Rapport fra turen til Wuxi november 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra turen til Wuxi november 2007"

Transkript

1 Rapport fra turen til Wuxi november 2007 Uddannelsesnetværket Indledning Uddannelsesnetværket består af en række selvejende institutioner der i størrelse, kultur og udbud er meget forskellige. Det drejer sig om de tre almene gymnasier Borupgaard Gymnasium, Stenløse Gymnasium & HF og Frederikssund Gymnasium. Desuden om Handelsskolen København Nord, Frederikssund, Dannerseminariet, Frederikssund, BEC Bussiness, Ballerup og Ingeniørhøjskolen i København, Ballerup. I alt 7 uddannelsesinstitutioner. De enkelte institutioner har hver i sær formuleret deres del af rapporteringen - med de forskelligheder dét nu medfører afsnittene om udgangspunkt/formål og fremtiden er fælles. Udgangspunkt og formål 1

2 Baggrunden for turen ligger selvfølgelig ikke mindst gemt i den historik som styregruppen selv er bekendt med: Ideen om det tværkommunale samarbejde i Bycirklen, baseret på de tre søjler: uddannelse, erhvervsliv og myndighed. Inden for uddannelsesnetværket har der været udfoldet en hel del aktivitet, som har involveret både rejser, møder og idé- og konceptudvikling. Projektet har op til rejsen af indlysende årsager i hovedsagen været et ledelsesprojekt på den enkelte institution. Ledelserne har trukket på lokale ressourcepersoner, men Wuxi har endnu ikke bortset fra Borupgaard Gymnasium - været et egentligt skoleanliggende. Årsagerne hertil ligger først og fremmest i at projektet indtil rejsen mest har været på idé og planlægningsplanet, og man har måske tøvet med at gå videre, før end man havde fået foden inden for døren i Kina. Således imødeså institutionerne rejsen med en forventning om indgåelse af aftaler m.v. Som man vil se, er disse forventninger til fulde blevet indfriet. Vi lader skolerne komme til orde én for én: Stenløse Gymnasium & HF Følgende deltog: Henrik Madsen, rektor. Bodil Grum-Schwensen, inspector og Mette Grønvold, international coordinator., Vi besøgte tre Senior High Schools: Furen High School, Qingshan High School og Shibei High School. Programmet for de daglange besøg på de tre skoler mindede meget om hinanden: En kort introduktion fra skolernes ledelse og udveksling af hilsner og ønsker. Dernæst et grundigt og alsidigt indblik i undervisningen ude i klasserne, hvor vi overværede planlagte og velfungerende undervisningsforløb. Selv om timerne tydeligvis var arrangerede til lejligheden, var det vores klare indtryk, at det vi så, var et reelt billede af skolernes undervisning om end nok den bedste del af den. Efterfølgende var der samtaler med skolernes ledelse, lærere og elever. Besøgene var meget udbytterige, og vi oplevede en slående åbenhed og velvilje. Rent pædagogisk var det vores klare indtryk, at den kinesiske undervisning er præget af en højeffektiv, nøje planlagt og systematiseret model. Eleverne, hvoraf der er ca. 50 i en klasse, er med, og man fornemmer en meget høj grad af fokus. Undervisningen er ikke stivnet og autoritær kineserne bruger f.eks. ofte kortvarige gruppeøvelser men den har tydelige fordele og minusser. De kan kortes ned til følgende: Fordelen ligger indlysende i effektiviteten, i grundigheden det kommer f.eks. til udtryk i engelsk, hvor de grammatiske færdigheder er fine og i undervisningens overskuelighed og målbarhed. Omkostningerne ligger indlysende i mangel på dialog og faglig/kritisk analyse og måske også i manglen på en friere mundtlighed. Konkret indgik Stenløse Gymnasium aftale med Furen High School. Aftalen går på, at vi efterår 08 udveksler lærere og senere evt. administrativt personale; desuden skal en elevdel med rejser, udveksling indgå og andre projekter udvikles. Gennem besøget, et efterfølgende forhandlingsmøde og selve underskriftsseancen blev der etableret fine personlige relationer mellem de to skolers ledelser. 2

3 Det der står for nu, er at rodfæste projektet i dets konkrete form på skolen - og vi har allerede planer herfor. Desuden starter vi en studiekreds om Kina i foråret og går i gang med at arbejde med udbydelse af valgfag i kinesisk i 09. Kina vil blive en iøjnefaldende del af skolens internationale profil. Frederikssund Gymnasium Fra Frederikssund deltog Sussie Pallesen, rektor og Agnethe Dybro Pedersen, inspektor. Frederikssund Gymnasium har i november 2007 indgået en aftale med Qingshan Senior Highschool i Wuxi. Aftalen er efter hjemkomsten bekræftet, således at vi modtager to lærere fra Kina i de to sidste uger af august, og vi udsender to lærere i to uger i september/oktober. Planen er ligeledes at udveksle elever i efteråret Qingshan Senior Highschool er en lille skole med godt 2000 elever og ca. 130 lærere. Skolen er en slags rollemodel for andre skoler, hvad angår moral og holdninger til at studere, de taler om en særlig Qingshan-spirit, især hvad angår udholdenhed og vedholdenhed, som de er kendt for over hele Kina. Skolen er endvidere kendt for deres idrætsundervisning og deres særligt gode volleyball-hold. På denne skole har de 300 elever fra Xinjiang-provinsen i det nordvestlige hjørne af Kina, hvor et særligt uighurisk, muslimsk mindretal sender deres børn til Qingshan i Wuxi. Der er her tydeligvis tale om intern integration, fordi Xinjiang-provinsen tilsyneladende huser et oprørsk, muslimsk mindretal i Kina, som har kæmpet for en løsrivelse fra Kina. Disse elever bor på skolen og kommer hjem en gang om året. Staten betaler for deres ophold og underhold, mens de er der. Vi fik et fint indtryk af skolen, og forholdet mellem ledelse, lærere og elever. Det at skolen i 2008 flytter til nye lokaler gør formodentlig, at den går fra at være en såkaldt trestjernet skole til at blive en firestjernet. Det er noget, de selv lægger meget vægt på. Borupgaard Gymnasium 1 3

4 Fra Borupgaard Gymnasium deltog lektor Henrik Larsen, adjunkt Nicholas Wood og inspektor Ole Schrøder. Delegationen havde to ærinder: dels at udvide en eksisterende skoleaftale og dels at etablere et sæt specielle aftaler vedr. sundhed og fysisk aktivitet. Deraf to rapporter. Da Borupgaard allerede ved et tidligere besøg i Wuxi havde underskrevet en generel aftale om samarbejde med Shibei Senior High School, var formålet med besøget i november 2007 dels at konkretisere denne generelle aftales afsnit om lærerudveksling, dels at udarbejde en aftale om elevudveksling. Begge dele lykkedes til fulde. To lærere fra Borupgaard Gymnasium var på udvekslingsophold i Wuxi samtidig med uddannelsesdelegationens besøg, og ud fra de erfaringer, de havde gjort sig i løbet af deres 14 dage på Shibei Senior High School aftalte vi rammerne for de næste lærerudvekslinger, der efter planen skal finde sted i august og oktober Aftalen indebærer, at der undervises på engelsk i ca. 30 timer i løbet af opholdet, og værtsskolen sørger for kost og logi til gæstelærerne. Vi indgik og underskrev også en aftale om elevudveksling. Denne aftale fastlægger, at op til 5 kinesiske elever besøger Borupgaard Gymnasium i slutningen af august 2008 i ca. 10 dage, og de ledsages af de to kinesiske udvekslingslærere. Op til 5 elever fra Borupgaard besøger Shibei i 14 dage i slutningen af oktober 2008, og de ledsages også af de to danske udvekslingslærere. Gæsteskolerne organiserer relevant undervisning for eleverne og sørger for kost og logi. Da vi således fik indgået de aftaler, vi håbede på, og derudover fik mange spændende indtryk fra besøg på andre skoler, kan vi uden tøven sige, at besøget i november 2007 var en stor succes. Borupgaard 2 Formålet med rejsen var bl. a. at etablere så gode kontakter som muligt til fremtidigt samarbejde om følgende projekter: 1. Indsamling af en lang række data angående elevernes fysiske kapacitet (kondital), lungefunktion samt daglige fysiske aktivitetsniveau på hhv. Wuxi Shibei Senior Middle School og Borupgaard Gymnasium. Formålet er bl. a. at bevidstgøre den enkelte elev om eget niveau i forhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 2. Undersøgelse af fysiologiske parametre af betydning for præstationsevnen i mellem- og langdistanceløb for utrænede unge kinesiske piger og drenge samt kvindelige og mandlige eliteløbere sammenlignet med tilsvarende danske. 3. Undersøgelse af risikofaktorer og forekomst af type 2-diabetes i Wuxi og omegn. Baggrunden er, at forekomsten af diabetes forøges med alarmerende hastighed over hele verden. Mens der i dag ifølge WHO anslås at være 250 millioner mennesker som har diabetes, vil der i

5 være 380 millioner. Mere end 25 % af disse findes i Sydøstasien incl. Kina. Type II diabetes er således et problem i Wuxi, hvilket blev bekræftet på turen. De tre projekter er i høj grad indbyrdes relaterede forstået på den måde, at projekt 1 har stor betydning for projekt 2 og 3. Undersøgelserne vil derfor i udpræget grad kunne supplere hinanden. Som et led i at realisere ovennævnte projekter blev der indgået mundtlige samarbejdsaftaler med følgende personer i Wuxi: 1. Den ledende idrætslærer fra Wuxi Shibei Senior Middle School (har kun hans navn på kinesisk). 2. Hr. You, principal på Wuxi Sportsskole (har kun skolens navn på kinesisk). 3. Hr. Wu, tolk på Wuxi No. 3 Senior High School. 4. Hr. Yang, Vice President, Wuxi No. 2 People s Hospital, Affiliated with Nanjing Medical University. Desuden blev der indgået aftale om øget samarbejde på en række områder med hr. Cao, som er den person, som i forvejen var udpeget som den primære kontakt i Wuxi. Hr. Cao spiller en central rolle inden for forskning, sport og uddannelse i Wuxi. 5

6 Ud over aftaler om samarbejde om ovennævnte projekter, drejer aftalerne sig om udveksling af viden og erfaringer om træningsrelaterede emner samt kost i relation til sport. Projektet angående type II diabetes, vil, hvis det realiseres, blive ledet af Dirk Lund Christensen, som i øjeblikket er ansat på Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet. Der er ingen tvivl om, at ovennævnte projekter eller nogle af disse, vil blive gennemført helt eller delvist. I hvilken grad projekterne gennemføres er dog selvfølgelig afhængig af den finansielle baggrund, som vi formår at skabe. BEC Business og Handelsskolen København Nord fælles rapport Deltagere var Marianne Hartelius, International koordinator, BEC Business, Poul Duer, Vicerektor hhx, BEC Business, Dorthe Heide, Forstander, Handelsskolen København Nord, Frederikssund Før dette besøg var der indgået en aftale mellem Handelsskolen København Nord, Frederikssund og Vocational School of Tourism and Commerce i Wuxi. Aftalen var blevet underskrevet i maj 2007 på baggrund af besøg på skolen november 2007, men grundet lederskifte på institutionen havde aftalen ikke resulteret i konkrete aktiviteter eller kontakter. Formålet var derfor for Handelsskolen København Nord, Frederikssund, at den nye leder skulle vurdere mulighederne for samarbejde for hg og hhx og bekræfte den allerede indgåede aftale. BEC Business havde som formål at se stedet og uddannelsesinstitutionerne og vurdere mulighederne for hhx og hg, samt evt. for KVU Datamatiker uddannelsen. 6

7 Forventningerne fra begge skoler var præget af en vis skepsis indledningsvist. Gruppen besluttede på et tidligt tidspunkt, at indgå et samarbejde om aftalerne, for at give mere volumen i forhold til projekterne. Der var for gruppen planlagt 2 skolebesøg og et virksomhedsbesøg på Astra Zeneca. Første besøg var på Wuxi Lixin Vocational School. Vi blev modtaget af fotografer, kameramænd og den politiske leder af skolen. Derefter fik vi mulighed for at observere undervisning i kalligrafi, grafisk design på pc og accounting. Herefter fik vi mulighed for at overvære en dynamisk lektion i marketing om Maslows behovspyramide, hvor forløbet var meget styret, og eleverne, selv under gruppearbejde, kunne diskutere, uden der blev larm i klassen. Sidste lektion vi overværede var i frivillig engelsk. Igen god aktivitet og en fuldstændig styret lektion, hvor underviseren kun talte engelsk. Elevernes hovedområde på skolen var enten accounting eller marketing og der blev undervist i engelsk og japansk som fremmedsprog. På den afdeling, vi besøgte var der 3500 elever, som også boede på skolen på skolehjem, med 8 elever pr. værelse. Mødet med den politiske leder var ikke særlig konstruktivt, men det var derimod mødet med den pædagogiske leder, som via tolken fortalte åbent og engageret om egen skole. Vi fik efterfølgende mulighed for at overvære noget idræt og se skolehjemmet. Eleverne var meget nysgerrige og positive. Da den første nervøsitet havde lagt sig og de havde set os smile, hang de ud over altanerne og vinkede. Efter lektionen i marketing, kom der spontant 20 elever hen til os. De ville gerne i kontakt med elever i Europa, og vi lovede at videreformidle kontakterne. Skolen har kun japanske partnere og har aldrig haft kontakt til en europæisk skole før. Derfor blev aftalen heller ikke ambitiøs. Vi aftalte at starte med et forløb, hvor vi vælger en gruppe elever, der skriver om dem selv, deres skole, deres by og deres land og herefter kan vi koble temaer på i forhold til marketing, såsom udveksling af reklamer etc. Der er ikke underskrevet en formel aftale, men vi sender et evalueringsbrev til skolen over besøget med forslag til aktiviteterne. Det er vores vurdering, at hvis der ikke viser sig grundlag for at arbejde med denne type projekt, vil der heller ikke være mulighed for at fortsætte samarbejdet på anden vis. Næste dag var vi på Wuxi Vocational School of Tourism and Commerce. Det er en nybygget skole, som ligger lige ved siden af det gymnasium, som Borupgaard har udveksling med. Det er et stort prestigeprojekt med flotte faciliteter til de praktiske fag f.eks. imponerende værksteder og fx et supermarked, en bar og et tehus, hvor eleverne kunne øve sig. Restaurantdelen ville skabe misundelse hos de fleste europæiske restaurantskoler. 7

8 Skolen har erhvervsuddannelser, der varer 3-5 år og dermed inkluderer KVU uddannelserne. Vi fik dog ikke mulighed for at vurdere det faglige niveau på de sidste årgange. Skolen hovedområder er: IT, Marketing og accounting, Tourisme og Restaurantfagene. Vi blev vist rundt på hele skolen, både udendørs, hvor vi blev kørt rundt i en golfvogn, og indendørs, hvor vi også selv blev aktiveret, da vi i et køkken skulle lære at lave dumplings småretter der kan være mange ting, men her var en slags kinesiske ravioli. Vi overværede en lektion i engelsk, der foregik som en open class, hvilket betyder, at alle fra skolen kan overvære lektionen. I forlængelse af lektionen, fik Dorthe Heide mulighed for at præsentere Danmark med en kort PP. Det var en fantastisk oplevelse. De var 120% med fra starten og i hele seancen, og vi har efterfølgende lovet skolen, at sende præsentationen. Vores bekræftende oplevelser under vi meget gerne vores egne lærere, og vi ser derfor muligheder for at sende lærere på udveksling i nær fremtid. Vi mødte først den pædagogiske leder sidst på dagen til det formelle afsluttende møde, men fornemmede god kontakt mellem de to ledere, og stor vilje til samarbejde fra den politisk leder. Besøget på Astra Zeneca viste sig at være et almindeligt virksomhedsbesøg, uden mulighed for kontakt til fx HR afdelingen. Vi kontakter virksomheden efterfølgende. Formiddagen blev afrundet med et meget improviseret besøg (som kun kunne lade sig gøre med Susannas hjælp) i erhvervsparkens fælles udstillings lokaler, hvor en meget dynamisk og perfekt engelsktalende manager viste os rundt. Den officielle aftale, der blev indgået er en bekræftelse af den aftale Handelsskolen København Nord, Frederikssund indgik i maj, men dækker nu både den skole og BEC Business. 8

9 Aftalen dækker lærerudveksling, elevudveksling og samarbejde om projekter via elektroniske medier. Vi har i et evalueringsbrev til skolen foreslået, at skolen besøger os begge i foråret 2008, samt at vi sender lærere til skolen i efteråret 2008, gerne med 1 lærer fra hver skole, som repræsenterer forskellige fag. Lærernes besøg kan være startfasen for fælles projekter som fx, at sende links til elevernes egne hjemmesider til hinanden, sende reklameanalyser på engelsk etc. Skolens imponerende størrelse viser en satsning på erhvervsuddannelserne, som vi kan bruge til at sætte egen praksis i perspektiv, især med målsætningen om de 95% af en årgang, som skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi ser derfor muligheder for at lave projekter og udveksle både på gymnasialt niveau med skolen og med elever fra vores erhvervsuddannelser, hvor vi kunne tænke os at arbejde med muligheden for at sende dem i blandende praktik og skoleophold. Samarbejdet mellem de to handelsskoler ser vi også gode perspektiver i, da det styrker vores muligheder for i internationale aktiviteter med skolerne i Wuxi. Dannerseminariet Dannerseminariet tog til Kina for at undersøge mulighederne for samarbejde med tilsvarende institutioner, lære og lade sig inspirere af den kinesiske kultur, erfaring og tænkning om undervisning og uddannelse. Dannerseminariet har besøgt to Primary Schools, Affiliated Primary School of Wuxi Normal School og Bozhuang Laboratory Primary School. Seminariet har også besøgt et Teachers College, Wuxi Normal School (Wuxi Teachers College) og Southern Yangtze University, School of Foreign Studies. Desværre blev det ikke til et besøg i en børnehave i denne omgang hvilket ville have været oplagt i forhold til Dannerseminariets uddannelsesmæssige profil. Besøgene har været givtige, sjove og spændende og har indeholdt tankevækkende og inspirerende oplevelser. Alle steder har modtagelsen været hjertelig og imødekommende og samtalerne med både ledelse og undervisere har, efter den indledende formalitet, været præget af stor grad af gensidig nysgerrighed og åbenhed og sine steder med et højt niveau i diskussionen af uddannelses- og undervisningsmæssige forhold. Overværelsen af undervisningen, primært i engelsk, viste en stor grad af ensartethed i metodikken på såvel Primary School- og universitetsniveau. Undervisningen var præget af et højt tempo, godt fagligt niveau og en vis indstuderethed. Trods det indeholdt undervisningen øjenåbnende elementer. Et indblik i en kulturs iværksættelse af og tænkning om undervisning er altid tankevækkende. 9

10 Besøget har resulteret i to samarbejdsaftaler: en med Wuxi Teachers College, der uddanner lærere til børnehaver og Primary Schools. Og en med University of Southern Yangtze, School of Foreign Studies. 80% af de universitetsstuderede bliver lærere i Middle School og Highschool. Begge aftaler indeholder udveksling af lærere og studerende og fokuserer på en udveksling af pædagogisk og kulturel viden og sprog, hvad angår aftalen med School of Foreign Studies. Dannerseminariet forventer at sende 2-3 lærere til Wuxi Teachers College allerede i marts Endvidere er det aftalt med Wuxi Teachers College, at udvikle et samarbejde via internettet. Det kan bestå i en faglig udveksling lærerne imellem og en faglig og sproglig udveksling Ingeniørhøjskolen i København Deltagere IHK: International koordinator Marianne Schwarz-Nielsen og prorektor Lars Rosenkilde. Første besøg var den 27. nov på Jiangnan University (det tidl. Southern Yangtze University), der underviser til bachelor, master og Ph.D-niveau. Deltagere fra Jiangnan University: Chancellor School of Mechanical Engineering Xu Jun Ping, Deputy Dean School of Information Engineering Professor PhD Xiao Jun Wu, Director Ms. Lixia Liu og Ms Jie Qin begge fra International Exchange & Cooperation office. Målet var at etablere en aftale om udveksling af studerende. Vi havde mange drøftelser og gav bl.a. en generel præsentation af IHK og vores samarbejdsaftaler med Tongji University i Shanghai og The Hong Kong Polytechnic University. Resultatet blev, at vi indgår en studenterudvekslingsaftale inden for Information Engineering svarende til den IHK har med Tongji University og en generel aftale. Lixia Liu udformer disse og sender dem til IHK til accept og underskrift. 10

11 Bustur på en enorm og imponerende campus med studerende. Overværede en meget spændende, engageret og pædagogisk avanceret forelæsning i engelsk af prof. Deputy Dean Gong Xiabing. Andet besøg var den 28. november 2007 på Wuxi Machinery And Electron Higher Professional and Technical School, der optager elever efter 9. skoleår og videreuddanner dem i 5 år til et slutniveau svarende til KVU-uddannnelser i Danmark. Deltagere fra Wuxi Machinery and Electron Higher Professional and Technical School var: Executive Director Zhang Jie Ping (der har besøgt IHK i foråret 2007 som en del af Wuxidelegationen), Mr. Tang Dong, Headmaster, Ms. Zhang Xu, Vice Headmaster. Formålet var at undersøge samarbejdsmuligheder. Konklusionen blev, at vi muligvis kan indgå en eller flere merit-aftaler, hvor deres færdiguddannede teknikere (KVU ere) måske vil kunne få merit for nogle dele af en fuld betalingsuddannelse på IHK. Vi tilbød skolen mulighed for, at deres færdiguddannede teknikere inden egentlig studiestart på IHK vil kunne deltage i et engelsksproget forberedende år, hvor deres niveau på matematik, fysik og engelsk bringes op til det sædvanlige optagelsesniveau. Deres IT-uddannelse ser ud til at give grundlag for samarbejde med datamatiker-uddannelsen fx på BEC - og der er videregivet navnet på Wuxi-kontaktpersonen til BEC. Vi gennemgik en præsentation af IHK og gjorde en del ud af at gennemgå niveauer i det danske uddannelsessystem for at undgå evt. misforståelser. Wuxi Machinery og IHK vil ikke umiddelbart kunne udveksle elever/studerende (som med Jiangnan University). Vi tilbragte hele dagen på skolen og fik dels en grundig rundvisning på campus og i laboratorier, dels mulighed for at overvære både engelskundervisning og IT undervisning, hvor der er et samarbejde med Indien. Der er derfor pt. 4 indiske undervisere på Wuxi Machinery, og denne undervisning foregår på engelsk. Det er sandsynligt, at Wuxi Machinery med udvalgte repræsentanter samt en mindre gruppe elever vil besøge Bycirklen, IHK og måske BEC i efteråret Fremtiden Institutionerne har som det er fremgået nu indgået aftaler med de forskellige kinesiske parter. Processen er sat i gang, og formentlig vil mange af institutionerne i et eller andet omfang kunne gå videre selv. Der vil dog uvægerligt opstå mange situationer og tvivlspørgsmål, hvor et netværk og en central sekretariatsfunktion vil være nødvendige. 11

12 Uddannelsesnetværket er kommet styrket ud af denne tur. Vi har momentum i processen, et godt kendskab til hinanden og har alle sammen ideer og planer for det videre arbejde. Men vi vil gerne knytte en yderligere principiel og strategisk kommentar til rapporteringen: Alle institutioner ser i en eller anden udstrækning sig som en del af et projekt, hvis tyngde ligger i synergien fra de tre søjler: uddannelse, myndighed og erhverv. Skal projektet holdes flyvende og ikke begrænses til det institutionsnære, så er en koordinerende og initierende sekretariatsfunktion bydende nødvendig. Så meget desto mere som den nuværende forud for og under denne rejse har vist sit fulde værd. Både tolk og sekretariatsfunktion har fungeret perfekt og uden det, intet projekt. 12

MÅNED OMRÅDE AKTIVITET

MÅNED OMRÅDE AKTIVITET Aktivitetsliste 2011 MÅNED OMRÅDE AKTIVITET JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL Fælles tovholdermøde 25.01.2011 Uddannelsesnetværket drøfter muligheder for et Confucius samarbejde med Wuxi. Kommunaldirektør, Lars

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet 2016 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. IBC Handelsgymnasiet Man bliver forberedt til den

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

Bilateralt dansk uddannelsessamarbejde med Kina - oversigt

Bilateralt dansk uddannelsessamarbejde med Kina - oversigt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 160 Offentligt Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5302

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Zhejian, Kina. Deltagere: Baggrund: Formål: Fagligt Fokus: Rejserapport 28.10 02.11 2013

Zhejian, Kina. Deltagere: Baggrund: Formål: Fagligt Fokus: Rejserapport 28.10 02.11 2013 Zhejian, Kina Rejserapport 28.10 02.11 2013 Deltagere: UCSJ: Anne Berit Schelde, Uddannelsesleder, International Vejleder; Sygeplejerskeuddannelsen i Næstved Morten Pristed, Chef for Internationalt Sekretariat

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var generelt tilfreds med opholdet, selvom jeg i nogle af mine forventninger til universitetet blev skuffet

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var generelt tilfreds med opholdet, selvom jeg i nogle af mine forventninger til universitetet blev skuffet Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bacheloruddannelsen på Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University College London Land: England Periode: Fra:september 2011 Til:juni

Læs mere

Rapport: Bevilling til videreudvikling og kvalitetssikring af Tri-Continental Degree in Business Studies

Rapport: Bevilling til videreudvikling og kvalitetssikring af Tri-Continental Degree in Business Studies Rapport: Bevilling til videreudvikling og kvalitetssikring af Tri-Continental Degree in Business Studies Projektnummer: 126283 Projektets titel: Udvikling af en Tri-Continental Degree in Marketing Copenhagen

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2014 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Skolens store idrætsdag

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2015 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Der blev gået og løbet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sabanci University Land: Tyrkiet Periode: Fra:19.09.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram: Political

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London Land: England Periode: Fra: 11/01-13 Til: 22/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS

I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS 中 国 异 途 I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS KOM TÆT PÅ KINA! Invester i fremtiden og oplev verdens næste supermagt bag facaden på en studietur, der byder

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Sygplejerskeuddannelsens hensigt med at etablere studierelevante jobs er at anvende studerendes erhvervede studiekompetencer i mødet med medstuderende

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Bortset fra store problemer med forhåndsgodkendelse, er jeg godt tilfreds. IOE har Givet mig godt indtryk.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Bortset fra store problemer med forhåndsgodkendelse, er jeg godt tilfreds. IOE har Givet mig godt indtryk. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk psykologi (IUP) Navn på universitet i udlandet: Institute of Education University of London Land: UK Periode: Fra:1 okt (29. sep)

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland Land: England Periode: Fra: nuar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Rejsebreve fra Kina - marts 2012

Rejsebreve fra Kina - marts 2012 Rejsebreve fra Kina - marts 2012 22. til 28. marts er en delegation fra Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune, Erhverv Silkeborg og Silkeborg Gymnasium i Kina, som et led i et regionsfinansieret forsøgsprojekt

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

1 Formål med samarbejdet

1 Formål med samarbejdet Den følgende samarbejdsaftale er indgået mellem University College Nordjylland, Teknologi, IT-området og Aalborg Universitet (AAU), School of Information and Communication Technology (SICT) med virkning

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

Udtalelse fra Tilsynsførende for Copenhagen International School (CIS), Hellerupvej 22-26, 2900 Hellerup.

Udtalelse fra Tilsynsførende for Copenhagen International School (CIS), Hellerupvej 22-26, 2900 Hellerup. Udtalelse fra Tilsynsførende for Copenhagen International School (CIS), Hellerupvej 22-26, 2900 Hellerup. Skolekode 157041 Certificeret tilsynsførende for hhv. skoler med dansk og engelsk undervisningssprog,

Læs mere

Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014

Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014 17.01.2014/JMH Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014 Deltagere: Udpeget af bestyrelsen: Thomas Jordan Johannesen, Business Manager, Rambøll Udpeget af uddannelsernes Advisory Boards:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie. Navn på universitet i udlandet: University College Dublin.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie. Navn på universitet i udlandet: University College Dublin. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Historie Navn på universitet i udlandet: University College Dublin Land: Ireland Periode: Fra: 14-01-2013 Til: 28-05-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Evalueringsbrev. - Evaluering af mit udvekslingsophold i Jönköping 2015, modul 6 og 8

Evalueringsbrev. - Evaluering af mit udvekslingsophold i Jönköping 2015, modul 6 og 8 Evalueringsbrev - Evaluering af mit udvekslingsophold i Jönköping 2015, modul 6 og 8 Sygeplejefagligt fokus Der er ikke det store forskelle mellem det danske og det svenske sundhedssystem. En ting som

Læs mere

Northampton Community College

Northampton Community College Northampton Community College Bethlehem, Pennsylvania, 6. oktober 1. november 2013 Roskilde Handelsskole, Grenå Handelsskole og Roskilde Tekniske skole samarbejder om at have elever på collegeophold Roskilde

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr.

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr. 1 One a pouns a time, ja sådan starter alle eventyr. I 2009 startede et nyt kapitel i mit liv, jeg havde besluttet at udfordre mig selv (er en ung kvinde på 39) med at læse til lærer. Som mor til to små

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna Land: Italien Periode: Fra: september 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: 1/3.2013 Til: 1/7.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Bogazici University Land: Tyrkiet Periode: Fra: 09-08-2012 Til:17-01-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Surrey Land: England Periode: Fra:6/2-2012 Til: 15/6-2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak til Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation

Læs mere

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Hvad er en Campus? Begrebet går tilbage til det gamle Rom Campus var den mark, der blev brugt til

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Jette Navntofte (JN), Erik Hygum (EH), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Mathias Egholm (ME),

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Montana Land: USA Periode: Fra:1/9-2010 Til:20/12-2010 Udvekslingsprogram: Statskundskab

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Offentlig Styring, F14

Offentlig Styring, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Dato Varighed Destination Formål Deltagere 21.01.14-24.01.14 4 dage London Besøge BETT konferencen. En konference der omhandler

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

EFTERUDDANNELSE. MASTER i. gymnasiepædagogik. didaktik eller ledelse FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE

EFTERUDDANNELSE. MASTER i. gymnasiepædagogik. didaktik eller ledelse FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE EFTERUDDANNELSE MASTER i gymnasiepædagogik didaktik eller ledelse FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE Fokus på de gymnasiale uddannelser Masteruddannelsen i gymnasiepædagogik er den første og eneste masteruddannelse,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: City University London Land: UK Periode: Fra:September 2012 Til:Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Formål og fremgangsmåde I dette afsnit beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøget er blevet afviklet.

Formål og fremgangsmåde I dette afsnit beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøget er blevet afviklet. Indledning Der er gennemført tilsyn i Børnehaven i Skolen.Com d.3. februar 2014 kl. 09-12 og efterfølgende dialog med personalet og lederen. Tilsynet er foretaget af Jette Maksten. Ved første del af tilsynet

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at forbedre mit sprog, møde en ny kultur og lære nogle nye mennesker at kende.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at forbedre mit sprog, møde en ny kultur og lære nogle nye mennesker at kende. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Limerick Land: Irland Periode: Fra: Januar 2013 Til: Maj 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Brobygning Studievalgs perspektiv

Brobygning Studievalgs perspektiv Brobygning Studievalgs perspektiv Udvalgt til UNI Studievalgs rolle er at give de deltagende elever individuel og uafhængig vejledning i forhold til elevernes egne studieinteresser og ønsker, samt give

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, til trods for startproblemer med manglende videregivelse af forskellig information.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, til trods for startproblemer med manglende videregivelse af forskellig information. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

HJERTELIG VELKOMMEN. www.viauc.dk

HJERTELIG VELKOMMEN. www.viauc.dk HJERTELIG VELKOMMEN www.viauc.dk Johan Eli Ellendersen Constructing Architect Mbf Project Manager / Int. Co-ordinator tlf.: + 45 8755 4000 / + 298 229684 e-mail : jee@viauc.dk www.viauc.dk 41 uddannelser:

Læs mere

MULIGHEDERNES UDDANNELSE

MULIGHEDERNES UDDANNELSE MULIGHEDERNES UDDANNELSE Videncentret Gennem vores videncenter deltager vi i udviklingsprojekter sammen med både maritime og landbaserede virksomheder. Endvidere medvirker de studerendes praktik- og projektforløb

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Bolig. Fandt det udenlandske universitet bolig til dig? Nej. Hvis nej hvordan fandt du bolig? Jeg fandt bolig gennem søgning på internettet.

Bolig. Fandt det udenlandske universitet bolig til dig? Nej. Hvis nej hvordan fandt du bolig? Jeg fandt bolig gennem søgning på internettet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi, cand.oecon Navn på universitet i udlandet: Université libre de Bruelles Land: Belgien Periode: Fra: 1.2.2013 Til: 1.7.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Erhvervsskolen Nordsjælland s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja jeg deltog i predeparture møde, samt have mailkorrespondance med vejlederne

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja jeg deltog i predeparture møde, samt have mailkorrespondance med vejlederne US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01.02.2012 Til:07.07.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Demokratikanon Demokratiets udfordringer O M

Demokratikanon Demokratiets udfordringer O M Demokratikanon Demokratiets udfordringer T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse. Med udgangspunkt i en kortere tekst fra regeringens Demokratikanon tager eleverne stilling til aktuelle vilkår og væsentlige

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Tilsynserklæring 2015/2016

Tilsynserklæring 2015/2016 Tilsynserklæring 2015/2016 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra: September 2013 Til: Februar 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk BA. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk BA. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk BA Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich Land: England Periode: Fra: 02.01.13 Til: 01.07.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Carsten Hvid Larsen! Sportspsykologisk konsulent, Team Danmark! PhD. indenfor talentudvikling og sportspsykologi! Cand. Scient.

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi Navn på universitet i udlandet: La Trobe University Land: Australien Periode: Fra:4/3 2013 Til:30/6 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Træningsprojekt på Frb. VUF

Træningsprojekt på Frb. VUF 2012 Træningsprojekt på Frb. VUF Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Idræt 0-B Formalia På Hf og stx s B-niveau er der krav om udarbejdelse og gennemførelse af eget træningsprojekt af 8-10 ugers varighed.

Læs mere