Indhold. 'Undervisning' II Undervisningsvinduet. III Indtastning af undervisning. IV Egenskaber for undervisning. V Funktioner i Menulinien.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 'Undervisning' II Undervisningsvinduet. III Indtastning af undervisning. IV Egenskaber for undervisning. V Funktioner i Menulinien."

Transkript

1

2 2 Indhold I Undervisning 3 II Undervisningsvinduet 3 III Indtastning af undervisning 4 1 Indtastning... af en simpel undervisning 5 2 Dobbeltlektioner... - Blok 7 3 Koblinger Kobling... af undervisning 9 5 Afkobling... af undervisning 11 6 Undervisningsindtastning... med drag&drop 12 7 Udklipsholder IV Egenskaber for undervisning 15 1 Undervisning... med tidsønske 15 2 Kartotekskortet... 'Undervisning' 16 3 Kartotekskortet... 'Skema' 18 4 Kartotekskortet... 'Styrekoder' del Kartotekskortet... 'Styrekoder' del Kartotekskort... 'Værdier' 23 7 Vis koder Låst undervisning V Funktioner i Menulinien 26 VI Print 28 VII Undervisningsrækkefølge 29 1 Fast fagrækkefølge Ugerækkefølge Bånd... (Samtidig undervisning) 33 Indeks 34

3 Undervisning 1 3 Undervisning En undervisning (lektion) er en kombination af elementerne klasse, lærer, fag og lokale med et defineret timetal og evt. andre parametre. Vi skelner mellem planlagte og skemalagte lektioner. En planlagt lektion kunne være: Callas skal undervise to timer i musik i klasse 1a i lokale K1a. Den skemalagte lektion har yderligere fået sin placering i skemaet - f.eks. ma.-2.lekt. og to.-1.lekt. Planlagt lektion Skemalagt lektion 2 Undervisningsvinduet Undervisningsvinduet har, såvel som Stamdatavinduet, principielt tre dele: Værktøjslinje, Listevisning og Kartotekskortvisning. Kartotekskort- og listevisning fungerer som i Stamdatavinduet. I Kartotekskortvisning vises en lektion med alle tilhørende informationer. I Listevisning ses alle lektioner i en tabel. Hver lektion får automatisk tildelt et internt Undervisningsnummer for identifikation i programmet. Dette nummer har du ingen indflydelse på. OBS: Visninger

4 4 Undervisningsvinduet er en visning. Hermed er de i kapitlet Stamdataformater givne informationer om brug af visninger ( Tilpasse visninger og Administrere visninger ) også gældende for Undervisningsvinduet. Via menupunkterne "Undervisning Klasser" og "Undervisning Lærere" kan du åbne standardvisninger som er sorteret efter hhv. klasser og lærere. Pas på: Koblinger Ved Koblinger (samtidig undervisning) finder du i kolonnen 'Kl,Lær' et '+'. Når du klikker på dette, vises alle linierne i koblingen 3 Indtastning af undervisning Undervisning kan indtastes i Kartotekskortvisning eller i Listevisning. Da der findes forskellige former for undervisning, beskrives dette separat. En kobling er undervisning hvori der indgår flere elementer af én slags, som skal foregå i samme tidsrum. Ved en klassekobling undervises flere klasser eller delklasser af samme lærer. Ved en lærerkobling underviser flere lærere samme klasse eller flere klasser samtidigt.

5 Indtastning af undervisning 5 Simpel undervisning Dobbeltime - blok Kobling OBS: Kolonnen 'Kla,Lær' En indtastning i kolonnen Kla,Lær angiver, hvor mange klasser og hvor mange lærere der indgår i den givne undervisning. For en simpel undervisning med én klasse og én lærer vises intet i denne kolonne. 3.1 Indtastning af en simpel undervisning Åbn et undervisningsvindue ('Undervisning Klasser') og klik på knappen <Ny>. Herved dannes en ny undervisning med én ugentlig time. Alternativt kan du også danne en ny undervisning i den nederste linie i Listevisningen. Indtast nu alle relevante oplysninger for denne undervisning (klasse, lærer, fag, lokale) og foretag evt. også ændring i antallet af ugelektioner. Klasser / Lærere Afhængig af om du arbejder i 'Undervisning Klasser' eller 'Undervisning Lærere', fremgår den aktuelle klasse eller den aktuelle lærer automatisk. Stamlokale(klasselokale) Når du via 'Stamdata Klasser' har tildelt hver enkelt klasse et lokale, bliver dette lokale automatisk vist i

6 6 kolonnen Stamlokale i visninger under menupunktet 'Undervisning'. Også for en lærer kan der anføres et stamlokale. Dette vil fungere på samme måde som ovenfor. Fachraum Du kan også tildele lokaler via 'Stamdata Fag' - altså faglokaler - som f.eks. en idrætssal til faget Idræt. Når der indtastes et fag med tilhørende Faglokale vises dette automatisk i kolonnen Faglok ale OBS: Faglokale + Stamlokale For en given undervisning kan der indtastes såvel faglokale som stamlokale. I dette tilfælde vil 'Optimering' først forsøge at lægge undervisningen i faglokalet. Skulle dette ikke være muligt, kan undervisningen også skemalægges i stamlokalet. Yderligere information finder du i kapitlet Lokalelogik.

7 Indtastning af undervisning Dobbeltlektioner - Blok Dobbeltlektion Enhver undervisning lægges som enkeltlektion, medmindre andet direkte er ønsket. Ønskes dobbeltlektioner (eller kan dette tillades), skal det for den enkelte undervisning angives i kolonnen Dobbeltlek. I denne kolonne angives det tilladte interval for dobbeltlektioner: Indtastning '1-1' betyder, at intervallet går fra 1 til 1. Undervisningen skal altså skemalægges i netop én dobbeltlektion. Indtastning '0-1' betyder, at intervallet går fra 0 til 1. To-timers undervisningen KAN altså skemalægges i én dobbeltlektion - men behøver det ikke nødvendigvis. Indtastning '1-2' betyder, at intervallet går fra 1 til 2. Fire-timers undervisningen KAN altså skemalægges i op til 2 dobbeltlektioner. 'Optimering' skal (i samspil med 'Prioriteringer') beslutte, hvilken løsning der passer bedst rent skemateknisk. Tips: Dobbeltlektion-betingelse Når der for en given undervisning er forskellige muligheder for dobbeltlektioner (f.eks. '0-1' eller '1-2', anbefales det, at du IKKE låser dig fast til netop én løsning (via 'Prioriteringer'). Dette fører oftest til et væsentligt bedre skema. Blok SKAL en fler-timers undervisning læses i fortløbende lektioner, drejer det sig om en 'Blok'. Indtast i kolonnen 'Blok' f.eks. '3' for en tre-timers blok.

8 8 SKAL en seks-timers undervisning læses i to tre-timers blokke, skal du indtaste '3,3'. 3.3 Koblinger For Untis er en undervisning koblet, når mere end én lærer og/eller mere end én klasse indgår i den samme undervisning på det samme tidspunkt. OBS: Indtastningsregler for koblinger Klasser skal ved indtastning skilles med komma. Lærere skal skrives i hver sin Koblingslinje. Koblet undervisning (flere klasser) Rubens skal undervise klasserne 1a og 1b to timer ugentlig i faget 'Husgerning' i lokale 'Skolekøkken': UL Lærer Fag Klasse(r) Lokale 2 Rub Hus 1a,1b Køk Fremgangsmåde som for simpel undervisning. Dog indtastes i kolonnen 'Klasse(r)' 1a og 1b adskilt med komma. Lokalet sættes ikke automatisk ind, da faget 'Husgerning' ikke har noget fast lokale tildelt. Indtast derfor lokalet i kolonnen 'Faglokale'. Skift til klasse 1b. Her vises den nye undervisning automatisk. Koblet undervisning (flere klasser og lærere) Der skal undervises niveaudelt i faget engelsk i fire timer i anden klasse. Dvs. at eleverne fra 2a og 2b deles i tre grupper, som skal undervises af hver sin lærer (Cer, Ander og Callas) i hver sit lokale: UL Lærer Fag Klasse(r) Lokale 4 Cer Eng 2a,2b K2a 4 Ander Eng 2a,2b K2b 4 Callas Eng 2a,2b PS1

9 Indtastning af undervisning 9 1. Åbn undervisningsvisningen for 2a. ('Undervisning Klasser' og vælg 2a) 2. Indtast '4' i kolonnen'ul' og bekræft med <Tab>. 3. Vælg 'Cer' i dropdown-menuen i kolonnen 'Lærer'. Det gør ingen forskel, hvilken lærer der vælges først. 4. Vælg 'Eng' i dropdown-menuen i kolonnen 'Fag'. 5. I kolonnen 'Klasse(r)' indtaster du 2a og 2b adskilt med komma. 6. Stamlokalet for 2a ('K2a') vises skraks i kolonnen for dette. 7. Før cursoren over kolonnen 'Kl,Lær' for den netop oprettede undervisning og klik på det fremkomne '+'. I den herved fremkomne tomme linie indtastes næste lærer 'Ander' i kolonnen 'Lærer', 'Eng' i kolonnen 'Fag' og '2a,2b' i kolonnen 'Klasse(r)'. 8. I kolonnen 'Stamlokale' vælges lokale 'K2b', da 'Cer' jo underviser sin gruppe i lokale 'K2a'. 9. Indtast nu parametre i tredje linje for 'Callas' med et nyt lokale. Der vil nu konstant ses et '+' i kolonnen 'Kla,Lær'. Med et klik herpå, fremkommer den totale information. Beslut selv, om du kan nøjes med første linje eller vil se den totale information. Tip: Udfolde alle koblinger Med et klik på '+' i kolonneoverskriften kan du udfolde samtlige koblinger. Yderligere information ang. koblinger finder du i kapitlerne Kobling af undervisning og Afkobling af undervisning 3.4 Kobling af undervisning Kobling via drag&drop

10 10 Hvis du vil koble to eksisterende undervisninger, klikker du på én af de to i kolonnen 'Kla,Lær' og trækker med drag&drop hen på den undervisning, som du vil koble den med. Såsnart du slipper, er de to undervisninger koblet. Ligeså simpelt er det igen at afkoble koblet undervisning. I kolonnen 'Kla,Lær' trækker du den koblingslinje, som du vil fjerne fra koblingen, via drag&drop hen til en fri linje i samme kolonne. Undervisningerne er nu afkoblet. Kobling via menuknap Når du vil koble to eksisterende undervisninger, markerer du den ene og klikker herefter på menuknappen <Kobling>. Der fremkommer nu en dialogboks, i hvilken den markerede undervisning ses. Du har nu to muligheder for at tilkoble en undervisning: Aktiver den ønskede undervisning i Underevisningsvinduet og klik efterfølgende i dialogboksen på knappen <Læg til>. Træk undervisningsnummeret ind med drag&drop og klik efterfølgende i dialogboksen på knappen <Læg til>.

11 Indtastning af undervisning Afkobling af undervisning I foregående kapitel blev beskrevet, hvordan du kan koble undervisning med drag&drop. Afobling via menuknap Med denne funktion kan du ændre de enkelte Koblingslinjer i en koblet undervisning til selvstændige undervisninger med eget undervisningsnummer. Marker en kobling og klik efterfølgende på menuknappen <Udvidet opløsning af kobling>. Der fremkommer nu en dialogboks, hvori du kan vælge, hvilke koblingslinjer der kal fjernes fra koblingen.

12 12 OBS: Afkoble alle Når du klikker på knappen <Opløs hele koblingen>, fjernes også alle klassekoblinger. Dette kan være et drastisk indgreb i fordelingen af undervisning. Når du kun vil opløse en kobling i div. koblingslinjer, men beholde klassekoblingerne, skal du i venstre del af dialogboksen markere alle linjer og efterfølgende klikke på dobbeltpilen i midten. Afslut med <OK>. 3.6 Undervisningsindtastning med drag&drop Undervisningsindtastning kan også klares med drag&drop fra Elementvindue. 'Elementvindue' kan du åbne via 'Stamdata Elementvindue' eller via menuknappen i Hovedmenuen. I dette 'Elementvindue' kan du vælge mellem de forskellige stamdata og trække dem med drag&drop over i en visning fra Undervisningsvinduet. OBS: Flere elementer Med holdt 'Ctrl'-tast kan du markere flere elementer og herefter trække dem samtidigt over i Undervisningsvinduet.

13 Indtastning af undervisning 13 Når du trækker flere klasser over i Undervisningsvinduet, indsættes de alle i samme Koblingslinje. Hvis du derimod trækker flere lærere ind i en oprettet undervisning, vil der blive oprettet én linje for hver lærer. OBS: Dobbelklik I stedet for drag&drop-teknik kan der også anvendes dobbeltklik i elementvinduet. 3.7 Udklipsholder Du kan kopiere udvalgte (highlightede) undervisninger til Udklipsholderen og atter indføre dem andetsteds. Denne funktion kan også aktiveres via hovedmenupunktet 'Rediger', eller du kan arbejde med følgende tastegenvej: Ctrl + X = Klip ud

14 14 Ctrl + C = Kopier Ctrl + V = Sæt ind Programintern anvendelse Du kan kopiere én eller flere undervisninger fra én klasse til en anden eller fra én Periode til en anden (med modulet Multiuge / Periodeskema ). Vil du f.eks. kopiere alle undervisninger fra 1a til 1b, skal du: Marker alle undervisninger Klik på 'Rediger Kopier' Skift til klasse 1b, som endnu ingen undervisning har Klik på 'Rediger Sæt ind'. Udvidet 'sæt ind' OBS: Kopiering af skema Funktionen 'Udvidet sæt ind' muliggør kopiering af skemaer Sammen med de øvrige 'Sæt ind'-funktioner findes der også 'Udvidet sæt ind' fra menupunktet 'Rediger'. Denne funktion indsætter også skemaet for den kopierede undervisning, hvilket betyder, at udgangsklassens skema også kopieres. Kopiere data til eksterne programmer Du kan også anvende 'Udklipsholderen' til at kopiere undervisning (eller andre data) til eksterne programmer såsom regneark eller tekstbehandling. Mange visninger kan også eksporteres direkte til Excel via menuknappen 'Print in Excel'.

15 Indtastning af undervisning 4 15 Egenskaber for undervisning Udover de basale data for en undervisning, kan du definere endnu en del egenskaber. Indtastning af disse egenskaber - bortset fra tidsønsker - kan foretages enten i 'Listevisning' eller i 'Kartotekskortvisning'. Kartotekskortene som efterfølgende beskrives, findes alle i Kartotekskortvisning : 4.1 Tidsønsker Kartotekskortet Kartotekskortet Kartotekskortet Kartotekskortet Kartotekskortet 'Undervisning'' 'Skema' 'Styrekoder' 'Værdier' 'Koblingslinjer' Undervisning med tidsønske Når du skal se tidsønsker gives der tre forskellige muligheder: Tidsønsker for undervisningen Hver enkelt undervisning kan forsynes med et tidsønske. Den generelle funktion for tidsønsker er beskrevet i kapitlet Tidsønsker, afsnit Brugertips. Et tidsønske kan dog ikke angives som '+3'. I et sådant tilfælde skal undervisningen skemalægges manuelt og låses. Tidsønsker for alle elementer For en given undervisning nedarves tidsønskerne for de involverede Stamdata. Når f.eks. Victor Hugo har sin fridag om tirsdagen, kan der heller ikke lægges undervisning om tirsdagen, hvori Hugo skal deltage. Visningen 'Tidsønsker for alle elementer' ('Undervisning Klasser' - klik på menuknappen 'Tidsønsker' klik på knappen 'Tidsønsker for alle elementer') giver dig, i det midterste område, alle tidsønsker for alle i den valgte undervisning involverede elementer. I dette område kan du klikke på en bestemt ugedag og i

16 16 det underste felt se, hvilke af de involverede elementer der er ansvarlige for tidsønskerne. Tidsønsker for alle elementer u. lokaler Da Lokalefordelingenstadig kan ændres af optimeringen, er tidsønsker for lokaler ikke så vigtig som for andre elementer. Af denne grund kan du undlade dem med denne nederste valgmulighed. 4.2 Kartotekskortet 'Undervisning' På kartotekskortet 'Undervisning' kan du angive følgende oplysninger:

17 Egenskaber for undervisning 17 Ugelektioner / Årslektioner, Lærer, Fag, Klasse(r), Lokale De til undervisningen hørende Stamdata såvel som timetallet er de væsentligste oplysninger om en given undervisning. Indtastningen er tidligere beskrevet i kapitlet Indtastning af undervisning. Delingsnr. Delingsnummeret er nødvendigt, for at timetallet også beregnes rigtigt i forbindelse med delte hold En deling kan f.eks. være, at der undervises i engelsk i 2 grupper, men undervisningen ikke er koblet og altså ikke finder sted samtidigt. Der findes altså 2 undervisningslinjer med hver 5 timer, som dog kun tæller 5 timer tilsammen i klassetimetallet. Får begge undervisningslinjer (-numre) tildelt samme 'Delingsnr.' (tilladte værdier fra 0 til 255), følger beregningen af samlet timetal for klassen den ovenstående model. En undervisning med 'Delingsnr.' '0' tælles ikke med i det samlede klassetimetal. Du kan også tildele samme 'Delingsnr.' til flere end 2 undervisningslinjer for en klasse. Det største timetal i denne deling tæller herefter med i det samlede klassetimetal. Alias (Andet navn) Som for Stamdata-elementer kan du også i 'Undervisning' tildele alias. En beskrivelse af denne funktion finder du i kapitlet Stamdata - Kartotekskort Klasser. Lokaler Her kan du indtaste det for undervisningen ønskede (fag-)lokale. Er der ved faget angivet et Faglokale, bliver dette lokale automatisk anvendt ved skemalægningen. Stamlokale Hvis der indtastes data via 'Undervisning Klasser' skal her indtastes Stamlokale for klassen. Hvis du indtaster i 'Undervisning Lærer', er det lærerens Stamlokale. U-grupper Hvis du anvender modulet 'Multiuge/Periodeskema' kan du her indtaste Undervisningsgruppe. Mere

18 18 herom finder du i kapitlet Undervisningsgrupper i afsnittet 'Multiuge/Periodeskema'. Statistikkoder Som for Stamdata. Du kan tildele hver undervisning flere statistikkoder. Disse koder er nyttige, hvis du vil foretage et udtræk efter bestemte kriterier. Faggruppe Er et fag tilknyttet en bestemt faggruppe, skal det angives her. Anvendelse af Faggrupper er specielt nyttigt i forbindelse med Lærerkvalifikationer og Tidsplaner (modul Fagfordeling og tjenestetidsberegning ). Elever (D) / Elever (P) / i alt Her kan du indtaste det antal personer (hankøn/hunkøn), som deltager i den aktuelle undervisning. Summen vises i feltet 'i alt'. Denne indtastning har indflydelse på lokaletildelingen i forbindelse med 'Optimering' og 'Lokaleoptimering'. Tekst Her kan enhver undervisning tilføjes en tekst. Denne tekst vises også i 'Skema'-visningerne i kolonnen *Særlig tekst' og kan også indsættes i selve Skemaruden. Linjetekst/Linjetekst 2 Via disse to felter kan du også tildele en tekst til den enkelte Koblingslinjefor en undervisning. 4.3 Kartotekskortet 'Skema' På kartotekskortet 'Skema' kan du angive følgende oplysninger:

19 Egenskaber for undervisning 19 Dobbeltlektioner min.max - Blokstørrelse Indtastning af dobbeltlektioner og blokstørrelser er allerede omtalt i kapitlet Dobbeltlektioner - Blok. Lektioner i lokale Er der angivet et lokale for en given undervisning, vil Optimering søge at lægge alle undervisningens timer i dette faglokale. Ved lokalemangel eller overbelægning kan dette være uønsket. Skal f.eks. kun to ud af tre fysiktimer gennemføres i fysiklokalet, indtaster du her '2'. Som regel er det ikke nødvendigt at indtaste noget i dette felt. Prioritering for sætteoptimering Når du starter 'Optimering', vil Untis i første omgang beregne, hvor vanskeligt det vil blive at planlægge den enkelte undervisning. Dette vil være afhængigt af, hvor mange elementer og hvor restriktive tidsønsker der indgår i undervisningen. Sætte-algoritmen i Untis vil herefter først planlægge de sværeste undervisninger. Med 'Prioritering for sætteoptimering' kan du gribe ind i denne planlægningsrækkefølge. Jo højere prioritet der indtastes her ('1' er højeste og '9' er laveste), jo tidligere planlægges undervisningen, og der vil således være flere muligheder for optimal placering. Forbliver dette felt tomt, vil værdien automatisk antages at være '5'. '1' til '4' trækker op og '6' til '9' trækker ned. Undervisning med prioritering '1' vil blive planlagt først; med prioritering '9' til sidst. Pas på! Med en indtastning i dette felt griber du stærkt ind i forløbet for 'Optimering'. Generelt forværres det samlede resultat heraf. Anvend derfor ikke dette felt lemfældigt, men kun når du har en virkelig god grund herfor.! Lærer-optimerings-kendetegn

20 20 Modulet Fagfordeling (og tjenestetidsberegning) giver med 'Lærer-optimerings-kendetegn' mulighed for at påvirke Lærertildeling ved en 'Optimering'. Detaljer herom findes i kapitlet Lærer-optimerings-kendetegn afsnit Optimering. Ej skemalagte lektioner Her angives hvor mange lektioner af den aktuelle undervisning, der endnu ikke er skemalagt. Tidsinterval Med modulet Multiuge / Periodeskema har du mulighed for at fastsætte 'Tidsinterval' for undervisningen. Fagrækkefølge for klasser / Fagrækkefølge for lærere Som for 'Stamdata' findes feltet 'Fagrækkefølge' også for 'Undervisning'.Ved at indtaste cifre fra '1' til '9' udvirker du, at undervisning med samme ciffer skemalægges i lærerskemaet efterfølgende hinanden. Ved at indtaste bogstaver fra 'A' til 'E' udvirker du det modsatte. Læs også kapitel Fagrækkefølge afsnit Brugertips. Klassekollisions-kode (Klassekollisions-kode, KKK) En afmærkning her muliggør, at to undervisninger skemalægges på samme sted, selvom samme klasse deltager i begge. Indtast cifre fra '1' til '9' hvis en "kollision" med samme 'KKK' er tilladt. Indtast bogstaver fra 'A' til 'H' hvis en kollision med en forskellig ikke-numerisk 'KKK' er tilladt. Læs også kapitel Klassekollisions-kode afsnit Brugertips. 4.4 Kartotekskortet 'Styrekoder' del 1 Et stort antal Styrekoder står til din rådighed, hvormed du kan definere den enkelte undervisning, (X) Låst, (i) Ignoreres, (m) Markeret Funktionen af disse styrekoder er allerede beskrevet i kapitlet Element-uafhængige indtastningsfelter.

21 Egenskaber for undervisning 21 I undervisningsvisningen bliver ignoreret undervisning markeret med et (i) efter undervisningsnummeret. (E) Dobbelttime over *-pause Pauser, som i Ringetider er markeret med en '*', må ikke indgå i en dobbeltlektion. Med markeringen (E) kan dette omgås for specifikke undervisninger. (F) Valgfag Undervisninger med denne markering bliver ved 'Optimering' behandlet, som om der indgår et valgfag. Læs i denne forbindelse kapitel Brugertips - Valgfag og Ydertimer. (G) Ikke i yderlektion Med denne markering kan undgås, at en undervisning om muligt ikke placeres i en yderposition. Læs i denne forbindelse kapitel Brugertips - Valgfag og Ydertimer. (K) Ikke reservelokale En markering her betyder, at denne undervisning kun må finde sted i det angivne lokale. Skemalægning i Reservelokale er altså ikke tilladt. (k) Ingen dataanalyse Med en markering her kan du udelukke en undervisning fra den automatiske dataanalyse i forbindelse med Diagnose. Pas på! Sæt kun denne markering, når du har forvisset dig om, at den aktuelle undervisning ikke hindrer optimeringen. (r) Lek. i samme lokale Alle lektioner i en undervisning, som får en markering her, vil blive placeret i det samme lokale. Denne markering har stor indflydelse på lokaleoptimeringen. En undervisning med denne markering kan fortrænge en klasse fra sit stamlokale. For bedre forståelse læses kapitlet Brugertips - Lokalelogik. Lærertildeling fast For hver koblingslinje kan lærertildelingen fastlåses, så dette ikke senere ændres ved den automatiske lærertildeling (dette kun muligt med modulet Fagfordeling og Tjenestetidsberegning )(se også kapitlet Optimering ). Tidsønsker forefindes Er et Tidsønskeangivet for en undervisning, vil dette felt automatisk være markeret.

22 Kartotekskortet 'Styrekoder' del 2 Her finder du beskrivelsen af anden spalte i Styrekoder. Betinget låst Er denne markering sat, behandles den aktuelle undervisning ved første del af optimeringen (Sætteoptimeringen) som en låst undervisning. Ved den efterfølgende del af optimeringen (Bytte-optimeringen) ophæves denne betingede lås automatisk (se også kapitel Optimering ). (D) Dobbelttimekrav Sættes denne markering for en undervisning (eller for et fag), så gælder ved 'Optimering', at antallet af tilladte (eller ønskede) Dobbelttimer for denne undervisning SKAL overholdes. Dette gælder også i det tilfælde, hvor du vil undgå dobbelttimer for en undervisning ('0-0' i feltet Dobbelttimer min.max). Optimeringsfejlene 'Dobbelttime splittet', 'Ikke tilladt dobbelttime' og 'Faget 2 gange/dag' kan undgås via denne funktion. Pas på: Anvend med varsomhed Anvend denne markering med varsomhed, og hvis du er i tvivl - så slet ikke. Den besværliggør optimeringen specielt for fag med mange timer. Foretag i første omgang hellere en ændring af prioriteringen for 'Undgå dobbelttimefejl (eller fejl i blokke)'. Sæt den om nødvendigt til '5'. ( sti: 'Skemalægning' 'Prioriteringer' 'Timefordeling') Vær opmærksom på, at hvis dobbelttimer skal behandles korrekt, SKAL der foretages en indtastning i feltet 'Dobbelttimer min.max'. Markeres '(D) Dobbelttimekrav' udelukkes brug af markeringerne '(2) Fag 2 g./dag' og '(C) Ikke enkelttimer'.

23 Egenskaber for undervisning 23 (C) Ikke enkelttimer Sættes denne markering, gøres blokplacering af pågældende undervisning til første prioritet. Enkelttimer undgås om muligt. Denne markering er kun nyttig for undervisninger med mere end 5 timer/uge. Markeringerne (D), (2) og (C) udelukker hinanden. (R) Yderlektion Med denne markering kan du (ligesom ved ydertimefag) angive, at undervisningen skal skemalægges i en ydertime. Undervisningen vil blive skemalagt fortrinsvis i starten eller slutningen af en skoledag. Læs også kapitlet Brugertips / Valgfag og Yderlektioner. (S) Læg klassegruppe senere Ved at anvende Klassegrupper kan du ændre skemalægningsprioriteringen for den tilknyttede undervisning. Denne markering bevirker, at den pågældende undervisning planlægges senere i optimeringen - altså først når andre klasser fra samme klassegruppe allerede er skemalagt. Anvend kun denne markering, hvis du er bekendt med arbejdet med klassegrupper. (2) Fag 2 g./dag Optimeringsalgoritmen i Untis tager udgangspunkt i, at udover ønskede Blok- eller dobbeltlektioner, skemalægges et fag i en klasse kun én gang dagligt. Denne - højt vægtede - funktion kan sættes ud af kraft med denne markering. Untis kan herefter skemalægge faget frit. Markeringerne (D), (2) og (C) udelukker hinanden. (V) Læreren kan skiftes ud Markeres her, må Untis erstatte lærere fra undervisningen med andre egnede lærere, når det under optimeringen synes hensigtsmæssigt. Information findes i kapitlet Optimering. (L) Ikke i fodnoter For undervisning med denne markering printes der ingen fodnoter ud på skemaplanen. (U) Om eftermid. kun dobbeltlek. Denne markering bevirker, at den automatiske 'Optimering' kun arbejder med dobbeltlektioner om eftermiddagen. Denne markering er kun nyttig når: der er tilladt dobbeltlektioner for undervisningen der ved faget er angivet, at undervisningen kan finde sted om eftermiddagen. (M) planlæg manuel En markering her udvirker, at undervisningen ikke behandles af 'Optimering'. Undervisningen skal skemalægges manuelt. 4.6 Kartotekskort 'Værdier' Kartotekskortet 'Værdier' Dette kort (denne fane) er kun aktivt ved anvendelse sammen med modulet Fagfordeling og Tjenestetidsberegning. Detaljer finder du i kapitlet Værdier afsnit Tjestetidsberegning. Kartotekskortet 'Koblingslinjer' På dette kort ses felter, som har relevans for den enkelte koblingslinje men ikke for den samlede

24 24 kobling. De fleste felter findes også på kartotekskortet Undervisning og er også beskrevet der. Felterne 'Lærertildeling fast' og '(Lærer)' er beskrevet i kapitlet Automatisk lærertildeling under Optimering afsnit Undervisningsplanlægning 4.7 Vis koder Dette felt, som kun kan aktiveres vis menuknappen 'Feltvalg' i 'Listevisning' (...og gå her ind i underpunktet 'Mærker'), giver et udmærket overblik over de skemarelevante indstillinger for en given undervisning. I denne kolonne listes alle koder for en undervisning. Koden 'T' betyder f.eks., at der for den givne undervisning er angivet tidsønsker. Hvis du har vinget af ud for 'Vis nedarvede styrekoder' i 'Indstillinger' for denne undervisning, vises i parentes alle de styrekoder, som kommer fra de stamdata-elementer der indgår i denne undervisning.

25 Egenskaber for undervisning Låst undervisning Via menupunktet 'Undervisning Låst undervisning' fremkommer et vindue, i hvilket alle data ang. Låst undervisning er listet. Ligegyldigt om den givne undervisning er låst som Låst lektion, Låst undervisning, gennem et andet Element eller Undervisningsgruppe. I denne visning kan du også slette en lås: Klik i den ønskede celle og klik dernæst på <Slet> i menulinjen. OBS! Det er ikke tilstrækkeligt at markere den ønskede linje - du skal i den pågældende linje klikke på hver

26 26 enkelt celle, som er ansvarlig for låsen. Læs mere herom i kapitlet Låsninger afsnit Brugertips. 5 Funktioner i Menulinien De generelle funktioner er blevet forklaret i kapitlet Stamdata / Funktioner i Menulinien. De specielle funktioner som kun forefindes i Undervisning-visningen: Kobling Se kapitlet Kobling af undervisning. Udvidet opløsning af kobling Se kapitlet Opløsning af kobling. Lærerforslag Se kapitlet Lærerforslag, afsnit Undervisningsplanlægning. Skoleårskalender Med mudulet Multiuge/Periodeskema kan du tidsafgrænse brugen af stamdataelementer og lektioner, såvel som definere Undervisningsgrupper. Skoleårskalenderen viser dig med grøn farve de tidsrum, hvori undervisningen kan lægges. Skemasammenligning Se kapitlet Skemasammenligning, afsnit Undervisningsplanlægning. Overtag undervisningen som kursus Se kapitlet Oprette kurser, afsnit Kursusplanlægning. Indstilling Med 'Indstilling' kan du tilpasse 'Listevisning' i Undervisnings-vinduet efter dine personlige behov.

27 Funktioner i Menulinien 27 Én uge - Denne afkrydsning er kun aktiv i forbindelse med modulet Multiuge/Periodeskema. Her vises kun den undervisning, som finder sted i den valgte uge. Vis nedarvede styrekoder - Denne mulighed fungerer via fanen 'Styrekoder'. Den præcise beskrivelse af fanen, finder du i kapitlet Vis styrekoder. Vis sum - Ved hjælp af denne indstilling får du indsat en sum-linje under overskriftslinien i 'Listevisning'. For nummeriske felter foretages her en opsummering.

28 28 Tip: Kontekstmenu Summeringslinjen kan du også fremkalde ved at højreklikke på kolonneoverskriften. 6 Print For print af Undervisningsvisninger gælder det samme som for print af Stamdatavisninger. Via knappen 'Detaljer' i Udskriftsmenuen finder du flere kun for 'Undervisningsvisninger' relevante indstillingsmuligheder. 1 side/element Med denne mulighed printes lektionerne for hhv. lærere og klasser ud på separate sider. Resultat (realiseret - budget) Med denne mulighed printes en 'Resultat-linie'. Denne funktion er kun brugbar i forbindelse med modulet Fagfordeling og tjenestetidsberegning. Elementets undervisning

29 Print 29 I tilfælde af 'koblet undervisning' sørger denne funktion for, at de for det aktive element irrelevante linjer IKKE printes. Andet arbejde - Ø-tid Denne funktion anvendes kun i forbindelse med modulet Fagfordeling og Tjenestetidsberegning. Timeønsker 'Vis udskrift'-dialogen giver dig også mulighed for at udskrive timeønsker for den enkelte undervisning. 7 Undervisningsrækkefølge Med 'Undervisningsrækkefølge' ('Undervisning Undervisningsrækkefølge') kan du få indflydelse på skemalægningen af undervisningen. Der findes tre forskellige rækkefølger:

30 30 Fast fagrækkefølge Bånd (Samtidig undervisning) Ugerækkefølge 7.1 Fast fagrækkefølge Med 'Fast fagrækkefølge' bestemmer du, hvilke undervisningslektioner der SKAL ligge i forlængelse. Åbn ' Undervisning Undervisningsrækkefølge '. Vælg Fast fagræk k efølge i drop-down menuen øverst til højre i det fremkomne vindue og indtast den undervisning, som skal skemalægges i rækkefølge. Eksempel I klassen 1a skal Musik (undervisning 35) og Formning (undervisning 39) ligge i forlængelse af hinanden. Når fagrækkefølgen er defineret, skemalægger Untis timerne umiddelbart efter hinanden.

31 Undervisningsrækkefølge 31 OBS: Indtastning via dobbeltklik Indtastning af undervisningsnumre til fagrækkefølgen kan også foregå ved dobbeltklik på det ønskede undervisningsnummer (i den første kolonne i en undervisningsvisning). Variabel fast fagrækkefølge Ved en variabel fast fagrækkefølge ligger timerne i forlængelse af hinanden, men rækkefølgen er ikke fast. Untis kan altså ved Optimeringen afgøre, hvilket af fagene der skal ligge først.

32 Ugerækkefølge Med 'Ugerækkefølge' fastlægger du fagenes rækkefølge hen over ugen. Brugbar i forbindelse med 1- eller 2-timers fag. Åbn ' Undervisning Undervisningsrækkefølge '. Vælg 'Ugerækkefølge' i drop-down menuen øverst til højre i det fremkomne vindue og indtast den undervisning, som skal skemalægges i rækkefølge. Eksempel Klassen 1a skal først have Musik og senere på ugen Formning. Indtastes nu en Ugerækkefølge som på billedet, skemalægger Untis Musik (U.nr. 35) tidligere på ugen end Formning (U.nr. 39). Ved 'Ugerækkefølge' kan kun indtastes maks. 3 undervisningsnumre.

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015

Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015 Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015 I uge 45 vil Frey Software præsentere Untis version 2016. Møderne vil blive afholdt henholdsvis i Aarhus tirsdag den 3. november og København onsdag den 4. november 2015.

Læs mere

Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis?

Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis? Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis? Ja, du kan arbejde med rullende uger (A- og B-uger), hvis du har et af modulerne: Kalender-semesterskema Multiuge- og Periodeskema Rullende uger

Læs mere

Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper

Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper Når du eksporterer undervisning fra Untis til WebUntis er identificeringen af undervisningen baseret på en af kombination af kolonnerne KLASSE og FAG i Untis.

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Menu navigation Menuen Data Vinduesgrupper Enkelt vindue. Klassiske menu Intelligente valgfelter Vinduet Indstillinger. Værktøjslinjen.

Menu navigation Menuen Data Vinduesgrupper Enkelt vindue. Klassiske menu Intelligente valgfelter Vinduet Indstillinger. Værktøjslinjen. 2 Indhold I Untis 5 1 Generelle... ændringer 5 CR Runtim e... 5 Menu navigation... 5 Menuen Data... 5 Vinduesgrupper... 6 Enkelt vindue... 8 Værktøjslinjen... Hurtig start 9 MultiUser... 10 Klassiske menu...

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen

Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen Velkommen til Webuntis som er UCC Nordsjællands værktøj til at vise skemaer og lokaleoversigter i Campus Nordsjælland online. Webuntis

Læs mere

Skemalægning. med. Version 29.x. Lasse Storr-Hansen

Skemalægning. med. Version 29.x. Lasse Storr-Hansen Skemalægning med Version 29.x Lasse Storr-Hansen PIXI 2. udgave 22. marts 2012 michals@online.no lasse@storr-hansen.dk 2 af 21 INDLEDNING...3 SKEMALÆGNING MED TPLAN...3 FORBEREDELSE... 3 Før time - fag

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13 Vejledning Trio+ for skoleledere OK13 Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 4 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Vejledning, data til lønforhandling 2013

Vejledning, data til lønforhandling 2013 Vejledning, data til lønforhandling 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Hvordan danner jeg regnearket Oversigt til lederen?... 1 3 Hvordan danner jeg regnearket Løndel til lederen?... 4 4 Hvordan danner jeg

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Lectio Lectio Aktivitet vejledning

Lectio Lectio Aktivitet vejledning Lectio Lectio Aktivitet vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere