College, der uddanner lærere til børnehaver og Primary Schools. Og en med University of Southern Yangtze, School of Foreign Studies. 80% af de universitetsstuderede bliver lærere i Middle School og Highschool. Begge aftaler indeholder udveksling af lærere og studerende og fokuserer på en udveksling af pædagogisk og kulturel viden og sprog, hvad angår aftalen med School of Foreign Studies. Dannerseminariet forventer at sende 2-3 lærere til Wuxi Teachers College allerede i marts Endvidere er det aftalt med Wuxi Teachers College, at udvikle et samarbejde via internettet. Det kan bestå i en faglig udveksling lærerne imellem og en faglig og sproglig udveksling Ingeniørhøjskolen i København Deltagere IHK: International koordinator Marianne Schwarz-Nielsen og prorektor Lars Rosenkilde. Første besøg var den 27. nov på Jiangnan University (det tidl. Southern Yangtze University), der underviser til bachelor, master og Ph.D-niveau. Deltagere fra Jiangnan University: Chancellor School of Mechanical Engineering Xu Jun Ping, Deputy Dean School of Information Engineering Professor PhD Xiao Jun Wu, Director Ms. Lixia Liu og Ms Jie Qin begge fra International Exchange & Cooperation office. Målet var at etablere en aftale om udveksling af studerende. Vi havde mange drøftelser og gav bl.a. en generel præsentation af IHK og vores samarbejdsaftaler med Tongji University i Shanghai og The Hong Kong Polytechnic University. Resultatet blev, at vi indgår en studenterudvekslingsaftale inden for Information Engineering svarende til den IHK har med Tongji University og en generel aftale. Lixia Liu udformer disse og sender dem til IHK til accept og underskrift. 10

11 Bustur på en enorm og imponerende campus med studerende. Overværede en meget spændende, engageret og pædagogisk avanceret forelæsning i engelsk af prof. Deputy Dean Gong Xiabing. Andet besøg var den 28. november 2007 på Wuxi Machinery And Electron Higher Professional and Technical School, der optager elever efter 9. skoleår og videreuddanner dem i 5 år til et slutniveau svarende til KVU-uddannnelser i Danmark. Deltagere fra Wuxi Machinery and Electron Higher Professional and Technical School var: Executive Director Zhang Jie Ping (der har besøgt IHK i foråret 2007 som en del af Wuxidelegationen), Mr. Tang Dong, Headmaster, Ms. Zhang Xu, Vice Headmaster. Formålet var at undersøge samarbejdsmuligheder. Konklusionen blev, at vi muligvis kan indgå en eller flere merit-aftaler, hvor deres færdiguddannede teknikere (KVU ere) måske vil kunne få merit for nogle dele af en fuld betalingsuddannelse på IHK. Vi tilbød skolen mulighed for, at deres færdiguddannede teknikere inden egentlig studiestart på IHK vil kunne deltage i et engelsksproget forberedende år, hvor deres niveau på matematik, fysik og engelsk bringes op til det sædvanlige optagelsesniveau. Deres IT-uddannelse ser ud til at give grundlag for samarbejde med datamatiker-uddannelsen fx på BEC - og der er videregivet navnet på Wuxi-kontaktpersonen til BEC. Vi gennemgik en præsentation af IHK og gjorde en del ud af at gennemgå niveauer i det danske uddannelsessystem for at undgå evt. misforståelser. Wuxi Machinery og IHK vil ikke umiddelbart kunne udveksle elever/studerende (som med Jiangnan University). Vi tilbragte hele dagen på skolen og fik dels en grundig rundvisning på campus og i laboratorier, dels mulighed for at overvære både engelskundervisning og IT undervisning, hvor der er et samarbejde med Indien. Der er derfor pt. 4 indiske undervisere på Wuxi Machinery, og denne undervisning foregår på engelsk. Det er sandsynligt, at Wuxi Machinery med udvalgte repræsentanter samt en mindre gruppe elever vil besøge Bycirklen, IHK og måske BEC i efteråret Fremtiden Institutionerne har som det er fremgået nu indgået aftaler med de forskellige kinesiske parter. Processen er sat i gang, og formentlig vil mange af institutionerne i et eller andet omfang kunne gå videre selv. Der vil dog uvægerligt opstå mange situationer og tvivlspørgsmål, hvor et netværk og en central sekretariatsfunktion vil være nødvendige. 11

12 Uddannelsesnetværket er kommet styrket ud af denne tur. Vi har momentum i processen, et godt kendskab til hinanden og har alle sammen ideer og planer for det videre arbejde. Men vi vil gerne knytte en yderligere principiel og strategisk kommentar til rapporteringen: Alle institutioner ser i en eller anden udstrækning sig som en del af et projekt, hvis tyngde ligger i synergien fra de tre søjler: uddannelse, myndighed og erhverv. Skal projektet holdes flyvende og ikke begrænses til det institutionsnære, så er en koordinerende og initierende sekretariatsfunktion bydende nødvendig. Så meget desto mere som den nuværende forud for og under denne rejse har vist sit fulde værd. Både tolk og sekretariatsfunktion har fungeret perfekt og uden det, intet projekt. 12

Rejsebreve fra Kina - marts 2012

Rejsebreve fra Kina - marts 2012 Rejsebreve fra Kina - marts 2012 22. til 28. marts er en delegation fra Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune, Erhverv Silkeborg og Silkeborg Gymnasium i Kina, som et led i et regionsfinansieret forsøgsprojekt

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013. Januar 2013

Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013. Januar 2013 Bycirklens Kina-samarbejde Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013 Januar 2013 Velkommen til Bycirklens delegation, Wuxi Culture and Arts School, 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011

27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011 27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011 NYT FRA SKOLEN Skolen har netop afsluttet mundtlig eksamen. Skriftlig eksamen bliver holdt fra uge 41. Derefter har børnene tre ugers Diwaliferie

Læs mere

International talentudveksling

International talentudveksling International talentudveksling Viby Gymnasium har etableret fem internationale talentudvekslingsprogrammer. Formålet er: At styrke skolens generelle internationale kontakter og profil At tilgodese skolens

Læs mere

Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet

Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet I november 2013 besøgte Malene Elrond & Minna Therkildsen Baskent Universty og Baskent Hospital i

Læs mere

Internationale aktiviteter på Handelsskolen Viborg Skoleåret 2014-2015

Internationale aktiviteter på Handelsskolen Viborg Skoleåret 2014-2015 Internationale aktiviteter på Handelsskolen Viborg Skoleåret 2014-2015 Kære elever på Handelsskolen Viborg Du er nu godt i gang med din uddannelse på Handelsskolen Viborg. Når du er færdig på skolen, skal

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

Det indiske uddannelsessystem

Det indiske uddannelsessystem Det indiske uddannelsessystem NOKUT konference den 29. november 2011 Ved Inger Bruun, Det indiske uddannelsessystem Indien i dag To uddannelsesmodeller Skoleuddannelse i Indien Højere uddannelse i Indien

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00 Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Ingen Uddannelsesleder Barbara Illum og adjunkt John Pedersen deltager under punkt 2 til 4. 1. Velkommen

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelser: Søg info på www.ug.dk Velkommen til kørekort til ungdomsuddannelser. I skal nu møde

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Skolen i Midten Nørremarksvej 1 8783 Hornsyld Bråskovgård Efterskole Bråskovvej 59 8783 Hornsyld Erhverv: Kildeparken 30 8722 Hedensted

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium

Stillings- og personprofil. Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium Stillings- og personprofil Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium Maj 2014 Opdragsgiver Høje-Taastrup Gymnasium Adresse Frøgaard Allé 2 2630 Tåstrup Telefon: 3396 4050 www.htg.dk Stilling Refererer til

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROJEKTLEDER ENERGIRÅDGIVER MILJØKONSULENT UDVIKLINGSINGENIØR DRIFTSLEDER VEDLIGEHOLDELSESCHEF MASKINCHEF SALGSINGENIØR MASKINMESTERUDDANNELSEN F R

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Dato Varighed Destination Formål Deltagere 21.01.14-24.01.14 4 dage London Besøge BETT konferencen. En konference der omhandler

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler.

Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler. Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler. Foråret i Washington er utrolig smukt. Her er de berømte cherry blossoms

Læs mere

Den internationale dimension i din skole. en håndsrækning

Den internationale dimension i din skole. en håndsrækning Den internationale dimension i din skole en håndsrækning 6-byernes projektgruppe 1 vedrørende den internationale dimension vil gerne støtte arbejdet i skolen med en håndsrækning. Denne folder er et inspirationsmateriale

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Rektor for IBG siden 1989 IBG tilbyder 3 uddannelser: STX, Hf og IB Bæredygtighed Et sine qua non men hvordan gør man? Inden for uddannelse er bæredygtighed

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Rapporten er udarbejdet af Sygeplejestuderende Tina Zinckernagel, sep. 01-F august 2004 Formålet med denne rapport:

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Nanyang Technological University, Singapore

Nanyang Technological University, Singapore Navn og studieretning: Skole: Trine Laustsen, Bygningsdesign Nanyang Technological University, Singapore Semester: 6. Semester, forår 2013 Telefon og E-mail: 28571612, Laustsen.99@gmail.com Motivation

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 381 Offentligt Uddannelsesudvalget Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Søndag den 3. september 11:25 Ankomst til Seoul Tjek in hotel,

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor

PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor Baggrund Kinas ældrebefolkning er i voldsom vækst. I dag er der ca. 180 mio. kinesere over 60 år svarende til 13,3 pct.

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.

Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo. Erhvervsakademier Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s forslag til Erhvervsakademier, oktober 2000 Hvorfor

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer Der er i efteråret 2011 gennemført årlig bestyrelsesevaluering i henhold til retningslinjer udstukket af Bestyrelsessekretariatet. 29. juni 2012 Nuuk,

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere