VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. Lad fagligheden få det sidste ord En debat om abort og p-piller.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. Lad fagligheden få det sidste ord En debat om abort og p-piller. www.veok.dk"

Transkript

1 Nyhedsmail nr nov-2011 Lad fagligheden få det sidste ord En debat om abort og p-piller I Som vore medlemmer sikkert har bemærket, har der her i efteråret været en debat om abort og p-piller i Katolsk Orientering. Som forening har VEOK fravalgt at tage stilling til abort det overlader vi til den enkelte, men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan forholde os til den debat, der har været omkring dette ret så komplicerede spørgsmål. Debatten tog sin begyndelse i nr. 13 (19. august 2011), da en ung kvinde ved navn Ina Bach ville belære os om P.A.S. (Post Abort Syndrom). Et tabuemne i den vestlige verden, mente hun, for symptomerne bliver som oftest fortrængt. Og de er ellers slemme nok: angst og depression, indlæggelse på psykiatriske afdelinger, stof- og alkoholmisbrug, risikoadfærd såsom seksuel promiskuitet, utroskab, risikotagning i trafikken, søvnbesvær, ødelagte parforhold, spiseforstyrrelser og selvmordsforsøg. Alt dette havde hun lært på det af pave Johannes Paul II oprettede International Theological Institute i Østrig. Hun havde endog her erhvervet sig en magistergrad i ægteskabsog familiestudier. Så det lød jo meget tillidsvækkende i hvert fald indtil man gik ind på instituttets hjemmeside og læste om dets kurser. Hvor det i Danmark normalt tager seks år at blive cand. theol., cand. mag. cand. psyk. eller cand. med. og mindst otte år at blive magister (dengang man stadig kunne opnå den grad), kan man med en bachelorgrad i bagagen dér klare det på to. Og af disse to år bruges halvdelen af tiden på at studere Bibelen og de store teologer, dvs. kirkefædre og middelalderlige teologer, samt ikke at forglemme Johannes Paul II s bøger om Kroppens teologi. På den baggrund kan det ikke undre, at hendes kronik virkede både indskrænket og enøjet. Jeg vil ikke benægte, at en provokeret abort kan have psykiske følgevirkninger slet ikke, selv om ingen af de kvinder, der i min bekendtskabskreds har fået foretaget en abort, synes at lide af de nævnte symptomer. Men de kan jo have fortrængt dem eller blot være undtagelsen, der bekræfter reglen. Men de symptomer, hun nævner, kan vel også være forårsaget af andre ting, vil jeg mene. Spiller opvækst og den sociale kontekst ikke også ind? For en halv snes år siden læste jeg en kronik, skrevet af en kvindelig overlæge, der netop var specialist i behandlingen af P.A.S. Af den fremgik, at jo mere omgivelserne dæmoniserede en kvindes ønske om at få abort, jo mere man talte om, hvor syndigt og forkert det var, desto større psykiske problemer havde den pågældende kvinde bagefter. Og det er vel ikke helt forkert. II Men Ina Bach gik videre med en påstand om, at siden lovliggørelsen i 1973 var antallet af aborter eksploderet noget hun strengt taget ikke kunne vide af den simple grund, at ingen aner, hvor mange illegale aborter der blev foretaget før Man kan selvfølgelig have en idé derom, men den er og bliver et skøn. Desuden mente hun, at det egentlige tal er langt højere [end de aborter, der årligt foretages i Danmark], når man tilføjer det nymail127 side 1 af 7

2 antal menneskeliv, der går til ved fortrydelses- og p-piller (En af p-pillens funktioner er at forhindre, at et allerede befrugtet æg kan sætte sig fast i livmoderen). Dette skulle hun aldrig have skrevet! Hans Christensen, der er læge, kunne i en kommentar for det første oplyse, at antallet af aborter i Danmark er faldet fra over i 1975 til omkring i 2009 [altså ingen eksplosion!], for det andet, at P.A.S. ikke er et tabuemne i Danmark, thi det har man talt om i over tyve år, og for det tredje, at det fagligt er forkert at betragte p-piller som et abortfremkaldende middel. Det pillerne gør, er at ændre slimet i livmoderhalsen, så sædcellernes passage forhindres, samtidig med at de hindrer ægløsning (KO nr. 14, 2. september ). Ina Bachs svar på denne lægefaglige indvending var lidt pinlig, for ikke alene indeholdt det flere misforståelser, men ved nogle manipulationer af ord fik hun også tillagt Hans Christensen synspunkter og holdninger, han ikke havde fremført hvilket han da også gjorde opmærksom på i et senere indlæg. Men hans indvending bragte to andre på banen. Den ene var en læge i Tønder, den anden den tidligere katolske præst David Vincent Nielsen. Gav den første Ina Bach ret i, at P.A.S. er en realitet (noget Hans Christensen nu ikke havde benægtet) og ganske ureflekteret anvendte et gammelt bibelcitat imod abort ( Du må ikke slå ihjel, heller ikke det ufødte liv, 2. Mos. 20), oplyste den anden, at de fleste gængse p-piller på det danske marked har en tredje funktion, som er at påvirke livmoderens slimhinde og derved forhindre, at et evt. befrugtet æg kan sætte sig fast og udvikle sig. Det oplyser p-pille producenterne i hvert fald selv. Samtidig mente han, at da kirken lærer, at livet begynder ved undfangelsen, er det vel relevant at kæde denne tredje funktion af pillerne sammen med abort. Undlod man det, kunne det med rette kaldes misinformation (KO nr. 15, 16. september 2011). III Nu syntes jeg, at det var på tide at få sat tingene på plads i en historisk kontekst. Derfor skrev jeg dette indlæg, der blev bragt i KO nr. 16, 30. september 2011: Når vi taler om abort, bør vi være ærlige. Man kan ikke som David V. Nielsen sige, at Kirken lærer, at livet begynder ved undfangelsen. Nej, vi må sige, kirken lærer i dag, at. For tidligere var det anderledes. Indtil engang i anden halvdel af tallet talte kirken om det uformede og formede foster, idet det sidste var besjælet, det første ikke. Ved abort var det sjælen, man dræbte, legemet, eller hvad man nu skal kalde det, betød ingenting. Derfor kan vi også se, at kirken uden at blinke accepterede, hvad man nu om stunder vil kalde tidlige aborter. For at gøre det hele lidt mere kompliceret, udsendte de irske biskopper for snart ti år siden et fælles hyrdebrev, hvor de gjorde opmærksom på, at livet begyndte fra det øjeblik, et befrugtet æg havde sat sig fast i kvindens livmoder. Hvor fik de røde ører, da gynækologer kunne gøre dem opmærksom på, at de derved kom til at godkende fortrydelsespillen! Dette eksempel viser, at kirkens folk skal være forsigtige med at fortælle os, hvornår et liv begynder. Og hvis de endelig vil, så er det nutidens biologiske opfattelser, som må være udgangspunktet, ikke hvad der eventuelt står i en 2500 år gammel bog (in casu 2. Mosebog kapitel 20). Og så til sidst til Ina Bach og alle dem, der er så interesseret i post abortum-syndromet. Lav en studietur til Kina. Dér er virkelig et enormt studiemateriale, der kan afgøre, om det syndrom, I taler om, er kulturelt be- nymail127 side 2 af 7

3 tinget eller ej. Selv ved jeg det ikke. Ligesom jeg heller ikke med hundred procents sikkerhed ved, hvornår et liv begynder. Det skulle gøres kort, så derfor kunne jeg ikke komme ind på følgende forhold, som også er af betydning, når vi taler om p-piller og anden prævention: 1. Kirken overtog fra de hedenske stoikere, at sex kun var acceptabelt, hvis formålet var avl af børn. Den lærte også, at ægtepar ikke måtte have sex i kvindens ufrugtbare perioder, det være sig under hendes menstruation, graviditet og diegivning (den sidste gør ikke kvinden total ufrugtbar, men det vidste man ikke dengang). Gjorde de det, forbrød de sig imod det af Gud fastsatte formål med sexlivet. Derfor var også enhver form for prævention forbudt, og af samme grund måtte manden kun få udløsning i kvindens vagina. At sex også er en gensidig kærlighedsakt var der ingen, der tænkte på. En hel del af disse gamle opfattelser kan iagttages i Pius XI s encyklika Casti connubii fra I en tale i de italiensk-katolske jordmødres selskab i 1951 anerkendte pave Pius XII, at ægtefæller kunne anvende den såkaldte Billings metode, dvs. udnytte kvindens cyklus, og nøjes med at have sex, når hun ikke var i stand til at undfange. Det var dog ikke en carte blanche, som mangen en katolsk præst har forsøgt at bilde os ind, for det var kun i nødstilfælde, man måtte gøre brug af denne børnebegrænsende metode. Der skulle nemlig ligge alvorlige motiver af medicinsk, arvemæssig, økonomisk og social karakter bag beslutningen. Eller som det hedder i den nye verdenskatekismus: Af legitime grunde kan ægtefællerne ønske at adskille forplantningen af deres børn ved (!) visse afstande. Det er deres opgave at efterprøve, at deres ønske ikke kommer af egoisme, men er i overensstemmelse med den rette generositet i et ansvarligt forældreskab. ( 2368). Dette udsagn er ikke kun formuleret på ubehjælpsomt dansk, men også temmelig uklart. For hvad er legitime grunde og den rette generositet og hvornår er der tale om egoisme? Uanset hvordan man vender og drejer det, var tilladelsen imidlertid et brud på den kirkelige tradition. Hvor må Augustin, der var en af de stærkeste fortalere blandt kirkefædrene for at forbyde sex, der ikke kunne føre til undfangelse, have vendt sig i sin grav, da Pius XII gav denne tilladelse. 3. Få år senere blev p-pillen udviklet, blandt andre af en katolsk læge i England. Det skabte en ny og uklar situation, for var det tilladt at tage den for at undgå graviditet? Herom herskede der blandt moralteologer usikkerhed. I 1958 tillod Pius XII dog brugen, hvis formålet var at regulere kvindens cyklus. I 1963 udtalte biskop Willem Bekkers af s- Hertogenbosch (Holland) på nationalt tv, at kirken i øjeblikket ikke havde svar på disse komplicerede spørgsmål, og at den skulle holde op med at foregive, at den havde. Så indtil videre skulle ægtepar følge deres samvittighed. Senere samme år tilsluttede de øvrige hollandske biskopper sig dette synspunkt. 4. Så kom Andet Vatikanerkoncil. Så vidt jeg er orienteret, ønskede et flertal af biskopperne at drøfte prævention. Kardinal-ærkebiskop Leo Suenens af Malines-Bruxelles, der var en af de mest indflydelsesrige personer på konciliet, mente, at man skulle tillade p-pillen. Men da han samtidig var bange for, at konciliet kunne blive sprængt på dette spørgsmål, fik han overtalt pave Johannes XXIII at nedsætte en pavelig kommission. Kom tilladelsen fra paven, måtte modstanderne vel bøje sig, har han formodentlig ment. I det første møde, der fandt sted i dybeste hemmelighed få måneder efter pavens død på et hotel nær Lou- nymail127 side 3 af 7

4 vain i Belgien, deltog seks personer. Alle mænd, tre gejstlige og tre lægmænd. Pave Paul VI gjorde kommissionens eksistens alment kendt og udvidede kommissionen flere gange, således at den ved dets fjerde møde i 1965 omfattede 58 personer. Af dem var 34 lægfolk, heriblandt tre ægtepar og fem enlige kvinder. De delte sig efterhånden i en majoritets- og minoritetsgruppe. Majoritetsgruppens formand bad seks moralteologer udarbejde en rapport på grundlag af de diskussioner, der havde været i kommissionen. Denne rapport, der havde titlen Ansvarligt forældreskab, opnåede tilslutning fra 54 af kommissionens medlemmer. Afgørende herfor var blandt andet disse tre ting. Den ene var udtalelser fra over kvinder om, at anvendelsen af Billings metode ødelagde deres sex- og familieliv, den anden en amerikansk undersøgelse, der viste, at ægtefæller tænkte meget mere på sex, når de benyttede sig af Billings metode end andre former for prævention, for så skulle de sidde og regne ud, hvornår de kunne have sikker sex, hvorfor det ikke blev lysten, men kalenderen, der styrede deres sexliv. Endelig som det tredje kunne demografer fortælle kommissionen, at México med den daværende fødselsrate ville have et befolkningstal på 350 milliarder inden for 200 år. Især den sidste oplysning, der kunne suppleres med lignende oplysninger om befolkningstilvæksten i andre lande i Den tredje Verden, skulle have fået mange tvivlende gejstlige til at tilslutte sig lægmedlemmernes ønske om legalisering af prævention. (I dag ved vi, at denne forudsigelse ikke holder, men det skyldes udelukkende den voksende middelklasses brug af prævention). I det sidste og afgørende møde i juni 1966 havde paven inkluderet 15 kardinaler og biskopper, så det samlede antal kommissionsmedlemmer nu var oppe på 73. På spørgsmålet om prævention var et intrinsisk onde (se noten sidst i dette nyhedsbrev), svarede ni af kardinalerne og biskopperne nej, tre sagde ja (en dog med forbehold) og tre undlod at stemme. Det andet spørgsmål, de fik forelagt, lød: kunne prævention, som defineret i majoritetsrapporten, ses som en videreudvikling af traditionen og paveembedets erklæringer? Her svarede også ni ja, mens fem sagde nej og en undlod at stemme. Og det sidste spørgsmål: om paven skulle udtale sig om dette spørgsmål så snart som muligt, fik 14 jastemmer og en nejstemme. Tre dage senere præsenterede kardinal Doepfner majoritetsrapporten for pave Paul. (Kilde: Robert McClory, Turning Point: The Inside Story of the Papal Birth Control Commission, New York Her findes også majoritetsgruppens rapport trykt som app. 1 og navnene på medlemmerne som app. 2). Samtidig gik mindretallet, anført af den ekstremt konservative præfekt for Det hellige Kontor (nu Troslærekongregationen) kardinal Ottaviani, i gang med at bearbejde paven med henblik på en forkastelse af majoritetsrapporten. Med det påskud, at rapporten ikke havde opnået alles tilslutning, afviste paven den så og bad nogle af dem, der havde stemt nej, om at komme med et udkast til en encyklika om emnet. Det blev som bekendt til encyklikaen Humanae vitae i I dag roser de nordiske biskopper, Johannes Paul II har udnævnt, denne encyklika, ja de udsendte sågar et hyrdebrev om den i anledning af halvtredsåret. Men sådan så man ikke på det i De fleste havde forventet en legalisering af prævention, så i vide kredse vakte encyklikaen såvel forbavselse som bestyrtelse. Og det var ikke kun blandt lægfolk, men også blandt præster og biskopper. Var intentionen bag encyklikaen at undgå, at kirken skulle tabe ansigt ved at erkende, at den tidligere med sit forbud have taget fejl, blev resultatet det stik modsatte. Ja, man overdriver næppe, hvis man siger, at den skabte en troværdighedskrise af dimensioner, som endnu ikke er helet. Og det var på en måde synd, for der var også mange gode tanker i Humanae vitae. Men de blev helt overskygget af pavens stædige fastholdelse af forbuddet. Efter sigende skulle han være blevet så choke- nymail127 side 4 af 7

5 ret over den modstand, encyklikaen fremkaldte, at han helt undlod at udsende nye encyklikaer i resten af sit pontifikat. 6. De daværende nordiske biskopper prøvede i et hyrdebrev at komme noget af kritikken i møde ved at fortælle, at det var pavens private mening, som naturligvis ikke var ufejlbar, og at ægtefæller i øvrigt selv måtte tage stilling til, om de ville bruge prævention eller ej (se den megen omtale af debatten i KO s efterårsnumre 1968). Det har fået den nuværende biskop Arborelius i Stockholm til at kritisere dem for at ligge under for tidsånden (Katolsk Magasin 2010). Det må han for min skyld gerne mene, men så forkaster han også ånden på Andet Vatikanerkoncil. Her oplevede man jo for første gang i kirkens lange historie tendenser til, at der blev vist lægfolk tillid. Desuden var det på den tid, at det begyndte at gå op for kirkens folk, at alle mennesker på jorden kan læse og skrive. De er blevet voksne på en hel anden måde end før. Al lærdom var jo før i tiden koncentreret hos præsterne. Man kan i dag ikke byde eller pålægge mennesker noget tankesæt med mindre, man har gode argumenter. Tidligere har man regeret fra oven og nedad, sådan har det været i århundreder. Det går bare ikke mere. (Interview med biskop Suhr, KO nr. 6, 24. marts 1993). Hvad der var gode argumenter for Suhr, tør jeg ikke udtale mig om, men for pave Paul Vi var det kirkens tradition. Det synes også at være den nuværende paves opfattelse, ligesom det tydeligvis er biskop Arborelius. Men sådan tænker vi andre ikke. For os må gode argumenter bygge på faglig viden og indsigt. Hvad man eventuelt skulle have ment for 500, 1000 eller 2000 år siden, kan være interessant nok, men er reelt uden betydning, når vi skal danne os en mening om tingene og træffe vore beslutninger. 7. P-pillen, som er blevet videreudviklet og forbedret, siden den kom frem i slutningen af 50 erne, har ligesom anden prævention ændret kvinders liv radikalt. Nu kan de nyde sex uden at være angst for at skulle blive gravide. Nu kan de realisere sig selv på lige fod med mænd, når det drejer sig om uddannelse og job. At opretholde forbuddet er derfor i virkeligheden udtryk for et ønske om at ville bringe kvinderne tilbage til kødgryderne. Bortset fra at det er helt urealistisk i den vestlige verden, hvor de fleste familiers økonomi er baseret på to indtægter, er og bliver forbuddet mod prævention stærkt kvindeundertrykkende.. IV Lad mig efter dette historiske tilbageblik vende tilbage til den nutidige diskussion i KO. Skønt Hans Christensen flere gange søgte at overbevise David Vincent Nielsen om, at p- piller ikke har abortfremkaldende effekt, var denne uden for pædagogisk rækkevidde, for han fremturede med sine vildledende påstande og våsede logik (KO nr. 17 og 18, 21. oktober og 4. november 2011). Herefter meddelte redaktionen fornuftigvis, at den standsede debatten om abort og p-piller. Men det var David Vincent Nielsen ikke tilfreds med. Han ville absolut have det sidste ord, så han fik overtalt redaktionen til at trykke endnu et indlæg i nr. 19 (18. november 2011). I dette bragte han som noget nyt det såkaldte pearlindex på bane: Overlæge, Professor, dr.med.sven Skouby fra Herlev Hospital beskriver i en artikel på hvordan lægevidenskaben vurderer præventionsmetoder ud fra det såkaldte Pearlindeks. Indekset angiver antallet af graviditeter pr. 100 kvinder under første nymail127 side 5 af 7

6 års brug af forskellige kontraceptiske metoder både ved såkaldt ideel brug og ved at indregne brugerfejl, altså de graviditeter, der eksempelvis skyldes, at p-pillebrugere har glemt at tage en eller flere piller. For p-piller er indekset 0,3 ved ideel brug og 8 i praksis. Med andre ord bliver 3 ud af 1000 kvinder gravide, selvom de tager midlet efter alle kunstens regler. 80 bliver det grundet brugerfejl. Er der på verdensplan 100 millioner kvinder, der anvender p-piller, bliver antallet af graviditeter, selv hvis alle kvinderne tog pillerne rigtigt, ikke mindre end Og i praksis 8 millioner. Undskyld, jeg siger det, men hvilken relevans har dette index i en abortdiskussion? Jeg kan ikke få øje på den, så derfor forekommer denne sammenkobling mig at være det rene idioti. For at bringe klarhed ind i debatten satte Hans Christensen sig på ny ved computeren, men det indlæg, han nu forfattede, ønskede KO s redaktion ikke at bringe. Så derfor har vi besluttet at sende det ud til vore medlemmer. Det lyder: Så lad da fagligheden få det sidste ord Siden David Vincent Nielsens seneste indlæg i KO, er jeg blevet kontaktet af gode kolleger, der ligesom jeg med nogen undren har læst hans indlæg. Selv om KO ikke hæfter for udtalelser i læsebrevene, er det alligevel vigtigt for bladet og ikke mindst dets læsere, at der informeres på en måde, så man er tættest på det faglige korrekte og sandheden. Jeg har ingen intentioner om at indlade mig på personfnidder. Jeg må blot endnu engang fastholde, at p-piller, hvad enten man kan lide dem eller ej, ikke fungerer abortivt. Davids argumenter og beregninger imod dette er behæftede med fejlslutninger og misforståelser: 1. I det pearlindex, David selv henviser til, er p-piller sat i samme box som minipiller, p-plaster og p-ring. Vi har ikke på noget tidspunkt estimeret minipiller, som er noget mere usikre, ligesom vi heller ikke har set på p-plastre og p-ring.[derfor holder hans talangivelser ikke. KRJ s tilføjelse] 2. Hvis eller når p-piller alligevel undertiden optræder i et pearlindex med lave tal (formentlig fra vestlige data), der nærmer sig nul, skyldes det formentlig, at p-piller har en ikke ringe interaktion med nogle lægemidler, hvis omsætning kræver bestemte leverenzymer. Det vil sige, at de under visse sygdomsbekæmpelser ikke virker. 3. Den matematiske model, der ligger til grund for de beregninger, der bruges i et pearlindex, har gennem årene været kraftigt kritiseret af internationale forskere, fordi den kræver nogle forudsætninger, som sjældent, om nogensinde, vil være til stede. Så sent som i 1996 forkastede statistikere, der skulle undersøge fødselsregulerende metoder, pearlindex, fordi de fandt, at pearlindex ikke meningsfyldt kan bruges til at vurdere kvaliteter, og at sammenligninger mellem forskellige grupper kan være umulige at tolke. Hans Christensen. nymail127 side 6 af 7

7 Note Intrinsisk onde (engl. intrinsically evil): et begreb i thomistisk teologi. Da det ikke findes benyttet i dansk tækning (uden for den katolske kirke), er jeg i tvivl om, hvordan jeg skal oversætte det. Så derfor har jeg har downloaded denne forklaring fra en katolsk hjemmeside på nettet: From the Thomistic perspective, evil can generally be understood as the absence or lacking of a good, i.e., the absence of some trait that perfects or completes a thing s being. For example, blindness is a physical evil because it entails the absence of sight and prevents the completion of a person s physical constitution. To say that blindness is a physical evil, however, does not imply that individuals who are blind are morally bad or lead less valuable lives; only that they lack a physical capability that normally accompanies a complete human life. Moral evil, on the other hand, concerns the disordered nature or defect of a voluntary action (also known as a human act) that in some way fails to correspond to the will of God or proper human fulfillment. For St. Thomas Aquinas, every morally evil act is good in a certain respect, but is a deficient good and so is evil simply (see Summa Theologica I-II Question 18, Article 1, reply to 1). The greater the absence of perfection or completion, the greater the evil. In other words, the more the act fails to correspond to the will of God or proper human fulfillment, the more evil it is. It follows that some evil acts are worse than others. For an appropriate understanding of the concept of intrinsic evil, one must appreciate first the Catholic understanding of goodness. From the perspective of the Catholic moral tradition, in order for a human act to be morally good, it must be good in all three of its aspects: in its deliberately chosen object, in the agent s circumstantial intention and in the circumstances of the act. In order for a human act to be considered morally evil it need be defective in only one of these three aspects. Forstå det, hvo som kan! Kaare Rübner Jørgensen 23. november 2011 nymail127 side 7 af 7

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Prævention KLAR BESKED

Prævention KLAR BESKED Prævention K L A R B E S K E D Er det nødvendigt at bruge prævention? Ja, hvis du vil have et sexliv uden at få børn, så er det. På den måde bestemmer du selv, hvornår og hvor mange børn du vil have. Bruger

Læs mere

Freisingmødet 16.-18. juni 2006

Freisingmødet 16.-18. juni 2006 VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker www.veok.dk VEOK's Nyhedsmail nr. 35 21-jan-2007 Nytårshilsen til alle VEOK s medlemmer Januar er opkaldt efter den romerske gud Janus guden med de to hoveder,

Læs mere

Reproduktiv sundhed blandt etniske minoriteter i Danmark. Anne Rygaard Bennedsen Axelborg 9. november 2007

Reproduktiv sundhed blandt etniske minoriteter i Danmark. Anne Rygaard Bennedsen Axelborg 9. november 2007 Reproduktiv sundhed blandt etniske minoriteter i Danmark Anne Rygaard Bennedsen Axelborg 9. november 2007 WHO s definition reproduktiv sundhed Reproductive health is a state of complete physical, mental

Læs mere

Prævention Intention - Metode

Prævention Intention - Metode I en verden i megahastig forandring er det stadig vanskeligere at skelne mellem naturlige og kunstige forhold. Det synes Kirken også at have indset, eftersom man nu er begyndt at droppe forklaringer, der

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 21

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 21 VEOK Information nr. 21 9-sep-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer Indhold 1. Rio +20 2. David Cameron udfordrer Vatikanet 3. Microsoft udfordrer Vatikanet 4. Kirkelige reaktioner 5. Når

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Rollespil om udviklingen af p-pillen I det følgende er der et forslag til et rollespil om udviklingen af p-pillen, hvor I får mulighed for at leve jer ind i 3 af de ægte historiske

Læs mere

1. Nye tekster i dokumentation Nedenstående fire dokumenter er nu lagt ud på vor hjemmeside - www.veok.dk.

1. Nye tekster i dokumentation Nedenstående fire dokumenter er nu lagt ud på vor hjemmeside - www.veok.dk. VEOK Information nr. 15 2-nov-2013 Formanden orienterer Indhold 1. Nye tekster i Dokumentation 2. Australien: Præst ekskommunikeret af pave Frans 3. Irland: Fr Flannery trækker sig 4. England: Antallet

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

Formanden kommenterer

Formanden kommenterer 16. april 2009 Formanden kommenterer Fra den store verden Biskopper kendte til præsters sexbrug af børn Den amerikanske sexskandale udvikler sig mere og mere. Ikke alene undersøger anklagemyndigheden i

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne.

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Annemette Lyngh Fælledvej 18 2200 København N Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

Modstand mod kvindelige præster:

Modstand mod kvindelige præster: Modstand mod kvindelige præster: Dette rollespil er tænkt at gøre Eastons model aktiv, således at eleverne opnår dybere indsigt i modellen samt indsigt i både de formelle såvel som uformelle beslutningsprocesser

Læs mere

Prævention. kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket. Der findes mange andre præventionsmetoder end

Prævention. kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket. Der findes mange andre præventionsmetoder end Prævention Der findes mange andre præventionsmetoder end kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket graviditet. Denne brochure kan give dig et overblik over de mest effektive metoder og deres

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

P-pille/mini-pille KLAR BESKED

P-pille/mini-pille KLAR BESKED P-pille/mini-pille K L A R B E S K E D Hvad er p-piller? P-piller er tabletter, der indeholder to hormoner, østrogen og gestagen. Sådan virker p-piller P-piller forhindrer ægløsning ved at blokere for

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v. 1 1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.4, 375 Gud, lad os leve af dit ord Som dagligt brød på denne

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI 2010 2. SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 10.15 Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 Lad dit ord med glæden springe I vor høje gæstehal. Lad

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Verdens alder ifølge de højeste autoriteter

Verdens alder ifølge de højeste autoriteter Verdens alder ifølge de højeste autoriteter Alle religioner har beretninger om verdens skabelse og udvikling, der er meget forskellige og udsprunget af spekulation. Her fortælles om nogle få videnskabelige

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm:

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da Elisabeth var

Læs mere

- Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - April 2000 Donoranonymitet

- Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - April 2000 Donoranonymitet Forside - Indhold - Top/ Bund - Forrige/ Næste - Resumé - Udgivelser - Bestil "Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Donoranonymitet" Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 761 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd BF ( lykkepiller ) (8-9 min.) Tid og sted: Folketinget, onsdag

Læs mere

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal Dirigenten Inden vi går over til at se på dirigentens virke, skal det påpeges, at det er store krav, man stiller til en dirigent. Hvis et møde skal afvikles under ordnede forhold, må der være en dirigent.

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis Sneum kirke, søndag den 9. november kl.10.15-21.søndag efter trinitatis Gud Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, alle menneskers liv tilhører dig. Tak fordi

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Det registrerede partnerskab

Det registrerede partnerskab Det registrerede partnerskab Det registrerede partnerskab (1989) En rigtig firserklassiker. Da den kom frem, var den nyskabende, og den er siden blevet genindspillet i mange andre lande. Den havde en lang

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.:

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd N, O, P (10 min.) Tid og sted: Folketinget,

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

1. B16 og kondomerne. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. Nyhedsmail nr. 108 08-jan-2011

1. B16 og kondomerne. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. Nyhedsmail nr. 108 08-jan-2011 Nyhedsmail nr. 108 08-jan-2011 Kaare Rübner Jørgensen orienterer om to aktuelle emner: 1. B16 og kondomerne 2. Abortstriden i Phoenix, Arizona 1. B16 og kondomerne Den 23. november præsenterede den tyske

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

THE THREE BROTHERS HVORDAN SER VI PÅ DØDEN?

THE THREE BROTHERS HVORDAN SER VI PÅ DØDEN? The Tale of the Three Brothers Punkt 1 Se filmen i gruppen. Punkt 2 Tal om filmen i gruppen. Punkt 3 Se dokumentaren Døden er som at køre på cykel (følg linket) og læs artiklen Vi har ikke lært at dø (lidt

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Nyhedsbrev 8 januar 2016

Nyhedsbrev 8 januar 2016 Nyhedsbrev 8 januar 2016 Jeg gerne starte med at ønske alle et godt nytår og tak for den støtte vi oplever til vores arbejde. Jeg vil gerne indlede med at referere en ejer som ringede og sagde til mig,

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om kloning.

Det Etiske Råds udtalelse om kloning. Til forside Det Etiske Råds udtalelse om kloning. Resumé. * Det Etiske Råd er imod kloning af mennesker. * Det Etiske Råd mener, at man i Danmark bør opretholde et forbud mod kloning af mennesker og arbejde

Læs mere

Homoseksualitet, Romerbrevet 1 og en nations død

Homoseksualitet, Romerbrevet 1 og en nations død Homoseksualitet, Romerbrevet 1 og en nations død Af Bill Muehlenberg I Romerbrevet 1 gøres det klart at homoseksualitet er den synd som udgør højdepunktet i menneskets oprør mod Gud. Der findes næppe en

Læs mere

Forbemærkning: Mvh Torsten Dam-Jensen

Forbemærkning: Mvh Torsten Dam-Jensen Forbemærkning: Min udlægning til teksten til 5. søndag efter Trinitatis bringes i to udgaver. Den første udgave er den oprindelige. Den anden udgave Mark II er den, som faktisk blev holdt. Af forskellige

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen.

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen. 1 Konfirmationer 2012. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: Sl. 8 og Joh. 10.11-16.... Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Myter øger risiko for hiv

Myter øger risiko for hiv Myter øger risiko for hiv Hiv nyheder Hivzonen den 5. februar 2012 Magasinet Sundhed, som bliver distribueret i et større antal til apotekere, sygehuse, lægeventeværelser, tandlægeklinikker og enkelte

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Kronik trykt i Politiken juni 1996. BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard

Kronik trykt i Politiken juni 1996. BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard Kronik trykt i Politiken juni 1996 BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard Ny forplantningsteknologi i form af kunstig befrugtning, fosterselektion og reagensglasbørn har været

Læs mere

endda. Første gang var kun få dage efter, at det brød løs udenfor. Til at begynde med havde han troet, at stemmen kom udefra, fra en eller anden, som

endda. Første gang var kun få dage efter, at det brød løs udenfor. Til at begynde med havde han troet, at stemmen kom udefra, fra en eller anden, som 4. Forjættelsen Den fireogtyvende dag i den tredje måned, knap en måned efter, at de endelig havde fået lov at slippe ud af arken, var de fire huse færdige. At der ikke var tale om arkitektoniske mesterværker,

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer.

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer. 1 Prædiken til Tema gudstjeneste d.11.4.2010 kl.16.00 i Lyngby Kirke Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: [Joh 21,15 19] Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Studie 6 Skabelsen 37

Studie 6 Skabelsen 37 Studie 6 Skabelsen 37 Åbent spørgsmål Fortæl om en gang, hvor du var fuldstændigt overbevist om, at du havde ret, men hvor det viste sig, at du tog helt fejl. Hvordan var det? Åbningshistorie En otte-årig

Læs mere

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk En e-bog fra AROS Forlag Se flere titler på www.arosforlag.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 7 6 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N

Læs mere

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Hvad skal denne tekst bruges til? Selvom I har gennemgået modulet mundtligt, kan teksten være god at læse igennem, fordi

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016 Kl. 9.00 Bjolderup Kirke 750, 41; 157, 483 Kl. 10.30 Burkal Kirke 749, 658, 60; 157, 70 Tema: Oprejsning Evangelium: Joh. 5,1-15 "Vil du være rask?" Ved en af jødernes fester kom Jesus til Jerusalem. Han

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Larmende længsler og sjælens forunderlige veje Oplysning om selvindsigt Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Copyright 2012 Charlotte Grøhn Matthiesen All rights reserved Udgivet 2012

Læs mere

dansk Familieplanlægning

dansk Familieplanlægning dansk Familieplanlægning P-piller P-piller består af to hormoner, der forhindrer graviditet. Recept på p-piller får man hos lægen eller på en præventionsklinik. Pillerne køber man på apoteket. Læs først

Læs mere

Danskerne vil gerne være sunde, men

Danskerne vil gerne være sunde, men Danskerne vil gerne være sunde, men 11. oktober 2012 Vidensrådet for Forebyggelse Anders Hede Forskningschef TrygFonden Sundhedsadfærd påvirkes af Regler landsdækkende og lokale Priser (afgifter) Fysiske

Læs mere

THIS WAY UP NÅR DØDEN ER ET TABU

THIS WAY UP NÅR DØDEN ER ET TABU THIS WAY UP Punkt 1 Se filmen igen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen. THIS WAY UP NÅR DØDEN ER ET TABU Punkt 3 Læs om begrebet tabu nedenfor. Punkt 4 Del gruppen i to. Nogle elever læser Bøde for at køre

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere