Indkaldt: Ole Poulsen, Henrik Andersen, Jan Larsen, Daniel Sommer, Henrik Andersen Suppleanter: Claus Kann.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldt: Ole Poulsen, Henrik Andersen, Jan Larsen, Daniel Sommer, Henrik Andersen Suppleanter: Claus Kann."

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsen v/baunebjerghuse Møde i afdelingsbestyrelsen, tirsdag den 9. april 2013, kl Mødet holdt i Multihuset, Baunebjergvej 283. Indkaldt: Ole Poulsen, Henrik Andersen, Jan Larsen, Daniel Sommer, Henrik Andersen Suppleanter: Claus Kann. Ejendomsmester Ralf Antonsen Referat 1. Godkendelse af referat fra den Godkendt.. 2. Meddelelser mellem driftscenter og afdelingsbestyrelse. Meddelelser fra Ejendomsmester Ralf Antonsen: a. Forbrug marts: Multihus Vand: 7.0 marts i alt 1.40 El: 276 marts, i alt Varme: 1228 marts i alt Ralf undersøger om der kan sættes bi måler på varmen til næste møde. Fælles: Vand: 811 m3 marts i alt m3 El: 550 kwh marts, i alt 4913 kwh Generelt er der store udsving på nogle af posterne, især parkbelysningen.. Fra afdelingsbestyrelsen: b. Afregning vedr. ødelagt inventar. Ralf sender hver regning til Domeas rekv. system, det skulle her gå på bolignummeret således at beløbene bliver opkrævet over husleje. c. Nyt om stolen er, skulle repareres? er leveret d.d. 1

2 d. Stålbord til kaffemaskine Ralf har bestilt det hos Brønnum. e. Gulvvaskemaskine kl.10 fredag bliver en model fra Nilfisk demonstreret. f. Plads til grønt affald. Det grønne affald har fået en midlertidig plads på Teglgårdsvej hvor der er lavet et bur til affaldet, det er ikke kønt, der bør laves en permanent indhegning. Der hvor affaldet er i øjeblikket kommer der måske carporte, så det kan ikke være et blivende sted. Er der andre forslag, det må godt være lidt skjult fra alfarvej, da det kunne friste nogle udefra til at benytte det. Ole Sørensen undersøger om der skal indhentes byggetilladelse for at lave en blivende indhegning. Vi drøfter hvor der kan være. Der fremkom ikke nye placeringer idet affaldet ikke må ligge nær bygninger pga. brandfare. g. Kompost i lighed med sidste år. Sidste år fik vi et læs kompostjord som beboerne kunne bruge til haverne og hækkene. Samtidig kan det også spredes til afdelingens bede. Ralf sørger for at der bestilles et læs, når komposten er tilgængelig, i øjeblikket er der for megen frost. Vi får besked i god tid så vi kan advisere beboerne. Aftalt at KT sender skrivelsen fra sidste år til Ralf. h. Oprydning på asfaltbanen, eventuelt indkøb af en ny Basket net med stander. To basketnet med små mål under kunne være fint. Ralf undersøger hvad de koster. Pladsen skal snarest ryddes for jorddepot som Morten Thomsens firma skal fjerne. Ralf tager fat i ham. Pladsen skal også holdes ren og fejes med jævne mellemrum, ligesom ukrudt skal fjernes. 3. Afdelingsmødet den 18. september Dette punkt kører videre med tillæg om byggetilladelse til kommunen. a. Carporte på Teglgårdsvej Tegning, samt byggetilladelse søges hos Fredensborg Kommune. Morten Thomsen har målt op til 2 x 7 carporte. Placeringen af carportene er tænkt at begynde fra den side af p-pladsen der ligger længst væk fra opkørslen således at færrest beboerne generes af udsyn på carportene. Vi afventer kommunal behandling af godkendelse og bygge tilladelse. Kt kontakter Morten om hvad der er sket i sagen. 2

3 4. Multihuset a. Tilbud fra Sommers Gulve, incl. moms. Er der garanti på behandlingen? Kun garanti hvis firmaet en gang om året kan yde service. Vi fravalgte den ekstra service, mener ikke det burde være nødvendigt at give gulvet så stor en behandling hvert år. Er afdelingskontoret beregnet med? Afdelingskontoret er med b. Lejekontrakt til Multihuset Ole og Karin laver forslag til ny lejekontrakt Oprydning udenfor skal lejer foretage. Dette skal fremgå af kontrakten Leje af projektoradgang skal også fremgå. Der skal også gøres opmærksom på at ovn, gryder, serveringsvogne, køleskabe skal være rengjort. Der arbejdes med en ny lejekontrakt. Er næsten færdig. Sendes til bestyrelsen pr. mail til godkendelse. c. Brev fra M-office vedr. glidere på stolene, og transportvogn til bordene. Der har været tvivl om de glidere vi har under stolene har beskadiget gulvene, og da driftskontoret har modtaget nogle andre glidere, har jeg forespurgt om vi har fået nogle forkerte oprindeligt. Det viser sig at vi har de glidere der anbefales, de skal blot børstes for grus m.v. for at undgå at de ridser gulvene. Samtidig har jeg spurgt om de ville tage vores vogn til transport af bordene retur da den er ustabil at bruge. Det vil de ikke, men anbefaler at vi henvender os til en der hedder Peter som køber brugte møbler. Ralf ringer til Peter. d. Revision af indretning Multihus, Ole Poulsen har udarbejdet en plan der giver mulighed for at få mere skabsplads. Indkøb af 8 stk. hylder til depotskabe (IKEA) Lille skab med lås til opbevaring af Pc er, placering afdbest. kontor. Vogn til borde afskaffes, Stole og borde opbevares i garderobe, hvilket giver plads i det lille lokale i forbindelse med salen. Det blev drøftet om grupperne kunne opbevare ting de brugte til deres aktiviteter. For nuværende er der kun en aktivitetsgruppe. Madgruppen, der har brug for at kunne opbevare krydderier m.v. Vi vedtog at indretningen, og må fremover stille plads i rimeligt omfang til rådighed for kommende grupper, men der skal tages hensyn til at huset også skal bruges til selskaber. 5. Lukket punkt 3

4 . 6. Glasoverdækninger/lukkede. Priser fra Pavillon Danmark pr. 27. feb. 2013: Arcadia vægdrivhus 305 x 384 cm. kr opsætning kr x 457 cm x 457 cm x 384 cm Overdækning 305x 384 cm opsætning kr x 457 cm Tilbuddene vedr. glasoverdækninger/lukkede vægdrivhuse sendes ud til beboerne samtidig med vi udsender skrivelse vedr. træoverdækningerne. Glasoverdækningerne/drivhusene kan beboerne få lavet som individuel råderet, hvor beboeren kan låne i afdelingen og betale lånet tilbage som huslejeforhøjelse, overdækninger tilhører herefter afdelingen, og skal vedligeholdes af afdelingen. 7. Mik Schack arrangement Interesserede nedsatte en gruppe, de skal mødes og prøvelave en ret der eventuelt skal serveres den 10. april hvor gruppen vil indbyde beboere til en middag. Tovholder Ole Andersen. Indbydelse til maddag er udsendt til beboerne. Der er 14 tilmeldte. 8. Helhedsplan. Møde afholdt med Per Zwinge og Sidsel Hodge fra Witrax arkitekter den 31. oktober. På mødet blev der forevist de billeder der var fotograferet fra vores tur den 6. oktober. Per Zwinge forelagde forskellige bud på de tanker arkitekterne havde, bl.a. kviste, sammenlægning af boliger for at få tilgængelighed indarbejdet i projektet. Der blev aftalt møde med alle beboerne den 15. januar Deltagerne opdeles i grupper, der behandler de forskellige forslag. Aftenen starter med varm mad kl. 18, kl kommer der et oplæg fra arkitekterne, herefter kommer deltagerne med forslag og ideer. Punkt Helhedsplan kører videre. KT kontakter Witrax for at høre hvordan det går med projektet og hvornår vi kan forvente at høre noget.. 9. Lukket punkt 4

5 10. Modtagne breve og udstedte tilladelser. a. Peter Knudsen, B. 351, overdækning, samt trillebør. b.you See, bladet Indblik c. Hundetilladelse Kann, b. 237 d. Mie Engel Hansen T. 306 cykeloverdækning. 11. Eventuelt. Kommende aktiviteter: Fællesspisning i Multihuset Regionsmøde i Glostrup kl Møde i afdelingsbestyrelsen 07og Landskonference Domea i Kolding Repræsentantskabsmøde i Humlebæk Boligselskab Afventende aktiviteter der er gamle: Rensning af tagrender Hækudskiftning Fældning/beskæring af træer Opstribning på p-plads v. Multihus ( afdelingsmøde) Trappe på volden østsiden laves til foråret 13. Hegn ud til Strandgårdsstien hos Alice Teilmann 357 Asfalt i carport nr. 18 skal udbedres. Vand fra østsiden af carportbygningen, det skal ledes til afløb. Martsmødet 2013 Stensætning kt. 5

6 6