Takstoversigt 2014 Det tekniske område Takst 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takstoversigt 2014 Det tekniske område Takst 2013"

Transkript

1 Byggetilladelser Simple konstruktioner (BR10, afsnit 1.3.1, stk 1, nr. 1-2 og kap 1.5, stk 5) Byggetilladelse til garager, carporte, udhuse, drivhuse, oversigt Det tekniske område Enhed og lignende mindre bygninger mv. (over 50 m 2 ) Om- og tilbygninger pr. berørt m 2 bruttoetageareal (til ovennævnte bygningstyper) pr. m 2 **40 **40 Anmeldelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse, og lignende mindre bygninger mv. (35-50 m 2 ) Nedrivning af garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger pr. matrikel 0 0 (kræver ikke byggetilladelse eller anmeldelse BR10, afsnit 1.7, stk 3) Enfamilieshuse (BR10, afsnit 1.3.1, stk 1, nr.3-5 og kap , stk 1, nr. 1) Byggetilladelse til fritliggende enfamilehuse incl. evt. carporte/garage pr. bolig Byggetilladelse til sammenbyggede enfamilehuse, med højest 2 boliger pr. bolig Byggetilladelse til sommerhuse pr. bolig Om- og tilbygninger pr. berørt m 2 bruttoetageareal (til ovennævnte bygningstyper) pr. m 2 **40 **40 Anmeldelse af nedrivning af bebyggelser, BR10, afsnit 1.7 pr. matrikel Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet (BR10 afsnit 1.3.2, stk 1, nr. 2 og 3) Avls- og driftsbygniger i 1 etage pr. m 2 ***15 ***15 Industri og lagerbygninger i 1 etage pr. m 2 ***15 ***15 Byggetilladelse til sammenbyggede enfamiliehus med mere end 2 boliger pr. bolig Anmeldelse af nedrivning af bebyggelser, BR10, afsnit 1.7 pr. matrikel Andre faste konstruktioner m.v Antenner, master, skiltning, minivindmøller, legepladsredskaber, solceller, solfangere mv. pr. konstruktion

2 Enhed Øvrige erhvervs- og etagebyggeri (BR10, afsnit 1.3.3) Boligbebyggelser, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, offentligt tilgængelige bygninger pr. m 2 ****40 ***40 Industri- og lagerbygninger, avls- og driftsbygninger pr. m 2 ****40 ***40 Byggeri over m 2 pr. m 2 15 ***15 Alle anmeldelsessager for byggeri under afsnit pr. matrikel Øvrige byggesagsrelaterede gebyrer *) Dispensationer - alle slags pr. ansøgning Ansøgning om landzonetilladelse 0 0 Planlovsafgørelser (dispensation fra lokalplaner, helårsbeboelser i sommerhuse mv.) 0 0 Ejendomsavancebeskatning, klagesager, statusændringer (der ikke medfører gebyr efter andre regler) 0 0 Midlertidige tilladelser Afslag på ansøgningen 0 0 *Også dispensationer ved byggerarbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse **en udgør min. kr og max. kr ***en udgør min. kr ****en udgør min. kr Gebyr for skadedyrsbekæmpelse Beregnes som fastsat promille af ejendomsværdien og opkræves o/oo 0,0606 sammen med ejendomsskatten Park og Vej Mandetime pr. time Traktor med vogn* pr. time Tromle* pr. time Lastvogn* pr. time Varevogn incl. trailer og håndredskaber* pr. time Rendegraver* pr. time Slamsuger* pr. time Fejemaskine - lille* pr. time Asfaltudlægning** pr. ton Bundgrus pr. m Stabilt grus pr. m Støbegrus pr. m * Priser i 2012 er leje af maskiner med fører, og i uden fører **Kraftigt stigende oliepriser og dermed forøgede indekstal på bl.a. asfalt og kørsel, er årsag til stigning på asfaltudlægning. 2

3 Rødbyhavn Trafikhavn Skibsafgift pr. BT Skibsafgift pr. BT pr. anløb Skibsafgift pr. BT pr. måned (ubegr. antal anløb pr. md.) Skibsafgift slæbebåde, specialfartøjer etc. pr. m pr. døgn Vareafgift pr. ton Jord, sten, grus, kalk, kalksten, affald, roer, slagger, aske, gips, svovl Kul, cinders, koks, spagnum, flis, træ, korn, frø, roepiller, skrot, cement, ærter Melasse, olie, gas, flydende gødning m. m. Sukker, konstruktioner, vindmølleprodukter, container, ro-ro gods og stykgods. Enhed erne godkendes i december samtidig med godkendelse af takster for Nakskov Havn, da disse skal være sammenlignelige Øvrige takster Mobilkran med krog pr. time når der betales vareafgift Mobilkran med grabbe pr. ton når der betales vareafgift Mobilkran flis og stammer pr. ton Mobilkran pr. time ved opgaver uden vareafgift El pr. kwh Ferskvand pr. ton + evt. overtid Leje af jolle pr. dag (fører betales særskilt) Leje af traktor og vogn med fører, gaffeltruck, samt rengøring af kaj med traktorkost pr. time Leje af flåde pr. dag Parkerede lastbiler der ikke fragter varer til eller fra skib pr. vogn pr. påbegyndt døgn Land- eller søsætning af fartøjer med kundens egne kran Ventetid og klargøring i henhold til timetakster for mandskab erne godkendes i december samtidig med godkendelse af takster for Nakskov Havn, da disse skal være sammenlignelige Mandskab pr. time Specialarbejder Håndværker, bådfører, kranfører Udkald uden for normal arbejdstid Overtid de første 3 timer efter normal arbejdstid + 50% Overtid på alle andre tidspunkter + 100% erne godkendes i december samtidig med godkendelse af takster for Nakskov Havn, da disse skal være sammenlignelige 3

4 Der skal ikke beregnes moms: -Når redderen er udenlandsk (skibsafgift) Enhed -Når skibet ankommer fra udenlandsk havn (vareafgift) -Når skibet afsejler mod udenlandsk havn (vareafgift) Der skal beregnes moms: -Når skibet afsejler til dansk havn (vareafgift) -Når redderen er dansk (skibsafgift) Bådpladsleje, hjemmehørende både Askø havn: Pladsbredde 2,00 m - 2,49 m ,50 m - 2,99 m ,00 m - 3,49 m ,50 m - 3,99 m ,00 m og derover Dybvig, Vesterby og Femø havne: Pladsbredde: 1,99 m og derunder, se jollelængde 2,00 m - 2,49 m ,50 m - 2,99 m ,00 m - 3,49 m ,50 m - 3,99 m ,00 m og derover Jollelængde: 4,49 m og derunder (under 2 m. brede) ,50 m og derover Erhvervsfiskere: Hjemmehørende både med pladsbredde o/2 m Hjemmehørende både - jollepladser Bådpladsleje, gæstesejlere Bådlængde: 8,99 m og derunder, pr. døgn pr. døgn ,00 m - 11,99 m, pr. døgn pr. døgn ,00 m og derover, pr. døgn pr. døgn El pr. døgn Færgetakster se: 4

5 El Nakskov Elnet A/S Enhed Fjernvarme Nakskov og Søllested Spildevandsafgifter Tømningsordning Vand er vedr. overstående områder se: Renovation Yderligere information - Sæk ugetømning - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr kr Sæk 14-dagstømning - grundgebyr kr. + afhentninggebyr 646 kr Sæk sommerhus 26 tømninger/år - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr 646 kr Sæk sommerhus 34 tømninger/år - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr 820 kr l ugetømning - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr kr l 14-dags tømning -grundgebyr kr. + afhentningsgebyr 562 kr l sommerhus 26 tømninger/år - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr 562 kr l sommerhus 34 tømninger/år - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr 736 kr l ugetømning - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr kr l 14-dagstømning - grundgebyr afhentningsgebyr 762 kr l sommerhus 26 tømninger/år - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr 762 kr l sommerhus 34 tømninger/år - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr 981 kr l ugetømning - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr kr l 14-dagstømning - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr 810 kr l sommerhus 26 tømninger/år - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr 810 kr l sommerhus 34 tømninger/år - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr kr

6 Enhed 400 l ugetømning - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr kr l 14-dagstømning - grundgebyr afhentningsgebyr kr l m/2 tømninger pr. uge - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr kr l sommerhus 26 tømninger/år - grundgebyr afhentningsgebyr kr l sommerhus 34 tømninger/år - grundgebyr afhentningsgebyr kr l ugetømning - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr kr l 14-dagstømning - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr kr l m/2 tømninger pr. uge - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr kr l sommerhus 26 tømninger/år - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr kr l sommerhus 34 tømninger/år - grundgebyr kr. + afhentningsgebyr kr Etageejendom - grundgebyr kr. - afhentningsgebyr individuelle ordninger Grundgebyr Grundgebyr Erhverv med dagrenovation - grundgebyr 475 kr. - afhentningsgebyr individuelle ordninger Grundgebyr 475 Erhverv, øvrigt - grundgebyr 287,50 kr. - afhentningsgebyr individuelle ordninger Grundgebyr 287,50 Vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde (Disse gebyrer har ingen budgetmæssig konsekvens) For skorstensfejning betales: For første skorsten indtil 10 meters højde ,05 121,31 For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten ,04 95,05 For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meter yderligere. 3 3,44 4,30 For rensning af: Centralkedler ,59 276,99 Brændeovne ,76 138,45 For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil: 35 x 35 cm indvendigt mål for første meter ,34 64,18 For efterfølgende påbegyndt meter ,05 31,31 For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første meter ,37 127,96 For efterfølgende påbegyndt meter ,34 64,18 6

7 Enhed For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom: 95 97,05 121,31 For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes ,91 459,89 Påtegning af prøvningsattest ,93 126,16 For øvrige takster henvises til: "Vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde " Gebyrer jf. Miljøbeskyttelsesloven Godkendelse og tilsyn jf.bek nr 463 af pr. time ,95 Såfremt kommunen anvender ekstern konsulentbistand opkræver kommunen 57,79 % af regningsbeløbet excl. moms. For godkendelsespligtige husdyrbrug m.v. omfattet af husdyrgodkendelsesloven fastsættes brugerbetalingen for godkendelsesarbejdet efter 11, 12 eller 16 dog til 80 % af ovennævnte takst. Gebyrer for udstedelse af tilladelser m.v. på taxiområdet Hjemmel 36, stk. 1 i Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 220 af 31/ Behandling af ansøgning 442 Udstedelse af tilladelse eller godkendelse Udstedelse af førerkort 108 Påtegning af toldattest 152 Trafikbog - (Fremstillingspris) 26 Nummerplade (Fremstillingspris) 31 er for drænlag og pumpe-stationer administreret af Lolland kommune Humminge Kramnitse Sdr. Egebølle Næsby Strand Saksfjed Østersøbad Drænledninger i Bredfjed gl. udstykning

8 Børn, unge og kultur Enhed Bibliotek Gebyr for overskridelse af lånetid: Voksne Overdagspenge 1. uge Overdagspenge 2. uge Hjemkaldelse efter 14 dage Regning 3 uger efter hjemkaldelse Oversendelse til inkasso 2 uger efter regning Ingen ingen Børn Overdagspenge 1. uge 0 0 Overdagspenge 2. uge Hjemkaldelse efter 14 dage Regning 3 uger efter hjemkaldelse Oversendelse til inkasso 2 uger efter regning Ingen ingen Fotokopier (af brugerens eget materiale) A4 (ved brug af eget papir, er det halv pris) pr. stk 2 2 A3 (ved brug af eget papir, er det halv pris) pr. stk 4 4 Fotokopier fra aviser og læsesal samt print fra internettet Sort/hvid, første 5 stk., A4 og A3 gratis gratis Flere end 5 stk. A4 pr. stk 2 2 Flere end 5 stk. A3 pr. stk 4 4 Farve pr. stk 3 3 Alt lovstof i ubegrænset omfang gratis gratis Fotokopier og andre forsendelser særligt rekvireret fra andre biblioteker kostpris kostpris Telefon og telefax Korte telefonbeskeder i særlige tilfælde 2 2 Telefax afsendt til Danmark incl. Grønland og Færøerne pr. ark Telefax afsendt til udlandet pr. ark Telefax modtaget pr. ark Lånerkort Voksne pr. stk Nakskov Svømmehal (Maribo og Rødby Svømmehal er selvejende, derfor ingen takster) Børn og Pensionister pr. stk 20 Voksne pr. stk turs kort Børn og Pensionister pr. stk turs kort Voksne pr. stk. 200 Årskort for Børn og Pensionister pr. stk Årskort for Voksne pr. stk Nakskov Svømmehal drives fra 1. januar af NIC - som er selvejende. Derfor ingen takster Leje af svømmehal med livredder udenfor åbningstid pr. time 600 8

9 Enhed Børnepasning 0-2 år Dagpleje Fuldtid 48 timer pr. uge barn/mdr Vuggestue Fuldtid (Maribo og Nakskov) barn/mdr år Børnehave/Integreret institution Fuldtid uden frokostmåltid barn/mdr Deltidsplads (Mælkebøtten i Nakskov og Skovtrolden i Maribo) barn/mdr Fuldtid udvidet SFO(Dannelunde) barn/mdr klasse (incl. Førskolesfo 1/4-31/7) Fritidshjem Fuldtidsplads (Fejø) barn/mdr Førskole-SFO, SFO og Udvidet SFO Førskole-SFO (april - julu) barn/mdr SFO og USFO fuldtid barn/mdr SFO og USFO Morgenpasning barn/mdr SFO og USFO eftermiddagspasning barn/mdr (fra 1/4) - 6. klasse Juniorklub/SFO 2 Eftermiddagspasning (betaling i 11 mdr.) barn/mdr Morgenpasning (i SFO'en) barn/mdr Tilkøb af SFO-tilbud på skolefridage (aug.-jun.) barn/år Tilkøb af SFO-tilbud i juli) barn/år Opholdssteder Tilsyn med private opholdssteder pr. inst/år Fra 1. januar har Lolland Kommune ikke længere tilsyn med opholdssteder - Folkeoplysning Kommunale skoler, kommunale haller samt selvejende haller: Stilles som udgangspunkt vederlagsfrit til rådighed for godkendte folkeoplysende foreninger med voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde samt "Foreninger uden foreningsdannelse" 9

10 Enhed For andre brugere opkræves leje: Alm. klasselokale pr. time Gymnastiksal m/omklædningsrum pr. time Haller pr. time Leje for overnatning i forbindelse med større arrangementer: (Pr. person pr. nat) Børn og unge under 25 år Voksne over 25 år Betalingen omfatter brug af lokaler til overnatning, badefaciliteter og fællesrum efter aftale, opvarmning, el, efterfølgende rengøring og servicelederbistand efter aftale Musikskole Sæsonen - jf. Musikskolens brochure. er gældende fra den Indmeldelsesadministrationsgebyr Instrumentleje kr. 25 pr. måned i 12 måneder (Betales ved tilmelding) 36 uger Elever 0-25 år: Babybongo 30 uger Grundskole 30 uger Instrumentalundervisning (22,5 min) 36 uger Solosang (22,5 min.) 36 uger Kor 36 uger Vokalgruppe 36 uger Teori 36 uger Sammenspil ved instrumental 33 uger gratis gratis Sammenspil ved ikke instrumental undervisning 33 uger "The show team" 36 uger Alle fællesfag dvs. kor, teori og sammenspil er gratis for instrumental- og solosangselever. Der gives ikke søskende eller flerfagsrabat Voksne Instrumentalundervisning 30 uger Kor (min. 25 deltagere) 30 uger Gospelkoret "Rainbow singers" 30 uger Musikskole Sæsonen jf. Musikskolens brochure. er gældende fra den Indmeldelsesadministrationsgebyr Instrumentleje kr. 25 pr. måned i 12 måneder (Betales ved tilmelding) 36 uger

11 Enhed Elever 0-25 år: Babybongo 30 uger Grundskole 30 uger Instrumentalundervisning (22,5 min) 36 uger Solosang (22,5 min.) 36 uger Kor 36 uger Vokalgruppe 36 uger Teori 36 uger Sammenspil ved instrumental 33 uger gratis gratis Sammenspil ved ikke instrumental undervisning 33 uger "The show team" 36 uger Alle fællesfag dvs. kor, teori og sammenspil er gratis for instrumental- og solosangselever. Der gives ikke søskende eller flerfagsrabat Voksne Instrumentalundervisning 30 uger Kor (min. 25 deltagere) 30 uger Gospelkoret "Rainbow singers" 30 uger

12 Administrationsgebyrer Enhed Attester / udskrifter Ejendomsattest - udleveres kun til landinspektører stk. gratis gratis Skatte- og vurderingsattest stk Folkeregisterattest/ -forespørgsel stk Bopælsattest stk Diverse Legitimationskort til unge over 16 år stk Sundhedskort stk Huslejenævnssag, behandling af sag Behandling af beboerklagenævnssag sag Kørebøger i h.t. lov om hyrekørsel stk Udstedelse af førerkort stk Påtegning af toldattest stk Rykkerskrivelser Gebyr Krav uden udpantningsret for 1. og 2. rykker pr. gang Krav med udpantningsret for 1. og 2. rykker pr. gang Morarenter (Restance pr. påbegyndt måned) På forældrebetaling vedr. daginstitutioner, dagpleje og sfo 1% 1% På efterregulering af boligsikring- og ydelse 1% 1% På efterregulering af forældrebetaling i dagpleje, daginst. og sfo 1% 1% På ejendomsskat, forbrugsafgifter og regningskrav med udpantningsret 1% 1% 12

13 Ældreområdet Enhed Madservice Hovedret pr. portion 41 Hovedret inkl. levering pr. portion 48 Biret pr. portion 15 Håndmad pr. stk. brød 10 Supper, proteindrikke m.m. pr. portion 18 Levering pr. dag 16 er foreligger først omkring 1. dec. Priser kommer fra Fælleskøkkenet Plejebolig Servicetakst pr. dag 10 Morgenmad pr. portion 18 Frokostanretning pr. portion 30 Mellemmåltid pr. portion 10 Hovedret pr. portion 40 Biret pr. portion 15 Fuldpakke pr. dag 123 Prisloft for fuldpakke pr. måned Cafeteria Hovedret pr. portion 48 Biret pr. portion 18 Håndmad pr. stk. brød 12 Salat med tilbehør pr. stk. 30 Pålægsbolle pr. stk. 30 Andet Forplejning i dagtilbud - kold mad pr. dag 53 Forplejning i dagtilbud - varm mad pr. dag 61 Forplejning i midlertidig bolig pr. dag 123 Ophold i midlertidig bolig pr. dag 20 Fælleskasse i plejebolig pr. måned 225 Fælleskasse i dagtilbud pr. måned 50 Kørsel, åbne aktivitets- og træningstilbud tur/retur Udgår Kørsel, visiterede tilbud tur/retur Udgår Fritvalgstakster Personlig pleje i hverdagstimer pr. time Udgår Personlig pleje øvrige tider pr. time Udgår Praktisk hjælp pr. time Udgår 13