Rapport fra turen til Wuxi november 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra turen til Wuxi november 2007"

Transkript

1 Rapport fra turen til Wuxi november 2007 Uddannelsesnetværket Indledning Uddannelsesnetværket består af en række selvejende institutioner der i størrelse, kultur og udbud er meget forskellige. Det drejer sig om de tre almene gymnasier Borupgaard Gymnasium, Stenløse Gymnasium & HF og Frederikssund Gymnasium. Desuden om Handelsskolen København Nord, Frederikssund, Dannerseminariet, Frederikssund, BEC Bussiness, Ballerup og Ingeniørhøjskolen i København, Ballerup. I alt 7 uddannelsesinstitutioner. De enkelte institutioner har hver i sær formuleret deres del af rapporteringen - med de forskelligheder dét nu medfører afsnittene om udgangspunkt/formål og fremtiden er fælles. Udgangspunkt og formål 1

2 Baggrunden for turen ligger selvfølgelig ikke mindst gemt i den historik som styregruppen selv er bekendt med: Ideen om det tværkommunale samarbejde i Bycirklen, baseret på de tre søjler: uddannelse, erhvervsliv og myndighed. Inden for uddannelsesnetværket har der været udfoldet en hel del aktivitet, som har involveret både rejser, møder og idé- og konceptudvikling. Projektet har op til rejsen af indlysende årsager i hovedsagen været et ledelsesprojekt på den enkelte institution. Ledelserne har trukket på lokale ressourcepersoner, men Wuxi har endnu ikke bortset fra Borupgaard Gymnasium - været et egentligt skoleanliggende. Årsagerne hertil ligger først og fremmest i at projektet indtil rejsen mest har været på idé og planlægningsplanet, og man har måske tøvet med at gå videre, før end man havde fået foden inden for døren i Kina. Således imødeså institutionerne rejsen med en forventning om indgåelse af aftaler m.v. Som man vil se, er disse forventninger til fulde blevet indfriet. Vi lader skolerne komme til orde én for én: Stenløse Gymnasium & HF Følgende deltog: Henrik Madsen, rektor. Bodil Grum-Schwensen, inspector og Mette Grønvold, international coordinator., Vi besøgte tre Senior High Schools: Furen High School, Qingshan High School og Shibei High School. Programmet for de daglange besøg på de tre skoler mindede meget om hinanden: En kort introduktion fra skolernes ledelse og udveksling af hilsner og ønsker. Dernæst et grundigt og alsidigt indblik i undervisningen ude i klasserne, hvor vi overværede planlagte og velfungerende undervisningsforløb. Selv om timerne tydeligvis var arrangerede til lejligheden, var det vores klare indtryk, at det vi så, var et reelt billede af skolernes undervisning om end nok den bedste del af den. Efterfølgende var der samtaler med skolernes ledelse, lærere og elever. Besøgene var meget udbytterige, og vi oplevede en slående åbenhed og velvilje. Rent pædagogisk var det vores klare indtryk, at den kinesiske undervisning er præget af en højeffektiv, nøje planlagt og systematiseret model. Eleverne, hvoraf der er ca. 50 i en klasse, er med, og man fornemmer en meget høj grad af fokus. Undervisningen er ikke stivnet og autoritær kineserne bruger f.eks. ofte kortvarige gruppeøvelser men den har tydelige fordele og minusser. De kan kortes ned til følgende: Fordelen ligger indlysende i effektiviteten, i grundigheden det kommer f.eks. til udtryk i engelsk, hvor de grammatiske færdigheder er fine og i undervisningens overskuelighed og målbarhed. Omkostningerne ligger indlysende i mangel på dialog og faglig/kritisk analyse og måske også i manglen på en friere mundtlighed. Konkret indgik Stenløse Gymnasium aftale med Furen High School. Aftalen går på, at vi efterår 08 udveksler lærere og senere evt. administrativt personale; desuden skal en elevdel med rejser, udveksling indgå og andre projekter udvikles. Gennem besøget, et efterfølgende forhandlingsmøde og selve underskriftsseancen blev der etableret fine personlige relationer mellem de to skolers ledelser. 2

3 Det der står for nu, er at rodfæste projektet i dets konkrete form på skolen - og vi har allerede planer herfor. Desuden starter vi en studiekreds om Kina i foråret og går i gang med at arbejde med udbydelse af valgfag i kinesisk i 09. Kina vil blive en iøjnefaldende del af skolens internationale profil. Frederikssund Gymnasium Fra Frederikssund deltog Sussie Pallesen, rektor og Agnethe Dybro Pedersen, inspektor. Frederikssund Gymnasium har i november 2007 indgået en aftale med Qingshan Senior Highschool i Wuxi. Aftalen er efter hjemkomsten bekræftet, således at vi modtager to lærere fra Kina i de to sidste uger af august, og vi udsender to lærere i to uger i september/oktober. Planen er ligeledes at udveksle elever i efteråret Qingshan Senior Highschool er en lille skole med godt 2000 elever og ca. 130 lærere. Skolen er en slags rollemodel for andre skoler, hvad angår moral og holdninger til at studere, de taler om en særlig Qingshan-spirit, især hvad angår udholdenhed og vedholdenhed, som de er kendt for over hele Kina. Skolen er endvidere kendt for deres idrætsundervisning og deres særligt gode volleyball-hold. På denne skole har de 300 elever fra Xinjiang-provinsen i det nordvestlige hjørne af Kina, hvor et særligt uighurisk, muslimsk mindretal sender deres børn til Qingshan i Wuxi. Der er her tydeligvis tale om intern integration, fordi Xinjiang-provinsen tilsyneladende huser et oprørsk, muslimsk mindretal i Kina, som har kæmpet for en løsrivelse fra Kina. Disse elever bor på skolen og kommer hjem en gang om året. Staten betaler for deres ophold og underhold, mens de er der. Vi fik et fint indtryk af skolen, og forholdet mellem ledelse, lærere og elever. Det at skolen i 2008 flytter til nye lokaler gør formodentlig, at den går fra at være en såkaldt trestjernet skole til at blive en firestjernet. Det er noget, de selv lægger meget vægt på. Borupgaard Gymnasium 1 3

4 Fra Borupgaard Gymnasium deltog lektor Henrik Larsen, adjunkt Nicholas Wood og inspektor Ole Schrøder. Delegationen havde to ærinder: dels at udvide en eksisterende skoleaftale og dels at etablere et sæt specielle aftaler vedr. sundhed og fysisk aktivitet. Deraf to rapporter. Da Borupgaard allerede ved et tidligere besøg i Wuxi havde underskrevet en generel aftale om samarbejde med Shibei Senior High School, var formålet med besøget i november 2007 dels at konkretisere denne generelle aftales afsnit om lærerudveksling, dels at udarbejde en aftale om elevudveksling. Begge dele lykkedes til fulde. To lærere fra Borupgaard Gymnasium var på udvekslingsophold i Wuxi samtidig med uddannelsesdelegationens besøg, og ud fra de erfaringer, de havde gjort sig i løbet af deres 14 dage på Shibei Senior High School aftalte vi rammerne for de næste lærerudvekslinger, der efter planen skal finde sted i august og oktober Aftalen indebærer, at der undervises på engelsk i ca. 30 timer i løbet af opholdet, og værtsskolen sørger for kost og logi til gæstelærerne. Vi indgik og underskrev også en aftale om elevudveksling. Denne aftale fastlægger, at op til 5 kinesiske elever besøger Borupgaard Gymnasium i slutningen af august 2008 i ca. 10 dage, og de ledsages af de to kinesiske udvekslingslærere. Op til 5 elever fra Borupgaard besøger Shibei i 14 dage i slutningen af oktober 2008, og de ledsages også af de to danske udvekslingslærere. Gæsteskolerne organiserer relevant undervisning for eleverne og sørger for kost og logi. Da vi således fik indgået de aftaler, vi håbede på, og derudover fik mange spændende indtryk fra besøg på andre skoler, kan vi uden tøven sige, at besøget i november 2007 var en stor succes. Borupgaard 2 Formålet med rejsen var bl. a. at etablere så gode kontakter som muligt til fremtidigt samarbejde om følgende projekter: 1. Indsamling af en lang række data angående elevernes fysiske kapacitet (kondital), lungefunktion samt daglige fysiske aktivitetsniveau på hhv. Wuxi Shibei Senior Middle School og Borupgaard Gymnasium. Formålet er bl. a. at bevidstgøre den enkelte elev om eget niveau i forhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 2. Undersøgelse af fysiologiske parametre af betydning for præstationsevnen i mellem- og langdistanceløb for utrænede unge kinesiske piger og drenge samt kvindelige og mandlige eliteløbere sammenlignet med tilsvarende danske. 3. Undersøgelse af risikofaktorer og forekomst af type 2-diabetes i Wuxi og omegn. Baggrunden er, at forekomsten af diabetes forøges med alarmerende hastighed over hele verden. Mens der i dag ifølge WHO anslås at være 250 millioner mennesker som har diabetes, vil der i

5 være 380 millioner. Mere end 25 % af disse findes i Sydøstasien incl. Kina. Type II diabetes er således et problem i Wuxi, hvilket blev bekræftet på turen. De tre projekter er i høj grad indbyrdes relaterede forstået på den måde, at projekt 1 har stor betydning for projekt 2 og 3. Undersøgelserne vil derfor i udpræget grad kunne supplere hinanden. Som et led i at realisere ovennævnte projekter blev der indgået mundtlige samarbejdsaftaler med følgende personer i Wuxi: 1. Den ledende idrætslærer fra Wuxi Shibei Senior Middle School (har kun hans navn på kinesisk). 2. Hr. You, principal på Wuxi Sportsskole (har kun skolens navn på kinesisk). 3. Hr. Wu, tolk på Wuxi No. 3 Senior High School. 4. Hr. Yang, Vice President, Wuxi No. 2 People s Hospital, Affiliated with Nanjing Medical University. Desuden blev der indgået aftale om øget samarbejde på en række områder med hr. Cao, som er den person, som i forvejen var udpeget som den primære kontakt i Wuxi. Hr. Cao spiller en central rolle inden for forskning, sport og uddannelse i Wuxi. 5

6 Ud over aftaler om samarbejde om ovennævnte projekter, drejer aftalerne sig om udveksling af viden og erfaringer om træningsrelaterede emner samt kost i relation til sport. Projektet angående type II diabetes, vil, hvis det realiseres, blive ledet af Dirk Lund Christensen, som i øjeblikket er ansat på Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet. Der er ingen tvivl om, at ovennævnte projekter eller nogle af disse, vil blive gennemført helt eller delvist. I hvilken grad projekterne gennemføres er dog selvfølgelig afhængig af den finansielle baggrund, som vi formår at skabe. BEC Business og Handelsskolen København Nord fælles rapport Deltagere var Marianne Hartelius, International koordinator, BEC Business, Poul Duer, Vicerektor hhx, BEC Business, Dorthe Heide, Forstander, Handelsskolen København Nord, Frederikssund Før dette besøg var der indgået en aftale mellem Handelsskolen København Nord, Frederikssund og Vocational School of Tourism and Commerce i Wuxi. Aftalen var blevet underskrevet i maj 2007 på baggrund af besøg på skolen november 2007, men grundet lederskifte på institutionen havde aftalen ikke resulteret i konkrete aktiviteter eller kontakter. Formålet var derfor for Handelsskolen København Nord, Frederikssund, at den nye leder skulle vurdere mulighederne for samarbejde for hg og hhx og bekræfte den allerede indgåede aftale. BEC Business havde som formål at se stedet og uddannelsesinstitutionerne og vurdere mulighederne for hhx og hg, samt evt. for KVU Datamatiker uddannelsen. 6

7 Forventningerne fra begge skoler var præget af en vis skepsis indledningsvist. Gruppen besluttede på et tidligt tidspunkt, at indgå et samarbejde om aftalerne, for at give mere volumen i forhold til projekterne. Der var for gruppen planlagt 2 skolebesøg og et virksomhedsbesøg på Astra Zeneca. Første besøg var på Wuxi Lixin Vocational School. Vi blev modtaget af fotografer, kameramænd og den politiske leder af skolen. Derefter fik vi mulighed for at observere undervisning i kalligrafi, grafisk design på pc og accounting. Herefter fik vi mulighed for at overvære en dynamisk lektion i marketing om Maslows behovspyramide, hvor forløbet var meget styret, og eleverne, selv under gruppearbejde, kunne diskutere, uden der blev larm i klassen. Sidste lektion vi overværede var i frivillig engelsk. Igen god aktivitet og en fuldstændig styret lektion, hvor underviseren kun talte engelsk. Elevernes hovedområde på skolen var enten accounting eller marketing og der blev undervist i engelsk og japansk som fremmedsprog. På den afdeling, vi besøgte var der 3500 elever, som også boede på skolen på skolehjem, med 8 elever pr. værelse. Mødet med den politiske leder var ikke særlig konstruktivt, men det var derimod mødet med den pædagogiske leder, som via tolken fortalte åbent og engageret om egen skole. Vi fik efterfølgende mulighed for at overvære noget idræt og se skolehjemmet. Eleverne var meget nysgerrige og positive. Da den første nervøsitet havde lagt sig og de havde set os smile, hang de ud over altanerne og vinkede. Efter lektionen i marketing, kom der spontant 20 elever hen til os. De ville gerne i kontakt med elever i Europa, og vi lovede at videreformidle kontakterne. Skolen har kun japanske partnere og har aldrig haft kontakt til en europæisk skole før. Derfor blev aftalen heller ikke ambitiøs. Vi aftalte at starte med et forløb, hvor vi vælger en gruppe elever, der skriver om dem selv, deres skole, deres by og deres land og herefter kan vi koble temaer på i forhold til marketing, såsom udveksling af reklamer etc. Der er ikke underskrevet en formel aftale, men vi sender et evalueringsbrev til skolen over besøget med forslag til aktiviteterne. Det er vores vurdering, at hvis der ikke viser sig grundlag for at arbejde med denne type projekt, vil der heller ikke være mulighed for at fortsætte samarbejdet på anden vis. Næste dag var vi på Wuxi Vocational School of Tourism and Commerce. Det er en nybygget skole, som ligger lige ved siden af det gymnasium, som Borupgaard har udveksling med. Det er et stort prestigeprojekt med flotte faciliteter til de praktiske fag f.eks. imponerende værksteder og fx et supermarked, en bar og et tehus, hvor eleverne kunne øve sig. Restaurantdelen ville skabe misundelse hos de fleste europæiske restaurantskoler. 7

8 Skolen har erhvervsuddannelser, der varer 3-5 år og dermed inkluderer KVU uddannelserne. Vi fik dog ikke mulighed for at vurdere det faglige niveau på de sidste årgange. Skolen hovedområder er: IT, Marketing og accounting, Tourisme og Restaurantfagene. Vi blev vist rundt på hele skolen, både udendørs, hvor vi blev kørt rundt i en golfvogn, og indendørs, hvor vi også selv blev aktiveret, da vi i et køkken skulle lære at lave dumplings småretter der kan være mange ting, men her var en slags kinesiske ravioli. Vi overværede en lektion i engelsk, der foregik som en open class, hvilket betyder, at alle fra skolen kan overvære lektionen. I forlængelse af lektionen, fik Dorthe Heide mulighed for at præsentere Danmark med en kort PP. Det var en fantastisk oplevelse. De var 120% med fra starten og i hele seancen, og vi har efterfølgende lovet skolen, at sende præsentationen. Vores bekræftende oplevelser under vi meget gerne vores egne lærere, og vi ser derfor muligheder for at sende lærere på udveksling i nær fremtid. Vi mødte først den pædagogiske leder sidst på dagen til det formelle afsluttende møde, men fornemmede god kontakt mellem de to ledere, og stor vilje til samarbejde fra den politisk leder. Besøget på Astra Zeneca viste sig at være et almindeligt virksomhedsbesøg, uden mulighed for kontakt til fx HR afdelingen. Vi kontakter virksomheden efterfølgende. Formiddagen blev afrundet med et meget improviseret besøg (som kun kunne lade sig gøre med Susannas hjælp) i erhvervsparkens fælles udstillings lokaler, hvor en meget dynamisk og perfekt engelsktalende manager viste os rundt. Den officielle aftale, der blev indgået er en bekræftelse af den aftale Handelsskolen København Nord, Frederikssund indgik i maj, men dækker nu både den skole og BEC Business. 8

9 Aftalen dækker lærerudveksling, elevudveksling og samarbejde om projekter via elektroniske medier. Vi har i et evalueringsbrev til skolen foreslået, at skolen besøger os begge i foråret 2008, samt at vi sender lærere til skolen i efteråret 2008, gerne med 1 lærer fra hver skole, som repræsenterer forskellige fag. Lærernes besøg kan være startfasen for fælles projekter som fx, at sende links til elevernes egne hjemmesider til hinanden, sende reklameanalyser på engelsk etc. Skolens imponerende størrelse viser en satsning på erhvervsuddannelserne, som vi kan bruge til at sætte egen praksis i perspektiv, især med målsætningen om de 95% af en årgang, som skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi ser derfor muligheder for at lave projekter og udveksle både på gymnasialt niveau med skolen og med elever fra vores erhvervsuddannelser, hvor vi kunne tænke os at arbejde med muligheden for at sende dem i blandende praktik og skoleophold. Samarbejdet mellem de to handelsskoler ser vi også gode perspektiver i, da det styrker vores muligheder for i internationale aktiviteter med skolerne i Wuxi. Dannerseminariet Dannerseminariet tog til Kina for at undersøge mulighederne for samarbejde med tilsvarende institutioner, lære og lade sig inspirere af den kinesiske kultur, erfaring og tænkning om undervisning og uddannelse. Dannerseminariet har besøgt to Primary Schools, Affiliated Primary School of Wuxi Normal School og Bozhuang Laboratory Primary School. Seminariet har også besøgt et Teachers College, Wuxi Normal School (Wuxi Teachers College) og Southern Yangtze University, School of Foreign Studies. Desværre blev det ikke til et besøg i en børnehave i denne omgang hvilket ville have været oplagt i forhold til Dannerseminariets uddannelsesmæssige profil. Besøgene har været givtige, sjove og spændende og har indeholdt tankevækkende og inspirerende oplevelser. Alle steder har modtagelsen været hjertelig og imødekommende og samtalerne med både ledelse og undervisere har, efter den indledende formalitet, været præget af stor grad af gensidig nysgerrighed og åbenhed og sine steder med et højt niveau i diskussionen af uddannelses- og undervisningsmæssige forhold. Overværelsen af undervisningen, primært i engelsk, viste en stor grad af ensartethed i metodikken på såvel Primary School- og universitetsniveau. Undervisningen var præget af et højt tempo, godt fagligt niveau og en vis indstuderethed. Trods det indeholdt undervisningen øjenåbnende elementer. Et indblik i en kulturs iværksættelse af og tænkning om undervisning er altid tankevækkende. 9

10 Besøget har resulteret i to samarbejdsaftaler: en med Wuxi Teachers College, der uddanner lærere til børnehaver og Primary Schools. Og en med University of Southern Yangtze, School of Foreign Studies. 80% af de universitetsstuderede bliver lærere i Middle School og Highschool. Begge aftaler indeholder udveksling af lærere og studerende og fokuserer på en udveksling af pædagogisk og kulturel viden og sprog, hvad angår aftalen med School of Foreign Studies. Dannerseminariet forventer at sende 2-3 lærere til Wuxi Teachers College allerede i marts Endvidere er det aftalt med Wuxi Teachers College, at udvikle et samarbejde via internettet. Det kan bestå i en faglig udveksling lærerne imellem og en faglig og sproglig udveksling Ingeniørhøjskolen i København Deltagere IHK: International koordinator Marianne Schwarz-Nielsen og prorektor Lars Rosenkilde. Første besøg var den 27. nov på Jiangnan University (det tidl. Southern Yangtze University), der underviser til bachelor, master og Ph.D-niveau. Deltagere fra Jiangnan University: Chancellor School of Mechanical Engineering Xu Jun Ping, Deputy Dean School of Information Engineering Professor PhD Xiao Jun Wu, Director Ms. Lixia Liu og Ms Jie Qin begge fra International Exchange & Cooperation office. Målet var at etablere en aftale om udveksling af studerende. Vi havde mange drøftelser og gav bl.a. en generel præsentation af IHK og vores samarbejdsaftaler med Tongji University i Shanghai og The Hong Kong Polytechnic University. Resultatet blev, at vi indgår en studenterudvekslingsaftale inden for Information Engineering svarende til den IHK har med Tongji University og en generel aftale. Lixia Liu udformer disse og sender dem til IHK til accept og underskrift. 10

11 Bustur på en enorm og imponerende campus med studerende. Overværede en meget spændende, engageret og pædagogisk avanceret forelæsning i engelsk af prof. Deputy Dean Gong Xiabing. Andet besøg var den 28. november 2007 på Wuxi Machinery And Electron Higher Professional and Technical School, der optager elever efter 9. skoleår og videreuddanner dem i 5 år til et slutniveau svarende til KVU-uddannnelser i Danmark. Deltagere fra Wuxi Machinery and Electron Higher Professional and Technical School var: Executive Director Zhang Jie Ping (der har besøgt IHK i foråret 2007 som en del af Wuxidelegationen), Mr. Tang Dong, Headmaster, Ms. Zhang Xu, Vice Headmaster. Formålet var at undersøge samarbejdsmuligheder. Konklusionen blev, at vi muligvis kan indgå en eller flere merit-aftaler, hvor deres færdiguddannede teknikere (KVU ere) måske vil kunne få merit for nogle dele af en fuld betalingsuddannelse på IHK. Vi tilbød skolen mulighed for, at deres færdiguddannede teknikere inden egentlig studiestart på IHK vil kunne deltage i et engelsksproget forberedende år, hvor deres niveau på matematik, fysik og engelsk bringes op til det sædvanlige optagelsesniveau. Deres IT-uddannelse ser ud til at give grundlag for samarbejde med datamatiker-uddannelsen fx på BEC - og der er videregivet navnet på Wuxi-kontaktpersonen til BEC. Vi gennemgik en præsentation af IHK og gjorde en del ud af at gennemgå niveauer i det danske uddannelsessystem for at undgå evt. misforståelser. Wuxi Machinery og IHK vil ikke umiddelbart kunne udveksle elever/studerende (som med Jiangnan University). Vi tilbragte hele dagen på skolen og fik dels en grundig rundvisning på campus og i laboratorier, dels mulighed for at overvære både engelskundervisning og IT undervisning, hvor der er et samarbejde med Indien. Der er derfor pt. 4 indiske undervisere på Wuxi Machinery, og denne undervisning foregår på engelsk. Det er sandsynligt, at Wuxi Machinery med udvalgte repræsentanter samt en mindre gruppe elever vil besøge Bycirklen, IHK og måske BEC i efteråret Fremtiden Institutionerne har som det er fremgået nu indgået aftaler med de forskellige kinesiske parter. Processen er sat i gang, og formentlig vil mange af institutionerne i et eller andet omfang kunne gå videre selv. Der vil dog uvægerligt opstå mange situationer og tvivlspørgsmål, hvor et netværk og en central sekretariatsfunktion vil være nødvendige. 11

12 Uddannelsesnetværket er kommet styrket ud af denne tur. Vi har momentum i processen, et godt kendskab til hinanden og har alle sammen ideer og planer for det videre arbejde. Men vi vil gerne knytte en yderligere principiel og strategisk kommentar til rapporteringen: Alle institutioner ser i en eller anden udstrækning sig som en del af et projekt, hvis tyngde ligger i synergien fra de tre søjler: uddannelse, myndighed og erhverv. Skal projektet holdes flyvende og ikke begrænses til det institutionsnære, så er en koordinerende og initierende sekretariatsfunktion bydende nødvendig. Så meget desto mere som den nuværende forud for og under denne rejse har vist sit fulde værd. Både tolk og sekretariatsfunktion har fungeret perfekt og uden det, intet projekt. 12