VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. Lad fagligheden få det sidste ord En debat om abort og p-piller.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. Lad fagligheden få det sidste ord En debat om abort og p-piller. www.veok.dk"

Transkript

1 Nyhedsmail nr nov-2011 Lad fagligheden få det sidste ord En debat om abort og p-piller I Som vore medlemmer sikkert har bemærket, har der her i efteråret været en debat om abort og p-piller i Katolsk Orientering. Som forening har VEOK fravalgt at tage stilling til abort det overlader vi til den enkelte, men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan forholde os til den debat, der har været omkring dette ret så komplicerede spørgsmål. Debatten tog sin begyndelse i nr. 13 (19. august 2011), da en ung kvinde ved navn Ina Bach ville belære os om P.A.S. (Post Abort Syndrom). Et tabuemne i den vestlige verden, mente hun, for symptomerne bliver som oftest fortrængt. Og de er ellers slemme nok: angst og depression, indlæggelse på psykiatriske afdelinger, stof- og alkoholmisbrug, risikoadfærd såsom seksuel promiskuitet, utroskab, risikotagning i trafikken, søvnbesvær, ødelagte parforhold, spiseforstyrrelser og selvmordsforsøg. Alt dette havde hun lært på det af pave Johannes Paul II oprettede International Theological Institute i Østrig. Hun havde endog her erhvervet sig en magistergrad i ægteskabsog familiestudier. Så det lød jo meget tillidsvækkende i hvert fald indtil man gik ind på instituttets hjemmeside og læste om dets kurser. Hvor det i Danmark normalt tager seks år at blive cand. theol., cand. mag. cand. psyk. eller cand. med. og mindst otte år at blive magister (dengang man stadig kunne opnå den grad), kan man med en bachelorgrad i bagagen dér klare det på to. Og af disse to år bruges halvdelen af tiden på at studere Bibelen og de store teologer, dvs. kirkefædre og middelalderlige teologer, samt ikke at forglemme Johannes Paul II s bøger om Kroppens teologi. På den baggrund kan det ikke undre, at hendes kronik virkede både indskrænket og enøjet. Jeg vil ikke benægte, at en provokeret abort kan have psykiske følgevirkninger slet ikke, selv om ingen af de kvinder, der i min bekendtskabskreds har fået foretaget en abort, synes at lide af de nævnte symptomer. Men de kan jo have fortrængt dem eller blot være undtagelsen, der bekræfter reglen. Men de symptomer, hun nævner, kan vel også være forårsaget af andre ting, vil jeg mene. Spiller opvækst og den sociale kontekst ikke også ind? For en halv snes år siden læste jeg en kronik, skrevet af en kvindelig overlæge, der netop var specialist i behandlingen af P.A.S. Af den fremgik, at jo mere omgivelserne dæmoniserede en kvindes ønske om at få abort, jo mere man talte om, hvor syndigt og forkert det var, desto større psykiske problemer havde den pågældende kvinde bagefter. Og det er vel ikke helt forkert. II Men Ina Bach gik videre med en påstand om, at siden lovliggørelsen i 1973 var antallet af aborter eksploderet noget hun strengt taget ikke kunne vide af den simple grund, at ingen aner, hvor mange illegale aborter der blev foretaget før Man kan selvfølgelig have en idé derom, men den er og bliver et skøn. Desuden mente hun, at det egentlige tal er langt højere [end de aborter, der årligt foretages i Danmark], når man tilføjer det nymail127 side 1 af 7

2 antal menneskeliv, der går til ved fortrydelses- og p-piller (En af p-pillens funktioner er at forhindre, at et allerede befrugtet æg kan sætte sig fast i livmoderen). Dette skulle hun aldrig have skrevet! Hans Christensen, der er læge, kunne i en kommentar for det første oplyse, at antallet af aborter i Danmark er faldet fra over i 1975 til omkring i 2009 [altså ingen eksplosion!], for det andet, at P.A.S. ikke er et tabuemne i Danmark, thi det har man talt om i over tyve år, og for det tredje, at det fagligt er forkert at betragte p-piller som et abortfremkaldende middel. Det pillerne gør, er at ændre slimet i livmoderhalsen, så sædcellernes passage forhindres, samtidig med at de hindrer ægløsning (KO nr. 14, 2. september ). Ina Bachs svar på denne lægefaglige indvending var lidt pinlig, for ikke alene indeholdt det flere misforståelser, men ved nogle manipulationer af ord fik hun også tillagt Hans Christensen synspunkter og holdninger, han ikke havde fremført hvilket han da også gjorde opmærksom på i et senere indlæg. Men hans indvending bragte to andre på banen. Den ene var en læge i Tønder, den anden den tidligere katolske præst David Vincent Nielsen. Gav den første Ina Bach ret i, at P.A.S. er en realitet (noget Hans Christensen nu ikke havde benægtet) og ganske ureflekteret anvendte et gammelt bibelcitat imod abort ( Du må ikke slå ihjel, heller ikke det ufødte liv, 2. Mos. 20), oplyste den anden, at de fleste gængse p-piller på det danske marked har en tredje funktion, som er at påvirke livmoderens slimhinde og derved forhindre, at et evt. befrugtet æg kan sætte sig fast og udvikle sig. Det oplyser p-pille producenterne i hvert fald selv. Samtidig mente han, at da kirken lærer, at livet begynder ved undfangelsen, er det vel relevant at kæde denne tredje funktion af pillerne sammen med abort. Undlod man det, kunne det med rette kaldes misinformation (KO nr. 15, 16. september 2011). III Nu syntes jeg, at det var på tide at få sat tingene på plads i en historisk kontekst. Derfor skrev jeg dette indlæg, der blev bragt i KO nr. 16, 30. september 2011: Når vi taler om abort, bør vi være ærlige. Man kan ikke som David V. Nielsen sige, at Kirken lærer, at livet begynder ved undfangelsen. Nej, vi må sige, kirken lærer i dag, at. For tidligere var det anderledes. Indtil engang i anden halvdel af tallet talte kirken om det uformede og formede foster, idet det sidste var besjælet, det første ikke. Ved abort var det sjælen, man dræbte, legemet, eller hvad man nu skal kalde det, betød ingenting. Derfor kan vi også se, at kirken uden at blinke accepterede, hvad man nu om stunder vil kalde tidlige aborter. For at gøre det hele lidt mere kompliceret, udsendte de irske biskopper for snart ti år siden et fælles hyrdebrev, hvor de gjorde opmærksom på, at livet begyndte fra det øjeblik, et befrugtet æg havde sat sig fast i kvindens livmoder. Hvor fik de røde ører, da gynækologer kunne gøre dem opmærksom på, at de derved kom til at godkende fortrydelsespillen! Dette eksempel viser, at kirkens folk skal være forsigtige med at fortælle os, hvornår et liv begynder. Og hvis de endelig vil, så er det nutidens biologiske opfattelser, som må være udgangspunktet, ikke hvad der eventuelt står i en 2500 år gammel bog (in casu 2. Mosebog kapitel 20). Og så til sidst til Ina Bach og alle dem, der er så interesseret i post abortum-syndromet. Lav en studietur til Kina. Dér er virkelig et enormt studiemateriale, der kan afgøre, om det syndrom, I taler om, er kulturelt be- nymail127 side 2 af 7

3 tinget eller ej. Selv ved jeg det ikke. Ligesom jeg heller ikke med hundred procents sikkerhed ved, hvornår et liv begynder. Det skulle gøres kort, så derfor kunne jeg ikke komme ind på følgende forhold, som også er af betydning, når vi taler om p-piller og anden prævention: 1. Kirken overtog fra de hedenske stoikere, at sex kun var acceptabelt, hvis formålet var avl af børn. Den lærte også, at ægtepar ikke måtte have sex i kvindens ufrugtbare perioder, det være sig under hendes menstruation, graviditet og diegivning (den sidste gør ikke kvinden total ufrugtbar, men det vidste man ikke dengang). Gjorde de det, forbrød de sig imod det af Gud fastsatte formål med sexlivet. Derfor var også enhver form for prævention forbudt, og af samme grund måtte manden kun få udløsning i kvindens vagina. At sex også er en gensidig kærlighedsakt var der ingen, der tænkte på. En hel del af disse gamle opfattelser kan iagttages i Pius XI s encyklika Casti connubii fra I en tale i de italiensk-katolske jordmødres selskab i 1951 anerkendte pave Pius XII, at ægtefæller kunne anvende den såkaldte Billings metode, dvs. udnytte kvindens cyklus, og nøjes med at have sex, når hun ikke var i stand til at undfange. Det var dog ikke en carte blanche, som mangen en katolsk præst har forsøgt at bilde os ind, for det var kun i nødstilfælde, man måtte gøre brug af denne børnebegrænsende metode. Der skulle nemlig ligge alvorlige motiver af medicinsk, arvemæssig, økonomisk og social karakter bag beslutningen. Eller som det hedder i den nye verdenskatekismus: Af legitime grunde kan ægtefællerne ønske at adskille forplantningen af deres børn ved (!) visse afstande. Det er deres opgave at efterprøve, at deres ønske ikke kommer af egoisme, men er i overensstemmelse med den rette generositet i et ansvarligt forældreskab. ( 2368). Dette udsagn er ikke kun formuleret på ubehjælpsomt dansk, men også temmelig uklart. For hvad er legitime grunde og den rette generositet og hvornår er der tale om egoisme? Uanset hvordan man vender og drejer det, var tilladelsen imidlertid et brud på den kirkelige tradition. Hvor må Augustin, der var en af de stærkeste fortalere blandt kirkefædrene for at forbyde sex, der ikke kunne føre til undfangelse, have vendt sig i sin grav, da Pius XII gav denne tilladelse. 3. Få år senere blev p-pillen udviklet, blandt andre af en katolsk læge i England. Det skabte en ny og uklar situation, for var det tilladt at tage den for at undgå graviditet? Herom herskede der blandt moralteologer usikkerhed. I 1958 tillod Pius XII dog brugen, hvis formålet var at regulere kvindens cyklus. I 1963 udtalte biskop Willem Bekkers af s- Hertogenbosch (Holland) på nationalt tv, at kirken i øjeblikket ikke havde svar på disse komplicerede spørgsmål, og at den skulle holde op med at foregive, at den havde. Så indtil videre skulle ægtepar følge deres samvittighed. Senere samme år tilsluttede de øvrige hollandske biskopper sig dette synspunkt. 4. Så kom Andet Vatikanerkoncil. Så vidt jeg er orienteret, ønskede et flertal af biskopperne at drøfte prævention. Kardinal-ærkebiskop Leo Suenens af Malines-Bruxelles, der var en af de mest indflydelsesrige personer på konciliet, mente, at man skulle tillade p-pillen. Men da han samtidig var bange for, at konciliet kunne blive sprængt på dette spørgsmål, fik han overtalt pave Johannes XXIII at nedsætte en pavelig kommission. Kom tilladelsen fra paven, måtte modstanderne vel bøje sig, har han formodentlig ment. I det første møde, der fandt sted i dybeste hemmelighed få måneder efter pavens død på et hotel nær Lou- nymail127 side 3 af 7

4 vain i Belgien, deltog seks personer. Alle mænd, tre gejstlige og tre lægmænd. Pave Paul VI gjorde kommissionens eksistens alment kendt og udvidede kommissionen flere gange, således at den ved dets fjerde møde i 1965 omfattede 58 personer. Af dem var 34 lægfolk, heriblandt tre ægtepar og fem enlige kvinder. De delte sig efterhånden i en majoritets- og minoritetsgruppe. Majoritetsgruppens formand bad seks moralteologer udarbejde en rapport på grundlag af de diskussioner, der havde været i kommissionen. Denne rapport, der havde titlen Ansvarligt forældreskab, opnåede tilslutning fra 54 af kommissionens medlemmer. Afgørende herfor var blandt andet disse tre ting. Den ene var udtalelser fra over kvinder om, at anvendelsen af Billings metode ødelagde deres sex- og familieliv, den anden en amerikansk undersøgelse, der viste, at ægtefæller tænkte meget mere på sex, når de benyttede sig af Billings metode end andre former for prævention, for så skulle de sidde og regne ud, hvornår de kunne have sikker sex, hvorfor det ikke blev lysten, men kalenderen, der styrede deres sexliv. Endelig som det tredje kunne demografer fortælle kommissionen, at México med den daværende fødselsrate ville have et befolkningstal på 350 milliarder inden for 200 år. Især den sidste oplysning, der kunne suppleres med lignende oplysninger om befolkningstilvæksten i andre lande i Den tredje Verden, skulle have fået mange tvivlende gejstlige til at tilslutte sig lægmedlemmernes ønske om legalisering af prævention. (I dag ved vi, at denne forudsigelse ikke holder, men det skyldes udelukkende den voksende middelklasses brug af prævention). I det sidste og afgørende møde i juni 1966 havde paven inkluderet 15 kardinaler og biskopper, så det samlede antal kommissionsmedlemmer nu var oppe på 73. På spørgsmålet om prævention var et intrinsisk onde (se noten sidst i dette nyhedsbrev), svarede ni af kardinalerne og biskopperne nej, tre sagde ja (en dog med forbehold) og tre undlod at stemme. Det andet spørgsmål, de fik forelagt, lød: kunne prævention, som defineret i majoritetsrapporten, ses som en videreudvikling af traditionen og paveembedets erklæringer? Her svarede også ni ja, mens fem sagde nej og en undlod at stemme. Og det sidste spørgsmål: om paven skulle udtale sig om dette spørgsmål så snart som muligt, fik 14 jastemmer og en nejstemme. Tre dage senere præsenterede kardinal Doepfner majoritetsrapporten for pave Paul. (Kilde: Robert McClory, Turning Point: The Inside Story of the Papal Birth Control Commission, New York Her findes også majoritetsgruppens rapport trykt som app. 1 og navnene på medlemmerne som app. 2). Samtidig gik mindretallet, anført af den ekstremt konservative præfekt for Det hellige Kontor (nu Troslærekongregationen) kardinal Ottaviani, i gang med at bearbejde paven med henblik på en forkastelse af majoritetsrapporten. Med det påskud, at rapporten ikke havde opnået alles tilslutning, afviste paven den så og bad nogle af dem, der havde stemt nej, om at komme med et udkast til en encyklika om emnet. Det blev som bekendt til encyklikaen Humanae vitae i I dag roser de nordiske biskopper, Johannes Paul II har udnævnt, denne encyklika, ja de udsendte sågar et hyrdebrev om den i anledning af halvtredsåret. Men sådan så man ikke på det i De fleste havde forventet en legalisering af prævention, så i vide kredse vakte encyklikaen såvel forbavselse som bestyrtelse. Og det var ikke kun blandt lægfolk, men også blandt præster og biskopper. Var intentionen bag encyklikaen at undgå, at kirken skulle tabe ansigt ved at erkende, at den tidligere med sit forbud have taget fejl, blev resultatet det stik modsatte. Ja, man overdriver næppe, hvis man siger, at den skabte en troværdighedskrise af dimensioner, som endnu ikke er helet. Og det var på en måde synd, for der var også mange gode tanker i Humanae vitae. Men de blev helt overskygget af pavens stædige fastholdelse af forbuddet. Efter sigende skulle han være blevet så choke- nymail127 side 4 af 7

5 ret over den modstand, encyklikaen fremkaldte, at han helt undlod at udsende nye encyklikaer i resten af sit pontifikat. 6. De daværende nordiske biskopper prøvede i et hyrdebrev at komme noget af kritikken i møde ved at fortælle, at det var pavens private mening, som naturligvis ikke var ufejlbar, og at ægtefæller i øvrigt selv måtte tage stilling til, om de ville bruge prævention eller ej (se den megen omtale af debatten i KO s efterårsnumre 1968). Det har fået den nuværende biskop Arborelius i Stockholm til at kritisere dem for at ligge under for tidsånden (Katolsk Magasin 2010). Det må han for min skyld gerne mene, men så forkaster han også ånden på Andet Vatikanerkoncil. Her oplevede man jo for første gang i kirkens lange historie tendenser til, at der blev vist lægfolk tillid. Desuden var det på den tid, at det begyndte at gå op for kirkens folk, at alle mennesker på jorden kan læse og skrive. De er blevet voksne på en hel anden måde end før. Al lærdom var jo før i tiden koncentreret hos præsterne. Man kan i dag ikke byde eller pålægge mennesker noget tankesæt med mindre, man har gode argumenter. Tidligere har man regeret fra oven og nedad, sådan har det været i århundreder. Det går bare ikke mere. (Interview med biskop Suhr, KO nr. 6, 24. marts 1993). Hvad der var gode argumenter for Suhr, tør jeg ikke udtale mig om, men for pave Paul Vi var det kirkens tradition. Det synes også at være den nuværende paves opfattelse, ligesom det tydeligvis er biskop Arborelius. Men sådan tænker vi andre ikke. For os må gode argumenter bygge på faglig viden og indsigt. Hvad man eventuelt skulle have ment for 500, 1000 eller 2000 år siden, kan være interessant nok, men er reelt uden betydning, når vi skal danne os en mening om tingene og træffe vore beslutninger. 7. P-pillen, som er blevet videreudviklet og forbedret, siden den kom frem i slutningen af 50 erne, har ligesom anden prævention ændret kvinders liv radikalt. Nu kan de nyde sex uden at være angst for at skulle blive gravide. Nu kan de realisere sig selv på lige fod med mænd, når det drejer sig om uddannelse og job. At opretholde forbuddet er derfor i virkeligheden udtryk for et ønske om at ville bringe kvinderne tilbage til kødgryderne. Bortset fra at det er helt urealistisk i den vestlige verden, hvor de fleste familiers økonomi er baseret på to indtægter, er og bliver forbuddet mod prævention stærkt kvindeundertrykkende.. IV Lad mig efter dette historiske tilbageblik vende tilbage til den nutidige diskussion i KO. Skønt Hans Christensen flere gange søgte at overbevise David Vincent Nielsen om, at p- piller ikke har abortfremkaldende effekt, var denne uden for pædagogisk rækkevidde, for han fremturede med sine vildledende påstande og våsede logik (KO nr. 17 og 18, 21. oktober og 4. november 2011). Herefter meddelte redaktionen fornuftigvis, at den standsede debatten om abort og p-piller. Men det var David Vincent Nielsen ikke tilfreds med. Han ville absolut have det sidste ord, så han fik overtalt redaktionen til at trykke endnu et indlæg i nr. 19 (18. november 2011). I dette bragte han som noget nyt det såkaldte pearlindex på bane: Overlæge, Professor, dr.med.sven Skouby fra Herlev Hospital beskriver i en artikel på hvordan lægevidenskaben vurderer præventionsmetoder ud fra det såkaldte Pearlindeks. Indekset angiver antallet af graviditeter pr. 100 kvinder under første nymail127 side 5 af 7

6 års brug af forskellige kontraceptiske metoder både ved såkaldt ideel brug og ved at indregne brugerfejl, altså de graviditeter, der eksempelvis skyldes, at p-pillebrugere har glemt at tage en eller flere piller. For p-piller er indekset 0,3 ved ideel brug og 8 i praksis. Med andre ord bliver 3 ud af 1000 kvinder gravide, selvom de tager midlet efter alle kunstens regler. 80 bliver det grundet brugerfejl. Er der på verdensplan 100 millioner kvinder, der anvender p-piller, bliver antallet af graviditeter, selv hvis alle kvinderne tog pillerne rigtigt, ikke mindre end Og i praksis 8 millioner. Undskyld, jeg siger det, men hvilken relevans har dette index i en abortdiskussion? Jeg kan ikke få øje på den, så derfor forekommer denne sammenkobling mig at være det rene idioti. For at bringe klarhed ind i debatten satte Hans Christensen sig på ny ved computeren, men det indlæg, han nu forfattede, ønskede KO s redaktion ikke at bringe. Så derfor har vi besluttet at sende det ud til vore medlemmer. Det lyder: Så lad da fagligheden få det sidste ord Siden David Vincent Nielsens seneste indlæg i KO, er jeg blevet kontaktet af gode kolleger, der ligesom jeg med nogen undren har læst hans indlæg. Selv om KO ikke hæfter for udtalelser i læsebrevene, er det alligevel vigtigt for bladet og ikke mindst dets læsere, at der informeres på en måde, så man er tættest på det faglige korrekte og sandheden. Jeg har ingen intentioner om at indlade mig på personfnidder. Jeg må blot endnu engang fastholde, at p-piller, hvad enten man kan lide dem eller ej, ikke fungerer abortivt. Davids argumenter og beregninger imod dette er behæftede med fejlslutninger og misforståelser: 1. I det pearlindex, David selv henviser til, er p-piller sat i samme box som minipiller, p-plaster og p-ring. Vi har ikke på noget tidspunkt estimeret minipiller, som er noget mere usikre, ligesom vi heller ikke har set på p-plastre og p-ring.[derfor holder hans talangivelser ikke. KRJ s tilføjelse] 2. Hvis eller når p-piller alligevel undertiden optræder i et pearlindex med lave tal (formentlig fra vestlige data), der nærmer sig nul, skyldes det formentlig, at p-piller har en ikke ringe interaktion med nogle lægemidler, hvis omsætning kræver bestemte leverenzymer. Det vil sige, at de under visse sygdomsbekæmpelser ikke virker. 3. Den matematiske model, der ligger til grund for de beregninger, der bruges i et pearlindex, har gennem årene været kraftigt kritiseret af internationale forskere, fordi den kræver nogle forudsætninger, som sjældent, om nogensinde, vil være til stede. Så sent som i 1996 forkastede statistikere, der skulle undersøge fødselsregulerende metoder, pearlindex, fordi de fandt, at pearlindex ikke meningsfyldt kan bruges til at vurdere kvaliteter, og at sammenligninger mellem forskellige grupper kan være umulige at tolke. Hans Christensen. nymail127 side 6 af 7

7 Note Intrinsisk onde (engl. intrinsically evil): et begreb i thomistisk teologi. Da det ikke findes benyttet i dansk tækning (uden for den katolske kirke), er jeg i tvivl om, hvordan jeg skal oversætte det. Så derfor har jeg har downloaded denne forklaring fra en katolsk hjemmeside på nettet: From the Thomistic perspective, evil can generally be understood as the absence or lacking of a good, i.e., the absence of some trait that perfects or completes a thing s being. For example, blindness is a physical evil because it entails the absence of sight and prevents the completion of a person s physical constitution. To say that blindness is a physical evil, however, does not imply that individuals who are blind are morally bad or lead less valuable lives; only that they lack a physical capability that normally accompanies a complete human life. Moral evil, on the other hand, concerns the disordered nature or defect of a voluntary action (also known as a human act) that in some way fails to correspond to the will of God or proper human fulfillment. For St. Thomas Aquinas, every morally evil act is good in a certain respect, but is a deficient good and so is evil simply (see Summa Theologica I-II Question 18, Article 1, reply to 1). The greater the absence of perfection or completion, the greater the evil. In other words, the more the act fails to correspond to the will of God or proper human fulfillment, the more evil it is. It follows that some evil acts are worse than others. For an appropriate understanding of the concept of intrinsic evil, one must appreciate first the Catholic understanding of goodness. From the perspective of the Catholic moral tradition, in order for a human act to be morally good, it must be good in all three of its aspects: in its deliberately chosen object, in the agent s circumstantial intention and in the circumstances of the act. In order for a human act to be considered morally evil it need be defective in only one of these three aspects. Forstå det, hvo som kan! Kaare Rübner Jørgensen 23. november 2011 nymail127 side 7 af 7

Prævention KLAR BESKED

Prævention KLAR BESKED Prævention K L A R B E S K E D Er det nødvendigt at bruge prævention? Ja, hvis du vil have et sexliv uden at få børn, så er det. På den måde bestemmer du selv, hvornår og hvor mange børn du vil have. Bruger

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

1. B16 og kondomerne. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. Nyhedsmail nr. 108 08-jan-2011

1. B16 og kondomerne. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. Nyhedsmail nr. 108 08-jan-2011 Nyhedsmail nr. 108 08-jan-2011 Kaare Rübner Jørgensen orienterer om to aktuelle emner: 1. B16 og kondomerne 2. Abortstriden i Phoenix, Arizona 1. B16 og kondomerne Den 23. november præsenterede den tyske

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

dansk Familieplanlægning

dansk Familieplanlægning dansk Familieplanlægning P-piller P-piller består af to hormoner, der forhindrer graviditet. Recept på p-piller får man hos lægen eller på en præventionsklinik. Pillerne køber man på apoteket. Læs først

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Kronik trykt i Politiken juni 1996. BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard

Kronik trykt i Politiken juni 1996. BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard Kronik trykt i Politiken juni 1996 BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard Ny forplantningsteknologi i form af kunstig befrugtning, fosterselektion og reagensglasbørn har været

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Sex skal være sjovt og trygt 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 1: Valg af stemmetællere Jens N Buch, Bent Raith. 2: Valg af dirigent Kristine Fog-Morrissette, som erklærer generalforsamlingen for rettidigt

Læs mere

S f i n x F i l m / T V G o d a g D a n m a r k K u n f o r K v i n d e r D i a l o g l i s t e

S f i n x F i l m / T V G o d a g D a n m a r k K u n f o r K v i n d e r D i a l o g l i s t e KUN FOR KVINDER OM FRUGTBARHED OG PRÆVENTION Dialogliste - Dansk Introduktion og historisk rids 02:19 Fra 1900-tallet og frem til i dag har familien og dens livsvilkår været i fokus. Udviklingen i Danmark,

Læs mere

uge for uge KALENDER

uge for uge KALENDER JOAN TØNDER GRØNNING E-bog uge for uge KALENDER Til dig, der venter tvillinger 1 Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive jeres helt egen, individuelle

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Mange veje til sikker beskyttelse 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 7 6 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N

Læs mere

Kun. Sfinx Film/TV GO DAG DANMARK Kun for Kvinder om frugtbarhed og prævention. Kun For Kvinder om frugtbarhed og prævention.

Kun. Sfinx Film/TV GO DAG DANMARK Kun for Kvinder om frugtbarhed og prævention. Kun For Kvinder om frugtbarhed og prævention. Kun Kun For Kvinder om frugtbarhed og prævention Dialogliste 02:00:00 02:35:20 Fra 1900-tallet og frem til i dag har familien og dens livsvilkår været i fokus. Udviklingen i Danmark, og ikke mindst ændringen

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig!

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet goul@dps.aau.dk Dansk Selskab

Læs mere

Dobbelt forhold: Familie og pornografi

Dobbelt forhold: Familie og pornografi Fra Church News, 24. marts 2007, af Sarah Jane Weaver Dobbelt forhold: Familie og pornografi Oprettet: 31. marts 2007 De fleste kvinder kan hjælpe deres ægtefælle med at hæve sig over pornografi - og bevarer

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Pessaret ændrer ikke hormonbalancen. Metoden er uden hormonelle bivirkninger.

Pessaret ændrer ikke hormonbalancen. Metoden er uden hormonelle bivirkninger. Pessar K L A R B E S K E D Pessar Sådan virker pessaret Pessaret er lavet af blødt gummi og anvendes altid sammen med sæddræbende creme. Pessaret skal sættes op i skeden, så det dækker livmodermunden og

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk. Artikel af Lisbeth Villumsen Privatpraktiserende sundhedsplejerske, Psykoterapeut MPF, ECP godkendt. Narrativ terapeut med internationalt diplom. Indehaver af Narrativ institut og Liv via dialog. Lisbeth

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested Den Unge Piges Bog Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding Praktiserende læge Lise Petri Praktiserende læge Liselotte Hyllested Praktiserende læge Malene Graae Praktiserende læge

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker VEOK Information nr. 4 22-mar-2015 Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B,

Læs mere

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Sex og kondom og sånn 2013 1 Indholdsfortegnelse Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3 Metodik... 4 Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Kapitel 1: Anvendelse af kondom

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Kronik: Det skal kunne betale sig at tænke sig om!

Kronik: Det skal kunne betale sig at tænke sig om! Kronik: Det skal kunne betale sig at tænke sig om! Kristian Kreiner April 2008 I denne kronik vil jeg illustrere, hvordan man i byggeriet kan komme galt af sted, når man tænker sig om og gør sig umage.

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen 9.9.2006 Suzan Lenz Ultralydscanning er et af gynækologens bedste redskaber til at vurdere om din livmoder og æggestokke er normale. Scanningen foregår gennem

Læs mere

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56.

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Indholdsfortegnelse Kredsformanden blev informeret 1 Vedr.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere