Indhold. 'Undervisning' II Undervisningsvinduet. III Indtastning af undervisning. IV Egenskaber for undervisning. V Funktioner i Menulinien.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 'Undervisning' II Undervisningsvinduet. III Indtastning af undervisning. IV Egenskaber for undervisning. V Funktioner i Menulinien."

Transkript

1

2 2 Indhold I Undervisning 3 II Undervisningsvinduet 3 III Indtastning af undervisning 4 1 Indtastning... af en simpel undervisning 5 2 Dobbeltlektioner... - Blok 7 3 Koblinger Kobling... af undervisning 9 5 Afkobling... af undervisning 11 6 Undervisningsindtastning... med drag&drop 12 7 Udklipsholder IV Egenskaber for undervisning 15 1 Undervisning... med tidsønske 15 2 Kartotekskortet... 'Undervisning' 16 3 Kartotekskortet... 'Skema' 18 4 Kartotekskortet... 'Styrekoder' del Kartotekskortet... 'Styrekoder' del Kartotekskort... 'Værdier' 23 7 Vis koder Låst undervisning V Funktioner i Menulinien 26 VI Print 28 VII Undervisningsrækkefølge 29 1 Fast fagrækkefølge Ugerækkefølge Bånd... (Samtidig undervisning) 33 Indeks 34

3 Undervisning 1 3 Undervisning En undervisning (lektion) er en kombination af elementerne klasse, lærer, fag og lokale med et defineret timetal og evt. andre parametre. Vi skelner mellem planlagte og skemalagte lektioner. En planlagt lektion kunne være: Callas skal undervise to timer i musik i klasse 1a i lokale K1a. Den skemalagte lektion har yderligere fået sin placering i skemaet - f.eks. ma.-2.lekt. og to.-1.lekt. Planlagt lektion Skemalagt lektion 2 Undervisningsvinduet Undervisningsvinduet har, såvel som Stamdatavinduet, principielt tre dele: Værktøjslinje, Listevisning og Kartotekskortvisning. Kartotekskort- og listevisning fungerer som i Stamdatavinduet. I Kartotekskortvisning vises en lektion med alle tilhørende informationer. I Listevisning ses alle lektioner i en tabel. Hver lektion får automatisk tildelt et internt Undervisningsnummer for identifikation i programmet. Dette nummer har du ingen indflydelse på. OBS: Visninger

4 4 Undervisningsvinduet er en visning. Hermed er de i kapitlet Stamdataformater givne informationer om brug af visninger ( Tilpasse visninger og Administrere visninger ) også gældende for Undervisningsvinduet. Via menupunkterne "Undervisning Klasser" og "Undervisning Lærere" kan du åbne standardvisninger som er sorteret efter hhv. klasser og lærere. Pas på: Koblinger Ved Koblinger (samtidig undervisning) finder du i kolonnen 'Kl,Lær' et '+'. Når du klikker på dette, vises alle linierne i koblingen 3 Indtastning af undervisning Undervisning kan indtastes i Kartotekskortvisning eller i Listevisning. Da der findes forskellige former for undervisning, beskrives dette separat. En kobling er undervisning hvori der indgår flere elementer af én slags, som skal foregå i samme tidsrum. Ved en klassekobling undervises flere klasser eller delklasser af samme lærer. Ved en lærerkobling underviser flere lærere samme klasse eller flere klasser samtidigt.

5 Indtastning af undervisning 5 Simpel undervisning Dobbeltime - blok Kobling OBS: Kolonnen 'Kla,Lær' En indtastning i kolonnen Kla,Lær angiver, hvor mange klasser og hvor mange lærere der indgår i den givne undervisning. For en simpel undervisning med én klasse og én lærer vises intet i denne kolonne. 3.1 Indtastning af en simpel undervisning Åbn et undervisningsvindue ('Undervisning Klasser') og klik på knappen <Ny>. Herved dannes en ny undervisning med én ugentlig time. Alternativt kan du også danne en ny undervisning i den nederste linie i Listevisningen. Indtast nu alle relevante oplysninger for denne undervisning (klasse, lærer, fag, lokale) og foretag evt. også ændring i antallet af ugelektioner. Klasser / Lærere Afhængig af om du arbejder i 'Undervisning Klasser' eller 'Undervisning Lærere', fremgår den aktuelle klasse eller den aktuelle lærer automatisk. Stamlokale(klasselokale) Når du via 'Stamdata Klasser' har tildelt hver enkelt klasse et lokale, bliver dette lokale automatisk vist i

6 6 kolonnen Stamlokale i visninger under menupunktet 'Undervisning'. Også for en lærer kan der anføres et stamlokale. Dette vil fungere på samme måde som ovenfor. Fachraum Du kan også tildele lokaler via 'Stamdata Fag' - altså faglokaler - som f.eks. en idrætssal til faget Idræt. Når der indtastes et fag med tilhørende Faglokale vises dette automatisk i kolonnen Faglok ale OBS: Faglokale + Stamlokale For en given undervisning kan der indtastes såvel faglokale som stamlokale. I dette tilfælde vil 'Optimering' først forsøge at lægge undervisningen i faglokalet. Skulle dette ikke være muligt, kan undervisningen også skemalægges i stamlokalet. Yderligere information finder du i kapitlet Lokalelogik.

7 Indtastning af undervisning Dobbeltlektioner - Blok Dobbeltlektion Enhver undervisning lægges som enkeltlektion, medmindre andet direkte er ønsket. Ønskes dobbeltlektioner (eller kan dette tillades), skal det for den enkelte undervisning angives i kolonnen Dobbeltlek. I denne kolonne angives det tilladte interval for dobbeltlektioner: Indtastning '1-1' betyder, at intervallet går fra 1 til 1. Undervisningen skal altså skemalægges i netop én dobbeltlektion. Indtastning '0-1' betyder, at intervallet går fra 0 til 1. To-timers undervisningen KAN altså skemalægges i én dobbeltlektion - men behøver det ikke nødvendigvis. Indtastning '1-2' betyder, at intervallet går fra 1 til 2. Fire-timers undervisningen KAN altså skemalægges i op til 2 dobbeltlektioner. 'Optimering' skal (i samspil med 'Prioriteringer') beslutte, hvilken løsning der passer bedst rent skemateknisk. Tips: Dobbeltlektion-betingelse Når der for en given undervisning er forskellige muligheder for dobbeltlektioner (f.eks. '0-1' eller '1-2', anbefales det, at du IKKE låser dig fast til netop én løsning (via 'Prioriteringer'). Dette fører oftest til et væsentligt bedre skema. Blok SKAL en fler-timers undervisning læses i fortløbende lektioner, drejer det sig om en 'Blok'. Indtast i kolonnen 'Blok' f.eks. '3' for en tre-timers blok.

8 8 SKAL en seks-timers undervisning læses i to tre-timers blokke, skal du indtaste '3,3'. 3.3 Koblinger For Untis er en undervisning koblet, når mere end én lærer og/eller mere end én klasse indgår i den samme undervisning på det samme tidspunkt. OBS: Indtastningsregler for koblinger Klasser skal ved indtastning skilles med komma. Lærere skal skrives i hver sin Koblingslinje. Koblet undervisning (flere klasser) Rubens skal undervise klasserne 1a og 1b to timer ugentlig i faget 'Husgerning' i lokale 'Skolekøkken': UL Lærer Fag Klasse(r) Lokale 2 Rub Hus 1a,1b Køk Fremgangsmåde som for simpel undervisning. Dog indtastes i kolonnen 'Klasse(r)' 1a og 1b adskilt med komma. Lokalet sættes ikke automatisk ind, da faget 'Husgerning' ikke har noget fast lokale tildelt. Indtast derfor lokalet i kolonnen 'Faglokale'. Skift til klasse 1b. Her vises den nye undervisning automatisk. Koblet undervisning (flere klasser og lærere) Der skal undervises niveaudelt i faget engelsk i fire timer i anden klasse. Dvs. at eleverne fra 2a og 2b deles i tre grupper, som skal undervises af hver sin lærer (Cer, Ander og Callas) i hver sit lokale: UL Lærer Fag Klasse(r) Lokale 4 Cer Eng 2a,2b K2a 4 Ander Eng 2a,2b K2b 4 Callas Eng 2a,2b PS1

9 Indtastning af undervisning 9 1. Åbn undervisningsvisningen for 2a. ('Undervisning Klasser' og vælg 2a) 2. Indtast '4' i kolonnen'ul' og bekræft med <Tab>. 3. Vælg 'Cer' i dropdown-menuen i kolonnen 'Lærer'. Det gør ingen forskel, hvilken lærer der vælges først. 4. Vælg 'Eng' i dropdown-menuen i kolonnen 'Fag'. 5. I kolonnen 'Klasse(r)' indtaster du 2a og 2b adskilt med komma. 6. Stamlokalet for 2a ('K2a') vises skraks i kolonnen for dette. 7. Før cursoren over kolonnen 'Kl,Lær' for den netop oprettede undervisning og klik på det fremkomne '+'. I den herved fremkomne tomme linie indtastes næste lærer 'Ander' i kolonnen 'Lærer', 'Eng' i kolonnen 'Fag' og '2a,2b' i kolonnen 'Klasse(r)'. 8. I kolonnen 'Stamlokale' vælges lokale 'K2b', da 'Cer' jo underviser sin gruppe i lokale 'K2a'. 9. Indtast nu parametre i tredje linje for 'Callas' med et nyt lokale. Der vil nu konstant ses et '+' i kolonnen 'Kla,Lær'. Med et klik herpå, fremkommer den totale information. Beslut selv, om du kan nøjes med første linje eller vil se den totale information. Tip: Udfolde alle koblinger Med et klik på '+' i kolonneoverskriften kan du udfolde samtlige koblinger. Yderligere information ang. koblinger finder du i kapitlerne Kobling af undervisning og Afkobling af undervisning 3.4 Kobling af undervisning Kobling via drag&drop

10 10 Hvis du vil koble to eksisterende undervisninger, klikker du på én af de to i kolonnen 'Kla,Lær' og trækker med drag&drop hen på den undervisning, som du vil koble den med. Såsnart du slipper, er de to undervisninger koblet. Ligeså simpelt er det igen at afkoble koblet undervisning. I kolonnen 'Kla,Lær' trækker du den koblingslinje, som du vil fjerne fra koblingen, via drag&drop hen til en fri linje i samme kolonne. Undervisningerne er nu afkoblet. Kobling via menuknap Når du vil koble to eksisterende undervisninger, markerer du den ene og klikker herefter på menuknappen <Kobling>. Der fremkommer nu en dialogboks, i hvilken den markerede undervisning ses. Du har nu to muligheder for at tilkoble en undervisning: Aktiver den ønskede undervisning i Underevisningsvinduet og klik efterfølgende i dialogboksen på knappen <Læg til>. Træk undervisningsnummeret ind med drag&drop og klik efterfølgende i dialogboksen på knappen <Læg til>.

11 Indtastning af undervisning Afkobling af undervisning I foregående kapitel blev beskrevet, hvordan du kan koble undervisning med drag&drop. Afobling via menuknap Med denne funktion kan du ændre de enkelte Koblingslinjer i en koblet undervisning til selvstændige undervisninger med eget undervisningsnummer. Marker en kobling og klik efterfølgende på menuknappen <Udvidet opløsning af kobling>. Der fremkommer nu en dialogboks, hvori du kan vælge, hvilke koblingslinjer der kal fjernes fra koblingen.

12 12 OBS: Afkoble alle Når du klikker på knappen <Opløs hele koblingen>, fjernes også alle klassekoblinger. Dette kan være et drastisk indgreb i fordelingen af undervisning. Når du kun vil opløse en kobling i div. koblingslinjer, men beholde klassekoblingerne, skal du i venstre del af dialogboksen markere alle linjer og efterfølgende klikke på dobbeltpilen i midten. Afslut med <OK>. 3.6 Undervisningsindtastning med drag&drop Undervisningsindtastning kan også klares med drag&drop fra Elementvindue. 'Elementvindue' kan du åbne via 'Stamdata Elementvindue' eller via menuknappen i Hovedmenuen. I dette 'Elementvindue' kan du vælge mellem de forskellige stamdata og trække dem med drag&drop over i en visning fra Undervisningsvinduet. OBS: Flere elementer Med holdt 'Ctrl'-tast kan du markere flere elementer og herefter trække dem samtidigt over i Undervisningsvinduet.

13 Indtastning af undervisning 13 Når du trækker flere klasser over i Undervisningsvinduet, indsættes de alle i samme Koblingslinje. Hvis du derimod trækker flere lærere ind i en oprettet undervisning, vil der blive oprettet én linje for hver lærer. OBS: Dobbelklik I stedet for drag&drop-teknik kan der også anvendes dobbeltklik i elementvinduet. 3.7 Udklipsholder Du kan kopiere udvalgte (highlightede) undervisninger til Udklipsholderen og atter indføre dem andetsteds. Denne funktion kan også aktiveres via hovedmenupunktet 'Rediger', eller du kan arbejde med følgende tastegenvej: Ctrl + X = Klip ud

14 14 Ctrl + C = Kopier Ctrl + V = Sæt ind Programintern anvendelse Du kan kopiere én eller flere undervisninger fra én klasse til en anden eller fra én Periode til en anden (med modulet Multiuge / Periodeskema ). Vil du f.eks. kopiere alle undervisninger fra 1a til 1b, skal du: Marker alle undervisninger Klik på 'Rediger Kopier' Skift til klasse 1b, som endnu ingen undervisning har Klik på 'Rediger Sæt ind'. Udvidet 'sæt ind' OBS: Kopiering af skema Funktionen 'Udvidet sæt ind' muliggør kopiering af skemaer Sammen med de øvrige 'Sæt ind'-funktioner findes der også 'Udvidet sæt ind' fra menupunktet 'Rediger'. Denne funktion indsætter også skemaet for den kopierede undervisning, hvilket betyder, at udgangsklassens skema også kopieres. Kopiere data til eksterne programmer Du kan også anvende 'Udklipsholderen' til at kopiere undervisning (eller andre data) til eksterne programmer såsom regneark eller tekstbehandling. Mange visninger kan også eksporteres direkte til Excel via menuknappen 'Print in Excel'.

15 Indtastning af undervisning 4 15 Egenskaber for undervisning Udover de basale data for en undervisning, kan du definere endnu en del egenskaber. Indtastning af disse egenskaber - bortset fra tidsønsker - kan foretages enten i 'Listevisning' eller i 'Kartotekskortvisning'. Kartotekskortene som efterfølgende beskrives, findes alle i Kartotekskortvisning : 4.1 Tidsønsker Kartotekskortet Kartotekskortet Kartotekskortet Kartotekskortet Kartotekskortet 'Undervisning'' 'Skema' 'Styrekoder' 'Værdier' 'Koblingslinjer' Undervisning med tidsønske Når du skal se tidsønsker gives der tre forskellige muligheder: Tidsønsker for undervisningen Hver enkelt undervisning kan forsynes med et tidsønske. Den generelle funktion for tidsønsker er beskrevet i kapitlet Tidsønsker, afsnit Brugertips. Et tidsønske kan dog ikke angives som '+3'. I et sådant tilfælde skal undervisningen skemalægges manuelt og låses. Tidsønsker for alle elementer For en given undervisning nedarves tidsønskerne for de involverede Stamdata. Når f.eks. Victor Hugo har sin fridag om tirsdagen, kan der heller ikke lægges undervisning om tirsdagen, hvori Hugo skal deltage. Visningen 'Tidsønsker for alle elementer' ('Undervisning Klasser' - klik på menuknappen 'Tidsønsker' klik på knappen 'Tidsønsker for alle elementer') giver dig, i det midterste område, alle tidsønsker for alle i den valgte undervisning involverede elementer. I dette område kan du klikke på en bestemt ugedag og i

16 16 det underste felt se, hvilke af de involverede elementer der er ansvarlige for tidsønskerne. Tidsønsker for alle elementer u. lokaler Da Lokalefordelingenstadig kan ændres af optimeringen, er tidsønsker for lokaler ikke så vigtig som for andre elementer. Af denne grund kan du undlade dem med denne nederste valgmulighed. 4.2 Kartotekskortet 'Undervisning' På kartotekskortet 'Undervisning' kan du angive følgende oplysninger:

17 Egenskaber for undervisning 17 Ugelektioner / Årslektioner, Lærer, Fag, Klasse(r), Lokale De til undervisningen hørende Stamdata såvel som timetallet er de væsentligste oplysninger om en given undervisning. Indtastningen er tidligere beskrevet i kapitlet Indtastning af undervisning. Delingsnr. Delingsnummeret er nødvendigt, for at timetallet også beregnes rigtigt i forbindelse med delte hold En deling kan f.eks. være, at der undervises i engelsk i 2 grupper, men undervisningen ikke er koblet og altså ikke finder sted samtidigt. Der findes altså 2 undervisningslinjer med hver 5 timer, som dog kun tæller 5 timer tilsammen i klassetimetallet. Får begge undervisningslinjer (-numre) tildelt samme 'Delingsnr.' (tilladte værdier fra 0 til 255), følger beregningen af samlet timetal for klassen den ovenstående model. En undervisning med 'Delingsnr.' '0' tælles ikke med i det samlede klassetimetal. Du kan også tildele samme 'Delingsnr.' til flere end 2 undervisningslinjer for en klasse. Det største timetal i denne deling tæller herefter med i det samlede klassetimetal. Alias (Andet navn) Som for Stamdata-elementer kan du også i 'Undervisning' tildele alias. En beskrivelse af denne funktion finder du i kapitlet Stamdata - Kartotekskort Klasser. Lokaler Her kan du indtaste det for undervisningen ønskede (fag-)lokale. Er der ved faget angivet et Faglokale, bliver dette lokale automatisk anvendt ved skemalægningen. Stamlokale Hvis der indtastes data via 'Undervisning Klasser' skal her indtastes Stamlokale for klassen. Hvis du indtaster i 'Undervisning Lærer', er det lærerens Stamlokale. U-grupper Hvis du anvender modulet 'Multiuge/Periodeskema' kan du her indtaste Undervisningsgruppe. Mere

18 18 herom finder du i kapitlet Undervisningsgrupper i afsnittet 'Multiuge/Periodeskema'. Statistikkoder Som for Stamdata. Du kan tildele hver undervisning flere statistikkoder. Disse koder er nyttige, hvis du vil foretage et udtræk efter bestemte kriterier. Faggruppe Er et fag tilknyttet en bestemt faggruppe, skal det angives her. Anvendelse af Faggrupper er specielt nyttigt i forbindelse med Lærerkvalifikationer og Tidsplaner (modul Fagfordeling og tjenestetidsberegning ). Elever (D) / Elever (P) / i alt Her kan du indtaste det antal personer (hankøn/hunkøn), som deltager i den aktuelle undervisning. Summen vises i feltet 'i alt'. Denne indtastning har indflydelse på lokaletildelingen i forbindelse med 'Optimering' og 'Lokaleoptimering'. Tekst Her kan enhver undervisning tilføjes en tekst. Denne tekst vises også i 'Skema'-visningerne i kolonnen *Særlig tekst' og kan også indsættes i selve Skemaruden. Linjetekst/Linjetekst 2 Via disse to felter kan du også tildele en tekst til den enkelte Koblingslinjefor en undervisning. 4.3 Kartotekskortet 'Skema' På kartotekskortet 'Skema' kan du angive følgende oplysninger:

19 Egenskaber for undervisning 19 Dobbeltlektioner min.max - Blokstørrelse Indtastning af dobbeltlektioner og blokstørrelser er allerede omtalt i kapitlet Dobbeltlektioner - Blok. Lektioner i lokale Er der angivet et lokale for en given undervisning, vil Optimering søge at lægge alle undervisningens timer i dette faglokale. Ved lokalemangel eller overbelægning kan dette være uønsket. Skal f.eks. kun to ud af tre fysiktimer gennemføres i fysiklokalet, indtaster du her '2'. Som regel er det ikke nødvendigt at indtaste noget i dette felt. Prioritering for sætteoptimering Når du starter 'Optimering', vil Untis i første omgang beregne, hvor vanskeligt det vil blive at planlægge den enkelte undervisning. Dette vil være afhængigt af, hvor mange elementer og hvor restriktive tidsønsker der indgår i undervisningen. Sætte-algoritmen i Untis vil herefter først planlægge de sværeste undervisninger. Med 'Prioritering for sætteoptimering' kan du gribe ind i denne planlægningsrækkefølge. Jo højere prioritet der indtastes her ('1' er højeste og '9' er laveste), jo tidligere planlægges undervisningen, og der vil således være flere muligheder for optimal placering. Forbliver dette felt tomt, vil værdien automatisk antages at være '5'. '1' til '4' trækker op og '6' til '9' trækker ned. Undervisning med prioritering '1' vil blive planlagt først; med prioritering '9' til sidst. Pas på! Med en indtastning i dette felt griber du stærkt ind i forløbet for 'Optimering'. Generelt forværres det samlede resultat heraf. Anvend derfor ikke dette felt lemfældigt, men kun når du har en virkelig god grund herfor.! Lærer-optimerings-kendetegn

20 20 Modulet Fagfordeling (og tjenestetidsberegning) giver med 'Lærer-optimerings-kendetegn' mulighed for at påvirke Lærertildeling ved en 'Optimering'. Detaljer herom findes i kapitlet Lærer-optimerings-kendetegn afsnit Optimering. Ej skemalagte lektioner Her angives hvor mange lektioner af den aktuelle undervisning, der endnu ikke er skemalagt. Tidsinterval Med modulet Multiuge / Periodeskema har du mulighed for at fastsætte 'Tidsinterval' for undervisningen. Fagrækkefølge for klasser / Fagrækkefølge for lærere Som for 'Stamdata' findes feltet 'Fagrækkefølge' også for 'Undervisning'.Ved at indtaste cifre fra '1' til '9' udvirker du, at undervisning med samme ciffer skemalægges i lærerskemaet efterfølgende hinanden. Ved at indtaste bogstaver fra 'A' til 'E' udvirker du det modsatte. Læs også kapitel Fagrækkefølge afsnit Brugertips. Klassekollisions-kode (Klassekollisions-kode, KKK) En afmærkning her muliggør, at to undervisninger skemalægges på samme sted, selvom samme klasse deltager i begge. Indtast cifre fra '1' til '9' hvis en "kollision" med samme 'KKK' er tilladt. Indtast bogstaver fra 'A' til 'H' hvis en kollision med en forskellig ikke-numerisk 'KKK' er tilladt. Læs også kapitel Klassekollisions-kode afsnit Brugertips. 4.4 Kartotekskortet 'Styrekoder' del 1 Et stort antal Styrekoder står til din rådighed, hvormed du kan definere den enkelte undervisning, (X) Låst, (i) Ignoreres, (m) Markeret Funktionen af disse styrekoder er allerede beskrevet i kapitlet Element-uafhængige indtastningsfelter.

21 Egenskaber for undervisning 21 I undervisningsvisningen bliver ignoreret undervisning markeret med et (i) efter undervisningsnummeret. (E) Dobbelttime over *-pause Pauser, som i Ringetider er markeret med en '*', må ikke indgå i en dobbeltlektion. Med markeringen (E) kan dette omgås for specifikke undervisninger. (F) Valgfag Undervisninger med denne markering bliver ved 'Optimering' behandlet, som om der indgår et valgfag. Læs i denne forbindelse kapitel Brugertips - Valgfag og Ydertimer. (G) Ikke i yderlektion Med denne markering kan undgås, at en undervisning om muligt ikke placeres i en yderposition. Læs i denne forbindelse kapitel Brugertips - Valgfag og Ydertimer. (K) Ikke reservelokale En markering her betyder, at denne undervisning kun må finde sted i det angivne lokale. Skemalægning i Reservelokale er altså ikke tilladt. (k) Ingen dataanalyse Med en markering her kan du udelukke en undervisning fra den automatiske dataanalyse i forbindelse med Diagnose. Pas på! Sæt kun denne markering, når du har forvisset dig om, at den aktuelle undervisning ikke hindrer optimeringen. (r) Lek. i samme lokale Alle lektioner i en undervisning, som får en markering her, vil blive placeret i det samme lokale. Denne markering har stor indflydelse på lokaleoptimeringen. En undervisning med denne markering kan fortrænge en klasse fra sit stamlokale. For bedre forståelse læses kapitlet Brugertips - Lokalelogik. Lærertildeling fast For hver koblingslinje kan lærertildelingen fastlåses, så dette ikke senere ændres ved den automatiske lærertildeling (dette kun muligt med modulet Fagfordeling og Tjenestetidsberegning )(se også kapitlet Optimering ). Tidsønsker forefindes Er et Tidsønskeangivet for en undervisning, vil dette felt automatisk være markeret.

22 Kartotekskortet 'Styrekoder' del 2 Her finder du beskrivelsen af anden spalte i Styrekoder. Betinget låst Er denne markering sat, behandles den aktuelle undervisning ved første del af optimeringen (Sætteoptimeringen) som en låst undervisning. Ved den efterfølgende del af optimeringen (Bytte-optimeringen) ophæves denne betingede lås automatisk (se også kapitel Optimering ). (D) Dobbelttimekrav Sættes denne markering for en undervisning (eller for et fag), så gælder ved 'Optimering', at antallet af tilladte (eller ønskede) Dobbelttimer for denne undervisning SKAL overholdes. Dette gælder også i det tilfælde, hvor du vil undgå dobbelttimer for en undervisning ('0-0' i feltet Dobbelttimer min.max). Optimeringsfejlene 'Dobbelttime splittet', 'Ikke tilladt dobbelttime' og 'Faget 2 gange/dag' kan undgås via denne funktion. Pas på: Anvend med varsomhed Anvend denne markering med varsomhed, og hvis du er i tvivl - så slet ikke. Den besværliggør optimeringen specielt for fag med mange timer. Foretag i første omgang hellere en ændring af prioriteringen for 'Undgå dobbelttimefejl (eller fejl i blokke)'. Sæt den om nødvendigt til '5'. ( sti: 'Skemalægning' 'Prioriteringer' 'Timefordeling') Vær opmærksom på, at hvis dobbelttimer skal behandles korrekt, SKAL der foretages en indtastning i feltet 'Dobbelttimer min.max'. Markeres '(D) Dobbelttimekrav' udelukkes brug af markeringerne '(2) Fag 2 g./dag' og '(C) Ikke enkelttimer'.

23 Egenskaber for undervisning 23 (C) Ikke enkelttimer Sættes denne markering, gøres blokplacering af pågældende undervisning til første prioritet. Enkelttimer undgås om muligt. Denne markering er kun nyttig for undervisninger med mere end 5 timer/uge. Markeringerne (D), (2) og (C) udelukker hinanden. (R) Yderlektion Med denne markering kan du (ligesom ved ydertimefag) angive, at undervisningen skal skemalægges i en ydertime. Undervisningen vil blive skemalagt fortrinsvis i starten eller slutningen af en skoledag. Læs også kapitlet Brugertips / Valgfag og Yderlektioner. (S) Læg klassegruppe senere Ved at anvende Klassegrupper kan du ændre skemalægningsprioriteringen for den tilknyttede undervisning. Denne markering bevirker, at den pågældende undervisning planlægges senere i optimeringen - altså først når andre klasser fra samme klassegruppe allerede er skemalagt. Anvend kun denne markering, hvis du er bekendt med arbejdet med klassegrupper. (2) Fag 2 g./dag Optimeringsalgoritmen i Untis tager udgangspunkt i, at udover ønskede Blok- eller dobbeltlektioner, skemalægges et fag i en klasse kun én gang dagligt. Denne - højt vægtede - funktion kan sættes ud af kraft med denne markering. Untis kan herefter skemalægge faget frit. Markeringerne (D), (2) og (C) udelukker hinanden. (V) Læreren kan skiftes ud Markeres her, må Untis erstatte lærere fra undervisningen med andre egnede lærere, når det under optimeringen synes hensigtsmæssigt. Information findes i kapitlet Optimering. (L) Ikke i fodnoter For undervisning med denne markering printes der ingen fodnoter ud på skemaplanen. (U) Om eftermid. kun dobbeltlek. Denne markering bevirker, at den automatiske 'Optimering' kun arbejder med dobbeltlektioner om eftermiddagen. Denne markering er kun nyttig når: der er tilladt dobbeltlektioner for undervisningen der ved faget er angivet, at undervisningen kan finde sted om eftermiddagen. (M) planlæg manuel En markering her udvirker, at undervisningen ikke behandles af 'Optimering'. Undervisningen skal skemalægges manuelt. 4.6 Kartotekskort 'Værdier' Kartotekskortet 'Værdier' Dette kort (denne fane) er kun aktivt ved anvendelse sammen med modulet Fagfordeling og Tjenestetidsberegning. Detaljer finder du i kapitlet Værdier afsnit Tjestetidsberegning. Kartotekskortet 'Koblingslinjer' På dette kort ses felter, som har relevans for den enkelte koblingslinje men ikke for den samlede

24 24 kobling. De fleste felter findes også på kartotekskortet Undervisning og er også beskrevet der. Felterne 'Lærertildeling fast' og '(Lærer)' er beskrevet i kapitlet Automatisk lærertildeling under Optimering afsnit Undervisningsplanlægning 4.7 Vis koder Dette felt, som kun kan aktiveres vis menuknappen 'Feltvalg' i 'Listevisning' (...og gå her ind i underpunktet 'Mærker'), giver et udmærket overblik over de skemarelevante indstillinger for en given undervisning. I denne kolonne listes alle koder for en undervisning. Koden 'T' betyder f.eks., at der for den givne undervisning er angivet tidsønsker. Hvis du har vinget af ud for 'Vis nedarvede styrekoder' i 'Indstillinger' for denne undervisning, vises i parentes alle de styrekoder, som kommer fra de stamdata-elementer der indgår i denne undervisning.

25 Egenskaber for undervisning Låst undervisning Via menupunktet 'Undervisning Låst undervisning' fremkommer et vindue, i hvilket alle data ang. Låst undervisning er listet. Ligegyldigt om den givne undervisning er låst som Låst lektion, Låst undervisning, gennem et andet Element eller Undervisningsgruppe. I denne visning kan du også slette en lås: Klik i den ønskede celle og klik dernæst på <Slet> i menulinjen. OBS! Det er ikke tilstrækkeligt at markere den ønskede linje - du skal i den pågældende linje klikke på hver

26 26 enkelt celle, som er ansvarlig for låsen. Læs mere herom i kapitlet Låsninger afsnit Brugertips. 5 Funktioner i Menulinien De generelle funktioner er blevet forklaret i kapitlet Stamdata / Funktioner i Menulinien. De specielle funktioner som kun forefindes i Undervisning-visningen: Kobling Se kapitlet Kobling af undervisning. Udvidet opløsning af kobling Se kapitlet Opløsning af kobling. Lærerforslag Se kapitlet Lærerforslag, afsnit Undervisningsplanlægning. Skoleårskalender Med mudulet Multiuge/Periodeskema kan du tidsafgrænse brugen af stamdataelementer og lektioner, såvel som definere Undervisningsgrupper. Skoleårskalenderen viser dig med grøn farve de tidsrum, hvori undervisningen kan lægges. Skemasammenligning Se kapitlet Skemasammenligning, afsnit Undervisningsplanlægning. Overtag undervisningen som kursus Se kapitlet Oprette kurser, afsnit Kursusplanlægning. Indstilling Med 'Indstilling' kan du tilpasse 'Listevisning' i Undervisnings-vinduet efter dine personlige behov.

27 Funktioner i Menulinien 27 Én uge - Denne afkrydsning er kun aktiv i forbindelse med modulet Multiuge/Periodeskema. Her vises kun den undervisning, som finder sted i den valgte uge. Vis nedarvede styrekoder - Denne mulighed fungerer via fanen 'Styrekoder'. Den præcise beskrivelse af fanen, finder du i kapitlet Vis styrekoder. Vis sum - Ved hjælp af denne indstilling får du indsat en sum-linje under overskriftslinien i 'Listevisning'. For nummeriske felter foretages her en opsummering.

28 28 Tip: Kontekstmenu Summeringslinjen kan du også fremkalde ved at højreklikke på kolonneoverskriften. 6 Print For print af Undervisningsvisninger gælder det samme som for print af Stamdatavisninger. Via knappen 'Detaljer' i Udskriftsmenuen finder du flere kun for 'Undervisningsvisninger' relevante indstillingsmuligheder. 1 side/element Med denne mulighed printes lektionerne for hhv. lærere og klasser ud på separate sider. Resultat (realiseret - budget) Med denne mulighed printes en 'Resultat-linie'. Denne funktion er kun brugbar i forbindelse med modulet Fagfordeling og tjenestetidsberegning. Elementets undervisning

29 Print 29 I tilfælde af 'koblet undervisning' sørger denne funktion for, at de for det aktive element irrelevante linjer IKKE printes. Andet arbejde - Ø-tid Denne funktion anvendes kun i forbindelse med modulet Fagfordeling og Tjenestetidsberegning. Timeønsker 'Vis udskrift'-dialogen giver dig også mulighed for at udskrive timeønsker for den enkelte undervisning. 7 Undervisningsrækkefølge Med 'Undervisningsrækkefølge' ('Undervisning Undervisningsrækkefølge') kan du få indflydelse på skemalægningen af undervisningen. Der findes tre forskellige rækkefølger:

30 30 Fast fagrækkefølge Bånd (Samtidig undervisning) Ugerækkefølge 7.1 Fast fagrækkefølge Med 'Fast fagrækkefølge' bestemmer du, hvilke undervisningslektioner der SKAL ligge i forlængelse. Åbn ' Undervisning Undervisningsrækkefølge '. Vælg Fast fagræk k efølge i drop-down menuen øverst til højre i det fremkomne vindue og indtast den undervisning, som skal skemalægges i rækkefølge. Eksempel I klassen 1a skal Musik (undervisning 35) og Formning (undervisning 39) ligge i forlængelse af hinanden. Når fagrækkefølgen er defineret, skemalægger Untis timerne umiddelbart efter hinanden.

31 Undervisningsrækkefølge 31 OBS: Indtastning via dobbeltklik Indtastning af undervisningsnumre til fagrækkefølgen kan også foregå ved dobbeltklik på det ønskede undervisningsnummer (i den første kolonne i en undervisningsvisning). Variabel fast fagrækkefølge Ved en variabel fast fagrækkefølge ligger timerne i forlængelse af hinanden, men rækkefølgen er ikke fast. Untis kan altså ved Optimeringen afgøre, hvilket af fagene der skal ligge først.

32 Ugerækkefølge Med 'Ugerækkefølge' fastlægger du fagenes rækkefølge hen over ugen. Brugbar i forbindelse med 1- eller 2-timers fag. Åbn ' Undervisning Undervisningsrækkefølge '. Vælg 'Ugerækkefølge' i drop-down menuen øverst til højre i det fremkomne vindue og indtast den undervisning, som skal skemalægges i rækkefølge. Eksempel Klassen 1a skal først have Musik og senere på ugen Formning. Indtastes nu en Ugerækkefølge som på billedet, skemalægger Untis Musik (U.nr. 35) tidligere på ugen end Formning (U.nr. 39). Ved 'Ugerækkefølge' kan kun indtastes maks. 3 undervisningsnumre.

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio administratorvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis?

Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis? Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis? Ja, du kan arbejde med rullende uger (A- og B-uger), hvis du har et af modulerne: Kalender-semesterskema Multiuge- og Periodeskema Rullende uger

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide Kom godt i gang med X-Point Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang med X-Point... 3 1.1 Indledning... 3 2. Start af X-Point... 4 2.1 Installation og start kort... 4 2.2 Trin 1; Præsentation af opgaven...

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

ChemiCare4. Brugervejledning. Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20

ChemiCare4. Brugervejledning. Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20 ChemiCare4 Brugervejledning Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20 1. Indledning Der er gjort hvad der er muligt, for at gøre ChemiCare4's brugerflade overskuelig og intuitiv. Så mange som

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en bog. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til iphoto

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

Pinnacle Studio. Dit liv på film. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Dit liv på film. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate Dit liv på film Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Respektér venligst rettighederne for

Læs mere