TYRANNOSAUR. Et undervisningsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TYRANNOSAUR. Et undervisningsmateriale"

Transkript

1 TYRANNOSAUR Et undervisningsmateriale Fag: Religion, samfundsfag, dansk og engelsk Niveau: udskolingens klasse samt gymnasiale uddannelser Forfatter: Birgitte Maria Smidt BAG OM FILMEN SYNOPSIS DYDER OG DØDSSYNDER DYRET WORK IN ENGLISH 1

2 BAG OM FILMEN Denne 2011-BAFTA og -Sundance-prisvinder er britisk socialrealisme, når den er stærkest, og det siger ikke så lidt i disse år. Realisme, ja, men ikke mere, end at handlingen udspiller sig i en navneløs lokalitet på engelsk grund; filmen er sat til en ikke nærmere specificeret by i Nordengland. Selvom en stor del af filmen blev til i områderne omkring Leeds, Bradford og Wakefield i det nordengelske amt West Yorkshire, blandt andet de små samfund Seacroft, Cross Gates, Eccup, Harehills og Alwoodley, stammer mange af hovedpersonernes dialekter fra et ret bredt geografisk omre. I filmen refereres til et fiktivt Manners Estate som et område i byen, hvor de mere velbjergede borgere bor. Dette navn er forbundet til sognet Winshill, hvor filmens instruktør, Paddy Considine, voksede op. Mange af filmens statister er lokale borgere herfra. For et dansk publikum kan det centrale her være at vide, at vi er langt fra metropolen London. Nærmeste større byer er York, Manchester og Liverpool alle kendt som industrialiserede arbejderbyer blottet for eksotisk særpræg. 2

3 Sæt jer sammen i små grupper. Lav uden at tænke for meget over det hver især en liste over mindst fem karaktertræk, der ifølge jer kendetegner arbejderklassemiljøet. I arbejder nu i fordomme og det er helt i orden, så længe man er bevidst om dette. Sammenlign jeres forestillinger. Hvilke eksistenser ser I umiddelbart for jer? Vurder nu jeres billeder. Hvordan er balancen mellem positive og negative særtræk? Hvordan kan det mon være? Husk, at jeres forestillinger altid tager udgangspunkt i jeres egne erfaringer og ikke-erfaringer. Hvor ser I jer selv i forhold til jeres lister? 3

4 SYNOPSIS Filmens hovedperson, den midaldrende Joseph, er plaget af et had, der er i færd med at drive ham til selvudslettelse. Alle hans handlinger udtrykker afreaktion på noget andet, der ligger uden for fortællingen. En dag ser han en mulighed, en chance, i form af Hannah, en kristen kvinde, der arbejder i arbejderklasselandsbyens genbrugsbutik. Joseph, spillet af Peter Mullan, er en arbejdsløs enkemand, finder vi ud af, med et alkoholproblem, der har taget kontrollen over ham; han er en mand, der er endt som offer for ikke alene alkoholen, men sig selv og sit eget ustyrlige temperament. Hannah, der spilles af Olivia Colman, er den kristne butiksansatte, der på alle måder er hans diametrale modsætning: en respektabel kvinde, der synes hel, ren og lykkelig. Da tilfældigheder gør, at de to mødes, står Hannah fra den ene dag til den anden i al sin mildhed og godhed som den forvildede Josephs frelsende engel; hun favner hans raseri og tilbyder ham varme, venlighed og accept. Efterhånden som deres forhold udvikler sig dag for dag med genbrugsbutikken som en form for axis mundi, en verdensmidte, begynder en række forhold i Hannahs privatliv at trække vores blik i hendes retning: Hendes mand, spillet af Eddie Marsan, mishandler hende og er voldelig; hans eneste måde at vise affektion på er at 4

5 urinere på hende, mens hun sover - og Joseph fremstår med et som den ufattelige frelser af dette knækkede gode menneske, Hannah. Tyrannosaur indeholder scener med voldtægt, dyredrab, konemishandling, gadevold, racisme, skamferede børn, alkoholisme, brunblomstret tapet og grimt interiør. Samtidig er det en kærlighedsfilm om to faldne eksistenser modsætningen er total, absolut. To mennesker mødes diskret i et forstadsliv, hvor de fleste tilsyneladende er optaget af at skrige til naboen, at han skal holde kæft, og hvor alle på den ene eller den anden måde synes ødelagt, og hvor al samtale former sig i en blanding af trusler og bandeord. Den eneste gang, vi ser nogen smile, er i en begravelse. Værst af dem alle er Joseph, men Hannah har, selvom hun er en religiøs velgørenhedsarbejder, der gerne vender den anden kind til, de største indre og ydre dæmoner at kæmpe med. 5

6 DYDER OG DØDSSYNDER Hannah er filmens gode menneske, der med foldede hænder går gennem livet uden at dømme sine medmennesker. Hun besidder en godhed, der spejler sig i et kristent normsæt, der går under terminologien de syv dyder. Disse dyder har i den kristne teologi hver en modpart i de syv dødssynder. Lad os se nærmere på dette, fundamentet for, hvad der er godt og ondt i kristendommen. Kristendommen har med fokusset på arvesynden gjort sig til en religion med syndstanken som et af de centrale trosprincipper. Ingen anden religion opererer med en så fremherskende falds- og forfaldsdramaturgi: Mennesket er som væsen syndigt. Satan forførte Eva, der trak Adam med sig ud af Edens Have, og Satan, Djævelen, Fanden det onde har mange navne - eksisterer stadig i verden til at holde mennesket fast i at synde. De syv dødssynder er en slags verbaliseret ramme, en italesat klassifikation af synder, som oprindeligt blev brugt i tidlig kristen undervisning til at uddanne og instruere tilhængere, de troende, i menneskets tendens til at vende sig bort fra Gud og følge egne drifter. Som kristen kan man således ikke ikke tro på arvesynden; det anses for et vilkår, som mennesket skal arbejde mod og med hver dag. En dødssynd forstås som en konkret bortvendthed fra Gud i form af en bevidst overtrædelse af Guds lov. Dødssynderne er menneskets nej og dermed oprør mod Gud, og dette oprør river den troende ud af nåden. Tanken er den, at hvis ikke dødssynden bliver skriftet og tilgivet, vil den føre til åndelig død og fortabelse. Med andre ord har kristendommen i modsætning til de religioner, den udraderede blandt andet nordisk og romersk religion et syn på mennesket som et syndigt væsen, der skal vejledes for at blive en god og funktionsdygtig medborger. 6

7 Oprindelig blev synderne omtalt som hovedsynder ("vitia capitalia"), fordi de mentes at ligge til grund for alle andre afvisninger af det hellige. Det er interessant, at der i Biblen rent faktisk ikke tales om dødssynder, men at der flere steder opregnes såkaldte lastekataloger (f.eks. Kor. 6,9 ff.). Det var kirkens mænd, der gennem middelalderen satte det onde på skrift; en menneskelig institution er forfatter til syndsteologien. Pave Gregor 1 skrev således en tidlig liste over dødssynder, senere modificeret af Thomas Aquinas og reduceret til syv, der ofte er samlet i akronymet SALIGIA: Superbia (hovmod) Avaritia (griskhed) Luxuria (nydelsessyge) Invidia (misundelse) Gula (fråseri) Ira (vrede) Acedia (ladhed) Det er sådan, at det onde kun er ondt, fordi det gode ikke er til stede. Det giver nemlig ikke mening at tale om ondskab, hvis ikke der i denne tale refereres til tabet af eller manglen på nemlig godhed. Alle religioner forholder sig da også til godt og ondt som hinandens modsætninger, og i den kristne teologi har hver af de syv dødssynder også en modsvarende dyd blandt de syv dyder. Disse stammer fra Psychomachia (Sjælens kappestrid), et episk digt skrevet af Aurelius Clemens Prudentius i den allertidligste middelalder omkring 410, en tekst, som følger kampen mellem gode dyder og onde lyster. Populariteten af dette værk i middelalderen hjalp til at sprede ideen om hellige dyder ud gennem Europa. Det fremholdes, at hvis man praktiserer disse dyder, vil man blive beskyttet mod fristelser altså fra de syv dødssynder, der altid med Djævelen lå på lur, klar til at overtage den enkelte, mente man altså. De syv dyder, det kristne idealmenneskelige, består af følgende karaktertræk: 1. Kyskhed (Castitas) (renhed) (modsatte af begær (Luxuria)) Omfatter moralsk opførelse og at opnå renhed både fysisk og psykisk. 2. Udholdenhed (Temperare) (selvkontrol) (modsatte af frådseri (Gula)) Man bør være udholdende og afholdende. 7

8 3. Barmhjertighed (Liberalitas) (vilje, generøsitet) (modsatte af griskhed (Avaritia)) Villig til at give fra sig i tanke og handling. 4. Indsatvilje (Industria) (etik, moral) (modsatte af ladhed (Acedia)) Være vågen, fysisk aktiv, have vilje til at arbejde. 5. Tålmodighed/Tilgivelse (Patientia) (fred) (modsatte af vrede (Ira) Evnen til at tilgive og vise nåde overfor syndere. Løse konflikter fredfyldt som en modsætning til vold. 6. Velvilje/Godhed (Humanitas) (fornøjelse) (modsatte af misundelse (Invidia)) Medlidenhed og venskab og sympati uden fordomme. 7. Ydmyghed (Humilitas) (beskedenhed) (modsatte af hovmod (Superbia)) Beskeden opførsel, uselviskhed og at være respektfuld. Give anerkendelse til andre i stedet for at ophøje sig selv. 8

9 Selvom der ikke sættes direkte ord på det, følger den stærkt troende Hannah de syv dyder. Det skal vi nu se nærmere på. Diskutér i grupper, i hvilke sekvenser Hannah repræsenterer og handler med udgangspunkt i de forskellige dyder. Hvilke dyder kræver det største offer af hende? Hvornår mener du, at hun taber sig selv (og eventuelt sin tro)? Beskriv hendes første møde med Joseph. Hvad er Hannahs umiddelbare reaktion på det, hun ser? Hvilket syn på Joseph har Hannah her? Joseph kommer igen og igen. Hvorfor? Hvad gør Hannah til noget særligt for Joseph? Hannahs mand har en tvetydig opfattelse af hendes adfærd. Han udtrykker både, at hun er god, og at hun er et skidt menneske. Beskriv, hvordan dette finder sted i filmen. Hvilke dyder og dødssynder placerer han hende faktisk i nærheden af? Hvor står han selv i forhold til dødssynderne? 9

10 DYRET Filmen har sin titel fra et udtryk, Joseph bruger i forbindelse med sin beskrivelse af sin afdøde hustru (se nedenstående). Samtidig indgår en tyrannosaurus på filmplakaten. Læs først følgende replikskifte fra filmen: Hannah: Why Tyrannosaur? Joseph: What? Hannah: You said something about your wife, Tyrannosaurus or something? Joseph: Oh Tyranno... right, yeah. It was just a, a joke, a joke name. You seen Jurassic Park, you know, the movie? Do you remember there s a scene in the car, the kids are scared and they re looking at the glass and you hear the Tyrannosaur coming? And as it thumps it s way towards them, in the glass you start to see the ripples. So, my wife was a big lady and you d hear her going up the stairs, and it was boom boom boom. And I swear if I put a cup of tea on the sideboard, you d see the same ripples in my tea. So I called her the Tyrannosaur. I thought it was funny, I was being a cunt. Hannah: Did you love her? Joseph: Mm Hmm. And I hated her as well. She was a simple lady, had this naïve faith in people. Would forgive anyone for 10

11 anything, used to drive me fucking nuts. So full of forgiveness and love. And I stomped it all out of her. Not proud of it. I thought she was dumb. But she wasn t. She was beautiful. Hannah: Do you wish she was still here now? Joseph: No. I d still treat her like a dog. Hannah: Why? Joseph: Because I m not a nice human being. Hannah: I don t agree, I think you re a good person. Joseph: You don t know anything girl. Hannah: I feel safe with you. Joseph: Nobody s safe with me. Tyrannosaurus rex er navnet på den store, kødædende dinosaurus på 8000 kilo, med en højde på 7 meter og en længde på 13 meter, der levede i den sene kridttid for 65 millioner år siden. Man har kun fundet omkring 30 eksemplarer af dyret, altid i fossil, og hvoraf kun tre havde hele kranier. På alle måder er der en aura af sjældenhed, skruppelløshed og overlegenhed over dette uddøde dyr, der var det største og mest avancerede dyr i dinosaurfamilien Tyrannosauridae, der omfatter omkring ti arter. Betydningen af navnet kommer af det græske tyrannos, hersker, saurus, øgle og det latinske rex, konge. Joseph brugte benævnelsen til at joke om sin overvægtige kone engang. Hvordan fremstiller Joseph hende ovenfor - og de følelser, han har for hende? Hvordan fremstiller han samtidig sig selv? Diskuter i små grupper, hvad filmplakaten forestiller. Hvad repræsenterer fortidsdyret under jorden, hvis I tænker mere abstrakt? På hvilken måde er der en lige linje mellem det begravede dyr og Hannah? Hvad tænker du nu om filmens øvrige figurer i forhold til dyret? Hvordan bliver denne tyrannosaurus et billede på et problem i det engelske arbejdersamfund? Tænk nu videre. Hvilken samfundskritik rummer denne film? Kan du se andre måder at fortolke dinosaurus-motivet på? 11

12 WORK IN ENGLISH As Joe s and Hannah s relationship continues, and softens, the director shows that this is not simply a sentimental tale of two lonely, damaged souls finding love. Each finds in the other the ghost of someone else. Hannah is in a terrible situation with her unspeakable husband James. And Considine gradually reveals a terrible implication about Joe's past, in doing so disclosing the origin of the film's title, and the awful irony of Joe failing to understand its real meaning. Start by working alone: Make a resume in 10, then 50 and finally 100 words. Now, work in groups: Compare your work. How do they ressemble or differ? Considering the ghosts mentionned above: What is this film about? It is a visceral, considered dissection of abuse and rage and the dysfunctional relationships that rage creates, which, in turn, perpetuate that rage, and an examination of people who create their own eco-system of anger and unhappiness. However, not being a love story, is this a hate story? Imagine interviewing Considine, the director. What would you like him to explain or describe? Write an interview, considering the option to try to provoke him in order to get a personal touch to the answers. 12