BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE"

Transkript

1 BYGGESAGSBEHANDLING

2 Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5, stk. 5. Afsnit B Enfamiliehuse/sommerhuse. Kategorien omfatter fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel, dvs. bebyggelser omfattet af kap , stk. 1, nr. 3-5 og kap , stk. 1, nr. 1. Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet. Kategorien omfatter de avls- og driftsbygninger samt industri- og lagerbygninger, hvor kommunalbestyrelsen alene skal meddele tilladelse til forhold vedrørende kap. 2 og kap. 5, dvs. bebyggelser omfattet af kap , stk. 1, nr. 2 og 3. Andre faste konstruktioner m.v. Kategorien omfatter faste konstruktioner, som ikke er egentlig bebyggelse, men som er omfattet af byggelovens 2, stk. 2. Eksempler herpå er antenner, master, skiltning, minivindmøller, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skiltning (pyloner), samt konstruktioner omfattet af kap. 1.5, stk. 1, nr. 7. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri. Kategorien omfatter de bebyggelser, der ikke hører under de øvrige kategorier, dvs. bebyggelser omfattet af kap Eksempler herpå er boligbebyggelser med vandret lejlighedsskel, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, bygninger, hvortil offentligheden eller andre end de i bygningen beskæftigede har adgang, f.eks. hoteller, restauranter, biografer, teatre, udstillingsbygninger, biblioteker, museer, kirker, institutioner, skoler, sundhedsklinikker, gymnasier, idrætshaller og - anlæg, svømmehaller m.v. samt de industriog lagerbygninger og avls- og driftsbygninger, hvor kommunalbestyrelsen giver byggetilladelse vedrørende alle reglementets bestemmelser.

3 Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling Kolding Byråd har vedtaget følgende gebyrer for at behandle byggesager. Gebyrerne er fastsat i overensstemmelse med kap i Bygningsreglementet (for tiden BR10) og efter 28 i Boligministeriets Jf. lovbek. nr af 14. oktober 2010 (bekendtgørelse af byggelov). stk. 1 stk. 2 stk. 3 Kommunen opkræver gebyrer for behandling af byggesager efter følgende retningslinjer: Der opkræves gebyr pr. byggesag. Lovliggørelses gebyr, afsnit A udgør 100% af grundgebyr + evt. tillæg. Gebyret i afsnit A sammensættes af grundgebyr + tillægsgebyrer. Gebyrerne beregnes efter byggelovens bestemmelser, i forhold til de faktuelle udgifter til sagsbehandling indenfor kategorien. Gebyret i afsnit B opkræves efter timepris. Timeprisen fastsættes af byrådet efter retningslinjerne i stk. 8. stk. 4 stk. 5 Regning for gebyrer udstedes til ejendommens ejer. Gebyrer omhandlende byggeri i afsnit A forfalder til betaling, når byggetilladelsen meddeles eller ved godkendelse af anmeldelsen. Byrådet kan tilbageholde tilladelsen, indtil gebyret er betalt. Gebyrer omhandlende byggeri i afsnit B forfalder i to rater. Første rate forfalder, når byggetilladelsen gives og anden rate, når byggeriet lovligt kan tages i brug i henhold til kap. 1.12, stk. 7. stk. 6 stk. 7 stk. 8 Forfaldent gebyr refunderes ikke. Gebyrerne er ikke omfattet af lov om merværdiafgift. Gebyrerne reguleres pr hvert år, på basis af udgifter til byggesagsbehandlingen fra første halvår, i det forudgående år.

4 Afsnit A Simple konstruktioner Kap. 1.12, stk. 6, Simple konstruktioner omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 2 og kap. 1.5, stk. 1, nr Kap stk. 1 nr. 2 1) Carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger samt om- og tilbygninger heraf, når bygningens samlede areal er over 50 m². Kap. 1.5 stk. 1 nr ) Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, som opføres i forbindelse med byggeri omfattet af kap , stk. 1, nr. 3-5, og som ved opførelse, om- eller tilbygning er over 35 m2, men ikke overstiger 50 m2 samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester, der ikke overstiger 50 m2. 2) Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, som opføres i forbindelse med byggeri omfattet af kap , stk. 1, nr. 1, og som ved opførelse, om- eller tilbygning er over 20 m2, men ikke overstiger 50 m2. 3) Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, som opføres i forbindelse med byggeri omfattet af kap , stk. 1, nr. 2 og 3, og kap , og som ved opførelse, om- eller tilbygning ikke overstiger 50 m2. Garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger samt om- og tilbygninger heraf, når bruttoarealet ikke overstiger 50 m². Anmeldelsen skal vedlægges tegningsmateriale, der viser bygningens beliggenhed på grunden, dens højde, længde og bredde, dens afstand til skel og andre bebyggelser på grunden. Gebyrer: 1. Tilladelse til opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger over 50 m2. Grundgebyr kr. 1500,00 + pr. m² bruttoareal ud over 50 m² bruttoareal kr. 50,00 + Helhedsvurdering inkl. partshøring af indtil 10 parter kr. 2000,00 + Partshøring ud over 10 parter - pr stk. kr. 50,00 + Lovliggørelse gebyr udgør 100% af grundgebyr + evt. tillæg. Lovliggørelsesgebyret kan maksimalt udgøre kr Selvstændig anmeldelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger under 50 m2 bruttoareal. Grundgebyr kr. 1500,00 + Helhedsvurdering inkl. partshøring af indtil 10 parter kr. 2000,00 + Partshøring ud over 10 parter - pr stk. kr. 50,00

5 + Lovliggørelse gebyr udgør 100% af grundgebyr + evt. tillæg. Lovliggørelsesgebyret kan maksimalt udgøre kr For selvstændig anmeldelse af og tilladelse til nedrivning af simple konstruktioner, der ikke er i tilknytning til sommer- og enfamiliehuse. Grundgebyr kr. 1500,00 + tillæg ved bebyggelse registreret i SAVE-kategori 1-4 kr. 1500,00

6 4. Byggearbejder der hverken kræver byggetilladelse eller anmeldelse. (Eksempelvis ændring af tagkonstruktion ud over byggeretten på eksisterende bygning) Grundgebyr kr. 1500,00 + Helhedsvurdering inkl. partshøring af indtil 10 parter kr. 2000,00 + Partshøring ud over 10 parter - pr stk. kr. 50,00 + Lovliggørelse gebyr udgør 100% af grundgebyr + evt tillæg. Lovliggørelsesgebyret kan maksimalt udgøre Kr Skriftlige forhåndstilkendegivelser (Gebyret kan modregnes i det samlede byggesagsgebyr ved modtaget byggeansøgning indenfor 6 mdr. fra forhåndstilkendegivelsen er meddelt) Grundgebyr pr. ejendom. Kr. 1500,00 + Helhedsvurdering inkl. partshøring af indtil 10 parter kr. 2000,00 + Partshøring ud over 10 parter - pr stk. kr. 50,00 + Dispensationer i forhold til Byggeloven kr. 1000,00

7 Afsnit B Kap. 1.12, stk. 3,omfatter bebyggelse og konstruktioner på følgende områder: Enfamiliehuse/sommerhuse Enfamiliehuse/sommerhuse omfatter fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel, dvs. bebyggelser omfattet af kap , stk. 1, nr. 3-5 og kap , stk. 1, nr. 1. Kap stk. 1 nr ) Fritliggende enfamilieshuse samt om- og tilbygninger hertil. Bestemmelsen finder også anvendelse, selv om en del af boligen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig. 3) Sammenbyggede enfamilieshuse med højst 2 boliger samt tilbygninger hertil. Bestemmelsen finder også anvendelse, selv om en del af boligen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig. 4) Sommerhuse samt tilbygninger hertil. Kap stk. 1 nr. 1 1) Sammenbyggede enfamilieshuse med mere end 2 boliger. Bestemmelsen finder også anvendelse, selv om en del af boligen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig. Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet Kategorien omfatter de avls- og driftsbygninger samt industri- og lagerbygninger, hvor kommunalbestyrelsen alene skal meddele tilladelse til forhold vedrørende kap. 2 og kap. 5, dvs. bebyggelser omfattet af kap , stk. 1, nr. 2 og 3. Kap stk. 1 nr ) Avls- og driftsbygninger i 1 etage, som kan henføres til konsekvensklasse CC1 eller CC2 i DS/EN 1990 DK NA : Bestemmelsen omfatter dog ikke avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, svarende til bygninger, der ville blive placeret i konsekvensklasse CC3, hvis de var beregnet til ophold for mennesker. 3) Industri- og lagerbygninger i 1 etage, som kan henføres til konsekvensklasse CC1 eller CC2 i DS/EN 1990 DK NA : Andre faste konstruktioner m.v. Andre faste konstruktioner m.v. omfatter faste konstruktioner, som ikke er egentlig bebyggelse, men som er omfattet af byggelovens 2, stk. 2. Eksempler herpå er antenner, master, skiltning, minivindmøller, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skiltning (pyloner), samt konstruktioner omfattet af kap. 1.5, stk. 1, nr. 6.

8 (1.5, stk. 1, nr. 6) Bestemmelsen omfatter gylletanke, gyllelaguner, møddingspladser, ensilagepladser, foderpladser, vaskepladser, siloer til korn- og foderopbevaring og lign. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri. Kategorien omfatter de bebyggelser, der ikke hører under de øvrige kategorier, dvs. bebyggelser omfattet af kap Eksempler herpå er landsbrugsbyggeri der ikke er omfattet af kat. 3, altaner og øvrige lignende bygningsdele, boligbebyggelser med vandret lejlighedsskel, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, bygninger, hvortil offentligheden eller andre end de i bygningen beskæftigede, har adgang, f.eks. hoteller, restauranter, biografer, teatre, udstillingsbygninger, biblioteker, museer, kirker, institutioner, skoler, sundhedsklinikker, gymnasier, idrætshaller og - anlæg, svømmehaller m.v. samt de industriog lagerbygninger og avls- og driftsbygninger, hvor kommunalbestyrelsen giver byggetilladelse vedrørende alle reglementets bestemmelser. Gebyrer: Gebyret opkræves for følgende afgørelser: Tilladelse ved anmeldelser Byggetilladelser Nedrivningstilladelser Dispensationer, uden tilhørende byggeansøgning/-anmeldelse Forhåndstilkendegivelser, hvor der foretages en egentlig sagsbehandling. Lovliggørelsessager, Samt i sager hvor ansøger trækker sin ansøgning tilbage, betales for den tid der er medgået til sagsbehandlingen i henhold til kap stk. 7 Gebyr pr. medgået time til sagsbehandlingen jf. kap stk. 4 kr. 595,00 Gebyret opkræves i 2 rater jf. kap stk. 7

9 Vedtagelse af betalingsvedtægten Disse bestemmelser om gebyrer for byggesagsbehandling erstatter tidligere gebyrregler vedtaget af Byrådet. Disse bestemmelser træder i kraft den 1. januar Således vedtaget af Kolding Byråd, den 9. december 2013