Indhold. 'Undervisning' II Undervisningsvinduet. III Indtastning af undervisning. IV Egenskaber for undervisning. V Funktioner i Menulinien.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 'Undervisning' II Undervisningsvinduet. III Indtastning af undervisning. IV Egenskaber for undervisning. V Funktioner i Menulinien."

Transkript

1

2 2 Indhold I Undervisning 3 II Undervisningsvinduet 3 III Indtastning af undervisning 4 1 Indtastning... af en simpel undervisning 5 2 Dobbeltlektioner... - Blok 7 3 Koblinger Kobling... af undervisning 9 5 Afkobling... af undervisning 11 6 Undervisningsindtastning... med drag&drop 12 7 Udklipsholder IV Egenskaber for undervisning 15 1 Undervisning... med tidsønske 15 2 Kartotekskortet... 'Undervisning' 16 3 Kartotekskortet... 'Skema' 18 4 Kartotekskortet... 'Styrekoder' del Kartotekskortet... 'Styrekoder' del Kartotekskort... 'Værdier' 23 7 Vis koder Låst undervisning V Funktioner i Menulinien 26 VI Print 28 VII Undervisningsrækkefølge 29 1 Fast fagrækkefølge Ugerækkefølge Bånd... (Samtidig undervisning) 33 Indeks 34

3 Undervisning 1 3 Undervisning En undervisning (lektion) er en kombination af elementerne klasse, lærer, fag og lokale med et defineret timetal og evt. andre parametre. Vi skelner mellem planlagte og skemalagte lektioner. En planlagt lektion kunne være: Callas skal undervise to timer i musik i klasse 1a i lokale K1a. Den skemalagte lektion har yderligere fået sin placering i skemaet - f.eks. ma.-2.lekt. og to.-1.lekt. Planlagt lektion Skemalagt lektion 2 Undervisningsvinduet Undervisningsvinduet har, såvel som Stamdatavinduet, principielt tre dele: Værktøjslinje, Listevisning og Kartotekskortvisning. Kartotekskort- og listevisning fungerer som i Stamdatavinduet. I Kartotekskortvisning vises en lektion med alle tilhørende informationer. I Listevisning ses alle lektioner i en tabel. Hver lektion får automatisk tildelt et internt Undervisningsnummer for identifikation i programmet. Dette nummer har du ingen indflydelse på. OBS: Visninger

4 4 Undervisningsvinduet er en visning. Hermed er de i kapitlet Stamdataformater givne informationer om brug af visninger ( Tilpasse visninger og Administrere visninger ) også gældende for Undervisningsvinduet. Via menupunkterne "Undervisning Klasser" og "Undervisning Lærere" kan du åbne standardvisninger som er sorteret efter hhv. klasser og lærere. Pas på: Koblinger Ved Koblinger (samtidig undervisning) finder du i kolonnen 'Kl,Lær' et '+'. Når du klikker på dette, vises alle linierne i koblingen 3 Indtastning af undervisning Undervisning kan indtastes i Kartotekskortvisning eller i Listevisning. Da der findes forskellige former for undervisning, beskrives dette separat. En kobling er undervisning hvori der indgår flere elementer af én slags, som skal foregå i samme tidsrum. Ved en klassekobling undervises flere klasser eller delklasser af samme lærer. Ved en lærerkobling underviser flere lærere samme klasse eller flere klasser samtidigt.

5 Indtastning af undervisning 5 Simpel undervisning Dobbeltime - blok Kobling OBS: Kolonnen 'Kla,Lær' En indtastning i kolonnen Kla,Lær angiver, hvor mange klasser og hvor mange lærere der indgår i den givne undervisning. For en simpel undervisning med én klasse og én lærer vises intet i denne kolonne. 3.1 Indtastning af en simpel undervisning Åbn et undervisningsvindue ('Undervisning Klasser') og klik på knappen <Ny>. Herved dannes en ny undervisning med én ugentlig time. Alternativt kan du også danne en ny undervisning i den nederste linie i Listevisningen. Indtast nu alle relevante oplysninger for denne undervisning (klasse, lærer, fag, lokale) og foretag evt. også ændring i antallet af ugelektioner. Klasser / Lærere Afhængig af om du arbejder i 'Undervisning Klasser' eller 'Undervisning Lærere', fremgår den aktuelle klasse eller den aktuelle lærer automatisk. Stamlokale(klasselokale) Når du via 'Stamdata Klasser' har tildelt hver enkelt klasse et lokale, bliver dette lokale automatisk vist i

6 6 kolonnen Stamlokale i visninger under menupunktet 'Undervisning'. Også for en lærer kan der anføres et stamlokale. Dette vil fungere på samme måde som ovenfor. Fachraum Du kan også tildele lokaler via 'Stamdata Fag' - altså faglokaler - som f.eks. en idrætssal til faget Idræt. Når der indtastes et fag med tilhørende Faglokale vises dette automatisk i kolonnen Faglok ale OBS: Faglokale + Stamlokale For en given undervisning kan der indtastes såvel faglokale som stamlokale. I dette tilfælde vil 'Optimering' først forsøge at lægge undervisningen i faglokalet. Skulle dette ikke være muligt, kan undervisningen også skemalægges i stamlokalet. Yderligere information finder du i kapitlet Lokalelogik.

7 Indtastning af undervisning Dobbeltlektioner - Blok Dobbeltlektion Enhver undervisning lægges som enkeltlektion, medmindre andet direkte er ønsket. Ønskes dobbeltlektioner (eller kan dette tillades), skal det for den enkelte undervisning angives i kolonnen Dobbeltlek. I denne kolonne angives det tilladte interval for dobbeltlektioner: Indtastning '1-1' betyder, at intervallet går fra 1 til 1. Undervisningen skal altså skemalægges i netop én dobbeltlektion. Indtastning '0-1' betyder, at intervallet går fra 0 til 1. To-timers undervisningen KAN altså skemalægges i én dobbeltlektion - men behøver det ikke nødvendigvis. Indtastning '1-2' betyder, at intervallet går fra 1 til 2. Fire-timers undervisningen KAN altså skemalægges i op til 2 dobbeltlektioner. 'Optimering' skal (i samspil med 'Prioriteringer') beslutte, hvilken løsning der passer bedst rent skemateknisk. Tips: Dobbeltlektion-betingelse Når der for en given undervisning er forskellige muligheder for dobbeltlektioner (f.eks. '0-1' eller '1-2', anbefales det, at du IKKE låser dig fast til netop én løsning (via 'Prioriteringer'). Dette fører oftest til et væsentligt bedre skema. Blok SKAL en fler-timers undervisning læses i fortløbende lektioner, drejer det sig om en 'Blok'. Indtast i kolonnen 'Blok' f.eks. '3' for en tre-timers blok.

8 8 SKAL en seks-timers undervisning læses i to tre-timers blokke, skal du indtaste '3,3'. 3.3 Koblinger For Untis er en undervisning koblet, når mere end én lærer og/eller mere end én klasse indgår i den samme undervisning på det samme tidspunkt. OBS: Indtastningsregler for koblinger Klasser skal ved indtastning skilles med komma. Lærere skal skrives i hver sin Koblingslinje. Koblet undervisning (flere klasser) Rubens skal undervise klasserne 1a og 1b to timer ugentlig i faget 'Husgerning' i lokale 'Skolekøkken': UL Lærer Fag Klasse(r) Lokale 2 Rub Hus 1a,1b Køk Fremgangsmåde som for simpel undervisning. Dog indtastes i kolonnen 'Klasse(r)' 1a og 1b adskilt med komma. Lokalet sættes ikke automatisk ind, da faget 'Husgerning' ikke har noget fast lokale tildelt. Indtast derfor lokalet i kolonnen 'Faglokale'. Skift til klasse 1b. Her vises den nye undervisning automatisk. Koblet undervisning (flere klasser og lærere) Der skal undervises niveaudelt i faget engelsk i fire timer i anden klasse. Dvs. at eleverne fra 2a og 2b deles i tre grupper, som skal undervises af hver sin lærer (Cer, Ander og Callas) i hver sit lokale: UL Lærer Fag Klasse(r) Lokale 4 Cer Eng 2a,2b K2a 4 Ander Eng 2a,2b K2b 4 Callas Eng 2a,2b PS1

9 Indtastning af undervisning 9 1. Åbn undervisningsvisningen for 2a. ('Undervisning Klasser' og vælg 2a) 2. Indtast '4' i kolonnen'ul' og bekræft med <Tab>. 3. Vælg 'Cer' i dropdown-menuen i kolonnen 'Lærer'. Det gør ingen forskel, hvilken lærer der vælges først. 4. Vælg 'Eng' i dropdown-menuen i kolonnen 'Fag'. 5. I kolonnen 'Klasse(r)' indtaster du 2a og 2b adskilt med komma. 6. Stamlokalet for 2a ('K2a') vises skraks i kolonnen for dette. 7. Før cursoren over kolonnen 'Kl,Lær' for den netop oprettede undervisning og klik på det fremkomne '+'. I den herved fremkomne tomme linie indtastes næste lærer 'Ander' i kolonnen 'Lærer', 'Eng' i kolonnen 'Fag' og '2a,2b' i kolonnen 'Klasse(r)'. 8. I kolonnen 'Stamlokale' vælges lokale 'K2b', da 'Cer' jo underviser sin gruppe i lokale 'K2a'. 9. Indtast nu parametre i tredje linje for 'Callas' med et nyt lokale. Der vil nu konstant ses et '+' i kolonnen 'Kla,Lær'. Med et klik herpå, fremkommer den totale information. Beslut selv, om du kan nøjes med første linje eller vil se den totale information. Tip: Udfolde alle koblinger Med et klik på '+' i kolonneoverskriften kan du udfolde samtlige koblinger. Yderligere information ang. koblinger finder du i kapitlerne Kobling af undervisning og Afkobling af undervisning 3.4 Kobling af undervisning Kobling via drag&drop

10 10 Hvis du vil koble to eksisterende undervisninger, klikker du på én af de to i kolonnen 'Kla,Lær' og trækker med drag&drop hen på den undervisning, som du vil koble den med. Såsnart du slipper, er de to undervisninger koblet. Ligeså simpelt er det igen at afkoble koblet undervisning. I kolonnen 'Kla,Lær' trækker du den koblingslinje, som du vil fjerne fra koblingen, via drag&drop hen til en fri linje i samme kolonne. Undervisningerne er nu afkoblet. Kobling via menuknap Når du vil koble to eksisterende undervisninger, markerer du den ene og klikker herefter på menuknappen <Kobling>. Der fremkommer nu en dialogboks, i hvilken den markerede undervisning ses. Du har nu to muligheder for at tilkoble en undervisning: Aktiver den ønskede undervisning i Underevisningsvinduet og klik efterfølgende i dialogboksen på knappen <Læg til>. Træk undervisningsnummeret ind med drag&drop og klik efterfølgende i dialogboksen på knappen <Læg til>.

11 Indtastning af undervisning Afkobling af undervisning I foregående kapitel blev beskrevet, hvordan du kan koble undervisning med drag&drop. Afobling via menuknap Med denne funktion kan du ændre de enkelte Koblingslinjer i en koblet undervisning til selvstændige undervisninger med eget undervisningsnummer. Marker en kobling og klik efterfølgende på menuknappen <Udvidet opløsning af kobling>. Der fremkommer nu en dialogboks, hvori du kan vælge, hvilke koblingslinjer der kal fjernes fra koblingen.

12 12 OBS: Afkoble alle Når du klikker på knappen <Opløs hele koblingen>, fjernes også alle klassekoblinger. Dette kan være et drastisk indgreb i fordelingen af undervisning. Når du kun vil opløse en kobling i div. koblingslinjer, men beholde klassekoblingerne, skal du i venstre del af dialogboksen markere alle linjer og efterfølgende klikke på dobbeltpilen i midten. Afslut med <OK>. 3.6 Undervisningsindtastning med drag&drop Undervisningsindtastning kan også klares med drag&drop fra Elementvindue. 'Elementvindue' kan du åbne via 'Stamdata Elementvindue' eller via menuknappen i Hovedmenuen. I dette 'Elementvindue' kan du vælge mellem de forskellige stamdata og trække dem med drag&drop over i en visning fra Undervisningsvinduet. OBS: Flere elementer Med holdt 'Ctrl'-tast kan du markere flere elementer og herefter trække dem samtidigt over i Undervisningsvinduet.

13 Indtastning af undervisning 13 Når du trækker flere klasser over i Undervisningsvinduet, indsættes de alle i samme Koblingslinje. Hvis du derimod trækker flere lærere ind i en oprettet undervisning, vil der blive oprettet én linje for hver lærer. OBS: Dobbelklik I stedet for drag&drop-teknik kan der også anvendes dobbeltklik i elementvinduet. 3.7 Udklipsholder Du kan kopiere udvalgte (highlightede) undervisninger til Udklipsholderen og atter indføre dem andetsteds. Denne funktion kan også aktiveres via hovedmenupunktet 'Rediger', eller du kan arbejde med følgende tastegenvej: Ctrl + X = Klip ud

14 14 Ctrl + C = Kopier Ctrl + V = Sæt ind Programintern anvendelse Du kan kopiere én eller flere undervisninger fra én klasse til en anden eller fra én Periode til en anden (med modulet Multiuge / Periodeskema ). Vil du f.eks. kopiere alle undervisninger fra 1a til 1b, skal du: Marker alle undervisninger Klik på 'Rediger Kopier' Skift til klasse 1b, som endnu ingen undervisning har Klik på 'Rediger Sæt ind'. Udvidet 'sæt ind' OBS: Kopiering af skema Funktionen 'Udvidet sæt ind' muliggør kopiering af skemaer Sammen med de øvrige 'Sæt ind'-funktioner findes der også 'Udvidet sæt ind' fra menupunktet 'Rediger'. Denne funktion indsætter også skemaet for den kopierede undervisning, hvilket betyder, at udgangsklassens skema også kopieres. Kopiere data til eksterne programmer Du kan også anvende 'Udklipsholderen' til at kopiere undervisning (eller andre data) til eksterne programmer såsom regneark eller tekstbehandling. Mange visninger kan også eksporteres direkte til Excel via menuknappen 'Print in Excel'.

15 Indtastning af undervisning 4 15 Egenskaber for undervisning Udover de basale data for en undervisning, kan du definere endnu en del egenskaber. Indtastning af disse egenskaber - bortset fra tidsønsker - kan foretages enten i 'Listevisning' eller i 'Kartotekskortvisning'. Kartotekskortene som efterfølgende beskrives, findes alle i Kartotekskortvisning : 4.1 Tidsønsker Kartotekskortet Kartotekskortet Kartotekskortet Kartotekskortet Kartotekskortet 'Undervisning'' 'Skema' 'Styrekoder' 'Værdier' 'Koblingslinjer' Undervisning med tidsønske Når du skal se tidsønsker gives der tre forskellige muligheder: Tidsønsker for undervisningen Hver enkelt undervisning kan forsynes med et tidsønske. Den generelle funktion for tidsønsker er beskrevet i kapitlet Tidsønsker, afsnit Brugertips. Et tidsønske kan dog ikke angives som '+3'. I et sådant tilfælde skal undervisningen skemalægges manuelt og låses. Tidsønsker for alle elementer For en given undervisning nedarves tidsønskerne for de involverede Stamdata. Når f.eks. Victor Hugo har sin fridag om tirsdagen, kan der heller ikke lægges undervisning om tirsdagen, hvori Hugo skal deltage. Visningen 'Tidsønsker for alle elementer' ('Undervisning Klasser' - klik på menuknappen 'Tidsønsker' klik på knappen 'Tidsønsker for alle elementer') giver dig, i det midterste område, alle tidsønsker for alle i den valgte undervisning involverede elementer. I dette område kan du klikke på en bestemt ugedag og i

16 16 det underste felt se, hvilke af de involverede elementer der er ansvarlige for tidsønskerne. Tidsønsker for alle elementer u. lokaler Da Lokalefordelingenstadig kan ændres af optimeringen, er tidsønsker for lokaler ikke så vigtig som for andre elementer. Af denne grund kan du undlade dem med denne nederste valgmulighed. 4.2 Kartotekskortet 'Undervisning' På kartotekskortet 'Undervisning' kan du angive følgende oplysninger:

17 Egenskaber for undervisning 17 Ugelektioner / Årslektioner, Lærer, Fag, Klasse(r), Lokale De til undervisningen hørende Stamdata såvel som timetallet er de væsentligste oplysninger om en given undervisning. Indtastningen er tidligere beskrevet i kapitlet Indtastning af undervisning. Delingsnr. Delingsnummeret er nødvendigt, for at timetallet også beregnes rigtigt i forbindelse med delte hold En deling kan f.eks. være, at der undervises i engelsk i 2 grupper, men undervisningen ikke er koblet og altså ikke finder sted samtidigt. Der findes altså 2 undervisningslinjer med hver 5 timer, som dog kun tæller 5 timer tilsammen i klassetimetallet. Får begge undervisningslinjer (-numre) tildelt samme 'Delingsnr.' (tilladte værdier fra 0 til 255), følger beregningen af samlet timetal for klassen den ovenstående model. En undervisning med 'Delingsnr.' '0' tælles ikke med i det samlede klassetimetal. Du kan også tildele samme 'Delingsnr.' til flere end 2 undervisningslinjer for en klasse. Det største timetal i denne deling tæller herefter med i det samlede klassetimetal. Alias (Andet navn) Som for Stamdata-elementer kan du også i 'Undervisning' tildele alias. En beskrivelse af denne funktion finder du i kapitlet Stamdata - Kartotekskort Klasser. Lokaler Her kan du indtaste det for undervisningen ønskede (fag-)lokale. Er der ved faget angivet et Faglokale, bliver dette lokale automatisk anvendt ved skemalægningen. Stamlokale Hvis der indtastes data via 'Undervisning Klasser' skal her indtastes Stamlokale for klassen. Hvis du indtaster i 'Undervisning Lærer', er det lærerens Stamlokale. U-grupper Hvis du anvender modulet 'Multiuge/Periodeskema' kan du her indtaste Undervisningsgruppe. Mere

18 18 herom finder du i kapitlet Undervisningsgrupper i afsnittet 'Multiuge/Periodeskema'. Statistikkoder Som for Stamdata. Du kan tildele hver undervisning flere statistikkoder. Disse koder er nyttige, hvis du vil foretage et udtræk efter bestemte kriterier. Faggruppe Er et fag tilknyttet en bestemt faggruppe, skal det angives her. Anvendelse af Faggrupper er specielt nyttigt i forbindelse med Lærerkvalifikationer og Tidsplaner (modul Fagfordeling og tjenestetidsberegning ). Elever (D) / Elever (P) / i alt Her kan du indtaste det antal personer (hankøn/hunkøn), som deltager i den aktuelle undervisning. Summen vises i feltet 'i alt'. Denne indtastning har indflydelse på lokaletildelingen i forbindelse med 'Optimering' og 'Lokaleoptimering'. Tekst Her kan enhver undervisning tilføjes en tekst. Denne tekst vises også i 'Skema'-visningerne i kolonnen *Særlig tekst' og kan også indsættes i selve Skemaruden. Linjetekst/Linjetekst 2 Via disse to felter kan du også tildele en tekst til den enkelte Koblingslinjefor en undervisning. 4.3 Kartotekskortet 'Skema' På kartotekskortet 'Skema' kan du angive følgende oplysninger:

19 Egenskaber for undervisning 19 Dobbeltlektioner min.max - Blokstørrelse Indtastning af dobbeltlektioner og blokstørrelser er allerede omtalt i kapitlet Dobbeltlektioner - Blok. Lektioner i lokale Er der angivet et lokale for en given undervisning, vil Optimering søge at lægge alle undervisningens timer i dette faglokale. Ved lokalemangel eller overbelægning kan dette være uønsket. Skal f.eks. kun to ud af tre fysiktimer gennemføres i fysiklokalet, indtaster du her '2'. Som regel er det ikke nødvendigt at indtaste noget i dette felt. Prioritering for sætteoptimering Når du starter 'Optimering', vil Untis i første omgang beregne, hvor vanskeligt det vil blive at planlægge den enkelte undervisning. Dette vil være afhængigt af, hvor mange elementer og hvor restriktive tidsønsker der indgår i undervisningen. Sætte-algoritmen i Untis vil herefter først planlægge de sværeste undervisninger. Med 'Prioritering for sætteoptimering' kan du gribe ind i denne planlægningsrækkefølge. Jo højere prioritet der indtastes her ('1' er højeste og '9' er laveste), jo tidligere planlægges undervisningen, og der vil således være flere muligheder for optimal placering. Forbliver dette felt tomt, vil værdien automatisk antages at være '5'. '1' til '4' trækker op og '6' til '9' trækker ned. Undervisning med prioritering '1' vil blive planlagt først; med prioritering '9' til sidst. Pas på! Med en indtastning i dette felt griber du stærkt ind i forløbet for 'Optimering'. Generelt forværres det samlede resultat heraf. Anvend derfor ikke dette felt lemfældigt, men kun når du har en virkelig god grund herfor.! Lærer-optimerings-kendetegn

20 20 Modulet Fagfordeling (og tjenestetidsberegning) giver med 'Lærer-optimerings-kendetegn' mulighed for at påvirke Lærertildeling ved en 'Optimering'. Detaljer herom findes i kapitlet Lærer-optimerings-kendetegn afsnit Optimering. Ej skemalagte lektioner Her angives hvor mange lektioner af den aktuelle undervisning, der endnu ikke er skemalagt. Tidsinterval Med modulet Multiuge / Periodeskema har du mulighed for at fastsætte 'Tidsinterval' for undervisningen. Fagrækkefølge for klasser / Fagrækkefølge for lærere Som for 'Stamdata' findes feltet 'Fagrækkefølge' også for 'Undervisning'.Ved at indtaste cifre fra '1' til '9' udvirker du, at undervisning med samme ciffer skemalægges i lærerskemaet efterfølgende hinanden. Ved at indtaste bogstaver fra 'A' til 'E' udvirker du det modsatte. Læs også kapitel Fagrækkefølge afsnit Brugertips. Klassekollisions-kode (Klassekollisions-kode, KKK) En afmærkning her muliggør, at to undervisninger skemalægges på samme sted, selvom samme klasse deltager i begge. Indtast cifre fra '1' til '9' hvis en "kollision" med samme 'KKK' er tilladt. Indtast bogstaver fra 'A' til 'H' hvis en kollision med en forskellig ikke-numerisk 'KKK' er tilladt. Læs også kapitel Klassekollisions-kode afsnit Brugertips. 4.4 Kartotekskortet 'Styrekoder' del 1 Et stort antal Styrekoder står til din rådighed, hvormed du kan definere den enkelte undervisning, (X) Låst, (i) Ignoreres, (m) Markeret Funktionen af disse styrekoder er allerede beskrevet i kapitlet Element-uafhængige indtastningsfelter.

21 Egenskaber for undervisning 21 I undervisningsvisningen bliver ignoreret undervisning markeret med et (i) efter undervisningsnummeret. (E) Dobbelttime over *-pause Pauser, som i Ringetider er markeret med en '*', må ikke indgå i en dobbeltlektion. Med markeringen (E) kan dette omgås for specifikke undervisninger. (F) Valgfag Undervisninger med denne markering bliver ved 'Optimering' behandlet, som om der indgår et valgfag. Læs i denne forbindelse kapitel Brugertips - Valgfag og Ydertimer. (G) Ikke i yderlektion Med denne markering kan undgås, at en undervisning om muligt ikke placeres i en yderposition. Læs i denne forbindelse kapitel Brugertips - Valgfag og Ydertimer. (K) Ikke reservelokale En markering her betyder, at denne undervisning kun må finde sted i det angivne lokale. Skemalægning i Reservelokale er altså ikke tilladt. (k) Ingen dataanalyse Med en markering her kan du udelukke en undervisning fra den automatiske dataanalyse i forbindelse med Diagnose. Pas på! Sæt kun denne markering, når du har forvisset dig om, at den aktuelle undervisning ikke hindrer optimeringen. (r) Lek. i samme lokale Alle lektioner i en undervisning, som får en markering her, vil blive placeret i det samme lokale. Denne markering har stor indflydelse på lokaleoptimeringen. En undervisning med denne markering kan fortrænge en klasse fra sit stamlokale. For bedre forståelse læses kapitlet Brugertips - Lokalelogik. Lærertildeling fast For hver koblingslinje kan lærertildelingen fastlåses, så dette ikke senere ændres ved den automatiske lærertildeling (dette kun muligt med modulet Fagfordeling og Tjenestetidsberegning )(se også kapitlet Optimering ). Tidsønsker forefindes Er et Tidsønskeangivet for en undervisning, vil dette felt automatisk være markeret.

22 Kartotekskortet 'Styrekoder' del 2 Her finder du beskrivelsen af anden spalte i Styrekoder. Betinget låst Er denne markering sat, behandles den aktuelle undervisning ved første del af optimeringen (Sætteoptimeringen) som en låst undervisning. Ved den efterfølgende del af optimeringen (Bytte-optimeringen) ophæves denne betingede lås automatisk (se også kapitel Optimering ). (D) Dobbelttimekrav Sættes denne markering for en undervisning (eller for et fag), så gælder ved 'Optimering', at antallet af tilladte (eller ønskede) Dobbelttimer for denne undervisning SKAL overholdes. Dette gælder også i det tilfælde, hvor du vil undgå dobbelttimer for en undervisning ('0-0' i feltet Dobbelttimer min.max). Optimeringsfejlene 'Dobbelttime splittet', 'Ikke tilladt dobbelttime' og 'Faget 2 gange/dag' kan undgås via denne funktion. Pas på: Anvend med varsomhed Anvend denne markering med varsomhed, og hvis du er i tvivl - så slet ikke. Den besværliggør optimeringen specielt for fag med mange timer. Foretag i første omgang hellere en ændring af prioriteringen for 'Undgå dobbelttimefejl (eller fejl i blokke)'. Sæt den om nødvendigt til '5'. ( sti: 'Skemalægning' 'Prioriteringer' 'Timefordeling') Vær opmærksom på, at hvis dobbelttimer skal behandles korrekt, SKAL der foretages en indtastning i feltet 'Dobbelttimer min.max'. Markeres '(D) Dobbelttimekrav' udelukkes brug af markeringerne '(2) Fag 2 g./dag' og '(C) Ikke enkelttimer'.

23 Egenskaber for undervisning 23 (C) Ikke enkelttimer Sættes denne markering, gøres blokplacering af pågældende undervisning til første prioritet. Enkelttimer undgås om muligt. Denne markering er kun nyttig for undervisninger med mere end 5 timer/uge. Markeringerne (D), (2) og (C) udelukker hinanden. (R) Yderlektion Med denne markering kan du (ligesom ved ydertimefag) angive, at undervisningen skal skemalægges i en ydertime. Undervisningen vil blive skemalagt fortrinsvis i starten eller slutningen af en skoledag. Læs også kapitlet Brugertips / Valgfag og Yderlektioner. (S) Læg klassegruppe senere Ved at anvende Klassegrupper kan du ændre skemalægningsprioriteringen for den tilknyttede undervisning. Denne markering bevirker, at den pågældende undervisning planlægges senere i optimeringen - altså først når andre klasser fra samme klassegruppe allerede er skemalagt. Anvend kun denne markering, hvis du er bekendt med arbejdet med klassegrupper. (2) Fag 2 g./dag Optimeringsalgoritmen i Untis tager udgangspunkt i, at udover ønskede Blok- eller dobbeltlektioner, skemalægges et fag i en klasse kun én gang dagligt. Denne - højt vægtede - funktion kan sættes ud af kraft med denne markering. Untis kan herefter skemalægge faget frit. Markeringerne (D), (2) og (C) udelukker hinanden. (V) Læreren kan skiftes ud Markeres her, må Untis erstatte lærere fra undervisningen med andre egnede lærere, når det under optimeringen synes hensigtsmæssigt. Information findes i kapitlet Optimering. (L) Ikke i fodnoter For undervisning med denne markering printes der ingen fodnoter ud på skemaplanen. (U) Om eftermid. kun dobbeltlek. Denne markering bevirker, at den automatiske 'Optimering' kun arbejder med dobbeltlektioner om eftermiddagen. Denne markering er kun nyttig når: der er tilladt dobbeltlektioner for undervisningen der ved faget er angivet, at undervisningen kan finde sted om eftermiddagen. (M) planlæg manuel En markering her udvirker, at undervisningen ikke behandles af 'Optimering'. Undervisningen skal skemalægges manuelt. 4.6 Kartotekskort 'Værdier' Kartotekskortet 'Værdier' Dette kort (denne fane) er kun aktivt ved anvendelse sammen med modulet Fagfordeling og Tjenestetidsberegning. Detaljer finder du i kapitlet Værdier afsnit Tjestetidsberegning. Kartotekskortet 'Koblingslinjer' På dette kort ses felter, som har relevans for den enkelte koblingslinje men ikke for den samlede

24 24 kobling. De fleste felter findes også på kartotekskortet Undervisning og er også beskrevet der. Felterne 'Lærertildeling fast' og '(Lærer)' er beskrevet i kapitlet Automatisk lærertildeling under Optimering afsnit Undervisningsplanlægning 4.7 Vis koder Dette felt, som kun kan aktiveres vis menuknappen 'Feltvalg' i 'Listevisning' (...og gå her ind i underpunktet 'Mærker'), giver et udmærket overblik over de skemarelevante indstillinger for en given undervisning. I denne kolonne listes alle koder for en undervisning. Koden 'T' betyder f.eks., at der for den givne undervisning er angivet tidsønsker. Hvis du har vinget af ud for 'Vis nedarvede styrekoder' i 'Indstillinger' for denne undervisning, vises i parentes alle de styrekoder, som kommer fra de stamdata-elementer der indgår i denne undervisning.

25 Egenskaber for undervisning Låst undervisning Via menupunktet 'Undervisning Låst undervisning' fremkommer et vindue, i hvilket alle data ang. Låst undervisning er listet. Ligegyldigt om den givne undervisning er låst som Låst lektion, Låst undervisning, gennem et andet Element eller Undervisningsgruppe. I denne visning kan du også slette en lås: Klik i den ønskede celle og klik dernæst på <Slet> i menulinjen. OBS! Det er ikke tilstrækkeligt at markere den ønskede linje - du skal i den pågældende linje klikke på hver

26 26 enkelt celle, som er ansvarlig for låsen. Læs mere herom i kapitlet Låsninger afsnit Brugertips. 5 Funktioner i Menulinien De generelle funktioner er blevet forklaret i kapitlet Stamdata / Funktioner i Menulinien. De specielle funktioner som kun forefindes i Undervisning-visningen: Kobling Se kapitlet Kobling af undervisning. Udvidet opløsning af kobling Se kapitlet Opløsning af kobling. Lærerforslag Se kapitlet Lærerforslag, afsnit Undervisningsplanlægning. Skoleårskalender Med mudulet Multiuge/Periodeskema kan du tidsafgrænse brugen af stamdataelementer og lektioner, såvel som definere Undervisningsgrupper. Skoleårskalenderen viser dig med grøn farve de tidsrum, hvori undervisningen kan lægges. Skemasammenligning Se kapitlet Skemasammenligning, afsnit Undervisningsplanlægning. Overtag undervisningen som kursus Se kapitlet Oprette kurser, afsnit Kursusplanlægning. Indstilling Med 'Indstilling' kan du tilpasse 'Listevisning' i Undervisnings-vinduet efter dine personlige behov.

27 Funktioner i Menulinien 27 Én uge - Denne afkrydsning er kun aktiv i forbindelse med modulet Multiuge/Periodeskema. Her vises kun den undervisning, som finder sted i den valgte uge. Vis nedarvede styrekoder - Denne mulighed fungerer via fanen 'Styrekoder'. Den præcise beskrivelse af fanen, finder du i kapitlet Vis styrekoder. Vis sum - Ved hjælp af denne indstilling får du indsat en sum-linje under overskriftslinien i 'Listevisning'. For nummeriske felter foretages her en opsummering.

28 28 Tip: Kontekstmenu Summeringslinjen kan du også fremkalde ved at højreklikke på kolonneoverskriften. 6 Print For print af Undervisningsvisninger gælder det samme som for print af Stamdatavisninger. Via knappen 'Detaljer' i Udskriftsmenuen finder du flere kun for 'Undervisningsvisninger' relevante indstillingsmuligheder. 1 side/element Med denne mulighed printes lektionerne for hhv. lærere og klasser ud på separate sider. Resultat (realiseret - budget) Med denne mulighed printes en 'Resultat-linie'. Denne funktion er kun brugbar i forbindelse med modulet Fagfordeling og tjenestetidsberegning. Elementets undervisning

29 Print 29 I tilfælde af 'koblet undervisning' sørger denne funktion for, at de for det aktive element irrelevante linjer IKKE printes. Andet arbejde - Ø-tid Denne funktion anvendes kun i forbindelse med modulet Fagfordeling og Tjenestetidsberegning. Timeønsker 'Vis udskrift'-dialogen giver dig også mulighed for at udskrive timeønsker for den enkelte undervisning. 7 Undervisningsrækkefølge Med 'Undervisningsrækkefølge' ('Undervisning Undervisningsrækkefølge') kan du få indflydelse på skemalægningen af undervisningen. Der findes tre forskellige rækkefølger:

30 30 Fast fagrækkefølge Bånd (Samtidig undervisning) Ugerækkefølge 7.1 Fast fagrækkefølge Med 'Fast fagrækkefølge' bestemmer du, hvilke undervisningslektioner der SKAL ligge i forlængelse. Åbn ' Undervisning Undervisningsrækkefølge '. Vælg Fast fagræk k efølge i drop-down menuen øverst til højre i det fremkomne vindue og indtast den undervisning, som skal skemalægges i rækkefølge. Eksempel I klassen 1a skal Musik (undervisning 35) og Formning (undervisning 39) ligge i forlængelse af hinanden. Når fagrækkefølgen er defineret, skemalægger Untis timerne umiddelbart efter hinanden.

31 Undervisningsrækkefølge 31 OBS: Indtastning via dobbeltklik Indtastning af undervisningsnumre til fagrækkefølgen kan også foregå ved dobbeltklik på det ønskede undervisningsnummer (i den første kolonne i en undervisningsvisning). Variabel fast fagrækkefølge Ved en variabel fast fagrækkefølge ligger timerne i forlængelse af hinanden, men rækkefølgen er ikke fast. Untis kan altså ved Optimeringen afgøre, hvilket af fagene der skal ligge først.

32 Ugerækkefølge Med 'Ugerækkefølge' fastlægger du fagenes rækkefølge hen over ugen. Brugbar i forbindelse med 1- eller 2-timers fag. Åbn ' Undervisning Undervisningsrækkefølge '. Vælg 'Ugerækkefølge' i drop-down menuen øverst til højre i det fremkomne vindue og indtast den undervisning, som skal skemalægges i rækkefølge. Eksempel Klassen 1a skal først have Musik og senere på ugen Formning. Indtastes nu en Ugerækkefølge som på billedet, skemalægger Untis Musik (U.nr. 35) tidligere på ugen end Formning (U.nr. 39). Ved 'Ugerækkefølge' kan kun indtastes maks. 3 undervisningsnumre.

I Untis har du mulighed for at sætte styrekoder på stamdataelementer og undervisninger.

I Untis har du mulighed for at sætte styrekoder på stamdataelementer og undervisninger. Styrekoder I Untis har du mulighed for at sætte styrekoder på stamdataelementer og undervisninger. Styrekoder kan hjælpe dig med at få de skemaer, du ønsker, når du anvender den automatiske skemaoptimering.

Læs mere

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner.

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. undervisningsgrupper] I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. Da det indimellem kan være svært at overskue, hvad der er hvad, vil du i de næste

Læs mere

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema KMD udsender i foråret 2016 nye licensoplysninger til nuværende bruger af KMD Educa Skema version 2015. Det er nemt at opgradere. Start med at indtaste de nye licensoplysninger

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner.

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. undervisningsgrupper] I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. Da det indimellem kan være svært at overskue, hvad der er hvad, vil du i de næste

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Untis ordbog. Reserverede ord i Units. Definition/forklaring. Afdeling/skole. Betegnelse. Blok

Untis ordbog. Reserverede ord i Units. Definition/forklaring. Afdeling/skole. Betegnelse. Blok Afdeling/skole Ordene afdeling og skole anvendes forskelligt i modulerne: Afdelinger og MultiUser. Modulet Afdeling Udgangspunktet er én skole, der lægger ét fællesskema. Denne skole kan bestå af en eller

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015

Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015 Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015 I uge 45 vil Frey Software præsentere Untis version 2016. Møderne vil blive afholdt henholdsvis i Aarhus tirsdag den 3. november og København onsdag den 4. november 2015.

Læs mere

Untis 2016: Manuel skemalægning af dobb.lektioner og blokke er ændret

Untis 2016: Manuel skemalægning af dobb.lektioner og blokke er ændret Nyheder Untis 2016 Untis 2016: Manuel skemalægning af dobb.lektioner og blokke er ændret Fra Untis 2016 er det rammens placering, der afgør, hvor dobb.lektionen/blokken placeres i skemaet i forb. med manuel

Læs mere

Fagrækkefølge mv. 1. Fagrækkefølger for fag og undervisninger

Fagrækkefølge mv. 1. Fagrækkefølger for fag og undervisninger Fagrækkefølge mv. Når du optimerer dit grundskema (ugelektioner), kan du på forskellige måder styre, hvordan Untis skemalægger fagene. I denne FAQ er der vist 3 forskellige måder: 1. Fagrækkefølge for

Læs mere

Skemadialog. 1. Skemadialogen finder du i fanebladet "Planlægning".

Skemadialog. 1. Skemadialogen finder du i fanebladet Planlægning. Skemadialog Du kan bruge skemadialogen til manuel skemalægning. Men du kan også bruge skemadialogen i dit analyse arbejde i forb. med optimeringprocessen, hvor ikke alle lektioner er blevet placeret. Har

Læs mere

D. 31 31 32 32 &... D.

D. 31 31 32 32 &... D. 2 Indhold I Manuel skemalægning 4 II Skemalægning af timer i lektionsplan 4 1 At skemalægge... lektioner 4 2 Låse lektioner... 8 3 Flytte lektioner... 9 4 Bytte... lektioner 10 5 Bytteforslag... 12 6 Skemalægning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I Untis. 3 Skemapræsentation. 5 Flerugeskemaer. Sm arte felter: Størrelsesjustering. Tildel / slet lokale

Indholdsfortegnelse. I Untis. 3 Skemapræsentation. 5 Flerugeskemaer. Sm arte felter: Størrelsesjustering. Tildel / slet lokale 2 Indholdsfortegnelse I Untis 4 1 Generelle... ændringer 4 Kom m andolinjeparam... etre v. installation 4 PDF-eksport m... ed én fil per elem ent 4 Undv. rækkefølge:... om dan til koblinger 4 Visning af

Læs mere

1 Udvalgsvinduet 2 Skemavinduet 3 Detaljevinduet. 1 Enkelt-skemaer 2 Oversigtsskemaer. 1 Nyt skemaformat. Koblet undervisning

1 Udvalgsvinduet 2 Skemavinduet 3 Detaljevinduet. 1 Enkelt-skemaer 2 Oversigtsskemaer. 1 Nyt skemaformat. Koblet undervisning 2 Indhold I Skemadesign 4 II Vindues-opbygning 4 1 Udvalgsvinduet... 6 2 Skemavinduet... 8 3 Detaljevinduet... 10 III Skema interaktion 13 IV Skemaformater 17 1 Enkelt-skemaer... 18 2 Oversigtsskemaer...

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis?

Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis? Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis? Ja, du kan arbejde med rullende uger (A- og B-uger), hvis du har et af modulerne: Kalender-semesterskema Multiuge- og Periodeskema Rullende uger

Læs mere

Vejledning til Planmodul i FLEX

Vejledning til Planmodul i FLEX Vejledning til Planmodul i FLEX Planlægningsmodulet i FLEX er udformet for at give planlæggeren mulighed for at lave fagfordeling på hold samt ressourcestyre medarbejdernes arbejdstid. Alle stamdata hentes

Læs mere

Nyheder Untis 2017 NYHEDER I UNTIS Untis 2017: Skemasammenligning

Nyheder Untis 2017 NYHEDER I UNTIS Untis 2017: Skemasammenligning Nyheder Untis 2017 NYHEDER I UNTIS 2017 Fra Untis 2017 er der ikke længere selvstændige lande-versioner. I stedet er der én version af Untis, hvor sproget kan tilpasses til den enkelte bruger. Når Untis

Læs mere

Indhold. I Skemaoptimering. II Prioriteringer. III Optimering. 1 Vægtningsparametrene. 4 Se optimeringsresultater. Fanen "Klasser"

Indhold. I Skemaoptimering. II Prioriteringer. III Optimering. 1 Vægtningsparametrene. 4 Se optimeringsresultater. Fanen Klasser 2 Indhold I Skemaoptimering 4 II Prioriteringer 4 1 Vægtningsparametrene... 5 Fanen "Lærere... 1" 6 Fanen "Lærere... 2" 7 Fanen "Klasser"... 8 Fanen "Fag"... 9 Fanen "Hovedfag"... 11 Fanen "Lokaler"...

Læs mere

Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper

Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper Når du eksporterer undervisning fra Untis til WebUntis er identificeringen af undervisningen baseret på en af kombination af kolonnerne KLASSE og FAG i Untis.

Læs mere

Plan for undervisning. Lærerkompetencer. Visning af lærerkompetencer Skift af skoleår. Manuel lærertildeling

Plan for undervisning. Lærerkompetencer. Visning af lærerkompetencer Skift af skoleår. Manuel lærertildeling 2 Table of Contents I Introduktion 5 II Overblik 5 III Del 1: Fagfordeling 6 1 Lærernes... arbejde 6 Plan for undervisning... 6 Akkorder... 8 Akkorder med... slutdato 10 Akkorder med... negative værdier

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Indhold. I Brugertips. II Bånd. III Arbejde med flere vinduer. Indstillinger. V Indtastningshjælp. VI Tidsønsker

Indhold. I Brugertips. II Bånd. III Arbejde med flere vinduer. Indstillinger. V Indtastningshjælp. VI Tidsønsker 2 Indhold I Brugertips 5 II Bånd 5 1 Generelt... 5 2 Fanen... 'Filer' 6 3 Værktøjslinjen... Hurtig start 7 III Arbejde med flere vinduer 9 1 Vinduesarrangementer... 10 2 Vinduesgrupper... 14 IV Indstillinger

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Fagdage/fordybelsesdage

Fagdage/fordybelsesdage Fagdage/fordybelsesdage På nogle folkeskoler ønsker man, at en bestemt dag i ugen anvendes som fagdag/fordybelsesdag. Forstået således, at en klasse én dag om ugen KUN har ét fag. I det næste tager vi

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer Komme-i-gang vejledning til Septimana For skemalægger og systemadministratorer Denne Komme i gang er rettet mod skemalæggere og systemadministration. Hvis du er lærer eller studerende, kan du finde en

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 15 august 2016

Nyhedsbrev nr. 15 august 2016 Nyhedsbrev nr. 15 august 2016 I uge 45 præsenterer Andreas Frey Fletting, Frey Software og Andreas Domnanovich, Østrig nyhederne i Untis 2017. Møderne bliver afholdt tirsdag den 8.november 2016 i Århus

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Indhold. I Forord. II Stamdata. III Stamdataformater. IV Stamdataegenskaber. Stammdaten. Serieændringer. Fanebladet 'Klasse' Klasse-ringetider

Indhold. I Forord. II Stamdata. III Stamdataformater. IV Stamdataegenskaber. Stammdaten. Serieændringer. Fanebladet 'Klasse' Klasse-ringetider 2 Stammdaten Indhold I Forord 3 II Stamdata 3 III Stamdataformater 4 1 Funktionerne... i Værktøjslinjen 5 2 Indtastning... af data 7 3 Tilpasse... visninger 7 Individuelt valg... af datafelter 7 Sortering

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin Lærer-vejledning til Speedadmin Sidst tilrettet januar 2015 1 Generelt Denne brugervejledning er en kort gennemgang af de mest brugte lærer-funktioner i Speedadmin. Se evt. flere uddybende vejledninger

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning til Trio Vikardækning Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode 3 Indsæt initial

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen.

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Vejledning i www.tempobooking.dk s butiksadministration. Efter butiks LOGIN vises dagsoversigten: Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Butiksadministrationen

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Eksport fra Untis til EASY-C

Eksport fra Untis til EASY-C Eksport fra Untis til EASY-C Eksport fra Untis til EASY-C 1 Klargøring af data i Untis 1.1 Forberedelse af Untis data inden eksport til EASY-C 4 2 Eksport fra Untis til EASY-C 2.1 Eksporten fra Untis til

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format.

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format. Kvadratnetsmodel - Import af Laser Scan Datafiler Funktionen til at oprette kvadratnetsmodeller er nu blevet udvidet og omfatter nu også en funktion til at importere laser scanning datafiler. Metoden bag

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

Fastlægge ugefrekvens Oprette undervisningsgrupper Ændre ugefrekvens. Lås undervisningsgruppe. Fordeling i undervisningsgrupper

Fastlægge ugefrekvens Oprette undervisningsgrupper Ændre ugefrekvens. Lås undervisningsgruppe. Fordeling i undervisningsgrupper 2 Indhold I Overblik 4 1 Vælge... den "rigtige" metode 5 II Tidsbegræsning "fra-til" 6 1 Tidsbegrænsing... og værdiberegning 7 III Undervisningsgrupper 8 1 Periodiske... undervisningsgrupper 8 Fastlægge

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER Kan PowerPoint ikke animere, kan programmet i stedet lave overgangs- og opbygningseffekter. Ikke mindst opbygningseffekter giver rige muligheder, for at lave særdeles avancerede

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

NR. 55 LUDUS. Valg af valgfag DEN 7. OKTOBER 2011 LUDUS. Tilpas valgfag

NR. 55 LUDUS. Valg af valgfag DEN 7. OKTOBER 2011 LUDUS. Tilpas valgfag NR. 55 LUDUS DEN 7. OKTOBER 2011 INDHOLD LUDUS Tilpas valgfag Om valgfag i øvrigt Tilpas studieretning Fag i studieretningen Valgfag til studieretningen Fag til fravælgelse af valgfag Kopier studieretning

Læs mere

Vejledning til Timeplan

Vejledning til Timeplan Vejledning til Timeplan Sådan oprettes en Timeplan så du og dine medarbejder kan se hvad du forventer af dem. Indhold Faner:... 2 Stamdata:... 2 Skolefag på uddannelse... 2 Kompetencegrupper... 4 Grundsatser...

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning til Trio Grønland Vikardækning

Vejledning til Trio Grønland Vikardækning Vejledning til Trio Grønland Vikardækning Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler

Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap. Tjenestetid Grundtid... Regulering af beskæftigelsesgrad... 3 Kap. Tjenestetid: De syv aktivitetskategorier... 5

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016

TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016 VEJLEDNING TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016 Indhold Velkommen til Tabulex Fleksibel Skemalægning!... 4 Backup... 4 Tabulex Trio, opsætning... 4 Grupper... 4 Overførsel til Tabulex Fleksibel Skemalægning...

Læs mere

II - Hvis du allerede kender nummeret i "358" (f.eks. fra listen over regionens tildelte danse), er det nok nemmere at bruge dette:

II - Hvis du allerede kender nummeret i 358 (f.eks. fra listen over regionens tildelte danse), er det nok nemmere at bruge dette: Åbn først reservationssiden: www.maraton.kemirisk.dk Indhold: 1 - Vælg en dans 2 - Reservér den valgte dans 3 - Se dine reserverede danse 4 - Se 'ledige' danse 5 - 'Frigiv' en reserveret dans 6 - Kopier

Læs mere

Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen

Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen Velkommen til Webuntis som er UCC Nordsjællands værktøj til at vise skemaer og lokaleoversigter i Campus Nordsjælland online. Webuntis

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Opslag i Posteringer på bilag

Opslag i Posteringer på bilag Opslag i Posteringer på bilag I funktionaliteten Posteringer på bilag har man adgang til alle bilag/posteringer, der er registreret i Faxe Kommune siden 1. januar 2010. Normalt anvendes Posteringer på

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Menu navigation Menuen Data Vinduesgrupper Enkelt vindue. Klassiske menu Intelligente valgfelter Vinduet Indstillinger. Værktøjslinjen.

Menu navigation Menuen Data Vinduesgrupper Enkelt vindue. Klassiske menu Intelligente valgfelter Vinduet Indstillinger. Værktøjslinjen. 2 Indhold I Untis 5 1 Generelle... ændringer 5 CR Runtim e... 5 Menu navigation... 5 Menuen Data... 5 Vinduesgrupper... 6 Enkelt vindue... 8 Værktøjslinjen... Hurtig start 9 MultiUser... 10 Klassiske menu...

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik Huskesedler Anvendelse af regneark til statistik August 2013 2 Indholdsfortegnelse Aktivere Analysis Toolpak... 4 Dataudtræk fra Danmarks Statistik... 4 Kopiering af formler... 4 Målsøgning... 5 Normalfordeling...

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13 Vejledning Trio+ for skoleledere OK13 Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 4 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere