Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr"

Transkript

1 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG I BYGGELOVEN... 1 BR10 KAPITEL 1.12, STK INDRIVELSE AF FORFALDET BYGGESAGSGEBYR SAGSBEHANDLIGS KATEGORIER OG -TYPER... 1 TILLADELSESSAGER... 2 LOVLIGGØRELSESSAGER... 2 TILBAGEKALDTE ANSØGNINGER ELLER UUDNYTTET TILLADELSE GEBYRBELAGT YDELSER... 2 ADMINISTRATION AF BYGGESAGER... 2 SAGSBEHANDLING BYGGESAGSGEBYR ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3

3 Side1/5 Introduktion Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug. Byggesagsgebyrets timepris og i hvilke bygningskategorier og sagstyper der skal gebyrbelægges er vedtaget som pkt. 398 i Byrådet den 26. november Hjemmel Lovgrundlag Bestemmelser om at kommunernes skal opkræve gebyr efter tidsforbrug for byggesagsbehandling er fastsat i 28 stk. 1 i Byggeloven, LBK nr 1185 af ved punkt 8 og 9 i Lov om ændring af byggeloven og lov om bygnings- og boligregistrering Lov nr. 640 af i Byggeloven Gebyrer for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger i henhold til loven skal opkræves efter tidsforbrug. Undtaget fra dette krav er dog mindre bygninger, herunder carporte, garager, udhuse, drivhuse m.v. og tilbygninger hertil. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning af gebyrer for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven. BR10 kapitel 1.12, stk. 1 I henhold til BR10 kapitel 1.12, stk. 1 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser efter reglementet. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse. Gebyr kan også opkræves, selvom der meddeles afslag på ansøgningen. Indrivelse af forfaldet byggesagsgebyr Jf. 29 i byggeloven kan gebyrer som nævnt i 28, stk. 1 og 3, beløb, som kommunalbestyrelsen i henhold til loven har udredet forskudsvis, har samme fortrinsret i ejendommen som kommunale ejendomsskatter. Fortrinsretten for beløb, der er udredet forskudsvis, skal tinglyses på ejendommen. Tinglysningen er dog uden betydning for fortrinsrettens gyldighed. 2 - Bygningskategorier og sagstyper Byrådet opkræver gebyr for sagsbehandling af byggesager for alle bygningskategorier, hvor der skal træffes afgørelse efter byggeloven.

4 Side2/5 Tilladelsessager En afgørelse kan være en byggetilladelse, midlertidig tilladelse eller tidsbegrænset tilladelse. Lovliggørelsessager Der opkræves også gebyr i lovliggørelsessager, hvor der enten sker retslig lovliggørelse ved byggetilladelse og /eller bibeholdelsesdispensation eller hvor der påbydes eller aftales fysisk lovliggørelse. Tilbagekaldte ansøgninger eller uudnyttet tilladelse Der opkræves gebyr, hvis ansøger tilbagekalder ansøgningen eller en tilladelse ikke udnyttes. 3 - Gebyrbelagt ydelser Administration af byggesager Administrative ydelser er eksempelvis følgende handlinger, Oprettelse af sager og oprettelse af dokumenter i ESDH system. Screeening af dokumentationskrav Udarbejdelse af manglebreve i forbindelse med administrative dokumentationskrav Modtagelse og journalisereng af supplerende dokumentationskrav Masseafsendelser af høringsbreve i forbindelse med parshøringer, helhedsvurderinger og orienteringer i forbindelse med dispensationer jf. byggeloven Modtagelse og arkivering af teknisk dokumentation og teknisk erklæring Påbegyndelser og færdigmeldinger m.v. Afslutning af byggesager Sagsbehandling Ydelser i forbindelse med faglig sagsbehandlig er eksempelvis følgende handlinger, Sagsbehandling i henhold til byggeloven Screening af dokumentationskrav Høringsbreve i forbindelse i forbindelse med parshøringer, helhedsvurderinger og orienteringer i forbindelse med dispensationer jf. byggeloven Påse overensstemmelser med anden lovgivning Udarbejdelse af mangleskrivelser, manglende dokumentationskrav, manglende BBR oplysninger. Møder og telefonmøder Supplerende dokumentationskrav Udarbejdelse af byggetilladelse Tilsyn, færdigsyn og transport Opfølgning af byggetilladelsers vilkår Politianmeldelser og opfølgning Uarbejdelse af ibrugtagningstilladelse Indberetning af data til EDB systemer Supplerende kommunikation i forbindelse med sagsbehandling Sagsafslutning

5 4 - Byggesagsgebyr Side3/5 Der opkræves følgende timepris efter opgjort time og minuttal: Timepris: 360,00 kr. med opkrævning for hver påbyndt 15 minutter Gebyret opkræves i rater: rate opkræves ved byggetilladelsen, eller ved ansøgers tilbagekaldelse af byggeansøgningen rate opkræves, når byggeriet kan tages lovligt i brug ved færdigmelding eller ibrugtagningstilladelse ved større byggerier kan gebyret opkræves i flere rater. 4 - Almindelige bestemmelser Gebyrerne beregnes og opkræves efter de til enhver tid gældende gebyrer og beregningsmåder på ansøgningstidspunktet. Faktura for gebyrer udstedes og sendes til ejere af ejendommen på fakturadato. Bygherrens interne organisation eller økonomiske aftaler er kommunen uvedkommende. Gebyret forfalder til betaling 30 dage efter opkrævning. Der kan ikke meddeles dispensation fra vedtægten eller på anden måde ske undtagelse. Forfaldent gebyr kan ikke refunderes, også selv om ansøgning tilbagetrækkes eller byggeriet ikke opføres. Gebyr kan inddrives ved udpantning i den pågældende ejendom med samme fortrinsret som for kommunale ejendomsskatter. Gebyrerne er ikke omfattet af lov om merværdiafgift og ej heller af momsloven. Gebyrkategorier, - typer og timepriser reguleres mindst hvert år pr. 1. januar 2015 af Byrådet. Byrådet kan løbende regulere bygningskategorier, sagstyper og / eller timepriser.