ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD."

Transkript

1 ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD.

2 ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn, unge og voksne med diagnosen ADHD og oplever et behov for flere værktøjer til at kunne hjælpe disse mennesker. ADHD Professionel Målet med ADHD Professionel uddannelsen er, at du i dit arbejde med mennesker med diagnosen ADHD får flere og mere effektive værktøjer og metoder til at hjælpe dem til at forandre deres uhensigtsmæssige mønstre. Som uddannet ADHD Professionel har du ressourcer, indsigt, viden og redskaber, som gør, at du kan hjælpe dine børn, elever, klienter, borgere og patienter til at klare sig bedre gennem livet og udvikle deres ressourcer. Du kan hjælpe dem til at lære på den mest hensigtsmæssige måde for dem, og du kan hjælpe dem til at håndtere deres følelser på en bedre måde. Bredere end ADHD Uddannelsens værktøjer og metoder er anvendelige med børn, unge og voksne med både generelle adfærdsproblemer, indlæringsvanskeligheder, samt diagnoser som ADHD, Asperger, Autisme, Tourette, OCD, etc. Målgruppe ADHD Professionel uddannelsen er målrettet til dig der er lærer, pædagog, coach, familiebehandler, terapeut, socialrådgiver, konsulent, læge, psykiater, m.fl., der ønsker flere muligheder i arbejdet med mennesker med diagnosen ADHD eller lignende problemstillinger. Uddannelsen er oplagt til dig der allerede er AKT lærer eller specialiseret indenfor ADHD. I dit tilfælde vil uddannelsen give dig endnu mere overhalingskraft og flere effektive værktøjer og metoder. Den coachende tilgang Uddannelsen tager udgangspunkt i den coachende tilgang til det menneske, du arbejder med. Derfor bliver du som en del af uddannelsen uddannet NLP Coach og ADHD Coach i en samlet pakke, hvor der er fokus på værktøjer og metoder, der er anvendelige i arbejdet med mennesker med diagnosen ADHD og lignende problemstillinger. Uddannelsen giver dig en indsigt i ADHD ud fra et NLP perspektiv, og du lærer om nogle af de mentale strukturer og rammer, der giver anledning til ADHD symptomer. Du får konkrete værktøjer til at hjælpe folk med deres problemer, og du får træning på uddannelsen i at bruge værktøjerne.

3 De coachfærdigheder, som du tilegner dig på uddannelsen, kan du bruge i alle livets sammenhænge. Da uddannelsen er meget praksisorienteret kommer du til selv at gennemgå en lang række øvelser med din medstuderende. Det betyder at du får en masse erfaring undervejs, og at du får førstehåndserfaringer med effekten af coachingen.. Det betyder også at du selv gennemgår en personlig udvikling i løbet af uddannelsen. Certificering og internationale standarder Uddannelsen er bygget så den efterlever de etiske og uddannelsesmæssige krav fra International Coach Federation (ICF) og ADHD Coaches Organization (ACO). Efter velafsluttet uddannelse kan du kalde dig "Rønnau certificeret ADHD Professionel". Du får et certifikat og en uddannelsesbeskrivelse med dig, der godtgør hvilket forløb du har været igennem. Og så får du en udtalelse, hvor dine evner som coach er beskrevet. Uddannelsesbevis, uddannelsesbeskrivelse og udtalelse skal du bruge, hvis du vil have et internationalt certifikat fra ICF og/eller være professionelt medlem af ACO.

4 Filosofien bag uddannelsen Kurset bygger på en coachende tilgang til mennesker med diagnosen ADHD, koblet med indsigter og værktøjer fra NLP, indlæringspsykologi, appreciative inquiry, og narrativ teori. Uddannelsens værktøjer og metoder er anvendelige med alle børn, unge og voksne. De er særdeles effektive, hvor traditionelle pædagogiske principper kan komme til kort, f.eks. i arbejdet med både generelle adfærdsproblemer, indlæringsvanskeligheder, angst, samt diagnoser som ADHD, Asperger, Autisme, Tourette, OCD, etc. Undervisningsform Du lærer bedst og mest effektivt ved at gøre tingene, ikke ved kun at høre om dem. Undervisningen veksler derfor mellem teoretiske oplæg i plenum og praktiske øvelser og træning, hvor deltagerne arbejder sammen i mindre grupper. Dermed sikres et praktisk fundament i forståelsen. Det sætter dig i stand til at gå ud og praktisere det du har lært, i stedet for bare at kunne skrive en opgave om det og gå ud og tale om det. Det hele foregår under supervision og coaching af underviseren. Coaching som udgangspunkt Den coachende tilgang til andre mennesker er grundstammen i uddannelsen. Med den meget individbaserede tilgang til mennesker kan tilgangen hjælpe dig til at forstå og arbejde med mennesker med diagnosen ADHD, så de kan skabe store forandringer i deres liv. Som coach mestrer du psykologiske og kommunikative værktøjer og forståelser, der sætter dig i stand til at bidrage til andre mennesker s udvikling på deres præmisser. Du evner at hjælpe mennesker med diagnosen ADHD til at udvikle sig og finde nye ressourcer i sig selv. Du er katalysator for deres læring og udvikling. NLP NLP er den primære værktøjskasse som du bruger som coach og ADHD Professionel. NLP er en kognitiv psykologisk retning, der tager udgangspunkt i studiet af det velfungerende og effektive, og var i starten af 1970 erne et opgør med den traditionelle psykologis fokus på det syge sind og det dysfunktionelle. De to folk bag NLP mente at det var i studiet af de exceptionelle og effektive, at man kunne lære, hvad der skulle til for at hjælpe andre til også at blive det. NLP er kort for Neuro Lingvistisk Programmering, og er en kommunikationsform der tager sit afsæt i hvordan vi med sproget (lingvistisk) kan afkode hvad der foregår i hjernens (neuro) mønstre (programmering). Sammen med muligheden for at afkode mønstre kommer muligheden for at ændre disse mønstre på en let og elegant måde. NLP værktøjerne er blevet brugt og udviklet med mennesker med diagnosen ADHD siden slutningen af halvfjerdserne i USA, og der er bygget meget ovenpå i mellemtiden.

5 Uddannelsens opbygning ADHD Professionel uddannelsen strækker sig over godt et halvt år. Uddannelsen indeholder 18 hele undervisningsdage, fordelt på seks moduler af tre dages varighed. Dertil kommer små opgaver mellem moduler (1-2 timers varighed), en større midtvejsopgave (4-5 timer) og en afsluttende opgave (8-10 timer). Mellem moduler skal deltagerne coache for at få erfaring udenfor undervisningsrammen. Der bliver tilbud om fem øveaftener mellem moduler, hvis der er interesse for det. Modulerne ligger med ca. fire ugers mellemrum, så du får mulighed for at træne teknikker og værktøjer både på og mellem modulerne. Undervisningen er i det hele taget tilrettelagt med et stort fokus på praktiske øvelser og interaktion mellem deltagerne. Indholdet af uddannelsen er bygget op, så du først tilegner dig en grundlæggende NLP coachingforståelse og -erfaring. Oven på den bygger vi en række NLP teknikker og metoder, der er håndplukkede fordi de er effektive i arbejdet med mennesker med diagnosen ADHD. Til sidst samler vi det hele til en effektiv og funktionel pakke, der gør det muligt for dig at gå direkte i gang med forandringsprocesser. Hvert modul er bygget op, så det har sit eget grundtema og forfølger sit eget delmål.

6 Modul 1: Mål: Indhold: Opgaver: Intro til coaching Du kan coache andre i enkle problemstillinger, som primært handler om at flytte fokus fra problemer og begrænsninger til muligheder, ressourcer og mål. Du lærer den grundlæggende struktur for en coachingsession og enkle teknikker og metoder til brug i de første coachingsessioner. Du lærer problemløsende kommunikation, så du bliver i stand til at coache en person fra en problemsituation til en løsning. Du lærer at bruge dit kropssprog aktivt i din kommunikation. Vi arbejder med nogle af de grundantagelser, der gør det muligt at arbejde konstruktivt med andre mennesker, og vi ser på hvordan de er er styrende for, hvor gode vi er til at forstå hinanden, kommunikere, undervise, m.m. Træning i nyerhvervede kompetencer. Mini-opgave. Modul 2: Mål: Dybde i coachingen Du kan coache mennesker i mere komplekse problemstillinger, og du er i stand til at indhente præcise og relevante oplysninger, fra både sprog og kropssprog. Du får yderligere indsigt i hvordan mennesker konstruerer deres problemer og uhensigtsmæssige adfærd. Du lærer at arbejde med mål i coachingen og at stille effektive spørgsmål. Indhold: Opgaver: Du lærer om målsætning i arbejdet med andre mennesker, konstruktiv kommunikation og spørgeteknik. Du får på dette modul et indblik i, hvordan det menneskelige sind er konstrueret og hvad det er der styrer vores humør og handlinger. Du lærer hvordan du kan hjælpe andre til at forandre uhensigtsmæssige mønstre som f.eks. stress, tab af overblik, utålmodighed, præsentations- og præstationsangst. Coachtræning med kollegaer/etc. Mini-opgave.

7 Modul 3: Mål: Indhold: Opgaver: Den fulde coachingforståelse Du kan coache mennesker i komplekse problemstillinger, og du formår at sikre at den du coacher når en løsning af høj kvalitet. Din sproglige forståelse har taget et kvantespring og du er i stand til at forstå andre menneskers problemstillinger i langt større detalje. Du lærer på dette modul hele coachmodellen og resten af de teknikker der skal til, for at du kan coache andre mennesker. Du får træning i at bruge coachmodellen, så den kommer ind under huden. Du lærer at hjælpe folk til at afkode uhensigtsmæssige tankemønstre og til at ændre på dem. Coaching af fokuspersoner + referater. Midtvejsopgave. Modul 4: Mål: Indhold: Opgaver: Afkodning og forandring af mønstre Du kan hjælpe folk med at afkode komplekse problematiske tankemønstre, og du kan hjælpe dem til at konstruere nye hensigtsmæssige tankemønstre. Du har træning i at hjælpe folk til forandring af tankegang i forhold til hukommelse, tid, struktur, stavestrategier, koncentration og andet der er nyttigt med mennesker med diagnosen ADHD. Du lærer at afkode komplicerede mønstre og tankegange og ved hvordan det kan bruges til at hjælpe andre til forandring med brug af de værktøjer og forståelser, du har fået og trænet på dette modul. Værktøjerne dækker en væsentlig del af de problemstillinger, som mennesker med diagnosen ADHD har brug for hjælp til. Coaching af fokuspersoner + referater. Mini-opgave.

8 Modul 5: Mål: Indhold: Opgaver: Håndtering af store følelser Du forstår hvordan personlige træk har betydning for vores mønstre, vaner og tankegang. Du kan hjælpe folk med at forandre selv de mest fastforankrede uhensigtsmæssige mønstre og tankegange, selv hos mennesker, der normalt har svært ved forandring. Du lærer om hvordan vores personlighed er konstrueret og om hvordan vi gemmer mønstre ned i det ubevidste felt. Du lærer hvordan man får mønstrene frem i bevidstheden og forandrer på dem. Du lærer at hjælpe folk til at lære af deres fejl og finde ro på i forhold til de mange ofte store følelser, der er involveret hos mennesker med diagnosen ADHD. Coaching + referater. Eksamensopgave. Modul 6: Mål: Indhold: Sammenhæng og afslutning Du er ADHD Professionel og mestrer de mange værktøjer og metoder, så du kan hjælpe mennesker med en meget bred række problemer til at få et bedre og mere positivt liv. Du er i stand til kreativt at tilpasse værktøjer og metoder til den enkelte situation og det enkelte menneske, som du hjælper. Vi samler alle delene fra uddannelsen og skaber overblik over dine evner. Vi forankrer dine nye kompetencer og ser på hvordan du kan bruge dem i netop din dagligdag. Eksamen Bestået uddannelse kræver fremmøde, aflevering af mini-opgaver, midtvejsopgave, eksamensopgave, afrapportering fra coachinger og en bestået eksamen. Opgaverne er statusrapporter, der sikrer at alle er fagligt med, og giver feedback til hvad der skal styrkes for at alle kan komme godt igennem uddannelsen. Eksamen på sidste dag foregår i en afslappet atmosfære og kan måske bedre karakteriseres som en symbolsk fejring af tilegnede kompetencer. Teori Deltagere får en manual til kurset, der indeholder tekster og øvelser til kurset. Yderligere læses udvalgte artikler og bøger. Tid Uddannelsen strækker sig over godt et halvt år med 18 undervisningsdage. Uddannelsen er på i alt 111 timer fordelt på 6 moduler á 3 dage. Dertil kommer øveaftener og opgaver. Der er deltagere på uddannelsen. Dette sikrer en god gruppedynamik.

9 Om Underviseren Anders Rønnau Jeg arbejder til daglig som personlig coach og ADHD Coach i min egen praksis på Nørrebro i København. Jeg har arbejdet som selvstændig coach på fuld tid siden starten af og med klienter med diagnosen ADHD lige så længe. Jeg er uddannet og certificeret NLP Master Coach Practitioner gennem INLPTA, Associate Certified Coach gennem International Coach Federation og professionelt medlem af ADHD Coaches Organization. Før mine to coach uddannelser har jeg uddannet mig først til ph.d. i anvendt fysik og siden master i produktdesign fra Danmarks Designskole. Det har i lang tid stået på min ønskeliste at lave denne uddannelse. Når jeg har arbejdet med en dreng og han ændrer sin indre vrede på en måde, hvor hovedparten af hans vredesudbrud forsvinder, så ville jeg ønske at der er mange flere, der kan det jeg kan. Når jeg arbejder med en voksen med diagnosen ADHD, der har lidt nederlag efter nederlag, og vedkommende melder tilbage at selvværdet er kommet op, hukommelsen virker og vedkommende er begyndt at huske aftaler, så ville jeg ønske at alle der omgås mennesker med diagnosen ADHD har adgang til de forandringsværktøjer, som jeg har. De virker, og det er fantastisk at opleve effekten på de mennesker, der har haft det så hårdt. Jeg glæder mig til at få flere kolleger, der kan hjælpe folk på denne måde. ADHD Professionel uddannelsen startede med første hold i februar Før jeg startede min egen uddannelse har jeg undervist på Asiscos NLP Coach Practitioner både som assistent og som medunderviser, og jeg undervist i store dele af det materiale, som vi kommer igennem på uddannelsen, på kurser og workshops med både forældre til børn med diagnosen ADHD, lærere og pædagoger i hele landet. Jeg glæder mig rigtigt meget til at dele det med dig og de andre på uddannelsen. Du kan læse mere om mig og mit arbejde som ADHD Coach på Der kan på udvalgte moduler inddrages andre undervisere efter behov. På uddannelsen er der tilknyttet en assistent, som hjælper med supervision og feedback under praktiske øvelser.

10 Tid/Sted København 2012 Undervisningen foregår i Huset 111C, Jagtvej 111C, 2200 København N. Datoer Modul 1: august 2013 Modul 2: september 2013 Modul 3: oktober 2013 Modul 4: november 2013 Modul 5: jan 2014 Modul 6: februar 2014 Hvert modul er på 3 dage. Der undervises de første to dage og på den tredje dag på hvert modul. Der holdes en times frokostpause. Det giver dig mulighed for at klare personlige og professionelle gøremål, og for at strække ben og få frokost i en af de nærliggende caféer. Der er også køleskab og kantine med mulighed for at organisere sin egen frokost. Vi spiser typisk samlet i Huset 111Cs kantine.

11 Pris Kr ,- eksl. moms, total ,- inkl. moms. Betalingsordning for private Afgiften kan fordeles ud på ,- ved tilmelding og 2.850,- 7 dage inden hvert af de seks moduler, hvis du ønsker det. Early Bird tilbud Hvis du tilmelder dig inden 1. april 2013 får du yderligere 2 coaching sessioner med Anders Rønnau til en værdi af 1.920,- oven i uddannelsen. Kollegarabat Hvis I kommer to eller flere fra samme arbejdsplads, så får nummer to og resten en rabat på 25% - svarende til en pris på ,- inkl. moms per efterfølgende deltager. Skattefri uddannelse med bruttolønsordningen Bruttolønsordningen gør det muligt for din arbejdsplads at betale din uddannelse via din bruttoløn, hvis uddannelsen har erhvervsmæssig relevans. Du får uddannelsen skattefrit og din arbejdsplads trækker investeringen for din uddannelse i din løn over en længere periode. Din arbejdsgiver kan oven i købet trække en del af momsen fra. Du kan læse mere på Skats hjemmeside eller ringe til dem på tlf

12 Tilmelding Tilmelding skal ske på hjemmesiden: Betalingsbetingelser Tilmelding er først sket, når depositum på ,- er indbetalt. Du kan omkostningsfrit afmelde din plads indtil 2 måneder før kursusstart - det vil sige til og med den 28. juni Afmelder du din plads indtil 1 måned før kursusstart, får du refunderet 60% af uddannelsens pris - det vil sige til og med den 28. juli Hvis du afmelder din plads mindre end 1 måned før kursusstart refunderes uddannelsen ikke pladsen kan dog overdrages til en anden person. Anders Rønnau kan indtil 1 måned før uddannelsens start udsætte opstarten på uddannelsen. Kontakt Hvis du har spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at kontakte mig på mail eller på telefon Der forbeholdes ret til ændringer i struktur, indhold og pris. Med venlig hilsen Anders Rønnau Copyright Anders Rønnau 2013